MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç - PSM
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Pollença en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

El Govern quadruplica el pressupost del Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb dependència.

psm-pollenca | 18 Octubre, 2016 09:14 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació impulsa el Servei d’Ajuda a Domicili específic per a persones amb dependència, augmentant el pressupost que s’hi destinarà durant l’any 2016 i fomentant la incorporació d’aquest servei a 25 municipis de les Illes Balears, inclòs Palma, a on s’havia suprimit l’anterior legislatura. En total, es passa dels 513.535 euros de l’any 2015 als 2.346.257 euros que s’hi destinaran al 2016, un pressupost quatre vegades superior.

S’han incrementat tant els municipis de les illes a on s’oferirà aquest servei específic per a persones amb dependència, com el número d’hores d’assistència. La incorporació del SAD per a dependència a 25 municipis fa que cobreixi un 75 per cent de la població que té dret a demanar el servei, mentre que fins ara la cobertura era d’un 6 per cent.

En relació al número d’hores d’assistència a domicili, es passa de les 38.000 hores anuals de l’any 2015 a 205.644 hores anuals que es donaran al mes d’octubre d’enguany. Repartida per illes, aquesta és la distribució d’hores anuals del SAD de dependència: - Mallorca 152.964 h/a - Eivissa 36.000 h/a - Menorca 14.280 h/a - Formentera 2.400 h/a.

 

 (Segueix)

ARA ÉS L’HORA DE LES REFORMES

psm-pollenca | 11 Octubre, 2016 09:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

(Article de Pere Sampol publicat a Ultima Hora)


Aquesta temporada turística s’han batut tots els rècords de turistes, de lloguers de vehicles i de vols. Ha augmentat la sensació de saturació de les infraestructures, dels equipaments i de les platges. També es perceb que ha baixat la qualitat de l’aigua. Quan es fa més visible aquesta saturació és en els dies ennuvolats, en què turistes i residents omplen els carrers de Palma, els comerços, els bars... i els accessos a la capital —diuen que els responsables del trànsit de vehicles han batiat aquest fet com operación nube—.
Tot plegat ha generat un estat d’opinió majoritari favorable a la necessitat de limitar el nombre de turistes que a l’estiu viatgen a les nostres illes. Per tant, ara és el moment que les institucions públiques, especialment el Govern i el Parlament, abordin reformes estructurals profundes que serien impossibles en temps de vaques magres, quan qualsevol turista és benvingut. En aquest sentit, s’ha parlat de limitar el nombre de viatgers als nostres aeroports. Tal mesura és molt difícil d’executar, sobretot perquè les institucions illenques no tenen cap competència sobre el tema, ni la tendran a mig termini atesa la correlació de forces polítiques majoritàries a les Corts Generals.
On sí que tenim competències és en ordenació del territori, en urbanisme i, sobretot, en exigències de qualitat en tota l’oferta turística, ja sigui residencial o complementària. En definitiva, la limitació del nombre de turistes no pot venir per la via de disminució dels vols i de les places d’avió que les companyies ofereixen —cosa que també perjudicaria els residents a l’hora de viatjar— sinó que la reducció de turistes s’ha de produir per la via de la disminució de places turístiques. Els planejaments municipals i insulars hauran de limitar, encara més, les possibilitats urbanístiques i de construcció. Però la reducció efectiva de l’oferta de places turístiques només pot venir per la via d’incrementar les exigències de qualitat dels establiments turístics amb la declaració de caducitat de totes les places que no s’hagin adaptat a la nova normativa en el temps que s’hagi establert. Es tracta de treure del mercat l’oferta de més baixa qualitat, a la vegada que s’incrementa la qualitat del conjunt. Així, si les lleis de l’oferta i la demanda funcionen, cada any tendríem menys turistes, però d’un poder adquisitiu més elevat. D’aquesta manera, es generarien més ingressos amb menys visitants, fet que milloraria la qualitat de vida dels residents i dels mateixos turistes.
 
 
 
 (Segueix)

Cap a un nou model turístic.

psm-pollenca | 04 Octubre, 2016 09:08 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Article de Pere Sampol.

 

Mai no he compartit la frase “el pitjor turista és el que no ve”. Pens que hi ha turistes que no ens convenen com, per exemple, els de gatera, els del tot inclòs més “cutre”, alguns de segona residència que molesten els veïns... En definitiva, el pitjor turista és el que genera més despeses a la comunitat que els ingressos que hi deixa, o el que, amb el seu mal comportament, provoca molèsties a la població i a la resta de turistes. Des d’aquest punt de vista, són molt recomanables els articles de Miquel Puig sobre els desequilibris que genera l’actual model turístic de masses. Entre altres raons, sosté que l’actual model turístic de les Illes atreu molta mà d’obra barata i deixa a l’atur els joves més formats. Igualment, Puig afirma que aquesta mà d’obra barata, a la llarga, genera més despeses a les institucions que el que pagarà amb imposts al llarg de la seva vida. Tots aquests, i molts d’altres, són arguments que cal tenir en compte. Però n’hi ha un que està per damunt de tots: la saturació. La saturació turística és una sensació que perceben tant els residents com els mateixos turistes: infraestructures saturades, platges plenes, equipaments insuficients, mala qualitat de l’aigua potable... que degraden la qualitat de vida i de la mateixa oferta turística.

S’ha parlat molt de reduir el nombre de turistes, com si fos possible fixar un nombre determinat a partir del qual ja no es podria viatjar a les nostres illes. Una mesura semblant resultaria d’impossible compliment per la seva complexitat i per la manca d’instruments per fer-la complir en no tenir competències en ports de titularitat estatal i aeroports. També es parla de prohibir determinades formes d’oferta turística, com la residencial, fet que resultaria un tant injust, ja que deixaria en mans dels hotelers l’exclusiva de l’explotació turística i impediria la “socialització” dels ingressos pel turisme que suposa el lloguer turístic. Això no vol dir que no calgui la seva regulació, amb la corresponent exigència de qualitat dels serveis que s’ofereixen.

Aleshores, què podem fer per evitar saturacions com la d’aquest estiu? Naturalment, s’han de seguir aprovant normes de protecció del territori per evitar la contínua urbanització. Es poden limitar les autoritzacions turístiques en els edificis plurifamiliars i es poden prendre moltes altres mesures. Però això no suposa disminuir l’oferta de places que, fins i tot, podrien seguir augmentant. Calen mesures més dràstiques que suposin una reducció de l’oferta. I aquestes mesures no han de pretendre únicament reduir l’oferta, sinó millorar la seva qualitat. Per aquest motiu, és necessari un nou pla de modernització de l’oferta turística.

L’objectiu d’aquest pla ha de ser incrementar les exigències de qualitat per als nous establiments turístics i declarar la caducitat de les places turístiques dels establiments que, passat el termini establert per l’administració competent, no s’hagin modernitzat. A més dels paràmetres tradicionals que ja s’exigeixen, com la superfície de zones verdes, la piscina, les zones comunes, l’exigència d’energies renovables..., s’haurien d’incorporar noves exigències que ajudin a superar determinats problemes que s’han denunciat. Per exemple, el nombre de treballadors per plaça turística o les condicions laborals dels treballadors d’hoteleria. Els estàndards de qualitat haurien de ser més exigents per als establiments que ofereixen allotjament en règim del tot inclòs, a fi d'augmentar la qualitat i evitar l’oferta “cutre” a uns preus indignes per a una destinació turística com les Balears.

 

 (Segueix)

Campanya per denunciar els delictes d’odi.

psm-pollenca | 27 Setembre, 2016 09:04 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació col·labora amb l’associació Ben Amics en una campanya dirigida a denunciar els delictes d’odi relacionats amb l’orientació sexual i/o identitat de gènere. A través de fulletons i cartells informatius es pretén donar visibilitat a un dels delictes d’odi més freqüents; la LGTBFòbia. Des de l’associació Ben Amics s’apunta que les Illes Balears és la quarta comunitat autònoma amb més denúncies per incidents relacionats amb l’orientació sexual i la identitat de gènere, però que tot i així, només 20 de cada 100 casos es denuncien.

La campanya presentada avui té per objectiu que aquest tipus d’agressions siguin denunciades, tant per part dels professionals dels cossos de seguretat i serveis socials com per les víctimes de les agressions, i acabin als jutjats. Segons ha afirmat la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, el 32 per cent de les persones pensa que denunciar no servirà de res, el 16 per cent tem represàlies i a un 15 per cent els retura el fet que denunciar suposi revelar la seva identitat sexual. Per això, la consellera ha animat a les víctimes “a ser part activa en la sensibilització cap a la població de què la convivència és possible i l’odi és absolutament inadequat”.


 

 (Segueix)

Assamblea Setembre.

psm-pollenca | 24 Setembre, 2016 19:33 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


Aquest dilluns a les 20h a La Fusteria tenim l'assemblea de Setembre.

 

El nombre d’empreses instal·lades en el Parc Bit augmenta un 17% durant el primer any de legislatura.

psm-pollenca | 20 Setembre, 2016 09:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


El Govern hi invertira més d’un milió d’euros per fer-lo encara més atractiu per a les empreses tecnològiques i consolidar-lo com a centre de referència en innovació i creació de coneixement, dins l’estratègia de canvi de model econòmic


El vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha visitat avui el Parc Bit acompanyat pel director-gerent de la Fundació Bit, Pere Fuster, per donar a conèixer una inversió total d’1,1 milions d’euros a les instal·lacions del parc durant la present legislatura. Aquestes actuacions s’emmarquen dins l’estratègia de canvi de model econòmic, i tenen com a objectiu fer més atractiu encara el Parc Bit per a les empreses tecnològiques innovadores i, a la vegada, atreure talent. Aquesta aposta ja ha començat a donar fruits: en el primer any de la present legislatura (de juliol de 2015 a juliol de 2016), el nombre d’empreses instal·lades en el Parc Bit ha augmentat un 17,2%, tot passant de 93 a 109.

El vicepresident Barceló ha afirmat: «Aquestes xifres demostren que el model de ‘sol i dades’ ja comença a ser una realitat. Ja hi ha un atractiu per venir a fer feina a les Illes Balears en el sector tecnològic. Des del Govern estam posant les mesures perquè cada vegada vinguin més empreses innovadores i més treballadors qualificats. Una d’elles és el desenvolupament de la xarxa de fibra òptica, que des del Govern estam impulsant a totes les illes. I també hi ha una aposta per la recerca i per la innovació, i el Parc Bit és l’element central d’aquesta aposta». Per la seva banda, Pere Fuster ha explicat: «Volem que d’aquí a dos o tres anys tinguem un Parc Bit reconegut no només a nivell estatal, sinó també a nivell internacional».

Després d’una absència d’inversions durant anys en les instal·lacions i infraestructures del Parc Bit, necessitades de manteniment i renovació, l’actual equip de la Fundació Bit, depenent de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, ha treballat des del primer dia per solucionar les problemes que hi han trobat.

Entre d’altres, es va detectar que als propietaris de solars i edificis del Parc Bit se’ls cobraven uns preus desorbitats per al manteniment dels serveis comuns (enllumenat públic, recollida de fems, jardineria, manteniment d’infraestructures comunes com mobiliari urbà o carrers, etc…). Aquest fet no només returava l’entrada de noves empreses al Parc sinó que provocava que d’altres marxassin. Tampoc no s’havia fet cap promoció de les empreses ubicades al Parc ni dels serveis que aquest ofereix.

Per pal·liar aquesta situació i situar el Parc Bit en una posició atractiva per a les empreses tecnològiques innovadores i per a l’atracció de talent la Fundació Bit, amb el seu director, Pere Fuster, al capdavant, ha pres una bateria de mesures, que suposaran una inversió total d’1.100.000 € al llarg de tota la present legislatura.

Aquestes mesures ja comencen a donar fruits: el darrer any s’ha constatat un augment tant del nombre d’empreses amb seu al Parc Bit com de treballadors que hi acudeixen a diari. En aquest sentit, el nombre d’empreses i organismes allotjats ha passat de 93 en el mes de juliol de 2015 a 109 en el mateix mes de 2016: un increment del 17,2 %. D’aquest augment del nombre d’empreses, un 70 % correspon al sector de la innovació tecnològica i biotecnològica. D’altra banda, cal tenir present que aquestes xifres no inclouen les empreses no consolidades que s’ubiquen a la Incubadora d’Empreses, servei públic de la Fundació Bit que acull una mitjana d’entre 35 i 40 projectes des de fa anys.

La inversió total d’1,1 milions d’euros que desenvoluparà la Fundació Bit al llarg d’aquesta legislatura es desglossa en els següents aspectes:

 

 (Segueix)

El consell de Mallorca destina 150.000 euros per ajudes al patrimoni.

psm-pollenca | 13 Setembre, 2016 09:26 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El departament de patrimoni, gestionat per la directora insular de Més per Mallorca Kika Coll, dedicarà aquest import per ajudes a intervencions arqueològiques i paleontològiques en l’illa.

Les ajudes, que es varen presentar aquesta setmana, estan desglossades en les següents quantitats. L’import més elevat, de 104.194 euros, anirà a les campanyes impulsades pels municipis de l’illa, com són els jaciments de Manacor (Hospitalet Vell i Son Peretó), Felanitx (els clossos de Can Gaià), Santa Margalida (Son Real), Sencelles (Castell de Son Mas) i Artà (Ses Païses). Els 45.000 euros restants aniran a diferents projectes entre els quals destaquen la Fundació Bosch i Gimpera amb un projecte de teledetecció, prospecció geofísica y reconstrucció paleoambiental en l’illa. Un altre beneficiari és l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marina (IBEAM)

La directora insular de Patrimoni, Kika Coll, explica que “tant l’equip de govern com els tècnics de Patrimoni estam estudiant diferents sistemes per canviar el procediment d’aquestes subvencions i també el contingut de les mateixes, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats reals del sector. Amb el temps han canviat el tipus de campanyes que es fan, els equips, la dimensió dels projectes... i ens hi hem d’adaptar”

Campomar: "El contracte únic és un engany. En lloc de crear treball indefinit, tot seria precari".

psm-pollenca | 06 Setembre, 2016 09:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

MÉS presenta una PNL per rebutjar aquesta proposta de Ciutadans que remataria la qualitat del mercat laboral de les Illes Balears, ja altament precaritzat.

  La diputada ecosobiranista Joana Aina Campomar, juntament amb el diputat Antoni Reus han registrat avui una Proposició No de Llei, on s’insta al Parlament a rebutjar el contracte únic com a fórmula perjudicial per als treballadors, "És essencial que el Parlament es posicioni davant d’aquesta nova amenaça", ha assegurat Campomar qui ha incidit en la situació d’inestabilitat laboral que pateixen molts homes i dones. La PNL també demana al Govern de l’Estat i al Congrés que deroguin la reforma laboral del Partit Popular del 2012.

"MÉS per Mallorca rebutja el contracte únic que proposa ciutadans perquè creiem que és un engany. Disfressa la possibilitat que tots els treballadors passin a indefinits quan en realitat, tots els treballadors passarien a ser temporals amb una alta precarietat", ha assenyalat avui Campomar, qui també ha alertat de les negatives conseqüències que pot tenir aquest tipus de contracte a les Illes Balears. "Creiem que aquesta proposta el que faria seria rematar el que queda de qualitat de treball a les nostres Illes, que realment ja sofreix molta precarietat. El que significa molt de sofriment per als nostres treballadors i per a les nostres famílies".


 

 (Segueix)

Biel Barceló: «No es tracta de dur més turisme, sinó un millor turisme».

psm-pollenca | 30 Agost, 2016 09:54 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha presentat la campanya "Benvingut Turisme Sostenible", impulsada conjuntament entre el Govern, les patronals CAEB i PIMEB i els sindicats CCOO i UGT.

La campanya té la voluntat de posar en valor el fet turístic, tot incidint en la necessitat de la seva sostenibilitat per tal d’assegurar-ne el futur i una bona convivència amb la població local. L’hospitalitat dels illencs sempre ha estat un dels elements determinants per ésser una destinació turística d’èxit; ara cal tenir l’habilitat i la voluntat dels agents públics i privats per tal de fer compatible l’afluència turística amb la vida dels residents. El camí per a aconseguir-ho és la sostenibilitat.

La campanya se centra en tres elements: la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, com a base del model turístic que volem per les Illes Balears. A més, es donen diferents dades sobre allò que aporta el turisme a la nostra economia i la nostra societat. Aquestes dades tenen com a fonts Ibestat, Egatur i altres organismes d’estadística de les Illes.

El vicepresident Barceló ha agraït els sectors econòmics i socials la seva implicació amb la campanya. “El turisme és el motor econòmic número 1 a les nostres illes. És per això que hem de trobar-ne un equilibri, un equilibri social, ambiental i econòmic. Volem que els visitants se’n vagin satisfets, i també volem que els residents no se sentin agobiats”. Biel Barecló ha remarcat que el turisme és una activitat important que s’ha de posar en valor, tot tenint en compte que “no es tracta de dur més turisme, si no un millor turisme”.

 

 (Segueix)

Comunicat Plataforma Pro Camins.

psm-pollenca | 29 Agost, 2016 08:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és el comunicat que va llegir la Plataforma Pro Camins a la caminada reivindicativa de dissabte.

 

Camí del Port de Pollença a Cala de Sant Vicenç.

Per a enllaçar el Port de Pollença amb Cala de Sant Vicençs el Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença elaborat per Fodesma del Consell de Mallorca a l’any 2001 inclou un total de tres camins. Dos de rutes tradicionals i un que està inclòs al PGOU com un passeig per a vianants que enllaci el Port de Pollença amb Cala Carbó pel Coll de Síller. D’aquests tres camins, solament el núm. 82 amb el nom de Camí del Port de Pollença a Cala Carbó -que és el del PGOU- fou incorporat definitivament en el Catàleg per l’Ajuntament de Pollença l’any 2008. Els altres dos camins, el núm. 135 Camí de Síller al Coll de Síller i el núm. 148 Camí a Cala Sant Vicenç són els que no s’incorporaren definitivament al Catàleg i que ja han estat objecte de dos expedients d’investigació sense que a dia d’avui s’hagin conclòs ni pres cap decisió sobre la seva incorporació o no al Catàleg definitiu o possibles alternatives en cas que s’hagin de modificar el seu traçat per a conveniència general i resoldre definitivament aquesta situació de provisionalitat que ja s’està eternitzant. És per aquest motiu que s’ha convocat aquesta excursió reivindicativa.

Val a dir que el 21 de Abril de 2006 els pescadors pollencins Ignasi Borràs Llompart, Melcior Bosch Rotger, Melcior Bosch Vicens, Juan Alberti Enseñat; Guillem Payeras Serra i Antoni Bosch Cerdà, feien declaració jurada davant notari que feren arribar a l’Ajuntament, on declaraven recorre el camí del Port de Pollença a Cala Sant Vicenç pel Coll de Siller.

A l’obra Die Balearen de l’arxiduc Lluís Salvador que reflecteix la realitat cultural del segle XIX es troba alguna referència al camí, com exemple parlant de la connexió, trobem: “... més curt és el camí del coll de Siller, on des de Can Botana arribam al Port de Pollença en menys de mitja hora...”, estimació de temps un poc agosarada, tot sigui dit.

Actualment encarà es conserven algunes fites que marcaven el camí que comunicava Cala Sant Vicenç amb el Port de Pollença.

Cal recordar també que el passeig per a vianants entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç previst el l’aprovació definitiva del PGOU de 1990 tampoc s’ha executat.

El 29 de Juliol de 2015 el plenari va aprovar procedir a reiniciar els expedients d'investigació de 16 camins, publicat aquest acord al BOIB núm. 122 de 13 d'Agost de 2015. Amb aquest acord de plenari es pretén promoure l'expedient d'investigació d'alguns camins que no van ser inclosos al catàleg aprovat l'any 2008. Una demostració de la poca feina que s'ha fet els darrers set anys per defensar el patrimoni comú que són els camins públics. Reiniciats els expedients d’investigació d’ofici a fi de determinar aquells de titularitat municipal i, en conseqüència, incloure’ls en l’inventari de béns local, nosaltres presentarem al·legacions i documentació per tal de demanar que aquests camins quedin finalment inclosos al Catàleg municipal.

Per això volem reivindicar:

  • Que es garanteixi un pas clar i públic entre el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç a tots els senderistes.

  • Que es resolguin tots els expedients d'investigació pendents.

  • Volem aprofitar per recordar que el tram de Son Grua fins a Pollença de la Carretera Vella de Pollença a Lluc encara presenta trams no transitables.

  • Mantenir la nostra col·laboració en les institucions per tal de recuperar aquestes vies, tot i que consideram que les expectatives esperades no s’estan complint en aquest primer any de mandat tant a l’Ajuntament de Pollença com al Consell de Mallorca.


 

                                    PLATAFORMA PRO CAMINS PÚBLICS I OBERTS.

 (Segueix)
1 2 3 ... 146 147 148  Següent»
Powered by LifeType - Design by BalearWeb