"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ocupació de Via Pública amb taules i cadires

psm-pollenca | 24 Febrer, 2009 18:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

S'ha publicat la nova ordenança d'ocupació de via pública amb taules i cadires (per la resta segueix vigent l'anterior ordenança). Aquest és un assumpte que ha aixecat polèmica en els darrers anys. Hi ha una exposició pública de 30 dies, durant la que es poden presentar al·legacions. Aqui podeu trobar la documentació. Ja en farem una valoració més endavant.

L'ordenança fixa damunt plànols unes zones que es podran ocupar amb taules i cadires.

La Llei de Mesures Urgents Urbanístiques, un any després

psm-pollenca | 23 Febrer, 2009 08:35 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

EL PSM, PER REUBICAR ELS EDIFICIS DE CALA CARBÓ

 Clica la imatge per informació completa
 
Vegeu notícia del Diari de Balears

La protecció de l’entorn de Cala Carbó ha estat pel PSM una reivindicació de primer ordre. Recordem que a l’any 2000, tant amb el fogueró de Sant Antoni com amb el número de El Castell que traguérem per l’ocasió, vàrem encendre el debat per la seva protecció.

Després de molts estires i amolles, i una pressió popular creixent, durant la legislatura passada l’Ajuntament va proposar el sistema de traslladar l’edificació (tant la construïda com la construïble) a la zona de l’Ullal. Aquesta proposta es va materialitzar amb la inclusió de l’Àrea de Reconversió Territorial 10.1 dins el Pla Territorial de Mallorca. Era una possibilitat que suposava edificar a l’Ullal els metres quadrats que encara permetien els solars buits de Cala Carbó, afegint-hi metres quadrats per compensar als propietaris del terrenys de l’Ullal, suposant una ocupació total de 107.151. Aquesta “solució”, a més d’incrementar l’edificabilitat, tenia un greu punt feble: l’Ullal és una zona humida i la Conselleria de Medi Ambient probablement la inclourà dins el seu Catàleg, convertint-la en inedificable; això desbaratava tota la operació.  Ja en el seu moment des del PSM diguérem que el que convenia era desqualificar el sol urbà de Cala Carbó i pagar les indemnitzacions, si és que en hi ha, ja que els propietaris dels presumptes solars fa dècades que no hi ha invertit res en aquesta zona.

 (Segueix)

El PSM-EN critica que el Govern espanyol exclogui les ONGs de les Illes Balears del 0,7% de l’IRPF

psm-pollenca | 19 Febrer, 2009 15:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
El PSOE contradiu un discurs federalista amb una praxi centralista
19/02/2009  
El PSM-EN critica que el Govern espanyol limiti l’accés de les ONGs de les Illes Balears a les ajudes de l’IRPF. L’Executiu presidit per Rodríguez Zapatero (en concret el Ministeri d’Educació, Polítiques Socials i Esport) pretén regular la concessió de subvencions amb càrrec al 0,7% de l’IRPF de manera que s’exclouran les ONGs que no desenvolupin projectes d’àmbit estatal.

El diputat del PSM-EN, Antoni Alorda, lamenta que amb aquesta regulació “moltes ONGs de les Illes Balears podrien quedar al marge d’aquestes ajudes”.

Alorda acusa el PSOE de mantenir un doble discurs: “malgrat els pronunciaments federalistes de dirigents com Francesc Antich o Francina Armengol, quan governa l’Estat el PSOE sempre manté una praxi política centralista i, com queda clarament reflectit en aquest cas, tendeix a recuperar competències transferides a les Comunitats Autònomes”.

El diputat nacionalista recorda que el Parlament de les Illes Balears va aprovar l’any 2005 una Proposició No de Llei del grup parlamentari del PSM-EN en què instava el Govern de l’Estat “que, reconeixent la competència autonòmica en matèria de serveis socials, transfereixi a les institucions d’autogovern la part que correspon dels doblers recaptats en la casella “d’altres fins socials” de la declaració d’IRPF”.

Biel Barceló respecte del Golf de Son Baco

psm-pollenca | 18 Febrer, 2009 16:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
Biel Barceló respon als regionalistes, descontents amb la decisió del BLOC i el PSOE del Consell d’aturar el projecte il•legal del camp de golf de Son Baco (Campos)

17/02/2009  
Veure més

Aprovats el plecs de condicions pel projectes del PLA E

psm-pollenca | 17 Febrer, 2009 15:51 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

Els projectes del Fons d'Inversió Local (Pla E, E d'España) sortiran a licitació amb els plecs de condicions aprovats ahir en ple extraordinari urgent(pel projecte de l'Ajuntament) i avui a la Junta de Govern (pels projectes de la nau al polígon i la remodelació de l'entrada pel Rose-Vell).

Els plecs de condicions valoren el preu oferit pels constructors, les millores en els projectes, la capacitat tècnica i els llocs de feina quegenerarà l'execució. Certament es tracta d'una quantitat molt important de doblers i la possibilitat de fer unes inversions que si no serien molt difícils d'escometre, pero si amb aquest pla el Gobierno de España pretén fer front a la crisi, sembla que el resultat quedarà enfora de les espectatives. A més, el curtissim termini d'execució (les obres han d'estar pagades, i per tant, executades) dins el 2009, provocarà pa per avui -poc-  i fam per demà. Hagués estat molt més raonable un termini més llarg per esglaonar la despesa.

Ara cal esperar que les empreses pollencines s'animin a presentar ofertes.

Detalles para el Municipio de: Pollença

Importe Máx. según RDL 9/08: 2.932.696,00 €
Núm. de Proyectos Publicados: 3
Fecha aprobación Importe Proyecto
2009-02-04 12:39:15 299.999,99 € PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO AL NUCLEO URBANO DE POLLENÇA POR LAS CALLES DE ROSER VELL I CECILI METEL
2009-02-04 12:39:15 332.695,99 € PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL
2009-02-06 10:59:58 2.300.000,00 € rehabilitación del edificio de Montesion como dependencias municipales

 

Aquí hi ha la descripció del cartell que el Gobierno exigeix que s'instal·li a cada obra i que per si mateix ja dona fè de l'afany propagandístic del Plan E:

Los carteles tendrán un tamaño de 4 metros de largo por 3 metros de alto y serán de aluminio o de acero galvanizado. Además, se dividirán en bandas horizontales. La primera de ellas se dedicará a la descripción de la obra, la segunda contendrá el logotipo del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo y la tercera estará ocupada por la leyenda “Fondo de Inversión Local para el Empleo”. Asimismo, deberá constar el escudo y el logotipo del Gobierno de España y la denominación “Ministerio de Administraciones Públicas”. 

Zapatero: De España, Nacion de Naciones al Gobierno de España i pus.

 

Bocchoris comença a mostrar els seus secrets

psm-pollenca | 16 Febrer, 2009 09:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Les excavacions realitzades els darrers anys comencen a donar el seu fruit. El descobriment de restes romanes contemporànies de Pollentia, les estructures romanes al costat de les talaiòtiques i indicis de industria de fabricació de púrpura per tenyir roba donen llum sobre una civilització que ecara ha estat poc estudiada. El jaciment de Bóquer pot esser, sense cap dubte, un punt del màxim interés arqueològic, apart d'un important reclam turístic.

Veure el complet article del Diari de Balears

L'arqueòloga Marilena Tugores amb el Director Insular de Patrimoni, Biel Cerdà, i el Regidor de Cultura, Tomeu Cifre.

L'arqueòloga Marilena Tugores amb el Director Insular de Patrimoni, Biel Cerdà, i el Regidor de Cultura, Tomeu Cifre.

El Club de Lectura a la premsa

psm-pollenca | 13 Febrer, 2009 15:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Tomeu Cifre B.
 
Ha aparegut en el Punt Informatiu l'article sobre la presentació del Club de Lectura 2009 que va venir a fer  Elisenda Farré la setmana passada. Es d'agrair que les noticies rel·lacionades amb la cultura tinguin espai en els mitjans de comunicació. Tan sols puntualitzar, respecte del text en negreta al final de l'article, que el Club no s'havia suspés, sino que s'ha començat més tard que altres anys perque s'ha hagut de cercar una persona altenativa a qui l'havia conduit en els darrers anys. Hi ha gent que, apart d'assistir al Club de Lectura de Pollença, també va al que s'ofereixen a altres pobles, i això s'ha de valorar possitivament perque demostra el sà afany lector de part dels pollencins. També s'ha de puntualitzar que el Club de Lectura, com totes les activitats que organitza l'Àrea de Cultura, sí que té un cost, encara que el d'aquesta activitat sigui moderat i ben justificat. Abans qui el conduia havia de dedicar-hi un temps que havia de sustreure de la seva feina habitual a l'Ajuntament i ara, com és llògic, s'haurà de remunerar. També s'ha d'agrair l'aportació de l'ex-regidor Biel Cerdà, qui ha col·laborat per poder inicial el Club d'enguany i ha fet les gestions pertinents perque els assistents disposassin d'un exemplar del llibre "L'home manuscrit" per cortesia del Departament de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca.
 
 
 Clica a la notícia

Els estudis tècnics es decanten pel Traçat Nord

psm-pollenca | 12 Febrer, 2009 08:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

L'estudi d'alternatives que ha redactat la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, després d'analitzar les diferents propostes, ha conclòs que el millor traçat per portar el tren a Alcúdia es fent-lo passar al costat de l'actual carretera Sa Pobla-Alcúdia. La tècnica ha demostrat allò que per llògica ja s'intuia. Ara només queda que ningú posi pals a les rodes fet passar els interessos particulars per davant dels col·lectius. Per tant animam a les administracions implicades a no dil·latar més la questió per tal que en aquesta legislatura poguem arribar de Palma a Alcúdia en tren.

Veure article i traçats (Diari de Mallorca)

 

 Des del PSM de Sa Pobla ens fan arribar la seva opinió sobre l'estudi de traçats:

 (Segueix)

La Llei de Sòl

psm-pollenca | 10 Febrer, 2009 08:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


 
Des de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori s'ha proposat el borrador de la nova Llei del Sòl. Balears és la única comunitat que encara no té una Llei del Sòl pròpia, fet que ens obliga funcionar amb la llei estatal del 1975 (predemocràtica) amb modificacions de l'any 1990, el 1998 i el 2007. Vint-i-cinc anys d'autonomia no han estat suficients per el·laborar aquesta llei. Els motius els podem imaginar: la llei es la pedra angular que regula tota l'ordenació del territori, i fins ara no ha interessat aquesta regulació. Hem començat la casa per la teulada i s'han el·laborat Directrius i Plans que el llògic és que haguessin arribat després de la Llei. L'ordre de lleis i plans és, a grans trets, el següent, de més rang a menys:
 • Llei del Sòl
 • Reglaments de la Llei
 • Lleis parcials (Llei del Sòl Rústic, Llei de Disciplina Urbanística, Llei d'Edificis Fora d'Ordenació, etc.)
 • Directrius d'Ordenació Territorial(DOT)
 • Directrius parcials (Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística POOT)
 • Plans Territorials Insulars
 • Plans Directors Sectorials (de carreteres, pedreres, residus, etc)
 • Planejament municipal (Pla General o Normes Subsidiàries)
 • Plans Parcials
 • Plans Especials
 • Projectes d'Urbanitació
 • Projectes de Dotació de Serveis
 • Projectes d'edificació
Veure el borrador de la Llei del Sol
 
Dins les actuacions de la Conselleria per a aquesta legislatura, una de les fonamentals és la posada en marxa d’una llei que reguli l’urbanisme i la protecció del paisatge i del territori de les Illes Balears. Ara per ara només és un avantprojecte, però la coneguda com a llei del sòl és una proposta del PSM-Entesa nacionalista de Mallorca per a cobrir una necessitat fonamental del nostre país. En més de 30 anys d’autogovern no s’ha fet una llei que reguli e forma clara i transparent el desenvolupament urbanístic i territorial de les nostres Illes. És cert que hi ha hagut alguns intents, però partien de la base errònia que l’urbanisme és només un tema per a experts i juristes, oblidant que té repercussions directes sobre la vida de les persones, l’economia i la protecció del territori.
Per això, el PSM proposa una llei que es basi en el principi fonamental de la participació, del treball comú de les diferents institucions implicades (Govern, consells insulars, ajuntaments) amb la ciutadania, tant en el procés de definició del text legal com en la seva aplicació diària. Una norma que obliga les institucions a crear més espais públics per a la construcció d’habitatge en règim de protecció oficial, que permeti donar resposta real i no especulativa a les necessitats de la nostra població.
La nostra proposta és la d’una llei transparent, que dóna prioritat als processos de publicació i participació en el planejament urbanístic i de control polític i ciutadà sobre la disciplina urbanística, sobre els atacs que es produeixen contra el nostre territori i l’entorn urbà, suposant un important fre a la corrupció urbanística que tant de mal causa al nostre país i a la pròpia democràcia.
Es tracta d’una llei que vol evitar la continuació del procés de balearització, la destrucció del territori i del paisatge amb el desenvolupament incontrolat de construccions i urbanitzacions, mitjançant eines de contenció del creixement urbà i de subordinació real dels usos del sòl a finalitats realment sostenibles.
Es tracta, igualment, d’una norma que, a més de deixar sense efecte la normativa actual preconstitucional, unifica i simplifica el conjunt de lleis puntuals existents a la nostra comunitat que regulen l’urbanisme i la protecció territorial, fent que del laberint normatiu actual només hi quedi un
text de referència que inclogui la major part de les qüestions que el tema planteja.
En resum, el PSM proposa una llei que sigui realment útil per a donar solucions de veritat als problemes que hi ha en l’actualitat en el camp de l’ordenació del territori i del control i planificació de l’urbanisme per a fer que el creixement racional i natural dels nostres pobles i ciutats no signifiqui la destrucció del nostre recurs físic més fonamental.

Jugant amb els Romans

psm-pollenca | 05 Febrer, 2009 15:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

L'Àrea de Cutura i el Museu de Pollença presenten l'exposició "Jugant amb els Romans" adreçada a infants i joves, pero també d'interés pels majors. S'inaugurarà el dissabte 7 de febrer a les 19,00h en el mateix Museu. Estracta d'una producció del Museu de Manacor, que inclou visites guiades per a grups i escoles, a concertar contctant amb el Museu al 971 53 11 66. L'exposició estarà oberta del 7 de febrer a 8 de març.

Veure noticia de CulturaPollença.com

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb