"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de Gener: L'improvització del Pla E i, amb dos anys de retard, una nova neteja viària.

psm-pollenca | 29 Gener, 2010 15:24 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir es celebrà el Ple. La conclusió: L’Equip de Govern va més perdut que un pop en un garatge i s’aferren a l’emblanquinat perquè no es noti el naufragi en el que estan embarcats.

Per part nostra en alegram que s’aprovas la celebració oficial dels 50 anys de Festival de Pollença i que quedes aprovat que la Fundació del festival haurà d’estar operativa per organitzar-lo. Modificàrem la nostra moció per donar-li un sentit més ampli i que cap grup es manifestes contrari.

I- PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària celebrada dia 23 de novembre de 2009

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 1 de desembre de 2009

3.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 16 de desembre de 2009

4.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la racionalització de la despesa en publicitat de l'Ajuntament de Pollença.

Explicarem la necessitat de que l’Ajuntament treballi en reduir la despesa en aquest concepte, sobretot evitant malbaratar doblers públics en fer propaganda de tal o qual regidor. Per part de l’Equip de govern tot varen esser excuses per votar en contra i uns arguments per part del Batle que consideram molt greus: després del descontrol econòmic que s’ha evidenciat especialment el l’Àrea de Serveis, i les despeses fora de pressupost d’algunes àrees, ara resulta que UM dona la culpa del dèficit de l’ajuntament al PSM. Si no fos perquè fa temps que han perdut la credibilitat hi hauria per indignar-se. De tota manera exposarem dades (no manipulacions) per demostrar les fal·làcies de l’Equip de Govern.

Vots a Favor: PSM, A, PP-UMP          Vots en contra: UM-UNPI-PSOE

5. - Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa a l'exempcíó de pagament del cànon digital.

Amb la compra de CD i elements de gravació es paga el "canon digital". Es tracta que l'ajuntament no el pagui ja que hi ha sentencies judicials en aquest sentit. Exposàrem que l’entitat que es beneficia, la SGAE, té una naturalesa monopolística i centralitzada a Madrid que reparteix aquests beneficis com li plau, fent inversions especulatives molt importants i repercutint damunt els artistes una petita part del que ingressa, per tant si l’Ajuntament pot, que pot, no pagar aquest cànon ens sembla molt bé que no ho faci.

Vots a Favor: PSM, A, PP-UMP, UM-UNPI,PSOE. Unanimitat

 

6- Aprovació, si procedeix, de les inversions a sol-licitar en el Fons estatal i per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

És el llistat de projectes que l'Equip de Govern proposa que s'executin amb els fons del nou Pla E. El consens amb l'oposició (al manco amb nosaltres) ha estat mínim, i la participació ciutadana, nul·la. Des de l'octubre ja sabien el termini per presentar projectes i ara van, com sempre, a la correguda i sense els projectes redactats. Del nostre llistat de propostes només faran la instal·lació de plaques solars i la compra de cadires pel Festival que proposàrem a la Comissió Informativa conjuntament amb el PP. Exposàrem el despropòsit que suposa fer una inversió a mitges a la Plaça Miquel Capllonch, quan el que necessita és una millora integral, començant per les infrastructures de clavegueram i aigua. Cal recordar que la famosa reforma “de les pedres” que es volia fer fa uns 10 anys finalment no es va executar precisament perquè no i havia doblers per arreglar les infraestructures i que una simple rentada de cara seria tudar els doblers. Volem una plaça millor, però no només intervencions cosmètiques. La inversió a Sant Vicenç, posar contenidors soterrats, escassa i probablement no la més necessària.

Vots a Favor: UM-UNPI, PSOE     Abstencions: PSM, A, PP-UMP

7 - Aprovació, si procedeix, de l'expedient per a la contractació de la gestió del servei públic municipal de neteja viària en règim de concessió i disposició de l'obertura del procediment d'adjudicació.

La neteja viària ara es fa per part d'una empresa sense contracte, i el que és pitjor, sense control ni garanties. Es va presentar un plec de condicions tècniques que suposa una passa molt important per millorar aquesta situació. Arriba molt tard, ja que fa dos anys que l’empresa que actualment fa el servei ho fa sense contracte en vigor. El valoram positivament però ens abstinguérem pensant en presentar al·legacions de millora.

Vots a favor:UM-UNPI, PSOE, PP    Abstencions: PSM, A.

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a "compartir cotxe".

A la seva plana web expliquen la moció: "Són molts  els ciutadans de Pollença que coincideixen en itineraris i horaris laborals similars, i el que demanam és estimular la voluntat de compartir l'ús del vehicle privat, mitjançant una campanya informativa municipal  i subscribir-se a la xarxa digital www.compartir.org de municipis, empreses i organismes que fomenten el servei de compartir cotxe."

Actualment la Conselleria de Mobilitat ha fet un esforç molt important en potenciar el transport públic, amb baixades de tarifes als autobusos que passen per Pollença. Aquesta política contrasta amb la política d’autopistes de PP I UM la passada legislatura, afavoridora només del transport privat. Donàrem suport a la moció ja que sempre hi haurà qui prefereixi el transport privat,  si pot ser compartint cotxe, millor.

Vots a favor: Unanimitat

9.- Aprovació, si procedeix, del Pla Operatiu de Serveis Socials per l'any 2010.

Un pla que desconeixem, ja que a la Comissió Informativa no hi era la regidora, na Fca. Ramon, per explicar-lo o mostrar-lo.

Les explicacions de la regidora al ple foren molt poc aclaridores i el pla el ens varen entregar deprés de votar aquesta moció. Ens costa mot aprovar una cosa que no ens han explicat, però tampoc varem voler posar traves a l’acció dels serveis socials.

Vots a favor: UM-UNPI, PSOE   Abstencions: PSM, A, PP-UMP.

10.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la declaració de l'any 2011 com Any Philip Newman.

L'any que ve se celebrarà la 50 edició del Festival de Pollença. Amb motiu d'aquest aniversari pensam que s'han de fer tot un seguit d'activitats durant tot l'any i que vagin més enllà de l'àmbit musical. En aquest sentit proposam declarar el 2011 com a any "Philip Newman". Aqui la moció.

Després d’escoltar a la resta de grups varem veure que estàvem d’acord en el bàsic, tot i que lamajoria trobaven que donar el nom de Philip Newman a l’any era cenrar-ho massa en la seva figura. Tot i que discrepam d’aquesta visió, proposàrem canviar la denominació de l’any com a “FESTIVAL DE POLLENÇA, 50 ANYS”. Tanmateix allò important es el que s’explica a la resta de les propostes de la moció, extendre la celebració més enllà dels mesos del Festival, i fer participar a altres institucions, i, sobretot,  funcionar ja amb la FUNDACIÓ DEL FESTIVAL per regularitzar la situació legal del mateix.

Vots a Favor: PSM I PP,     Abstecions: A, UM-UNPI, PSOE

11.- Propostes/Mocions d'urgència

"A" presentà dues mocions, tal i com expliquen el seu blog:

Hem presentat dues mocions d'urgència.

- La primera  demanar a la Unió Europea i a l'Estat Espanyol, la retirada immediata de les tropes d'Afganistan i la reinversió de les despeses militars utilitzades en Afganistan en polítiques socials i d'ajuda als països empobrits. (...)

- La segona  és una moció demanant la condonació del deute extern de Haití amb l'Estat, i res d'ajuda militaritzada (...)

No es discutiren perque no s’aprovà la urgència, a la de Haití hi votàrem a favor ja que la situació que viu aquest pais és realment d’urgència; a més es tracta d’una moció que el nostre company d’Inca, Andreu Caballero, també ha presentat.

L'Equip de Govern pensa presentar-ne una a la que segons com es presenti ens hi sumarem, per demanar que a Pollença hi hagi guàrdies de farmàcia nocturnes.En això s'ha de dir que el govern municipal d la passada legislatura (PP-UM) va acordar amb els farmacèutics que les guardies es de Pollença es podrien fer a una farmàcia d'Alcúdi. Sembla que ara que ho duen a la pràctica, UM ha recapacitat.

No la presentaren per informar-se millor.

 

II - PART DE CONTROL i SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

2. - Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

En un altre article els explicarem.

Ple de Gener

psm-pollenca | 27 Gener, 2010 17:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Demà dijous es farà el ple de gener a l'Ajuntament de Pollença, a les 20h a Can Llobera.

Mocions de l'oposició, neteja viària i Pla E. De Ternelles res, ja duen tres mesos de retard respecte del compromís del batle :"Al ple de Novembre durem una proposta".

I- PART RESOLUTIVA

 (Segueix)

PROPOSAM EFECTUAR REPARACIONS D’URGÈNCIA AL CLAUSTRE DEL CONVENT AMB ELS FONS DEL NOU PLA E

psm-pollenca | 26 Gener, 2010 12:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després que en la Comissió Informativa del passat divendres l’Equip de Govern de Pollença (UM-UNPI-PSOE) informés a la resta de grups sobre els projectes que pensen dur endavant amb els fons del Nou Pla E, dels del PSM consideram que hi ha una manca absoluta de projectes relacionats amb el patrimoni historicoartístic de Pollença. Cap dels projectes que ens presentaren va destinat a rehabilitar o conservar el nostre patrimoni.

Cal recordar que el Reial decret, al seu article 9, quan anomena els projectes que es poden finançar, textualment assenyala: “m) Las de protección y conservación del patrimonio histórico y paisajístico municipal.”

Des del PSM proposàrem realitzar obres de reparació en el claustre del Convent de Sant Domingo, que presenta desperfectes molt importants, i a on a fa anys no s’hi realitzen inversions per a la seva millora.

Actualment al Claustre hi podem trobar problemes molt importants d’humitats en alguns dels murs i en els sostres. El marès apareix ple de fongs o directament es desprèn a causa de l’ humitat, humitat que també està afectant als llenyams. Arreu del claustre hi trobam peces de marès desgastades en els murs que envolten el pati.

Cal recordar que l’any 2011 es celebrarà el cinquantenari del Festival de Música de Pollença, i seria ara seria una magnífica oportunitat aprofitar els fons del nou Pla E per deixar el Claustre en bones condicions per rebre aquest important aniversari. Del contrari la degradació continuarà endavant fent cada pic més mal a les estructures de l’edifici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí més imatges de la degradació del Claustre

Com que no ha vingut ningú de l'Ajuntament...

psm-pollenca | 25 Gener, 2010 09:15 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

"Com que no ha vingut ningú de l'Ajuntament, que l'havien de presentar, la presentaré jo mateix". Aquest és el vergonyós espectacle que ofereix l'Ajuntament de Pollença.

Dissabte va actuar a l'Església del Convent una jove promesa del pop-rock, Victòria Quingles. Els assistents valoraren molt positivament l'actuació de la jove, que també tocà el piano. Al principi de l'actuació els pares de l'artista esperaven que algú de l'Ajuntament, el Batle i Regidor de Cultura, presentés a l'artista. Ningú no va aparèixer, ni Batle, ni regidor oficial, ni regidor postís, ni cap delegat. Va haver d'esser el pare de l'artista el que directament fes la presentació, que degué quedar aborronat del "paperillo" que havia fet l'ajuntament.

Aquesta és la cura qe tenen els nostres governants de la cultura, molt Auditori, moltes grans paraules i res pel dia a dia de la cultura. En un anterior article ja varem denunciar la deixadesa del batle i ara també regidor de cultura respecte a les seves funcions; fets com aquest no fan sino reafirmar-nos en les nostres crítiques.


Dimarts 26, a les 21h, reunió de l'assamblea del PSM de Pollença amb dos punts principals:

el Ple Municipal de gener,

i la política d'aliances electorals de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del 2011 (segons acord del Consell de Direcció Política celebrat a Consell el passat dissabte 23 de gener).

Racionalitzar la despesa en propaganda

psm-pollenca | 22 Gener, 2010 09:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Radio Pollença s'hauria de beneficiar de racionalitzar la despesa en propaganda

 

En aquests moments de manca de pressupost per fer front als serveis que ha de prestar l'Ajuntament, és més important que mai cercar d'on es pot reduir despesa afectant el mínim possible als serveis. Un d'aquests àmbits on es pot reduir la despesa és el de la propaganda pagada que l'Ajuntament encarrega a diferents mitjans de comunicació.

L'Ajuntament ja disposa d'una Ràdio Municipal on fer anuncis, d'una plana web que millorada podria ser molt útil, i de nombrosos taulers d'anuncis repartits per tot el municipi que serien molt més útils si es trobassin en bones condicions de manteniment.

Es cert que hi ha anuncis oficials que obligatòriamet s'han de publicar a la premsa, pero son una petita part del volum global de despesa en concepte de publicitat. La majoria de la publicitat de l'ajuntament son anuncis que es podrien fer pels mitjans que hem indicat, i sovint la propaganda no té altra objectiu que fer sortir "la foto" del polític de torn (per la Patrona, per La Fira, per Sant antoni, etc...)

Per mostra només indicar que l'any 2008 l'ajuntament es gastà 97.762,73E en propaganda, d'aquests només el 25%, 24.989,31E corresponen a anuncis i convocatòries de caràcter oficial. Les dades del 2009 no les tenim completes, pero anava pel mateix camí. Mentres esgasten aquesta doblerada en anuncis Ràdio Pollença fa llàstima de veure les precaries condicions en que es troba, la plana web està molt atrassada respecte a altres pobles i els taulons d'anuncis cauen a trossos.

Aquí hi ha el text de la moció que presentam al Ple del proper dia 28 de gener:

 (Segueix)

20.000€ PERDUTS PEL PATRIMONI DE POLLENÇA

psm-pollenca | 19 Gener, 2010 08:55 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Patrimoni de Pollença, que no és poc, ve recollit dins el catàleg de protecció dels bens patrimonials del municipi. Aquest catàleg com instrument de planejament a dia d’avui està sense aprovar, i per tant el Patrimoni pollencí està en situació de perill. Aquest catàleg, va ser encomanat per l’àrea d’urbanisme del  'Ajuntament (UM, Joan Cerdà) a un grup de professionals que feren una proposta de catàleg. Després de la tramitació legal arribà al Consell per la seva aprovació definitiva. El Juliol de 2008 la el Consell va suspendre la proposta de catàleg, ja que presentava una multitud de deficiències. Cap representant del Ajuntament es presentà a defensar el catàleg a la Ponència tècnica de Patrimoni, fet insòlit, ja que els ajuntaments sempre envien tècnics quan se’ls convoca, excepte el de Pollença que no hi va mai ningú.

La Direcció Insular de Patrimoni va treure durant el 2008 una convocatòria de subvencions per revisions de catàlegs municipals, a la qual l’Ajuntament de Pollença s’hi apuntà. Des de Patrimoni se va requerir esmenar una sèrie de deficiències per poder atorgar a l’Ajuntament una subvenció per millora del catàleg que des de laBatlia i la regidoria d’urbanisme no se va dur a terme, com àrees competents en la matèria,  i per tant la SUBVENCIÓ SE VA PERDRE.

Per tant, som al 2010, i l’Ajuntament de Pollença i més en concret des de Urbanisme, no s’ha fet res en la matèria, excusant-se, que això és un tema de Cultura. Com sempre, el Sr. Joan Cerdà, no assumeix cap culpa i menteix, ja que el Reglament de Planejament deixa ben clar que els catàlegs de patrimoni són un instrument urbanístic. Dona mostra de la seva incapacitat de gestionar les àrees que duu, i vol fer creure que aquest tema no va amb ell.

Per més inri en el passat Ple va insultar els tècnics de Patrimoni del Consell qualificant els seus informes com a absurds.

El més trist però, és que el Sr Cerdà Rull, va ser CONSELLER DE PATRIMONI durant més d’un any, i coneix bé el tema dels catàlegs municipals. Sembla però, que EL PATRIMONI LI IMPORTA BEN POC.

Bons foguerons !

psm-pollenca | 16 Gener, 2010 17:20 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Veure noticies del Diario de Mallorca i de l'Ultima Hora

 

Glosat de lo rei Jaume Tercer

 e lo Joan Banyeta-Verda

 

Lo Jaume Tercer va escapat

per l’estret a son castell

i s’hi troba gran portell

que amb barrera han tancat.

 

Serà un noble o un plebeu?,

o tal volta un musulmà?

Qui és que em vol fer recular,

per fer-se lo camí seu?

 

Va tenir gran gosadia

qui el Camí Reial tancà.

Una March la hi va posar;

l’Ajuntament, consentia.

 

A Ternelles, de guardià,

el Diable s’hi ha llogat,

s’ha disfressat de Jurat

i al Rei Jaume vol ‘turar.

 

En Pere li foté el regnat,

no vol perdre ara el camí.

Mem si hi haurà cap pollencí

que no passi pel reixat.

"El Pi de Ternelles"

psm-pollenca | 15 Gener, 2010 17:37 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

Recordau a passar-vos pel fogueró, davant l'Esglèsia del Convent. 

El Batle al seu Ban d'enguany ha convertit el Pi de sant Antoni en el "Pi de Ternelles". Suposam que el del Moll serà "El Pi de Formentor", o ja està agafat aquest nom?

Qualque malpensat podria sospitar que darrera aquesta denominació hi ha la intenció d'identificar el Pi amb Ternelles, i quan agraits que hem d'estar tots a la madona d'aquesta finca.

Molta atenció amb aquest punt de Ban del Batle: "El trànsit a peu haurà d’esser únicament pels camins existents a tal efecte, quedant totalment prohibit sortir d’aquest camí i s’ha de realitzar evitant fer soroll", mem si també hi enviarà la policia a fer-lo cumplir.

Ban de batlia:http://www.ajpollenca.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj106144.pdf

 

En qualsevol cas gaudim de la festa i molts d'anys a tots !

Aquest és el programa de festes d'enguany, a CulturaPollença

 

Aprofitau per fer-vos la tarja intermodal

psm-pollenca | 14 Gener, 2010 18:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Veure notícia del dBalears

Tal i com us informarem, la Conselleria de Mobilitat ha integrat Pollença en el sistema tarifari, amb reduccions molt importants de costos en el transport públic. Aquests dies son a Pollença fent gratuitament la Targeta Intermodal, que després es pot carregar als autobusos. Aprofitau per fer-vos la tarja i endur-vos-la al moment. Picau als fulletons per veurer-los en gros (baixen un pdf)

 

 

 

Ja és al carrer El Castell en paper.

psm-pollenca | 12 Gener, 2010 11:52 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ja estam repartint El Castell en paper. Fem un repàs als assumptes d'actualitat recent (la destitució, gestió de les àrees...) així com a la nostra feina des de que estam a l'oposició.

Si no heu rebut El Castell en paper el vos podeu descarregar pitjant damunt la imatge.

 

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb