"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

UM es finançà il·legalment

psm-pollenca | 28 Febrer, 2010 19:56 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Això és el que es desprén de la declaració de Miquel Nadal davant el jutge. L'ex-president d'UM va afirmar que Maria Antonia Munar li donà 300.000E per comprar Video-U, una productora que després rebé importants subvencions del Consell.

Video-U hauria utilitzat els doblers de les subvencions per pagar a persones afins a UM que no treballaven fent feina en la producció de material per TV Mallorca, sino en la preparació de la campanya electoral d'UM. Aquest grup de persones era conegut internament com "Sa Xarxa", i estaven dirigits per Mateu Canyelles, ex-conseller d'esports, que fins ara sembla allunyat dels casos de corrupció.

Arran d'aquesta declaració divendres MªAntònia Munar va presentar la seva dimissió com a Presidenta del Parlament i com a diputada. Si les declaracions de Nadal es confirmassin voldria dir que els nombrosos casos de corrupció apareguts dins UM no son casos "aïllats", sino que el partit en ell mateix es beneficiava de la trama corrupta.

Davant aquesta situació, el PP, farcit també d'imputats, sestà repensant l'estratègia de promoure mocions de censura a totes les institucions (Govern, Consell de M. i Ajuntament de Palma), ja que suposaria hver-se d'aliar amb UM, reforçant la idea que es tractaria d'un "Pacte de Corruptes".

DBalears:

http://dbalears.cat/actualitat/Balears/viure-i-morir-de-la-imatge-publica.html

Diario de mallorca:

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/02/28/pp-aparca-mociones-censura/549256.html

El Dia del Mundo:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/28/baleares/1267349552.html

  

Protegim Son Bosc

psm-pollenca | 26 Febrer, 2010 15:57 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El conseller del PSM-Entesa Nacionalista Biel Vicens (Medi Ambient i Mobilitat) ha aconseguit avui que el Consell de Govern aprovi l'inici d'un PORN de l'Albufera per tal de protegir els importants valors mediambientals dels terrenys annexes al parc, entre ells la finca de Son Bosc (al terme municipal de Muro). El PSM-EN protegeix així, de moment de manera encara provisional, una zona d'una gran biodiversitat que estava greument amenaçada per un projecte de camp de golf il·legal emparat políticament per PP i UM.

 

Des que Biel Vicens s'ha fet càrrec de la Conselleria de Medi Ambient, arran de l'expulsió d'UM del Govern, s'han encarregat informes tècnics que avalen la decisió d'ampliar la protecció de l'Albufera. Cal dir que l'ampliació de la protecció ja havia estat iniciada durant el Pacte de Progrés 1999-2003, i que estava aturada des de la legislatura passada per un acord polític entre PP i UM. Només l'arribada del PSM-EN al capdavant de la Conselleria de Medi Ambient ha permès aixecar la consigna política de la dreta que bloquejava la necessària protecció d'aquests terrenys.

El PSM-EN, així mateix, ha hagut de vèncer els intents del PSOE d'aturar la protecció de Son Bosc. El PSOE volia cedir a les intenses pressions del sector hoteler per mantenir el projecte de camp de golf. El PSM-EN, tanmateix, s'ha mantengut ferm i ha aconseguit aprovar la iniciativa proteccionista.

La promotora del camp de golf era plenament conscient de la voluntat proteccionista del PSM-EN. Per això aquesta setmana havien començat precipitadament les prospeccions prèvies a l'inici de les obres. El PORN iniciat avui implicarà que no es podran iniciar les obres del camp de golf, fins a la seva aprovació definitiva (que s'haurà de produir en un termini màxim de dos anys).

Cal dir que els valors mediambientals de Son Bosc havien rebut el suport no només d'entitats conservacionistes i científiques de Mallorca (amb el GOB al capdavant), sinó també d'experts de reconegut prestigi en l'àmbit internacional. Amb la decisió presa avui, el PSM-EN ha restituït la credibilitat i la dignitat del Govern d'aquest país, que avui podem dir que fa prevaler la sensibilitat ambiental i l'interès general per davant dels interessos particulars.

Avui, Son Bosc està salvat. Ara bé, des del PSM-EN som plenament conscients que la protecció definitiva d'aquests terrenys passa per la continuïtat d'un govern progressista i amb sensibilitat ambiental. La possibilitat que PP i UM pactin mocions de censura contra l'esquerra a les diferents institucions del país no suposaria només una tornada al poder dels partits amb més casos de corrupció del nostre espectre polític (i, per tant, una passa enrere el en camí de la recuperació de la confiança de la ciutadania envers les institucions democràtiques), sinó que també suposaria la recuperació d'un model territorial perjudicial per a Mallorca. Si tornen els corruptes, també tornaran els qui destrueixen el territori.

El PSM-EN, ara per ara, continuarà amb el contenciós que té interposat, junt amb el GOB, contra l’atorgament de la llicència municipal al projecte de camp de golf.

Ple de febrer amb moltes propostes (de l'oposició)

psm-pollenca | 26 Febrer, 2010 12:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Constatam que tenim un equip de govern que fa poca feina. De 10 propostes al Ple només 3 eren de l’Equip de Govern, i aquestes fetes com a reacció a les demandes de l’oposició. Tenim un equip de govern que no governa, simplement reacciona a base d’espasmes. El resultat del ple d'ahir dijous és el següent:

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària celebrada dia 28 de gener de 2010.

2.- Aprovació, si procedeix, de la creació de treball per la constitució d'una fundació privada del sector públic local: Fundació del Festival Internacional de Música de Pollença.

A la fi es posa en marxa el tram final del procés per tal que el festival sigui gestionat a través d’una Fundació, i així regular la seva situació administrativa, legal i de contractatació. Com que pel 2010 encara no estarà en funcionament, enguany, com a mesura provisional, el festival funcionarà com una àrea més de l’Ajuntament. Deim a la fi perque quan gestionavem l’Àrea de Cultura varem deixar els estatuts redactats i revisats per secretaria; fins que no va esclatar el cas Voltor i la rel·lació de l’Inestur amb el festival, sempre tinguérem la sensació que els nostres socis de govern mai varen considerar aquesta qüestió com una prioritat, ara, després de les pressions rebudes, sembla que sí. Al cap i a la fi ens alegra que aquesta qüestió entri en la seva recta final ja que es molt important que en el cinquantenari la Fundació treballi a ple rendiment.

Aprovat per unanimitat.

3.-  Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a la signatura del conveni marc de col·laboració "Cultura en Xarxa" entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença.

Es tracta una xarxa d’activitats culturals subvencionada pel Departament de cultura del Consell de Mallorca. A nivell tècnic ja es va tramitar l’adhesió a la xarxa en el mes d’agost, pero el batle no va signar la sol·licitud i quan a finals d’octubre va acabar la primera convocatòria, l’ajuntament de Pollença no havia presentat la sol·licitud. En el mes de gener els batles dels pobles que s’havien adherit a la segona convocatòria signaren el conveni i Pollença fou un dels tres pobles de Mallorca que en quedà fora. Finalment, el batle signà el conveni i a hores d’ara, amb el darrer tren, Pollença està en la Xarxa, cosa d la que ens alegram. Aquest fet posa de manifest la necessitat de que el batle delegui l’Àrea de Cultura, ja que repetidament demostra que no hi té la dedicació necessària.

Rebutjam les crítiques de Toni Martorell a la gestió del PSM en aquest assumpte, ja que en la ressolució de les dues convocatòries ja no gestionavem l’àrea de cultura. La nostar única intervenció va ser començar a moure els papers (que el batle no signà) i insistir a l’Ajuntament a través del Departament de Cultura del Consell. Tampoc entenem que en Toni fes seva la falsetat difosa pel Batle, sense aportar cap argument, de que el PSM “s’ha gastat en un any el pressupost de dos”, assumint la consigna creada des d' UM per desprestigiar la gestió del PSM (ara que ja no som socis, abans no). El temps i el números donaran llum a aquest assumpte. El que es evident es que en els darrers mesos l’activitat de l’Àrea de Cultura ha caigut en picat.

Finalment el PP va retirar la moció.

4.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la recuperació de la memòria històrica  (enllaç)

Desgraciadament cap altre grup del consistori donà suport a la moció. El PP en la seva habitual línia de fòbia a qualsevol cosa que tingui que veure amb la recuperació de la Memòria Històrica, i lamentam especialment que els partits progressistes que en any anterior havien col·laborat en l’organització d’activitats de l’abril de República (Alternativa EU-EV i PSOE) tampoc la recolzassin. A UM, com que la qüestió no li interessa, votà el mateix que els seus socis de govern i s’abstingué. La moció es va aprovar amb el nostre únic vot a favor però tenim poques esperances en que es dugui a la pràctica sense la implicació de l’Equip de Govern.

Aprovada.

Vots a favor: PSM     Abstencions: Alternativa EU-EV, PSOE, PP-UMP i UM-UNPI

5.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa  a la  retirada de tropes d'Afganistan.

Es evident que la presència a Afganistan de tropes espanyoles respon a un estratègia de geopolítica del govern espanyol, tal i com ho era la presència a Irak en temps de n’Aznar, no a la lluita contra el terrorisme o per la llibertat del país. El PSOE va llegir una nota explicativa (segurament sortida d’algun gabinet de premsa del seu partit).

Rebutjada.

Vots a favor: PSM i  Alternativa EU-EV    

Vots en contra: PSOE, PP-UMP i UM-UNPI

6.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.

No es va aprovar cap de les nostres al ·legacions a les noves taxes de fems. En paraules del regidor J.J.Mir “Tot i que en hi ha que ens agraden no les podem aprovar, perque això suposaria retardar encara més l’aprovació definitiva”. O sigui, que les nostres al·legacions en benefici dels ciutadans no s’aproven perque ell ha duit la nova taxa a aprovar massa tard, fantàstic (legalment les taxes s’haurien d’haver aprovat dins el 2009).

Explicàrem que la baixada de taxes mitjana, del 10%, ens sembla massa baixa. Si l’ajuntament haués traspassat a EMSE els 600.000E anuals als que s’havia compromés, la baixada de costos hagues estat més alta, permetent una major reducció “real” de la taxa de fems. Ara el que es farà baixar els fems per fer-los pagar amb els impostos o amb les taxes d’aigua, per tant realment no es baixa res.

Aquí el regidor J.J. Mir va perdre els papers i va qualificar a en Tomeu Cifre (PSM) d’”esquizofrènic” i frívol.

Rebutjada.

Vots a favor: UM-UNPI, PSOE      

Vots en contra: PP i Alternativa EU-EV

Abstencions: PSM

7. - Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d'una auditoria interna dels comptes del Festival Internacional de Música de Pollença.

Veim bé que es vulgui donar més transparència i control al Festival, en aquest sentit anava la proposta de crear la Fundació. L’acord amb la resta de grups (llevat d’A-EU-EV) inclou, apart de la creació de la Fundació, que els comptes del 2006-2007-2008 i 2009 es posin a disposició de l’interventor i s’elevin al Tribunal de Comptes, tal i com es demanava a la moció. En la fundació el control està assegurat a través de la presència de l’interventor. Aquest acord té la virtud de tenir un ampli recolzament entre els grups municipals, ja que el Festival no hauria de servir com a arma llancívola per atacs mutus, ja que això podria perjudicar a la imatge del Festival. Creim que l’acord dona pro garanties de legalitat i control.

Rebutjada.

Vots a favor: Alternativa EU-EV

Vots en contra: PSOE, PSM, UM-UNPI, PP

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a  pal·liar la crisi econòmica.

Una moció destinada a desenvolupar un acord plenari anterior. Seria bo que els grups disposéssim del llistat de factures pendents de pagament per saber si es compleix l’ordre de pagament per antiguitat. Passar a només 3 dedicacions exclussives seria una bona mesura d’estalvi, ja que tanmateix no es coneix la feina de les 5 ½ dedicacions quees paguen actualment.

Rebutjada.

VF: , PSM, PP, Alternativa EU-EV

VC: PSOE, UM-UNPI.

9.-  Aprovació provisional, si procedeix, de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'obertura d'establiments.

S’actualitzava la taxa per llicències d’obertura d’activitats econòmiques. Demanàrem que s’agiliti la concessió de permisos d’instal·lació d’activitat i que es requereixi (tal i com està legalment exigit) la possessió d les llicències per atorgar altres permisos, com per exemple la d’ocupació de via publica amb taules i cadires.

Aprovada. VF:PSOE,UM-UNPI   Abs: PSOE, UM-UNPI.

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la sol·licitud per la rehabilitació del Passeig Marítim del Port de Pollença a Demarcació de Costes (enllaç)

Creiem necessària una rehabilitació i no es pot esperar a la tan necessària peatonització, ja que l’actual equip de govern l’ha enterrada per aquesta legislatura.

Aprovada per unanimitat

11.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP  relativa a la creació dins la Policia Local d'una unitat de protecció del medi ambient i rural .

Es tractava de recuperar una unitat que existia un anys enrere. S’hauria de clarificar l’atribució de competències per no solapar-les amb Seprona i els Agents de Medi Ambient. També clarificar si podrien denunciar infraccions urbanístiques, ja que el Seprona h pot fer i el Agent de medi Ambient també fins que Jaume Font (PP) els ho prohibí (i Miquel àngel Grimalt (UM) mantingué la prohibició; amb el conseller Biel Vicenç (PSM) s’aixecarà aquesta prohibició i també podran denunciar infraccions urbanístiques.

Rebutjada

Vots a Favor: PP-UMP, PSM i A-EU-EV

Vots en Contra.UM-UNPI i PSOE

12.- Propostes/Mocions d'urgència

L’equip de Govern dugué 2 propostes (per urgència, sense  que els altres les poguéssim estudiar).

Expropiació de la servitud de pas per fer passar una canonada del Port de Pollença a Cala Sant Vicenç per poder subministrar aigua potable de millor qualitat.

Un assumpte que fa molts mesos que està en preparació. Quan el PSM gestionava EMSER ja es va redactar el projecte de la canonada.

Aprovada.

Vots a Favor: PSM, PSOE, UM-UNPI i PP-UMP

Abstenció. A-EU-EV

Ressolució de les al·legacions al plec de condicions per a la concessió de la neteja viària i allargament del termini per presentar ofertes per part de les empreses interessades.

Argumentàrem que el termini de concessió (10 anys i 2 de pròrroga) ens sembla massa llarg, son 3 legislatures en total, fet que hipoteca les possibilitats d’actuar de futurs consistoris. Les concessions tan llargues deixen a l’administració massa fermada, tal  com es pot veure a Pollença amb la concessió de les platges o al Consell amb Tirme. Vàrem proposar 5 anys amb 1 de pròrroga però no es va considerar.

Aprovat.

Vots a Favor: PSOE, UM-UNPI.

Abstencions: PSM, PP-UMP,  A-EU-EV

 

No hi va haver temps per res més. Molts precs i preguntes quedaren al tinter: Zones verdes de Pollença, la ràdio Municipal, el consorci de La Gola, etc, que tractarem al proper ple, si hi ha temps.

Ple de Febrer

psm-pollenca | 25 Febrer, 2010 16:16 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Recordau que avui a les 20H. es celebrarà el Ple Ordinari de febrer. A Can Llobera o a Ràdio Pollença (107,9 de la FM).

Dijous 25, Ple Ordinari de Febrer

psm-pollenca | 23 Febrer, 2010 16:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Acta del Ple de Gener (28/01/2010)

S'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 25 de febrer de 2010, a les 20,00 hores sota el següent: 

                                                                  ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA          

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 28 de gener de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de la creació de treball per la constitució d’una fundació privada del sector públic local: Fundació del Festival Internacional de Música de Pollença.

3.-  Moció presentada pel grup municipal PP-UMP relativa a la signatura del conveni marc de col·laboració “Cultura en Xarxa” entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença.

4.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la recuperació de la memòria històrica  (enllaç)

5.- Moció presentada pel grup Alternativa EU-EV relativa  a la  retirada de tropes d’Afganistan

6.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus

7. - Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d’una auditoria interna dels comptes del Festival Internacional de Música de Pollença

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a  pal·liar la crisi econòmica.

9.-  Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències d’obertura d’establiments 

10.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la sol·licitud per la rehabilitació del Passeig Marítim del Port de Pollença a Demarcació de Costes (enllaç)

11.- Moció presentada pel grup municipal PP-UMP  relativa a la creació dins la Policia Local d’una unitat de protecció del medi ambient i rural  

12.- Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Cuidem els detalls: El Passeig marítim del Port de Pollença

psm-pollenca | 19 Febrer, 2010 15:58 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Notícia a dBalears
 
En l’actual context de crisi econòmica ens hem d’esforçar més que mai en oferir Pollença com un bon destí turístic. Tenir les zones més visitades del nostre poble e bones condicions hauria d’esser una prioritat.

La Demarcació de Costes, un organisme depenent del Ministerio de Medio Ambiente, recapta una quantitat important de doblers en concepte d’impostos per usos i instal·lacions en la zona de domini públic marítim-terrestre. Terrasses i activitats en la zona de domini públic paguen quantitats molt importants a Costes, i per això esperaríem d’aquest organisme una reciprocitat cap al municipi en forma d’un bon manteniment de la zona costera.

El Passeig Saralegui, Passeig Londres i Via Alemanya és un dels llocs més visitats per turistes i locals, i presenta un aspecte ben degradat. El passeig marítim ha quedat desfasat, amb els paviments fets malbé, faroles que manquen, palmeres d’aspecte amenaçador o que directament han desaparegut, bancs degradats (per cert, deu ser l’únic passeig a on assegut als bancs has de mirar els cotxes en vers de mirar la mar).

A més resulta que l’Ajuntament sembla que desgraciadament per aquesta legislatura ha enterrat la peatonalització de la primera línia del Moll, per tant no hi ha lloc a esperar canvis en aquest sentit i no podem esperar a aquesta peatonalització per realitzar obres de manteniment al Port de Pollença.

Per això pretenem que el Ple demani a la Demarcació de Costes la realització d’obres de manteniment i millora del passeig existent, petició més que justa tenint en compte les inversions que Costes ha realitzat i té en projecte realitzar a altres llocs de Mallorca: Llucmajor, es Carnatge, San Telm, S’Estanyol, sa Ràpita, etc.

 
MOCIÓ

El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple la següent Moció, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix.

SOL·LICITAR A LA DEMARCACIÓ DE COSTES LA REHABILITACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DEL PORT DE POLLENÇA

Exposició de motius

S’acosta el començament d’una nova temporada turística i, donades les circumstàncies actuals de crisi econòmica, resulta més important que mai donar una bona imatge com a destinació turística i tenir preparat el municipi per rebre als visitants.

Un dels llocs més visitats i de més atractiu turístic, apart de molt utilitzat també pels propis pollencins és el passeig marítim del Moll. Resulta que en els seus trams anomenats Passeig Saralegui, Passeig Londres i Via Alemanya presenta nombrosos desperfectes que donen una mala imatge d’aquest lloc singular, alhora que poden suposar un perill pels vianants. Així ens trobam pedrissos de marès espatllats, faroles que manquen, palmeres unes que falten i altres molt deteriorades i el paviment amb unes importants irregularitats.

Es demana l’adopció del següent acord

Instar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears la realització d’obres de rehabilitació del passeig marítim, amb la reparació dels repredissos, la substitució de les faroles deteriorades, la sembra de nous arbres autòctons allà on manquin palmeres o en hi hagi de malmeses, o la seva substitució fins allà on sigui possible, i la reparació dels trespols, així com les millores addicionals que es considerin convenients dins l’àmbit de la rehabilitació d’aquest passeig.

 

 

 

 

 

 

VEURE MÉS FOTOS

 

 

Sopar a Pollença i Assamblea a Porreres

psm-pollenca | 17 Febrer, 2010 17:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dissabte està convocada a Porreres l'Assamblea General de militants del PSM (10h., Auditori Municipal de Porreres. Carrer d'en Cerda, 21. Porreres.) per tractar de la presentació de partit a les properes eleccions locals i autonòmiques, i decidir si presentar-se com a PSM o, com a les darreres autonòmiques, dins la coalició Bloc per Mallorca.

En el Congrés del 2006 s'apostà per la formula del BLOC (cosa que provocà l'escissió d'una part del partit), pensant en un BLOC en principi com a coalició electoral, però que havia d'evolucionar cap a una nova entitat, un federació o un nou partit, que superàs la simple coalició. La coalició sí es va materialitzar però no ha evolucionat cap allà on el congrés del 2006 pretenia, per la voluntat dels diferents partits de mantenir el seu perfil i les seves sigles.

Amb aquesta realitat i després de diferents circumstàncies que no han ajudat a la consolidació del BLOC (sortida unilateral de ERC de les institucions, nova direcció d'EU més lligada a la direcció central, l'experiència d'Unitat, el veto d'ERC-Illes al PSM en les Europees del 2009, les postures enfrontades del PSM-Menorca amb EU-Menorca), cal prendre una desició respecte de la participació del PSM en el BLOC.

Per aquest motiu s'ha convocat l'assamblea de Porreres, on tots els militants hi estan convocats a participar-hi

Però abans d'anar a Porreres, els militants i simpatitzants del PSM de Pollença ens veurem el divendres a vespre per parlar-ne i recolir l'opinió d'aquells que per un motiu o altre no poden desplaçar-se a Porreres. Qualsevol, encara que no sigui habitual de les nostres assamblees, pot venir a dir-hi la seva. Comptarem amb la presència de Pere Perellò, coordinador de la zona nord, per fer-nos partíceps de la situació tal i com es perceb des de la direcció, així com sobre el panorama en que queden les institucions governades en minoria pel BLOC-PSOE.

Tots els que estigueu interessats en venir al sopar-assamblea de divendres  (confirmarem el lloc en tenir confirmat el nombre d'assistents), podeu posar-vos en contacte amb el Tomeu Cifre, en Biel Cerdà o en Miquel Àngel Capó, o bé a psmpollenca (arroba) mallorcaweb.net

Vos hi esperam.

 

           

 

La Memòria Històrica a Pollença

psm-pollenca | 15 Febrer, 2010 09:15 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Hem presentat una moció per tal que l'Ajuntament assumeixi la recuperació de la memòria històrica al nostre municipi.

Durant els darrers anys s'han vingut realitzant activitats entorn del mes d'abril, primer organitzades per un grup de partits d'esquerres (entre ells el PSM), també l'Associació ICP ha realitzat actes els darrers anys, i els dos darrers s'han promogut activitats des de l'Àrea de Cultura.

Després de la sortida del PSM de l'Equip de Govern ens preocupa que l'Ajuntament s'en desentengui de la recuperació de la Memòria Històrica. Aquest ésun assumpte que no hauria de tenir color polític, ja que al cap i a la fi els valors republicans, per democràtics, haurien d'esser compartits per tots els partits polítics demòcrates. A pobles governats pel centre-dreta també s'han fet actes entorn la recuperació de la memòria Històrica, com a Manacor amb a participació del PP, o a Alcúdia, governat per UM.

És lloable que la societat civil s'hagi mobilitzat per la defensa dela Memòria Històrica, omplint aquestes associacions el buit que deixaven les administracions. Però les mateixes associacions, com Memòria Històrica de Mallorca, s'han manifestat repetidament per que siguin les administracions les que facin seves aquestes reivindicacions, ja que és la millor manera de reparar els agravis del passat.

Per això, perque l'Ajuntament es comprometi amb la Recuperació del la Memòria Històrica presentam la seguent moció:El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple la següent Moció, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix.

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA A POLLENÇA

 

Exposició de motius

Els darrers dos anys aquest Ajuntament, seguint l’exemple d’altres iniciatives similars a altres pobles de Mallorca (Alcúdia mateix), ha vingut celebrant durant mes d’abril actes i activitats destinades a la recuperació de la Memòria Històrica. Aquests han anat dirigits en el sentit de recordar i fer justícia amb tots aquells que defensaren els valors democràtics, així com recordar a les noves generacions el fets que suposaren la fi de la Segona República, la Guerra Civil i la posterior repressió promoguda pel règim franquista.

Aquests propòsits són concordants amb l’esperit de la Llei 52/2007 de la Memòria Històrica, tal i com desenvolupa la seva exposició de motius:

“(...) La  Llei vol contribuir a tancar ferides encara obertes i a donar satisfacció als ciutadans que van sofrir, directament o en la persona de les seves familiars, les conseqüències de la tragèdia de la Guerra Civil o de la repressió de la Dictadura.

(...) És l'hora, així, que la nostra democràcia i les generacions vives que avui gaudeixen d'ella honrin i recuperin per a sempre a tots els quals directament van patir les injustícies i greuges produïts, per uns o altres motius polítics o ideològics o de creences religioses, en aquells dolorosos períodes de la nostra història.”

 

Es demana l’adopció del següents acords

 1.    Organitzar anualment un cicle d’actes per tal de recordar els valors democràtics de la Segona República, evitar que els tràgics successos de la Guerra Civil caiguin en l’oblit i reparar la memòria dels qui sofriren persecució, foren assassinats o patiren la repressió del la Dictadura Franquista.

2.    Convidar a participar al actes a les Associacions que treballen en aquest àmbit, com és ara l’Associació per la Recuperació Històrica de Mallorca.

3.    Complir i instar a la resta d’administracions a fer complir les determinacions de la llei 52/2007 de la Memòria Històrica en l’àmbit de les seves competències, especialment en l’eliminació dels símbols feixistes que encara quedin al nostre terme (com per exemple l’exaltació als pilots de la Legió Còndor que encara perdura dins la Base Militar del Port de Pollença).

 

 Enllaç a la plana de l'ARMHM

Noticia rel·lacionada dBalears:"Defensa fa 14 mesos que té ordre de retirar els símbols franquistes".

El Projecte Escola Viva, més necessari que mai

psm-pollenca | 12 Febrer, 2010 16:16 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Hem explicat moltes vegades que el port de Pollença és un nucli on hi ha importants problemes de cohesió social i de integració. La presencia de població de nivell econòmic baix,  la incidència de la immigració, la dedicació al sector turístic, units a una manca d’estructures socials i associatives capaces d’integrar aquest col·lectius, així com la deixadesa per part de l’administració municipal son el brou de cultiu idoni per crear situacions socialment complicades.  El Moll necessita una atenció especial per evitar les situacions de risc social, especialment entre la població infantil i juvenil.

En aquest context una iniciativa com Escola Viva era especialment indicada per combatre els riscos que hem explicat. Escola Viva és el nom del projecte impulsat per l’Ajuntament i que duia a la pràctica l’Ateneu Alcari, una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 1989 treballa en programes socials i educatius. Escola Viva proporcionava cursos i tallers en horari extraescolar als infants del Moll, permetent la conciliació de la vida familiar i laboral, la socialització, la realització de lleure saludable i la integració lingüística.

L’Ateneu Alcari també ha patit la falta de pagament per part de l’Ajuntament i ja no ha pogut suportar més la situació, i per aquest motiu han deixat de prestar els seus serveis. La manca de liquidés de l’Ajuntament repercuteix en un dels serveis especialment sensibles que prestava l’Ajuntament. En aquest sentit tan sols apuntar que les primeres estimacions assenyalen que l’Ajuntament tindrà un dèficit en els ingressos de gairebé 3 milions d’euros, fet que demostra la mala previsió feta per part del Departament d’Hisenda.

Ahir els usuaris d'Escola Viva es manifestaren a la Plaça Miquel Capllonch per denunciar l'impagament per part de l'Ajuntament i reclamar que el projecte continui. S'haurien de fer tots els esforços possibles per evitar que una iniciativa com aquesta mori. 

Veure retall de premsa Diari de Mallorca

 

Foto del Diario de Mallorca

 

Instàncies per accedir a Ternelles

psm-pollenca | 10 Febrer, 2010 16:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Si qualque efecte pràctic positiu ha tingut l'excursió reivindicativa a Ternelles, duita a terme el passat 12 d'Octubre ha estat que l'Ajuntament ha posat en marxa el mecanisme per permetre l'entrada a 20 persones diàries, ja que fins a llavors no hi podia entrar ningú si no era autoritzat per la propietat de Ternelles. Al principi les sol·licituds es varen presentar per pròpia iniciativa dels interessats i sense ni tan sols passar pel registre. D'ençà que s'ha sabut públicament que l'Ajuntament autoritzava el pas i després que els serveis jurídics redactassin un informe en el que s'especifica clàrament que la propietat no pot tutelar ni limitar a la seva voluntat aquestes autoritzacions que dona l'Ajuntament, és important fer les sol·licituts de manera oficial, passant pel registre d'entrada.

La Plataforma Pro camins Públics oberts ens ha fet arribar aquests models d'instàncies, una d'elles a títol particular i l'altra per a grups. Si voleu accedir al Camí Públic de Ternelles feis-les arribar al Punt d' Atenció al Ciutadà, C/ Horta 38 de Pollença, Telèfon: 971-530108, on hi ha el registre d'entrada de l'Ajuntament, o bé a l'oficina del Port de Pollença, C/ Vicenç Buades, 49 1r - Telèfon: 971-867172.

Instància individual

Instància per grups

 

L'Ajuntament continua fent poques passes, pero al manco s'ha d'aprofitar l'accés que ara es permet.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb