"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Molts d'anys a tots

psm-pollenca | 31 Juliol, 2010 15:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
Programa de festes a CulturaPollença

AL•LEGACIONS DE LES A.R.T. : L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA NO CERCA SOLUCIONS REALS ALS PROBLEMES DEL MUNICIPI

psm-pollenca | 29 Juliol, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El consistori, per mitjà del batle i amb la incomprensible col·laboració de PSOE, es dedica a “vendre fum” a les associacions i veïnats del Moll, proposant projectes faraònics en vers de donar solucions reals.

Arran de la manifestació del passat mes de juny, on els “mollers” manifestaren el seu descontent amb la gestió municipal, el batle va començar converses amb alguns dels representants dels manifestants (quins?, ho desconeixem). D’aquestes reunions no es dona compte a la oposició municipal, i molt manco se la convida a participar. Per tant, de bon començament, més de 45% del ciutadans de municipi ja no estan representats en aquestes reunions.

Pel que sabem a traves de la premsa, el batle, en lloc de donar sol·lució als problemes reals que plantejaren els manifestants, està tirant pilotes fora i proposant projectes que no comprometen la gestió municipal. Així en el darrer ple va presentar una esmena a la desclassificació de l’ART que permetia urbanitzar l’Ullal.

Aquesta esmena no té altra objectiu que salvar la construcció de la urbanització de l’Ullal, on un promotor privat hi té importantíssims interessos econòmics (quins hi té l’Equip de Govern?). La proposta s’ha adornat oferint la construcció de la peatonalització de la primera línea i dient que no s’afecta la part qualificada com a zona humida. Un altra fet criticable es que s’afegeix en el paquet a un grup de petits propietaris amb solars no afectats per la zona humida, agafant-los d’hostatges per desenvolupar la urbanització.

L’Ullal no és un dels problemes del Moll. El Moll ha funcionat molt bé durant anys amb aquesta zona sense urbanitzar, fins i tot abans de la circumval·lació, que ha millorat la connectivitat. Precisament la urbanització excessiva ha estat un dels factors que han fet perdre encant al Port de Pollença. I ara el batle vol persistir en l’error.

Aficar dins la operació la peatonalització de la primera línia és d’un cinisme espantós. El govern UM-UNPI-PSOE va anul·lar la peatonalització i va encarregar un estudi de mobilitat al familiar d’una regidora, estudi que encara no s’ha elaborat després d’un any (i que ja junta de govern es planteja anul·lar, vist que podria estar plagiat). Sense esperar al que diu l’estudi, ja es planteja un projecte de 6 milions d’euros.

A sobre es passa la pilota al Consell de Mallorca i a la Comissió Balear de Medi Ambient que hauran de donar per bo (o no) un projecte amb uns índex d’edificabilitat altíssims per fer viable econòmicament el projecte. Una operació urbanística que carrega damunt els petits particulars (a la majoria no s’ha consultat res) el desenvolupament d’un sistema general com és el passeig marítim, tot per l’interés d’una promotora. El batle proposa coses, i si les altres institucions ho tomben perquè no son viables pretendrà que la culpa sigui d’aquestes, i així el batle pretén quedar lluït. El batle ja ha demostrat, com en el cas de l’Auditori de Moneo, que és incapaç de tirar endavant projectes d’envergadura d’una manera coherent.
Al ple proposarem una modificació del l'al·legació, restringint la operació al sector entre el carrer Cadernera i el Carrer Xarxes, una zona més petita apart de la zona humida i rodejada de sol urbà que no tindria problemes per urbanizar-se amb uns índex més raonables. La proposta no va interessar. 

Ni una solució als problemes reals: la neteja, les platges en condicions, el control de l'urbanisme, el patrimoni ben conservat, el passeig de la Base accessible, els camins pels excursionistes oberts, les oficines de turisme amb un horari raonable, fer complir la normativa d'ocupació de via pública, controlar els renous nocturns. EN RES D’AIXÒ S’ACTUA.

 

Desapareixerà aquest pulmó del Moll?
 

 

L’HOTEL DON PEDRO

La desaparició de l’Hotel Don Pedro ha estat una reivindicació històrica dels grups progressistes de Pollença. La seva expropiació es va plantejar amb càrrec als recursos econòmics que generava l’ECOTASA. A la legislatura passada el Govern Balear, amb el suport del PP i de UM va eliminar l’ecotasa, i la va substituir per la Targeta Verda, un producte que ara està essent investigat per la seva relació amb afers de corrupció. D’aquesta manera UM i PP varen avortar l’expropiació del Don Pedro. Després es va fer una ART al Pla Territorial que traspassava el Don Pedro i el Rocamar de Soller a Sa Ràpita, una operació que era una autèntica “pilotada urbanística” i per això s’ha eliminat amb el suport de tots els grups, llevat de UM.

Amb l’al·legació que el batle ha presentat es planteja que sigui el Consell qui expropií l’Hotel Don Pedro. El batle, una vegada més, tira pilotes fora i traspassa a altres administracions allò que ell no s’atreveix a fer. L’Ajuntament pot classificar l’Hotel Don Pedro com a zona verda en l’Adaptació del Pla General, sense el permís de cap altra administració, però no s’atreveix a fer-ho. També pot fer, com en el cas de Son Bosc o el Pont de Riuet, amb la col·laboració entre UM i PP, una llei autonòmica en el Parlament que declari que s’ha d’expropiar el Don Pedro... però tampoc no ho farà. Ell proposa que l’expropií el Consell perquè li diguin que no, ja que sap perfectament que actualment no hi ha doblers per fer aquesta expropiació, però mentre tant ell es presentarà com el qui aporta solucions per Cala Sant Vicenç.

D’aquesta manera UM, a través de l’Ajuntament de Pollença, li està fent la oposició al Consell (PSOE-BLOC); el curiós és que el PSOE pollencí col·labori en aquestes operacions, demostrant que ja han perdut qualsevol coherència, ja que la desclassificació de les ART fou una operació en la que la pròpia presidenta del Consell s’hi implicà, cercant el suport del PP. Ara el PSOE pollencí al·lega contra el que ha aprovat el PSOE mallorquí.

Tot plegat propostes que son autèntic fum, en clau exclusivament electoralista.

El POST-supost del 2010

psm-pollenca | 27 Juliol, 2010 15:14 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Amb aquest comencem una sèrie d’articles dedicats al ple d’avui dimarts, que , tot i ser enmig de festes, ha tinguts moltes qüestions importants. La primera d’elles el pressupost de l’ajuntament pel 2010. Sí, si, pel 2010, quan ja hem consumit set mesos de l’any. Per tant es tracta d’un POSTsuport.

Tard i malament. Amb uns ingressos ficticis i una nul.la capacitat d’actuar damunt la despesa a aquestes alçades de l’any. La reducció mitjana ha estat del 14%, però les àrees que s’han emportat la pitjor part han estat les del PSOE, amb rebaixes entorn al 30%, mentre que les de UM-UNPI van del 18% del batle a només el 5% de Esports-festes.

Es tornen a pressupostar uns ingressos altíssims per infraccions urbanístiques, 800.000E, quan a aquestes alçades de l’any només s’han recaptat aproximadament 4.000E. en cinc mesos hauran de recaptar la diferencia: impossible. Per tercer exercici consecutiu es torna a pressupostar els ingressos de la llicència per l’ampliació de l’Hotel Formentor, quan es del tot improbable que d’aquí a final d’any se li doni la llicència.

Les despeses no s‘han planificat en conjunt per part del regidors de l’equip de Govern. Els hem exposat que teníem la convicció que no s’havien reunit tots les regidors ni una sola vegada per decidir les prioritats de despesa, no ens han fet el contrari. Certament, les retallades s’han fet a les àrees socialistes i s’ha respectat més a les uemites, tot un criteri. En canvi la partida de les dedicacions exclussives es manté invariable en 228.837,00E, no n'han llevada cap. tambpoc el que es gasten amb els seus telèfons mòbils, 9.255,38 E.

Val la pena llegir l’informe de l’interventor respecte del pressupost. Amb el que s’hi diu no cal fer més oposició ja que els fets parlen per ells mateixos. També val la pena veura la comparativa i evolució del pressupost del 2009 al 2010.

El batle ha reconegut que hi ha molta més despesa en Esports que en Cultura, degut al manteniment dels edificis. Això és cert, ja que dels edificis que gestiona Cultura (Can Llobera, Claustre-Museu i Centre Cultural Guillem Cifre) se’n fa un manteniment nul, deteriorant-se dia rere dia. Havent reconegut el greu problema que es el manteniment, en canvi mantenen la inversió en l’Auditori, sense saber res de la seva viabilitat ni del seu manteniment.

El més preocupant es que això aboca a l’ajuntament a unes noves despeses extrajudicials (no pressupostades) que quedaran com a penyora pel consistori que surti de les eleccions del maig de 2011, hipotecant la seva futura gestió.

Hem demanat al regidor de Hisenda que sigui conseqüent i si, tal i com ha manifestat, està cansat de fer la seva feina, faci un pensament i es plantegi la seva continuïtat.

Liquidació 2009

El següent punt anava molt lligat amb l’anterior. La liquidació del pressupost del 2009 que demostra que no s’han complit en absolut les previsions que el regidor elaborà per l’any passat. El resultat és un romanent de tresoreria consolidat de -3.720.689,82E i uns ingressos de -1.921.459,47E manco del que estava pressupostat. Mentre tant continua la deixadesa en el cobrament de multes i taxes municipals.

Una situació realment difícil de cara al futur, amb problemes per pagar les factures dels proveïdors (un any aproximadament), i el que es pitjor, una nul·la capacitat per traçar el rumb que vol seguir l’ajuntament i el seu conseqüent reflex en els pressuposts

Tota la documentació del Pressupost 2010

Demà dimarts, ple municipal a les 10 del matí.

psm-pollenca | 26 Juliol, 2010 16:58 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

      EDICTE

 

            D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 22 de juliol de 2010, a les 10,00 hores sota el següent

 

                                                                  ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA          

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General per a l’exercici 2010

2.- Dació de compte de la liquidació corresponent al Pressupost General de l’exercici  2009 i de l’Informe d’Intervenció d’estabilitat pressupostària en fase de liquidació del Pressupost General de l’exercici 2009   

3.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre rebuig al Decret-Llei 10/2010, de 16 de juny, sobre la reforma laboral 

4.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV sobre la incoació d’un expedient per a la resolució del contracte de serveis de redacció del pla de mobilitat urbana amb l’empresa Podarcis S.L. 

5.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i UM-UNPI sobre modificació de l’article 14.2 del RDL 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic   

6.-  Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Pollença dels trams de carretera Ma-2200-A; Ma-2210 i Ma-2220     

7.- Aprovació, si procedeix, del compliment de prescripcions en relació a l’acord, adoptat pel Ple del Consell de Mallorca en data 05.05.08, d’aprovació definitiva de l’adaptació del PGOU al POOT               

8.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta d’al·legacions a la modificació núm. 2 del PTI de Mallorca   

9.- Moció presentada pels grup municipal PSM-EN relativa suport a la declaració del centre històric de Pollença com a BIC   

10. – Resolució dels recursos especials en matèria de contractació interposats per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) i l’empresa Melchor Mascaró, S.A. contra l’acord d’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei públic de neteja viària en règim de concessió a la UTE formada per les empreses Llabrés Feliu S.A.; Amer e Hijos S.A. i Bartolomé Adrover e Hijos S.L.  adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària urgent celebrada dia 21 de maig de 2010.

11.- Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Fum versus Problemes Reals

psm-pollenca | 24 Juliol, 2010 15:01 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El mateix dia que ens hem trobat aquesta "moto" que el batle ens vol vendre als pollencins, i molt especialment als mollers":

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/07/24/promotor-acepta-pagar-paseo-seis-millones-cambio-urbanizar-lullal/589136.html

, ens topam amb la dura realitat del dia a dia dels pollencins i dels nostres turistes:

 

Assamblea del PSM de Pollença, a les 21h.

psm-pollenca | 22 Juliol, 2010 15:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui farem l'assamblea, com sempre a can Toni Marquet a les 21h, per tal de preparar el ple del proper dimarts dematí. Tot i que encara no tenim la convocatòria oficial del ple, en les comissions informatives d'avui demantí ja s'han vist els principals assumptes que haurem de tractar: el pressupost pel 2010, la liquidació del pressupost del 2009, les al·legacions de l'Ajuntament a la supressió de les ART del Don Pedro i de Cala Carbó-l'Ullal, també la nostra moció de suport al BIc del Centre Històric.

Vos hi esperam.

Demà se signarà públicament la coalició PSM-Verds-Inicitiva d'Esquerres, aprovada en el 20è Congres del partit.

psm-pollenca | 22 Juliol, 2010 14:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 


Demà divendres se signarà a Palma la coalició electoral entre el PSM-Entesa Nacionalista, Els Verds de Mallorca i Iniciativa d'Esquerres (la nova formació ecosocialista liderada per Fina Santiago i David Abril). La proposta de coalició va ser aprovada amb un amplíssim suport de la militància del PSM-EN en el 20è Congrés, celebrat a Santa Maria els dies 12 i 13 de juny, i s'emmarca dins l'estratègia d'aliances marcada per l'Assemblea de Militants celebrada a Porreres el passat dia 20 de febrer.

El PSM-EN, Els Verds i Iniciativa compartim la necessitat d’oferir a la societat mallorquina una proposta política plural que defensi i promocioni els drets socials i individuals de les persones, que vetlli per la cohesió social del país des del respecte a la identitat pròpia, i  que protegeixi els valors naturals i paisatgístics del nostre limitat territori. En definitiva, una proposta política que treballi per construir una Mallorca més justa, més democràtica, lliure i més sostenible.

Aquesta coalició es declara hereva de l'esperit fundacional del BLOC per Mallorca, que no és altre que el de la cooperació entre cultures polítiques diferents, però complementàries, que comparteixen uns valors comuns, uns objectius polítics concrets i un mateix marc d'actuació. La col·laboració entre el nacionalisme progressista i ecologista representat pel PSM-EN, i l’ecologisme i l'ecosocialisme representats pels Verds i per Iniciativa d’Esquerres és la col·laboració entre tres organitzacions sobiranes, que representam l'esquerra d’aquest país. Juntes conformam una oferta creïble, coherent i amb un gran potencial de creixement, que volem que esdevengui un àmbit de cooperació estable de cara al futur.

Aquesta coalició es presentarà a les properes eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, i la nostra voluntat és que sigui una força política clau a l'hora de reeditar majories de govern progressistes i nacionalistes a partir de la propera legislatura 2011-2015.

ERC I ENTESA HAN REBUTJAT LA PROPOSTA D'UNITAT ORGÀNICA DEL NACIONALISME PROGRESSISTA FETA DES DEL PSM-EN

A banda de la bona notícia que suposa la presentació de la coalició PSM-Verds-Iniciativa, també hem de lamentar el fet que no hagi estat possible la reunificació de tot el nacionalisme progressista del país, objectiu que també ens havíem marcat a l'Assemblea de Porreres. I és que tant ERC com Entesa per Mallorca han rebutjat les propostes de confluència orgànica que els havia fet el PSM-EN.

El PSM-Entesa Nacionalista sempre ha aspirat a representar totes les sensibilitats del nacionalisme progressista i ecologista de Mallorca. Per això, aposta per un sol partit, integrat en una Federació d’Illes Balears (la Federació PSM-Entesa Nacionalista, que està integrada per un partit de cada illa), una confederació de l’esquerra nacional dels Països Catalans i la integració en l’Aliança Lliure Europea.

Arran de la situació creada després de les eleccions europees, en què ERC i Entesa vetaren la presència del PSM-EN en la coalició de l'ALE-Verds, el PSM-EN va prioritzar el retorn a les pròpies sigles, sense perjudici de coalicions, però apostant, pel que fa a l’espai d’esquerra nacionalista, al plantejament que l'única fórmula satisfactòria és confluir totes les sensibilitats en un sol partit per territori, sota el principi democràtic d’una persona, un vot. Un partit d’ampli espectre, popular i amb vocació de govern.

L'instrument per aconseguir la unitat del nacionalisme progressista del país ha de ser la Federació PSM-Entesa Nacionalista. A ERC se li va proposar un acord de reconeixement mutu, de manera que la Federació PSM-Entesa Nacionalista fos el referent a les Illes Balears i ERC el referent a Catalunya; i a Entesa se li va proposar la fusió orgànica amb el PSM-EN, de manera que el partit resultat fos el representant de Mallorca dins la Federació.

Lamentablement, tant ERC com Entesa han rebutjat aquesta proposta, i han preferit mantenir la seva identitat i la seva acció política a Mallorca.

En concret, pel que fa a Entesa, pocs dies abans del congrés ens presentà un document-proposta on, si bé és cert que valora de manera negativa la “atomització i fragmentació” del mallorquinisme i aposta per “la unitat per créixer”, no es proposa una confluència orgànica de les dues organitzacions sinó un acord entre partits diferents en base a quotes pactades entre les cúpules. Una vegada analitzada la situació, l’Executiva del PSM-EN ha considerat insuficient la proposta d’Entesa, ja que consistia en federar-se en base a quotes de partit (tot mantenint la personalitat pròpia de les organitzacions integrants).

Tot i això, el PSM-EN deixa la porta oberta a arribar a acords de caràcter electoral en aquells municipis de Mallorca en què convivim el PSM-EN i Entesa. Així mateix, des del PSM-EN confiam en la confluència orgànica futura del mallorquinisme progressista en una organització unitària, que s’haurà de regir per principis radicalment democràtics (una persona, un vot) i no per pactes de cúpules de diferents partits.

Les banderes blaves de Cala Sant Vicenç, en perill.

psm-pollenca | 19 Juliol, 2010 07:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El PSM alerta que si continua la deixadesa respecte de les platges de Cala Sant Vicenç, aquestes podrien perdre la bandera blava de cara a l’any vinent.

Bandera Blava a Cala Barques
 

Les banderes blaves les atorga la fundació FEE(Fundació per a l’Educació Ambiental), i la seva concessió es basa en el compliment dels requisits mínims que marca aquesta fundació. La revisió dels requisits es fa d’un any per l’altre, i les platges poden ser objecte d’inspecció per part d’inspectors d’aquesta agència. L’atorgament de banderes blaves sempre es fa prèvia sol·licitud per part dels ajuntaments.

Enguany la platja de Formentor no compta amb la bandera blava que havia tingut altres anys, sense que l’Ajuntament hagi explicat els motius que ha fet que es perdés en la platja més famosa del municipi.

En canvi les platges de Cala sant Vicenç sí que han estat distingides amb la bandera blava. La bandera blava és un distintiu de qualitat que s’ha de valorar per poder oferir un producte turístic de major categoria. Precissament davant el procés de degradació ambuiental i turística que sofreix Sant Vicenç és més important que mai cuidar aquests detalls.

En el que portam d’estiu, emperò, l’Ajuntament té a la platja de Cala Barques de Cala Sant Vicenç en un estat de deixadesa que posa en perill el manteniment de la bandera blava de cara a l’any que ve.

Així podem observar com no han estat col·locats els banys que son obligatoris, i les dutxes estan inservibles, sense aigua i amb els desaigos taponats. Tampoc el vehicle per a discapacitats es troba a disposició dels usuaris damunt la platja, com és obligatori, sinó que es troba permanentment lligat a la caseta de la creu roja, lluny de l’arena.

Els socorristes tampoc disposen de es seves cadires de vigilància, ja que s’han deixat deteriorar, tirades pels darreres de la platja, i han de fer la seva feina asseguts a nivell de l’arena, amb la conseqüent pèrdua de control damunt els banyistes.

Les obligatòries anàlisi quinzenals d'aigua tampoc estan exposades en els taulells d'informació.

La brutícia impera darrera les carritxeres de Cala Barques, amb hamaques inservibles, restes de para-sols i vehicles sense cap tipus de protecció, amb el risc d’incendi que això suposa.

 

La dutxa, sense aigua ni desaigo.

 

El vehicle per a discapacitats no es troba a disposició dels usuaris damunt l'arena.

 

La cadira dels socorristes, sense paraules.

 

La deixadesa campa darrera les carritxeres

Aprovada la moció pel tancament de solars sense edificar amb problemes de brutor.

psm-pollenca | 16 Juliol, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el ple del passat dia 8 es va aprovar per unanimitat la moció del PSM demanant que es facin tancar els solars sense edificar. La moció té per objectiu corregir la situació actual en que trobam per tot el municipi solars plens d’escombraries, enderrocs i brutícia de tota casta. Això suposa donar una imatge molt negativa apart d’un evident risc per la salubritat de les persones i la generació de potencials focus d’incendi.

La moció es va aprovar amb l’esmena de que els serveis tècnics municipals farien un inventari dels solars sense tancar i localitzarien aquells que ofereixen problemes del tipus que hem esmentat. Evidentment els primers sobre els que s’ha d’actuar son els solars municipals que també presenten problemes.

Per ajudar als tècnics municipals seria una bona aportació facilitar-los un llistat de punts on els ciutadans hem localitzat problemes. Per això us proposam que ens envieu a la nostra adreça electrònica (a dalt de la pàgina) una fotografia del solar que trobeu que està en males condicions juntament amb la seva situació. També ho podeu fer pujant la foto i l’adreça al mur del facebook del nostre regidor, aquí. Recordau que estam parlant de solars, no de finques rústiques, per tant han d’esser parcel·les urbanes, dins dels cascs urbans o les urbanitzacions del municipi. La llista que facem la donarem als tècnics de l'Ajuntament per ajudar-los a fer el seu informe.

 

  Solar brut (del perfil de Pollencins Alçau-vos)

El ple en mp3

psm-pollenca | 15 Juliol, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Si no poguereu sentir el ple en directe per Ràdio Pollença, aqui el podeu escoltar. El bocí més interessant, allà on es parla de l'extrajudicial i les factures és al principi de la primera part.

Primera part ple de 8/07/2010

Segona part ple de 8/07/2010

També podeu veure la noticia apareguda a Mallorca Televisió de que el Consell de Mallorca ha iniciat la declaració de l'Escar dels Durais de Cala Barques com a Bé Insular Catalogat, pels seus valors etnològics.

 


 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb