"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Turisme: Hotels vs Oferta Complementària

psm-pollenca | 30 Agost, 2010 08:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Publicam un nou artcle sobre turisme del company Tomeu Amengual:

 

D’un temps cap aquí hotelers i oferta complementària (bars, restaurants, botigues) segueixen camins ben divergents:

El comerços i “oferta complementaria” del turisme s’han anat abandonant per part de les famílies pollencines que els regentaven, venent-los a franquícies, grans i despersonalitzades cadenes d’establiments o a ciutadans d’altres països que sovint els transformen, perdent-se el caràcter que els era propi.

Els hotelers no ho fan així: no arrenden els seus establiments, i tampoc els tanquen, i els que ho fan, no poden canviar (encara) l’objectiu de l’establiment. Els que arrenden ho han de fer com a establiments d’allotjament, actuant dins la llei, no poden fer-hi apartaments o altres negocis.

Per un altre costat, és clar que el perfil del turista no és el mateix, ha canviat clarament els darrers anys. A més els Tour Operadors volen seguir marcant quin és el perfil del turista que ha de poder visitar aquesta o l’altra zona de Mallorca.

Els hotelers haurien de saber actuar de forma coordinada ja que  el Tribunal de Defensa de la Competència pot actuar per evitar la concertació de preus,  però no podria dir res si es posessin d’acord per no oferir una modalitat comercial com la del tot inclòs, que també perjudica als propis establiments hotelers.

A que es deu aquesta falta de coordinació? No es refien uns dels altres? Doncs mireu, bona lliçó per aquells que es refien tant del que diuen l’Associació de Cadenes Hoteleres o la mateixa Federació d’Hotels, sobre tot, quan parlen del que convé a les Illes balears.

Tenen una certa tendència a confondre l’interès general amb l’interès del seu compte de resultats. Això no és una crítica, es una constatació de un fet que és raonable i fins i tot moralment acceptable. Una altra qüestió és que els responsables polítics els ho permetin sense dir aquesta boca és meva.

Així que quan donam la culpa de la degradació turística a part de la oferta mal anomenada complementària, hauríem d’analitzar en profunditat les causes que provoquen els abandonaments dels negocis per part de les famílies pollencines i moltes de renúncies. Al cap i a la fi entre hotelers i oferta complementària, qui marca a pauta son els hotelers i la marcaran en funció de quant es deixin influir pels Tour Operadors.

Parlant  de Pollença, un avís a navegants, o s’aturen els peus ara al desbarats que l’impacte del Tot Inclòs pot tenir damunt el turisme pollencí, o d’ací uns pocs anys ja tindrem al Moll un segon Arenal. La decisió és dels pollencins així com  la capacitat de actuar dels polítics. Trieu bé.

 

Tomeu Amengual

Coordinador de Turisme PSM-Entesa Nacionalista.

Al·legacions al pressupost pel 2010

psm-pollenca | 27 Agost, 2010 08:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Tot i que varem votar en contra del pressupost de l'Ajuntament pel 2010, aprovat inicialment el 20 de juliol, ja que no estam d'acord amb el plantejament general que realitza (veure article anterior), sí que hem cregut convenient fer algunes al.legacions al mateix sobre aspectes molt concrets, que ajuden als ciutadans a veure com el pressupost acaba afectant al dia a dia dels pollencins, i la seva deficient el·laboració (tard i malament(és un llast pels pollencins.

En vermell els comentaris.

Al.legacions a l’aprovació incial del Pressupost de l’Ajuntament de Pollença per
l’exercici 2010


Vist  el  Pressupost  ordinari  per  l’exercici  2010,  aprovat  inicialment  el  22  de  juliol  de
2010, el grup municipal del PSM-EN, a través del seu portaveu, efectua les següents
al.legacions:
 
1.  Vist que no s’ha previst el pressupost la partida pressupostaria suficient per posar
en  funcionalment  la  nova  escoleta  municipal  (0-3  anys),  preveure  la  dotació
pressupostària  suficient  per  tal  que  pugui  entrar  en  funcionament  a  partir  del
setembre de l’any 2010. 

(veure article sobre l'escoleta)


2.  La quantitat que precisa la dotació de l’anterior partida, es proposa que s’obtingui
a  costa  de  la  partida  111  10000  912  10000    “Assignacions  membres  de  la
Corporació”,  eliminant  les  dedicacions  exclusives  que  calguin  per  fer  front  a  la
despesa.


Des de l'Ajuntament s'ha dit als mitjans que falten a l'entorn de 30.000 E per l'escoleta. De la partida destinada a dedicacions exclussives de l'equip de govern (228.837,00 E) es podria treure aquesta quantitat, vist que les dedicacions no són necessaries, ja que no donen cap fruit.


3.  Eliminar les subvencions nominatives, havent de concedir-se aquestes a traves de
convocatòria pública de subvencions.


Es recullen subvencions a dit damunt el pressupost. No vol dir que les subvencions que es recullen no estiguin justificades, però en el passat exercici l'àrea de cultura ja va treure les subvencions a traves d'una convocatòria pública, que és el sistema més obert, transparent i legal.


4.  Preveure partida pressupostaria per a ubicar definitivament la radio municipal amb
unes  condicions  i  instal∙lacions  similars  a  les  que  gaudia  abans  de  traslladar‐se  a
l’edifici de Sant Domingo. Es proposa dotar aquesta partida a costa de les partides
destinades a publicitat.


Ja varem fer una moció sobre aquesta questió. És una vergonya la situació en que es tenen les instal·lacions de la ràdio municipal després d'haver-la desmuntat de l'edifici de Monti-sion.


5.  Reduir  a  la  meitat  la  partida  destinada  a  comunicacions  telefòniques  de  la
corporació.


Actualment l'equip de govern es gasta 9.255,38 E cada any xerrant per teléfon. Tampoc es veuen els fruits d'aquestes gestions ni es dona compte de a quins números truquen els membres del govern fent ús dels seus telèfons mòbils oficials. A altres administracions hi ha un límit mensual per telèfon, a Pollença, no.


En nom del grup municipal PSM‐EN el seu portaveu,  
Bartomeu Cifre Bennàsar. 

Inaugurat el Centre Ornitològic de La Gola

psm-pollenca | 26 Agost, 2010 07:40 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Nous criteris en la gestió de parc de La Gola. Després d'anys d'obres i intervencions que  ja foren posades en qüestió en aquest mateix blog i per part de les organitzacins ecologistes : les canonades del passeig a costa del pressupost de La Gola, la creació d'un parc poc apte per la ornitologia o l'aparcament per donar servei al Moll situat en terrenys de La Gola. D'ençà del canvi de responsables polítics en la Conselleria de Medi Ambient s'ha enfilat un nou rumb en la gestió del parc, prioritzant el seu caràcter naturalístic per damunt del seu caràcter de parc urbà. Per això a la caseta que es va montar fa més d'un any al parc s'hi ha habilitat el centre de informació ornitològica que haurà de servir de punt de referència pels amants de l'observació d'aus, ja sigui en el propi parc de la Gola com a la resta de zones protegides de Mallorca. A més el centre servirà nucli des del que organitzar també les visites a l'Albufereta (en la que també aquesta setmana s'ha arribat a acords per organitzar itineraris). El centre, que estarà dotat de personal, es complementarà amb els serveis de neteja a càrrec de l'Ibanat. El centre s'ha pogut instal·lar gràcies a la col·laboració entre les conselleries de Medi Ambient i de Turisme.

La inauguració ha tingut un ampli ressò en el mitjans i ha estat saludada per part del GOB.

Informació completa sobre el centre al blog de Biel Perelló.

 

El Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Biel Vicenç (PSM) i el regidor Tomeu Cifre (PSM). (Fotografia cortesia de Biel Perelló).

Fora de termini, fora de lloc…

psm-pollenca | 24 Agost, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és la carta al director que ens envia en Joan Ramon Bosch Cerdà, membre de la Plataforma Pro Camins Públics Oberts, respecte de la comunicació que feren la setmana passada a l'Ajuntament i la desafortunada reacció del batle:

 

Sembla ser que el senyor batle de Pollença va fer unes declaracions al Diario de Mallorca del 20/8/2010, on deia que “han entregat la documentació fora de termini” i “ja teníem part d’aquest documentació”, doncs bé, no puc més que fer algunes apreciacions:

a)      Dijous 19, no férem més que entregar de forma resumida, l’informe sobre el qual es basa la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, per considerar el camí de Ternelles un camí públic.

b)      La documentació arxivística està entregada en les següents dates: 16 d’agost de 2007. Entrada número 5511 a les 11.20 h. del matí i 5 d’octubre 2007 entrada número 6666 a les 12:05 h., evidentment fora de termini (molt abans d’iniciar-se el procés) i en previsió que l’Ajuntament, en un moment donat, pogués defensar la titularitat pública del camí.

Per això mateix, tots els ciutadans que han col·laborat en aquest procés, que també han ajudat els serveis jurídics municipals i l’arxiver municipal, ho han fet senzillament amb la intenció de col·laborar en la defensa d’allò que sempre havia estat públic, i que ho hauria de seguir essent, a més de demanar que es respecti la sentència de 18 d’octubre de 2001, que ordenava regular el pas a Ternelles per garantir-ne l’ús, fet que incomplia l’Ajuntament fins la passada excursió de la Plataforma de 12 d’octubre de 2009.

No entenc, ni entenen els meus companys, la reacció del batle de Pollença, si no és que vol defensar uns interessos que no són els de garantir la preservació dels béns públics, no treballam per al reconeixement de ningú, senzillament ens movem amb la intenció de preservar els béns col·lectius, no calia un agraïment del batle, però el silenci hauria millorat les declaracions esmentades.

Sincerament, ara mateix pensem que el millor que es pot fer és treballar en la defensa d’aquest camí, les “batalletes” per atorgar mèrits s’han de deixar per més endavant, ara mateix cal treballar per defensar aquest camí davant els jutjats, i per la nostra part, el mèrit se’l pot quedar qui vulgui, nosaltres només ens conformem en poder passar per aquest camí com feren sempre els nostres avantpassats.

 

LA VERITAT DEL SECTOR TURISTIC

psm-pollenca | 23 Agost, 2010 09:17 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Començam amb aquest article les col·laboracions en aquest blog del company Tomeu Amengual, Master en Planificació i Turisme Sostenible, ara que entram en la recta final de la temporada turística i que en podem fer un cert balanç. L'article que publicam no és nou, pero malgrat fou escrit fa dos anys és de plena actualitat, potser més que quan es va escriure i tot, i ens mostra la llucidesa del company Tomeu Amengual quan anunciava el que aquesta temporada estam tocant amb les mans:

Començ a escriure aquestes línies amb el convenciment que no agradaran a ningú dels que tenen capacitat de decisió dins l’àmbit turístic, però bé, com que ells no tenen gens de mirament, en general, a l’hora de escollir entre defenssar exclusivament els seus interessos, i els del comú dels mortals, no veig el perque els altres hem de fer un altra cosa, i ser primmirats a l’hora de denunciar algunes fastigoses mentides.

Quan ens diuen que el sector turístic va be, ens menteixen, no es que ho digui jo, poden anar vostés a les zones turístiques i veuran una catefa de bars i restaurants tancats o que es traspassen, xarrin amb els propietaris de la majoria de zones, demnin com aixi hi ha hotels encara tancats enguany, i això els fara veure de què va l’assumpte. Obviin les patronals de bars i restauració, que poden estar condicionades per les ajudes que els han d’arribar dels organs de Govern, per intentar que la cosa no vagi més enllà, han de mantenir calladets als seus associats, i obvien la realitat al carrer, mentres cerquen subvencions per les seves estructures. Mirin i es demanin perquè passen algunes coses, perquè hi ha tants d’establiments turístics en venda? Perquè demanen amb insistència els portaveus dels interessos hotelers que es pugui fer canvi en apartaments turístics privats, perquè demanen que es puguin fer condo-hotels i fer el mateix.

Tot apunta al mateix lloc, que arriben molts de passatgers a S. San Joan? Ben cert, però hauríem de veure quants son turistes i quants no. El fenòmen turístic és un tema molt transversal, i quant es soluciona només el tema dels hotelers, estem deixant coixa la part més important de l’experiència turística, el destí com a globalitat, que és el que ens condicionarà el futur com a destinació, en un entorn on, els TTOO clàssics tendiran a tenir cada vegada menys pes dins del sector. Jo entenc perfectament que dins un entorn de crisi important, no exclusiva del sector turístic, molt més extensa sense dubte, es vulgui tranquilitzar la població en missatges positius, però ja està bé de fer que la gent combregui en rodes de molí! Ja basta de fer veure que al sector tot va bé, perquè no és així! I si a la gent la tenen enganada, no veuran la necessitat del canvi profund que es fa cada dia més urgent, ja no és desitjable, ja no és necessari, ha arribat a ser urgent!

I per això, s’ha de dir la veritat a la gent, als nostres ciutadans, perquè puguin decidir amb coneixement de cause a sobre el model que volem, entre tots, no els polítics, no els hotelers, ni els TTOO que tant han crescut gràcies sobre tot a les Illes Balears, no, el canvi l’hem de decidir entre tots, i per això ens hem de deixar d’embuts i dir les coses amb claredat. El canvi de model no sera possible de un altra forma, i sense canvi de model el destí turístic de les Illes Balears esta condemnat a agonitzar en els propers deu anys. Noltros decidim. Sort i seny

Tomeu Amengual i Ventolrà.

La Plataforma comunica a l'Ajuntament l'entrega dels informes que demostren que el Camí de Ternelles i la Cel·la son Públics

psm-pollenca | 20 Agost, 2010 11:48 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Els membres de la Plataforma, Antoni Gorries i Joan Crespí, acompanyats pel regidor Tomeu Cifre(PSM) i el D.I. de Patrimoni, Biel Cerdà (PSM) 

Ahir la Plataforma Pro Camins Públics va presentar un escrit a l'Ajuntament on li comunica que ha entregat a l'Autoritat Judicial, a través del misser de l'Ajuntament, l'informe que demostra que el camí de Ternelles i la Cel·la són públics, entregats en el termini correcte per presentar la documentació. Per això no tenen sentit les declaracions del batle dient que el termini ja ha passat.(Veure al Balears).

 


 
Aquest és l'escrit que es registrà a l'Ajuntament:

 

 

Il·lm. sr. Batle

Joan Crespí Salas amb D.I  XXXXXX     i Joan Ramon Bosch Cerdà amb D.I     XXXXXXX    amb domicili a efectes de notificació al      XXXXXXXX       actuant en nom propi i en representació de la Plataforma Pro Camins Públics i oberts,

Compereixen  i exposen:

             Que malgrat parlareu, en un moment donat, de demanar a la Plataforma Por Camins Públics i Oberts de Pollença documentació per poder fer front al plet civil, conseqüència de la demanda presentada per MENANI, titular de la finca confrontant amb el camí públic de Ternelles, no us heu adreçat formalment a dita plataforma.

            Nosaltres, sabedors de la importància que té pel poble de Pollença la defensa dels béns públics, hem lliurat la següent documentació als serveis jurídics que defensen els interessos públics i municipals:

            .-Informe del pèrit Sr. Antoni Manuel Gorrias i Duran, Pèrit en el contenciós dels camins del Fangar i en altres judicis i qualificat pel departament de Ciències de la Terra de la UIB com una de les persones amb més coneixements sobre els camins amb plet. El document té una extensió de 145 fulls i en el qual hi consten:

a)    12 documents verificats i rubricats pels directors dels arxius, que abasten des de l’1405 fins l’any 1901; de l’Arxiu Diocesà de Mallorca i de l’Arxiu Municipal de Pollença;  els quals demostren de forma inequívoca que la Cel·la de Pollença fou erigida amb diners de la Universitat de Pollença, mantinguda de forma secular per aquesta institució, així com  per la parròquia de Pollença.

En els documents es confirma que a la dita ermita, després Oratori Públic, subjecte al dret canònic Tridentí, és pública, s’hi feien processons per fer prerrogatives, la Vila pagava les recomposicions del camí. Dita Cel·la sempre ha estat sota l’autoritat del bisbat.

Desconeixem com un bé construït i mantingut amb cabals públics ha passat a mans privades (edifici, hort, alzinar i l’hort de Pollença) sense que hi hagi hagut adquisició alguna coneguda. Un bé del poble que ara no pot gaudir d’aquest patrimoni igual que del camí.

b)    24 documents rubricats pel director de l’Arxiu Municipal de Pollença que abasten des de l’any 1368 fins l’any 1844; els quals demostren de forma inequívoca la ubicació dels molins hidràulics de Ternelles i permeten la ubicació d’altres finques de forma exacta, molins que en la seva major part confronten amb el camí Reial de Ternelles i el Castell del Rei.

 

c)    35 documents rubricats pels directors de ‘Arxiu Municipal de Pollença i del Regne de Mallorca; que abasten des de l’1472 fins l’any 1878; els quals demostren de forma inequívoca que nombroses finques confronten amb el camí Reial de Ternelles i al Castell del Rei.

 

Totes les finques han estat ubicades des de la pròpia Vila fins l’Estret de Ternelles.

 

d)    39 documents rubricats pel director de l’Arxiu del Regne de Mallorca; que abasten des de l’1764 fins l’any 1793; els quals demostren de forma inequívoca les nombroses finques existents  fins cala Castell que tenien per accés el camí Reial de Ternelles al Castell del Rei i a Cala Castell.

 

e)    Documents rubricats pel director de l’Arxiu Municipal de Pollença que abasten des de l’any 1825 fins l’any 1988; els quals demostren de forma inequívoca la titularitat municipal del camí Reial de Ternelles i al Castell del Rei.

 

 

                             Pollença, 19  d’Agost de 2010.

                                                          Signat:

 

 

 Joan Crespí Salas                                                             Joan Ramon Bosch Cerdà

 
 

 

Ple extraordinari a l'agost

psm-pollenca | 20 Agost, 2010 08:38 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Avui      Avui a les 12 hi ha ple extraordinari amb aquests 2 punts.         

                                      

ORORDRE DEL DIA

     

 

1r.- Adjudicació definitiva del Servei Públic de Neteja Viària.

 

Després de recursos de les empreses i en la recta final de l'estiu, s'aprovarà l'adjudicació a l'empresa que hade fer els carrers nets, especialment bruts aquesta temporada.

 

2n.- Aprovació, si procedeix, de la documentació tècnica per tal de complimentar les prescripcions assenyalades a l’acord d’aprovació definitiva de l’adaptació  del PGOU al POOT adoptat pel Ple del Consell de Mallorca a la sessió de 05-05-2008.

 

Es tracta d'aprovar la reordenació de zones verdes a Formentor, segons les prescripcions del Consell Consultiu a l'adaptació del Pla General al POOT. Dbtam que siguin cessions tan "gratuites" per part de certs propietaris com diul'equip de govern.

EL RETARD DE LA POSADA EN MARXA DE L’ESCOLETA MUNICIPAL FINS A GENER DEL 2011 ÉS UN ENGANY ALS PARES QUE HAN CONFIAT EN L’AJUNTAMENT

psm-pollenca | 19 Agost, 2010 08:24 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Tot i no disposar de partida pressupostària per a finançar la gestió de l’escoleta, l’Ajuntament ha tramitat la inscripció dels infants. L’obertura de l’escoleta s’havia anunciat pel setembre del 2010.

Els pares que des de fa mesos han confiat en l’Ajuntament i que han tramitat la inscripció dels seus fills a la nova escoleta municipal “La Gola” del Port de Pollença es troben ara amb la desagradable sorpresa que l’escoleta no obrirà fins al mes de gener. Les raons argumentades des de l’Equip de Govern (UM-UNPI-PSOE) són de caire econòmic, ja que pel que han explicat, no hi ha partida pressupostaria en el 2010 per fer front a la gestió i la contractació del personal.

Aquest és un altre dels molts efectes negatius que té l’aprovació tan retardada del pressupost municipal (encara només aprovat inicialment des del mes de juliol, amb nou mesos de retard respecte al que marca la llei), que impedeix planificar les despeses de l’any.

També és la conseqüència a la desigual retallada del pressupost de l’ajuntament, que ha recaigut amb més pes damunt les àrees governades pel PSOE, mentre que les àrees gestionades per UM-UNPI n’han sortit més ben parades. Aquesta retallada desigual del pressupost no s’ha fet considerant les prioritats del municipi, sinó amb criteris únicament polítics i posant de manifest la situació de feblesa del PSOE en el pacte de govern, feblesa que acaba repercutint en els ciutadans.

Als pares s’els ha creat una situació compromesa, ja que hauran de matricular als seus fills en altres centres privats i canviar-los al mes de gener si els volen dur a l’escoleta municipal. Des del PSM demanem que, al manco, se’ls eximeixi de pagar la matrícula, ja que en un mateix curs n’hauran hagut de pagar dues.

Des del PSM anunciam que presentarem al·legacions al pressupost municipal, actualment en exposició publica, per tal de dotar de pressupost a la partida destinada a l’escoleta i permetre així la seva posada en funcionament. Les quantitats econòmiques podrien sortir de l’exagerada partida destinada a pagar les dedicacions exclusives dels membres de l’equip de govern, pagues que, pel que es veu, no estan en absolut justificades i que es podrien destinar a finançar l’escoleta.

Aquesta mala gestió i mal finançament del manteniment dels vials públics, del edificis i dels serveis municipals posa de manifest la inoportunitat que suposaria actualment generar noves despeses com serien la urbanització de l’Ullal o la construcció d’un auditori a Pollença.

El batle ha dit (Ultima Hora 19-08-2010) que per set infants no valia la pena obrir l'escoleta. Es normal que no hi hagi més incrits en una escoleta que encara no s'ha pogut veure acabada, que té els preus molts similars a les que ja funcionen (i per damunt les públiques del pobles del voltant) i dificilment ningú s'hi apuntarà al gener veient com s'està gestionant.

 

 

L'escoleta es situa als baixos d'aquest edifici del Moll. Quan s'obrirà?

Seny a l'Ullal, per favor

psm-pollenca | 18 Agost, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

No tan sols van en contra del Territori, del sentit comú i dels interessos del Port de Pollença. La pretensió de l’Equip de Govern municipal UM-UNPI-psoe de urbanitzar l’Ullal també va en contra de la voluntat de la immensa majoria dels propietaris d’aquella zona. Tan sols un dels propietaris, la promotora que pretenia edificar la zona humida, està d’acord amb les al·legacions presentades per l’Equip de Govern. La resta, els propietaris del triangle del carrer Cadernera no volen entrar en aquesta operació propagandística-especulativa que s’aprovà al darrer ple municipal.

Curiosament, UM, va fer una roda de premsa presentant les seves al·legacions contra la des classificació de les ART i carregant contra el govern del Consell de Mallorca on participaren alguns batles de UM, entre ells Joan Cerdà Rull. Curiós, perquè aquestes al·legacions critiques amb el Consell de Mallorca han tingut el suport del PSOE pollencí, que en aquest assumpte està fent de xotet de corda d’UM, malgrat això li suposi enfrontar-se amb la seva presidenta insular.

Els 13 propietaris del Carrer Cadernera, oblidats durant anys per l’Ajuntament, no volen pagar el beure al festí de la urbanització de l’Ullal, ja que els seus terrenys tot i esser petits, són els més interessants, pel fet de no estar afectats per la zona humida. Simplement pretenen urbanitzar aquest triangle rodejat de sol urbà en condicions similars a les dels seus veïnats i fugir del muntatge orquestrat des del departament d’urbanisme de l’Ajuntament amb el batle al capdavant.

Qualque dia aquest equip de govern ens haurà d’explicar perquè d’aquesta dèria per urbanitzar l’Ullal una vegada ja no és necessari per salvar Cala Carbó. Realment ens volen fer creure que manquen carrers al Moll? Per tenir-los abandonats com els de la resta del casc urbà? Realment el Moll necessita més apartaments damunt aquesta zona? Per tornar a saturar els serveis municipals? Perquè s’ha de supeditar la peatonalització a aquesta urbanització?

Durant els anys vuitanta els governs municipals de CDS i UM posaren fre a aquesta urbanització (per motius molt allunyats de l’ecologisme) i ara la consideren imprescindible. Els pollencins ja no combreguen amb rodes de molí.

 

 

Els PSM inicia ronda de contactes amb empresaris per debatre el “tot inclòs”

psm-pollenca | 16 Agost, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La veu de Mallorca, 13/08/2010 14:03:00

En la primera d'aquestes trobades, el líder del PSM-EN s'ha reunit amb el president de l'Associació de Comerços Turístics, l'ACOTUR, per debatre la proliferació de pràctiques abusives com el ‘tot inclòs’ amb l’objectiu d’establir els estàndards de qualitat del sector turístic. La finalitat d'aquestes trobades passa, pels nacionalistes per “aconseguir una proposta madura i valenta que suposi la regulació de les ofertes del ‘tot inclòs’ basada amb estrictes estàndards de qualitat”.

El secretari general del PSM-EN, Biel Barceló, junt amb membres de la Sectorial de Turisme del partit, han mantingut una reunió avui matí amb el president d’Acotur, José Tirado, i alguns membres de la junta directiva de l’associació. Tan Barceló com el president de l’associació, José Tirado, han coincidit a reconèixer que el “tot inclòs” no pot suposar un “tot val”, ni pel que fa a la minva dels serveis, dels personal, de les instal·lacions, ni als establiments, ni a cap aspecte que perjudiqui la qualitat del l’oferta turística.

De fet, Tirado ha reconegut la seva creixent preocupació per l’afectació que aquesta pràctica està suposant per als empresaris de l’oferta complementària. Biel Barceló, per la seva banda, ha reconegut que és un tema complicat però necessari i urgent. “Hem d’aturar la pressió que exerceixen els touroperadors sobre els hotelers a l’hora de negociar els preus i els paquets turístics. Perquè afecta a la qualitat dels serveis, a la imatge de les illes, a la rendibilitat dels empresaris, principalment de l’oferta complementària, i atrau a un tipus de turisme de baix poder adquisitiu”.

 

L’objectiu del PSM-EN és reobrir aquest debat i poder dur al Parlament una proposta de regulació. “Si és possible per aplicar-la la propera temporada turística, però és irremeiable que el ‘tot inclòs’ s’acabi regulant”, assegura Barceló.

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb