"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resum del ple de dijous 30 de setembre.

psm-pollenca | 04 Octubre, 2010 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és el resum del ple. Varem aconseguir aprovar les tres mocions que hi presentarem, fet que es una novetat en l’any que fa que estam a la oposició. Hi faltaven els portaveus del PP i d’A-EU-EV. Aqui podreu escoltar el ple:

 

 

 

Aquests son els punts on es decidien acords:

5.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció pel Pla d'Obres i Serveis 2011   

 Al 2010 no hi ha hagut subvencions del Pla d'Obres i Serveis, per això pel 2011 es tornen a presentar els mateixos projectes que l'any passat:

A- Pont d'accés peatonal al poliesportiu (surt als programes electorals de tots els partits)

B- Asfaltat de l'aparcament devora el pavelló (és discutible que, amb les necessitats que hi ha a Pollença, sigui un projecte prioritari -rehabilitació Can Llobera, eliminació de barreres arquitectòniques als edificis municipals i al municipi en general, millora de molts barris i urbanitzacions, etc.-).

Com que no ens varen permetre votar per separat, en haguérem d’abstendre.

Proposta aprovada amb: Vots a Favor: UM-UNPI-PSOE-PP-UMP ; Abstencions:PSM

 6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa a la proposta d'accés públic a la zona de domini públic enfront de la base aèria del Port de Pollença.

Aquí tenim àmpliament explicada la nostra moció.

http://psm-pollenca.balearweb.net/post/91662 i http://psm-pollenca.balearweb.net/post/91854

Tots els grups hi estarem d’acord, però el PP va considerar que no calia aprovar cap Moció  

Moció aprovada amb: Vots a Favor: UM-UNPI-PSOE i PSM ; Vots en Contra: PP-UMP

 7.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General 2010.

A tres mesos per acabar l'any, aproven el pressupost del 2010! Rebutgen les esmenes presentades per la oposició, encara que els informes d'intervenció diguin que les esmenes son correctes. Es passen els informes tècnics pel folre. Respecte a les presentades pel PSM, no se n'ha acceptada cap: ni escoleta, ni adecentament de la radio, ni control de la despesa dels mòbils dels regidors, res.

Fou suficient llegir alguns fragments de l’informe d’intervenció per posar en evidència la falsedat del pressupost municipal:

“es cert que s’aprova fora dels terminis marcats per la llei”

”manca de crèdits necessaris per atendre al compliment normal dels serveis; aquest fet suposarà un important muntant de factures a aprovar a l’exercici 2011 mitjançant reconeixement extrajudicial”

“falta d’encert en el càlcul de les previsions pressupostaries d’ingressos”

“es cert que les partides (d’ingressos) referides estan sobre dimensionades”  

No fa falta dir res més. El regidor d’Hisenda, en veurer-se estret,  repescà un vell argument del batle, i sense cap dada ni una intentà atacar al nostre regidor amb la qüestió de l’extrajudicial de l’Àrea de Cultura, ja de més explicat en aquest blog i en el ple.

Aprovat. Vots a Favor: UM-UNPI-PSOE; Vots en Contra: PSM i PP-UMP          

 8.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre la CAIB i l'Ajuntament de Pollença per a la realització de les obres relatives al projecte "Ampliació de l'IES Guillem Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu cobert"   

Es tracta d'un conveni per construir aquest pavelló a l'Institut, conveni pel que l'ajuntament demana el crèdit i la Conselleria paga l'amortització i els interessos.

Aprovat per unanimitat.

9.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN relativa al manteniment de les bonificacions del 50% al transport aeri i marítim.

Aquí tenim àmpliament explicada la nostra moció.

Aprovada per unanimitat.

 10. -  Aprovació, si procedeix, de la designació de conseller general en representació de l'Ajuntament de Pollença a l'Assemblea General de Sa Nostra.

Pollença té un representant com a Ajuntament a l'assemblea General de Sa Nostra. Un senyor (Xavier Barba Martí) que no coneixem representarà al nostre ajuntament.

Al Ple no donaren gaire explicacions sobre aquesta persona  que representarà als pollencins.

Aprovat. Vots a Favor: UM-UNPI-PSOE; Abstencions: PSM i PP-UMP          

 11.- Aprovació, si procedeix, de la separació de l'Ajuntament de Pollença del Consorci Pangea Arco Mediterrani.

Un consorci al que l'Ajuntament s'adherí l'any 2003 i que només li ha servit per tirar endavant un projecte. L'Ajuntament haurà de pagar el deute amb consorci que puja a 8.300E.

Explicarem que consideram una llàstima el poc suc que s’ha tret a la participació de Pollença en aquest consorci.

Aprovat. Vots a Favor: UM-UNPI-PSOE; Abstencions: PSM i PP-UMP          

12.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal Serveis Socials 2010-2013.

Aquest Pla és una passa necessària per poder optar a moltes subvencions. Com així no s'ha aprovat fins ara, quan altres ajuntaments ja han rebut ajudes econòmiques i Pollença no per no tenir-lo fet?

Aprovat per unanimitat.

 13.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre suport a la declaració del cant de la Sibil·la com a patrimoni de la Humanitat.

Aquí tenim àmpliament explicada la nostra moció

Aprovada per unanimitat.

  

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

 

1.- Informació de Batlia

 2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

 3.- Precs i preguntes

 Aquest son els que presentarem el PSM. Mereixen un article apart que publicarem aviat.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb