"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple del 28 d'Octubre. Resultats.

psm-pollenca | 29 Octubre, 2010 07:55 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Feim un primer resum del ple d’ahir dijous. Un ple, que com ve essent habitual darrerament, destaca per la falta de propostes de l’Equip de Govern, amb una ordre del dia ben magre, on si no hi ha mocions i preguntes de l’oposició pràcticament no es discuteix de res.

I.- PART RESOLUTIVA      

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària anterior de dia 8 de juliol de 2010

2.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària anterior de dia 27 de juliol de 2010

3.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió extraordinària anterior de dia 20 d'agost de 2010

4.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió ordinària anterior de dia 30 de setembre de 2010

5.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l'estudi de detall per a l'adopció del règim de propietat horitzontal en mòduls d'edificació als solars B-15, B-16 i B-17, del sector UP4-A (Expedient núm. 420/09. Promotor: Xubec Inversions, S.L. 

Es tracta de tres solars del polígon que es volen constituir en règim de propietat horitzontal per poder vendre o llogar naus més petites. Per poder fer això el Pla General obliga a presentar un estudi de detall i aprovar-lo en Ple. Varem argumentar el nostre vot favorable perquè es la manera de poder posar en el mercat naus més petites. Una altra cosa és el preu, que en el polígon és excessiu per l’especulació dels terrenys que s’ha fet.

Aprovat per unanimitat.

6.-  Moció presentada pels grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la realització d'un pla de millora d'aparcaments 

Es tracta d'una moció que va en la línia de la nostra reiterada petició d'aprofitar millor els aparcaments la circumval·lació i planificar millor les inversions en els aparcaments i no anar improvisant a cop de convocatòria de subvenció.

L’equip de Govern va argumentar que no feia falta fer aquest pla, que ja s’havien fet informes (que fins ara no ens han mostrat) sobre la qüestió.

Rebutjada. Vots a favor: Alternativa i PSM ; Vots en contra:UM-UNPI-PSOE ; Abstencions: PP

7.-  Moció presentada pels grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la rescissió del contracte del pla de mobilitat 

El Pla de Mobilitat encara no està aprovat. Aquesta eina és molt important per preveure aparcaments, zones peatonals, transport públic, etc. Sembla que l'empresa que havia de redactar l'estudi ha incorregut en alguns incompliments de les seves obligacions contractuals. Tot i reconèixer aquests incompliments l’Equip de Govern va defensar que encara es podia fer ben fet i que no s’havien pagat res encara a aquesta empresa. A la votació, emperò, es varen abstendre possibilitant l’aprovació de la moció. Suposam que ho feren perque no es pugui dir que defensen una empresa que ha incumplit un contracte. Tanmateix qui té la competència per rescindir el contracte és la Junta de Govern, no el Ple, i per tant la Junta pot fer cas –o no- al que amb aquesta moció es va aprovar.

Aprovada. Vots a favor: Alternativa, PSM, PP ; Abstencions: UM-UNPI-PSOE.

8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient núm. 3/2010 de reconeixement extrajudicial de crèdits

Tota una llista de factures per aprovar amb despesa sense pressupost dins l'any 2009. Es va retirar per demanar algun informe tècnic sobre les factures.

9.- Aprovació, si procedeix, de l'adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de Mallorca.

Una declaració d’intencions que, com es va posar de manifest, l’ajuntament incompleix al llarg i ample. Varem expressar la nostra nul·la confiança en que el que diu aquesta carta s’apliqui a Pollença.

Aprovada per unanimitat.

10.- Propostes/Mocions d'urgència.

Aqui presentam la nostra moció de defensa de la llei de Normalització lingüística i el Decret de Mínims

Tot i que varem explicar la urgència en que per motius personals sobradament justificats del nostre regidor va ser impossible presentar la moció abans de dia 15, l’equip de govern (UM-UNPI-PSOE)  no va voler entrar a discutir la moció. Tant que s’omplen la boca en la defensa de la nostra llengua, quan és hora de posar vots damunt la taula la defensa queda en res. Es discutirà el mes que ve.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.

Farem un article sobre els precs i preguntes. Respecte de les antenes el batle no va poder contestar perquè no s’ho havia estudiat. Sobre les explicacions que demanarem respecte dels testimonis del Cas Ibatur que implicaven l’Ajuntament en contractacions irregulars i pagament de comissions, s’indignaren molt er haver de donar-les. No son mai indiscretes les preguntes , ho son les respostes, i si no hi ha res que amagar no hi ha motius per la indignació.

 

Necessitam un nou equip de govern amb il·lusió per millorar Pollença
 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb