"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple Ordinari de dijous 25 de Novembre

psm-pollenca | 25 Novembre, 2010 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

EDICTE

D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 25 de novembre de 2010, a les 20,00 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 708 de dia 8 de novembre de 2010.

És el nomenament d’un advocat i procurador municipals en el recurs contra l’aprovació definitiva de l’adaptació del PGOU al POOT, per part de MESAMPE, una empresa titular d’una casa veinada de “Vila Cortina”. Tingui o no raó l’Ajuntament té dret a defensar-se en els tribunals anomenant un advocat i un procurador.

2.- Ratificació, si procedeix, del decret de Batlia núm. 709 de dia 9 de novembre de 2010.

El nomenament d’advocat i procurador municipal en el recurs de Melchor Mascaró contra l'adjudicació del servei de neteja viaria a l’UTE liderada per Amer e Hijos. Amb tot encara no s’ha posat a fer la neteja. Tingui o no raó l’Ajuntament té dret a defensar-se en els tribunals anomenant un advocat i un procurador.

3.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa EU-EV relativa a la declaració  BIC del sistema hidràulic de Ternelles.

Demanen que s’estudiï si una sèrie d’estructures hidràuliques de Ternelles es podrien declarar com a bé d’Interés Cultural per part del Consell de Mallorca.

4.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2010 de reconeixement extrajudicial de crèdits (més factures del 2009 fora pressupost).

11.216, 36 E més en factures extrajudicials del 2009(despesa sense pressupost). A sumar a les 3 aprovacions anteriors.

5.-  Moció del grup municipal Alternativa EU-EV a favor d’un impost a les transaccions financeres.

L’anomenada Taxa Tobin, exposada a l’any 1971 per James Tobin, economista, per tal de gravar els moviments especulatius internacionals de capitals.

6.- Moció del grup municipal PSM-EN relativa a l’aplicació de la llei contra la morositat de les administracions.

La modificació de  la llei contra la morositat és d’aplicació des del passat estiu i, pel que afecta a l’Ajuntament, fixa un terminis màxims de pagament de factures i una major transparència amb aquests pagaments. Proposam aplicar la llei al nostre Ajuntament amb una sèrie de criteris.(veure moció)

7.- Moció conjunta de tots els grups polítics municipals amb motiu del dia 25 de novembre Dia Internacional contra la violència de gènere.

Després de l’assassinat d’ Anne Wanjiru, més d’actualitat que al al nostre poble.

8.- Moció conjunta de tots els grups polítics municipals de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la UNESCO.

Al setembre s’aprovà la nostra moció de suport a la Sibil·la, que ha finaltzat amb èxit, i ara l’Ajuntament es pronunciarà a favor de la Serra de Tramuntana. Tot i la nostra voluntat que aconsegueixi ser declarada Patrimoni de la Humanitat, no veiem clar que ho aconsegueixi; tant de bò.

9.-  Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre dedicació d’un carrer del municipi al fill il·lustre senyor Pere Josep Cànaves Salas.

La moció és la que ja explicarem. A Pollença i ha noms de carrers duplicat i altres sense gaire arrelament a Pollença que es podrien substituir.

10.- Moció conjunta de tots els grups polítics municipals respecte la declaració institucional sobre violacions dels drets humans al Sàhara Occidental.

L’actuació del govern de Marroc damunt la població Sahrauí mereix una condemna que de part del Govern Espanyol encara no ha arribat.

11.- Designació de representant municipal als consells escolars.

L’equip de govern proposa la regidora d’ensenyament, M.Mar Sastre.

12.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Presentam aquestes

 

Malauradament, la Serra que volem que sigui Patrimoni de la Humanitat, encara no és patrimoni dels mallorquins, ja que presenta nombrosos camins públics tancats.
Powered by LifeType - Design by BalearWeb