"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de març, avui a les 20hores.

psm-pollenca | 31 Març, 2011 15:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 31 de març de 2011, a les 20,00 hores sota el següent                                                                 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 23 de desembre de 2010  

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de gener de 2011  

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de febrer de 2011  

4.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Interior, Innovació i Justícia del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i el suport a la policia turística per a l’any 2011.

Es tracta d’aprovar el conveni per incorporar cinc policies de reforç per l’època tur´stica. El mateix nombre que l’any passat.  

5.- Ratificació de l’acta de recepció de les obres de dotació del servei de clavegueram del solar 30 de la urbanització “L’Alzinar de Sant Vicenç” (avinguda Cavall Bernat, 37) signada dia 16 de març de 2011.

Per edificar els solar de Sant vicenç els particulars han de fer el seu tram de clavagueram, que després passa a ser part de la xarxa municipal. Es tracta de fer aquest traspàs d’un petit tram que s’ha contruit per donar servei a un nou habitatge.

6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició de pins a la primera línia del Port de Pollença 

La moció que ja hem comentat en aquest article.

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició d’aixetes municipals als seus llocs originals.

La moció que ja hem comentat en aquest article.

8.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses.

Es tracta d’un documento n l’ajuntament es compromet a treballar perque en el seu municipi es redueixin les emissions de CO2, principal gas emés per la combustió del petroli, responsable de l’efecte hivernacle.

9.- Propostes/Mocions d’urgència

Es presenta una moció onjunta de tots els partits (excepte el PP) per donar suport a TV Mallorca i demanar que no es tanqui, davant els anuncis fets per José Ramon Bauzá en el sentit de que en governar el seu partit la farà tancar. Es tracta d’una televisió sense déficit, que fa uns programes de qualitat que mostren la realitat mallorquina, i la seva pèrdua seria un cop molt for a la llibertat d’expressió i al dret a la información.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Estat plural?

psm-pollenca | 30 Març, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Dimecres 30, a les 21,15h: convocada l'assemblea del PSM a can Toni Marquet (Carrer Albeguins) per aprovar la llista a les eleccions municipals, el programa i el calendari electoral. Com sempre hi esperam tots els militants i simpatitzants.

 


 

Publicam un article que ens ha enviat el company Joan Ramon Bosch Cerdà que posa arguments contra la demagògia dels que clamen al cel la despesa en la promoció del català i callen quan la llengua és una altra. Convidam als lectors del blog a fer-nos arribar els seus articles, que seran benvinguts.

Alguns defensors de la unitat d’Espanya, i del bilingüisme allà on hi ha una llengua pròpia a banda de la de l’estat, han criticat la despesa ingent de l’Institut Ramon Llull -creat per a la promoció de la llengua catalana- que, segons el pressupost de l’any 2010, és de 14 milions d’euros per a tot el territori de parla catalana (inclosos Marratxí i Calvià, malgrat pesi als senyors Delgado i Bauzà).

Per altra banda, el pressupost de l’Institut Cervantes -creat per promoure la llengua castellana- per a l’any 2010 va ser de 103 milions d’euros. He de dir, sincerament, que no sabia que la llengua castellana necessités un dispendi com aquest per a la seva promoció, em pensava que gaudia de millor salut i, a més, ens podem demanar, on van aquests doblers? Sembla ser que l’any 2008 l’Institut Cervantes va gastar, per posar un exemple, part del seu pressupost en 4.000 metres quadrats d’oficines a Varsòvia. Sincerament, no entenc la necessitat d’aquest despesa, un Institut que paguem tots però que només té en compte la llengua castellana, oblidant les altres llengües de l’Estat.

Tot aquest ball de xifres és una mostra més de quin és el bilingüisme real que prediquen alguns mentre es nega la promoció de la nostra llengua: a Calvià zero euros de pressupost per a la nostra llengua i, a més, una revista municipal que és publicada en castellà, anglès i alemany, obviant la llengua pròpia; a més, alguns, entre ells el candidat del PP a les Illes Balears, també menyspreen la nostra llengua i parlen de derogar decrets que ens permeten mantenir viva una llengua que les mallorquines i els mallorquins hem anat transmetent de generació en generació i que no volem deixar perdre.

Per això, quan alguns, des de la demagògia, parlen de malbaratament de doblers en el manteniment de la llengua pròpia de Mallorca, a banda d’exhibir una falta de respecte flagrant, no estan essent fidels a la realitat si, per altra banda, veiem que el castellà gaudeix d’un pressupost molt major per a la seva promoció.

Estic ben convençut que, sempre des del respecte, llengües diferents poden conviure –i de fet conviuen en molts altres territoris europeus- en un mateix espai sense cap tipus de conflicte (tot i que n’hi ha que els saben inventar o promoure), però malament anem si alguns volen fer de la llengua pròpia de Mallorca una llengua arraconada i només emprada de manera anecdòtica, i no com el que és: la llengua que hem après dels nostres pares i mares, és a dir, la nostra llengua primera, i per tant, una eina de comunicació a la qual no volem renunciar, malgrat alguns la menyspreïn.

 

Recuperar els grifons públics de Pollença

psm-pollenca | 28 Març, 2011 07:37 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Recentment algunes obres particulars han suposat la desaparició de fonts històriques

Les fonts i aixetes públiques de Pollença que anys enrere abastien els habitants han anat sofrint un progressiu procés de degradació i fins i tot desaparició que s’ha de revertir.

Darrerament hem pogut veure com les aixetes del carrer Mena o la de la Plaça Major, del 1894, s’ha retirat del seus emplaçaments. Consideram que s’ha d’aturar aquesta pèrdua del nostre patrimoni històric, fent recol·locar les fonts que s’han retirat i rehabilitant les que encara es conserven, moltes d’elles malmeses.

Per aquest motiu s’ha presentat al ple del proper dia 31 la moció que adjuntam, en la que demanam que es planifiqui aquesta rehabilitació i posada en valor dels grifons públics, autèntics testimonis de la història del poble, que constiueixen part de l'atratiu turístic que pot oferir el nostre poble

 

 
Aquest grifó sí que es massa
està a un lloc de gran bellesa,
està ben davant la Plaça
façana de can Teresa.
 
(glosa de l’excel·lent treball audiovisual  “Els grifons públics de Pollença”, dirigit per Eduardo Vara.)

 


El Grup Municipal del PSM-Entesa Nacionalista de Pollença, presenta a consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent, MOCIÓ:

REPOSICIÓ D’AIXETES MUNICIPALS AL SEUS LLOCS ORIGINALS

Exposició de motius:

Durant el segle XVII l’escassetat d'aigua a Pollença en alguns anys, va crear problemes als habitants del poble. El debat era constant i el consistori d'aquell moment, decidir posar fil a l'agulla el voltants de 1810, portant l'aigua fins al poble. El primer lloc a on arribà va ser al Lleó el 1813.

Posteriorment, la necessitat d'arribar a més població, va anar fent ampliant aquest servei, começant així, una xarxa d'aixetes públiques. La font de l'Almoïna el 1827, Moti-sion, Plaça del mercat, etc...

Malauradament, moltes d'aquestes aixetes han anat desapareixent, des de que se va fer la xarxa pública en els anys 60 que dona servei a les cases. Queden testimonis d'aquestes aixetes, en el carrer barques, carrer Mallorca, Via Pollentia, etc...

Avui, encara donen servei, les aixetes del abeurador de Sant Isidre, Monti-sion, carrer Tito Cittadini, l'Almoïna, i la Font de Plaça.

Malauradament, en els darrers temps, fruit de la nula sensibilitat cap al patrimoni local i amb el beneplàcit municipal, hem vist desaparèixer la capella de l'aixeta que hi havia al carrer Mena cantonada amb l'horta arran d'una llicència de reforma del habitatge on estava la capella, i l'aixeta de la Plaça del Mercat datada el 1894, testimoni del esforç dels homes i dones de Pollença del segle XIX, per garantir l'abastiment d'aigua als ciutadans. 

Aquest mateix ple, amb els vots del PSOE i UM-UNPI, va votar en contra de la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de la Síquia de Ternelles, que conduïa aquesta aigua cap a les aixetes i fonts esmentades.

Fruit d'aquesta denegació, en grup polític Alternativa va sol·licitar directament al Consell la protecció de la Síquia de Ternelles, en aquests moments en estudi.

Des del PSM de Pollença no dubtam que la Síquia de Ternelles és mereix ser BIC, sinó també, tots els elements que la conformen, incloent aquestes fonts i aixetes, esmentades a la introducció, i per això ens posicionàrem a favor de sol·licitar la declaració de BIC.

 

Per això es demana l’adopció del següents acords:

L’Ajuntament elaborará un Pla per rehabilitar els grifons públics i prendrà les mesures oportunes per recuperar al seu emplaçament original aquells que s’hagi retirat. (proposta esmenada en la comissió informativa de 25/03/2011).

La Nau

psm-pollenca | 25 Març, 2011 10:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui a les 10,00 del matí el Delegat del Govern a les Balears ha vingut a "visitar" la nau industrial que s'està construint al polígon i que ha d'allotjar els mitjans materials de l'Àrea de Serveis. La visita del Delegat es justifica en el fet que aquesta nau ha estat pagada amb els doblers del famós Pla E del govern central.També es fa una "visita a les obres" ja que per llei a partir de la setmana que ve ja no es podran fer inauguracions, per la proximitat de les eleccions.

La nau és un equipament ben necessari, ja que les installacions de Can Candelí (devora el convent) eren obsoletes, apart d'haver-se de pagar un lloguer.

Quan va sortir el Pla E i verem saber que hi havia disponibles 2.932.000 Euros varem pensar que era una bona oportunitat per repartir feina entre les empreses del poble i fer diversos projectes que restaven pendents a Pollença des de feia molt de temps. Quan varem saber que els nostres socis (UM-UNPI i PSOE) pensaven destinar-ho integrament a la rehabilitació de l'edifici de Monti-sion ens va semblar exagerat, tot i reconèixer que aquest edifici també necessitava millores, pero no fins el punt de menjar-se tots els doblers. Seguint la dinàmica pròpia de l'equip de govern, a les nostres propostes feren orelles sordes, i per aquest motiu varem fer la proposta per escrit. La premsa, en aquell moment va recollir la nostra postura, que va ser interpretada com una crisi interna del govern. Malauradament varem poder comprovar que de vegades fa més efecte un titular que tots els argumens del Mon. Altres grups de la oposició respaldaren la nostra postura i finalment dos dels projectes que haviem sol·licitat, la millora dl'entrada dePollença i la nau al polígon, es varen incluir dins els projectes a finançar pel Pla E. Avui ve el Delegat del govern a "visitar" una obra que l'ajuntament, en principi, no volia.

 

 
 
 
 

 

 

Replantar el pinars de platja de Llenaira i Passeig Colon

psm-pollenca | 23 Març, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

També demanam que als pins plantats despres dels temporals del 2001 s’els faci un manteniment correcte per evitar que el vent els tombi.

Aquests pinars que creixien damunt la platja eren un dels principals atractius turístics del Port de Pollença. El pinar de llenaira acollia a ciutadans de tot Mallorca que anaven a aquest indret a disfrutar de la platja. Així mateix els pins del Passeig Colon han donat nom internacional a aquesta zona del Port de Pollença (només cal comprovar-ho posant Pollensa Pinewalk a un cercador d’internet).

Per millorar l’atractiu turístic del Port i per transmetre els valors de la cura del medi ambient als escolars hem presentat la moció que  es debatrà al proper ple municipal del mes de març.

Amb aquesta proposta el PSM de Pollença mostra el seu compromís amb el Turisme i el Medi Ambient.

 

 

El pinar de Llenaira ha demostrat que podia refer-se de les ventades del 2001. S'ha de cotinuar amb la plantació.

 

Ara cal una poda perque els arbre que han crescut no els tombi el vent. El pinar no és incompatible amb els tamarells.

(Veure el text complet per accedir a la moció)

 (Segueix)

L'Obra, ara a Pollença

psm-pollenca | 21 Març, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 


24/03/2011: LA DELEGACIÓ DE POLLENÇA DE L'OBRA CULTURAL BALEAR ENS INFORMA QUE HAN SUSPÉS LA PRESENTACIÓ PER CAUSES EXTERNES A ELLS, I QUE TAN AVIAT COM PUGUIN DONARAN UNA NOVA DATA.


Des del PSM ens satisfà moltissim poder donar difussió a l'acte de presentació de la delegació a Pollença de l'Obra Cultural Balear.

En un moment on des de tants de fronts guaiten amenaces per la llengua i cultura pròpia de les Balears, i quan son tan necessaris aquests element per poder-nos diferenciar com a destí turístic de qualitat, és mes necessari que mai comptar amb una organització com l'Obra Cultural Balear. 

Divendres 25 de març a les 20,00h al Club Pollença.

Hi actuaran els Germans Martorell i Mateu matas "Xuri".

 

El PSM-IV proposa obrir els patis de les escoles els horabaixes per activitats de lleure

psm-pollenca | 18 Març, 2011 08:34 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Una inicitiva dels nostres companys de Palma que recollim per aplicar a Pollença. Falten opcions pels joves de Pollença.

El candidat a la batlia es reuneix amb moltes associacions de veïns que manifesten un manca d’espais públics oberts fora dels horaris escolars

Antoni Verger i Marisol Fernández han visitat el barri de Ses Veles de Palma per conèixer les preocupacions dels veïns de la zona i poder articular propostes de millora per als ciutadans. En aquest cas, s’han reunit amb l’Associació de Veïns de Ses Veles al recent estrenat Casal del barri Joan Alcover.

 

Ells, així com altres veïns de Ciutat, han mostrat la seva inquietud per la manca d’equipaments esportius municipals, a la vegada que els patis de les escoles públiques romanen tancats. Per això, el PSM-IV de Palma està elaborant una proposta per al programa electoral que preveu la dinamització d’aquests espais en coordinació amb els centres municipals, com són les escoles o els casals de barri.

Amb aquesta proposta es pot pal·liar la falta d’espais públics i oberts per realitzar activitats esportives a molts barris de Palma a la vegada que s’aprofiten els patis de les escoles o els equipaments municipals més enllà dels horaris lectius.

D’altra banda, Antoni Verger i Marisol Fernández també s’han mostrat preocupats per la inseguretat que pateixen els veïns com a conseqüència del focus de prostitució i venda de droga que existeixen a la zona. Però, un dels temes que causa major preocupació és el futur de la façana marítima de Palma, i sobretot el desconeixement dels veïns sobre el projecte de l’Ajuntament.


 

Reivindicar el camins públics i jornada a Raixa

psm-pollenca | 16 Març, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

JORNADA EN DEFENSA DELS CAMINS PÚBLICS

Conferència oberta "Reivindicar el camins públics"

a càrrec de Xavier Campillo, autor de El llibre dels camins

Dia: Dijous, 17 de març

Hora: 19,00 h

Lloc: CaixaFòrum. Palma

Jornada de defensa del camins públics

Dia: Divendres,  18 de març

Hora: De 9,30-14,00 h.

Lloc: Finca Raixa, Bunyola

Destinats a entitats locals i col·lectius interessats en la matèria
Cal inscripció prèvia, que podeu fer mitjançant aquest Formulari en línia

Organitza: Departament de Medi Ambient, amb la col·laboració de Cooperació Local.

Política o salsa rosa.

psm-pollenca | 14 Març, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest cap de setmana hem viscut un  episodi més en l’efervescència “política” que viu Pollença de cara a les properes eleccions municipals del 22 de maig. A l’ambient es respira que qualque cosa canviarà al poble, i estam vivint molts moviments polítics amb la creació de nous partits que mai s’havien presentat a Pollença i especulacions sobre candidats. La darrera, com UM ha perdut la seva candidata que ara encapçalarà la llista de La Lliga a Pollença. Això ha suscitat molt de debat al carrer i també a les edicions digitals dels diaris així com en aquest mateix blog.

Fins ara a tot això ho hem anomenat com a “política”. Però realment ho és? Discutir sobre si tal o qual persona ha traicionat al seu partit o se n’ha anat a un altre o qui presentarà al final tal o qual llista, es política?

El diccionari Alcover-Moll defineix la política com la “Ciència i art de governar l'Estat, d'organitzar i administrar les societats. Posar o introduir bona política en una ciutat. Manera d'obrar en els afers públics, i en general, manera de conduir un afer.”

Sembla que, des d’aquest punt de vista, tot el que hem parlat abans no ho seria política. Més aviat seria “politiqueig” o, dit d’una altra manera: “salsa rosa polític”. Uns estires i amolles que al cap i a la fi, per ells mateixos, no proporcionen cap benefici als ciutadans i transmetent que l’activitat política es més aviat un joc d’interessos particulars que no un acte de servei a la societat.

La política és una altra cosa. Es localitzar els problemes que té el nostre poble i proposar solucions per corregir-los i , si els ciutadans t’atorguen la confiança suficient per governar, dur a la pràctica aquestes solucions, ja sigui encertant o equivocant-te. Fer tot això és una tasca on s’ha de demostrar constància, amb anys de feina per aconseguir els resultats. Per fer política de bons i de veres no s’hi val restar còmodament resguardat a ca seva i presentar-se dos mesos abans de les eleccions per mirar de convèncer el personal; això és molt poc seriós.

Esperam que superem aquesta etapa de buidor política i escuma mediàtica per passar al que realment importa a la gent: propostes, solucions, fets.

Davant aquests partits que es fan i es desfan satisfà constatar com el PSM, a pesar de totes les dificultats durant la seva història, aquest passat dissabte va celebrar oficialment els seu 35 aniversari, essent el segon partit amb més trajectòria dels que es presenten a Balears. 35 anys aporten garanties sobre el bagatge ideològic i permeten una àmplia visió del compromís amb les nostres illes, el medi ambient, l’economia local, el turisme sostenible, la cultura; altres no poden exhibir una carta de presentació com aquesta. Els pollencins podran triar: 35 anys de fets o dos mesos de promeses buides. Política de veres o “politiqueig”.

La paralització del Pla General perjudica la recuperació econòmica i turística de Pollença

psm-pollenca | 11 Març, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des de l’agost de l’any 2009, l’Ajuntament de Pollença té paralitzada l’adaptació del Pla General, fet que impedeix la millora de la imatge urbana del poble i atura l’activitat econòmica de nombroses empreses

Ja fa un any i mig que va acabar el termini d’exposició pública de l’avanç de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença al Pla territorial de Mallorca sense que ni tan sols s’hagin resolt les al·legacions que es varen presentar a aquell avanç.

Aquest fet impedeix que el poble pugui enllestir el desenvolupament d’una zona urbana actualment molt degradada com és la façana del poble a la carretera Sa Pobla-Port de Pollença (MA-2200). Durant anys en aquesta zona compresa entre El Camp de l’Om i el Roser-Vell (anomenada UP-1) s’han anat acumulant solars molt descuidats, cartells antiestètics i edificacions cada vegada més degradades, fets molt lamentables en un poble que viu del turisme i que veu com molts possibles visitants passen de llarg davant la mala imatge que ofereix el poble. L’aprovació de l’adaptació del Pla General permetria una renovació de la façana del poble, ocultant els darreres de nombrosos edificis que ofereixen a la carretera la seva pitjor façana.

A banda del benefici que suposaria pel turisme també permetria a les empreses relacionades amb la construcció desenvolupar la seva activitat de manera sostenible, en una tasca reforma urbana molt necessària, evitant d’aquesta manera la pressió constructora damunt el sol rústic o damunt urbanitzacions precàries. Així l’activitat del sector de la construcció local redundaria en un benefici col·lectiu de regeneració del paisatge urbà.

En aquesta paràlisi en té la màxima responsabilitat l’actual equip de govern (UM-UNPI i PSOE) i especialment el batle i regidor d’urbanisme durant els darrers deu anys, Joan Cerdà, que ha prioritzat la urbanització de zones protegides (l’Ullal o el Vilà) en vers d’ocupar-se de les zones que realment necessiten una forta intervenció urbanística com és la UP-1 i que haurien de centrar els esforços en els propers anys.

 

 

 

 

 

 

 

 La millora de la façana del poble, aturada per la paràlisi en l'adaptació del Pla General

Powered by LifeType - Design by BalearWeb