"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de març, avui a les 20hores.

psm-pollenca | 31 Març, 2011 15:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

D’acord amb el que s'estableix a l'article 229 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es fa públic que per part d'aquesta Batllia s'ha convocat sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 31 de març de 2011, a les 20,00 hores sota el següent                                                                 

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 23 de desembre de 2010  

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de gener de 2011  

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de febrer de 2011  

4.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Interior, Innovació i Justícia del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i el suport a la policia turística per a l’any 2011.

Es tracta d’aprovar el conveni per incorporar cinc policies de reforç per l’època tur´stica. El mateix nombre que l’any passat.  

5.- Ratificació de l’acta de recepció de les obres de dotació del servei de clavegueram del solar 30 de la urbanització “L’Alzinar de Sant Vicenç” (avinguda Cavall Bernat, 37) signada dia 16 de març de 2011.

Per edificar els solar de Sant vicenç els particulars han de fer el seu tram de clavagueram, que després passa a ser part de la xarxa municipal. Es tracta de fer aquest traspàs d’un petit tram que s’ha contruit per donar servei a un nou habitatge.

6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició de pins a la primera línia del Port de Pollença 

La moció que ja hem comentat en aquest article.

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació a la reposició d’aixetes municipals als seus llocs originals.

La moció que ja hem comentat en aquest article.

8.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses.

Es tracta d’un documento n l’ajuntament es compromet a treballar perque en el seu municipi es redueixin les emissions de CO2, principal gas emés per la combustió del petroli, responsable de l’efecte hivernacle.

9.- Propostes/Mocions d’urgència

Es presenta una moció onjunta de tots els partits (excepte el PP) per donar suport a TV Mallorca i demanar que no es tanqui, davant els anuncis fets per José Ramon Bauzá en el sentit de que en governar el seu partit la farà tancar. Es tracta d’una televisió sense déficit, que fa uns programes de qualitat que mostren la realitat mallorquina, i la seva pèrdua seria un cop molt for a la llibertat d’expressió i al dret a la información.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

Powered by LifeType - Design by BalearWeb