"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Actualitat política.

psm-pollenca | 30 Agost, 2011 10:08 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquets dies hi ha uns quants assumptes que afecten l’actualitat política pollencina i a en farem un resum.

Per una banda, en relació amb la recuperació de camins públics, ha estat noticia la publicació al BOIB de l’inici de l’expedient de delimitació del punts que encara no estan clars de la carretera Vella de Lluc. El mateix BOIB enumerava la llista de barreres existents que ja s’han de retirar d’ofici (dBalears i Ultima Hora). Tot i que no s’ha arribat al final, es tracta d’una passa important com ja varem comentar (veure article anterior). Des del PSM varem fer una nota de premsa demanant al nostre Ajuntament que s’impliqui i, malgrat la competència és del Consell ja que la Carretera Vella és seva, que reclami la realització de la delimitació en un temps raonable així com la retirada de les barreres i obstacles que ja s’ha demostrat que “son usurpacions o pertorbacions”, com diu el BOIB (Veure article al dBalears sobre la nota de premsa). Esperam que amb el nou govern del Consell no es donin passes enrere en els avanços que han dut tanta feina. (Veure articles, de l'Ultima Hora i el dBalears).

També va ser notícia el Camí de Síller a Cala Sant Vicenç, ja que el passat dissabte la Plataforma Pro Camins Públics Oberts organitzà una excursió reivindicativa del pas lliure per aquest camí públic on hi assistiren una setantena de persones, segons informà el diari. Ens varem adherir a l’excursió, a la que va venir el nostre company Antoni Alorda, diputat del PSM-IV-E al Parlament Balear. Ens trobàrem un dels passos tancat amb una barrera (el mes proper a “Habitat”) i el que passa per devora les cases de Síller, mig tancat amb una barrera i una cadena a mitja alçada. S’ha de recordar que respecte a aquest camí fins i tot antics mariners del Moll feren declaració jurada davant notari de que empraven el camí lliurement quan anaven a pescar a Sant Vicenç. Sembla que per part de l’actual ajuntament hi ha la intenció de renunciar al camins públics existents i fer passar la gent per la franja que l’Ajuntament en comprarà la servitud per col·locar-hi la canonada d’aigua de la Cala. No cal aquesta servitud quan ja es disposa d’un camí públic històric. (Veure article sobre l'excursió)

Ahir dilluns hi va haver la comissió informativa pel Ple Extraordinari d’aquest dijous. Es tracta d’aprovar el pressupost pel 2011. Com sempre des de fa uns anys s’aprovarà tard, tot i que enguany els actuals governants tenen l’excusa que l’han hagut de fer des que han entrat a ostentar el poder. Això es cert a mitges, ja que esborrany de pressupost ja n’hi havia. Si no s’ha aprovat abans es perquè han volgut fer el seu pressupost, cosa ben legítima, però que ha retardat l’aprovació. En farem una anàlisi més profunda ja que ens entregaren la documentació ahir, mancada de molts informes i de les propostes dels organismes autònoms, així que encara no en podem fer una valoració completa que penjarem en els propers dies.

També anirà a n’ aquest Ple la pròrroga de l’encomana de gestió per la que el Consell fa la recollida selectiva dels contenidors i iglús, fins a 20 del maig del 2012, ja que en principi acabava el 31 de desembre d’enguany. Després haurà de ser el propi Ajuntament el que faci la recollida selectiva, fet que obligarà a contractar directament una empresa o a dotar a EMSER dels mitjans materials i humans per fer aquesta feina; noltros preferim aquesta segona opció, ja que creiem que EMSER ha d’anar ampliant el seu àmbit de feina.

El passat cap de setmana també es dugueren a terme les Festes de Cala Sant Vicenç. Després dels dubtes sobre si es realitzarien o no, aparegudes en els mitjans de comunicació, la implicació de l’Associació de Veïns ha estat clau per dur-les a terme, fet pel qual se’ls ha de donar l’enhorabona, ja que Sant Vicenç també té dret a fer poble i reunir els seus veïns per fer festa.

Finalment, penjam l'entrevista del dBalears a la Directora General de Cultura, la pollencina Isabel Cerdà, que no te desperdici: "Ens carregarem la llengua". Per una vegada estam completament d'acord amb la senyora Cerdà, certament el PP es carregarà la llengua.

 


Marxa procamins públics a Pollença per RTVMallorca

 

 


Obertura de la carretera vella de Lluc per RTVMallorca

Avui, excursió pel Coll de Síller.

psm-pollenca | 27 Agost, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Recodau, avui....

 

 

 

La Residència de Pollença, sí.

psm-pollenca | 26 Agost, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Seguim comentant noticies que han sortit a la premsa durant aquest mes d'agost i avui parlarem de la Residència de Majors de Pollença. Va trascendir que el consell de Mallorca, encarregat de la supervisió dels serveis socials, va advertir a l'Ajuntament que la Residència de Polença no cumpleix amb la legislació aplicable per aquest tipus de instal·lacions. Com sabem, es tracta d'un edifici antic, on en un moment donat s'hi ubicà l'hospici que més endavant passa a funcionar com a residència gestionada per les monges de la Caritat, i des de fa uns anys, amb personal íntegrament contractat per l'Ajuntament. No es cap novetat que no compleixi amb la legislació per a residències, que es estricte en qestions d'equipament i d'adaptació a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que es desprèn de la noticia sembla que fou el propi Ajuntament qui donà a conèixer l'avís del Consell. En les reunions prèvies a la designació de membres pels organismes autònoms el propi batle va demanar als grups municipals que anomenassin els seus representants al Patronat de la Residència d'entre els seus regidors, ja que "s'haurien de prendre desicions difícils". Tot això, les deficiències de l'edifici unit a l'alta quantitat de personal i a l'escas nombre d'usuaris, ens fa pensar que s'està preparant el terreny per tancar definitivament la Residència. Per altra banda la residència privada del Moll, com moltes altres de Mallorca, no es el gran negoci que esperaven els seus inversors.

Des del PSM pensam que s'ha de fer tot el possible perque l'edifici de la Residència de Pollença estigui en condicions dignes. De cap manera el trasllat dels interns al Moll es una opció equivalent. La Residència de Pollença ha d'esser per persones que es poden valer per elles mateixes, permet als interns seguir integrats en la vida diària del poble, sortir i rebre visites fàcilment. Res de tot això és igual a la Residència del Moll, més allunyada del nucli urbà i pensada per a persones que necessiten assistència i que, per tant, ja no poden tenir una independència per sortir pel seu compte.

Es cert que s'hauran de fer canvis, entre ells la reforma de les tarifes per adaptar-les a la capacitat adquissivitiva real dels interns. També les reformes adients per adaptar-se a la normativa de residències geriàtriques, especialemt a la part nés nova que es la que ho permetrà més fàcilent. Però es questions com aquesta en la que es demostra quines son les prioritats dels governants: o esforçar-se per mantenir el servei i en condicions dignes o tancar-l. Nosaltres, sense cap dubte, estam per la primera opció. No s'hi val dir que no es servei que l'Ajuntament estigui obligat a prestar; tampoc està obligat a fer altres coses més superflues i les fa.

I per acabar hi ha la qüestió vergonyosa del Centre de Dia on s'ha patinat des de que es va començar ja fa més de vuit anys, amb unes subvencions del govern Mates en que l'Ajuntament havia de pagar els interessos, dues fallides de les empreses constructores o un mobiliari caigut del Cèl gràcies a una donació, que encara no s'ha pogut colocar. Ja es ben hora d'acabar amb aquest culebrot, ja que un centre de Dia actiu farà funcionar millor la Residència. I si s'ha d'estudiar la ubicació d'habitacions a la planta primera, que es faci, pero que no es demori més l'obertura del centre.

Veure noicia del dBalears

 

 

 

 

Bona notícia a la Carretera Vella de Lluc

psm-pollenca | 23 Agost, 2011 07:31 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Despres dels darrers esdeveniments, que han suposat l'electrificació de la barrera de la finca de l'Empaltada a la Carretera Vella de Lluc, que no ens anunciaven res de bo, han arribat fets molt mes esperançadors. El passat 16 d'agost, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l'obertura de l'expedient per delimitar la Carretera Vella de Lluc, com es pot veure aquí: http://boib.caib.es/pdf/2011123/mp22.pdf

La delimitació es farà despres de la bona feina de la companya Caterina Amengual, qui durant el poc més d'un any que va estar de Directora Insular de Medi Ambient al Consell de Mallorca, va impulsar amb força tot el rel·lacionat amb la recuperació dels camins públics. Ara esperam que el nou govern insular conservador no returi els expedients i es puguin anar resolent en benefici de tots els ciutadans.

(Veure notícia a l'Ultima Hora)

 

Foto: Ultima Hora

 

Per altra banda vos recordam l'excursió que organitza la Pltaforma Pro Camins Públics oberts aquest dissabte pel Coll de Síller.

 

 

 

Revenja i repressió contra RTV Mallorca

psm-pollenca | 22 Agost, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Estam en la recta final de les vacances d’estiu per a molts mallorquins que encara poden gaudir de les seves vacances. Altres ja s’han reincorporat al seu lloc de feina i per a molts les expectatives laborals son ben negres. Entre aquests darrers hi ha els treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca, que en els darrers dies han vist com el Consell d’Administració d’aquest ens, amb els únics vots a favor del PP, ha decidit començar el procés per un Expedient de Regulació d’Ocupació, tancar la ràdio i la televisió i deixar al carrer als treballadors. L’excusa, ja la sabem, és la recurrent en els darrers temps: la crisi. La realitat és la que durant mesos varen deixar ben patent els mateixos que ara s’aferren a l’excusa: que ni la línia informativa de [M], explicant els múltiples casos de corrupció, o certes pràctiques empresarials obscures de lobbis turístics afins al PP, no son del gust dels nous governants de Mallorca, amb Maria Salom i José Ramón Bauzà al capdavant, i des de fa mesos ja tenien ben clar que RTV Mallorca era un objectiu a abatre.

El fet que es tracta d’uns mitjans que promouen la normalització lingüística del català tampoc juga a favor d’aquest, ja que el govern del PP ha desplegat tota una sèrie de mesures contra la nostra llengua (amb l’eliminació del requisit de coneixement pels funcionaris o el tall de les subvencions a la premsa en català), i acabar amb RTV Mallorca en seria una més.

El Ple de Pollença, el passat 31 de març va aprovar una moció presentada pel PSM de suport a RTV Mallorca, i en el ple del 28 de juliol una altra de tota la oposició reprovant a la presidenta Maria Salom i demanant al Consell que no tanqui aquests mitjans, que tingué el vot favorable de tots els partits, excepte l’abstenció del PP. Cal recordar que Ona Mallorca té un acord amb Ràdio Pollença pel que per la nostra emissora s’emeten els informatius deOna; a més Ràdio Pollença ha emès programes en cadena amb Ona Mallorca.

Ara, a sobre, els treballadors d’aquests mitjans de sofrir la censura dels seus nous caps pepers, que els impedeixen donar noticies relacionades amb els tancament de RTV Mallorca o amb les reivindicacions dels treballadors. Reproduïm la seva nota informativa i expressem la nostra solidaritat amb la defensa dels seus llocs de feina.

Els treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca manifesten el seu rebuig a la proposta aprovada ahir al Consell d'Administració

No es vol pagar la programació d'estiu de Ràdio Televisió de Mallorca, però es destinen 60 mil euros en contractar una empresa externa per tancar-la

Els treballadors de Televisió de Mallorca i d’Ona Mallorca volem manifestar el nostre rebuig a la decisió presa ahir horabaixa  pel Consell d’Administració de Ràdio i Televisió de Mallorca que autoritza l’inici dels tràmits dirigits a la liquidació de l’ens. El Partit Popular tanca el mitjà de comunicació públic perquè és una promesa   de   campanya   i   ho   fa   sense   complir   amb   l’obligació   de   garantir   la informació de proximitat i sense plantejar cap proposta de model audiovisual propi.

Els treballadors exigim que es faci una proposta audiovisual pròpia per a les Illes Balears que sigui capaç de recollir el bo i millor de Ràdio i Televisió de Mallorca i d’IB3 i que, mentre això no es faci, continuïn els dos mitjans en funcionament amb les mateixes condicions amb que ho fan ara.

El tancament de la Ràdio i Televisió de Mallorca significa deixar al carrer 117 famílies sense possibilitat d’inserció laboral en el seu sector, atemptar greument contra el dret a la informació de proximitat dels mallorquins i deixar ferit de mort un sector, l’audiovisual, que a les illes es troba encara en una fase molt primerenca i, per tant, de suport necessari. Però consentir el tancament també significa deixar una   porta   oberta   per   tancar   qualsevol   empresa   pública   que   no   tengui   com   a objectiu l’obtenció de beneficis econòmics i això és un atac directe a tot allò que ha de ser la prioritat de qualsevol administració pública, el servei a la ciutadania. Ara es comença per uns mitjans de comunicació públics, però què serà després? Un institut perquè té massa fracàs escolar? Un centre de salut perquè té molts de malalts?

Per   altra   banda,   els   treballadors   volem   recordar   que   els   nostres   companys contractats per fer la programació d’estiu, tant a la ràdio com a la televisió, no cobren els seus sous. No ens queda més remei que interpretar això com una maniobra  de  pressió  als  professionals de  l'ens, ja que, curiosament, no  hi ha doblers per pagar-los però sí per convocar un concurs negociat amb diferents empreses i adjudicar per gairebé 60 mil euros a la consultora Price Waterhouse Coopers per dur a terme la liquidació de l’ens. També hi ha hagut doblers per contractar dos directors, un per la televisió i un per la ràdio, tot i que la nova direcció no s’ha cansat d’afirmar que el tancament és imminent. Per tant creim que el que s’intenta és crear més tensió, ansietat i incertesa entre els professionals de Ràdio i Televisió de Mallorca.

La pilota del comerç

psm-pollenca | 18 Agost, 2011 09:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Quan es varen realitzar les delegacions de les diferents àrees de govern ja varem donar el nostre parer respecte de diferents qüestions consideràvem que serien una font de problemes (veure article anterior). Entre elles el fet no s’hagués anomenat cap regidor de Comerç. Llavors se’ns titllà de criticadors compulsius i de posar la bena abans de que es fes la ferida; la realitat, tanmateix, es tossuda, i les coses cauen pel seu pes. Una mala organització difícilment pot dur bons resultats.

Allò que fa referència al comerç està dividit entre diferents regidors: el Mercat de Pollença es competència del regidor Miquel Llobeta, el del Moll de la regidora Francisca Cerdà, i el Batle va assegurar en el Ple d’Organització (7 de juliol) que el Comerç era competència seva perquè no ho havia delegat. Per afegitó s’organitzà una trobada entre els comerciants d’ACOTUR i la representant de l’Ajuntament es la regidora Malena Estrany. Quatre persones implicades i ningú que agafi el bou per les banyes.

Va ser noticia als diferents mitjans de premsa: l' Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca (ACOTUR) es va reunir amb ‘Ajuntament (la regidora Estrany com hem indicat) per expressar el seu malestar per la deixadesa del Moll i el desinterès del nou consistori cap al seu sector. (Aquí la noticia). Segurament mesures com la d’implantar el mercadet, que tenen el seu caire positiu de dinamització del Moll, haguessin estat enteses millor si s’haguessin parlat amb els representants del sector i s’haguessin pogut llimar els possibles efectes perjudicials.

El sector comercial és dels que més durament està patint el sector de la crisi, i a Pollença està majoritàriament conformat per autònoms en petits negocis de caire familiar. N’hi ha prou en passejar-se pel municipi per veure la gran quantitat de negocis que no han pogut resistir la crisi i han hagut de tancar les portes.

Abans de les eleccions (ens costa per les reunions que tinguérem), una de les promeses que més es realitzaren als representants d’aquest sector fou la de potenciar la seva activitat i tenir una relació més directa amb ells. Això s’hagués demostrat amb la primera passa d’anomenar un regidor; no ens estranya que ara aquesta reunió amb ACOTUR només hagi servit per posar hora per una altra reunió a l’espera del que puguin dir altres regidors. Això, al nostre poble, es diu passar-se la pilota; sincerament creim que els comerços es mereixen un millor tracte.

 

 

 

El projecte de Cala Sant Vicenç

psm-pollenca | 16 Agost, 2011 08:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Reprenem el pols polític de Pollença parlant de Cala Sant Vicenç. A part de l’època de l’any, que s’hi presta, la Cala està d’actualitat per diverses noticies aparegudes a la premsa. La més important es la que parla sobre el projecte de la Delegació de Costes per reformar el front marítim. A pesar de la importància d’aquest projecte, no sembla que ni a l’anterior consistori ni a l’actual aquest assumpte el preocupi gaire.

Recapitulem. Delegació de Costes del Ministeri de medi Ambient va redactar un projecte per intervenir en la primera línia. Consistia en demolir la majoria de les concessions administratives (escars, bars, terrasses....) i fer una espècie de passeig peatonal. També preveia la reposició d’arena a Cala Barques. En canvi, curiosament, tot i la petició de l’Ajuntament i l’informe de la mateixa Delegació de Costes respecte de l’Hotel Don Pedro, on diu que fou construït sense cap tipus d’autorització, el projecte no fa cap previsió de futur sobre aquest edifici.

El projecte va sortir a exposició pública i va estar disponible a l’Ajuntament de Pollença per qui el volgués veure. Fins ara no hem fet públic el contingut de les nostres al·legacions al projecte més que a l’Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç,  ja que hem preferit esperar que altres organismes es pronunciessin sobre el tema. Es molt habitual la canterella d’acusar al PSM d‘oposar-se sistemàticament a projectes que suposadament son una millora, quan el que volem es que els projectes que es realitzin tinguin mesura i respecte al medi de la Cala, que és el seu principal actiu. Així ha estat, i recentment la Comissió Balear de Medi Ambient ha emés un informe on pràcticament es recullen totes les nostres al·legacions, fet que ens reafirma en que les nostres al·legacions les ferem amb seny i després d’un anàlisi a fons del projecte (cosa que dubtam que hagin fet altres responsables municipals, ja que l’Ajuntament ni tan sols va presentar al·legacions, ni tampoc les presentaren altres partits que s’han presentat com a reactivadors d’aquest nucli).

Bàsicament les nostres al·legacions i l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient (Ultima Hora, Punt Informatiu) van en la línia de rebaixar l’impacte del projecte, que preveu un excés de pavimentació, un innecessari aparcament just devora l’avarador o l’ampliació de la carretera a Cala Carbó amb un desmunt de la muntanya fora de lloc. També reclamaven que es respectés l’escar dels Durais, actualment Bé Catalogat, ja que costes pretenia demolir-lo per fer-hi un “merendero”. Respecte de l’Hotel Don Pedro reclamaven alguna previsió de futur considerant que es tracta d’un edifici implantat en zona de  servitud sense els permisos oportuns (es descarten les indemnitzacions multimilionàries). Pel que fa a la reposició d’arena a Cala Barques, en ella mateixa no és una actuació gaire preocupant, ja que es molt puntual i amb sorra de la zona; això sí, sempre que es respecti la zona arqueològica submarina, que el projecte restringeix a la zona del vaixell grec, però que Patrimoni considera que s’ha d’extendre a una zona més amplia del fons marí, ja que està demostrada l’existència d’altres pecis enfonsats dins Sant Vicenç. De tota manera els diversos estudis realitzats deixen ben clar que la reposició d’arena és una mesura temporal que tornarà a desaparèixer en pocs anys, ja que la orografia submarina de Cala Barques fa que l’arena estigui condemnada a tornar al fons marí.

Ara el projecte de Costes (un departament que anacrònicament encara depèn del centralisme del govern de l’estat, i que redacta projectes des de Madrid estant ignorant al territori) haurà d’adaptar-se a les condicions imposades per la Comissió Balear de Medi Ambient i esperar l’autorització de Patrimoni. Esperam que ho facin i les condicions no es relaxin amb els nous governs insular i autonòmic, i que l’Ajuntament exposi clarament la seva postura al respecte, fins ara desconeguda. Per la nostra part, la primera batalla està guanyada en el camí de fer que el projecte no sigui un atac a la Cala, sinó una millora feta amb seny i mesura.

El projecte és molt ampli, i no el podem penjar tot. El trobareu a l'Ajuntament o posant-vos en contacte amb nosaltres. Aquest es un petit recull de les intervencions.

 

 

 

Excursió pel Camí de Síller

psm-pollenca | 10 Agost, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La Plataforma pro camins públics organitza pel proper 27 d'agost una excursió pel camí del Coll de Síller. Aquesta és la convocatòria:

La sortida és prevista a les 16,30 hores

Davant els apartaments Habitat, situats a la rotonda de Gotmar, a la Carretera de Pollença al Port de Pollença MA-2200 al punt quilomètric 58.

Fa dos anys ja es va fer la mateixa excursió i la situació no ha canviat des d'aleshores, amb el camí obert, pero a mitges, amb una barrera que impedeix el pas a cavallistes. Aquest camí té un elevat interès turístic i s'ha amagat diverses vegades en tancar-lo.

 

 

 

TV Mallorca vs TV Espanyola

psm-pollenca | 08 Agost, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al passat ple de juliol, la oposició varem presentar una moció pel manteniment de RTV Mallorca. L'argument del PP per tancar-la es sempre el mateix: els doblers. En canvi callen respecte a altres televisions molt més cares i deficitàries. Es ben clar que el tancament serà per motius polítics i axí ho va reconèixer el nostre Batle en el Ple :"pels atacs polítics que sofriem des d'aquesta televisió".

Reproduim un article al respecte del company Joan Antoni Sales:

El dèficit de la corporació  de RTVE el 2010 es va elevar a 47,7 milions d'euros, és a dir gairebé un milió d'euros per habitant, i jo pens que e[ una brutalitat i ningú he sentit que pensa tancar-la. Veig que el PP vol tancar TV Mallorca i ONA Mallorca, que no tenen dèficit, i diuen que ho fan per austeritat.

Veig que l'austeritat només es té en compte si el mitjà de comunicació és en català i depèn d'un govern insular. Veig que el PP li preocupa molt l'austeritat quan el mitjà de comunicació públic ha demostrat professionalitat i independència informativa, i puc comprovar que si el mitjà de comunicació trasllada els valors i la concepció de l'Espanya unitària el dèficit no importa.

I RTVE no només no tanca, sinó que cada dia veig que va augmentant els canals i per tant el dèficit, la primera, la segunda, clan, teledeporte i canal 24. I el PP perquè no demana tancar RTVE?

Al PP no li importa que cada mallorquí i mallorquina hagi de sufragar amb els seus imposts el dèficit de la televisió centralista, ara bé quan el què s'ha de finançar és la TV de Mallorca, el PP posa el crit en el cel i s'indigna, i no pot consentir que professionals mallorquins de la comunicació, empreses mallorquines de la comunicació, tecnologia mallorquina de la comunicació puguin avançar en base del finançament públic.

Ja li pot donar voltes el PP, el què els importa de TV de Mallorca i ONA Mallorca no és el seu finançament, per altra banda ridícul comparat a altres televisions, el què els importa és que han esdevingut dos mitjans de comunicació de referència en el pensament de Mallorca i això no es pot consentir, els mallorquins i mallorquines els què han de fer és veure i escoltar na Belen Esteban, el conductor èbri de José Cano, i altres companyies, però en cap cas un mitjà de comunicació que faci pensar, fins aquí haviem arribat.

No, a més hem arribat que IB3 ara estarà controlada per un comissari polític, com ha d'ésser, i encara el PP serà capaç d'aixecar la bandera del liberalisme. Això fa plorera.

 

La falta de liquidació fa perillar les aportacions de l'estat a l'Ajuntament

psm-pollenca | 05 Agost, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Exactament el mateix que a Inca ho varem denunciar al Ple de Pollença. a Pollença amb l'agravant que tampoc no tenim Pressupost del 2010. La Regidora d'Hisenda es va comprometre a presentar la liquidació en el mes d'agost (per tant suposam que hi haurà un ple extraordinari).

PSM-IniciativaVerds d'Inca alerta l'equip de govern municipal que, d'acord amb l'article 193.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, hauria d'haver lliurat a l'Administració de l'Estat una còpia de la liquidació dels pressuposts del 2010 abans de finalitzar el mes de març del 2011. A més, d'acord amb l'article 36 de la recentment aprovada Llei d'Economia Sostenible, la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals podria procedir a retenir a partir del setembre l'import dels lliuraments mensuals a compte de la participació en els tributs de l'Estat que li correspongui a l'Ajuntament d'Inca mentre no presenti dita liquidació pressupostària.

PSM-IniciativaVerds fan aquest advertiment després de tenir coneixement que la Junta de Govern de dia 27 de juliol aprovà per urgència la liquidació del pressupost municipal per a l'exercici 2010. Antoni Rodríguez, portaveu del grup municipal PSM-IniciativaVerds, explica que “si la Junta de Govern va aprovar la liquidació del pressupost el passat 27 de juliol, hem d'entendre que no el lliuraren a l'Administració de l'Estat el mes de març passat, incomplint l'article 193.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i, per tant, es podrien retenir les aportacions de l'Estat”.

El portaveu municipal de PSM-IniciativaVerds apunta que “la Llei d'Economia Sostenible preveu la possibilitat de sol·licitar una pròrroga 'en el supòsit que les Entitats Locals justifiquin raonadament la impossibilitat material de donar compliment a l'obligació esmentada'. Això no obstant, aquesta pròrroga ha de ser sol·licitada pel Ple de l'Entitat local afectada i, en el cas d'Inca, l'equip de Govern no ha proposat a cap Ple municipal demanar dita pròrroga ni ha justificat el retard en la presentació de la liquidació. De fet, encara no s'ha donat compte al Plenari de la liquidació dels pressupost per a l'exercici 2010”.

Per la seva banda, Biel Frontera, coordinador d'IniciativaVerds d'Inca, considera que “en la situació econòmica i financera en què es troba l’Ajuntament d’Inca, no ens podem permetre el luxe de prescindir de l'aportació econòmica de l'Estat. Encara que sigui una retenció temporal, aquesta pot causar desequilibris importants de la tresoreria municipal”. El coordinador d'IniciativaVerds d'Inca també apunta que “aquesta situació ens fa pensar que el govern municipal no duu al dia els comptes municipals i ens preocupa que aquesta deixadesa pugui afectar el funcionament efectiu de l'Ajuntament i dels seus organismes municipals”.

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb