"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat Ple Extraodinari del 29 de desembre: Taxes i impostos.

psm-pollenca | 30 Desembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Faltaven els regidors Jose Luis Garcia (A) per estar fora de Mallorca i Miquel Ramon (CIUP) per motius de feina, per tant hi havia 15 regidors, amb majoria per l'Equip de Govern.
  1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per l’assistència al projecte socioeducatiu “Escola Viva” del Port de Pollença.
  2. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’establiment de l’ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença.
  3. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus.
  4. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora d l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa úrbana.

En aquests quatre punts exposarem l'incumpliment electoral per part del PP i de la Lliga que suposa aquest augment de pressió fiscal damunt els pollencins.

També que l'Ajuntament no té legitimitat moral per pujar els impostos sense abans millorar altres vies de recaptació i estalvi de despeses: no deixar caducar expedients d'infraccions (en ocupació de via pública, neteja viària, fems), cobrar les infraccions urbanístiques que es resolen, o gestionar directament les platges o la recaptació. Si no el que es fa es carregar més d'impostos als ciutadans cumplidors i deixar de cobrar als infractors.

D'aqui la nostra negativa a donar suport a aquests augments de taxes. Varem canviar el no per una abstenció en les taxes de l'escola d'adults, on s'acceptà la nostra proposta que l'acollida linguística en català fos gratuïta (també ho serà en castellà) i el les plusvàlues, on s'acceptà augmentar la bonificació fins al 75% a les vendes i donacions entre familiars de primer grau si demostren que serà l'únic habitatge familiar durant quatre anys.

El sentit del vot dels diferents partits ha estat variat, i per això hem fet aquest quadre (potser el repetirem en altres plens si el format funciona).

5.Nomenament de volcals representants municipals a la Junta Rectora del Consorci d’Aigües de Pollença.

Un consorci entre Ajuntament i Govern que no s'ha reuinit mai des que es creà l'any 2002 i que probablement es disoldrà. El nostre regidor en formarà part.

Aprovat per unanimitat.

6. Aprovació, si procedeix, de la modificació del conveni de col.laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per a la gestió del SEPREISAL signat dia 8 de juny de 1984.

L'Ajuntament pagava al Consell l'1% del seu pressupost (més de 202.000 E al 2011) per tenir el servei de Bombers. Hem celebrat que el Consell ens deixi de cobrar aquest servei idemanam que els ajuntament que devien anys sense pagar (pero que igualment rebien el servei) paguin els seus deutes.

Aprovat per unanimitat.

7. Ratificació, si procedeix, de l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Mirall Pollença, en sessió ordinària celebrada dia 14 de desembre de 2011, de liquidació i dissolució de dit Consorci Mirall-Pollença.

Es tractava de disoldre el Consordi del Govern amb l'Ajuntament per les obres del Pla Mirall que es feren entre 1998 i 2003 en el centre de Pollença. Curiosament els expedients han desaparegut, pero es evident que fa anys que les obres estan acabades i pagades.

Aprovat. A favor:13 PP, LLR, PSOE, CIUP, UMP, PSM, ER  Abstencions: 1 A  (faltava el regidor David Alonso, PP)

 

Feliç Any 2012.... si es pot, amb les taxes més altes.

Ple Extraordinari de Desembre

psm-pollenca | 29 Desembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui dijous, a les 9 del matí, es celebra el Ple Extraordinari o s'aprovaran definitivament les pujades de taxes d'Escola Viva, Escola d'Adults, Recollida i Tractament de Residus (Fems) i Increment del Valor dels Terrenys Urbans (Plusvalues). A totes aquestes taxes hem presentat al·legacions com hem comentat en articles anteriors.

Escola Viva i Escola d'Adults: Al·legacions

Al·legacions: Taxa de Fems i Plusvàlues

La resta de punts son de tràmit i els comentarem amb més detall.

Clica per veure l'ordre del dia

 

 

 

L’Ajuntament privatitzarà la majoria dels seus serveis, incloses les àrees de govern.

psm-pollenca | 28 Desembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dins el pla de retallades que ha anunciat l’Equip de Govern (PP-Lliga) s’inclou la privatització de la majoria de serveis municipals: Empresa Municipal, Residència Geriàtrica, Museu Municipal, Centre Cultural, Poliesportius Municipals, Cementiri...

Però la principal novetat d’aquest pla privatitzador és que també es privatitzaran la majoria d’àrees de govern, totes excepte la batlia i la primera tinència de batlia. Així la feina que realitzen la resta de regidors de l’equip de govern es privatitzarà, i els regidors passaran a tenir sou de l’empresa adjudicatària del servei, que ha fet la millor oferta. D’aquesta manera tant les decisions com la gestió de les àrees (serveis, urbanisme, serveis socials, medi ambient, etc...) estaran en mans privades, tot i que els regidors que actualment les gestionen no seran acomiadats, sinó que passaran a dependre de les empreses que guanyin els concursos que es convocaran a tal efecte. El guany dels adjudicataris dels diferents serveis consistirà en un percentatge sobre l’estalvi que puguin obtenir en els diferents serveis.

Es una mesura necessària, ja que l’administració està massa carregada de tasques, moltes d’elles poc rendibles i que suposen un cost molt gran per l’Ajuntament”, ha manifestat el Batle.

Ha estat una mesura difícil i que contradiu completament el nostre programa electoral, però no passa res, si s’ha de fer es fa. L’important es ser responsables i mantenir un equip de govern amb tants de regidors no té sentit. Hem decidit deixar dos càrrecs sense privatitzar, ja que qualcú ha de prendre les decisions realment importants”, ha manifestat la tinent de Batle.

Els regidors afectats per la mesura l’han valorada favorablement, ja que d’aquesta manera podran rebre una millor panera per Nadal, cosa que a l’Ajuntament es limita a una simple ampolla de vi. "Si és una idea de'n Tomeu i na Malena, es que està ben fet, hi confiam plenament", han afirmat.

A la pregunta de si aquesta mesura es faria extensiva a la oposició, els responsables municipals han manifestat que pensaven que en principi no s’ho havien plantejat, ja que es molt difícil que cap empresa privada s’interessi per aquesta tasca amb tan poc glamour. Sobre la possibilitat de que aquestes privatitzacions puguin suposar una perjudici pels serveis que reben els ciutadans, els polítics consultats han admès aquesta possibilitat, però han afirmat que això no és cap problema, ja que les majories obtingudes a les darreres eleccions els legitimen per prendre aquestes decisions i qualsevol que se’ls ocorri.

Davant les crítiques que la mesura ha despertat en la oposició, els responsables municipals han manifestat que no poden estar sempre pendents del que diguin la oposició: "La oposició té una postura massa radical, sempre es queixen de tot. El que tenen és enveja de no haver estat ells els que proposassin una idea tan bona", han expressat visiblement molestos per l'importuni de la oposició.

 

Els fins ara regidors afronten la nova etapa amb il·lusió i
confiats en la bondat de la desició presa.
 
 
Molts d'anys pel Innocents !

El drama de Can Llobera

psm-pollenca | 27 Desembre, 2011 09:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Fa uns dies va aparèixer a la premsa la noticia (veure) del mal sofert per part de l’arxiu de la família Llobera dins el casal de la Plaça Vella, propietat de l’Ajuntament. A partir d’aquí, i com que la culpa es lletja, començaren les acusacions i assignació de responsabilitats.

Farem un petit repas a la història recent d’aquest casal per saber on som i cap a on podem anar.

El Casal de Can Llobera està inclòs en les fitxes del Pla Especial del Centre Històric (1992), una espècie de mini-catàleg de patrimoni de la zona del Centre Històric, però sense els criteris de intervenció que s’apliquen actualment en els catàlegs de Patrimoni. Molt manco es Bé Catalogat (com sí ho es Can Morató o el Puig de Maria) ni tampoc Bé d’Interès Cultural. Per tant el Consell no hi té competència com a element del patrimoni històric; només hi podria intervenir en cas d’obres que poguessin destruir l’edifici, aturant-les cautelarment mentre en tramita l’expedient de catalogació. Tant la compra, com la gestió com la conservació son una responsabilitat al 100% de l’Ajuntament de Pollença.

Legislatura UM-PP 2003-2007 (Batles T.Cifre i J. Cerdà, aquest darrer també Conseller Insular de Patrimoni)

2005. Després d’estar un temps a la venda, l’Ajuntament arribà a un acord amb la propietat per comprar el casal. Simultàniament l’Ajuntament arriba  feu un conveni amb el Consell de Mallorca pel que aquesta institució col·laborarà econòmicament a la compra de l’edifici, però sense ser-ne el titular (veure). D’aquesta manera cada any l’Ajuntament ha anat pagant 150.000 E per la compra, dels que 100.000 eren aportats pel Consell.

La compra incloïa tot el contingut de l’edifici, elements de mobiliari, obres d’art i l’arxiu familiar passaven a propietat municipal. Pel fet de no existir un inventari exhaustiu del que contenia l’edifici, s’ha especulat  molt sobre la desaparició d’objectes des dels dies previs a la venda, sense poder-se concretar mai quins elements haurien estat substrets ni per part de qui.

A continuació s’hi fa la primera exposició, d’obra de Joan Bennasar, que va suposar que es desmuntessin algunes habitacions.

En aquesta època va ser notori el rebumbori a causa de l'ús privilegiat que es feia de la balconada per part de polítics i i familiars, els dies de festa a la Plaça Vella. El PSM va demanar que es regulas i es posas a diposició de persones dicapacitades (veure).

2007. Mentre es talla el pi de Sant Antoni, aquest cau a damunt la volada i el balcó de Can Llobera, causant desperfectes importants.

Legislatura UM-PSOE-PSM 2007-2011

2007. Desprès de mesos sense haver-se arreglat els desperfectes de Can Llobera, el nou director insular de Patrimoni, el company Biel Cerdà, aprofita la disponibilitat de la Brigada de Patrimoni per enviar-la a reparar Can Llobera, tot i que no era en absolut una competència del Consell. Es repara la volada, el balcó i, com que havien aparegut les primeres goteres, s’aprofita per repassar la teulada.

2008. Per fer front a la crisi, el Govern Espanyol llança la primera línia d’ajuts per a la recuperació del la construcció amb l’anomenat Pla E. Es tractava d’una quantitat molt important de doblers, finançats al 100% amb els que es podien fer moltes obres. Des del PSM varem demanar la realització d’un seguit d’obres, entre elles la rehabilitació, ni que fos parcial, de Can Llobera (veure). Els socis UM i PSOe volgueren fer tota la inversió a l’edifici de Montisión. Després d’una polèmica (veure) es va arribar a l’acord, en el que participaren altres grups del consistori, de fer la rehabilitació de Montisión (sense façanes), l’entrada de Pollença pel Roser-Vell i la nau per a la brigada municipal-EMSER (al final EMSER no se’n beneficià).

2009. Davant el deteriorament progressiu d’algunes sales de Can Llobera, agravat perquè el llibres de la Crònica Municipal també s’hi varen traslladar durant l’obra a Montision, el nostre nou regidor de Cultura, Tomeu Cifre, va decidir retirar un element especialment delicat com era l’arxiu de negatius fotogràfics de Can Llobera, per a la seva restauració i conservació al Museu Municipal. Aquestes plaques, la majoria de vidre, es netejaren i es conserven al Museu.

En el pressupost del 2009 el PSM va sol·licitar habilitar qualque partida per la conservació de Can Llobera, però tampoc es va denegar ja que les inversions que s’havien de destinar a l’Auditori eren prioritàries en l’àmbit cultural.

2010. El Govern Espanyol convoca una segona partida de subvencions, anomanada Pla E-2, ara destinades a millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat, la sostenibilitat o els elements patrimonials. El PSM, ja des de l’oposició, va tornar a proposar que Can Llobera es beneficies de qualque ajuda amb càrrec a aquestes subvencions (veure propostes i veure article). El procés d’eleccio dels projectes es va caracteritzar per la improvització i la falta de consens. Can Lloberà en tornà a quedar exclòs.

2011. A principis d’any es va produir una filtració important d’aigua a través de la coberta que va afectar a gran part del fons de l’arxiu.

Legislatura PP-Lliga. 2011

2011. Al mes de setembre l’equip de Govern va proposar canviar la destinació de la subvenció del Pla d’Obres i Serveis que s’havia de destinar al Pont del Poliesportiu, per fer la rehabilitació de la coberta, banys i ascensor a Can Llobera.Ens hi varem oposar, no per que Can Llobera no mereixi la rehabilitació, sino per que no hauria d’haver estat a costa del pont, una promesa electoral del 2007 (en el canvi de projecte l'Ajuntament va perdre 50.000 E).

El gran problema fou decidir comprar un edifici com aquests sense intenció de destinar-hi una partida anual de manteniment. També que immediatament desprès de la compra no es redactes un projecte cultural o museogràfic per aquest edifici. Això l’ha deixat a expenses de les decisions que s’improvisessin a cada moment (exposicions, noces, recepcions oficials, sala de plens provisional...).

Cal amb urgència aquest pla director per Can Llobera. L’únic projecte existent en aquest sentit el va redactar un equip de tècnics de l’Inestur. Es tractava d’un projecte molt treballat, però que mai es va debatre a l’Ajuntament ni per suposat, tampoc no es va aprovar.

Amb aquesta eina aprovada, desprès ja s’aniran fent les obres o reparacions que es precisin segon la disponibilitat econòmica, però sempre ajustades a aquest Pla. D’això també en coixeja el projecte de rehabilitació de la coberta que ara s’executarà, potser molt correcte tècnicament, però sense una previsió del futur ús de l’edifici.

 

Un dels negatius recuperats de l'arxiu Llobera
 

 

Molts d'anys! bon Nadal!.

psm-pollenca | 23 Desembre, 2011 15:06 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Per avui teniem altres articles al forn: Can Llobera, complement de productivitat, anàlisi del 2011... pero com que es divendres i es el darrer article abans de Nadal, els deixarem per la propera setmana. A tots, Bon Nadal. Als que hi som i als que hem perdut, els que tindran un Nadal més trist o els que ho celebreran amb nous membres a la familia, als que han vingut o als que han hagut de partir. A tots molts d'anys !

 

 

 

Reconeixement a Joan Pons, benvinguda a Joan Valent i males formes de la Sra. Estrany.

psm-pollenca | 21 Desembre, 2011 09:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
Joan Pons

L’Ajuntament ha anomenat un nou director artístic del Festival de Pollença, Joan Valent, que substituirà en aquest càrrec al menorquí Joan Pons.

Des del PSM volem agrair a Joan Pons la seva feina durant els anys que ha exercit de director artístic del Festival de Pollença. Ens consta que un baríton amb la seva trajectòria ja no necessitava exercir aquest càrrec i que si el va acceptar fou per la il·lusió que li feia participar d’aquest projecte. Va començar ja en el 2007 i el darrer any que l'ha dirigit ha estat l’edició número 50, la d’aquest 2011 que ara acabam. En els anys que ha exercit de Director Artístic ha portat a Pollença artistes de talla internacional, atrets sovint per la capacitat de persuasió de Joan Pons i els seus contactes per tot el Món.

La Junta de Govern (PP-Lliga-Alternativa) d’ahir dimarts va aprovar la contractació del seu substitut, Joan Valent, a proposta de la delegada de Cultura, la Sra. Magdalena Estrany. Deploram la forma en com s’ha dut a terme aquest canvi de Direcció Artística. Un càrrec tan important com el de dirigir el Festival de Pollença hauria estat bo que s’hagués consensuat al màxim entre els grups municipals. Malauradament la regidora de Cultura no ens ha informat de res ni molt manco ha cercat el suport del nostre grup a la seva elecció (desconeixem si ha passat el mateix amb la resta de partits que no formam part de la Junta de Govern). Una llàstima, ja que probablement no hi hauria hagut cap problema en posar-nos d’acord; en canvi ens n’hem hagut d’assabentar d’aquesta substitució després que es fes la presentació del nou Director als mitjans de comunicació. Malament la Sra. Estrany per dur el tema d'amagat i malament la Junta per aprovar-li el contacte en aquestes circumstàncies. Poc a veure amb el diàleg i la transparència anunciats a principi de la legislatura. Ara ens haurem d’informar més a fons sobre el bagatge professional, les condicions i el contracte que s’ha formalitzat.

Malgrat el que hem apuntat confiam plenament amb la capacitat del senyor Valent per dirigir el Festival, i no pels fets que envolten la seva contractació trobarà en el nostre grup res més que col·laboració i ganes de fer que el Festival continuï i millori any rere any.

Veure la plana web de Joan Valent

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/12/21/joan-valent-nuevo-director-artistico-festival-pollenca/730145.html

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/cultura/joan-valent-dirigira-un-festival-de-pollen-a-que-unira-musica-cine-y-literatura.html

Les nostres al·legacions a la taxa de fems i les plusvàlues

psm-pollenca | 19 Desembre, 2011 08:13 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ja hem explicat que en el passat ple d'Octubre es varen aprovar les pujades de les taxes de residus i de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana -plusvàlua-, així com el debat que varem tenir al Ple. Despres de l'aprovació inicial, aquestes pujades es varen posar a exposició pública, i des del PSM hi hem fet les següents al·legacions:

A l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:

1.      Bonificar amb una rebaixa del 95% de l’impost en cas de donació o herència de pares a fills o de pares a fills de fills premorts per a ús com a habitatge habitual dels hereus o beneficiaris. Aquest extrem s’haurà d’acreditar mitjançant l’empadronament en l’esmentat habitatge.

 

A les taxes per recollida i tractament de residus pel 2012:

1.      La memòria de la modificació de taxes justifica la pujada pel cost de recollida i manteniment de recollida selectiva en contenidors a partir de juny de 2012. Aquesta es xifra en 154.285,71€, que es lluny dels 350.000 € de pujada total, per tant sembla que aquesta justificació seria incorrecte.

2.      Les taxes preveuen una recaptació per tractament de 1.921.528,82 €. En canvi l’avanç del pressupost pel 2012 que maneja l’ajuntament xifra la transferència a l’empresa gestora, EMSER, de només 1.772.563,71 €. Per tant no es correcte afirmar que l’increment de la taxa es correspon a cobrir el cost del servei, ja que el servei li costarà a l’Ajuntament manco del recaptat per aquest concepte.

3.      L’estudi tècnic afirma que “s’estima que la producció en zona rústega es actualment un 15% superior a la generació en domicilis urbans, especialment pel que suposa l’elevada producció de les vivendes vacacionals”. Per tant la taxa hauria de distingir entre habitatges  destinats a turisme vacacional i els que no, elaborant el corresponent padró en base a les autoritzacions atorgades per la Conselleria de Turisme.

4.      En hotels, bars i restaurants s’ha de tenir en compte els metres quadrats de terrassa realment ocupats, establint un mètode de comptabilització dels metres ocupats per damunt dels autoritzats, si n’és el cas.

5.      Establir un sistema d’ajornament del pagament de la taxa als habitatges (no de turisme vacacional) amb titulars que puguin acreditar trobar-se en situació d’atur, a la manera de com ho ha proposat el nou equip de govern de Palma per aquesta ciutat.

6.      S’hauria de repercutir la valoració i venda dels residus recollits a la Deixalleria a empreses de reciclatge de residus.

 

PP i Lliga pujaran les taxes de fems incomplint les seves promeses electorals (24/10/2011)

La PPLliga-taxa, a la premsa (25/10/2011)

Resum del Ple d'Octubre (28/10/2011)

Complir les promeses (3/11/2011)

Discusió Tomeu Cifre (PSM) i Malena Estrany (LL.R.) sobre la pujada de taxes.

 

 

Ara estam treballan en les al·legacions al borredor de la nova Llei General Turística, que ens afecta tant com a municipi turístic i pel fet d'incorporar com a oferta turística els Habitatges turístics vacacionals. Estam oberts a les vostres suggerències per presentar al·legacions a aquesta Llei, en exposició pública fins divendres.

 

Col·locació il·legal de tanques publicitàries

psm-pollenca | 16 Desembre, 2011 10:15 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

L’Ajuntament no compleix amb el seu deure de fer respectar la normativa urbanística i paisatgística.

En les darreres setmanes s’ha col·locat a l’entrada de Pollença una gran tanca publicitària que ofereix la primera estampa del nostre poble. Aquesta tanca, de grans dimensions, ha estat col·locada a la vista de tothom, però l’Ajuntament sembla que és l’únic que no se n’ha assabentat.

Aquesta tanca tapa la visió del nucli urbà de Pollença, que era la primera visió que es tenia venint de Palma, amb l’escalonada del Calvari al fons. Una pertorbació tan evident encaixa molt poc amb la imatge de municipi de turisme de qualitat que es diu que es vol oferir als nostres visitants.

La col·locació de tanques publicitàries requereix de la llicència urbanística municipal, llicència que no s’ha concedit en aquest cas, però tampoc s’ha obert el pertinent expedient d’infracció urbanística.

En aquest punt existien tanques de dimensions més reduïdes que no podem afirmar  taxativament que es poguessin considerar com a construccions, donat el seu caràcter precari, però segur que sí que s’hi pot considerar aquesta nova tanca, ja que compta amb fonaments i una estructura metàl·lica de suport. Així i tot no compta amb llicència ni s’ha garantit la seva estabilitat presentant el pertinent projecte a l’Ajuntament. La col·locació de publicitat en Sòl Rústic està també prohibida segons el Pla Territorial de Mallorca.

A més, aquesta tanca es situa en la Zona de Protecció de la carretera Ma-2200, i per tant necessita de l’informe favorable del Departament de Carreteres del Consell per poder-se autoritzar.

Finalment assenyalar que aquesta tanca incompleix l’article 73 de la Llei del Sol, va contra la declaració de la Serra de Tramuntana com a Paratge Pintoresc el 19/04/1972 així com la Declaració com a Patrimoni de la Humanitat, recolzada pel Ple Municipal.

Normativa que s’incompleix:

1.      Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença, Art.19: “Estan subjectes a prèvia llicència municipal els actes següents (...) 12.Col·locació de tanques publicitàries”.

2.      Pla Territorial de Mallorca. Norma 22.C.6. “No es permetrà la publicitat fixa mitjançant tanques, cartells o mitjans acústics. (...)”

3.      Llei 5/1990 de 24 de maig de Carreteres de les Illes Balears, Art. 31.1: “Es defineix com a Zona de Protecció de la carretera la compresa entre dues línies longitudinals paral·leles a les arestes d’explanació i una distància d’aquestes de: (...) b) Devuit metres a les carreteres de dos (2) carrils de la xarxes primària i secundària.(...). A la Zona de Protecció no es podran realitzar obres ni es permetran més usos que els compatibles amb la seguretat vial, prèvia autorització, en qualsevol cas, de l’organisme gestor.(...)”

4.      Ley  sobre  Régimen del  Suelo  y  Ordenación  Urbana. Artículo  setenta  y  tres:Las, construcciones  habrán de  adaptarse,  en lo  básico,  al ambiente en  que  estuvieran  situadas  y  a tal efecto:

b)  En  los  lugares  de  paisaje  abierto o  natural sea rural, marítimo,  o en  las  perspectivas  que ofrezcan los  conjuntos urbanos  de  características  histórico-artísticas, típicos o  tradicionales  y  en las  inmediaciones  de las  carreteras y caminos de  trayecto pintoresco,  no  se permitirá que la  situación , masa o altura de, los  edificios,  muros  y cierres o la instalación de  otros elementos,   limite   el   campo   visual  para  contemplar las   bellezas naturales,  romper  la  armonía  del  paisaje  o   desfigurar la  perspectiva  propia  del  mismo.”

Per tot això demanam al Batle i Regidor d’Urbanisme que actui i compleixi amb la seva obligació de fer respectar la normativa urbanística i paisatgística.

 

La primera imatge de Pollença ha quedat definitivament tapada per la tanca
 
 
Es tracta d'una obra sense cap dubte, amb fonaments i estructura metal·lica.
 

 
 
 

 

L’Educació que ens espera?

psm-pollenca | 15 Desembre, 2011 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un nou article del Company Joan Ramon Bosch Cerdà sobre ensenyament i com patirà aquesta àrea els atacs del govern Bauzà:

És prou conegut que dins la mitjana estatal la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és una de les que presenta les xifres més elevades de fracàs escolar, per tant, atès això, semblaria evident que una de les prioritats a les nostres illes hauria de ser treballar per eradicar aquest fet i reduir notablement aquestes xifres.

Doncs bé, en el poc temps transcorregut des del canvi de govern, les mesures estrella que s’han pogut observar en l’àmbit de l’Educació han estat les següents:

- Retallades en els programes d’atenció a l’alumnat amb més necessitats educatives, reducció d’atenció a la diversitat i eliminació de pla d’acolliment lingüístic per a nouvinguts.

- Retard en el pagament de les dotacions econòmiques als centres educatius.

- Eliminació dels camps d’aprenentatge.

- Reducció dels equips d’orientació educativa.

- Supressió de les baixes de menys de 30 dies, deixant els centres en aquest cas sense un docent menys per un llarg període de temps.

- Increment del nombre d’alumnes per aula.

- Suspensió d’alguns programes de formació pel professorat.

- Retallades i supressió de beques.

- Retallades o eliminació de les ajudes a les associacions de mares i pares.

Així doncs, amb aquest petit ventall de mesures no ens queda més que qüestionar com, atacant d’aquesta manera el sistema, es pensa millorar el sistema educatiu actual, quan precisament el que s’hauria de menester és augmentar la dotació pressupostària en Educació per tal d’anivellar-nos amb la resta de comunitats?

A mi em sembla clar que amb aquestes mesures seguirem encapçalant la trista xifra d’ésser una de les comunitats amb més fracàs escolar, i per altra banda, sembla evident que quan José Ramón Bauzà ens parlava d’autopistes de l’educació en campanya electoral,  és a dir, quan deia que l’Educació seria un pilar del seu govern, ens enganava.

 

 

 

L'Ajuntament recorrerà, tot i el Batle

psm-pollenca | 13 Desembre, 2011 08:50 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Finalment l'Ajuntament posarà el recurs contra la sentència sobre Ternelles, com també ho ha fet Menani S.A.(la propietat de la finca de Ternelles). Cap de les dues parts està satisfeta amb la sentència. Noltros, despres d'escoltar al misser que defensa l'Ajuntament, varem confirmar les nostres sospites que el millor era presentar el recurs, ja que hi ha molt a guanyar i poc a perdre, en una sentència basada en apreciacions molt subjectives del jutge. Recordem que la sentència donava la titularitat del camí a Menani i el dret de pas "lliure i gratuït" a l'Ajuntament.

Avui surt la noticia de la presentació del recurs per part de l'Ajuntament. Crida l'atenció les paraules del Batle, que diu que "la interposición de un recurso contra la sentencia va en contra de su propia opinión". I carrega contra els partits de la oposició per haver donat la seva opinió! Altra faltaria Sr. Batle.

Que està passant a aquest Ajuntament? Tenim un batle que no governa? També pot criticar als seus socis de la Lliga Regionalista, ja que hi és, o comparteixen la postura del Batle? Unes declaracions que són un total despropòsit, especialment quan diu "un acuerdo con la propiedad pasaría de forma irremediable por una mejora y consolidación de las condiciones actuales del derecho de paso por el camino". Que es pot millorar d'un dret de pas "lliure i gratuït"?

Sembla ser que al final l'"Exèrcit de Pancho Villa" (com el Batle va anomenar als que reclamaven l'obertura del Camí de Cala Castell per Ternelles -Ple del 29/10/2009-) esta marcant la pauta i decidint el que fa l'Ajuntament amb aquest camí. Manco mal.

Diario de Mallorca: "El Ayuntamiento decide presentar un recurso contra la sentencia sobre Ternelles" (13/12/2011)

Veure article

Powered by LifeType - Design by BalearWeb