"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

L' Ocupació de Via Pública, aprovada per la mínima.

psm-pollenca | 29 Febrer, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El PSM considera que l’ocupació de la via pública s’havia d’haver consensuat abans d’aprovar-la.

L’ordenança es va incloure en el Ple del passat dijous per la via d’urgència i gràcies al vot de qualitat del batle.

Una de les qüestions que ha generat molts conflictes en els darrers anys ha estat la regulació de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. Especialment en les zones més turístiques del municipi la ocupació ha estat una font de problemes entre els locals de restauració, afectant als vianants i turistes que es passegen pel carrer.

Pollença, des del 2002, compta amb una ordenança d’ocupació de la via pública que mai ha estat aplicada íntegrament per falta de voluntat política. Desprès que l’anterior equip de govern fes l’aprovació inicial d’una nova ordenança que mai es va aprovar definitivament, l’actual equip de govern (PP-Lliga) va dur a aprovació inicial una nova ordenança d’ocupació. Aquesta nova ordenança es va dur sense completar tota la seva documentació (faltaven plànols) i amb un text redactat a nivell d’esborrany; es va incloure en l’ordre del dia per la via d’urgència i el batle va haver de fer servir el seu vot de qualitat per desfer l’empat. Tampoc no hi va haver cap procés previ per consensuar l’ordenança amb els grups de l’oposició. Tot plegat demostra unes maneres molt allunyades del tarannà dialogant que es predica però que no es du a la pràctica.

Una ordenança tan important per un municipi turístic hauria d’haver estat consensuada, no ja només amb els partits de l’oposició, sinó també amb les associacions empresarials afectades i les de veïnats. I més tenint en compte que en la reunió mantinguda amb els comerciant i restauradors del Port una setmana abans, no es va tractar el tema.

Ara ja només queda la possibilitat de fer al·legacions a la ordenança. Des del PSM reclamam que després de resoldre les al·legacions es dugui a terme una nova exposició pública, ja que davant la falta de consens es previsible que les al·legacions siguin molt substancials. Fins a l'aprovació definitiva demanam que s'apliqui la ordenança en vigor i que no es demorin els permisos més enllà del començament de la temporada.

Deploram la tramitació tan poc seriosa que s’ha fet d’aquesta ordenança i lamentam que l’equip de govern no consideri l’activitat turística com a mereixedora dels màxims esforços pel seu correcte  desenvolupament.

 

 

L'estiu passat es va el·laborar un treball que posava de manifest l'incumpliment de les ordenances vigents: us privat de l'espai públic, pantalles, lletreos, jardineres incomplint la normativa i ocupació excedint l'autoritzat. De res servirà fer una normativa nova si hi ha tan poca voluntat de fer-la cumplir com hi ha amb l'actual.
 

 

 

Platges, il·legalitats, la font... respostes a les preguntes del Ple de febrer.

psm-pollenca | 27 Febrer, 2012 08:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


PRECS I PREGUNTES DEL PSM AL PLE ORDINARI DE  23/02/2012

1.       Ja que, segons han manifestat en anteriors respostes, descarten la gestió de les platges a través d’EMSER, com es troba el procés de licitació de cara a la propera temporada? Es farà res per corregir la situació que es va general l’any passat, gens beneficiosa per la imatge turística del municipi ?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle: A l’abril fan comptes haver licitat totes les platges, ja que totes han acabat la concessió. Estudien fer un Consorci amb l’Associació de Veïns per a l’explotació conjunta.

2.       Des del mes de novembre, a través de les preguntes del nostre grup, tenen constància de la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell. Tres mesos després, han pres cap mesura de sanció i restitució de la legalitat ? O fan comptes no actuar com en el cas de la sentència per renous que han suposat una sanció de 6.000 E a l’Ajuntament ?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle: Encara no han actuat. Pero si a finals de març no s’ha arribat a una sol·lució s’obrirà un expedient d’infracció.

Li agafam la paraula i al proper ple tornarema demanar explicacions.

3.       Respecte de la sentència que condemna a l’Ajuntament a pagar 6.000 E per inactivitat en una denuncia de renous, fan comptes recórrer la sentència ?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle: No fan comptes recórrer perque sembla que la sentència es justa. El mateix que ha guanyat aquest judici ha denunciat la concessió de llicència d’activitat per part de l’Ajuntament als dos locals que generaven renous.

Una mostra que la passivitat de l’Ajuntament ens surt molt cara a tots els ciutadans.

4.       Respecte de l’enllaç amb Palma i amb Inca, especialment si tenim en compte que com a hospital de referència  ens correspon l’hospital d’Inca i no tothom al nostre municipi gaudeix de transport privat. Considerant que es va aprovar una moció al respecte: es treballa per millorar les connexions? En cas afirmatiu, quines són les mesures que es preveuen?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle:Han demanat la millora de les freqüències i els horaris.

5.       Quines actuacions s’estan duent a terme a la fàbrica de Can Morató? Constatada la passivitat del propietaris, s’obrirà cap tipus d’expedient sancionador ?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle: S’han fet reparacions al mur lateral i s’ha obert el camí a la circulació. Tot i no cumplir amb les indicacions de l’Ajuntament, no obriran cap expedient als propietaris perque s’ha de cercar una solució.

Tornam a caure en el mateix que en el punt anterior. Qui tindrà la responsabilitat ara si es produeix un despreniment ? Ara ja serà l’Ajuntament.

6.       Que s’està fent per corregir la deficient climatització en les dependències municipals (Ajuntament, Centre Cultural, Museu, etc...), que va contra les mínimes condicions de treball dels treballadors municipals?

R: Malena Estrany i Martí Roca, Lliga Regionalista: Es farà una nova línia elèctrica per alimentar l’Ajuntament i poder tenir la calefacció en marxa. Del Centre Cultural i el Museu s’han demanat pressuposts i s’hi destinarà una partida a climatització.

7.       Quan fan comptes restituir la font de la Plaça al seu lloc original, complint així amb la moció aprovada en aquest Ajuntament?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle: Es una qüestió que s’ha de tornar a parlar i s’han de fer més reunions per consensuar-ho.

Despres de tot aquest temps encara no s’han atrevit a posar la font pública a la via pública. Reunions i més reunions per una font. En canvi per aprovar l’ordenança d'ocupació de via pública, ni una sola reunió. Un assumpte en el que ja s’han excedit tots els límits del que es raonable.

8.       Considerant el contingut del Decret Llei 2/2012 de 17 de febrer de mesures urbanístiques, fan comptes seguir amb el procés d’adaptació del Pla General al Pla Territorial de Mallorca i amb la redacció del Catàleg de Patrimoni ?

R: T Cifre Ochogavia, PP, batle: Sí, es segueix fent l’adaptació del PGOU i el Catàleg de Patrimoni.

Ho celebram i esperam que quan abans millor ens en donin informació.

 

Encara haurà d'esperar més reunions per tornar a ser col·locada.

 


Ja està a exposició pública el pressupost de l'Ajuntament pel 2012. Fins dia 6 de març s'hi poden fer al·legacions. Podeu consultar el pressupost a l'Ajuntament o en l'anllaç al nostre arxiu.

 

Vegeu anunci de  l'exposició pública.

Enllaç al Pressupost 2012


 

 

L'ajuntament descarta al·legar contra la zona humida de l'Ullal: Ple de Febrer

psm-pollenca | 24 Febrer, 2012 08:26 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escolta el ple en el podcast de Radio Pollença
 
El Ple d’ahir dijous 23 finalment va descartar la presentació de qualsevol tipus d’al·legació al Pla Hidrològic i per tant l’Ajuntament no demanarà que es redueixi la zona humida de l'Ullal. La retirada de la proposta de batlia es deu a que no hi havia consens dins el propi Equip de Govern per donar suport a l’al·legació, no, com ens varen explicar, perque no havien aconseguit el consens de l’oposició. Com hem dit el consens no hi era ni dins el propi govern.

Podem estar satisfets d’aquesta petita victòria pel medi ambient i per la feina feta. Es cert que això no garantitza al 100% que no es toqui la zona humida, ja que una al·legació de qualque partit polític o del propietari de la finca ja podria servir d’excusa al Govern Balear per reduir la protecció, i més sabent que el Batle va demanar al Conseller en la seva darrera visita oficial que es mirassin aquesta qüestió. Creim que des de l'Ajuntament no es pot anar per darrera i fer per la via informal el contrari del que ha decidit el ple: no al·legar i acceptar la zona humida de l’Ullal com està definida en el PHIB.

Hem de donar les gràcies molt especialment a totes les persones i entitats que s'han mobilitzat per defensar la zona humida de l'Ullal. Encara que la fena no està acabada, es demostra que amb l'ajuda de tots es pot intentar evitar tornar a caure en errors del passat, i protegir les poques zones que encara ens queden en el seu estat natural al Port de Pollença. 

Un punt polèmic de la nit va ser l’ordenança d’ocupació de la via pública. Es va dur a aprovar per urgència i davant l’empat entre vots a favor i en contra el Batle va haver de fer servir el seu vot de qualitat per tal que es tramites la urgència de punt. El text de l’ordenança es va acabar d’entregar a les 3 del capvespre, encara faltant-li plànols, amb anotacions i correccions. Una improvització total. Del contingut no en podem fer una valoració sense tenir-ne tota la informació, pero tan aviat com tenguem l’ordenança completa la penjarem farem una ronda de consultes i recollirem els suggeriments que ens arribin per correu electrònic, per tal de preparar les al·legacions que creguem convenients. Finalment es va aprovar per 9 vots contra 8, un resultat molt lluny del consens tantes que vegades s’ha demanat.

Aquests foren els resultats de les votacions.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011.

(Veure l’acta del Ple) Era el de la pujada de taxes.

Aprovat. Unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Encara no l’havien facilitada. Retirat.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011

Encara no l’havien facilitada. Retirat.

4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient administratiu previ per a la constitució del Consorci de Promoció Turística de Pollença

Es tracta d’aprovar l’inici d’aquest consorcia tres bandes, en principi: ajuntament (30.000E)-Associació Hotelera (15.000E)-Associació d’Habitatges Turístics (15.000E). La seva finalitat serà promocionar turísticament Pollença. Subtitueix l’extinte “patronat”. Des del PSM varem reclamar que, apart  de gestionar el 60.000 € de pressupost per promoció, també sigui un órgan que participi de les desicion que afecten als interessos turísics: neteja, jardineria, platges....  

Aprovat per unanimitat

5.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença

Per tal que es puguin fer servir peces més modernes de polietilé en vers de les de llautó. També es va modificar en el sentit amb un sol rebut impagat i després de 25 dies de passar-lo a cobrament es pugui actuar contra el morós,  prèvia doble notificació certificada. Consideram que son mesures encertades i que donen eines per castigar els usuaris que un mes determinat feien una despesa d’aigua extraordinària (omplint una piscina, per exemple) i desprès decidien no pagar aquell mes. Veure.

Aprovada per unanimitat.

6.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel·lícules i sèries en llengua catalana  

Una moció que s’ha aprovat a altres Ajuntaments per reclamar que IB3 torni a exercir la funció que li és pròpia, programant les pel·lícules al manco en català (o també en altres idiomes a traves del dual). Per corregir la  vergonya que suposa per Balears  tenir una televisió autonòmica que s’oblida del català en sèries i pel·lícules. Veure.

Aprovada per unanimitat

7.- Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca.

L’assistència sanitària és una prioritat, i no es poden retallar els serveis per davall els mínims imprescindibles per donar el servei a la població. Veure.

Aprovada per unanimitat

8.-  Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears  

Es tracta de la mateixa moció que presentàrem al passat Ple de gener, eliminant les referències a altres possibles al·legacions municipals. Va en relació a la 10.1

En aquest punt es va discutir tot el tema conjuntament, com diem al principi de l’article. Com que el govern municipal va retirar la seva al·legació, des de l’oposició també varem retirar la nostra, que ja s’havia rebutjat al passat Ple.

Retirada.

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM referent a la sol·licitud de revisió dels valors cadastrals 

Els valors cadastrals estan molt alts a Pollença, ja que es basen en una època de boom urbanístic, fet que afecta al pagament d’alguns impostos. Demanavem que es revisi la idoneïtat dels valors en la situació actual. L’informe d’Intervenció va advertir que la baixada dels valors podria suposar una pujada del tipus de l’IBI, fet que no desitjam.

Retirada

10.-  Propostes/Mocions d’urgència

10.1.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les al·legacions a presentar al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Es l’al·legació preparada des de l’Ajuntament desprès que al ple de gener retirassin la que s’havia preparat des d’Urbanisme.Veure.

Com hem explicat es va retirar.

10.2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública  amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.

Una ordenança que afecta tant al municipi ha d’esser més debatuda i no es pot presentar per urgència amb la improvisació que això demostra.

Apart del que hem comentat al principi de l’article varem reclamar que es tanques l’expedient de l’anterior ordenança i es dones compte de la despesa que va suposar redactar-la i que no ha servit per res.

Urgència de la proposta: Aprovada amb el vot de qualitat del batle:

A Favor: PP+Lliga (8)

En contra: PSM+A+ERAM+CIUP+PSOE (8) 

Abstencions: UMP (1)

 

Ordenança: Aprovada:

A Favor: PP+Lliga+UMP (9)

En contra: PSM+A+ERAM+CIUP+PSOE (8) 

Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM pel dia de la dona treballadora.

Per conmemorar aquest dia i reclamar que no hi hagi reculades en els drets de les dones. Una llàstima que el PP no s'hi sumes, suposam que perque la moció posava en evidència massa actuacions dels governs del PP en contra dels drets de les dones. Veure.

Aprovada: Afavor: 12 : PSM+PSOE+ERAM+CIUP+A+UMP+LLR

Abtencions: 5 : PP

 

Precs i preguntes

En farem un article específic.

 

L'Ajuntament no al·legarà per reduir la zona humida del Prat de l'Ullal. Ara cal reclamar al PP que no vagi en contra de la voluntat de l'Ajuntament i que no redueixi per pròpia iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient l'àmbit de la protecció.

 

Les al·legacions de l’Ajuntament, una excusa per eliminar la protecció a l’Ullal

psm-pollenca | 23 Febrer, 2012 08:17 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


Avui a les 20.00h, Ple Ordinari de Gener. Seguiu-lo a la sala de Pensa de l'Ajuntament o per Ràdio Pollença 107.9 FM o radiopollença.org

Amb l'ordre del dia comentat en aquest article.


Les al·legacions de l’Ajuntament, una excusa per eliminar la protecció a l’Ullal

Noticia de Tribuna Mallorca

Després que en el passat ple de gener de Pollença es retiràs la proposta de batlia per al∙legar contra el Pla Hidrològic de les Illes Balears, el proper ple de dijous hi presentarà una nova al∙legació. Segons el PSM, aquesta nova al∙legació ho és més en la forma que en el fons, ja que del que es tracta és de qüestionar que l’Ullal sigui una zona humida, tal i com la marca el Pla Hidrològic.

Els arguments de l’anterior al∙legació, redactada per l’Àrea d’Urbanisme, s’han incorporat ara. A més dels anteriors s’hi afegeixen qüestionaments de si el Pla Hidrològic argumenta suficientment la classificació de l’Ullal com a zona humida. Això, segons la formació nacionalista, tot i que el Pla deixa ben clar que s’han fet servir indicadors de flora i de fauna que fan palesa l’existència de la zona humida.
Tot i que aquesta nova al∙legació no arriba a proposar una reducció de l’àmbit de la zona, ja que no troba arguments per fer‐ho, sí que en demana a la Conselleria de Medi Ambient una revisió a fons. Això, segons el PSM, es pretén justificar amb les importants conseqüències econòmiques i urbanístiques que pot tenir la protecció.

Per al partit nacionalista, l’argumentació no s’aguanta, ja que es tracta de delimitar una zona humida damunt uns terrenys que actualment són sòl rústic comú i en aquests moments no en permeten el desenvolupament urbanístic; per tant no hi caben indemnitzacions.

El PSM considera que aquesta al∙legació serà la justificació que permetrà a la Conselleria fer una reducció de l’àmbit de la zona humida, davant la postura poc dissimulada manifestada reiteradament pel PP de permetre la urbanització futura d’un dels darrers espais del Port de Pollença. Per al partit nacionalista, és significatiu que, a diferència de la presentada el mes passat, que duia la signatura de l’arquitecte municipal, l’al∙legació no duu la signatura de cap tècnic de Medi Ambient. El PSM pensa que s’ha redactat una al∙legació “a la carta” segons els interessos de l’equip de govern (PP‐Lliga), difícil de sostenir amb criteris estrictament mediambientals.

Assemblea - sopar de febrer

psm-pollenca | 22 Febrer, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Assemblea - sopar de febrer.

Demà dimecres 22, a les 21,00h, farem l'assemblea-sopar de febrer pels militants i simpatitzants.

Lloc: Estudi Toni Marquet (Carrer Albeguins de Pollença, darrera casa, VEURE DAMUNT MAPA)

Soparem de de pa-amb-oli i llengonissa.


En nom del Secretari Local

Ple de dia 23 de febrer: Ullal, Ocupació de Via pública, consorci de turisme...

psm-pollenca | 21 Febrer, 2012 08:13 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ja s’ha convocat el proper Ple amb els següents assumptes:

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 23 de febrer de 2012, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011.

(Veure l’acta del Ple) Era el de la pujada de taxes.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Encara no l’han facilitada.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011

Encara no l’han facilitada.

4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient administratiu previ per a la constitució del Consorci de Promoció Turística de Pollença

Es tracta d’aprovar l’inici d’aquest consorcia tres bandes, en principi: ajuntament (30.000E)-Associació Hotelera (15.000E)-Associació d’Habitatges Turístics (15.000E). La seva finalitat serà promocionar turísticament Pollença. Subtitueix l’extinte “patronat”    

5.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença

Es tracta de considerar com a greu l'impagament dels rebuts d'aigua a partir del tres dies hàbils des del primer impagament (ara és fins al segon rebut), i també per modificar l'ordenança pel que fa a les peces de llautó, que son difícils de trobar al mercat.

6.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel·lícules i sèries en llengua catalana  

Una moció que s’ha aprovat a altres Ajuntaments per reclamar que IB3 torni a exercir la funció que li és pròpia, programant les pel·lícules al manco en català (o també en altres idiomes a traves del duplex). Veure moció.

7.- Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca.

L’assistència sanitària és una prioritat, i no es poden retallar els serveis per davall els mínims imprescindibles per donar el servei a la població. Veure moció.

8.-  Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears  

Es tracta de la mateixa moció que presentàrem al passat Ple de gener, eliminant les referències a altres possibles al·legacions municipals. Va en relació a la 10.1.Veure moció.

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM referent a la sol·licitud de revisió dels valors cadastrals 

Els valors cadastrals estan molt alts a Pollença, ja que es basen en una època de boom urbanístic, fet que afecta al pagament d’alguns impostos. Demanam que es revisi la idoneïtat dels valors en la situació actual. Veure moció.

10.-  Propostes/Mocions d’urgència

10.1.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les al·legacions a presentar al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

És l’al·legació preparada des de l’Ajuntament desprès que al ple de gener retirassin la que s’havia preparat des d’Urbanisme. Aquesta s’ha preparat des de l’Àrea de Medi Ambient i no demana  que es rebaixi la zona humida, sinó que es “revisi” amb més detall. Evidentment és manco destralera que l’anterior, però continua donant peu a la Conselleria per rebaixar fins allà on vulgui l’àmbit de la zona humida, que al final es el que es pretén. Tot apunta que s’aprovarà i serà la primera passa per la desprotecció.

Tot i la importància d’aquesta al·legació, a dos dies del Ple encara no la tenim (algun partit sí), i com veieu, es du a aprovació per urgència, fet que es tot un despropòsit despres més de dos mesos d'exposició pública. PD: Ja la tenim, podeu consultar l'al·legació aquí

10.2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública  amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.

Es tracta d’aprovar l’ordenança que va quedar aturada ja fa dos anys. S’hi ha fet importants canvis, però no vos podem mostrar res perquè encara no ens han fet arribar la versió definitiva amb els plànols (nomes tenim un esborrany del text, que es canviarà). Una ordenança que afecta tant al municipi ha d’esser més debatuda i no es pot presentar per urgència amb la improvisació que això demostra.

 

 

Definitivament aquest dijous es posarà el primera pedra per la urbanització de l'Ullal
 

 

Carta oberta al coronel en cap de l’Aeròdrom Militar del Port de Pollença en el 75 aniversari (o 77?)

psm-pollenca | 17 Febrer, 2012 08:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Carta oberta al coronel en cap de l’Aeròdrom Militar del Port de Pollença

          

Abans de res, des del grup municipal del PSM de Pollença li volem agrair la seva amable convidada a participar en els actes del 75è aniversari de la Base Aèria del “Moll” (1937(?) - 2012). Vagi per endavant que la nostra intenció no és crear cap polèmica estèril, sinó instar a la reflexió en una data tan assenyalada.

Som ben coneixedors de la importància que l’aeròdrom ha tingut i té per al nostre municipi. La seva història és plena de llums i ombres, fets que formen part de la història de Pollença i que en una commemoració com aquesta no es poden oblidar, per dramàtics que siguin uns o feliços els altres.

La seva creació durant la Segona República (el destacament realment s’implantà el 1935; en canvi el 1937 és l’any en que Ramon Franco la feu traslladar al seu emplaçament actual), i ja abans, amb el trànsit d’avions civils, va comportar un important element de dinamització del llavors petit nucli del Port de Pollença. El destacament de l’aeròdrom, amb el capità Beneito al capdavant, fou un dels que es mantingué fidel a la legalitat republicana enfront de la revolta feixista dirigida per Francisco Franco i que tenia el general Godet com a cap a les Balears, revolta que finalment triomfà i en pocs dies prengué el control de la Base després d’algun enfrontament. Durant la guerra, els hidroavions que partiren del Port de Pollença, reforçats amb els avions i aviadors alemanys de l’esquadró Aufklärung Seas de la Legió Condor, sembraren el terror entre la població civil de Barcelona i altres poblacions del llevant espanyol amb els seus bombardejos indiscriminats.

Passada la Guerra Civil, la Base esdevingué un punt d’arribada de molts ciutadans reclutats per obligació en el servei militar obligatori. És cert que la proximitat de la base féu més suportable aquest servei per a molts de pollencins en una època difícil, en què a les famílies els suposava tota una càrrega haver d’allunyar-se d’alguns dels seus membres. També és cert que l’aeròdrom forma part dels records de joventut de moltes generacions de pollencins que passaren per allà, records, en molts de casos entranyables per les relacions humanes establertes amb altres companys, tant del municipi com vinguts d’arreu de l’Estat. Per altres, aquests records no foren tan agradables.

Per tota aquesta història que hem resumit sense pretensions de ser exhaustius, creim que el 75è aniversari (o 77, si prenem la data del 1935) mereix un reconeixement  i un record, tant pels que n’han gaudit com pels que en patiren els efectes. Per això el proper dia 20 no vindrem a les celebracions a què ens han convidat, perquè pensam que tota aquesta reflexió no hi serà, i que l’acte ―pel que deduïm del programa que ens ha enviat- probablement es reduirà a una exhalació institucional dels valors militars.

Com a pollencins ens sentim orgullosos que Pollença aculli els hidroavions que fan funcions civils en l’apagament d’incendis forestals, i que aquests aparells ja formin part del nostre paisatge. Emperò el 75è aniversari és una bona data per recordar que ja és temps de començar a fer compatible l’ús com a base d’hidroavions amb l’ús civil obert a tots els ciutadans, especialment en la zona costanera que té més importància turística. Perduda ja la funció militar, que s’ha reduït des del 1972 a convertir la base en un complex turístic al servei de l’estament militar, va essent hora que es faci cas de les nombroses mocions de l’Ajuntament de Pollença i del Parlament Balear en el sentit de retornar la Base a l’ús civil, encara que sigui parcialment. Segurament aquestes són demandes que s’han de fer a instàncies superiors, però que, com que ja s’han fet arribar fins i tot al Ministeri de Defensa sense gaire resultat, ens permetem fer-les avinents també a vostè per si, amb la seva comprensió i col·laboració, tindrien més èxit. Estam segurs que en l’acte institucional el Batle de Pollença li podrà fer arribar aquestes consideracions. Aprofitam per saludar-lo atentament.

En nom del Grup Municipal PSM-EN

Bartomeu Cifre Bennàsar, regidor.

 

 

Les bombes esclatant a prop de la Plaça Universitat. Les explosions encara no havien destruït els edificis que ocupaven l'actual Avinguda de la Catedral.

El bombardeig de Barcelona (16-18 de març de 1938) a càrrec dels Heinkel de "La Base"

"La majoria d'atacs aeris contra Barcelona van ser protagonitzats pels bombarders Savoia S.79 i S.81 de l'Aviació Legionària Italiana, amb base a Mallorca, que Franco va reclutar perquè l'ajudessin. També ho van fer de manera habitual els hidroavions Heinkel HE-59 de la Legión Cóndor alemanya, també amb base a Mallorca." (Veure articles al blog "Barcelona 1938")

 

La Base en la seva època de màxima activitat, amb uns CANTZ 5B4 sobre l'explanada.

 

Preparant el proper Ple. l'Ullal, el Consorci de Turisme i mocions.

psm-pollenca | 15 Febrer, 2012 08:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Per aquest divendres s'ha convocat la Comissió Informativa prèvia al ple de la setmana que ve. Els assumptes a tractar ja ens diuen de que anirà el Ple: El Consorci de promoció Turística, el Pla Hidrològic-l'Ullal (una altra vegada amb proposta de l'equip de Govern i proposta de la oposició) i tres mocions més de la oposició (català a les pel·licules, hospital d'Inca i calors cadastrals).

Com sempre esperam les vostres opinions sobre els assumptes a tractar i, molt important també, les vostres aportacions als precs i preguntes sobre tot el que passa al municipi.

Convocar sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES GENERALS a celebrar dia 17 de febrer de 2012, a les 12,30 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

1.- Assumpte relatiu a la constitució del Consorci de Promoció Turística

2.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta de les al•legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears 

3.- Moció presentada pels grups municipals A, CiU i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel•lícules i sèries en llengua catalana  

4.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, CiU, PSM-EN i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca

5.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, PSM-EN i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears  

6.- Moció presentada pels grups municipals A, PSM-EN i ERAM referent a la sol•licitud de revisió dels valors cadastrals 

(a la moció sobre les pel·licules en català en hi adherim completament, no es va signar per equivocació).

 

El GOB denuncia que els canvis en el Pla Hidrològic impliquen desprotecció, desregulació i manca de control.
 

 

Les al·legacions pollencines a la Llei General Turística

psm-pollenca | 13 Febrer, 2012 08:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La nova Llei General Turística que ha preparat el conseller Carlos Delgado (PP) té múltiples defectes i mancances que ja han estat contestats per moltes entitats, associacions i col•legis professionals. Entre els seus principals defectes està que no és una llei que millori el producte turístics que ofereixen les Illes, sinó que aquesta llei bàsicament fixa mesures de caire urbanístic per solucionar problemes concrets del sector empresarial turístic. Aquestes mesures van contra les competències tant dels Consells Insulars com dels Ajuntaments, fet que ha provocat que moltes d’aquestes administracions també hagin presentat al•legacions a la LLGT.

En el passat ple ordinari, el de 26 de gener, l’equip de govern va dur a ratificar les al•legacions que el Batle havia presentat per Decret de Batlia. En general, des del PSM varem veure bé la majoria d’al•legacions. N’hi havia un bloc de caire tècnic, redactades dels de l’àrea d’Urbanisme, i que incidien en aquelles qüestions d’invasió de competències municipals. A banda hi havia les cinc primeres de collita pròpia del Balte. Entre aquestes algunes relacionades amb el habitatges turístics, una categoria d’oferta  que la Llei deixa en segon pla i permet comercialitzar només a traves d’empreses comercialitzadores i no directament pels seus propietaris.

En canvi una de les al•legacions ens va semblar fora de lloc, la que demanava que en els habitatges turístics es puguin concedir llicències d’obra malgrat estiguin en situació de Fora d’Ordenació.

Els edificis i instal•lacions fora d’ordenació venen regulats per la Llei 8/1988 i la modificació per la Llei 10/2010 de mesures urgents d’impuls a la inversió. D’edificis Fora d’Ordenació n’hi ha dos tipus: els que es varen construir de manera legal i que han quedat en aquesta situació perque el planejament ha previst que estan afectats per alguna infraestructura (una carretera , per exemple); en aquests es poden fer obres de manteniment de l’edifici, pero no d’augment del seu valor per si s’hagues d’expropiar. L’altra categoria son els edificis que estan fora d’ordenació perque es varen construir il•legalment, i en aquests no s’hi pot fer cap tipus d’obra.

Seria un despropòsit que pel fet de comercialitzar-se com a VTV, un habitatge es pugui rehabilitar mentre que si és per ús propi del propietari, no. També seria un agravi comparatiu que aquestes noves VTV il•legals, amb millors serveis generalment que edificis manco equipats però legals, tinguessin les mateixes condicions a nivell de llicències, igualant als legals amb els il•legals. El que es ben segur es que aquest tipus de mesures no ens poden prendre des de una llei turística, sino que correspon regular-ho a través de la llei d’edificis Fora d’Ordenació, o, encara millor, aprovant una Llei del Sòl, ja que som la única comunitat que no en té.  Es molt significatiu que aquesta al•legació no sigui una de les que es varen preparar des de l’àrea d’Urbanisme, segurament perquè des del punt de vista tècnic no té raó de ser.

En aquest context crida molt l’atenció que el nostre oferiment d’ajudar en la gestió del’Àrea d’Urbanisme no fos atesa, ja que a banda de reduir la despesa en dedicacions exclusives, serviria per posar a regidors coneixedors de les materies al capdavant de la gestió, evitant errors de concepte tan grans com el que suposa aquesta al•legació.

Valorant tot això, malgrat moltes de les al•legacions ens semblaven correctes, no podíem donar suport a una al•legació, la número 2, que es un despropòsit, i per això varem optar per l’abstenció. Les al•legacions que varem preparar com a PSM de Pollença les varem enviar al grup parlamentari del PSM-IV-E, que les incorporà per presentar-les conjuntament. Son  les següents:

L’article 24, “Dispenses”, estableix que determinats projectes,“en funció de la seva “singularitat,  importància  y  significació  de  un  projecte  d’arquitectura  o  enginyeria  elaborat  por  arquitectes,  enginyers  o  artistes  d’afamat nom   i  prestigi  internacional,  resultes  un  marcat  interès   i  una  notòria conveniència” es podran dispensar del compliment de la normativa urbanística, si així ho acorda el Consell de Govern.
Aquest fet suposa un notable element d’inseguretat jurídica, ja que la possibilitat de dur endavant o no un determinat projecte recaurà en el criteri del Consell de Govern, sense que es fixin normes objectives per la seva dispensa de compliment de la normativa.
A més resulta una contradicció amb l’article 14 de la Constitució, que assenyala la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, ja que alguns professionals, en l’elaboració dels projectes en que participin, podran tenir major possibilitat de dur-los a terme.
També resulta una invasió de les competències municipals a l’hora de fixar els paràmetres edificatòries en els seus instruments de planejament, així com dels Consells Insulars en la capacitat d’elaborar planificació territorial, que podrien veure’s sense efecte amb aquest tipus de dispensa.

L’article 50 estableix que es podran comercialitzar estàncies turístiques per mitja d’”operadors”. Això tanca la porta a la comercialització directa per part dels propietaris de les mateixes. Això suposa un perjudici per aquests, ja que si compleixen amb les condicions de servei i fiscals que els pertoquin, res hauria d’impedir que poguessin comercialitzar directament els habitatges de la seva propietat sense necessitat de passar per un intermediari “operador”.
Aquests mateix article indica que l’estància que es podrà comercialitzar haurà d’esser com a màxim d’un mes. Sembla un termini massa curt si el comparem amb els terminis manejats per la llei d’arrendaments urbans.

L’article 52 defineix la tipologia dels habitatges en que està permesa la comercialització d’estàncies turístiques. S’assenyala que “Per a la comercialització d’estàncies turístiques la dotació mínima de cambres de  bany  serà  d’un  por  cada  tres  places,  havent  en  el  demes  ajustar-se  als paràmetres urbanístics que els siguin d’aplicació”. Per evitar les interpretacions arbitràries que poden provocar inseguretat jurídica, s’hauria de clarificar si aquesta necessitat d’ajustar-se als paràmetres urbanístics es refereix tan sols en els aspectes que afecten a l’habitabilitat (com donaria a entendre la referència als banys) o si també s’hauran d’ajustar en tot allò que engloba la planificació urbanística: ús del sol, ocupacions màximes, alçades, etc.

Aquest mateix article restringeix la tipologia dels habitatges a habitatge unifamiliar o aparellat. La realitat en les zones turístiques es que aquesta oferta es dona també en habitatges dins d’edificis plurifamiliars (amb serveis comunitaris de piscina o no). Per tant no hi ha motiu per restringir aquest tipus d’estància només als habitatges unifamiliars o aparellats, sino que s'hauria de regular en plurifamiliars.

Advierten del ´trato preferencial a los hoteleros´ que da la Ley Turística

Una treintena de entidades presentan alegaciones a la Ley del Turismo

Los arquitectos alegarán contra la Ley del Turismo por ´premiar´ la ilegalidad

Un informe califica la «ley Delgado» de «ataque a la autonomía municipal»

El "gran" impuls del català al pressupost 2012: + 0%

psm-pollenca | 09 Febrer, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dels titulars apareguts ahir en la premsa illenca el lector podria pensar-se que amb aquests pressuposts pel 2012 Pollença s’ha convertit en un feu del suport al català, amb un important augment de recursos per la promoció de la nostra llengua. Res més lluny de la realitat.

Ultima Hora (08-02-2012): "Esquerra premia el apoyo de PP y Lliga al catalán y aprueba los Presupuestos. El gobierno local acepta incrementar la partida de normalización lingüística"

Els números canten i el que varen aprovar dimarts PP, Lliga i Esquerra amb el seu vot a favor va ser un "increment" del 0% del pressupost destinat a l’àrea de Normalització Lingüística. La cessió de darrera hora feta per l’Equip de Govern en el sentit de pujar 1.000 euros una de les partides de l’àrea (des 4.000 que tenien previstos a 5.000 Eur.) l’únic que va fer va ser que es mantingues el global de l’àrea en les mateixes xifres de l’any passat. Vegem-ho sobre el pressupost realment aprovat dimarts:

 En el 2011, amb la mateixa xifra, ja varem dir que aquest pressupost era molt curt, i la resposta va ser:

“La Regidora Sra. Estrany Espada contesta als diversos grups municipals que (...) normalització lingüística s’ha pressupostat lo real i la despesa necessària per a finalitzar l’any” (acta del Ple de 1/09/2011)

Es a dir, que al 2012 hem empatat amb un pressupost de 2011 que va ser per cubrir l’expedient. Una despesa que era per acabar de passar l’any, ara es dona per bona per tot el 2012 i es pretén vendre com un gran avanç. El pressupost en normalització més reduït de les dues darreres legislatures, només superat per baix per les àrees de cementiri i de conservació de camins rurals.

Molt poc per contrarestar les enormes retallades en Normalització efectuades tant pel Consell com pel Govern. Certament, unes retallades que no podrem compensar mai de manera íntegra des de l’Ajuntament, però que sobre un pressupost de 21,5 milions d’euros, qualque cosa més s’hagués pogut fer, especialment pensant en totes les partides de despeses prescindibles que encara queden en el pressupost. Una llastima que més enllà de signar al·legacions, a l'hora de la veritat, quan es tracta de banyar-se, no duguem aquest compromís a la pràctica.

Veure el pressupost municipal complet en la darrera versió aprovada pel Ple.


   

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb