"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del Ple de Març. Defensa aferrissada del sou per part de l'equip de govern.

psm-pollenca | 30 Març, 2012 09:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escoltau la gravació de Ràdio Pollença en mp3 (Ple 30-03-2012)


Així s’ha desenvolupat la sessió.  

 

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Veure acta

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012.

Veure al·legació del PSM i article anterior

Com ja s’ha exposat proposavem millorar una sèrie de partides mal dotades (nom. Lingüística, ajudes per la crisi,neteja de platges i superàvit). El finançament d’aquestes partides el proposàvem a costa de recuperar els 20.113,80 Eur. que suposava la nova dedicació exclusiva reduint la mateixa proporció dels sous de l’equip de govern.

La nostra al·legació, que podeu veure, era raonada i quantificada, amb uns efectes pràctics evidents. La resposta del l’equip de govern (PP i Lliga) s’ha basat en insults i desqualificacions polítiques, retrets del passat i, en definitiva, excuses de mal pagador. Han perdut una magnífica oportunitat per fer-se creïbles davant la opinió pública a l’hora de defensar pujades de taxes i retallades de serveis i han defensat aferrissadament el seu sou actual. Es veu que doblers, per segons que, sí que n’hi ha.

Descartada l’al·legació i aprovat definitivament el pressupost pel 2012.

A favor: 8, PP, LLR - En contra:1, PSM - Abstencions: 8, A,UMP, CIUP, PSOE, ER.

(Na Maria del Mar Sastre, PSOE, deixa el Ple, a partir d’ara 16 regidors)

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements.

Veure noves taxes

Son les noves taxes per taules, cadires i altres elements que ocupin la via pública. Estan basades en criteris de valor cadastral, fet discutible per avaluar la rendibilitat econòmica d’un establiment, que es modula amb uns índex d’aprofitament que, de moment, no estan justificats objectivament.

A favor: 9, PP, LLR, UMP – En contra: 2, CIUP – Abstencions: 5, PSOE, PSM, ER, A

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

Veure decret

Dubtam que personar-se en aquest plet tingui cap possibilitat de beneficiar a l’Ajuntament, ja que les bases del Fons de Cooperació poden esser discutibles, però no il·legals.

Ratificat

A favor: 15, PP, LLR, A, UMP, CIUP, PSOE, ER – Abstencions: 1, PSM

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 de març de 2012

Veure decret

Per allargar el temini dels projectes de Coooperació municipal, projectes que votàrem en contra en el seu moment.

Ratificat

A favor: 15, PP, LLR, A, UMP, CIUP, PSOE, ER – Abstencions: 1, PSM

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca

Veure proposta

Un consell consultiu per coordinar els policies locals de la zona nord.

Aprovat per unanimitat

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure relació de factures (sense nom de proveidors)

Ens crida l’atenció la presència de factures molt antigues (de la legislatura PP-UM 2003-2007) i que els proveïdors hagin consentit estar tants anys sense cobrar i que no hagin reclamant el cobrament per via judicial.

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament  previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure Pla d'Ajustament

Un pla que només té un pun positiu, que es pagarà als proveïdors. La resta són inconvenients per l’Ajuntament i una bona mostra de la política dretana del PP que ens governa.

·  El preu que faran pagar a l’ajuntament pel pagament als proveïdors és del 5% quan els bancs tenen els diners a l'1%. Tot un negoci per uns bancs que tenen la garantia de l’Estat, per tant bona rendibilitat amb baix risc.

·  Si a Balears tinguéssim un règim fiscal propi i una balança fiscal més justa pel nostre país no necessitaríem aquests nyaps imposats per Madrid.

·  El Govern Balear deu molts doblers als Ajuntaments, que si els paguessin no caldria demanar préstecs o al manco no tan grans.

·  No hem volgut donar legitimitat a un pla del PP que intervé als ajuntaments i els obliga a endeutar-se

Aprovat

A favor: 9, PP, LLR, UMP – Abstencions: 7, PSM, PSOE, ER, A, CIUP

9.- Propostes d’urgència

Veure proposta de Batlia d'esmena del Decret Llei 2/2012 ("Decret Company") respecte de la cessió del 15% de l'aprofitament en urbans consolidats parcialment per l'edificació que precissin completar els serveis (Formentor, p.ex.)

Al·legacions com aquesta demostren quan mal fet ha estat el Decret Llei 2/2012 que fins i tot els ajuntaments del PP hi ha d’al·legar en contra.

Demostra també que la llei 4/2008 (tan criticada per UM i PP de Pollença) qualque cosa de bona devia tenir quan amb aquesta al·legació proposada pel Batle el que es fa ara es recuperar alguna de les seves disposicions derogades pel PP, ja que la llei 44/2008 fixava la cessió del 15% de l’aprofitament que el decret llei 2/2012 ha eliminat per urbans mancats de serveis.

Aprovada la urgència per unanimitat

Aprovada l’al·legació per:

A favor: 13, PSM, PP, LLR, A, UMP, PSOE, ER – Abstencions: 2, CIUP

 

El Castell num.1 Desembre de 1983.
Vint-i-nou anys després de que els regidors del grup del PSM denunciassin que el govern de llavors (UM i AP) governaven sense publicar el seu programa, hem de repetir la denúncia, ara amb PP i LLR. Continuam aprovant pressuposts sense seber els objectius del govern municipal.
 

 

Aquest divendres, Ple Urgent

psm-pollenca | 29 Març, 2012 22:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres, a partir de les 8,15h del matí podeu seguir el Ple de març tant assistint a la Sala de Plens com per Radio Pollença al 107.9 com per radiopollença.net

Despres del Ple en farem una descripció més detallada, tant del contingut dels punts com de les votacions. Com es pot veure s'han eliminat les mocions de la oposició com els precs i preguntes, ja que a les 10,30h el Ple ha d'haver acabat per motiu de l'agenda del batle.

Primer.- Suspendre la celebració de la sessió ordinària d’aquest Ajuntament a celebrar en dia d’avui(dijous) i, en conseqüència, posposar la celebració de l’esmentada sessió a dia 30 de març de 2012 a les 08:15 hores, a la Casa Consistorial.    

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Veure acta

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012.

Veure al·legació del PSM i article anterior

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements.

Veure noves taxes

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

Veure decret

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 de març de 2012

Veure decret

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca

Veure proposta

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure relació de factures (sense nom de proveidors)

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament  previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure Pla d'Ajustament

9.- Propostes d’urgència

Veure proposta de Batlia d'esmena del Decret Llei 2/2012 ("Decret Company") respecte de la cessió del 15% de l'aprofitament en urbans consolidats parcialment per l'edificació que precissin completar els serveis (Formentor, p.ex.)

 

29 de Març, VAGA GENERAL

psm-pollenca | 28 Març, 2012 22:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


Després de la petició que haviem fet alguns grups d'esquerres, el Ple ordinari de març s'ha posposat a divendres 30 al matí, 8,30h. Només hi haurà els punts de l'ordre del dia proposats per l'Equip de Govern, sense mocions ni precs i preguntes. Demà donarem informació del continguts del Ple.

Aquesta vaga és per defensar els drets de tots els treballadors. La unió fa la força.
 
 

Acta ple de novembre 2011: Pressupost 2011, mocions i preguntes.

psm-pollenca | 27 Març, 2012 14:48 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Acta del Ple de Novembre de 2011. En verd les intervencions del nostre regidor. Va tractar l'aprovació definitiva del pressupost pel 2011, nombroses mocions i precs i peguntes:

http://www.box.com/s/d595a72d165afc504315

Precs i preguntes de tots els partis en aquest Ple:

http://www.box.com/s/28e89dfdd7a409189b0b

Carpeta amb la informació completa del Ple:

http://www.box.com/s/6de3f7cff548bf8a2379

El major atac als treballadors en anys: dia 29 de març, VAGA GENERAL.

psm-pollenca | 27 Març, 2012 07:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La reforma laboral aprovada pel Govern de Mariano Rajoy és el major atac als treballadors que s’hagi fet en anys. És sobretot una reforma que serveix per abaratir l’acomiadament. I el que és pitjor: pràcticament no inclou mesures que incentivin realment la contractació laboral per lluitar contra l'atur. De fet, els mateixos responsables de Treball han reconegut que la reforma laboral no crearà llocs de feina.

Amb la reforma laboral les condicions laborals (horaris, sous, tasques,...) podran esser canviades pels empresaris, i els treballadors no tendran més remei que acceptar-ho, o anar a l'atur. Els convenis laborals poden esser suspesos (teòricament amb una negociació prèvia, però a la pràctica qui decidirà serà només la part més forta de la relació laboral). 

La situació econòmica i social actual fa que sigui necessari prendre mesures laborals per millorar la productivitat, per simplificar l'excessiu ventall de contractes possibles, i sobretot mesures que incentivin la contractació i, per tant, la creació de llocs de feina. Però no serà aquesta reforma laboral que ho aconseguirà. Aquesta reforma fracassarà en el seu hipotètic objectiu de lluitar contra l'atur, perquè és fals que aquest sigui el seu objectiu real. En canvi, sí servirà per allò pel que ha estat feta: per afeblir la posició del treballador.   

Aquests són motius més que suficients per donar suport a la vaga general convocada pels sindicats el pròxim 29 de març. Per això, us convit a participar d’aquesta vaga, no només com a treballadors, també com a consumidors, com a usuaris dels serveis públics, etc... Així mateix també us recordam les manifestacions que es faran el mateix dia 29 a les 18.30 hores, tant a Palma com a Maó i Eivissa

Ara més que mai, hi hem d’esser, perquè aquesta serà una de les moltes lluites que en els pròxims mesos i anys haurem de fer.

Biel Barceló i Milta

Secretari General del PSM-EN

 

 

 

El clam pel "Sí a la Llengua" arribarà al Ple.

psm-pollenca | 26 Març, 2012 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després de la multitudinària manifestació on desenes de milers de balears varem dir SÍ a la Llengua es posa més de manifest que mai que el nostre poble no està disposat a deixar perdre el patrimoni heretat dels nostres avis, la nostra llengua catalana. Més de 50.000 persones acudiren a la cridada de l’Obra Cultural Balear. L’Obra ha estat una de les entitats més atacades per l’entorn mediàtic del govern de J.R.Bauzà i posada en el punt de mira del govern conservador; per això cal donar-li l’enhorabona per d’esplèndid resultat de la convocatòria. Molts de pollencins també varen anar a participar en la manifestació. (Veure el Manisfest que es va llegir al final de la manifestació)

En el Ple del proper dijous (l’equip de Govern no ha acceptat un canvi de data a causa de la vaga) es debatrà una moció de la oposició per donar suport al manifest del “Moviment per la Llengua”, moviment nascut a Sa Pobla per organitzar als ciutadans en la sol·licitud de retirada de la modificació de la Llei 3/2007 que deixa com a obligatori pel funcionaris només el castellà, eliminant el requisit del català. Esperam que en el Ple de Pollença hi torni haver un ampli consens entorn aquesta moció, per fer front als atacs organitzats pel PP des del Govern Balear contra la lléngua pròpia d’aquesta terra.

La moció acaba proposant al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  acord:

1-  L’Ajuntament de Pollença, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat per l’article   29  de   la   Constitució   Espanyola   de   1978   i   per   la   Llei   Orgànica   4/2001 reguladora del dret de Petició, s’adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i per fer constar el seu suport, autoritza i dóna permís a la citada plataforma per a publicar-ho a la seva pàgina web (www.movimentperlallengua.cat) a la secció “Qui ens dóna suport” .

2-  L’Ajuntament   de   Pollença,   com   a   persona   jurídica,   a   través   del   Batle com a representant legal del mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu cas, derogació de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat de les Illes Balears, en harmonia a la campanya del moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”.

3-  L’Ajuntament de Pollença es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a donar suport institucional a la plataforma “Moviment per la Llengua”.

Veure moció completa

 

 

Rompre els Murs de Silenci - SÍ a la nostra Llengua

psm-pollenca | 23 Març, 2012 07:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Amb el títol “Rompre els murs del silenci” el col·lectiu format pels artistes, Marquet Pascual, Joan Mariando, Tomeu Coll, Ferran Pizà, Jaume Poma, Joan Lacomba i Biel Noguera, es presenta a Pollença l’exposició dedicada a la recuperació de la Memòria Històrica. Es tracta d’una mostra pictòrica i alhora reivindicativa que iniciarà tota una ruta a diferents poblacions de Mallorca i també a diferents indrets de l’Estat espanyol i a països nòrdics com Suècia i Dinamarca. La mostra d’art compta amb el suport de la revista Sa Plaça i de l’associació Memòria de Mallorca. La idea de reivindicar la recuperació de la Memòria Històrica mitjançant l’art fou presentada per Toni Marquet, on després de diferents exposicions organitzades per Sa Plaça, va exposar la iniciativa a aquells artistes més compromesos amb la recuperació de la Memòria de totes aquelles persones que foren assassinades o patiren la repressió de la guerra i posteriorment del franquisme. El resultat ha estat la realització de tres peces d’art per cada un dels pintors on han interpretat, d’una forma molt personal i propera, aquella època tant convulsa. Per tal de donar divulgació a la mostra s’editarà un catàleg que va acompanyat de diferents textos reivindicatius del que representa l’obra per l’artista o simplement la visió literària, històrica o poètica del que suposà per a moltes persones la repressió.

Els textos que acompanyen l’exposició i el catàleg han estat escrits per Andreu Aguiló, Llorenç Capellà, Ramon Lacomba, Maria Antònia Oliver, Sebastià Sansó, Jaume Santandreu, Maria Victòria Secall i Margalida Socies.

"Rompre els murs del silenci"
Inauguració: divendres 23 de març de 2012 a les 19:30 h.

Exposició: del 23 de març al 30 d’abril de 2012
Lloc: Museu de Pollença, Mallorca
Horaris: de dimarts a dissabte de 10:30 a 13 h. (dilluns i festius tancat)
 

Més informacio a Cultura Pollença

Veure convocatòria de l'Obra Cultural Balear

La O.R.A. del Moll

psm-pollenca | 20 Març, 2012 08:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Posam aquest article d'urgència per donar a conèixer el Pla d'implantació de l'O.R.A. al Port de Pollença. Ahir se'ns va donar a conèixer i tenim fins dijous per fer-hi aportacions, ja que després faran el plec de condicions per treure a licitació la instal·lació i explotació de les màquines dels tiquets de l'O.R.A.

El pla analitza la necessitat d'aparcament en funció de la capacitat d'allotjament i el potencial comercial de direrents sectors del Moll. Es crea una zona blava als carrers on s'ha considerat que és més necessari. A una àmplia zona del Moll s'implanta la zona "verda", de pagament pels visitants i gratuïta pels residents. A més l'estudi preveu una modificació de les zones de càrrega  descàrrega i el desplaçament de la parada d'autobusos fins a darrera l'esglèsia.

El que és més dubtós és que enguany només es vol implantar la zona blava, ja que l'equip de govern diu que enguany no dona temps a pintar i implantar la zona verda. Aquest fet desvirtua l'estudi, que està previst per una combinació de zones blaves-verdes. Per altra banda els càrrega i descàrrega que es proposen són més que dubtosos en la seva eficàcia.

Com que fins dijous podem proposar canvis esperam la vostra col·laboració i opinió per fer-la arribar a l'Ajuntament.

Aqui teniu l'estudi en PDF:

http://www.box.com/s/4817dece1b471a8aa011

 

Els artefactes interminables.

psm-pollenca | 19 Març, 2012 08:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El el passat ple de febrer, arran d'una pregunta d'Esquerra, va tornar a sortir a rotlle la qüestió dels cartells de fusta que hi ha escampats per tot el municipi i que mai no s'han fet servir per posar-hi cap informació de l'Ajuntament.

Aquests suports ja varen esser polèmics quan es col·locaren a principis de l'any 2006 (en la legislatura PP-UM). Aparentment aquests suports es varen comprar per part de l'Ajuntament sense tenir gaire clar perquè servirien, i més aviat varen ser les ganes de fer la compra que no el fet de comprar una cosa que es necessitava. La contractació es va fer "a dit" sense passar per concurs (com, curiosamet, el PP va criticar d'UM en la següent legislatura) i amb càrrec a partides extrajudicials, un mal que pel que es veu, ve de bastants anys enrere.(Veure noticia DM 7/3/2007)

Per rematar-ho va resultar que aquests cartells eren comprats a Leymen, una empresa proveidora d'altres ajuntaments del PP dirigida per un tal Rafael Leon. Fins i tot l'anterior president de l'Assosciació de Veïns del Moll va manifestar que des de l'equip de govern  de llavors se'ls havia obligat a comprar material d'aquesta empresa per a dotar a les platges del Moll (Veure noticia Balears 8/3/2007). Tot aquest assumpte va esclatar quan es va descubrir que l'Ajuntament de Calvia havia abonat factures "sospitoses" a aquesta empresa. Des del PSM es va denunciar tant la contractació irregular, com el nul ús i manteniment que es feia d'aquests suports. (Veure noticia DM 8/3/2007)

Pel que sembla els cartells posats a Pollença mai s'arribaren a pagar del tot. I segurament és el millor que pot haver passat, vist que mai han tingut cap utilitat. Per això hem demanat la rel·lació de factures pendents que l'Ajuntament ha passat al Ministeri i així saber si factures com aquestes s'han inclòs entre les que cal pagar.

En el Ple la regidora de Medi Ambient va afirmar que ara havien previst una utilitat per aquests suports de fusta. Si hem de creure  a la regidora sembla que a la fi, malgrat sigui sis anys després, aquests suports tindran qualque utilitat.

 

El llavors regidor del PSM, Biel Cerdà, va denunciar al  2007 el nul ús i manteniment dels suports així com el seu irregular procés de compra.
 

 
Una exposició en la que participa el nostre company Toni Marquet. Pintura i poesia en homenatge a les víctimes de la repressió:
 
 

 

Mallorca Ara 73: Atacant la llengua, Vaga General, Palma "de Mallorca"...

psm-pollenca | 18 Març, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com  Número 73 
Divendres, 16 de Març de 2012  
 
El Govern del PP consuma el major atac a llengua pròpia des de la recuperació de la democràcia
Biel Barceló (PSM-IV-ExM): “mentre encara esperam les mesures per reactivar l’economia i crear llocs de feina, el president Bauzá només es preocupa d’aprovar mesures contra la nostra llengua, la nostra cultura i la cohesió social del país”
Llegir mes >>
Carta de Biel Barceló: “hem de reaccionar i ens han sentir”
El secretari general del PSM-EN envia una carta als militants per convidar-los a participar en la manifestació del proper 25 de març a favor de la llengua pròpia
Llegir mes >>
La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa expressa a CCOO i UGT el seu suport a la Vaga General
Nacionalistes i ecosocialistes comparteixen amb els sindicats l’opinió que la reforma laboral del Govern espanyol del PP està agreujant la destrucció de llocs de feina
Llegir mes >>
La llei de capitalitat per canviar el nom de Palma entra al Parlament amb els vots del PP
El diputat Antoni Alorda intervé per rebutjar la pretensió que el nom de la capital sigui “Palma de Mallorca”
Llegir mes >>
Vídeo: el PP rebutja la proposta del PSM-IV-ExM per democratitzar la Corona
Resum del debat parlamentari sobre la proposició no de llei del grup PSM-IV-ExM per democratitzar la Corona i fer transparents els comptes de la Casa Reial
Llegir mes >>
Fina Santiago: “el decret llei per reestructurar l’IB-Salut permetrà augmentar els sous als alts càrrecs”
La diputada de la coalició PSM-IV-ExM afirma que amb els 3 milions que es deixaran de recaptar per afavorir les clíniques privades es podrien contractar 60 professionals
Llegir mes >>
Antoni Alorda: “el Govern del PP ha destrossat els pressuposts de 2012”
El diputat de la coalició PSM-IV-ExM critica la incoherència del PP en apujar els imposts quan deia que era “la pitjor mesura que es podia prendre en temps de crisi”
Llegir mes >>
‘Mars, fontanelles i rius, tot s´encimentarà’
Article del diputat Antoni Alorda, publicat al diari Última Hora
Llegir mes >>
  Per donarse de baixa pots fer-ho a la nostra web www.psm-entesa.cat
 
  Segueix-nos (PSM)    Segueix-nos (Federació PSM)    Segueix-nos a twitterDescarregar en PDF
Powered by LifeType - Design by BalearWeb