"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Una ordenança d'OVP amb moltes mancances

psm-pollenca | 16 Març, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres hem de tractar sobre l’ordenança d’ocupació de via pública que es va aprovar inicialment en el passat Ple. Pensam que hagues estat molt millor aquest debat abans d’aprovar inicialment l’ordenança, ja que ara ens veim abocat a haver de presentar al·legacions, però com s’ha pogut comprovar, aquella aprovació inicial va estar marcada per la improvització.

Per això com a primera al·legació demanam que en la propera aprovació es tornia  posar l’ordenança a exposició pública, ja que així tots els ciutadans podran opinar sobre les modificacions introduïdes pels diferents grups polítics del consistori.

Pel que fa al text de l’odenança pensam que cal recuperar la regla que relaciona la ocupació màxima de la via pública amb la superfície del local. Aquesta és una mesura necessària per evitar la competència deslleial entre locals, ja que en cas de no existir aquesta proporció s’afavoreixen els micro-locals (locals de temporada estricte, que fan el seu negoci exclusivament amb les taules exteriors, amb una capacitat de local mínima o fins i tot nul·la, amb barres de servei arran de carrer). Per contra consideram que els locals de dimensions més grans, que ofereixen major qualitat turística, amb temporades més llargues, de vegades oberts tot l’any, han de tenir més possibilitats de ocupar que no els altres. Es de pura lògica: més metres quadrats de local, millor equipament, millor servei, per tant mereixen una ocupació de carrer més gran.

L'ordenança que s’ha aprovat inicialment pateix de una gran falta de concreció sobre la ocupació màxima que es podrà ocupar per part dels locals. Això és especialment greu en les zones que pareixen grafiades en els plànols. No queda gens clar quins són els locals que estan subjectes a ocupar les àrees delimitades o si seran possibles ocupacions fora d’aquestes àrees. Això crea una gran inseguretat jurídica tant entre els empresaris de restauració com a l’hora d’haver d’autoritzar les ocupacions.

El text reitera excessivament la potestat darrera de la junta de govern per autoritzar al seu criteri les ocupacions. Aquest fet posa de manifest la falta de concreció de l’ordenança i abunda en la inseguretat jurídica i la possible arbitrarietat.

Consideram que la ordenança ha obviat situacions d’ocupació que estan fora dels supòsits de les taules i cadires per part dels locals de restauració. És el cas de les ocupacions per part dels mercats i fires, amb unes característiques ben singulars, o bé les ocupacions per festes o esdeveniments socials, que són previsibles, ja que es produeixen periòdicament.

Pel que fa al règim de sancions, pensam que s’haurien d’eliminar les referències que més aviat haurien d’estar integrades en una ordenança cívica. El fet que s’incloguin certes restriccions que poden afectar a la llibertat de reunió i de manifestació ho consideram desencertat per una ordenança d’ocupació de via pública. Aquestes qüestions venen de l’ordenança de Palma que en aquests aspectes ha hagut d’esser modificada per l'oposició de molts col·lectius ciutadans.

Veure el text aprovat inicialment en el passat ple de febrer.

 

 
Si la normativa no es modifica substancialment, va en camí de convertir-se en una desordenança.
 

 

 


 

Sí a la nostra llengua

Diumenge dia 18 de març, les 12.00 hores, a la plaça Vella de Pollença, es farà l'acte "Sí a la nostra llengua". Hi participaran els caparrots, i hi haurà música i gent per ballar. A més, s'hi llegiran alguns poemes a favor de la llengua, com ara Himne a la nostra parla (Àngel guimerà), La cançó del cansat (Ovidi Montllor) o Als joves (Costa i Llobera) i les gloses de Toni Bissanyes. L'organització de l'activitat és de l'OCB de Pollença.

 

 

 

 

La deixadesa del Moll

psm-pollenca | 14 Març, 2012 16:14 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui hem pogut llegir als diaris dues noticies que tenen en comú el fet de posar de manifest la deixadesa que sofreix el Port de Pollença, especialment en els mesos d'hivern.

Per una banda Unió Mollera Pollencina ha denunciat l'estat en que es troben les platges i el passeig quan ja falten poques setmanes pel començament de la temporada turística. Veure noticia al Diario de Mallorca.

Per altra banda un veinat del Moll juntament amb el seu fill (membre d'Alternativa, com diu la noticia) han denunciat les greus mancances que encara es pateixen al Moll (i a tot el municipi, afegiriem noltros) respecte de les barreres arquitectòniques. Veure noticia a El Mundo.

Des del PSM compartim totalment  la preocupació per aquestes mancances del municipi, especialment significatives pel fet que afecten tant als residents com també als turistes que ens visiten. En vísperes d'una temporada en la que tothom confia per recuperar-se de la crisi l'Ajuntament hauria de posar tot de la seva part per rebre als turistes de la millor manera possible.

Per la nostra part a la qüestió de les platges ja varem exposar al febrer l'incumpliment del contracte per part de la concessionària del servei de platges en el 2011 i la nostra proposta de gestió municipal de l'explotació de les mateixes.(Veure proposta)

També respecte del mal estat del passeig varem demanar a través del Ple la implicació de la demarcació de Costes en el manteniment del mateix, ja que presenta un estat de degradació important: bancs deteriorats, palmeres tallades, faroles mutilades, paviments en mal estat i sense guals per cadires de rodes...malauradamentamb una resposta negativa per part de Costes, que esperam que pugui canviar amb la sintonia política actual que hauria d'existir entre les diferents administracions. (Veure "Aprovada la moció del PSM per demanar millores al passeig marítim")

Ara fa dos anys ja varem denunciar l'abandonament del passeig del Moll, fet que encara no s'ha sol·lucionat.

Veure reportatge de desperfectes que acompanyava la nostra sol·licitud.

Carretera Vella de Lluc: Un bon acord, ara cal actuar.

psm-pollenca | 12 Març, 2012 07:56 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des del PSM de Pollença hem vist amb satisfacció l’acord del plenari del consell del passat  dijous 8 de Març, en que es s’aprovà la delimitació formal de la Carretera Vella de Lluc i la seva recuperació per part del Consell de Mallorca, així com la retirada de les tanques i altres obstacles que usurpen trams de la carretera. possessió de la carretera vella de Pollença a Lluc. Aquest fou aprovat amb el vot favorable de tots els grups i al respecte en volem fer les següents valoracions:

Primer, felicitem al Consell Insular de Mallorca per un acord unànime, que serveix per habilitar el decret de presidència del consell de Mallorca de 15 de Juliol de 2011, per tal de recuperar la lliure circulació dins un camí de domini públic, i com ja és sabut, inclosa a l’inventari de béns del consell. Acord que garanteix la recuperació d’un bé púbic per a tota la ciutadania. Tot i el llarguíssim procés que ha duit fins a aquest acord, cal destacar la bona feina realitzada al Deparatment de Medi Ambient en el darrer tram de la legislatura, que s’ha vist culminada amb un acord que posa per davant els interessos generals de tots els ciutadans.

Segon, expressam el nostre desacord amb les declaracions del Conseller de Presidència del Consell, el sr. Jaume Juan, en quan a considerar que s’han de mantenir les barreres segons ell col·locades per particularsamb raó”, ja que mai la raó pot emparar un acte il·legal.. Consideram que aquestes són, a banda de desafortunades, perilloses, perque encoratgen a una pràctica que queda fora del ordenament jurídic, per quan dins un bé públic, l’establiment de tanques de particulars que obstaculitzin el camí, no poden considerar-se més que una il·legalitat, que ha de ser restablerta per les institucions que han de garantir l’interès general per damunt del particular.

Per acabar, vist que l’acord declara formalment la possessió del Consell de Mallorca respecte al camí conegut com carretera vella de Lluc a Pollença, i que aquest acord habilita al consell a intervenir en quinze dies posteriorment de la notificació a les persones que usurpen o pertorben el domini públic de la via,  des del PSM vetllarem perquè aquesta recuperació es faci efectiva.

Veure l'acord del Consell de Mallorca

 

 
La notícia apareguda al dBalears on el Conseller de Presidència, el pollencí Jaume Joan García, contradiu
el text de l'acord del Consell.

 

Estalviem 20.113,80 Eur. del pressupost per a càrrecs polítics

psm-pollenca | 08 Març, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

L’al·legació del PSM al Pressupost Municipal pel 2012 proposa que la nova dedicació exclusiva aprovada en el passar ple del 7 de febrer sigui assumida pels seus companys de govern, no pels ciutadans de Pollença.

 

El passat dimarts es va acabar el termini per presentar al·legacions al pressupost municipal pel 2012. El PSM va votar en contra de l’aprovació inicial d’aquest pressupost, i no volem perdre l’oportunitat de millorar-lo amb la presentació d’al·legacions.

Hem reiterat les propostes presentades abans de l’aprovació inicial i que ja varem donar a conèixer en anteriors comunicats (veure).

A més, com que en el mateix Ple en el que es va aprovar el Pressupost pel 2012 també es va posar de manifest el minse pressupost de que disposa l’Ajuntament per dur endavant les seves activitats, i tot i això es va aprovar un nou càrrec de dedicació exclusiva per un membre de l’Equip de Govern, el nostre grup proposa que per evitar que la nova dedicació exclusiva suposi un sobrecost en retribucions de càrrecs polítics es redueixi la despesa destinada a membres de l’equip de govern i que es fixi en la quantitat que es precisava abans de l’aprovació de la nova dedicació exclusiva.

Això suposava un cost de 190.232,80 Eur./any. fins a l’aprovació de la nova dedicació exclusiva el 7 de febrer de 2012, cost que ha pujat a 210.346,60 Eur./any.

Es proposa que la retribució de la nova dedicació exclusiva s’assumeixi minvant proporcionalment les retribucions del membres de l’equip de govern de tal manera que el que abans costaven les retribucions d’aquests vuit regidors sigui el mateix que costaran amb la nova dedicació exclusiva. Quedaria d’aquesta manera :

-        El batle amb dedicació exclusiva, amb retribució bruta de 14 pagues de 2.635,95 Eur./mes (36.903,35 Eur./any, abans 40.805,24 Eur./any).

-      3 regidors de l’equip de govern amb dedicació exclusiva, retribució bruta de 14 pagues de 2.384,573 Eur./mes (33.384,02 Eur./any, abans 36.913,8 Eur./any cadascun).

-        1 tinent de batle de l’equip de govern amb indemnització bruta de 15.193,55 Eur./any (abans 16.800 Eur./any)

-        3 regidors de l’equip de govern amb indemnització bruta de 12.661,29  Eur./any. (abans 14.000 Eur./any)

Així s’alliberarien 20.113,80 Eur. anuals per destinar-los a altres partides que es troben mal dotades, i que consideram que son les següents:

-        Destinar 5.000 Eur. suplementaris a la partida “Activitats Normalització Lingüística”,

-        Destinar 5.000 Eur. suplementaris a “Ajudes econòmiques crisi”,

-        Destinar 5.000 Eur. a una nova partida “Neteja de platges i cales”,

-        Destinar la resta, 5.113,80 Eur., a incrementar el superàvit per tal de pagar factures pendents.  

Tot i que aquestes son les partides que des del nostre grup hem considerat adient augmentar o crear, restam oberts als ajustos o suggeriments que la resta de grups municipals vulguin efectuar per tal de modular o modificar aquestes assignacions.

 

Veure l'al·legació completa.

 

 

 
Per una vegada estam d'acord amb en Rajoy: "al final acaban pagando pensionistas, funcionarios y otra gente".
Que s'apliquin la seva pròpia medicina.
 

Felicitats i força a totes les dones treballaores, que en realitat són totes, en el seu dia, el 8 de març.

El Dia Internacional de la Dona Treballadora se celebra enguany a Espanya amb 2,3 milions de dones en atur

Foto i article de Vilaweb

 
 

 

 

"Rompre els Murs" i Pere Josep Cànaves

psm-pollenca | 05 Març, 2012 08:20 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

A la passada Junta de Govern es va aprovar l’exposició de "Rompre el Murs de Silenci" al Museu de Pollença. Es tracta d’una mostra que ja ha passat per diferents pobles amb un èxit important. La temàtica de l’exposició, que combina obres d’art amb textos poètics, gira entorn de la memòria de la repressió que patiren molts ciutadans desprès de la Guerra Civil i el silenci que hagueren de guardar durant tants anys. S'inaugurarà el 23 de març.

Celebram que l'Ajuntament a la fi hagi complit amb la moció que varem presentar al febrer de 2010 i que es va aprovar amb l’únic vot a favor del PSM, en el sentit de commemorar l’aniversari de la proclamació de la II República i la promoció de la Memòria Històrica entorn de la rebel·lió feixista i la posterior repressió.

 

 
Veure l'anunci de l'exposició a la Misericòrdia de Palma (Juliol de 2011)

 

I el carrer per Pere Josep Cànaves ?

També volem aprofitar la ocasió per tornar a demanar que es cumpleixi amb la moció que varem presentar al novembre de 2010 per tal que es dediqui un carrer a qui fou batle de Pollença quan es va produir el cop militar i que pagà amb la seva vida el suport a la legalitat republicana, el batle Sr. Pere Josep Cànaves, juntament amb altres dos regidors d'aquell consistori que també foren assassinats, Sr. Bartomeu Cabanelles Botiga i Sr. Martí Vicenç Vilanova. La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups i ja es hora de dedicar-lis el carrer tal i com s'acordà.

 

Pere Josep Cànaves, assegut a l'esquerra amb vestit blanc, davant l'hotel Mar-i-Cel.
 

 

No a la brutalitat policial

psm-pollenca | 02 Març, 2012 08:04 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Les imatges viscudes aquests dies passats a la ciutat de València, especialment les de dilluns, dia 20, d’horabaixa són més que esfereïdores, totalment impròpies d’un estat democràtic.

La setmana passada, els estudiants de secundàries de l’IES Lluís Vives del centre de València, d’entre 12 i 17 anys, es van manifestar de forma totalment pacífica per protestar contra les retallades del Govern i reclamant una educació pública i digna. Davant d’aquesta protesta, la Policia Nacional va carregar contra els estudiants i van realitzar algunes detencions.

El diumenge van tenir lloc noves protestes, aquesta vegada també contra l’actuació policial, amb nombrosos detinguts que l’endemà encara no havien estat alliberats, sense haver passat a disposició judicial i tractats com si fossin delinqüents perillosos, provocant noves manifestacions el dilluns.

Les imatges aparegudes als mitjans de comunicació permeten veure escenes realment esgarrifoses, policies colpejant amb porres els estudiants, els pares que els protegien i simples vianants que passaven en aquell moment, inclosa alguna persona major. Han atacat amb gas lacrimògen i, fins i tot, han llençat els furgons policials contra la massa de gent, tot seguint les indicacions del cap de la Policia, Antonio Moreno Piquer, persona vinculada a la organització ultradretana España 2000 i sota la passivitat de la delegada del Govern a València Paula Sánchez de León, que no ha sabut gestionar la situació.

A les xarxes socials, es pot seguir l’actualitat dels fets via Twitter, seguint els hashtag #PrimaveraValenciana i #IESLluisVives, on la societat està mostrant una gran irritació davant dels fets ocorreguts. Com molt bé explica la diputada de la Generalitat de València per Compromís, Mònica Oltra, que també es compta dins de les persones agredides, aquests fets mereixen, no només les explicacions de la delegada del Govern, sinó la seva immediata dimissió o cessament per part del Ministre d’Interior.

La dreta espanyola, ara que gaudeix de total impunitat, es mostra tal com és, sense màscares, i ho seguirà fent si la societat no es llança al carrer de forma massiva, permetent actuacions com les encapçalades pel cap de la Policia de València, que ha tingut la poca vergonya de titllar els estudiants del Lluís Vives com a “enemics”.

Declaracions de Mònica Oltra a La Sexta:

http://www.youtube.com/watch?v=z3BlPeYYycA

Imatges de TV3:

http://www.youtube.com/watch?v=FuXK50u5CUQ

«Anterior   1 2
Powered by LifeType - Design by BalearWeb