"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Aquest divendres, Ple Urgent

psm-pollenca | 29 Març, 2012 22:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres, a partir de les 8,15h del matí podeu seguir el Ple de març tant assistint a la Sala de Plens com per Radio Pollença al 107.9 com per radiopollença.net

Despres del Ple en farem una descripció més detallada, tant del contingut dels punts com de les votacions. Com es pot veure s'han eliminat les mocions de la oposició com els precs i preguntes, ja que a les 10,30h el Ple ha d'haver acabat per motiu de l'agenda del batle.

Primer.- Suspendre la celebració de la sessió ordinària d’aquest Ajuntament a celebrar en dia d’avui(dijous) i, en conseqüència, posposar la celebració de l’esmentada sessió a dia 30 de març de 2012 a les 08:15 hores, a la Casa Consistorial.    

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Veure acta

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012.

Veure al·legació del PSM i article anterior

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements.

Veure noves taxes

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

Veure decret

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 de març de 2012

Veure decret

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca

Veure proposta

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure relació de factures (sense nom de proveidors)

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament  previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure Pla d'Ajustament

9.- Propostes d’urgència

Veure proposta de Batlia d'esmena del Decret Llei 2/2012 ("Decret Company") respecte de la cessió del 15% de l'aprofitament en urbans consolidats parcialment per l'edificació que precissin completar els serveis (Formentor, p.ex.)

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb