"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del Ple de Març. Defensa aferrissada del sou per part de l'equip de govern.

psm-pollenca | 30 Març, 2012 09:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escoltau la gravació de Ràdio Pollença en mp3 (Ple 30-03-2012)


Així s’ha desenvolupat la sessió.  

 

ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Veure acta

2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació 2012.

Veure al·legació del PSM i article anterior

Com ja s’ha exposat proposavem millorar una sèrie de partides mal dotades (nom. Lingüística, ajudes per la crisi,neteja de platges i superàvit). El finançament d’aquestes partides el proposàvem a costa de recuperar els 20.113,80 Eur. que suposava la nova dedicació exclusiva reduint la mateixa proporció dels sous de l’equip de govern.

La nostra al·legació, que podeu veure, era raonada i quantificada, amb uns efectes pràctics evidents. La resposta del l’equip de govern (PP i Lliga) s’ha basat en insults i desqualificacions polítiques, retrets del passat i, en definitiva, excuses de mal pagador. Han perdut una magnífica oportunitat per fer-se creïbles davant la opinió pública a l’hora de defensar pujades de taxes i retallades de serveis i han defensat aferrissadament el seu sou actual. Es veu que doblers, per segons que, sí que n’hi ha.

Descartada l’al·legació i aprovat definitivament el pressupost pel 2012.

A favor: 8, PP, LLR - En contra:1, PSM - Abstencions: 8, A,UMP, CIUP, PSOE, ER.

(Na Maria del Mar Sastre, PSOE, deixa el Ple, a partir d’ara 16 regidors)

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i altres elements.

Veure noves taxes

Son les noves taxes per taules, cadires i altres elements que ocupin la via pública. Estan basades en criteris de valor cadastral, fet discutible per avaluar la rendibilitat econòmica d’un establiment, que es modula amb uns índex d’aprofitament que, de moment, no estan justificats objectivament.

A favor: 9, PP, LLR, UMP – En contra: 2, CIUP – Abstencions: 5, PSOE, PSM, ER, A

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 253 de 21 de març de 2012

Veure decret

Dubtam que personar-se en aquest plet tingui cap possibilitat de beneficiar a l’Ajuntament, ja que les bases del Fons de Cooperació poden esser discutibles, però no il·legals.

Ratificat

A favor: 15, PP, LLR, A, UMP, CIUP, PSOE, ER – Abstencions: 1, PSM

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 258 de 23 de març de 2012

Veure decret

Per allargar el temini dels projectes de Coooperació municipal, projectes que votàrem en contra en el seu moment.

Ratificat

A favor: 15, PP, LLR, A, UMP, CIUP, PSOE, ER – Abstencions: 1, PSM

6.- Aprovació, si procedeix, de la participació de l’Ajuntament de Pollença en el Consell de Coordinació de les Policies Locals del Nord de Mallorca

Veure proposta

Un consell consultiu per coordinar els policies locals de la zona nord.

Aprovat per unanimitat

7.- Dació de compte de la relació certificada de factures en compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure relació de factures (sense nom de proveidors)

Ens crida l’atenció la presència de factures molt antigues (de la legislatura PP-UM 2003-2007) i que els proveïdors hagin consentit estar tants anys sense cobrar i que no hagin reclamant el cobrament per via judicial.

8.- Aprovació, si procedeix, del Pla d’Ajustament  previst a l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE núm. 48 de 25.02.12)

Veure Pla d'Ajustament

Un pla que només té un pun positiu, que es pagarà als proveïdors. La resta són inconvenients per l’Ajuntament i una bona mostra de la política dretana del PP que ens governa.

·  El preu que faran pagar a l’ajuntament pel pagament als proveïdors és del 5% quan els bancs tenen els diners a l'1%. Tot un negoci per uns bancs que tenen la garantia de l’Estat, per tant bona rendibilitat amb baix risc.

·  Si a Balears tinguéssim un règim fiscal propi i una balança fiscal més justa pel nostre país no necessitaríem aquests nyaps imposats per Madrid.

·  El Govern Balear deu molts doblers als Ajuntaments, que si els paguessin no caldria demanar préstecs o al manco no tan grans.

·  No hem volgut donar legitimitat a un pla del PP que intervé als ajuntaments i els obliga a endeutar-se

Aprovat

A favor: 9, PP, LLR, UMP – Abstencions: 7, PSM, PSOE, ER, A, CIUP

9.- Propostes d’urgència

Veure proposta de Batlia d'esmena del Decret Llei 2/2012 ("Decret Company") respecte de la cessió del 15% de l'aprofitament en urbans consolidats parcialment per l'edificació que precissin completar els serveis (Formentor, p.ex.)

Al·legacions com aquesta demostren quan mal fet ha estat el Decret Llei 2/2012 que fins i tot els ajuntaments del PP hi ha d’al·legar en contra.

Demostra també que la llei 4/2008 (tan criticada per UM i PP de Pollença) qualque cosa de bona devia tenir quan amb aquesta al·legació proposada pel Batle el que es fa ara es recuperar alguna de les seves disposicions derogades pel PP, ja que la llei 44/2008 fixava la cessió del 15% de l’aprofitament que el decret llei 2/2012 ha eliminat per urbans mancats de serveis.

Aprovada la urgència per unanimitat

Aprovada l’al·legació per:

A favor: 13, PSM, PP, LLR, A, UMP, PSOE, ER – Abstencions: 2, CIUP

 

El Castell num.1 Desembre de 1983.
Vint-i-nou anys després de que els regidors del grup del PSM denunciassin que el govern de llavors (UM i AP) governaven sense publicar el seu programa, hem de repetir la denúncia, ara amb PP i LLR. Continuam aprovant pressuposts sense seber els objectius del govern municipal.
 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb