"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Filmacions a Pollença: Imaginació per la promoció del turisme

psm-pollenca | 30 Abril, 2012 07:51 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


Aquest 1er. de Maig, el PSM, com cada any, celebra la diada del Treball amb el dinar popular a Sant Miquel de Campanet. Tots els militants i simpatitzants hi són convocats. Un dinar de germanor informal i amb bon ambient.

Dimarts, 1 de maig,  a partir de les 12,00h  a l’Ermita de Sant Miquel de Campanet

Cal que dugueu els vostres plats, coberts i tassons

Preu pels adults 10 € i pels infants menors de 12 anys 5 €.

Apuntau-vos al 971 775 252

ORGANITZA: PSM-ENTESA NACIONALISTA

 


Filmacions a Pollença: Imaginació per la promoció del turisme

En el Ple del passat dijous es va debatre i aprovar per unanimitat la moció per promoure les filmacions i reportatges fotogràfics a Pollença. Sovint, sense cap fonament, des de l’equip de govern se’ns acusa a la oposició d’estar en contra de tot (i no es cert si miram el resultat de les votacions a les actes dels plens). Res més lluny de la realitat i aquesta moció n’és un bon exemple.

Des del PSM varem proposar aquesta moció que tingué un ampli recolzament per part dels grups municipals i que al final fou aprovada per unanimitat. Fa uns mesos el Ple va aprovar la creació del Consorci de Turisme de Pollença. En aquest ens hi participaran tant l’Ajuntament com l’associació Hotelera com l’Associació de Vivendes Turístiques Vacacionals. S’han de redactar els estatuts que encara estan pendents i fixar els objectius d’aquest consorci.

Pensam que un dels camps de feina que poden esser molt interessants és el de promoure que al nostre municipi s’hi realitzin filmacions de pel·lícules i publicitat, així com reportatges professionals de fotografia. Això avui en dia ja es fa, no és estrany que qualque productora esculli el nostre municipi per aparèixer a anuncis publicitaris o en qualque pel·lícula; però sense cap dubte pot ser promocionat i facilitat a través del Consorci amb una adequada promoció. Aquesta promoció, ben coordinada amb la Mallorca Film Comission, pot situar el nostre municipi dins el mapa de les localitzacions més idònies, ja que tenim un ampli ventall d’espais que poden esser interessants en pocs quilòmetres de distància: centre històric, platges, cales verges, muntanya, pla...

Ara no es tracta de deixar dormir la moció, com es fa altres vegades, sinó d’elaborar un esborrany d’estatuts i fixar els objectius del Consorci, fent especial esment a aquest camp de feina que pot ser tan interessant. La generació d’activitat econòmica directa en el municipi (estàncies a hotels, especialment en temporada baixa, comerciants i professionals locals...) així com l’efecte publicitari de vendre la imatge del nostre municipi (treballant perquè el nostre nom no quedi ocult o disfressat amb el nom d’altres llocs) pot contribuir a prestigiar Pollença com a destinació. Ara és l’hora de treballar-hi, la feina no s’acaba votant una moció, sinó que tot just comença.

 

 


La "abraçada" al Trenc va ser un èxit, i amb molta participació pollencina.

 

 

 

 

 

Un diumenge per El Trenc i per l'educació i la sanitat

psm-pollenca | 28 Abril, 2012 14:24 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El medi ambient, la cultura i l'ensenyament, els serveis bàsics i la sanitat. L'amenaça dels governants actuals està a damunt aquelles coses més bàsiques. No podem consentir aquests atacs. 
 
 
 
enllaç

Resultat del Ple d'Abril: Compte, llaços, filmacions...

psm-pollenca | 27 Abril, 2012 09:40 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir es va celebrar el Ple ordinari d’abril i aquest en fou el resultat. Com es pot veure, la majoria de punts eren mocions presentades per la oposició, havent-hi molt poques iniciatives de l’Equip de Govern (gairebé tot qüestions de tràmit). Aquest fet fou durament criticat pel batlle, que acusà a la oposició de dur al Ple qüestions que no interessen als ciutadans. Crisi econòmica, retallades en educació, l'atac a la llengua, la promoció turística, els imposts,la reforma laboral... de veritat creu el batlle que tot això no interessa als pollencins?  A més, això tindria fàcil solució: que l’equip de govern prengués més iniciatives per millorar el poble. Com que això no passa, i quan passa han de recular per haver pres iniciatives improvisades (cas de l’ocupació de via pública, per exemple), no els hauria d’estranyar que sigui la oposició qui prengui la iniciativa. Fa gairebé un any que l’actual equip està governant i comença a ser preocupant la inactivitat i la poca capacitat de resoldre els problemes que es plantegen al municipi. També comença a cansar el discurs de l'"herència rebuda" en que s'excusen per justificar les seves mancances. 

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2010 (Veure)

Aprovat. A favor: 16: PP, LLR, A, CIUP, PSOE, UMP,ERAM Abstencions: 1: PSM

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Pollença (Veure)

Es tractava de modificar l’ordenança per fixar que els bars i restaurants hagin de tancar a les 4 de la matinada com a màxim i que les terrasses s’hagin de tancar a les 2. Varem reclamar el compliment real de l’ordenança per conciliar l’activitat dels bars i restaurants amb el descans dels veïns.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de la declaració de compatibilitat del lloc de treball (arquitecte, personal funcionari) ocupat pel Sr. Rafel Balaguer Galmés  

L’arquitecte tenia una reducció de jornada i declarada la compatibilitat amb l’activitat professional privada. Després de retirar-se de l’activitat privada ha demanat revocar la compatibilitat (ja que suposa una reducció de sou). Es un canvi ajustat a la legalitat, com indiquen els informes tècnics.

Aprofitarem per demanar que després d’un any de legislatura ja és ben hora de fixar unes actuacions clares en matèria de disciplina urbanística i el la modificació del planejament pendent des del 2009.

Aprovat. A favor: 16: PP, LLR, A, CIUP, PSOE, PSM, ERAM Abstencions: 1: UMP

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 173 de 21 de febrer de 2012

Per nomenar advocat i procurador per defensar l’Ajuntament en un contencions dels sindicats contra la plantilla econòmica del pressupost 2011 (fet ja per l’actual equip de govern). El PSM no va donar suport al pressupost del 2011 i possiblement els sindicats tinguin raó; de tota manera l’Ajuntament té dret a nomenar un missè per defensar-se en el judici i el jutjat ja dirà qui té raó.

Aprovat. A favor: 16: PP, LLR, A, CIUP, PSOE, PSM, ERAM Abstencions: 1: UMP

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 315 de 16 d’abril de 2012

L’Ajuntament, en el Ple de març, va aprovar adherir-se a una demanda presentada per l’ajuntament d’Alaró contra el Govern Balear per cobrar més del Fons de Cooperació. Ara es proposa desfer l’acord perquè no és possible adherir-se a una demanada. Ja ens varem abstenir llavors perquè ho veiem un tant estrany i ens tornam abstenir en donar marxa enrere ja que no varem participar de l’acord erroni.

Aprovat. A favor: 15: PP, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM Abstencions: 2: PSM, UMP.

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la Sentència núm. 969/2011, de dia 21 de desembre, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de les Illes Balears    

L’ajuntament està obligat a recuperar els doblers incorrectament pagats a dues funcionàries que feien feines de nivell superior al del seu lloc de feina. Aquest complement es va aprovar al 2008 amb els informes tècnics en contra i els sindicats els denunciaren, guanyant el recurs. S’ha establert un termini de retorn dels doblers. Ara s’haurà d’estudiar si s’ha de compensar l’enriquiment injust presumpte de l’Ajuntament.

 Aprovat. A favor: 16: PP, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM, PSM Abstencions: 1:UMP.

7.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM relativa a la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi. (Veure moció)

Aprovada per unanimitat

8.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM a favor de la plataforma per la llengua (Veure moció)

L’Ajuntament s’adherirà a la Plataforma per la Llengua, demanant la retirada del decret que redueix el català a l’administració i col·locant els llaços simbòlics en defensa del català a tres edificis municipals, Can Llobera, el centre Miquel Capllonch i l’oficina de turisme de sant Vicenç.

Aprovat. A favor: 12: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM Abstencions: 5: PP.

9.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM relativa a la promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia.(veure moció)

L’Ajuntament impulsarà que el Consorci de Promoció Turística tingui la promoció de rodatges cinematogràfics, televisius i reportatges fotogràfics en el nostre municipi com un dels seus camps de promoció.  

Aprovada per unanimitat

10.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM en contra de la pujada d’imposts, a favor de la corresponsabilitat fiscal i de més liquidat (veure moció).

Aprovat. A favor: 12: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM, UMP. Abstencions: 5: PP.

11.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM contra les retallades en educació efectuades pel Govern de les Illes Balears  (Veure moció)

Aprovat. A favor: 12: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM, UMP. Abstencions: 5: PP.

12.- Moció presentada pels grups municipals PSOE; PSM-EN i ERAM per la retirada del RDL 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (Veure moció)

Aprovat. A favor: 11: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM Abstencions: 6: PP, UMP

13.-Moció presentada pels grups municipals A; CiU i ERAM  relativa a la reobertura del Centre de Turisme Ornitològic de La Gola (Veure moció)

El Consorci de la Gola va col·locar la caseta del parc sense tenir molt clar quin ús se li donaria. Es varen fer negociacions amb la Conselleria de Medi Ambient per donar contingut a aquest espai, però mai es va concretar en res. Després de l’expulsió d’UM del Govern, la nova direcció de la Conselleria de Medi Ambient va impulsar aquest projecte de promoció ornitològica que el primer any va ser contractada al GOB. Enguany el centre s’havia d’haver obert a principi d’abril però sembla que no serà fins a final de maig, en el millor dels casos. Una falta de previsió i deixadesa dels actuals responsables.

Aprovat. A favor: 16: PSM, LLR, A, CIUP, PSOE, ERAM, PP Abstencions: 1: UMP

14.- Propostes/Mocions d’urgència

No n’hi hagué

Els precs i preguntes, per la seva extensió, mereixen un article apart que farem en els propers dies (veure els del PSM).

 

Despres de que el batlle envias els municipals i la guàrdia civil a desenllaçar el gall de la rotonda,
el Ple va aprovar col·locar-los a can Llobera, el Centre Miquel Capllonch i Cala Sant Vicenç.
 

 

Ple de dijous 26 d'abril

psm-pollenca | 26 Abril, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquesta és l'ordre del dia que demà vos comentarem amb el resultat de les votacions. Al final de l'article trobareu els precs i preguntes que el PSM ha efectuat en aquest Ple:

“DECRET DE BATLIA   NÚM.  344.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26 d’abril de 2012, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA    

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2010 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Pollença.

3.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de la declaració de compatibilitat del lloc de treball (arquitecte, personal funcionari) ocupat pel Sr. Rafel Balaguer Galmés.  

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 173 de 21 de febrer de 2012

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 315 de 16 d’abril de 2012

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la Sentència núm. 969/2011, de dia 21 de desembre, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de les Illes Balears    

7.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM relativa a la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi

8.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM a favor de la plataforma per la llengua  

9.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM relativa a la promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia  

10.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM en contra de la pujada d’imposts, a favor de la corresponsabilitat fiscal i de més liquidat

11.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM contra les retallades en educació efectuades pel Govern de les Illes Balears 

12.- Moció presentada pels grups municipals PSOE; PSM-EN i ERAM per la retirada del RDL 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral 

13.-Moció presentada pels grups municipals A; CiU i ERAM  relativa a la reobertura del Centre de Turisme Ornitològic de La Gola

14.- Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

PRECS I PREGUNTES del PSM-EN AL PLE ORDINARI D’ ABRIL

PREGUNTES PENDENTS DE MARÇ

1.       Des del mes de novembre, a través de les preguntes del nostre grup, tenen constància de la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell. En el passat Ple de febrer ens digueren que si no s’arribava a un acord amb l’empresa que la col·locà li obririen un expedient d’infracció. Quatre mesos després d’haver estat col·locada, han pres cap mesura de sanció i restitució de la legalitat? O bé han arribat a un acord i de quin acord es tracta?

2.       Quines peticions es varen fer a la Presidenta del Consell, Sra. Maria Salom, respecte de la fàbrica de Can Morató? Es cert que li va demanar que s’eliminés la catalogació de l’edifici? Si és així aquesta sol·licitud es va fer a títol personal o en nom de l’Ajuntament, ja que aquest Ple no ho ha acordat?

3.       Quines peticions es varen fer a la Presidenta del Consell, Sra. Maria Salom, respecte de la peatonalització de la primera línea del Moll ?

4.       Perquè no es va informar als membres de la oposició de la visita institucional de la Presidenta del Consell, Maria Salom, a Pollença, quan la passada legislatura era normal que se’ns informes i convides a les visites?

5.       Perquè no es va informar a la oposició que es faria una reunió informativa sobre la ocupació de la via pública al Port de Pollença, i en canvi sí que hi convidaren tots els regidors de l’Equip de Govern?

6.       Hem sabut que fan comptes tancar el pas al camí de Santuiri a l’alçada de les instal·lacions d’EMSER ? No se’ls ha acudit cap altra solució per evitar els robatoris que impedir el pas per un camí públic?

7.       Davant la resolució judicial que obliga a l’Ajuntament a readmetre una treballadora incorrectament traspassada a la concessionària del servei de neteja viària, perquè ha afirmant el regidor de Personal que “no tindrem més remei que acomiadar-la”? No se li pot assignar una càrrega de feina que no suposi haver d’acomiadar un treballador amb el cost que això suposa?

8.       Ens podrien donar informació sobre el mobiliari que es col·locarà a la Residència provinent de Son Dureta? Es tracta de material nou o usat?

9.       Quin tipus de control està fent l’Ajuntament damunt les ocupacions de via pública que ja estan realitzant els bars i restaurants de Pollença, si encara no està aprovada la nova ordenança i no volen concedir ocupacions amb l’ordenança en vigor?

 

Afegides 24-04-2012

10.    En quina data preveuen que estiguin muntades les instal·lacions de les platges per aquesta temporada turística?

11.    Vist que ens ha arribat informació d’algunes persones que sol·licitaren transitar pel camí de Ternelles, i es trobaren amb un cartell i personal de la finca al inici del camí, informant de la impossibilitat de continuar just a la bifurcació que inicia l’ascens fins al Castell del Rei, Atenent que una sentència recent, declara el camí privat però sembla mantenir l’ús públic del camí, quines mesures és preveuen per tal de garantir l’ús del camí i fer-ho compatible amb la preservació del entorn?.

12.    A més, vist que s’ha de sol·licitar permís per accedir al camí  a partir de l’Estret de Ternelles, es podria sol·licitar la adequació d’un permís conjuntament amb el paratge de la Serra de Tramuntana, organisme de la Conselleria de Medi Ambient, per tal de garantir l’accés fins arribar a la zona d’exclusió marcada pel Pla d’ordenació de recursos naturals (camí del Castell)?

13.    S’està sancionant la circulació de cans perillosos sense morrió? Quantes denuncies s’han tramitat enguany?

14.    Hem rebut queixes de que el parc infantil en qualque ocasió no s’ha obert fins a les onze del matí i que sovint presenta els banys tancats. Quins horaris té el parc infantil de Pollença i els seus banys? Podrien situar a l’exterior un cartell anunciant clarament l’horari?

15.    Poden fer qualque gestió per tal que els banys de la zona portuària del Moll estiguin oberts habitualment?

16.    Quina participació té l’Ajuntament de Pollença en les rutes de tapes del Moll i de Pollença respectivament?

17.   Quina previsió de col·laboració amb la Mitja Marató té l’Ajuntament per a futures edicions?

18.   Pel camí de Can Moragues que connecta el polígon industrial amb el Camí de Cal Xino, és habitual que hi circulin camions de gran tonatge sobrecarregats, fent malbé els marges del camí., el ferm i les proteccions del pas del torrent. A sobre provoquen situacions perilloses quan surten al camí del Cal Xino, ja que es una sortida dins una corba on es queden entravessats. Quines mesures han pres per  evitar aquestes circulacions, ja que ens consta que coneixen el problema?

19.   Per quin motiu s’ha esperar a podar els plàtans de l’avinguda Alcúdia quan ja han tret tot el fullam ?

 

PETICIONS

1.       Demanam que en esser ferma la condemna a l’ex-president Jaume Matas Palou, siguin retirades les plaques commemoratives que porten el seu nom, situades a la Plaça Major i al Calvari.

2.       Demanam que es solucioni d’una vegada per totes el problema elèctric amb les faroles de la primera línea del Moll, que s’apaguen tan aviat com comença a ploure.

3.       Demanam que, vist el canvi de ubicació de les oficines turístiques, s’assenyali suficientment la situació d’aquestes en diferents punts dels nuclis urbans, essent especialment important a Cala Sant Vicenç pel fet de trobar-se en un lloc retirat.

4.       Demanam que es plantegin el canvi de situació de l’oficina turística del Moll a l’Edifici de l’antic Miquel Caplloch, ja que l’espai actual és totalment insuficient i no permet una atenció correcte als turistes ni unes condicions de feina dignes pels treballadors.

 

 

Les Fosses de la Repressió

psm-pollenca | 25 Abril, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dimecres 25
"Les Fosses de la Repressió"
Presentació del treball a càrrec de l'Associació Memòria de Mallorca
A càrrec de MªAntònia Oliver, presidenta, i Manel Suàrez, vicepresident.
Museu de Pollença, 20'00h
 
Ens hi trobam !
 

Diumenge 29, anem a Sa Ràpita. Salvem el Trenc.

psm-pollenca | 24 Abril, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un article del company J.R. Bosch Cerdà que compartim per difondre la cridada que ha fet el GOB per aquest proper diumenge:

Un tresor en perill

Tot s’inicià el 21 de maig de 1978, aquell dia unes 500 persones es manifestaren a la mateixa platja per oposar-se a la construcció d’un bar restaurant sobre les dunes i així va néixer el lema Salvem el Trenc. De llavors ençà hi ha hagut molts esdeveniments entorn d’un paratge inigualable en tot el món. I que al llarg d’aquests 30 anys no ha quedat al marge de continus intents urbanitzadors. El 1980 l’Ajuntament de Campos tramitava un projecte d’urbanització de 6.000 habitants, un projecte que incloïa un camp de golf. Llavors es va poder aturar.

Avui Mallorca ens necessita. Si una cosa sobra a Mallorca són hotels. Volem projectes innovadors per crear llocs de treball. No volem pa per avui i fam per demà…. No volem més degradació  ni a Sa Ràpita, ni a Ses Covetes, ni a Es Trenc.

Que volem, poder oferir entorns per tal que Mallorca pugui ser una destinació turística amb un entorn per oferir, o volem només ser una destinació turística que no pugui competir amb altres zones amb entorns d’interès paisatgístic?

Senzillament, perquè no volem perdre una riquesa natural que ens estima’m i que alguns semblen no apreciar, fet pel qual molts visitants consideren raó principal per a triar la nostre illa com a destinació. Per aquest fet i molts altres, diumenge 29 a les 11 del mati, ens convé anar a fer un tomb per Sa Ràpita i encadenar-nos simbòlicament per defensar la protecció d’aquest paratge, val més encadenar-se simbòlicament aquest dia, que no pas deixar-nos ofegar més per una economia basada en degradar el nostre major actiu: els paratges d’interès natural i paisatgístic.

 

Llavors la batalla es va guanyar. Sembla mentida, pero trenta anys després cal reprendre la lluita.

 
Demà dimecres, darrer actes de "Memòria i República 2012"
 
Dimecres 25
"Les Fosses de la Repressió"
Presentació del llibre a càrrec de l'Associació Memòria de Mallorca
A càrrec de MªAntònia Oliver, presidenta, i Manel Suàrez, vicepresident.
Museu de Pollença, 20'00h
 
 

 

Bon Sant Jordi ben enllaçat !

psm-pollenca | 23 Abril, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

L'enllaçament del gall fou una festa

Avui es Sant Jordi ! La diada de la cultura catalana per excel·lència. El dia en que els llibres i les roses agafen tot el protagonisme. Una diada que en el context actual agafa més rellevància que mai, ja que el català i la cultura feta en català està sofrint a les nostres illes els majors atacs de tota la democràcia per part, curiosament, del propi govern d’aquestes illes. O s’ha vist mai tal exercici d’auto-odi ?

Roses, literatura, poesia, cultura, i les quatre barres que uneixen totes les expressions culturals fetes en català. Per això aquest dissabte passat, amb tota l’empenta dels més joves del PSM, ens disposàrem a col·locar el llaç quadribarrat en el gall de la rotonda. En aquesta rotonda ja hi hem vist de tot, publicitat, cartells de campanyes electorals, perquè no un llaç que ens sumi a la campanya “enllaça’t pel català”? Així ho férem i les fotografies en son testimoni. Malauradament el gall durà ben poc enllaçat, ja que tot d’una, a ordres del batlle, la policia municipal i la guàrdia civil feren retirar el símbol de la nostra cultura.

Potser fou una retirada ajustada a dret (com també ho hagués estat deixar-la), però diu ben poc en favor de la l’evolució democràtica de la nostra terra que a aquestes alçades l’exhibició de la bandera de les quatre barres sigui objecte de persecució. Ens agradaria veure la mateixa diligència de l’actuació municipal en altres activitats, aquestes sí, ben reprovables o directament il·legals, com tenir la Carretera Vella de Lluc plena de barreres i que l’Ajuntament no mogui ni un dit argumentant que la carretera “es del Consell” (talment com la de la rotonda) o la col·locació de tanques publicitàries il·legals de 25 metres quadrats cadascuna, la darrera a l’entrada de Pollença (aquesta no els molesta, ni la veuen, tot i ser una infracció flagrant que hem denunciat per escrit reiteradament des del mes de novembre). Diligència, només per retirar les quatre barres. Si en Costa aixequés el cap !

Bon Sant Jordi ! Visca la llengua !

 

Despres d'enllaçar el gran ens va quedar el cuquet d'enllaçar el petit,
i ben bé que va quedar.
 
 
 

 

El “problema” de les platges

psm-pollenca | 20 Abril, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un any més haurem de veure com les platges es montaran amb els para-sols i gandules ja ben avançada la temporada turística. L’any passat fou sagnant, fins i tot amb queixes del sector hoteler pel malestar que això creava entre els seus clients quan arribaven al Moll i es trobaven amb les platges sense serveis. Enguany anam pel mateix camí.

L’explicació de l’Equip de Govern és que “Costes” (La Demarcació de Costes a Balears, depenent del Ministeri de Medi Ambient) concedeix l’explotació a l’Ajuntament molt tard i després l’Ajuntament ha de licitar qui vulgui explotar-les. Ara es diu que això es solucionarà amb una concessió per quatre anys, i així l’any que ve ja no s’haurà de fer aquesta licitació. Altres ajuntaments ho tenen solucionat gestionant les platges directament o a través d’empreses públiques, així ja no ho han de treure a concurs. Aquesta és la solució que des del PSM creiem més idònia, tal i com es fa en altres municipis, però té el problema que el mateix PP des del Govern de l'Estat bloqueja la possibilitat de contractar personal per fer aquestes tasques.

La concessió que està en licitació és per un any prorrogable en tres més. Durant la negociació del pressupost l’Equip de Govern es va comprometre a estudiar una futura gestió directa de les platges, si la llei ho permetia. Per això esperam que aquests quatre anys de concessió no s’agafin com un fet consumat, i que si de cara a l’any que ve canvien les condicions en que l’Ajuntament o Emser pot contractar es torni a plantejar la gestió directa com una opció.

També reclamam que es faci complir el plec de condicions perquè el servei de platges tingui uns mínims de qualitat. L’any passat el servei va presentar deficiències, amb para-sols vells i mancança de molts elements que s’havien compromés a instal·lar. Esperam que enguany no es sigui tan permissiu i s’exigeixi el compliment del plec de condicions.

Fins dia 23 d’abril es poden presentar ofertes per gestionar els diferents lots de platges i canals d’embarcacions, així que si qualcú hi té interès fins dilluns hi és a temps.

Veure perfil del contractant de les platges 2012

 

Veurem enguany fins quan estarem amb els hotels oberts i les platges sense compondre

Si vols cobrar de l'Ajuntament

psm-pollenca | 17 Abril, 2012 08:16 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Continuam donant la informació que hauria de donar una web municipal útil, pràctica i transparent als ciutadans de Pollença. En el passat Ple de març es va aprovar el llistat de factures de proveidors que es varen enviar al ministeri per tal que puguin cobrar a través del crèdit que haurà de subscriure l'Ajuntament. Ja varem advertir que aquesta fórmula perjudica greument els interessos de l'Ajuntament (que haurà de pagar un crèdit al 5% quan el banc l'obté a l'1%), no garanteix el cobrament dels deutes d'altres administracions, però al manco té la part positiva que permetrà cobrar als proveidors. Si teniu una factura inclosa en la llista, no heu d'oblidar fer les següents passes si la voleu cobrar:

Nota del col·legi de secretaris:

Des del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAPdemanen que es transmeti a tots la necessitat de difondre entre els proveïdors de cada entitat local que han de manifestar expressament la seva voluntat d'acollir a aquest mecanisme de finançament perquè puguin cobrar els seus deutes. Pots veure el procediment i terminis aquí.

Els proveïdors que són empreses grans estan acollint pel seu compte a través de la plataforma de l'AEAT però els petits i fins i tot les empreses mitjanes sembla que no tenen molt clar el procediment i consideren que amb estar en la relació certificada ja cobraran i no és així.

Ens indiquen a més, que per l'entitat local és molt important que els proveïdors s'acullin perquè l'import del préstec es determinarà per la deute d'aquests proveïdors que s'hagin acollit.

A la nota penjada a l'Oficina virtual "Nota relativa al desenvolupament del procediment del pagament a proveïdors s'estableix al RD-llei" s'indica al punt 5 b) "comunicació presencial", la informació que ha d'aportar el proveïdora a l'Entitat Local per manifestar la seva voluntat d'acollir, es pot veure aquí.

Per tant ja ho sabeu, s'ha d'expressat la voluntat de cobrament mitjançant un escrit que es pot tramitar en el propi Ajuntament o bé per mitjans digitals amb el DNI electrònic a la web de l'Agència Tributàtia (aeat.es)

Aqui podeu veure el llistat de factures que va presentar l'Ajuntament (sense el nom dels proveidors, ja que hem de respectar la Llei de protecció de Dades): http://www.box.com/s/594e831d15d7df204283

Enllacem-nos per la llibertat i la llengua.

psm-pollenca | 16 Abril, 2012 11:38 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Compartim i ens adherim a aquesta campanya per fer ben visible el llaç també al nostre Ajuntament. A veure si entre tots ho aconseguim, ara que s'acosta Sant Jordi.

 

http://pelcatala.blog.cat

 

Aquest fou el poema dedicat a la campanya dels llaços que dissabte ens va llegir en primicia Xesca Palou, "La Llaçada" d'Aina Ferrer:

La Llaçada

      
Ella penjà una llaçada
-ni bandera ni cartell-
de barres que el sol llaurava
color de blat amb el vent.
 
Ella volia mostrar-la
i un dia així ho va fer
enfilada a la façana
del migdia amb els ocells.
 
Era temps de primavera
quan la veu més tendra creix
en el suau batec que espera
el brot jove que li neix.
 
I ella era la llaçada
que algú volia desfer
per a què morís ben callada
per enterrar-la després.
 
Però a l’escola on anava
però en la nit que s’aprèn
les mans del poble enllaçades
foren la llum que apareix.

<<Que despengin la llaçada!>>
va manar el botifler
amb la ràbia encegada
quan eren buits els carrers.
 
<<Que tota baula desfermin
de llevant fins a ponent,
cal fer por a qui no en tengui
i a qui en tengui fer-n’hi més.
 
Com si l’arrel no existís
que oblidin el que anomenen
sense lligam no hi ha crit
ni futur si junts no el veuen.
 
Un sol delator ens basta
per a començar el procés
quan hagi signat la causa
amb favors el pagarem
>>
 
Però en les nits més esquives
rosa i estel  s’han besat
i una mà en l’altra unides
han guaitat la immensitat
 
del càntic que s’atreveix
per la terra a fer-se ala
amb veu alta o bé en secret
sobre el pont d’una llaçada. 

                                           Abril de 2012

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb