"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de maig i preguntes.

psm-pollenca | 30 Maig, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous 31 hi ha el Ple Ordinari de Maig, a les 20h a la sala de Plens (seguiu-lo per radiopollença.net). Aquests són els punts a tractar:

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 31 de maig  de 2012, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011    

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2012    

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de febrer de 2012    

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari (expedient núm. 10 INT/2012)

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit (expedient núm. 11 INT/2012)

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2012

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions del Festival internacional de Música de Pollença   

8.- Denegació, si procedeix, de la sol·licitud de declaració de compatibilitat presentada pel senyor Ruben M. Pasantino López, agent de la Policia Local, funcionari de carrera

9.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta.

10.-  Aprovació, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 73: Camí de Cala Bóquer del Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí proposat per la propietat   

11.- Ratificació, si procedeix, dels acords adoptats per la Junta Rectora del Consorci de la Gola en sessió celebrada dia 16 de maig de 2012 relatius a la dissolució de dit Consorci

12.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu    

13.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM  sobre la decisió del Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan March, reduir els horaris d’atenció primària i privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris públics 

14.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM sobre el Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria sanitària del Govern d’Espanya

15.- Propostes/Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

Per part del PSM hem fet aquestes preguntes:

PREGUNTES AL PLE ORDINARI DE MAIG

1.       En quina situació es troba l’expedient d’infracció urbanística que varen obrir per la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell ?

2.       En quin estat es troba l’atorgament de llicències per a la ocupació de la via pública? Varen afirmar que aplicarien la ordenança a la Plaça Major; no fan comptes aplicar-la a la resta del municipi?

3.       Quants expedients d’infracció urbanística del municipi es troben en tramitació al jutjat per presumpte delicte urbanístic? Quants d’aquesta legislatura?

4.       Els ha contestat la Conselleria de Turisme les al·legacions presentades a l’avantprojecte de Llei General Turística? En quin sentit?

5.       Quines qüestions tractaren en la visita institucional del Conseller de Presidència del Consell de Mallorca, de la que no avisaren l’oposició ?

6.       Fan comptes complir d’una vegada per totes amb l’acord de ple que acordà la reposició de la font de 1894 de la Plaça Major al seu lloc original o al lloc més proper possible ? Han acordat concedir ocupació de via pública davant aquesta façana sense haver resolt abans aquesta qüestió ?

7.       Proposam complir amb l’acord de Ple adoptat en el seu moment i anomenar la rehabilitada placeta devora el carrer Miquel Bota Totxo, amb el nom de Pere Josep Cànaves. Fan comptes complir amb aquesta i altres imposicions de nom que resten aprovades i pendents ? Si tenen mancança de temps, podrien delegar la gestió de l’expedient ?

8.       En els passats mesos varem demanar pel compliment de la moció per la reposició de pins en la primera línea del Moll i ens varen dir que s’havia de fer en arribar el bon temps. Ja han començat a fer aquesta feina o encara no fa bon temps? Hem pogut observar que s’han continuat tallant pins romputs o vells i que no s’ha fet cap nova sembra.

9.       Quina quantitat s’ha cobrat al propietaris de la Fabrica de Can Morató per les reparacions que l’Ajuntament hi va efectuar? Inclouen totes les despeses de material, hores de feina i direcció tècnica?

10.   Ja s’ha col·locat el disc pel camí de Can Moragues que connecta el polígon industrial amb el Camí de Cal Xino, , tal i com afirmaren en el darrer Ple, per evitar que hi circulin camions de gran tonatge sobrecarregats, fent malbé els marges del camí, el ferm i les proteccions del pas del torrent?

11.   Es faran enguany les estades esportives d’estiu per a infants al poliesportiu?

12.   En quin estat es troba l’expedient de rescissió del contracte per a la gestió de la piscina municipal del Moll ?

13.   Ens podrien facilitar a la oposició les dades completes de l’enquesta turística de la temporada passada, que la regidora ja va donar a conèixer en el Punt Informatiu?

Aqui trobareu la documentació que fa referència al Ple

L’ordenança-Fènix d’ocupació (només a la Plaça Major ?)

psm-pollenca | 28 Maig, 2012 07:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Està convocada l'Assemblea de dimarts 29 de maig a les 21:15 al estudi d'en Toni Marquet amb el següent ordre del dia:

.- Temes Ple mes de Maig

.- Congrés PSM juny 2012

.- Ocupació Via Pública

.- Actes d'estiu, sopars, etc...

.- Precs i preguntes
 
Com sempre oberta a tots els militants i simpatitzants. Al PSM de Pollença no tenim una executiva que decideixi, sino que tots els membres de l'assemblea hi tenen veu i vot. 

 

Que la ocupació de molts espais del municipi amb les taules i cadires del bars, restaurants i altres locals s’ha convertit en un conflicte és més que evident. A sobre és un conflicte que aixeca passions, ja que contraposa el dret dels ciutadans a usar l’espai públic (ja que és seu), amb la voluntat dels empresaris de fer negoci, negoci que indirectament repercuteix en l’economia local. En vista d’aquesta situació, que pot ser complexa, el que cal es establir un marc clar que o faci parts-i-quats: una ordenança.

Això ho va veure clar el llavors regidor del PSM, en Toni Marquet, i després d’una llarga preparació va aconseguir que al 2002 s’aprovés per unanimitat l’ordenança d’ocupació de via pública; la primera que havia tingut el nostre municipi.

Però, ai las, arribaren les eleccions i amb elles el canvi de govern municipal (l’UM-PP amb els batles Cerdà primer i Cifre Ochogava després), i el nou equip arribà a la conclusió que l’ordenança era “d’impossible compliment”. Nosaltres diríem que allò que consideraren era el “no interessa el compliment”, ja que si l’ignoraven la Junta de Govern podia continuar atorgant les ocupacions al seu lliure designi –amb el poder clientelar de fer favors que això suposa-. Aquesta situació d’ignorància de l’”ordenança Marquet” s’ha mantinguda fins als nostres dies. En aquest temps ja hi ha hagut dues aprovacions inicials de noves ordenances destinades a carregar-se l’ordenança del 2002, la primera a l’any 2009 i la segona, ja amb el PP-Lliga, al febrer d’enguany mateix. Sempre amb l’argument, que s’han posat a la boca molts portaveus de diferents grups municipals de que l’ordenança vigent és d’ “impossible compliment” (sense donar-ne mai cap prova, això sí).

El fet ha estat que en tots aquests anys la situació en els carrers ha empitjorat. Hi ha més locals, més ocupacions i a certs llocs com la Plaça Major la situació amenaçava en convertir-se en insostenible amb les sol·licituds fetes per part d’un nou local inaugurat recentment.

Davant aquesta amenaça d’ocupació massiva de la Plaça la Junta de Govern han decidit, a la fi, posar en pràctica l’ordenança actualment en vigor, la del 2002. Això, a grans trets, suposa una reducció de les taules i cadires que tenen assignades la majoria de locals de la Plaça, fet que permet que se n’hi  incorpori qualque local més sense que el número total sigui més gran (ja que hi havia un percentatge del 50% que es donava per sistema i que ara no es concedirà).

Que dir de la mesura ? Celebram que, malgrat sigui deu anys després, a la fi es comenci a aplicar l’ordenança. L’ordenança del 2002, com l’Au Fènix, haurà renascut de les seves cendres per passar de ser “d’impossible compliment” a ser “de necessari compliment”.

Reclamam que la seva aplicació no s’ha de restringir a la Plaça Major, sinó a tot el municipi. La ordenança és d’aplicació a tot Pollença i els membres de la Junta de Govern (PP, Lliga R. i Alternativa) no poden fer una “reserva de llei” il·legal fent discriminacions entre diferents zones del municipi.

Per altra banda exigim que abans de concedir noves ocupacions a la Plaça Major s’ha de col·locar la font de 1894 al seu lloc original (o al lloc més proper possible), ja que sense cap dubte, això influeix en l’ocupació.

Ens sorprèn que en tot aquest procés s’hagin fet diverses reunions i contactes amb els propietaris dels bars i restaurants (que creiem que s’havien de fer) però que en canvi s’hagi ignorat la opinió dels ciutadans. Aquesta qüestió bé s’hagués pogut tractar en una reunió del tipus “forum ciutada” on tant els ciutadans individuals com els representants d diverses associacions del poble que son usuaris habituals de la Plaça haguessin pogut expressar la seva opinió.

I finalment pensam que no cal embullar més fil fent ordenances noves, sino aplicar la que hi ha i, si presenta qualque defecte, fer les modificacions que calguin, però no canviar el marc jurídic ara que es comença a implantar.

 

Allò que deifineix una plaça és precissament el seu caràcter d'espai públic.
 
 
Al venecians, amb el cafès mes cars del Món a la Plaça de San Marc, no se'ls acudiria mai menjar-se la majoria de 
l'espai de la plaça amb taules i cadires.
 

 

‘Gràcies, Joserra’

psm-pollenca | 26 Maig, 2012 14:43 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Article de Pere Sampol, director de la Fundació Emili Darder, publicat al Diari de Balears

José Ramón Bauzá, en la seva adolescència, tocà una temporada amb la Banda de Música de Montuïri.  Diumenge passat, dia de Pasqua, durant la processó de l’Encontre i en el concert posterior al mig de la plaça, tots els membres de la Banda, sense excepció, lluïren el llaç de les quatre barres, enllaçats per la llengua, en protesta per la política de repressió de la llengua catalana impulsada per José Ramón Bauzá.  Batlle i regidors del Partit Popular desapereixeren de la plaça.  Només quedà el poble i la Banda de Música.  La mítica Banda de Música de Montuïri, co-dirigida per Pere Miralles.  La Banda de Música que, els anys setanta, desafià el franquisme tocant peces com La Marsellesa, La Internacional, Els Segadors i La Balanguera. 

Cap dels actuals membres de la Banda aleshores ni tan sols no havien nascut, però s’han rebel·lat públicament contra les polítiques etnocides del Partit Popular.  Només fa uns mesos molts no sabien que la llengua catalana ha patit persecució durant segles, com ho desconeixien milers de joves que, als instituts, pengen llaços i canten cançons.  Avui surten al carrer amb nosaltres.  I ens han retornat la il·lusió de la lluita.  I hem recobrat l’esperança.  Perquè el pitjor que pot passar a un Poble és que els ciutadans caiguin en l’apatia.  I el nostre Poble, entès com la gent conscient de la seva nacionalitat, llanguia lentament.

Una llengua sense un Estat que l’empari està condemnada a mort, si els seus ciutadans no en són conscients i es rebel·len.  José Ramón Bauzá, encara que involuntàriament, ens ha retornat la consciència.  Amb la seva xulesca arrogància ens ha deixondit.  Sabem que ve a per nosaltres, que ens vol castellanitzar definitivament.  I hem dit prou.  Per tot això, gràcies Joserra.  Pot ser hauràs aconseguit el contrari del que pretenies i, en lloc d’enterrar-nos definitivament, has provocat una nova renaixença.

Estam amb les reivindicacions pacífiques

psm-pollenca | 25 Maig, 2012 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Passats uns dies, desprès de la primera reacció expressada en l'article penjat dimecres i d’haver pogut recollir informació per diverses vies dels fets relacionats amb la vinguda de José R. Bauçà a Pollença, des del PSM de Pollença volem fer les següents consideracions per deixar la nostra postura bén nítida:
Defensam el dret dels ciutadans a mostrar de manera pacífica el seu més que justificat rebuig a les polítiques que s’estan duent a terme des del Govern de les Illes Balears, com feren el 99% dels que es manifestaren al carrer Jonquet, xiulant, picant olles o engronsant senyeres. Els ciutadans tenen tot el dret a fer ús de la seva llibertat d’expressió per donar a conèixer de manera pacífica el profund malestar que ha causat l'actual govern iles seves polítiques en matèria de Sanitat, Llengua i Ensenyament.
Rebutjam totalment el llançament d'objectes, tant si és contra ciutadans corrents, com si és contra el president de la Comunitat. En cap cas són justificables aquestes extralimitacions i fan que les accions d'unes poques persones desvirtuïn les reivindicacions pacífiques i justificades de la immensa majoria dels que assistiren a la protesta contra José Ramon Bauçà.
Criticam el desplegament que ha realitzat el president balear en les visites a diferents pobles per tractar qüestions internes del seu partit. La profusió de cotxes oficials, mitjans policials i molèsties amb el tancament de carrers casa molt poc amb l'austeritat que es predica i crea crispació en la societat mallorquina, cosa que posa en perill la convivència entre els veïns del poble. Així mateix denunciam l'intent de desacreditar les mobilitzacions ciutadanes de protesta que s'han produït tant les les visites de Bauçà als pobles com en altres moments.

Deploram les declaracions del batle de Pollença, que ha aprofitat uns actes puntuals, dels quals encara no s'han identificat els autors, per criminalitzar la totalitat del mig milenar de persones que es reuniren al carrer Jonquet. Els manifestants eren d'edats diverses, des d’al·lots joves fins a persones de la tercera edat; i els llançaments, deplorables, però puntuals. No es practicaren detencions, ni es localitzaren els autors, tot i haver-hi abundant policia de paisà. També deploram la utilització política que n’ha volgut fer el batlle, carregant contra els grups polítics de l'oposició municipal, afirmant de manera gratuïta i irresponsable que “parece que estén satisfechos”. Pensavem que el lloc oportú per consensuar una declaració conjunta és la Comissió Informativa d'aquest divendres i el batlle, amb les seves declaracions ofensives, no fa més que dinamitar aquesta possibilitat.

Carta oberta a José Ramon Bauzá, farmacèutic de Marratxí.

psm-pollenca | 23 Maig, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un article especialment adeqüat per avui, despres de la visita a Pollença que va realitzar José Ramon Bauzà, escrit pel nostre company Joan Ramon Bosch Cerdà.

M’agradaria poder adreçar-me a vostè com a senyor president, però passats només 12 mesos des de les eleccions al govern de les Illes Balears, ja ha demostrat i declarat que només pensa governar per a aquells que li van votar el seu programa, per tant, entenc que no és el meu president. Sé que si no va voler contestar les al·legacions de dotze mil ciutadans que demanaven que la seva llengua tingui la mateixa consideració que el castellà, segurament ni tan sols llegirà la meva carta, però no puc estar-me d’escriure, encara que sigui només per expressar el meu malestar.

Primerament vull dir que, si bé no descart sortir al carrer a expressar el meu malestar per la seva forma de governar, rebuig qualsevol tipus de violència, ja sigui la d’agredir persones com també la d’agredir llengües de la pròpia comunitat, ambdós fets són per a mi totalment rebutjables, com també ho és el de privar la gent d’una sanitat i un ensenyament dignes, per tant, tot el meu suport cap a la gent que rebutja la violència.

Com vostè bé sap a les eleccions de maig 514.931 electors no van votar el Partit Popular i 196.680 sí que votaren el PP. Així i tot, el fet que molts decidiren no votar cap opció, afegint-hi a això a la divisió de vots entre els diferents partits, crearen les circumstàncies que van donar-li la majoria parlamentària. Per tant, vostè creu que té el suport de la majoria dels ciutadans per desenvolupar el seu programa sense escoltar ningú? Jo no entenc la seva prepotència repetint sense escoltar que té el suport majoritari. A mi les xifres no em quadren, què vol que li digui, i no soc de ciències com vostè.

Hi ha fets de la seva suposada austeritat que tampoc no m’acaben de quadrar. El primer és veure com el municipi de Marratxí, amb un dèficit d’un milió d’euros el 2007, va passar a ser de cinc milions quan vostè va acabar la legislatura. Crec que això és augmentar el dèficit, no reduir-lo. Per altra banda, veig com a les reunions del seu partit a la part forana s’hi desplaça en cotxe oficial, per les imatges que veig en premsa, és això una mostra d’austeritat o d’aprofitament partidista de les institucions?

No vull allargar-me molt ja que sé que està prou ocupat, i sempre de viatge. Quan el veig a les entrevistes que li fan, sol ser sempre a Madrid; un fet que em sorprèn perquè em  pensava que el president d’una comunitat tenia les feines a ca seva... Però bé, com que per vostè la comunitat és redueix a les 196.680 persones que li votaren el seu programa, això li deu reduir la tasca. Per tant, vist que almenys vostè i els seus consellers fan un esforç per sortir de la crisi apujant-se un 25% el sou... Bé, el que li volia demanar és que ja que és tant per Madrid, i si no s’ha d’enfadar amb vostè el senyor Rajoy, podria demanar-li si ens pagaran el deute que té amb nosaltres el Govern Central; o preferirà seguir sagnant amb imposts directes i indirectes a tots els qui el van votar i també als qui no? Desafortunadament, als qui no el vam votar i a molts dels qui sí el votaren, ens ha quedat clar que potser és un bon farmacèutic, però no és un bon president de comunitat autònoma.

Des que tenc l’opció de votar, i li puc dir que d’això fa més de vint anys, no m’havia trobat mai sense president a les Illes Balears, amb menys o més afinitat amb cadascun d’ells evidentment. No cregui que dir això m’alegra, però vostè té el demèrit (no requisit) de haver- ho aconseguit.

Quina Plaça volem?

psm-pollenca | 21 Maig, 2012 07:31 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests dies es un motiu de debat molt fort en el si de l’Ajuntament com s’ha de resoldre la ocupació amb taules i cadires de la Plaça Major. L’obertura d’un nou local ha fet urgent donar una resposta a una qüestió que fa massa temps que s’ha anat posposant.

Aquesta circumstància s’ha vist agreujada pel fet que s’aprovás inicialment una nova ordenança d’ocupació de via pública, al mes de febrer, que va crear unes expectatives noves, retardant l’atorgament d‘ocupacions fins que no s’aprovás definitivament. L’aprovació definitiva ni va arribar  ni arribarà per aquesta temporada davant l’allau d’al·legacions que es varen presentar, posant de manifest l’actitud irresponsable de l’equip de govern aprovant inicialment una ordenança de manera improvisada i havent de fer servir el vot de qualitat del batlle.

Doncs en quina situació ens trobam? Que s’han de d’atorgar les ocupacions de via pública per enguany (quan ja fa moltes setmanes que s’ha començat l’activitat turística i els bar i restaurants, lògicament, no han esperat que l’Ajuntament es decidís a donar les ocupacions i han fet el seu cap envant). L’única eina legal que ara mateix hi ha per donar aquestes ocupacions es la vigent ordenança del 2002, i qualsevol atorgament que es faci sense respectar-la suposa incomplir la legalitat per part del propi Ajuntament, posant en perill la seguretat jurídica dels negocis i dels ciutadans.

Tornant a la Plaça Major l’Equip de Govern PP-Lliga R. maneja una sèrie de propostes que ens han fet arribar perquè els donem la opinió. Vos les adjuntam perquè vosaltres ens la faceu arribar a noltros. La veritat és que no ens satisfà cap de les propostes i així ho hem fet arribar, ja que no compleixen amb una sèrie de punts que creiem que són bàsics:

-        Abans de decidir res sobre la ocupació a la Plaça Major s’ha de col·locar la font de 1894, complint amb la moció aprovada per unanimitat, tan a prop com sigui possible del seu lloc original, ja que la seva situació condiciona la ocupació de les taules i cadires.

-        Els passos als carrers han d’esser, com a mínim, de 3m., ja que un cotxe o ambulància ha de poder passar en cas d’emergència; així que res de passos de 1,5m. També s’ha de deixar lloc suficient a les cantonades per poder voltar.

-        A damunt la Plaça ja no es poden ocupar més metres quadrats, perquè està prou ocupada i seria un perjudici tant pels ciutadans com pels propis bars, per la sobreoferta que suposaria i la pèrdua de qualitat de la Plaça.

-        Les taules, cadires i para-sols que es col·loquin han de permetre que l’església es vegi correctament, ja que és el motiu més fotografiat de la Plaça i el que li dona més encant.

-        En qualsevol cas, els metres quadrats de ocupació que s’atorguin a qualsevol local han de complir amb la ordenança en vigor, com no pot ser d’altra manera.

Aquest dimarts hi ha la reunió de la Junta de Govern (PP-Lliga R.-Alternativa) i en principi ja s'ha de prendre una desició respecte de les ocupacions de via pública, així que restarem a l'espera, confiant en que els nostres arguments siguin tinguts en compte.

 

Clica per engrandir

 

 

 

Adjudicades les platges pel 2012

psm-pollenca | 18 Maig, 2012 07:42 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dissabte hi ha la Trobada Oberta del PSM a Petra.  Recordau que es una tobada oberta a tothom, inclosos i molt especialment els que no son militants (el que ho son també), per preparar el Congres del mes que ve. Animau-vos.

Dissabte 19 de maig, a les 10:00 hores, a l'Escola de Música de Petra (situada al mateix edifici del Teatre).


Com ja ha trascendit a la premsa, a falta de recursos d'altres licitadors, l'Associació de Veïns del Port de Pollença ha resultat guanyadora de del concurs per a la gestió de les platges del Port de Pollença i de Cala Sant Vicenç, per haver fet l'oferta que ha estat millor puntuada. Des del PSM volem felicitar a l'Associació per haver guanyat aquesta licitació i desitjar-li un bon desenvolupament de la feina, ja que si és així ben segur repercutirà en una millor valoració dels serveis turístics que ofereix Pollença. Apart de l'associació, també l'hotel ha guanyat les de Formentor i els lots de canal d'embarcacions s'han adjudicat a altres empreses.

Per altra banda també volem manifestar la nostra exigència a l'Equip de Govern (PP-Lliga R,) per tal que facin cumplir el plec de condicions del contracte per a la gestió de les platges. No ha de passar com altres anys que una vegada resolt el concurs els serveis oferits per l'empresa distaven molt dels que s'havien compromés, o que el pagament del cànon s'ha hagut de finançar perque l'adjudicatari no l'ha pagat puntualment (amb la mateixa Associació de Veins). També exigim de l'equip de govern  que es faci un seguiment estricte de la qualitat dels serveis per garantir que l'estiu de l'any que ve (2013) les platges pollencines puguin recuperar les banderes blaves que enguany no tenen per la deixadesa del govern municipal. Finalment reclamar que les platges no s'abandonin durant l'hivern i que els serveis de platja es comencin a oferir quan comença la temporada i no amb el retard que hem sofert tant enguany com l'any passat.

 

Veure noticia de l'Ultima Hora

 

Per altra banda també ha aparegut la noticia de que finalment s'obrirà el Centre de Turisme Ornitològic de La Gola. És una llàstima que s'hagi perdut aquest mes i mig, que era el més fort per aquest tipus de turisme, però al manco és millor que finalment s'hagi obert que no tenir-lo tancat. Sembla que la solució és provisional per aquesta temporada i que de cara a la següent es firmarà un conveni. Esperam que els serveis que s'ofereixin enguany tenguin el nivell que cal i que no siguin per cubrir l'expedient, ja que això faria més mal que bé a la imatge del Centre.

 

Veure noticia del Diario de Mallorca

 

Acampallengua 2012, a Manacor.

psm-pollenca | 16 Maig, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els propers 2 i 3 de juny es torna a celebrar l'Acampallengua, aquesta vegada a Manacor, de la mà de Joves de Mallorca per la Llengua.

Al següent enllaç disposau de més informació http://www.acampallengua.cat

Com a novetat, enguany s'adquireixen les entrades a través de la xarxa, a través de micromecenatge a través de Verkami. Amb aquest Verkami s'ofereix l’oportunitat de ser un col·laborador actiu de l’Acampallengua, fer possible amb la vostra ajuda aquesta activitat. Al Verkami hom pot aconseguir l’Abonament de l’Acampallengua abans i regals especials segons la recompensa que hom agafi.

QUÈ INCLOU L’ABONAMENT?
Dret a acampar, camiseta, activitats, concert, motxilla, etc.

Aprofitam per donar difusió a aquests tipus d'iniciatives són més necessaries que mai. Animau-vos a participar, especialment els més joves hi trobareu festa, reivindicació i bones vibracions.

 

Que no continuin empitjorant el transport públic pels pollencins

psm-pollenca | 14 Maig, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests darrers mesos molts ciutadans han vist com a Pollença es reduïen algunes freqüències del transport públic, i a més, arran d’això és duia al plenari del mes de Gener, una proposta per a millorar el transport públic al nostre municipi. a partir d'aquí el Batle adreçava una carta a la direcció general de transports del Govern balear, per tal de fer arribar aquest malestar, pel que moltes ciutadanes i ciutadans considerem una minva del servei públic de transports.

Així doncs, després de conèixer la resposta dels senyor Juan Salvador Iriarte, Director General de Transports i President de la Comissió executiva del Consorci de Transports de Mallorca, considerem oportú fer alguns comentaris de la mateixa:

Primerament en la seva resposta informa que la concessió és prestada per una empresa privada, en règim de compte i risc, per tant sense ajudes econòmiques a l’explotació, i per tant entén que l’única via de millora és la negociació, i aquí cal demanar-se: tan febles són les condicions del contracte que no s’estipula un mínim satisfactori per satisfer les necessitats de mobilitat de ciutadanes i ciutadans? I si és així, no considera necessari utilitzar aquesta via?

Per altra banda, reconeix que s’han suprimit alguns horaris directes a Palma, fet que lamentem, doncs això repercuteix en a mobilitat dels ciutadans.

Per altra banda, ens explica que la reducció del servei dins zona urbana, es competència de l’ajuntament. Nosaltres entenem que potser sí, però no en exclussiva, i més quan a la pagina http://www.consorcidetransports.org/es/web/ctm del consorci de transports de Mallorca, en la seva carta marc, a l’apartat on parla dels seus compromíssos hi trobam:

·  S'incrementarà l'oferta dels serveis de transport col·lectiu de Mallorca, atenent les demandes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

·  Prestar un servei de transport universal, que permeti la mobilitat entre els nuclis poblacionals de l'illa, realitzant un esforç en l'increment de freqüències i noves rutes durant els 365 dies de l'any.

·  Els vehicles que prestin el servei seran accessibles a persones de mobilitat reduïda.

·  S'incrementarà la seguretat de les estacions i vehicles.

·  Es proporcionarà informació presencial i per mitjans telemàtics als ciutadans, actualitzada i personalitzada a les seves necessitats, incrementant el nombre d'oficines d'atenció a l'usuari.

 

Finalment, ens diu que no hi ha hagut supressió del transport urbà que uneix el nucli d'Inca i l'Hospital Comarcal Hospital, sinó una reducció de freqüències que ha anat de 28 anades i tornades fins a 20 anades i 22 tornades. De fet, en aquest aspecte, el que nosaltres consideram és que s'ha de poder aprofitar la línia Pollença-Inca-Palma per tal de fer una aturada el mati i una a l’horabaixa al hospital d’Inca. Aquesta seria la opció òptima pels pollencins i no suposa cap sobrecost en augment de freqüències.

A més s'ha de remarcar que, efectivament, hi ha hagut supressió del autobús d’enllaç fins a l’estació del tren de Sa Pobla, fet que no és menciona en cap moment i que valoram molt negativament.

Ens parla de que el Consorci de transports de Mallorca ha fet una alta inversió per pavimentar la aturada de bus del club del Sol, doncs es tractava d’una necessitat imperiosa. És evident que s’ha de seguir invertint en moltes aturades del municipi, i si bé comprenem que no pot ser d’una manera immediata, però s’han d’anar millorant perque presenten unes condicions lamentables.

Finalment, unit a aquest empitjorament del servei hem de veure com les tarifes tornaran a pujar fins a límits abusius: 3 Eur. pel bitllet d'anada i tornada entre Pollença i Port, i 11,80 Eur pel bitllet d'anada i tornada Port de Pollença-Palma, com ja varem comentar el passat divendres.

Per acabar som conscients que l’actual situació econòmica no facilita la inversió pública en general. Així mateix s'ha de valorar que el transport públic garanteix la mobilitat dels ciutadans, allibera de la sobrecarrega que suposa el transport privat, tractant-se a més d’una necessitat en la reducció d’emissions de CO2, un compromís adquirit per la nostre comunitat. Per tant, des de la nostra responsabilitat amb els ciutadans, seguirem demandant millores en aquest transport, més considerant que l'ús del transport públic suposa un estalvi per a la societat.

 

Ens tornen a pujar el Bus

psm-pollenca | 11 Maig, 2012 08:42 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Darrerament els pollencins hem hagut de suportar un deteriorament del servei de transport públic per la minva de freqüències de bus i supressió de serveis (bus a l’estació de tren de Sa Pobla).

Ara, a sobre, haurem de suportar una nova pujada dels preus dels bitllets fins a uns nivells que ens fan començar a dubtar del caràcter de “públic” del servei.

Així, el preu del bitllet senzill entre Pollença i el Moll pujarà fins a 1,50 Eur. per trajecte (3 Eur. l’anada i tornada), i el bitllet entre Port de Pollença i Palma pujarà a 5,90 Eur. (11,80 Eur. l’anada i tornada).

Consideram que aquests preus serviran molt poc al foment de l’ús del transport públic. Son tarifes que estan per damunt el cost del carburant del vehicle privat (Considerant 55 Km, a 6 l/100Km, i 1,45 Eur./litre fan un cost aproximat de 4’78 euros per trajecte), tenint que aquest fa el servei de porta a porta. Per tant reclamam de la Conselleria de Transports la contenció dels preus dels bitllets i una aposta per un transport que és utilitzat pels sectors amb manco recursos de la societat, així com que el nostre Ajuntament intercedeixi per evitar la pujada de preus.

 

 

 
 
 
Aviat aquestes seran les noves tarifes.
 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb