"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Sense tècnic al Museu

psm-pollenca | 31 Agost, 2012 07:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des de principis del mes d'agost el museu no compta amb cap tècnic responsable del mateix, incomplint la Llei de Museus de les Illes Balears (Art.26, sobre la Direcció dels museus). Això fa que no tingui cap persona qualificada per organitzar exposicions o desmuntar les peces exposades actualment. Tampoc pot efectuar la formació que li correspon sobre els becaris al seu càrrec. Això deixa al museu amb una situació de total precarietat i posa en perill la integritat dels seus fons.

Ara per ara ni tan sols s'han aprovat les bases per a la convocatòria d'una nova plaça de tècnic pel Museu, fet que fa pensar que aquesta situació d'il·legalitat es pot perllongar en el temps. Crida l'atenció aquesta deixadesa ja que l'equip de Govern era coneixedor d'aquesta finalització de contracte des de mesos enrere.

Allò ideal seria que aquesta plaça fos coberta com una plaça funcionarial més de l'Ajuntament, i no amb contractes d'assessorament extern (autònoms), ja que aquesta com altres té un lloc de feina assignat, un horari a complir i a més, altre personal al seu càrrec que n'hauria de dependre jeràrquicament. Ens suposam que vista la dinàmica actual de no incrementar personal no es farà així, però el cert es que actualment ni funcionari ni autònom, no hi ha cap responsable del Museu Municipal. Ningú s'imagina un centre de salut sense metges o una escola sense mestres; en canvi l'Ajuntament està mantenint un museu sense tècnic responsable.

El Museu compta amb un pressupost pel 2012 de 104.698,59 euros que es destinen als sous de personal (fins ara la tècnica i un becari) i a les activitats que aquest organitza. Alberga la col·lecció de pintura contemporània sorgida del Certamen d'Arts Plàstiques, així com mostres d'art gòtic i restes prehistòriques, també qualque cessió provinent del Museu de Mallorca. Així mateix organitza activitats de dinamització com exposicions temporals, visites guiades, presentacions...

Des del PSM instam a l'Equip de govern, i en particular a les àrees de Cultura i de Personal, a corregir aquesta situació que impedeix que el Museu pugui desenvolupar la seva activitat amb normalitat si no es vol continuar caient en un flagrant incompliment de la Llei de Museus.

 

EL Museu podria tenir un important paper cultural i turístic al poble si se li dedicassin més esforços des de l'Ajuntament, una feina de replantejament que resta pendent. Lluny d'això se'l deixa sense tècnic responsable.

 

 

Llengües en extinció

psm-pollenca | 29 Agost, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Un article del company Joan Ramon Bosch Cerdà per entendre que la cura de la lléngua no és una mania ni un caprici, sino un deure cap a les futures generacions. Recordau que aquest blog es obert a les vostres aportacions sobre temes relacionats amb Pollença o d'abast més general:

Una llengua desapareix quan el darrer dels seus parlants mor. Aquest és un dels punts que es deriven de la lectura del treball de camp desenvolupat pel lingüista Bruce Connell l’any 1995 a Manbila, Camerun. En el seu treball, Bruce Connell1 va trobar una llengua anomenada kasabe, no estudiada anteriorment; en aquells moments només un home anomenat Bogon era coneixedor d’aquesta llengua. Connell no el va poder visitar atès que la seva estada al Camerun acabava, és per això que hi va tornar a finals de novembre de 1996, només per descobrir que Bogon havia mort el 5 de novembre.

Per tant, podem dir que el kasabe era una de les llengües existents al nostre planeta el 4 de novembre de 1996, però el 6 de novembre ja no ho era, i aquest no és un cas extraordinari de desaparició d’una llengua. Segons les estimacions, actualment hi ha unes 6.000 llengües al món i la previsió és que almenys la meitat desapareguin al llarg d’aquest segle; es calcula que cada dues setmanes desapareix una llengua.

Un estudi de l’Institut d’Estudis Lingüístics Americà (http://www.lsadc.org/) estableix que actualment hi ha 51 llengües amb només un parlant – 28 d’elles a Austràlia-, 500 llengües tenen menys de cent parlants, 1.500 en tenen menys de mil; del total de les 6.000 llengües existents, almenys 5.000 tenen menys de cent mil parlants, és a dir, el 96% de les llengües existents són parlades per només un poc significatiu 4% de la població mundial.

El principal problema és causat per l’assimilació d’una altra llengua, fet que suposa la substitució progressiva de la llengua pròpia. En primer lloc factors externs animen a emprar una llengua diferent de la pròpia (p.e. l’eliminació de mitjans de comunicació en llengua pròpia, la no oficialitat d’una llengua a les institucions, el fet que no s’utilitzi a les escoles...), la qual cosa dóna pas a un període de bilingüisme que fa que els usuaris d’una llengua adquireixin més competències en una altra llengua en detriment de la pròpia, i un tercer període en el qual els joves consideren la llengua assimilada com a més rellevant, fet que provoca la pèrdua d’usuaris.

És la pèrdua de llengües un fet rellevant? Segurament trobarem diferents opinions sobre aquesta qüestió, però potser convé tenir en compte que de la mateixa manera que la pèrdua d’espècies de fauna o flora es considera una disminució en la biodiversitat del planeta, pel que fa a la seva diversitat biològica, també cal considerar la pèrdua de llengües com una minva en la diversitat intel·lectual i cultural.

Entre altres fets, les diverses llengües ens ajuden a entendre l’evolució de les diferents civilitzacions existents al món, així, tal com ens diu Ezra Pound2(2) “La història de la nostra evolució no es pot entendre amb l’evolució d’una sola llengua, i cap llengua no pot expressar totes les formes i graus de comprensió humana”.

Evidentment, no tothom estarà d’acord en el fet que la diversitat lingüística enriqueix, alguns defensaran la bonança d’establir una sola llengua de comunicació, que farà augmentar el nostre benestar i les relacions humanes, però..: cal per això perdre llengües que suposen el signe d’identitat de moltes comunitats?


Bruce Connell, és titular de Sociologia i Antropologia a la universitat d’Oxford, i autor de diversos estudis i publicacions.


2 Ezra Weston Loomis Pound (Hailey, Idaho, Estats Units, 30 d’octubre de 1885Venècia, Itàlia, 1 de novembre de 1972), poeta, assagista, músic i crític nord-americà pertanyent a la Lost Generation —«generació perduda»— que va predicar el rescat de la poesia antiga per posar-la al servei d’una concepció moderna, conceptual i al mateix temps fragmentària.

 

El bilingüisme, tan exaltat pels que només parlen una de les llengües. I qui diu euskera pot dir també català.

 

 

 

 

Per una “rendibilitat social” de la piscina del Moll

psm-pollenca | 27 Agost, 2012 07:55 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Com és sabut, la gestió de la piscina municipal del Moll, que ara està tancada, ha estat una de les primeres grans ensopegades d'aquest primer tram de la legislatura. La història va començar amb la construcció deficient de la piscina, que ha provocat uns grans costos de manteniment i especialment pel que fa al cost d'escalfament d'aigua. No s'hi varen instal·lar plaques solars per escalfar l'aigua ni cap sistema per cubrir la làmina d'aigua i evitar que es refredi. També el sistema de deshumidificació ha donat molts problemes. Una vegada construïda la piscina es va licitar la seva gestió, es a dir, es va “llogar” la instal·lació a una empresa (Algalia) per tal que l'explotés a canvi d'un cànon anual, havent-se de fer càrrec aquesta empresa de les despeses d'electricitat, que l'empresa va calcular en 1.500 Eur/mes i que en realitat han estat entorn els 3.000 Eur/mes., com ja varem explicar en aquest anterior article. A aquests càlculs erronis de l'empresa s'hi ha d'afegir la deixadesa de l'anterior equip de govern que va ignorar les advertències de l'empresa i de l'actual, que en vers de corregir la situació la va agravar posant el comptador a nom de l'Ajuntament i deixant sense resoldre el contracte fins al passat mes de juny. Resultat: 102.927,69 euros de perjudici per l'Ajuntament i la piscina tancada.

Veient el que ha passat a la piscina del Moll i el que passa en altres piscines de la comarca, sembla clar que difícilment pot esser una instal·lació amb una rendibilitat econòmica que la faci mantenir per ella mateixa, més tenin en compte les deficiències de la nostra. Si a n'això li sumam els plans del govern espanyol de no deixar que els ajuntaments donin serveis que no els son imprescindibles ni autosuficients, ens podriem trobar amb una instal·lació en via morta, sense cap futur, ni tan sols la venda per les deficiències de la mateixa.

Davant això, des del PSM el que reclamam es que al manco, ja que no pot ser rendible econòmicament, que sí ho sigui socialment, que els doblers que l'ajuntament hi hagi de destinar aconsegueixin repercutir en sectors amples del nostre poble. Per això no s'ha de desaprofitar el potencial que té la piscina com espai de desenvolupament d'activitats escolars; les escoles tenen camps de jocs, però no piscines. Cal no desaprofitar les possibilitats didàctiques i de promoció de l'esport que ofereix una piscina en un poble de costa com Pollença, on l'aprenentatge de la natació és tan important. També la col·laboració amb les entitats socials i les associacions de la tercera edat, ja que es tracta d'una activitat molt adequada per aquestes grups de població. I també s'hauria d'aprofitar turísticament, ja que hi ha pocs hotels amb piscina coberta i aquesta instal·lació podria servir per a l'entrenament de triatletes, complementant el ciclisme i l'atletisme que ja es poden practicar a les carreteres. I també oferir una oferta àmplia de cursos i entrenament als ciutadans en general. En definitiva es tracta d'evitar que la piscina sigui un simple desguàs de doblers, sinó que cada euro que s'hi inverteixi per part de l'Ajuntament sigui ben aprofitat i dinamitzi aquesta instal·lació. Per tot això ja varem traslladar a l'equip de govern que la millor manera de fer-ho es amb una gestió directa municipal, que permeti un ampli marge de control de l'Ajuntament damunt el que es fa a la piscina, independentment que es pugui contractar qualque servei extern concret. A la piscina ja s'hi han donat moltes passes equivocades, ja es hora de redreçar el camí.

La propera (esperem) posada en marxa de la piscina hauria de servir per potenciar les activitats escolars i socio-esportives 

 
 
 

El Festival en euros ( I )

psm-pollenca | 23 Agost, 2012 10:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ara que el Festival de Pollença 2012 ha entrat en la seva recta final haurem de començar a fer-ne una anàlisi des de diferents punts de vista. La part musical i organitzativa la deixam per un poc més endavant, quan ja hagi acabat. Volem tenir totes les dades damunt la taula per poder analitzar si la gestió ha estat correcte o és millorable. Els costos finals del Festival, la recaptació de les entrades, el nombre d'assistents, ens donaran la mesura de si s'ha enfilat el camí correcte.

De moment, fins a conèixer aquestes dades, del que sí podem informar es dels costos dels concerts que s'han programat enguany, ja que figuren en les actes de les juntes de Govern, i servirà també per prendre consciència de la inversió que suposa aquest esdeveniment.

Ni l'any passat ni enguany ja no s'ha cobrat de la Conselleria de Turisme la subvenció que atorgaven anualment des del 1988, i que suposava anualment una quantitat de 180,000 Euros que es sumaven als 150,000 que posava l'Ajuntament, més altres petits patrocinis institucionals i privats.

Pel 2012, en canvi, el pressupost s'ha limitat a la quantitat a càrrec del pressupost municipal, 254.370 euros pel 2012, als que s'han d'afegir els patrocinis privats, molts d'ells no econòmics, dels que encara no en sabem la quantitat. Comes pot comprovar, això suposa que el festival, actualment, està costant uns ±100.000 Euros anuals més a l'ajuntament que quan la Conselleria de Turisme, sobretot,  i el Consell aportaven doblers.

Dels concerts sí que en podem saber els costos, ja que s'han aprovat en diferents Juntes de Govern:


Direcció Orquestra Simfònica de Balears

6 de juliol

8,968 Eur.

Francesco Tristano, piano

14 de juliol

5,900 Eur.

Orquestra Barroca de Sevilla

21 de juliol

15,340 Eur.

Michael Nyman, piano

4 d'agost

33,040 Eur.

Il Complesso Barroco amb Donna Leon

11 d'agost

33,040 Eur.

The World Orchestra

21, 23, 24 i 25 d'agost

53,690 Eur.

Total


149,978 Eur.

Com es veu, aquest total correspon als 150,000 Eur. Prevists en el pressupost 2012 per a “Contractació concerts”. A banda d'aquests, el pressupost 2012 preveia altres 104.370 Eur. per a despeses diverses relacionades amb el festival d'enguany (El director artístic, el servei de fotografies, publicitat, decoració, etc.).

Aquesta minva de pressupost per a contractar actuacions ha fet que s'hagi passat dels 11 artistes o grups del 2010 (el darrer en que la Conselleria va subvencionar) als 6 de l'actual edició.

De les activitats paral·leles (pel·lícules, actes a Son Brull i Formentor o l'exposició a l'església -que abans es feia fora del programa del Festival i ara s'hi ha incorporat-) encara no en tenim dades, ni econòmiques ni d'assistència. S'ens ha explicat que moltes d'aquestes activitats han estat gratuites per l'Ajuntament, pero encara no ho hem pogut corroborar. Per altra banda si s'arriba a la recaptació d'entrades d'anys anteriors s'hauria de poder arribar a superar fàcilment els 100.000 Eur. de recaptació. Esperam que l'Equip de Govern faciliti tota aquesta informació que ens ha de servir a tots per planificar el futur i fer un Festival millor.

El pianista i compositor Michael Nyman ha estat el músic més conegut de l'edició del 2012

 

 

 

Les desbarrades de l'apotecari de Marratxi.

psm-pollenca | 21 Agost, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un lúcid article del company Joan Ramon Bosch Cerdà sobre el president que patim els balears:

Des del dia en què José Ramón Bauzá va decidir no escoltar ni societat civil, ni Agents socials, ni altres col·lectius de les Illes Balears només els 196.680 electors que votaren al partit popular tenen president del govern balear, mentre els 514.931 electors que no votarem el partit popular, ens em de resignar a un president de Govern Balear per la gent que el va votar i que ens ignora, així i tot, a mi, no em deixa de preocupar, com a molts de ciutadans la política de “mando y ordeno” que de moment està abocant-nos a un caos sense precedents.

Em sembla curiós que el senyor Bauzá sigui present gairebé cada setmana als mitjans de comunicació a Madrid, vull pensar que això no és a canvi de publicitat institucional que pagam tots els contribuents, però em costa creure que sigui degut a l’interès de les seves intervencions. Així tot, cal reconèixer que no sol deixar indiferent, com exemple, una entrevista a la cadena COPE el passat 17 d’Agost, on va fer una sèrie de comentaris impropis al meu parer d’un càrrec com el que ell representa.

Per començar, va amollar que s'ha d'acabar amb la "picaresca" de qui només està apuntat a les llistes del SOIB "per cobrar" i "esperant que no el cridin". Em sembla impropi que pugui dir això i quedar-se tan ample, per quan això suposa un despreci absolut a moltes famílies que estan en una situació complicada, i que es mereixen un respecte. Cal demanar-se si considera el mateix d’aquells que són a la política només per lucrar-se, i quines mesures pensa prendre per evitar-ho, però sembla que d’aquest tema no va comentar-ne res.

Un altre fet que sorprèn, és que es dediqui a criticar actuacions fetes a una altre comunitat, referint-se a l’acció d’un diputat andalús que va endur-se queviures de primera necessitat d’un supermercat, en un acte que pot considerar-se simbòlic (no vull pas defensar-lo). Així, l’apotecari va considerar que com a possibles conseqüències d’aquest acte "si es parla malament d'Espanya, no vindran els turistes potencials i els inversors no voldran desenvolupar-hi els seus projectes, per no assumir riscs." Sembla preocupar-li més un fet que pot considerar-se anecdòtic, que la mala imatge que dona la zona de Punta Ballena a Magalluf, o que una expedició del govern Balear al Rasputin amb dobles públics, així com haver tingut un president autonòmic processat, o que la banca hagi fet fallida degut a que els mateixos banquers aprofitaren els doblers dels contribuents per especular amb el risc immobiliari, a més de veure com de malament fem obres públiques com puguin ser el Palma Arena, Metro “aquàtic” de Palma i una llarga llista que desgraciadament sí considero que fa que els inversors dubtin del nostre rigor.

Segons els tècnics del ministeri d’hisenda, el 72% del frau fiscal (uns 89.000 milions d’euros), és fet per les grans fortunes i grans corporacions empresarials, per l’apotecari de Marratxi, però, això no sembla tenir rellevància.

Aquests dies em tingut la presència del president britànic a Mallorca, concretament a Pollença, hem vist com ha viatjat en low cost i em demano, no podrien prendre exemple d’aquesta manera de viatjar molts polítics del estat espanyol? Com es pot explicar que l’Ajuntament de Marratxí, amb un milió d’euros de dèficit al 2007, va passar a ser de cinc milions quan el senyor Bauzá va deixar l’Ajuntament? És això un bon exemple de racionalització de la despesa?

Realment, no se si pensar que estam davant un cínic, si realment pensa el que diu...

 


Uns Moros i Cristians, Festa d'Interès Cultural

psm-pollenca | 20 Agost, 2012 07:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

De l'enorme interès del Simulacre de Moros i Cristians és un fet del que no cal escriure massa. S'ha convertit en el bessó de les festes de la Patrona i mobilitza una gran quantitat de pollencins i externs que hi participen. Com a part de les festes que és, la vessant lúdica és importantíssima, però també ho és a nivell turístic, pel ressò que dona al poble en els mitjans de comunicació, i des del punt de vista cultural i històric, ja que es tracta d'un esdeveniment que recorda els fets del segle XVI i que es celebra des de finals del segle XIX.

Aquestes festes amb un interès que sobrepassa l'estrictament local i esdevenen referents a nivell de Mallorca tenen el seu reconeixement el el Reglament de la Llei de Patrimoni com a Festes d'Interès Cultural. Es tracta d'una declaració per donar més llustre a la festa però també una eina per preservar els elements essencials que la composen i mantenir-ne els seus valors en el temps.

Per declarar una festa com a d'Interès Cultural s'han de protocolitzar aquells mínims que la composen i que fan que sigui el que és. No es tracta d'impedir canvis o evolucions, que son pròpies i lògiques de totes les festes, sinó d'establir quins son aquells elements fonamentals que s'han de preservar per tal que la festa no es dervirtui. La festa no ha de quedar a expenses de les ocurrències del regidor de torn o de qualque càrrec que vagi “per lliure”, sinó que s'han de respectar aquells elements que fan que el Simulacre sigui el que és.

Per això, perquè el nostre Simulacre de Moros i Cristians es pugui declarar Festa d'Interès Cultural, calen dos elements, fonamentalment:

El primer, que el Consell de Mallorca aprovi definitivament el Reglament de la Llei de Patrimoni que regula la figura del FIC. L'aprovació inicial es va fer i publicar al BOIB ja fa més d'un any i encara no s'ha aprovat definitivament. Altres festes, com la de l'Estendart de Palma s'aprovaren seguin el procediment genèric dels Bens d'Interès Cultural recollits a la llei, fet pels bens mobles i inmobles, però no es el més adeqüat pel patrimoni inmaterial. Altres festes com la dels Moros de Soller ja han demanat oficialment la declaració de FIC i resten a l'espera del reglament.

El segon, un ampli consens ciutadà i polític per demanar la declaració com a Festa d'Interès Cultural. Aquesta declaració s'ha de fer si la societat pollencina en té ganes, sense imposicions. Per això és fonamental l'acord de tots els partits polítics per tal d'evitar que sigui un motiu d'enfrontament, i també l'acord de les instàncies que representen directament els ciutadans, com la Comissió de Festes que, en aquest i en altres assumptes, hauria de tenir un paper fonamental, així com d'associacions que hi tinguin a veure, com la del 31 de Maig.

En definitiva, una proposta per estudiar-la i debatre, i fer la festa més reconeguda (no coneguda, que ja ho és molt), sinó reconeguda en els seus valors cívics i culturals pels pollencins, valors que complementen als merament lúdics i donen al nostre Simulacre un caràcter excepcional.

 

 

Ens alegram de la disposició favorable mostrada per la regidora de Cultura en les declaracions fetes al Diari de Balears,
on afirmava que amb voluntat de consensens no hi veia inconvenients a tirar-ho endavant. Li agafam la paraula per fer-hi feina tots junts.
(Foto Diario de Mallorca)
 

 

La improvització es la norma. Respostes al Ple de juliol.

psm-pollenca | 16 Agost, 2012 08:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquestes foren les respostes a les preguntes que ferem al passat ple de juliol:

 

1.       En quin estat es troba l’expedient d’infracció urbanística per la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell?

T.Cifre Ochogavia (batlle,PP): Es va acabar el termini perque l’interessat pogues al·legar i continuarà l’expedient d’infracció.

Una vegada més es demostra que a Pollença, el fàcil es passar-se la llei pel folre. En un matí es va col·locar una tanca publicitària il·legal que crea un enorme impacte a la primera imatge que dona el poble, i fa més de nou mesos que reclamam que es retiri i només topam amb excuses per part de l’Ajuntament. El Departament de Carreteres ha hagut de menester que els sol·licitéssim informació per adonar-se de que s’havia col·locat una tanca de vuit metres de llargada; per altres coses tenen mol més bona vista.

2.       Ja s’ha executat subsidiàriament la retirada de l’antena il·legal del carrer Cecili Metel?

T.Cifre Ochogavia (batlle,PP): Va dir que no s’havia de fer retirar, que era suficient en precintar l’activitat, i això s’havia fet el 3 de juliol.

Com que sembla que l’antena encara té qualue activitat farem més averiguacions al respecte.

3.       Perquè no es va aprovar l’adjudicació del contracte de les estades esportives fins al dijous 21 de juny, dos dies laborables abans que comencessin les Estades? Com es va poder inscriure i cobrar a les Estades sense tenir un adjudicatari del servei? Que hagués passat si el concurs hagués quedat desert o s’haguessin presentat al·legacions? S’haguessin retornat els doblers?

Com es que la Ressolució de Batlia declarant la l’adjudicació es del 27 de juny, quan ja feia tres dies que s’estava executant el servei ? 

T.Cifre Ochogavia (batlle,PP): Si s’hagues al·legat el servei no hauria pogut començar en la data prevista i s’haurien hagut de retornar els doblers, pero que això és elucubrar, ja que no va passar.

El cert es que aquest servei es va adjudicar “in extremis” dos dies laborables abans de la data de començament i quan l’Ajuntament ja havia cobrat les inscripcions. Això va provocar un perjudici en el servei, que la primera setmana va haver de funcionar amb una deficient dotació de monitors. No hi ha justificació per aquest retard, ja que es un servei que fa anys que es dona i que es sabia perfectament quan hauria de començar.

4.       Quin es el cost de la campanya de civisme de l’àrea de Medi Ambient?

Mª.Petra Buades (Regidora Medi Ambient, PP): 2.600 E de personal i 4.600 E de material. Era un cost inclòs en el contracte de neteja viària, per això no ha tingut un cost suplementari per l’Ajuntament.

No hi ha res de franc, tot es paga per una via o per l’altra. La campanya ha estat de molt curta durada, molt poc efectiva i d’una estètica més que dubtosa, amb els famosos plafons clavats a terra.  

5.       Demanam el pressupost desglossat per conceptes de les festes del Port de Pollença i de Pollença.

Volem revisar un per un tots els conceptes de les festes, per comprovar s s’hi han aplicat els criteris d’auteritat que tant es prediquen.

6.       S’ha intentat fer una recollida de fons entre els negocis de Pollença per tal que poguessin sufragar els focs artificials, a la manera com s’ha fet al Port de Pollença ?

T.Cifre Ochogavia (batlle,PP): Va dir que no. Que al Moll els focs eren importants pero a Pollença no i que no hi havia hagut cap oferiment per part d’empreses interessades.

En canvi quan uns particulars de l’associació Essència i Arrels han aconseguit fer aquesta recollida de fons tampoc se’ls han donat facilitats per fer els focs, que finalment no es feren.

7.       Es poden fer les gestions oportunes per millorar el servei de bus a Cala Sant Vicenç, que presenta les següents deficiències:

a.      Els horaris de pas no es corresponen amb els que estan publicitats a les parades.

b.      El trànsit d’autobusos no segueix una ruta clara, i passa per tots quatre carrers principals de la Cala, provocant problemes de circulació i renous.

Mª.Petra Buades (Regidora de Policia, PP): Va negar que hi hagues cap problema amb els autobusos de Cala Sant Vicenç. L’únic es que els horaris no son bons.

La Sra. Buades desconeix, donç, els itineraris que fan els autobusos, ja que els residents han de patir les rutes per tots els carrers.

8.       Varem demanar que no s’introduïssin criteris arbitraris en el Simulacre de Moros i Cristians, ja que ens havia arribat que es volia fer sortir a l’Ajuntament Vella des de Sant Jordi. Sóller té en marxa la declaració dels seus moros i cristians com a Festa d’Interès Cultural; pensam que Pollença no hauria de ser manco i així es posarien unes bases que definirien els trets més importants de la festa, evitant desvirtuacions.

9.       Varem demanar que es torni posar el dia de les votacions dels càrrecs de les festes en la setmana anterior, com s’havia fet sempre, ja que el retardar-ho una setmana no havia millorat res i havia provocat problemes d’organització. De vegades sembla que les coses importants que necessiten ma de metge no es volen tocar, i en canvi altres coses menors que no donaven problemes es canvien per canviar.

10.   Demanarem que es treguin les bases per a cobrir la plaça de tècnic del Museu de Pollença i es cobreixi quan abans millor, per tal de que no quedi sense cap tècnic responsable. Una altra ficada de pota de l’Ajuntament en matèria de personal; quan feia mesos que sabien que el contracte de l’actual tècnica acabava no l’han tret a concurs i el museu quedarà sense tècnic responsable per dirigir els desmuntatges de les exposicions de l’Esglèsia del Roser, de les obres del Certàmen o preparar l’exposició de la Fira.

11.   Demanarem que es fixin uns criteris objectius consensuats amb els sindicats per a la concessió dels complements de productivitat. Això ve a compte de que l’actual equip de govern havia decidit donar complements de 2.000 i 3.000 euros a tres treballadors de l’Ajuntament, saltant-se la negociació sindical. La suposada explicació era perquè aquests “estiren del carro” de l’Ajuntament, el que suposa un evident agravi amb la resta dels quasi dos centenars de treballadors de l’Ajuntament. Sembla que varen advertir del seu error perquè anunciaren que havien anul·lat aquests complements.

 

 

Independentment de diferències ideològiques, és una magnífica noticia que el primer ministre britènci, David Cameron, faci publicitat de Pollença i especialment de Cala Sant Vicenç, un nucli que necessita molta promoció. Pel que es veu aquesta no arribarà de l'Ajuntament sino de cops de sort com el que il·lustra la foto (Ultima Hora) 

 

 

També és una magnífica noticia el quart lloc del palista pollencí Sete Benavides als Jocs Olímpics de Londres. Avui a les 13,15 arribarà a la Plaça Major i despres, a les 13,30, se li farà una recepció a l'Ajuntament. Tothom hi està convidat. 

 

Vandalisme... i negligència.

psm-pollenca | 10 Agost, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir varem poder veure a la premsa mallorquina i al facebook de l’Ajuntament com l’equip de govern condemnava els actes vandàlics produïts en el parc infantil que s’està instal·lant davant el Centre Miquel Capllonch del Port de Pollença. Com no pot esser d’altra manera, ens sumam a aquesta condemna. La millora dels parcs infantils és una reivindicació del PSM que ve d’ enrere, quan al 2009 ja reclamàvem una millora urgent d’aquestes instal·lacions. Amb el que costen no es de rebut que ningú es diverteixi espatllant aquestes instal·lacions quan ni tan sols han estat posades en funcionament.

Així com està ben clar que hi ha uns culpables, que són els que han comés els actes de vandalisme, també en aquest cas podem trobar una important negligència per part de l’Ajuntament.

Aquesta obra de muntatge del parc infantil ha d’estar correctament tancada, segons estableix el reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció, que en l’article 9 assenyala que s’han d’ “Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.” I com explica la guia tècnica del Ministeri de Treball “cal que l'obra estigui delimitada físicament. les
característiques (alçada, solidesa, resistència, etc.) d'aquesta delimitació seran tals
que només pugui sobrepassar de forma intencionada. Els accessos a l'obra (persones i vehicles)s’ han centralitzar en punts fixos que per tal que romanguin vigilats o tancats, de tal manera que només les persones i vehicles autoritzats puguin accedir a l'interior de l'obra
”. Més enllà de normatives, és de sentit comú que una zona d’obres ha d’estar ben tancada, especialment si hi ha elements atractius pels infants.

Del que hem vist al lloc sembla que no ha estat així, ja que la zona de l’obra es fàcilment accessible ja que la valla no està tancada. Es podria haver donat la paradoxa que els “vàndals” s’haguessin fet mal dins l’obra i la culpa encara seria de l’Ajuntament. Està molt bé que l’equip de govern condemni (ens hi sumam, repetim), però ha de començar tenint les seves obres en bones condicions i així, evitar facilitar els actes de vandalisme i prevenir mals majors.

L'accés a la zona en obres romania obert ahir mateix

 

 
 
 

 

Juntes de Govern d’abril, maig i juny.(I)

psm-pollenca | 08 Agost, 2012 08:13 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Farem un petit resum dels acord més rellevants de les juntes de govern d’aquests mesos, juntes on s’han decidit qüestions importants relacionades amb la temporada turística. Recordam que la Junta de Govern està formada per sis regidors, del PP, Lliga i Alternativa.

En les juntes d’abril s’hi varen dur fins a vint (20) resolucions d’expedients sancionadors per infraccions urbanístiques. Aquestes resolucions varen quedar “retirades per a un millor estudi”. Altres vuit expedients s’aprovaren amb multes que sumen un total de 306.749,54 Eur. Finalment les resolucions les fa directament el batlle per Decret de Batlia, evitant així el debat de la Junta de Govern. La disciplina urbanística és un dels grans temes pendents d’aquesta legislatura, del que prometeren un consens amb la resta de grups, però contràriament s’està gestionant d’una manera molt personalista per part del batlle.

Es va contractar una empresa per 18.000 Eur. més IVA per cobrar les quotes d’urbanització de la zona UNAC 33. No entenem que amb el personal propi de l’Ajuntament no es puguin gestionar aquests cobraments.

Es varen aprovar els pagaments de 3.648,84 Eur. en concepte de indemnitzacions a diversos ciutadans per la caiguda de faroles rovellades damunt cotxes, als carrers Xarxes, Nanses i Roger de Lluria del Port de Pollença. Aquest fet dona la mesura de l’estat de conservació de l’enllumenat en el municipi.

Es varen aprovar les bases per a cobrir temporalment en comissió de serveis la plaça de subinspector de la Policia Local. Els representants sindicals havien al·legat a aquestes bases. Es va aprovar amb l’abstenció d’A.

Es va obrir procediment sancionador contra un treballador de l’Ajuntament que havia duit a arreglar una motoserra dient que era de l’Ajuntament, quan era de propietat particular. Es varen aprovar set dies de suspensió d’ocupació i sou.

S’han anat aprovant diverses despeses de l’Àrea de Cultura: l’actuació del teatre de teresetes pel 14 Festival Internacional de Mallorca, per import de 2.776,54 Eur. També la catalogació dels objectes del Museu Municipal de Pollença per 7.800 Eur. Dels contractes del Festival que s’anaren aprovant en farem una valoració específica, quan sapiguem globalment el que ha costat i els resultats del Festival de Música d’enguany.

També sancions a 18 locals per passar-se en l’ocupació de via pública amb taules i cadires. D’aquests la immensa majoria (13) són locals del port de Pollença, perquè el batlle vagi dient que al Moll no hi ha problemes amb l’ocupació.

Així mateix es va aprovar la renovació del lloguer del solar de l’Hort del Puig (devora la benzinera) per sis mesos més, 4.600 Eur. Quan es va aprovar el pressupost al gener ens varen dir que es faria una contractació per 6 mesos i després es miraria si s’eliminava per estalviar. De moment no es així, i no veim la necessitat de renovar el lloguer a aquestes alçades.

Es va acordar el retorn de tres taxes de 3.411,31 Eur. cadascuna a diferents botigues a les que es va canviar la categoria dins la relació de taxes de fems.

 

La caiguda de faroles ha esdevingut un perill real al Port de Pollença

 

Participació ciutadana a les festes

psm-pollenca | 06 Agost, 2012 07:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El fet que les festes de la Patrona siguin tan sentides per moltíssim pollencins fa que, de vegades, algunes decisions entorn de les mateixes siguin polèmiques i molt comentades entre els pollencins. En les d’enguany aquesta polèmica, lluny de minvar, sembla que ha augmentat.

Es va començar retardant la data de les votacions de la Patrona una setmana. L’explicació de l’equip de govern era per evitar que coincidissin amb les festes del Moll. Els que han seguit les festes del Moll i les de Pollença han pogut comprovar que aquesta superposició ha resultat irrellevant, ja que l’acte més multitudinari del Moll fou la “Festa Marinera”, en dissabte; en canvi la setmana següent les votacions coincidiren amb un concert del Festival de Pollença. El resultat és que el retard d’una setmana no ha millorat res i en canvi ha provocat problemes per l’excessiva proximitat amb les festes.

Per altra banda en el programa de festes s’ha notat una superposició d’actes que podrien tenir públics similars: ball de saló i homenatge a Costa el divendres, el ball de bot i el concert al Convent de dissabte o la festa Pollencina i el ball de bot el dilluns. També el dia de la revetlla de “Marxa Fresca”, entre setmana, no ha estat exempt de polèmica. Finalment la qüestió de la manca d’activitats adreçades a infants, que l’associació Essència i Arrels va intentar suplir amb èxit amb una obra de teatre, així com la recaptació de doblers per organitzar uns focs artificials que haguessin sortits de franc a l’Ajuntament, però que per raons incomprensibles no s’autoritzaren des de l’Ajuntament.

Les festes suposen una despesa que no és prioritària i per això en situacions econòmiques com l’actual cal apel·lar més que mai a la participació de la gent i a la col·laboració desinteressada, que hi és, per l’estima que tenen molts pollencins a la festa. Aquesta col·laboració no serà possible si es posen traves  a la participació dels ciutadans: la Comissió de Festes amb una quasi nul·la capacitat de decisió, oferiments de grups de música pollencins per tocar de franc que es varen ignorar o els propis focs artificials finançats amb una col·lecta que no s’autoritzaren.

A molts pobles les festes les organitzen els propis veïns i l’Ajuntament dona suport i posa l’ infraestructura. A pobles més grans com el nostre això és més complicat, però el que no es pot fer es ignorar a tants pollencins que durant molts anys han sabut fer les festes. En aquest sentit les recents declaracions del regidor Llobeta respecte a Cala Sant Vicenç no conviden a l’optimisme.

 


El passat divendres varem acompanyar els Jubilats per Mallorca en el seu pas pel Port de Pollença de camí a Alcúdia. Els jubilats reclamen que el Govern Balear no margini al català amb la seva reforma de la llei de Funció Pública, així com que es mantingui el sistema de jubilacions sense retallades.
 

 

 (Segueix)
Powered by LifeType - Design by BalearWeb