"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de novembre. Aprovades les 2 mocions promogudes pel PSM.

psm-pollenca | 30 Novembre, 2012 19:09 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escolta el Ple a Ràdio Pollença, en podcast

Aquest és el resultat del Ple de Novembre celebrat aquest passat dijous dia 29. Només érem 16 regidors per l'excusada absència de Mª del Mar Sastre (PSOE).Es va posar de manifest la diferència de criteri entre els regidors de la Lliga, ja que en dues de les votacions els seus membres tingueren diferents sentit de vot.

Si vols consultar el text complet de les mocions, clica aquí.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012

Retirada, no estava preparada.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012

Retirada, no estava preparada

3.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències.

Un pla que ens varen presentar la setmana passada, en línies generals molt adequat si s'aconsegueix la participació social que requereix.

Aprovat per unanimitat.

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012

Nomenament de misser i procurador per defensar l'Ajuntament contra la demanada d'un policia municipal al que se li va denegar la compatibilitat amb la feina de taxista.

Aprovat per unanimitat.

5.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Tot i que el dia contra la violència ja ha passat, l'Ajuntament s'adherirà a aquesta campanya.

Aprovat per unanimitat.

13.- (Es va avançar el punt, suposam que per por que no hi hagués temps de tractar-lo) Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades al procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient.

Després de l'aprovació inicial, ja fa mesos, hi varem presentar al·legacions (veure a l'enllaç de la part superior de l'article) gràcies a les que l'Ajuntament ha descobert que les cases de Bóquer tenen una torre declarada BIC. També s'ha posat de manifest la necessitat de demanar la declaració d'interés general per les obres de condicionament del nou tram de camí. Així i tot l'equip de govern va desestimar la majoria d'al·legacions i aprovar el nou traçat, separant-lo, emperò, deu metres de dos habitatges situats a prop del Pedreret de Bóquer.

Varem exposar els dubtes jurídics sobre la situació en que quedaran els camins, tant l'actual com el que es farà, ja que aquí hi coincidiran el camí assenyalat en el Catàleg (per dins la clastra) el camí del PGOU (pel camí vell) i el nou tram de camí pel costat del Pedreret. També varem criticar que no es tinguessin en compte ni les nostres al·legacions ni es vulgui consultar amb Patrimoni i en canvi sí que es tingui en compte la opinió dels propietaris de dues vivendes presumptament il·legals situades en sòl rústic protegit (ARIP), cosa que ens sembla descompensada. Per tot això varem demanar que es deixàs l'aprovació definitiva per a un proper ple, amb tots els informes tècnics que completin la informació.

Aprovat. A favor: 13, PP, LLR, UMP, CIUP, PSOE, ERAM. – En contra: 3, PSM, A.

6.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als

diferents nuclis del municipi.

Una moció que finalment proposava que el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament es diferencii per nuclis (Pollença, Moll, Cala, Formentor i zona rústica).

Varem exposar que ens sembla bé com a mostra de transparència en el pressupost, però que això no ha de condicionar les despeses i inversions de l'Ajuntament, sino que s'ha de gastar allà on faci falta, independentment del imposts que s'hi recaudin.

Aprovat per unanimitat.

7.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de Pollença

Una proposta d'ordenació dels fondejos que va paral·lela a una iniciativa que ja està estudiant l'equip de govern. Finalment la moció es va aprovar incorporant que es demanaria al Ministeri de Defensa la cessió dels espigons de la Base per solucionar la problemàtica dels fondejos.

Aprovat per unanimitat.

8.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

Una moció per tal que l'Ajuntament no barregi la tasca de gestió municipal amb cap manifestació religiosa i per eliminar els símbols religiosos de les dependències municipals.

Pensam que la sala de plens no és el lloc adequat per tenir-hi un sant crist, fet que provoca que hi sigui present també en les noces civils. Es evident que la gestió municipal no s'ha de condicionar ideològicament amb cap creença religiosa, ja que ens trobam en un estat laic. Tot això no lleva, pensam, que els regidors en l'ús de la seva llibertat puguin assistir a actes de tipus religiós relacionats amb les tradicions i festes del poble.

Rebutjada. A favor: 7, A, PSM, ERAM, PSOE, Magdalena Estrany (LLR) i Tomeu Fuster (LLR) – En contra: 8, PP, LLR, UMP , CIUP - Abstencions: 1, Martí Roca (LLR).

9.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE; CiU i ERAM per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural (promoguda pel PSM)

Una moció promoguda pel PSM per demanar al Consell un reglament que reguli les Festes d'Interès Cultural per tal d'estudiar aquesta categoria pel simulacre de Moros i Cristians de Pollença. El reglament es va aprovar inicialment el 17 de maig de 2011 i encara no s'ha aprovat definitivament. Amb l'aprovació definitiva es podria començar el procés per la declaració com a F.I.C.

Aprovat per unanimitat.

10.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A i ERAM sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc (promoguda pel PSM)

Des del PSM presentàrem aquesta moció abans de que el Consell començàs la retirada de barreres. Tot i que estàvem disposats a retirar-la si la feina de retirada es completava, malauradament encara queden feines pendents que justifiquen el manteniment de la moció.

No s'ha complit íntegrament amb l'acord del Consell publicat al BOIB num.76 de 29/05/2012. La recuperació íntegra és una passa necessària abans de poder fer qualque desafecció que millori els trams de carretera vella i no haver de creuar la nova. Aquí el batle va fer un llarg discurs barrejant qüestions personals i familiars que res tenen a veure amb el compliment de l'acord del Consell. També va fer una nova desqualificació de la feina de la Plataforma Pro Camins Públics Oberts, sense la feina de la qual a dia d'avui no s'hauria llevat ni una sola barrera del camí públic.

Aprovat. A favor: 7, PSM, A, PSOE, ERAM, Magdalena Estrany (LLR) i Tomeu Fuster (LLR) - – Abstencions: 9, PP, CIUP, UMP, i Martí Roca (LLR).

11.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; CiU i PSM-EN de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears

Els pressupostos generals de l'Estat discriminen novament les Balears amb un finançament per davall el que les Illes mereixen i aporten.

Aprovat. A favor: 10, PSM, ERAM, A, PSOE, LLR, CIUP – Abstencions: 6, PP, UMP.

12.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença; IB-Lliga; UMP; PSM-EN i ERAM a favor d’una política comercial equilibrada

Una moció promoguda conjuntament per CiU i Lliga demanat al Govern Balear una política comercial que respecti el petit i mitjà comerç.

Retirada per falta de temps.

 

Precs i preguntes:

Retirades per falta de temps.

Assemblea i Ple de Novembre

psm-pollenca | 28 Novembre, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui dimecres, a les 21,15h, tots els militants i simpatitzants estau convocats a la nostra assemblea, o tothom hi té veu i vot. L'assemblea serà, com habitualment, a l'estudi d'en Toni Marquet.

Entre altres coses tractarem del ple d'aquest dijous dia 29 (20h, sala de plens de l'Ajuntament), que té la següent ordre del dia.

Si vols consultar el text complet de les mocions, clica aquí.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2012

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012

3.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències.

Un pla que ens varen presentar la setmana passada, en línies generals molt adequat si s'aconsegueix la participació social que requereix.

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012

Nomenament de misser i procurador per defensar l'Ajuntament contra la demanada d'un policia municipal al que se li va denegar la compatibilitat amb la feina de taxista.

5.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Tot i que el dia contra la violència ja ha passat, l'Ajuntament s'adherirà a aquesta campanya.

6.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als

diferents nuclis del municipi.

Una moció que proposa que el pressupost d'inversions de l'Ajuntament es diferencii per nuclis (Pollença, Moll, Cala, Formentor i zona rústica) en funció dels ingressos en taxes i impostos que cadascun generi. També la liquidació hauria d'incloure un annex especificant els ingressos generat per cada nucli.

7.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de Pollença

Una proposta d'ordenació dels fondejos que va paral·lela a una iniciativa que ja està estudiant l'equip de govern.

8.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

Una moció per tal que l'Ajuntament no barregi la tasca de gestió municipal amb cap manifestació religiosa i per eliminar els símbols religiosos de les dependències municipals.

9.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE; CiU i ERAM per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural

Una moció promoguda pel PSM per demanar al Consell un reglament que reguli les Festes d'Interès Cultural per tal d'estudiar aquesta categoria pel simulacre de Moros i Cristians de Pollença.

10.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A i ERAM sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc

Des del PSM presentàrem aquesta moció abans de que el Consell començàs la retirada de barreres. Tot i que estàvem disposats a retirar-la si la feina de retirada es completava, malauradament encara queden feines pendents que justifiquen el manteniment de la moció.

11.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; CiU i PSM-EN de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears

Els pressupostos generals de l'Estat discriminen novament les Balears amb un finançament per davall el que les Illes mereixen i aporten.

12.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença; IB-Lliga; UMP; PSM-EN i ERAM a favor d’una política comercial equilibrada

Una moció promoguda conjuntament per CiU i Lliga demanat al Govern Balear una política comercial que respecti el petit i mitjà comerç.

13.- Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades al procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la eva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient.

Després de l'aprovació inicial, ja fa mesos, hi varem presentar al·legacions gràcies a les que l'Ajuntament ha descobert que les cases de Bóquer tenen una torre declarada BIC. També s'ha posat de manifest la necessitat de demanar la declaració d'interés general per les obres de condicionament del nou tram de camí. Així i tot l'equip de govern preten desestmar la majoria d'al·legacions i aprovar el nou traçat, separant-lo, emperò, deu metres de dos habitatges situats a prop del pedreret de Bóquer.

 

(Varem retirar la nosta moció per demanar una suspensió cautelar de llicències de demolició d'edificis històrics del Moll i Cala Sant Vicenç, ja que el batle es va comprometre a aprovar-ho en fer l'aprovació inicial de l'adaptació del Pla General al Pla Territorial.)

 

Precs i preguntes:

Presentam les següents, que son les mateixes que al passat ple (no es contestaren) amb alguna d'afegida al final:

PENDENTS DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE

 1. Disposen ja de la informació completa sobre el Festival de Pollença (assistència, costos definitius, ingressos per entrades i publicitat, nombre d'abonaments venuts, etc) ? En la poden facilitar ?

 2. Perquè encara no s'ha convocat la plaça de de tècnic del Museu de Pollença ? Com es possible que hi hagi una persona contractada com a becari sense cap tècnic que li faci la formació que això suposa? Fan comptes fer l'exposició que cada any s'organitzava per La Fira?

 3. Quins han estat els resultats de la implantació de l'ORA al Port de Pollença (recaptació, sancions, etc...)?

 4. Fa més d'un any que el Camí del Coll de Síller està sense senyalització, fet que suposa un important inconvenient especialment pels turistes del Port de Pollença. Es pot tornar a col·locar la senyalització que indica aquest camí ?

 5. La legislatura passada es va aprovar la senyalització del camí de Ternelles. Poden executar aquesta moció?

 6. En quin estat es troben les obres per complir amb el compromís que va adquirir el batle davant els veïnats del camí de Santueri, d'obrir immediatament el camí al trànsit peatonal i de bicicletes, i a vehicles abans de l'1 de Novembre?

 7. Ja tenen els resultats de les enquestes turístiques del la temporada 2012? Ens els poden facilitar?

 8. S'ha fet cap informe respecte del compliment del Plec de Condicions del Servei de Neteja Viària per part de l'empresa adjudicatària? Ens el poden facilitar?

 9. S'ha fet cap informe respecte del compliment del Plec de Condicions del Servei d'explotació de platges per part de l'empresa adjudicatària? Ens el poden facilitar?

 10. En quines condicions es troba el conveni entre l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient pel manteniment i neteja del parc de La Gola, a totes llums insuficient ?

 11. Fan comptes demanar les banderes blaves per les platges del municipi de cara a la propera temporada, o novament no les demanaran, ja que varen afirmar que no eren útils per avaluar la qualitat de les nostres platges?

AFEGIDES PEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

 1. Quina és la versió de l'Ajuntament sobre els motius que han duit a tramitar el centre de tipificació ramadera de la Cooperativa Pagesa de manera que s'ha dilatat el procés fent perdre la subvenció corresponent a enguany?

 2. Pot explicar la Tinent de Batle quines son les causes de la seva imputació en la peça Nit Niu del Cas Bonsai? Quina va ser la participació de l'Ajuntament de Pollença en les subvencions a aquest esdeveniment?

 3. Al març de l'any 2010 es va aprovar per part del Ple l'elaboració d'un codi ètic, per tal que els partits demanassin la dimissió als seus càrrecs imputats per corrupció amb mesures cautelars . S'han imposat mesures cautelars per part del jutge en aquest cas?

 

Demà nombrosos centres escolars de les Balears, i també de Pollença, es mobilitzen per l'ensenyament públic enfront de les retallades del Govern Balear. a les 20h hi haurà una concentració unitària a la Plaça Major.

Carretera Vella de Lluc: Una celebració agredolça

psm-pollenca | 26 Novembre, 2012 09:33 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir diumenge es va dur a terme l'excursió organitzada per la Plataforma Pro Camins Públics Oberts per la Carretera Vella de Lluc.

Després de la retirada de barreres duita a terme pel Consell des de dimecres passat, l'excursió havia d'esser una marxa festiva de celebració de l'obertura de la carretera. Vella. El gerro d'aigua freda va arribar divendres, quan des del Consell es va comunicar a la Plataforma que no s'havien retirat tots els obstacles i que la solució actual encara és provisional. Com que l'autorització del Consell era per fer el recorregut per la carretera Vella, i sense autorització per retirar cap barrera, els membres de la Plataforma a l'endret de Can Pontico decidiren donar per suspesa l'excursió oficial, com a protesta per no poder transitar encara per la Carretera Vella de Lluc sense obstacles.

Així s'expressava la directora insular, Margalida Roig, el passat dissabte:

(Diario de Mallorca 24/11/2012): El trabajo realizado estos días por los técnicos del Consell "ya garantiza la libre circulación" por toda la carretera. En algunos casos, las barreras han sido eliminadas por completo. En otros, sin embargo, se mantienen las puertas para evitar la fuga de ganado, aunque no estarán cerradas con candado y un cartel del Consell informará de la necesidad de volver a cerrar para no perjudicar a las explotaciones ganaderas de las fincas privadas por las que transcurre el camino público. Roig asegura que es una "solución provisional", si bien admite que desconoce cómo se resolverá en un futuro. (veure article)

Queda feina pendent, per tant, i en aquest sentit del del PSM demanarem mitjançant una moció que la feina s'acabi sense dilatar encara més un procés que ja fa set anys que dura.

Al video, el comunicat de la Plataforma llegit ahir diumenge pels representants de la Plataforma, que acabà amb la petició de dimissió del batle de Pollença pels obstacles que ha posat a la recuperació de la Carretera.

dBalears: Victòria a mitges a la Carretera Vella de Pollença a Lluc

Diario de Mallorca: 200 personas reivindican la restitución del camino público de Lluc a Pollença.

Ultima Hora: Pro Camins Públics disuelve su marcha a las puertas de la finca del alcalde de Pollença

 

Els excursionistes encara hagueren de circular per la carretera nova, perque la recuperació de la Vella encara no és completa.

 

 

 

 

Diumenge, excursió per la Carretera Vella de Lluc.

psm-pollenca | 24 Novembre, 2012 14:37 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Demà diumenge, a les 9,30h al Pont Romà sortirà l'excursió per la Carretera Vella de Lluc, organitzada per la Plataforma Pro Camins Públics Oberts. El Consell de Mallorca s'ha quedat a mitges i n'ha llevat les barreres nomes parcilament.

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/11/24/trazado-carretera-vieja-lluc-mantiene-doce-tramos-delimitacion/810206.html

 

 

 

Comissió informativa del ple de Novembre

psm-pollenca | 23 Novembre, 2012 15:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Vos posam l'ordre del dia i les mocions que avui s'han tractat a la Comissió Informativa preparatòria del Ple de la propera setmana, on ja es pot veure per on aniran els temes que es tractaran. Les mocions encara son en la versió de la Comissió Informativa, fet que fa que algunes s'hagin modificat, i fin i tot qualcuna s'ha retirat.

 Veure el text complet de les mocions.

 

DECRET DE BATLIA NÚM. 1143.- En l'exercici de les competències que l’article 21.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES GENERALS a celebrar dia 23 de novembre de 2012, a les 12,30 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació , si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012

4.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

5.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

6.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural

7.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre la suspensió cautelar de demolicions d’edificis històrics del Port de Pollença i Cala Sant Vicenç

8.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc

9.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc -error, repetida-.

10.- Moció presentada pel grup municipal ERAM de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears

11.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença i IB-Lliga a favor d’una política comercial equilibrada

12.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als

diferents nuclis del municipi

13.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de

 

Pollença

14.- Varis”

 

La qual cosa us notifico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

Pollença, 20 de novembre de 2012

La Secretària

 

Celebrem-ho, per que no?

psm-pollenca | 21 Novembre, 2012 23:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

De vegades es donen aniversaris o circumstàncies que conviden a ser celebrades. La celebració serveix per recordar els anys que han passat i fer-ne una reflexió amb la que emprendre amb més força la tasca que ens queda per davant. Malgrat això signifiqui, per un moment, mirar-se la guixa.

Una d'aquestes efemèrides són les 100.000 visites úniques del blog “El Castell Digital” (les visualitzacions arriben gairebé a les 195.000), el blog del PSM de Pollença. En realitat aquestes son les visites d'ençà que al 2007 ens instal·larem a Mallorcaweb (que tan bé ens ha acollit des de llavors) i hi posarem a funcionar el comptador. El blog realment va néixer l'abril de 2005 hostatjat inicialment en un domini propi, i el primer article estava dedicat al cicle Abril de República de l'any 2005. D'aquesta primera època no en tenim referencies sobre el nombre de visites, però ben aviat el blog va esdevenir un punt de trobada de la política pollencina. Afortunadament després han aparegut altres blogs polítics que han anat diversificant la informació. En aquesta darrera època des del 2007 es sumen 1023 articles. Actualment El Castell Digital registra un nombre de visites que supera el centenar de visites úniques i les 200 visualitzacions els dies que hi ha articles nous. No publicam diàriament, ja que preferim centrar els articles en qüestions locals (pels d'àmbit balear o estatal ja tenim la web del PSM-Entesa), fet que fa també que els articles siguin molt més llegits.

En aquests anys hi hem publicat tota l'activitat política intentant donar transparència a l'activitat municipal a través d'ell; poc a poc crec que ho anam aconseguint.

Una altra celebració, aquesta de caràcter més personal, són els 4 anys com a regidor de l'Ajuntament. Els 4 anys són una legislatura, el temps que sol passar entre eleccions. En el meu cas, pel fet d'haver entrat com a regidor el novembre de 2008, fa que la meva “legislatura” es compleixi en aquest proper ple de novembre.

El començament ja va ser complicat, amb un primer ple en el que ens posicionarem contra les intencions d'UM respecte del tren a Alcúdia amb una moció conjunta amb Alternativa en la que demanàvem el traçat del tren paral·lel a la carretera, on també ens manifestarem contra l'aparcament damunt els terrenys de La Gola (projecte que Unió Mallorquina ni tan sols volgué ajornar un ple perquè la poguéssim estudiar), i on no donarem suport a obrir un expedient informatiu per la privatització d'EMSER. Tot un preludi del que serien uns mesos complicats de coexistència dins el govern municipal, amb continues desavinences amb els llavors socis, especialment amb els de l'extinta UM. Com aquests hi hagué altres moments amargs, com el conflicte amb el Camí de Ternelles i la posterior destitució o com tota l'època relacionada amb l'operació Voltor, que malgrat no ens afectava, va enrarir fins a l'extrem l'ambient polític. O més recentment també el resultat de les passades eleccions, en la que recollirem un resultat pitjor que a les anteriors, que crec que no feia justícia a la feina feta en els darrers anys.

Però me vull quedar amb les sensacions bones. Amb haver rebut l'encoratjament de molts pollencins que han posat la seva confiança en el nostre partit, tot i la varietat d'”oferta política” que tenim al nostre poble, confiant en aquest projecte que a mesura que passa el temps es mostra com a ben fonamentat i sòlid, més enllà de focs d'encenalls que s'apaguen tan aviat com s'encenen. Amb haver pogut comprovar com tot un grup de gent, l'Agrupació del PSM de Pollença, s'ha anat engrescant en el projecte de poble que defensam. I amb haver pogut anar fent una feina constant que a la llarga va donant els seus fruits pel bé dels pollencins. Sense anar més lluny aquests dies podem celebrar que la Carretera Vella de Lluc s'està recuperant per a l'ús dels seus legítims propietaris: els ciutadans.

Ara hem de tornar a mirar endavant perque me fa molt l'efecte que els que anam “per allà dalt”, per Monti-sion, per l'Ajuntament, haurem d'estar a l'alçada i conduir el poble pel millor camí possible, cadascú des de la seva responsabilitat, sigui govern o oposició. Tot per evitar que les anades i vingudes que sofrim les persones, en aquest cas els regidors, no afectin negativament als ciutadans als que representam. Els regidors passam, però el projecte de país i de poble que volem des del PSM ha de continuar com defensam des de fa trenta-cinc anys .


Tomeu Cifre

 El blog al 2006, en una captura del 2006 a Waybackmachine (clica)

 

 
Una presa de posessió amb poques rialles, com poques n'hi hauria en els següents mesos
 
 

 

El PSM al·legarà als Pressuposts de la Comunitat per recuperar els doblers perduts amb l'Auditori.

psm-pollenca | 19 Novembre, 2012 08:13 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

A causa del rescindit conveni per finançar l'Auditori a través del Pla de Cooperació Local, Pollença va deixar de rebre les anualitats de 2008, 2009 i 2010 i part del 2007.

Els pressuposts de la Comunitat en troben en fase d'al·legacions. Aquests recullen una baixa del pressupost destinat als Ajuntaments a compte del Fons de Cooperació Municipal, que passarà dels 20.124.025 euros del 2012 als 14.280.716 euros en el 2013.

Pollença, a causa del conveni signat entre l'Ajuntament i el Govern Balear (signat el 29 de març de 2007 entre el llavors -i actual- batle Cifre Ochogavia i el llavors president Jaume Matas) per finançar l'Auditori que s'havia d'encarregar a l'arquitecte Rafael Moneo, va deixar de percebre les anualitats corresponents al 2008, 2009 i 2010, i del 2007 només va ingressar-ne una part, ja que les obres mai no es varen començar. El conveni estipulava que les aportacions del Fons de Cooperació serien més grans a canvi que es destinassin específicament a aquesta obra (amb un total de 4,5 milions d'€). Una vegada descartada la construcció de l'auditori i rescindit el conveni, el PSM de Pollença considera que s'hauria de reintegrar a l'Ajuntament els doblers que li pertocaven, com a qualsevol altre municipi. No es que s'hagi perdut tan sols la subvenció per fer l'Auditori, sinó que a més s'ha deixat d'ingressar la part ordinària del Fons.

De fet, el Ple de l'Ajuntament, a l'octubre de l'any passat va aprovar la rescissió del conveni i la sol·licitud d'aquestes anualitats pendents. Aquesta sol·licitud ha estat ignorada pel Govern Balear a pesar del vot favorable del PP de Pollença. Vist que les gestions duites a terme fins ara per l'Equip de Govern pollencí (PP-LLR) no han donat fruit, i vist que el pressupost pel 2013, lluny de dotar econòmicament aquestes anualitats pendents, sembla que encara es reduirà més, des del PSM de Pollença s'ha pres la determinació de promoure aquesta al·legació a través del grup parlamentari PSM-IV-E i Mes per Menorca.

Així l'al·legació proposarà la dotació econòmica suficient de la partida destinada al Fons de Cooperació per tal de fer front a les anualitats pendents, que sumen un total de 675.909,32 euros (a raó de 211.977,33 euros anuals i 39.977,33 euros pendents del 2007). En cas de indisponibilitat pressupostària per fer front al total d'aquesta quantitat es demanarà un pla de pagament d'aquestes anualitats en diferents exercicis fins que es compensi el deute.

L'Auditori al Solar de Can Conill havia de fer venir milions d'euros d'inversió, espectacles extraordinaris i riuades de turistes a visitar l'obra de Moneo. Res de tot això ha arribat i, en canvi, el que s'ha deixat d'ingressar han estat  675.909,32 euros. Com deim en mallorquí: "el negoci de na Peix Frit".

 

 

 

Votar una cosa i fer la contrària

psm-pollenca | 14 Novembre, 2012 23:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En els darrers plens venim posant de manifest que és cada cop més habitual que l'equip de govern (PP-LLR) es posicioni d'una manera en les votacions de les mocions i propostes i que després, a l'hora dels fets, actui de manera contrària. Un partit ha d'esser coherent i no pot predicar una cosa a Pollença i fer-ne una altra a Palma, en el Consell o en el Govern Balear. Ens hi hem trobat amb les al·legacions al Pla Hidrològic, en la llei que margina el català a l'administració,  en la incineració de fems importats, en la demanda d'un refusgi de gestió pública, etc.

La darrera és la moció de suport a les cooperatives (veure) aprovada pel Ple de l'Ajuntament el passat octubre, a proposta de l'Equip de Govern. No es va avisar a les cooperatives pollencines -no són tantes-, cosa que no hagués estat de més; una magnífica oportunitat per donar-lis veu en el Ple perque expresassin les seves inquietuts. Però fins aquí la cosa no surt de botador. El problema es posa de manifest quan veim les declaracions de la Cooperativa Pagesa a la Revista Sa Plaça. Cadascu que jutgi per ell mateix.

Clica per ampliar

 

 

 

La vaga del 14N.

psm-pollenca | 13 Novembre, 2012 10:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els sindicats de les Balears Stei, UGT, CCOO i USO convoquen la vaga general per dimecres 14 de novembre. Aquests són els seus arguments:

Les organitzacions de la societat civil que formam part de la Cimera Social de les Illes Balears hem
decidit recolzar la convocatòria de Vaga General del 14 de novembre.Ens sumam de forma activa a
l'atur general del 14N i a la jornada de lluita europea que es realitzarà aquest dia i feim una crida a
les entitats ciutadanes perquè s'incorporin a les tasques de mobilització del conjunt de la
ciutadania.


Sobren motius per secundar de manera rotunda la vaga general del 14N. Les retallades que
imposen les polítiques neoliberals ens afecten a tots i a totes i estan destruint els pilars de les
conquestes socials més bàsiques, de la dignitat humana i de la democràcia.


Treball: els nivells d'atur augmenten cada dia; l'acomiadament és més barat, més fàcil i més ràpid
mitjançant la reforma laboral. Els salaris i les prestacions per atur es redueixen.Es perjudica el treball
públic i la negociació col.lectiva. Ja hi ha 129.000 llars a Balears amb tots els seus membres a l'atur.
Habitatge: mentre nosaltres pagam els deutes dels bancs, ells segueixen desnonant famílies.


Sanitat: les retallades deixen sense atenció adequada les persones més vulnerables i destrueixen
un sistema de salut públic universal que ha estat eficaç i barat. L'objectiu és afavorir la sanitat
privada per a qui la pugui pagar i deixar la sanitat pública com un servei de beneficència. La sanitat
deixa de ser un dret per ser un negoci d' uns pocs.


Educació: es deteriora encara més l'educació pública bàsica de primària i secundària mentre es
potencia l'educació privada i d'elit. L'empobriment general de la població i l'augment de taxes van
deixant l'educació superior reservada cada vegada més a les classes privilegiades.


Els drets de les dones: la nova llei de l'avortament i els dubtes sobre l'anulació de serveis com les
mamografies provoquen que les dones es vegin encara més afectades per l'impacte de les
retallades a la resta d'àmbits, s'han d'afegir les retallades de la Llei de dependència i l'augment de
les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar.


Les pensions: permanentment amenaçades i de fet devaluades pel pagament de medicaments, de
la pujada de l'IVA, de l'augment dels preus, etc.. A més, en molts casos, la pensió del padrí o la
padrina s'ha convertit en el sustent dels fills i dels néts.
Els drets civils: les amenaces en aquest àmbit són constants, al fil de cada mobilització popular es
pretén retallar algun dels drets fonamentals de llibertat d'expressió, de manifestació, d'associació.El
Govern fins i tot ha pretès il.legalitzar FACUA.

La infància i la població immigrada també es troben entre els sectors socials més vulnerables i
afectatats per l'empobriment general.


La joventut més preparada de la història d'aquest país ha d'emigrar a la recerca de qualque
oportunitat o simplement d'una oferta de feina.


Tota la població en general pateix les retallades mentre es donen facilitats a les grans
empreses; no es regulen les SICAV; no s'exigeix cap esforç suplementari a les classes
socials amb més poder adquisitiu ni s'imposa l'impost de patrimoni a Balears; ni
s'estableixen mesures tributàries proporcionals que protegeixin la justícia social i afavoreixin
la igualtat de classes.


Per tot això, és important que la vaga no sigui només el mitjà d'expressió dels treballadors i
treballadores actives que sacrificaran una part del seu salari per defensar els interessos de la
majoria.


La Vaga General i Ciutadana del 14N és una acció pels drets col.lectius i per defensar un
futur!!!

Anar a la plana de l'STEI-i

 

 

 

El 25 una vegada més, carretera vella de Pollença a Lluc (esperam que la darrera).

psm-pollenca | 12 Novembre, 2012 08:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El proper dia 25 la Plataforma Pro Camins Públic Oberts organitza una excursió reivindicativa per la Carretera Vella de Lluc. Recordem que aquesta carretera ja ha estat reconeguda com a publica per part del Consll de Mallorca, que va ordenar la retirada de barreres i altres elements perturbadors del tràsit que s'hi troben. Així hi tot a dia d'avui encara no s'ha fet res, tot i les converses de la Plataforma amb les conselleres de Medi Ambient i Economia del Consell. Per això el dia 25 la Plataforma fa comptes fer l'excursió i ajudar al Consell a retirar aquestes noses que entrebanquen el pas pel camí. El company Joan Ramon Bosch Cerdà, un membre força actiu de la Plataforma ens ho explica en aquest article:

 

El proper 25 de Novembre, la plataforma pro camins públics, conjuntament amb GADMA i l’associació de cavallistes en defensa dels itineraris púlics, han convocat una excursió per tal de recordar al Consell Insular de Mallorca la seva obligació de executar l’acord del plenari del Consell, i reflectit al BOIB núm. 76 del 29-05-2012, que es refereix a la recuperació d’ofici per part del Consell.

Cal recordar, que aquest conflicte està provocant les demandes de diferents associacions ciutadanes que reclamen la recuperació d’aquest camí-carretera, això ja des del desembre de 2005, i que de moment, encara no s’ha resolt..

El 18 de Desembre de 2007, es publicava al BOIB núm 187 la inclussió de la carretera Vella de Lluc a Pollença, com a titularitat del Consell de Mallorca.

A més d'iniciar l'expedient per promoure i executar la delimitació.

El 24 d'Abril de 2009 es va aprovar l'inici de la delimitació de la carretera, un any i sis mesos per iniciar una delimitació a dia d’avui està feta i s’hauria d’executar. Per tant la carretera Vella de Lluc a Pollença haurià de ser transitable en tot el seu traçat, i el Consell Insular haurià de garantir el dret de pas de tots els ciutadans.

Tot això s’ha produït desprès de diferents excurssions reivindicatives, col·laboració dels ciutadans per tal de documentar l’expedient d’aquesta carretera i les promeses de molts consellers de fer complir la llei, per tant, l’implicació de mols ciutadans ha sigut imprescindible per a mantenir la possibilitat de recuperar el que mai s’hauria d’haver usurpat.

Però, a dia d’avui, desprès de gairebé set anys, ens trobam que a banda d’algunes excepcions, com la de l’acceleració del expedient amb la feina de qui fou directora insular de medi ambient en la passada legislatura, Caterina Amengual, no s’ha vist cap pas efectiu per a recuperar la possesió d’aquest camí públic.

Per tant, des de diferents col·lectius, es va decidir convocar aquesta excursió de dia 25 en demanda del compliment del article tres d’aquest acord que diu:

3.- Prevenir als interessats que, de no desistir en la usurpació o pertorbació del domini públic en un termini de quinze dies comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, es procedirà a la utilització dels mitjans d’execució forçosa prevists en els articles 97 a 100 de la Llei 30/1992.

Vist el BOIB esmentat, podem dir que la carretera Vella de Lluc a Pollença haurià de ser transitable en tot el seu traçat, i el Consell Insular haurià de garantir el dret de pas de tots els ciutadans.

Confiam que des del Consell, tal com es va dir, s'emprengun totes les accions i en breu poquem cel·lebrar la recuperació d'aquest bé dels ciutadans. Per això mateix, dia 25 nosaltres tenim prevista una excursió, confiant que no serà necessari llevar cap impediment en el camí, doncs esperam que la conselleria ja ho haurà fet el que li correspón, altrament, hauran de tornar ser els ciutadans els qui defensin el que les institucions es mostren incapaces de defensar.

Convidam a tots els que i vulguin participar d’aquesta convocatòria, per tal de recuperar una via que des del 1914 ha siguy de tots els ciutadans, i no pot deixar de ser-ho.

 

 

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb