"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de febrer: Residència, valors cadastrals, I.Ramon Llull...

psm-pollenca | 25 Febrer, 2013 09:43 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui dilluns a les 21, 30h ens reunirem l'assemblea del PSM-Entesa de Pollença per tractar els punts de l'ordre del dia del ple així com del Congrés de fusió del PSM i Entesa, les propostes pel pressupost 2013, la reunió amb PP-Lliga i altres qüestions de l'actualitat.

Com sempre a l'estudi d'en Toni Marquet, al final del Carrer Albeguins.Aquest dimecres hi haurà el Ple ordinari de febrer, avançat un dia pel festiu del 1er de Març. Aquesta és l'ordre del dia que es tractarà:


 1. Aprovació de l'acta de 25 d'octubre de 2012 (veure).

 2. Aprovació de l'acta de 29 de novembre de 2012 (veure).

 3. Aprovació, si s'escau, de la proposta de batlia relativa a la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva.

  Com que les dedicacions exclusives van assignades a unes determinades àrees de gestió, ara, en haver dimitit la regidora Magdalena Estrany, que en tenia una, s'ha d'eliminar l'assignació de dedicació exclusiva a l'Àrea de Hisenda i Cultura, amb efectes al dia que va dimitir.

 4. Sol·licitud d'actualització de la ponència de valors cadastrals.

  Com que a Pollença es varen revisar els valors cadastrals a l'any 2006, en plena bombolla immobiliària, tenim uns valors molt alts que repercuteixen en l'Impost de Bens Immobles (o en l'ocupació de via pública). El ministeri d'Hisenda autoritza als ajuntaments a sol·licitar una rebaixa de fins al 20% d'aquests valors per ajustar-se més a la realitat. Això no significarà que l'IBI baixi, sinó que es moderi la pujada, ja que l'augment del 2006 es prorrateja en 10 anys (fins al 2016) i per tant la pujada encara no s'ha acabat de notar del tot.

 5. Aprovació, si escau, del Compte General de l'exercici 2011.

  Es va aprovar inicialment i no hi ha hagut al·legacions.

 6. Aprovació inicial, si escau, del Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo.(veure)

  S'ha redactat un reglament de funcionament de la Residència. Aqui el podeu trobar per valorar-lo i fer les vostres suggerències.

 7. Moció presentada pel grup Alternativa relativa a l'Auditoria.(veure)

  Es demana que l'anomenada “auditoria” es faci pública. N'estam totalment d'acord, si bé la Secretària titular i l'Interventor, que supervisaren la liquidació del 2010, han demanat poder fer-ne uns informes a propòsit, fet que potser recomanaria esperar a tenir els informes preparats abans de fer-la pública.

 8. Moció presentada pel grup PSOE amb motiu del 8 de març Dia Internacional de les Dones.(veure)

  Una moció per recordar aquest dia i la política regressiva del PP respecte a aquesta qüestió.

 9. Moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana per a la publicació de les balances fiscals.(veure)

  Una moció que hem signat ja que trobam que és una reivindicació bàsica per donar transparència a la relació de les comunitats amb l'estat i posar en evidència el dèficit fiscal que patim a les Balears, que des de fa tants anys des del PSM també venim denunciant.

 10. Moció presentada pel grup PSM-EN d'adhesió de l'Ajuntament de Pollença a l'òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull.(veure)

  L'institut Ramon Llull treballa per a la promoció internacional de la llengua i la cultura en català. Fins l'any passat Balears formava part de l'IRLL, però les fòbies polítiques del Govern Balear actual feren que s'abandonàs aquesta institució. Ara els municipis de les Balears, governats per partits de totes les tendència, s'han unit per crear una xarxa que pugui participar de les activitats de l'IRLL, xarxa a la que volem que s'integri també Pollença.

 11. Propostes i mocions d'urgència


PART DE CONTROL I SEGUIMENT

Informació / Dació de comptes de Batlia

Precs i preguntes

Encara hi sou a temps de fer-nos arribar les vostres preguntes pel Ple.

 

La Xarxa de municipis de les Balears per l'Institut Ramon Llull es va constituir el passat dia 16 a Manacor, amb nombrosos municipis adherits. Ara hi demanam l'entrada de Pollença.

 

 

És constitueix a Manacor la “Xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears pel Ramon LLull”

 

Congrés d'unió PSM+Entesa per Mallorca

psm-pollenca | 22 Febrer, 2013 08:39 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dissabte començam un nou camí d'unitat.
Tots els militants del PSM i d'Entesa per Mallorca estam convocats al congrés de la unificació.

 

 

Dissabte, 23 de febrer de 2013

10.00 h – Benvinguda

10.05 h – Informe de gestió

10.30 h – Elecció Mesa del Congrés

10.45 h – Debat i votació del Reglament del Congrés

11.15 h – Debat i votació Estatuts

13.30 h – Debat i votació Ponència Estratègica

13.45 h – Debat i votació Ponència d’Organització

14.00 h – DINAR  a Sa Creu

16.00 h a 17.00 h – VOTACIONS ALS DISTINTS ÒRGANS DE DIRECCIÓ

18.00 h – CLOENDA

Veure documents del congrés

La candidatura a la Comissió Permanent, que es votarà conjuntament, està encapçalada per Biel Barceló com a candidat a secretari general. Els candidats i els respectius comptes de twitter són:

 

Biel Barceló @bielbarcelo

Joan Verger

Guillem Rosselló

Liniu Siquier @LiniuSiquier

Mercè Bujosa @merceretes

Miquel Ensenyat @ensenyat

Aina Bernad @AinaBernad

Joana Aina Campomar @jacampomar

Jaume Sansó @jaume_sanso

Lluís Apesteguia @LluisApesteguia

 

El Congrés elegirà 10 vocals per la Comissió Executiva, pel sistema de llista oberta, d’entre els següents candidats i candidates que s’hi han presentat:

 

Albert Abad @albertabadperez

Xesc Mainzer @Xesquet

Antoni Mas @tonifoc

Antoni Noguera @toninoguera

Antonina Ferrà

Biel Cerdà @bielpicarol

Catalina Bover

Cristina Capó

Bel Busquets

Jaume Moragues

Jaume Servera @jserveras

Joan Francesc Canyelles

Joan Lliteres @Supervivent

Magí Moranta @magimoranta

Margalida Vidal

Maria Magdalena Lladó @mariamllado

Marta Jordà @martaajc

Miquel Àngel Tortell @estornellador

Miquel Oliver @miquel_oliver

Pere Quetglas

Pere Torrens @torrenspere69

Rafel Sedano @rafelsedano

Ramon Quetglas

Xavier Bacigalupe @xavi_bacigalupe

Xisca Nicolau @xiscani

Vos animam a fer-los les preguntes i els comentaris que considereu oportuns. Recordau que l’etiqueta del Congrés PSM+Entesa és #SumamPerMallorca. Les preguntes i/o els comentaris adreçats a candidats o candidates que no tenen compte de twitter, seran tramitats des del gabinet de comunicació del partit.



 

Pactes a la pollencina

psm-pollenca | 21 Febrer, 2013 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El passat dilluns una representació del PSM ens varem reunir amb el Batle Cifre Ochogavia i el nou Tinent de Batle, el Sr. Martí Roca. S'ha d'agrair el fet de tenir una trobada per, al manco, donar una mica d'informació sobre l'estat actual del govern a Pollença, ja que fins a aquest moment tota la informació sobre la crisi i la dimissió dels regidors “no adscrits” l'havíem tingut per la premsa o de part dels propis dimissionaris, però no de l'equip de govern. Només per això ja hem de qualificar la reunió de positiva.

La trobada amb el PSM, ja ho suposàvem, no tenia per objectiu arribar a cap tipus de pacte o de compromís per garantir la governabilitat amb l'actual equip PP-Lliga. Nosaltres ja ho havíem anunciat abans de les eleccions, que no entrava en les nostres previsions un pacte estable amb el PP, vist els punts de vista tan diferents que havíem manifestat en qüestions socials, culturals o mediambientals durant la precampanya. Això s'ha vist durant el que duim de legislatura, on hem tingut importants discrepàncies amb la manera de fer les coses del pacte PP-Lliga.

Així i tot varem deixar clar que la postura del PSM no seria la de posar impediments gratuïts quan es tractàs de prendre decisions que beneficiassin al poble, sinó d'aportar idees i alternatives com hem fet durant tota la legislatura, i si hi ha bona voluntat, arribar a acords que permetin avançar en certes qüestions.

Per altra banda també ens explicaren com es repartirien les àrees de gestió entre els actuals sis regidors. La repartició hi afegeix al banyat que ja comentarem a principi de legislatura: una falta de lògica i racionalitat en les feines de cadascú que pensam que no ajudarà gaire a la coordinació de les feines (per exemple separar la banda de música de l'escola de música en diferents regidors, o deixar l'àrea de Sant Vicenç en mans del regidor de Festes, quan el lògic, donades les mancances d'aquest nucli, seria que ho gestionàs el de Serveis), però vista la situació de l'equip de govern, aquest no és el més gran dels problemes.

A l'altra plat de la balança hi hem de posar que no varem apreciar cap reconeixement d'haver comés errors en el que duim de legislatura. Al cap i a la fi, si hem arribat a aquest punt lamentable de ruptura del govern, alguna causa deu haver-hi. Si no hi ha aquest reconeixement dels errors comesos difícilment es podran canviar les actituds per fer funcionar l'Ajuntament amb una majoria més gran que la dels actuals sis regidors. L'actual equip de govern sembla que confia molt amb la incorporació dels regidors de Convergència al govern, però no acabam de veure quins elements canviaran per fer possible ara una cosa que no ho va ser a principi de legislatura (si no és per qüestions personals relacionades amb les persones que estaven en el govern i ara no hi són, clar).

Varem reiterar que consideram que l'estabilitat de l'equip de govern s'hauria d'afirmar votant una moció de confiança que posàs ben a les clares quins són els suports dels que disposa. De manera clara i nítida, sense pactes ocults, sinó amb vots.

Finalment també ens varen facilitar el pacte de govern que signaren a principi de legislatura (Veure pacte i annex d'actuacions). L'adjuntam perquè el podeu avaluar. Per part nostra serà un document de referència durant el que queda de legislatura per controlar l'acció de govern. Com podreu observar moltes de les intencions expressades en el document la pràctica fins ara les ha contradit. En posteriors articles estudiarem el contingut del pacte de manera més específica.

 

Ara per ara, si no canvien les coses, sembla que Pollença continuarà amb molts

regidors, disset, però poc govern, sis.

 

 Aquest dissabte començam un nou camí d'unitat.
Tots els militants del PSM i d'Entesa per Mallorca estam convocats al congrés de la unificació.

 

 

Dissabte, 23 de febrer de 2013

10.00 h – Benvinguda

10.05 h – Informe de gestió

10.30 h – Elecció Mesa del Congrés

10.45 h – Debat i votació del Reglament del Congrés

11.15 h – Debat i votació Estatuts

13.30 h – Debat i votació Ponència Estratègica

13.45 h – Debat i votació Ponència d’Organització

14.00 h – DINAR  a Sa Creu

16.00 h a 17.00 h – VOTACIONS ALS DISTINTS ÒRGANS DE DIRECCIÓ

18.00 h – CLOENDA

Veure documents del congrés

 
 

 

 

Doblers per segons què.

psm-pollenca | 18 Febrer, 2013 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Fa uns dies va sortir a la premsa la noticia de la donació de 1.500 euros en queviures bàsics per part de l'empresa Lidl als serveis socials de l'Ajuntament de Pollença perquè els reparteixin entre les persones necessitades del municipi. Res a objectar més que dir: Gràcies. Que una empresa faci aquesta donació sense cap contraprestació a canvi només pot ser digne de lloança. Però ara cal fer el punt de vista des de l'altra costat, el de l'Ajuntament. Vol dir que si no s'hagués fet aquesta donació una necessitat tan bàsica no hagués quedat coberta pel pressupost municipal? Volem pensar que si els serveis socials detecten aquesta necessitat la cobriran malgrat ningú faci una donació. Al pressupost municipal hi ha una partida de 15.000 euros per ajudes econòmiques per fer front a la crisi. Potser d'aquí sortirien els doblers necessaris per cobrir aquesta necessitat tan bàsica. Es una qüestió a tractar en la Comissió de Seguiment de la crisi que és bàsica per preveure les necessitats de cara al 2013, que potser són més àmplies que les que el pressupost actualment preveu.

La necessitat que demostra l'Ajuntament rebent aquestes donacions contrasta enormement al la lleugeresa amb la que es fan altres despeses. Sense anar més lluny la darrera junta de govern va aprovar el pagament de dues factures que sumen 1.754 euros a Canal 4 TV per la felicitació de Nadal que hi va fer el batle i per un reportatge sobre el Pi de Sant Antoni (entrevista al batle inclosa, es clar). Quan es varen emetre aquests reportatges ens varem interessar a altres pobles, per saber si a ells els havien oferit entrevistes d'aquest tipus i si eren gratuïtes. La resposta va ser que no els havien fet cap tipus d'entrevistes i molt manco de franc. Ara n'hem sabut el resultat amb l'aprovació de les factures a la junta de govern.

Es a dir, que el que l'Ajuntament s'ha estalviat per una banda amb la donació del Lidl, ho ha gastat amb escreix per l'altra en fer-se autopropaganda. A més a una emissora, Canal 4, amb molta poca audiència, lligada al grup Intereconomia del que són habituals molts polítics del PP. Hi ha cap consigna per anar donant feina a Canal 4 des de la direcció del PP? Un despropòsit quan IB3, com a emissora pública que és, i amb molta més audiència, ja cobreix les festes del poble. Sobre aquestes qüestions en demanarem explicacions en el proper ple municipal.


PD: Hem tingut coneixement de l'aprovació de les factures abans de rebre les actes de la Junta gràcies al regidor Pepe Garcia d'Alternativa, membre de la Junta de Govern, a qui li hem d'agrair el gest, ja que si no haurien passat moltes setmanes fins a tenir-ne coneixement.

 

Ara som MÉS per Mallorca

psm-pollenca | 13 Febrer, 2013 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En els darrers mesos els PSM ha estat bastint la seva aposta de futur per connectar amb les necessitats del ciutadans de Balears. Es tracta d'un doble procés que poc a poc es va culminant. Sense estridències, però sense aturar-se. Per una banda el procés de fusió del PSM amb Entesa per Mallorca que es materialitzarà en el proper Congrés Extraordinari del 23 de Febrer. A partir de llavors PSM i Entesa ja seran un únic partit, amb una executiva conjunta, sense quotes ni percentatges.

L'altra part del procés és el de reforçar la coalició entre el PSM-E i Inicitivaverds per tal de ser el referent de l'esquerra mallorquinista i servir d'instrument útil als nostres ciutadans. Per tal de superar l'impronunciable nom que férem servir a les passades eleccions (PSM-IV-E), el passat dissabte dia 2 els militants de les diferents formacions de la coalició varem poder escollir democràticament quin era el nom que preferíem per presentar-nos a la societat. Hi havia diverses propostes: Compromís, Alternativa, Sóm, etc. La opció que va ser àmpliament escollida fou MÉS per Mallorca.

Ens haurem d'anar acostumant a sentir de manera més habitual la nova denominació. El Grup Parlamentari, que recull diputats de les diferents illes, es denominarà simplement MÉS. Agradarà més o manco, però allò realment important és la feina de sumar esforços i oferir una proposta atractiva i útil als ciutadans de les Balears, superant l'excessiu fraccionament dels partits petits, i servint d'alternativa real al bipartidisme. La coalició deixarà de ser una simple unió de partits per dotar-se d'assemblees de decisió conjuntes i amb la possibilitat d'incorporar militants directament a la coalició.

Davant el panorama polític tan poc il·lusionant i els espectacles lamentables que sovint ofereixen els partits, la coalició MÉS ha de servir d'instrument per tal que els ciutadans de peu puguin veure com les seves preocupacions quotidianes sí tenen un espai que les representi des del sobiranisme d'esquerres i l'ecosocialisme.

Més per Mallorca neix amb la voluntat d’obrir el projecte a tothom que s’hi vulgui sumar per tal de fer créixer aquest tercer espai polític, que integra el nacionalisme progressista i l’esquerra alternativa i verda. Hem fet la primera passa per construir una assemblea més oberta, un projecte que treballi per les persones, que defensi una democràcia real i el dret de decidir dels pobles de les Illes Balears, que defensi els serveis públics i el nostre territori i el nostre paisatge. 

 

 

 

Els indults de la democràcia.

psm-pollenca | 11 Febrer, 2013 07:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir encara va ser un dia on Pollença tornà a ser tristement protagonista a la premsa. El motiu era l'amennaça de denuncia si el batle no retirava l'expressió de "pedaços bruts" que li havia atribuit a la regidora Estrany. Al final sembla que per "pedaços bruts" el Batle entés "deslleialtats polítiques". No sabem si amb això ja es donarà per esgotada la polèmica o encara haurem de veure damunt els papers aquest trist enfilall de retrets mutus.

Diario de Mallorca: Estrany amenaza con acciones legales contra Cifre por haberle atribuido ´trapos sucios´

Avui publicam un article del nostre company Joan Ramon Bosch sobre els indults a polítics i grans empresaris a Espanya. Sobta la facilitat amb que aquests poden accedir a aquesta mesura de gràcia, i en canvi que costa de molt concedir un indult a persones condemnades per delictes menors, moltes d'elles ja rehabilitades i insertades en la societat:

 

En un estat democràtic se suposa que l’indult és una mesura de gràcia excepcional i puntual, però això no és el que sembla succeir a l’Estat Espanyol, on el nombre d’indults dels darrers anys supera el nombre de dies de l'any, i això, que pot semblar exagerat, es demostra amb les dades següents: tràfic de drogues, robatoris amb violència, lesions que causen greus deformitats, estafes, prevaricació, malversació, homicidis, abusos sexuals, tortures, coacció a la prostitució..., pràcticament tots els delictes han estat en algun moment perdonats totalment o parcialment pel Govern.

Durant el 2012 Mariano Rajoy atorgà (fins el 25 de novembre) 468 indults, un nombre similar al d’altres anys i altres executius; el de José Luís Rodríguez Zapatero, per exemple, en perdonà menys el 2011 (301), però el 2007 va concedir aquesta mesura de gràcia a 521 condemnats.

Per tant, no es una excepció, és la norma: som un dels països occidentals on el Govern més abusa d’aquesta prerrogativa arbitrària. Des de 1977 es comptabilitzen 17.620 indults, sempre segons les dades del BOE. Entre els perdonats, el millor, vaja: colpistes del 23-F, terroristes dels GAL, polítics corruptes, jutges prevaricadors, grans empresaris i banquers defraudadors, narcotraficants... amb una mitjana de 480 a l’any.

Zapatero en va concedir 3.226 en les seves dues legislatures, mentre que Aznar -plusmarquista nacional- gairebé va doblar-lo, atorgà un total de 5.916 indults. Per comparar, George W. Bush va aprovar, en vuit anys, 200 indults als EEUU, un país quasi set vegades més gran que Espanya (si bé, també s’ha de dir, que hi ha indults que els poden aprovar els governadors dels diferents estats). Hi ha democràcies, como la del Regne Unit, on l’indult és encara més inusual i només es concedeix quan el condemnat ja ha complit una part de la seva sentència.

Els darrers indultats han estat quatre torturadors. El Govern, tan magnànim en aquests casos, ha canviat la presó per una multa de 7.300 euros, a pagar en terminis de 10 euros al dia; aquesta és la pena que pagaran quatre mossos per torturar un ciutadà a qui confongueren amb un atracador: entraren a la casa, el van detenir il·legalment, el malmenaren i li van posar una pistola a la boca.

Sembla raonable acabar amb la lleugeresa amb la qual el Govern aprova determinats indults i excloure del perdó aquells que hagin comès delictes com la tortura, el terrorisme o l’evasió fiscal. Una legislació que té el seu origen en el segle XIX no només és impròpia d’un estat democràtic, sinó que "dinamita” la divisió de poders i usurpa el paper del Poder Judicial.

Cal, a més, exigir que l’Executiu publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) no només el tribunal que dicta la sentència i la duració de la pena, com es fa fins ara, sinó el delicte pel qual ha estat condemnat, el grau de compliment de la pena, qui sol·licita l’indult i els motius que justifiquen el perdó.

Casos com l’indult del batle del PP i de tres regidors d’aquest mateix partit a la localitat d’Abdalajís, Màlaga, per donar llicències il·legals a canvi de contraprestacions, no ajuden precisament a acabar amb la corrupció, i tampoc altres com el de Constancio Alvarado, exsecretari de la subdelegació del Govern a Càceres, a més de José Manuel Sánchez Donoso i Luís Calle Fernández que havien estat condemnats el 2010 per vendre permisos falsos a immigrants (les quantitats pagades a canvi de permisos arribaven als 3.000 euros).

D’exemples indignants en trobaríem molts més, però el que seria desitjable és que davant aquestes mesures absolutistes es fes un gir real cap a la democratització de l’ús de la figura de l’indult per tal que fos més transparent i democràtica, si no, es veurà clarament que prefereixen mantenir-la per si en un moment donat cal poder seguir indultant polítics corruptes.

Mariano Rajoy ha indultat batles del PP condemnats per prevaricació urbanística. En Zapatero tampoc no es va quedar curt, indultant Alfredo Saenz, expresident del Banc Santander, un indult impresentable quan els grans partits es beneficien de les condonacions de crèdits que els fan els bancs.

 

 

 

La ruptura del govern a Pollença

psm-pollenca | 08 Febrer, 2013 09:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els diaris en van plens. L'equip de govern es queda amb només sis regidors. Si fins fa uns dies ens negaven l'existència de crisi, ara ja tot són retrets d'una banda a l'altra. Des del “no adscrits” reconeixen els “problemes de comunicació i coordinació i que cada regidor va per lliure”. Als ex de la Lliga se'ls ha de recordar que són corresponsables de tots aquests problemes i d'haver permès que el pacte de govern no s'hagi fet públic en l'any i mig que duen governant.

Per altra banda, a l'edició en paper del Diario de Mallorca, el Batle afirma que durant aquests mesos ha hagut “d'empassar-se saliva” per no treure els “pedaços bruts” dels seus fins ahir socis. Aquesta afirmació es d'una enorme gravetat. Si s'han fet coses irregulars, si existeixen “pedaços bruts” s'han de ventilar independentment dels pactes de cadascú, ja que si no el qui els amaga es converteix en còmplice de les brutors. El PP haurà d'explicar a que es refereix amb això dels “pedaços bruts”.

També ens ha sorprés que totes les tasques dels regidors dimitits seran assumides pel Batle, suposant un importantíssim volum s'àrees, cosa que no ens fa pensar que puguin tenir l'agilitat i dedicació necessàries.

I finalment les declaracions de Jaume Font afirmant que a principi de legislatura es va signar un pacte i que “el Pi donarà estabilitat al govern de Pollença”. Es vol oblidar, en Font, que qui va subscriure el pacte fou la Lliga Regionalista, no el Pi, perquè no existia. Que ha volgut dir amb això? Més aviat que tard ho sabrem.

Des del PSM reiteram la necessitat de la moció de confiança, per saber realment amb quins suports compta l'actual govern. Sense pactes ocults, sinó a la vista de tothom.

dBalears: Estrany i Fuster surten del govern de Pollença

Diario de Mallorca: Se rompe el pacto de gobierno de Pollença

Ultima Hora: Malena Estrany y Tomeu Fuster abandonan el gobierno de Pollença y se unen a la oposición

Radio Pollença: Declaracions Magdalena Estrany

Radio Pollença: Declaracions Batle

09/02/2013: La regidora Malena Estrany ens fa saber que ha demanat una rectificació pública al Batle respecte de l'afirmació de que té "pedaços bruts", o si no prendrà mesures legals.

Afirmacions com aquesta no es poden fer alegrement. O s'exposen clarament els fets irregulars o val més callar, ja que si no es converteix en una difamació gratuita. Pensam que ha estat una irresponsabilitat per part del Batle afirmar que hi havia "pedaços bruts"(al Diario de Mallorca) i després afirmar que no contaria res (a Ràdio Pollença).

 

Amb Fuster i Estrany a fora, moció de confiança.

psm-pollenca | 07 Febrer, 2013 15:34 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Sembla que les discrepàncies internes del fins ara Equip de Govern municipal PP-Lliga-No adscrits han pogut més que el pacte. Si fa unes setmanes Tomeu Fuster i Magdalena Estrany abandonaven la Lliga per no estar d'acord amb el nou partit "Proposta per les Illes (El PI)" i passaven a ser "No adscrits", ara el desacord ha estat amb els seus socis del PP i el pacte s'ha trencat, dimitint els dos dels seus càrrecs i passant a l'oposició.

Confirmada la ruptura cal que el Batle, en la propera votació del pressupost pel 2013, presenti una moció de confiança per saber si el Ple encara li dona suport. No es pot governar contra la majoria del poble. Aquesta passa és imprescindible per recurerar un mínim d'estabilitat.

De moment, governant hi queda el PP i 1un regidor de la Lliga Regionalista

 
Hem confirmat que ha estat una dimissió per part dels dos regidors. El darrer desencadenant ha estat el no voler signar un documents de mínims en transparència per part del PP.

Mallorcadiario:"Estrany y Fuster se pasan a la oposición en Pollença"


 

 

NOTA CONJUNTA DAVANT L'INCUMPLIMENT DELS ACORDS DE PLE

psm-pollenca | 06 Febrer, 2013 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

NOTA CONJUNTA DELS SIS PARTITS DE L'OPOSICIÓ DE POLLENÇA

(Alternativa per Pollença, Partit Socialista Obrer Espanyol, Convergència i Unió, Unió Mollera Pollencina, Partit Socialista de Mallorca i Esquerra Republicana)

Davant l’incompliment de l’equip de Govern de presentar un document que determinés l’estat de compliment de les mocions aprovades i que proposés un regidor de referència a l’hora d’executar-les. Els sis grups de l'oposició que vàrem sol·licitar el ple extraordinari que es va desenvolupar el passat 15 de gener, denunciam que una vegada més el batle no ha complit el compromís adquirit en el mateix ple extraordinari de facilitar als grups municipals de l’oposició el document acordat.

El ple extraordinari va servir per demanar major serietat i respecte cap a l'oposició i l’acord de fer arribar per escrit en un termini de 15 dies d’un document informatiu respecte de l'estat del compliment de la relació de  mocions aprovades. Aquest punt es va aprovar per unanimitat i aquest acord s’havia de materialitzar abans de dia 31 de gener.

 Davant aquesta manca de serietat del batle denunciam una vegada més el tarannà poc democràtic de Tomeu Cifre Ochogavia, batle de Pollença com a màxim responsable de l’Ajuntament de Pollença pel fet de no respectar i no voler fer complir de manera sistemàtica els acords aprovats pel ple de l’Ajuntament i més encara aquells que tenen el suport unànim del consistori.

 

La No-Auditoria

psm-pollenca | 04 Febrer, 2013 09:08 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

(Clica)

Escric aquest article jo mateix i en nom meu, no de l'agrupació, ja que he de tractar sobre la suposada “auditoria” i aquest document és, com diu la portada, “estrictament privat i confidencial”,”per a ús exclusiu de l'Ajuntament de Pollença”. Per tant no l'he pogut facilitar a altres persones de l'agrupació perquè en donin el seu parer.

El primer que s'ha de dir, i ben clar, després de les manifestacions dels membres de l'equip de govern i d'alguns de l'actual oposició, és que l'Ajuntament no ha encarregat cap auditoria. Me sap greu posar aigua al ví, però és així. La paraula “auditoria” té molt morbo polític i dona molt de joc en premsa, però a la plana 3 del document l'empresa Deloitte, redactora del mateix, deixa ben clar que el nostre treball i els resultats del mateix NO constitueixen una auditoria completa conforme el previst en les normes d'Auditoria del Sector Públic” i més avall diu “si haguéssim aplicat altres procediments addicionals o realitzat una auditoria, es podrien haver posat de manifest, si escau, altres problemes o aspectes dignes d'esment”. Per tant es clar que no es tracta d'una auditoria, sinó, com posa la portada, un “Diagnòstic Econòmic-Financer”, per molt que en la convocatòria del Ple i en el propi Equip de Govern l'anomenàs així.

Al Ple de l'Ajuntament no en vaig fer cap comentari, ja que el document no afecta a la gestió feta pel PSM. Com es diu a la pàgina 2, “l'actual Equip de Govern ens va sol·licitar realitzar un anàlisi econòmic-financer sobre les àrees que es detallen en l'Annex 1 sobre la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de Pollença de l'exercici 2010”. L'any 2010, l'analitzat per l'estudi, el PSM no gestionava cap àrea del govern, ja que la meva destitució fou a l'octubre de 2009. Així i tot, vist com s'ha transmesa la informació als mitjans i les exposicions que en feren el batle i la regidora Estrany, crec que n'he de fer qualque comentari, més que res per ajudar als lectors d'aquest blog a orientar-se i donar llum al tema des del meu punt de vista.

El que hi he trobat en aquest estudi ha estat una descripció de procediments incorrectament executats en l'àrea de intervenció i tresoreria. Incorrectes l'any 2010, però no només l'any 2010, sinó des de molts anys enrere. També s'hi descriuen els errors administratius comesos en la integració del Festival de Pollença en el pressupost ordinari del 2010. Finalment també altres incorreccions, les políticament més reprovables, com són la falta de contractes en alguns encàrrecs, la falta de signatura conformant les factures o la desaparició de factures del registre de l'Ajuntament.

Tot plegat dibuixa una mala gestió econòmica i dels contractes de l'Ajuntament, que no ens ve de nou, ja que la varem denunciar i tractar àmpliament en diversos plens municipals, com per exemple el de 23 de novembre de 2009 sobre contractació, o en els successius sobre aprovació de pressuposts i d'extrajudicials. L'estudi ajuda a posar xifres a aquestes incorreccions.

El que fou realment sorprenent del ple va esser l'intent de l'Equip de Govern, de pretendre presentar aquesta no-“auditoria” en contraposició a la seva "fantàstica" gestió durant aquesta legislatura. Realment sorprenent. Oblidant que els procediments incorrectes que descriu l'estudi eren els mateixos quan l'actual batle era regidor d'Hisenda. I oblidant també que les àrees que presenten més problemes amb la facturació, les de Festes, Esports i Serveis, dirigides pels Sr. Ramon i Sr. Ochogavia respectivament, ja estaven a les seves ordres des del 2003, quan la Sra. Estrany era companya de govern d'aquests, tots plegats d'UM-UNPI. I ara voldran fer veure que ja no hi tenen res a veure. Fins i tot l'any analitzat, el 2010, la Sra. Estrany compartia partit i intrigues amb els seus companys d'UM de Pollença des del seu càrrec a la Conselleria de Medi Ambient.

I per què surt a la llum ara un informe signat l'1 de juny de 2012 ? Per què han esperat set mesos a dur l'informe al ple? No fa falta ser molt viu per adonar-se'n que el motiu és contrarestar les crítiques que ha rebut l'equip de govern per tot l'afer del Festival de Pollença i el ple extraordinari que va demanar la oposició, que han posat molt en entredit la gestió d'aquesta legislatura.

A mi no me molesta gens que presentin l'estudi al ple. De fet crec que s'hagués pogut fer un ple extraordinari tractant exclusivament aquesta qüestió. Però el que no és de rebut és administrar la informació per proporcionar-la quan més convingui a l'equip de govern. I molt manco de rebut és donar una informació parcial al Ple, que després reprodueixen els mitjans de comunicació, però en canvi sense fer públic el contingut de l'estudi, de manera que ningú pot contrastar directament les seves afirmacions. S'hauria de fer una versió de l'estudi que respecti la Llei de Protecció de Dades i penjar-lo a la web municipal. Ja que als pollencins les 75 pàgines de l'estudi ens han costat 20,650 euros (275 euros la pàgina) al manco que tothom ho pugui consultar de primera mà, perquè si no haurem de pensar que no són tot el transparents que prediquen.

I finalment s'ha d'exigir que tota la informació que hagi aparegut i no surt a l'informe es faci pública, o que s'actuï com cal si han aparegut situacions que traspassen la línia de la irregularitat per entrar directament en l'àmbit penal. I ho dic pel que s'ha comentat de les caixes de vi entregades a un domicili particular i suposadament facturades a l'Ajuntament. D'això l'estudi no en diu res, però si l'Ajuntament en té coneixement fefaent ho ha de denunciar sense demora, sense administrar la informació a la seva conveniència, amb total transparència.

Per tant, bé per l'estudi. Car, però bé, si ha de servir per millorar la gestió. I a donar-li visibilitat, sense obscurantismes. Però això no treu ni un mil·límetre de les irregularitats que, no fa tres anys, sinó aquest estiu passat, s'hagin comés en el Festival, i sobre les que encara ningú no ha assumit responsabilitats.

Jo n'he reproduït les tres primeres pàgines, on hi ha la introducció sense dades sensibles, perquè es pugui comprovar que el que dic en aquest article no són “afirmacions del PSM”, sinó fets constatables.


Tomeu Cifre Bennàsar

Regidor

 

No sorprèn que la regidora critiqui la gestió dels seus companys, ja que probablement és ben criticable, sino que ho faci sense la més mínima autocrítica. (Foto del Butlletí d'UM-Unpi de Novembre de 2005)

 
 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb