"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Preguntes i peticions del PSM al ple de març.

psm-pollenca | 03 Abril, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després de les festes de Setmana Santa reprenen una sèrie d'articles dedicats als principals assumptes que es tractaren en el passat Ple de març. Començam pels precs i preguntes que va fer el PSM i que tingueren respostes ben significatives del rumb que ha agafat l'Ajuntament.

PREGUNTES

 1. En quina situació es troba l’expedient d’infracció urbanística que varen obrir per la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell, fet que varem denunciar al novembre de 2011 ?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle) Contesta que no sap com està.

  Una infracció flagrant que fa un any i mig que varem denunciar i encara no s'ha resolt. I el batle contesta que no en sap res. No és estrany que en el nostre municipi s'hagi acumulat un nombre tan gran d'infraccions urbanístiques veient la deixadesa de l'Ajuntament. Emperò el batle, sorpresivament, en resposta a una pregunta dels regidors no adscrits va afirmat que totes les tanques publicitàries del municipi estan en situació “alegal”, ja que no tenen permisos. Un concepte totalment erroni només utilitzat per hermosejar el que són ilegalitats manifestes. Les tanques incompleixen la Llei de Disciplina Urbanística, el Pla General, el Pla Territorial, la Llei de Carreteres i la Llei del Sòl i així i tot ho anomenen “alegal”. Un assumpte sobre el que haurem d'insistir vista l'actitud de l'Equip de Govern.

  Segons el diccionari de la RAE(no surt en el de l'IEC):"alegal": 1. adj. No regulado ni prohibido. Jutjau vosaltres mateixos si està o no regulat:
1.      Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença, Art.19: “Estan subjectes a prèvia llicència municipal els actes següents (...) 12.Col·locació de tanques publicitàries”.
2.      Pla Territorial de Mallorca. Norma 22.C.6.No es permetrà la publicitat fixa mitjançant tanques, cartells o mitjans acústics. (...)”
3.      Llei 5/1990 de 24 de maig de Carreteres de les Illes Balears, Art. 31.1: “Es defineix com a Zona de Protecció de la carretera la compresa entre dues línies longitudinals paral·leles a les arestes d’explanació i una distància d’aquestes de: (...) b) Devuit metres a les carreteres de dos (2) carrils de la xarxes primària i secundària.(...). A la Zona de Protecció no es podran realitzar obres ni es permetran més usos que els compatibles amb la seguretat vial, prèvia autorització, en qualsevol cas, de l’organisme gestor.(...)”
4.      Ley  sobre  Régimen del  Suelo  y  Ordenación  Urbana. Artículo  setenta  y  tres:Las, construcciones  habrán de  adaptarse,  en lo  básico,  al ambiente en  que  estuvieran  situadas  y  a tal efecto:
b)  En  los  lugares  de  paisaje  abierto o  natural sea rural, marítimo,  o en  las  perspectivas  que ofrezcan los  conjuntos urbanos  de  características  histórico-artísticas, típicos o  tradicionales  y  en las  inmediaciones  de las  carreteras y caminos de  trayecto pintoresco,  no  se permitirá que la  situación , masa o altura de, los  edificios,  muros  y cierres o la instalación de  otros elementos,   limite   el   campo   visual  para  contemplar las   bellezas naturales,  romper  la  armonía  del  paisaje  o   desfigurar la  perspectiva  propia  del  mismo.
 1. Al passat plenari, en referència al permís de costes per l'explotació de les platges, se'ns va respondre que a mitjans mes de Març el permís estaria concedit, ens poden donar compte de si ja s'ha concedit, i de com es troben en aquests moments les diferents platges del municipi?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). Afirma que s'ha retardat a causa de la Direcció General de litoral. EL permís va arribar el divendres 22 i l'endemà (per dia 27) el passarien l'Ajuntament i el batle el signaria. Per tant a dia d'avui la concessió hauria d'estar en marxa.

 2. Vista la quantitat de ciclistes que en aquesta temporada de l'any fans servir les diferents carreteres del municipi, especialment la carretera MA-10 que arriba fins al far de Formentor, vistes les males condicions en que es troba aquesta carretera a partir de l'Aparcament propietat del Hotel Formentor, fins arribar al far, es pot sol·licitar al Consell de Mallorca la previsió en reparació de carreteres pel pressupost del 2014 de la millora d'aquest tram?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). Es sol·licitarà, però no en confien i no poden fer res més.

  De cada vegada queda més clar el poc que ens serveix als pollencins tenir un ajuntament del mateix color que el Govern i el Consell.

 3. Sobre el mateix aparcament del Hotel Formentor, s'ha comprovat si aquest té cap llicència d'activitat econòmica per l'explotació del aparcament?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). Ho desconeix i ho farà mirar.

  Contrasta aquest desconeixement amb la tantes vegades manifestada voluntat de l'Ajuntament de fer mans i mànigues per donar llicència a l'Hotel Formentor.

 4. Entenem que al fulletó de promoció de rutes senderistes hi manquen camins, entre ells, el de Ternelles, del que es podria especificar que s'ha de sol·licitar permís previ, afegint un enllaç a la pàgina Web del Ajuntament, que a més incrementaria així les visites. Per què aquesta mancança? Fan comptes per a futures iniciatives d'aquest tipus, recollir aquest i altres camins amb interès turístic i ambiental que no hi apareixen ?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). Només s'han inclòs els camins que “no són conflictius”.

  Aquest fulletó és un clar exemple de com la manca de voluntat política de l'Ajuntament per recuperar els camins públics, fins i tot amagant els que tenen una servitud pública sentenciada judicialment, suposa un greu perjudici pel turisme de desestacionalització que és el senderisme. En farem un article més extens perquè s'ho mereix.

 5. Fa unes setmanes se'ns va donar un ultimàtum per presentar qüestions a tractar en una reunió sobre el Festival. Ens reservam la formulació d'aquestes preguntes per si han d'esser tractades en una propera reunió però, quan fan comptes convocar aquesta ?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). Respòn que la faran en poder i en tenir tota la informació que els manca.

  Es a dir que a aquestes alçades i amb el director artístic re-confirmat en el seu càrrec, encara no tenen la informació necessària. El tema clama al cel. Això sí, a la oposició se'ns va dir fa el 18 de març que era el darrer dia per formular preguntes al respecte. Es veu que per les respostes no hi ha termini.

 6. Vist l'anunci de la reunió que va aparèixer als mitjans de premsa, on es veu al batle reunit amb el diputat Miquel Ramis al Ministeri de Defensa, ens pot dir a quins acord va arribar i per quan esperen resposta del Ministeri ?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). No hi ha cap acord concret. Simplement varen traslladar la informació sobre els acords reclamant l'ús de la base. El Ministeri ja ha dit que no pensa deixar la Base, però a principis de maig donaran una resposta sobre la possibilitat de compartir l'ús.

 7. Tenint en compte que l'aprovació de la nova ordenança d'ocupació de la via pública requereix d'aprovació inicial, període d'al·legacions, aprovació definitiva i publicació al BOIB, fan comptes tenir-la aprovada per aquesta temporada, abans que els bars i restaurants muntin les seves terrasses? O faran modificar les terrasses una vegada els negocis ja estiguin en marxa i amb el personal contractat?

  R: T.Cifre Ochogavia (PP, batle). Respòn que no estarà llesta per aquesta propera temporada. Recordam que se'n va fer l'aprovació inicial a l'atropellada ja fa un any. Des del PSM dubtam que s'aprovi dins aquesta legislatura, ja que la temporada turística del 2014 serà la darrera de la legislatura i difícilment l'equip de govern s'exposarà al desgast que suposaria una ordenança que pogués donar problemes en la seva posada en marxa.

PETICIONS

 1. Demanam que es formalitzi la representació del nostre regidor en el Institut Ramon Llull, oferida pel batle en l'anterior Ple.

  El dia 27 es va formalitzar la creació de la Xarxa Ramon Llull. Malauradament, com que encara no tenim un nomenament oficial, el nostre regidor no va poder representar a l'Ajuntament aquesta institució, tot i que ens consta que s'ha enviat l'acord de Ple de l'adhesió.

 2. En resposta a la demanada d'ajuda per gestionar l'execució de les mocions aprovades en el ple, exposam que per part del PSM no tenim inconvenient en encarregar-nos de la de dedicar un carrer a Pere Josep Cànaves i membres del consistori assassinats al 36, en l'obertura completa del Camí de Santueri, o en la reposició de les fonts públiques, sempre que se'ns atorguin les facultats executives per poder-ho dur a terme i s'incloguin al pressupost les partides oportunes.

  El batle va dir que es farien els nomenaments oportuns per delegar aquestes tasques. Quedam a l'espera.

 3. Demanam que s'inclogui una partida al pressupost 2013 per a la senyalització i informació dels principals elements d'interès monumental per afavorir la seva difusió cultural i turística (Pont Romà, Calvari, Esglésies, Coves de l'Alzinaret, BICs...).

  El batle va dir que en les millores del projecte per arreglar el Calvari s'hi han posat senyalitzacions que serviran per aquesta finalitat.

De moment només és una foto. Compromissos, cap.
Powered by LifeType - Design by BalearWeb