"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple d'abril: Pressupost 2013, accés al poliesportiu, etc...

psm-pollenca | 23 Abril, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous hi torna a haver-hi Ple, el del mes d'abril. Aquest ve bastant carregat, entre altres temes amb el pressupost de l'Ajuntament pel 2013, un pressupost que s'ha retardat dos mesos respecte l'any passat. Però també hi ha altres qüestions, tant propostes de l'equip de Govern com mocions de la oposició. Aquesta és l'ordre del dia:

Veure el text original de tots els documents i mocions del Ple

1.- Aprovació, si s'escau e l'acta de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2013.

2.- Aprovació, si s'escau e l'acta de la sessió ordinària de 20 de març de 2013.

3.- Aprovació, si s'escau, de la proposta de Pressupost i plantilla de personal de l'exercici 2013.

El pressupost no s'ha negociat amb la oposició (al manco amb la majoria de la oposició) i presenta, al nostre entendre, importants punts foscos. Haurem de parlar-ne amb més detall en un article específic. Aquí teniu la proposta que anirà a votació.

4.- Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit num 3/2013 per suplement de crèdit.

Es tracta de fer servir el romanent positiu del 2012 per pagar part dels crèdits que té l'ajuntament, tal i com imposa la llei d'Estabilitat Pressupostada aprovada pel govern Rajoy l'any passat. Un superàvit creat, sobretot, per la pujada de l'IBI, que servirà per pagar als bancs.

5.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2013.

El segon llistat de l'any de factures no pressupostades de despeses efectuades durant l'any passat.

6.- Aprovació definitiva de l'estudi de detall del sector UP-4A (promotor: Funerària Pollença).

Es tracta d'un estudi de detall per una part del polígon industrial.

7.- Aprovació, si escau, de la modificació del contracte de servei de neteja viària, en relació a les millores proposades.

Sembla que entre l'empresa i l'Ajuntament s'ha arribat a un acord per fer unes millores en el contracte diferents a les que es varen proposar inicialment. Com que suposa una modificació del contracte s'haurà d'aprovar pel Ple.

8.- Aprovació si escau, de la desafectació parcial de l'edifici del centre de dia de Pollença.

L'equip de govern proposa que aquest edifici es pugui destinar a altres usos diferents del de centre de dia, malgrat es va construir i finançar com a tal centre. Poder compatibilitzar l'ús de centre de dia amb altres usos pot donar més possibilitats a l'edifici, però sempre sense oblidar la finalitat per a la que va ser construït.

9.- Designació representants municipals a l'Assemblea General del Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

És l'òrgan que substitueix els consorcis d'aigües de cada municipi, i l'Ajuntament hi ha de designar els seus representants.

10.- Moció presentada pel grup Alternativa per la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística.

Aquests expedients els resolia la Junta de Govern fins que el batle va decidir revocar la delegació i resoldre'ls ell mateix. Alternativa demana que sigui el Ple qui tingui aquesta competència. Sembla que jurídicament hi ha inconvenients a aquesta petició, ja que la Llei de Disciplina Urbanística ho limita al batle i a la Junta de Govern.

11.- Moció presentada pel grup ERAM per declarar Pollença municipi republicà.

12.- Moció presentada pel grup PSM-EN de millora de la seguretat de la carretera MA-2200 al seu pas pel poliesportiu de Pollença.

Una vegada l'equip de govern va descartar el pont (pel que fins i tot ja es disposava d'una subvenció) s'han de prendre mesures per fer aquest tram de carretera més segur i evitar accidents.

Veure moció a continuació:

 

MOCIÓ:

MILLORA DE LA SEGURETAT A LA CARRETERA MA-2200 AL SEU PAS PEL POLIESPORTIU DE POLLENÇA

La carretera MA-2200, que dona accés a Pollença des de Sa Pobla fins que connecta amb la Carretera del Port de Pollença a la rotonda de Can Berenguer, suporta una intens volum de trànsit. Aquest trànsit ha de conviure amb la circulació transversal de persones i vehicles que des del casc urbà de Pollença la travessen per accedir principalment al poliesportiu i al cementiri.

Els problemes que això pot ocasionar es varen posar de manifest amb la demanda ciutadana d'un pont peatonal que fins i tot va ser pressupostat i al que se li concedí una subvenció per part del Consell de Mallorca.

En aquesta legislatura el projecte del pont peatonal ha estat descartat per la iniciativa de l'equip de govern, sense que s'hagin previst alternatives per millorar la seguretat d'aquest tram de carretera.

Recentment s'ha produït un accident important que evidencia que el problema continua existint i que cal cercar mesures per evitar que es pugui repetir.

La carretera forma part de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca.


Es per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

  1. Sol·licitar al Consell de Mallorca que s'inclogui aquest tram de carretera dins el plan de millores del consell de Mallorca, per tal de dotar a aquest tram de les característiques de travessia que li són pròpies, ja que discorre entre dues zones urbanes (possible situació de mitjanes, paviments reductors de la velocitat, senyalització, etc....)

  2. Sol·licitar que s'estudii la conveniència de reduir de la velocitat màxima permesa en el tram, per tal d'adaptar-la a la seva realitat com a travessia urbana.

  3. En aquestes millores incloure el vial peatonal que hauria de connectar la Rotonda de Can Berenguer amb l'entrada de Pollença pel Camp de l'Om.

 

S'han de posar solucions al tram entre la rotonda del gall i el semàfor del poliesportiu per augmentar la seguretat.

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb