"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de maig. Tot aprovat.(Centre de dia, Residència, Zona Verda al Moll, etc...)

psm-pollenca | 31 Maig, 2013 09:50 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després d'uns dies amb problemes tècnics per actualitzar el blog, reprenem la informació amb la crònica del que va ser el Ple Ordinari de maig celebrat ahir dijous a les 20h.

El ple va començar amb molt de públic, ja que hi assistiren nombroses persones de l'associació AFAMA, ja que un dels punts de l'ordre del dia era el conveni per la cessió parcial de l'edifici del centre de dia.

Tots els punts es varen aprovar, fet que ens satisfà. Ara esperam que es duguin a la pràctica.

Per veure els documents de cada punt apreta els enllaços o aquí, on els trobaras tots.


Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:


1.- Aprovació, si escau, de l’adhesió al Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i ECOVIDRIO.

Es tracta d'un conveni per poder tenir qualque guany econòmic damunt els envasos de vidre que recull EMSER amb la recollida selectiva. Aquests retorn econòmic pot servir per ajustar les tarifes de la recollida selectiva. És una bona passa per incentivar la recollida selectiva.

Aprovada per unanimitat

2.- Aprovació inicial, si escau, de la cessió gratuïta de l’espai destinat a centre de dia de Pollença a l’entitat AFAMA.

Com hem comentat, es tracta d'un conveni per tal que AFAMA pugui gestionar el centre de dia. EL conveni, despres de les demandes que diversos grups varem fer al ple passat (veure), s'ha anat consensuant entre les diferents part i els partits de oposició de manera que s'han anat aclarint els dubtes que podia generar en una mostra de com cal fer les soses bé si es vol aconseguir el màxim consens. AFAMA és una enttat reconeguda atot Mallorca i amb una llarga trajectòria al nostre municipi que podrà millorar els seus serveis amb l'espai del centre de dia, oferint també places per a persones sense malatia i donant servei d'estimulació i activitats també als residents de la Residència. Varem donar l'enhorabona a AFAMA i varem demanar, per acabar de fer el conveni rodó, que les noves places de personal que es puguin incorporar en la gestió del centre de dia es faci de manera similar a com ho faria l'ajuntament, amb transparència, publicitat i valorant els mèrits dels aspirants. Ara s'obri un periòde d'exposició pública on tothom, particulars i entitats, pot fer al·legacions per millorar el conveni. Aqui teniu laseva redacció aprovada inicialment.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació inicial, si escau, de l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble situat al c/ Vicenç Buades per destinar-lo a l’ampliació del centre de salut.

Després que la biblioteca del Moll hagi passat al nou centre Miquel Capllonch tot l'edifici on es situava es pot destinar a Unitat Bàsica de Salut. Per això s'ha de desafectar de l'ús biblioteca i posteriorment es farà un conveni amb l'IB-SALUT per cedir-los l'edifici complet. Trobam que és una millora en l'assistència sanitària i vàrem demanar que el conveni reculli les millores necessàries a l'edifici i que es doti de material i personal suficients.

Aprovat per unanimitat

4.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 312, de 29 d’abril de 2013

Nomenament de misser i procurador per defensar l'Ajuntament de MENASNI S.A. (Familia March de Ternelles), que reclamen judicialment contra el Pla General de Pollença que preveu la servitud de pas pel Camí de Ternelles, ja que consideren que no està adaptat al PORN de la Serra i per tant no es pot aplicar.

Aprovat per unanimitat

5.- Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 313, de 29 d’abril de 2013

Nomenament de misser i procurador per defensar l'Ajuntament de MENANI S.A. (Familia March de Ternelles), que recurreixen davant el Tribunal Suprem la servitud de pas pel Camí de Ternelles. Com es veu per terra, mar i aire contra el pas públic pel camí; es veu que no tenen problemes econòmics per promoure tots aquests judicis.

Aprovat per unanimitat

6.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Règim Intern de la Residència Social de Santo Domingo

El reglament es va aprovar inicialment al ple de març i el PSM hi varem presentar al·legacions, bona part de les quals han estat incorporades. Veure al·legacions PSM i veure text definitiu del Reglament.

Aprovat per unanimitat

7.- Moció presentada pel grup del PSM-EN, A, PSOE, UMP, ERAM I NO ADSCRITS relativa a la implantació de la zona verda d’aparcaments al Port de Pollença ( RGE núm. 3423, 16.05.13)

Varem defensar que s'havia de continuar amb la implantació del Pla d'aparcament que inclou la zona verda (gratuïta per a residents, de pagament per a forans), i no només la zona blava (de pagament per a tothom). Aqui va quedar ben clara la deixadesa de l'equip de govern que va fer un contracte amb la concessionària de la zona blava fins el 26 de juny, sabent que això impossibilitaria per enguany implantar la zona verda tot i que l'any passat s'hi varen comprometre. En tot l'hivern no s'ha treballat aquest tema incomplint el seu compromís. La moció, vist que es impossible que s'apliqui per enguany, es va modificar per tal que sí s'apliqui per l'any 2014 amb les modificacions que calguin quan s'hagi fet el projecte de peatonalització.

Aprovat per unanimitat


8.- Moció presentada per la regidora no adscrita Sr. Estrany relativa a la ubicació de la Polar a la Cala Sant Vicenç ( RGE núm.3425, 16.05.13)

L'any 2002 Ramon Castanyer “Durai”, abans de morir, va cedir la que havia estat la seva barca de pesca a l'Ajuntament per a fins culturals (veure acord de ple). Ha estat tots aquests anys en diversos indrets i ara mateix és a Son Bonet després d'haver-se restaurat. La voluntat de la família és que la barca quedi a Cala Sant Vicenç i que no torni a navegar, voluntat que des del PSM pensam que s'ha de respectar. El que no està gens clar és quina seria la ubicació idònia de la barca. Pensam que col·locar-la com una escultura sobre el mirador de Cala Barques no és la millor opció i que seria més digne i cultural col·locar-la en un espai tancat musealitzat sobre les activitats tradicionals de la Cala; potser un espai annex a la oficina d'informació turística.

Vist que encara no hi ha un acord sobre la finalitat que s'ha de donar a la barca, es va retirar la moció fins a un proper ple.

9.- Moció presentada pels grups d’A; PSOE, PSM-EN, UMP i els dos regidors no adscrits relativa a la delegació de l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple ( RGE núm. 3427, 16.05.13)

El batle ja va anunciar que Joan Valent repetiria com a director del Festival tot i que encara no s'han aclrit les questions econòmiques entorn del festival del 2012. Tampoc encara no s'ha fet el contracte i segons els informes tècnics no es pot adjudicar la contractació directament al Sr. Valent, ja que la feina que ha de fer no té una exclussivitat en la seva persona. En aquest assumpte el batle ha deixar passar massa el temps i ara ens trobam en una situació de d'urgència pel festival del 2013.

Tot i que la moció es va aprovar demanant que es convidi a altres professionals i que el contracte sigui només d'un any, sembla que la propera setmana el batle té previst aprovar la contarctació a la propera Junta de Govern. Aquest punt va encendre una forta discussió entre la regidora Estrany, el Batle i el regidor Mateu de Convergència, on sortiren molts rancors personals i retrets del batle per la sortida dels no adscrits de l'equip de govern, retrets fora de lloc en una discussió com aquesta.

Des del PSM l'any passat varem criticar les maneres com es va fer la contractació (veure), però això per res justifica que enguany es vulgui reincidir en l'error d'una contractació incorrecte. Han estat altres partits els que han tingut un canvi de criteri radical i el que l'any passat veien malament enguany ho veuen bé i viceversa.

Aprovat. A favor: 9, A, PSOE, PSM, ERAM, UMP, N.A. - En contra: 7, PP, LLR, CIUP

10.- Moció presentada pel grup d’Alternativa relativa a abandonar la fumigació amb herbicides ( RGE núm.3452, 17.05.13)

Una moció que varem signar, ja que Més per Mallorca ha presenatt propostes similars a diversos ajuntaments, al Consell i al Parlament, i a Pollença ja hi varem votar a favor fa més de dos anys. Es repetia un debat que tenguerem la legislatura passada, aquest pic amb resultat favorable. Els glifosats que fa servir l'ajuntament són substàncies tòxiques que fan malbé el medi ambient i es feina de les administracions cercar solucions alternatives com ja es fa a bastants ajuntaments de Mallorca. Sorprenent la falta d'interès en nom de “lo pràctic” que va mostrar el regidor de serveis. Al final la moció es va modificar per no imposar cap termini i que la implantació sigui gradual. El regidor Garcia es va oferir per treballar en aquest tema, oferiment que es va acceptar per part de l'equip de govern.

Aprovat. A favor: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, N.A. - Abstencions: 8, PP, UMP, CIUP


11.- Moció presentada pel grup del PSOE sobre la política impositiva del Govern de les Illes Balears ( RGE núm.3461, 17.05.13)

Per rebutjar els nous imposts que vol posar el govern Bauzà que ofegaran encara més l'economia i les families mallorquines. Una responsabilitat que tenen tots els membres del PP, tant a nivell autonòmic com estatal com local, que estan fent pagar la crisi als que manco culpa en tenen. Aquests imposts serviran per pagar despeses supèrflues del govern Bauzà com per exemple, el nomenament de l'ex-conseller Bosch com a “assessor”, ja que a la seva antiga feina no l'han volgut.

Aprovat. A favor: 10, A, PSOE, PSM, ERAM, UMP, CIUP, N.A. - Abstencions: 6, PP

12.- Propostes/Mocions d’urgència

Dimissió de la regidora Mª del Mar Sastre (PSOE)

Com va explicar ella, després de sis anys de dedicació política ja començava a necessitat temps per altres tasques. Greus aconteixements familiars en les darreres setmanes han precipitat la dimissió. Des del PSM li varem agrair la seva feina i el seu bon tracte amb la resta de companys regidors, desitjant-li el millor d'ara en endavant. La substituirà el nº3 de la llista, en Francisco Javier Barba.

Aprovat per unanimitat


En un proper article tractarem sobre les respostes als nostres precs i preguntes.

Passes enrere en la preservació de l'Ullal

psm-pollenca | 27 Maig, 2013 09:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En la nova proposta del Pla Hidrològic de les Illes Balears que ha preparat la Conselleria de Medi Ambient, Territori i Agricultura del conseller Gabriel Company s'ha modificat la delimitació de la zona humida de l'Ullal, al Port de Pollença, eliminant les anomenades “zones d'aiguamoll potencial” Això ha suposat que una bona part de la parcel·la quedi sense protecció, obrint la porta a futurs desenvolupaments urbanístics.

Des del PSM deploram que s'hagi donat aquesta passa i constatam quines eren les vertaderes intencions del conseller quan va tornar a posar el Pla a exposició pública: no cercar un major consens, sinó eliminar algunes de les proteccions que marcava l'anterior pla.

També lamentam la col·laboració del batle de Pollença en aquesta desprotecció, ja que des del començament ha defensat la urbanització d'aquesta parcel·la (veure). Constatam també la connivència entre el Batle (obviant que el Ple per unanimitat va decidir no al·legar al Pla Hidrològic), el Conseller i el grup promotor per edificar justament en aquest solar.

Precissament la zona desprotegida és la més propera a la via de circumval·lació, zona que si s'urbanitzés aïllaria paisatgísticament la zona humida, suposant un mal irreparable a l'entorn.

El Port de Pollença compta amb gran quantitat de solars vacants sobre els que es podrien plantejar les modificacions urbanístiques adients per construir-hi hotels de cinc estrelles, però en cap cas fer-ho a costa d'una zona humida.

Veure articles anteriors sobre l'Ullal (Especullal, Indemnitzacions, Al·legacions 2, Al·legacions 1...)

El nou Pla Hidrològic. En color blau la zona humida i en vermell la part de la parcel·la que ha quedat sensecap protecció.

 
Les visites del Conseller Biel Company (a l'esquerra) al nostre poble no ens han duit res de bò.
 
 
Ultima Hora 25-5-2013
 
 

 

Amb el comerç pollencí, fets i no paraules.

psm-pollenca | 24 Maig, 2013 19:41 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquesta setmana sortia als mitjans de comunicació la demanda que PIMECO i l'Associació Comerç Pollença han fet a l'Ajuntament respecte de que per part d'aquest es prenguin mesures per evitar la proliferació de grans superfícies al nostre municipi. La crisi ha accentuat els problemes que pateix el petit i mitjà comerç pollencí, essent evident la quantitat de comerços que tanquen i la situació de desavantatge que tenen respecte de les grans superfícies.

De fet el que es demana és que mentre no s'aprovi l'adaptació i revisió del Pla General, es faci una moratòria de comerços majors de 400m².

En els darrers anys poca cosa s'ha fet des de l'Ajuntament pel comerç pollencí. Les poques mesures urbanístiques que hi havia, entre elles la limitació comercial al polígon industrial, s'han anat cercant subterfugis per saltar-se-les. Si parlam de casos concrets fa pocs anys es va permetre a una gran superfície agrupar zona comercial de diversos solars mitjançant un estudi de detall per poder instal·lar-se al polígon, una mesura potser legal, però que l'Ajuntament no estava obligat a acceptar si pretenia protegir el petit i mitjà comerç.

Ja a principi de legislatura varem posar de manifest el problema pel comerç que podia suposar el fet que no tingués assignat cap regidor de l'Ajuntament. En qüestions comercials hi han intervingut el regidors de fires de Pollença, la del Moll, el Batle o la llavors regidora d'Hisenda. És evident que la manca de lideratge en aquesta qüestió acaba perjudicant al comerç.

Per altra banda aquestes grans superfícies, ja estiguin situades a Pollença o a Palma, col·loquen enormes tanques publicitàries de dubtosa legalitat a l'entorn de Pollença. De fet la primera que rep als que visiten al nostre poble, clarament il·legal i denunciada pel nostre grup a l'Ajuntament i al Consell de Mallorca, allà continua intacta, desviant als possibles clients cap a fora del nucli urbà. I l'Ajuntament en lloc d'actuar consent que l'expedient d'infracció caduqui sense fer cap actuació. Ja n'hi ha prou en que les instal·lacions per aquestes grans superfícies les construeixin empreses de fora, que els productes que venen aquestes superfícies siguin de fora inclús de Mallorca, i que els beneficis que generen surtin del nostre municipi com perquè a sobre rebin tractes de favor per part de l'Ajuntament. Això també es competència deslleial afavorida des del propi consistori, per molt que des de la gran superfície es facin donacions de menjar a l'Ajuntament, amb foto dels polítics inclosa.

També cal que amb el nou sistema de declaracions responsables l'Ajuntament es posi les piles en revisar les instal·lacions d'activitats fent les inspeccions pertinents i comprovant que efectivament els locals es poden acollir a aquesta tramitació administrativa.

El batle pretén fer l'aprovació inicial de l'adaptació del Pla General en poc temps. Cal que reculli el guant que li han llançat els comerços pollencins. Si no ben aviat del comerç pollencí no en quedarà més que el record i no tindrem altre opció que ser tots clients de les multinacionals dirigides per persones que ni tan sols coneixem.

 

Veure notícia Diario de Mallorca

 Permetre il·legalitats com aquesta enorme tanca no és tan sols una infracció urbanística i un atemptat paisatgístic, sino també una competència deslleial cap al comerç pollencí.

 

 

 

 

Veure nota de PIMECO i Comerç Pollença a continuació.

 (Segueix)

“Reset” urbanístic a Formentor

psm-pollenca | 21 Maig, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Quan hom, en el món de l'informàtica, parla de fer un “reset”, significa que en l'ordinador s'ha produit un error o un col·lapse tal que qualsevol intent d'arreglar la situació encara l'empitjora més i la sol·lució manco dolenta és apretar el botó que talla momentàniament el fluïd elèctric -el botó “reset”- per tornar a engegar la màquina i que poc a poc es tornin a restaurar els programes paulatinament i un darrera l'altre per tornar a fer la màquina funcional.

Quelcom així és al que ens aboca la recent sentència sobre Formentor pel que respecta a l'adaptació del Pla General al POOT (Pla d'ordenació de l'oferta turística).

Sí, en linia i mitja ja hem esmentat uns quants conceptes que fàcilment es poden escapar als no iniciats. Anem a pams. Al 1990 s'aprovà el Pla General de Pollença on es determina que Formentor és un sòl urbà en el que cal fer actuacions per completar la deficient urbanització, i on també s'indica que es podrà edificar als solars i fins a on podrà créixer l'Hotel Formentor.

Al 1995, sense tenir encara una Llei del Sòl pròpia ni uns Plans Territorials aprovats, des del Govern Balear (Gabriel Cañellas encara) es va voler regular urbanísticament l'oferta turística en els municipis de costa a través d'un pla sectorial, el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística, que marcava unes directrius que els Plans Generals dels ajuntaments havien d'incorporar per aplicar-les en els seus territoris, tot i que també preveia mesures d'aplicació directa i immediata. A Pollença aquesta adaptació del Pla General al POOT no es va completar fins al 2008 (13 anys després!), i encara amb prescripcions que s'han hagut d'anar corregint amb posterioritat, en concret a Formentor les deficients zones verdes i accessos a la costa.

Dons al 2008 alguns veïnats no veieren amb bons ulls aquella adaptació que s'havia fet i la dugueren als tribunals. En concret l'entitat “Mesampe S.A.”, propietària d'un dels habitatges de Formentor va posar un contenciós-administratiu a l'Ajuntament que s'ha desestimat en moltes de les seves demandes, però que, en canvi, l'han acceptat en el sentit de deixar suspesa l'adaptació del PGOU al POOT pel que fa a l'àmbit de Formentor.

Per tant el planejament d'aplicació a Formentor, a dia d'avui, és el que es va aprovar al 1990 amb tots els afegits imposats per les lleis aparegudes des de llavors: el Pla Territorial, la Llei 7/2012 “Company” o la Llei Turística-Urbanística 8/2012 “Delgado”, entre d'altres -aquell POOT del 95, curiosament ja no, perque la Llei Turística l'ha derogat-.

Els arguments que el jutge fa servir per considerar que s'ha d'anul·lar el planejament de Formentor són que “se debe estimar el motivo de impugnación, por contravención del Derecho Comunitario y de la legislación de trasposición del mismo, ya que si bien se aborda la ordenación de suelo clasificado como urbano desde el año 1990, resulta indiscutible que se trata de un núcleo enclavado entre zonas calificadas normativamente como de necesaria protección por sus valores ambientales”.

Un primer efecte d'aquesta anul·lació del planejament serà que la modificació respecte del Pla Especial sobre Formentor, aprovada inicialment en el passat ple de març (veure), queda suspesa per haver-se anul·lat allò que es pretén modificar. Una modificació a la que haviem presentat al·legacions (veure modificació i al·legacions del PSM).

Sembla que tant el Consell com l'Ajuntament han recorregut la sentència. Seria bo, emperò, que davant aquests fets i, com ja reclamàvem quan es pretenia eliminar el Pla Especial, repensem el futur de Formentor, per tal es pugui desenvolupar com una urbanització exemplar, que es puguin fer millores a l'hotel sense malmetre l'entorn i que s'evitin desastres com el de “Villa Cortina” adaptant els paràmetres i els volums a una major racionalitat en harmonia amb l'entorn. Evitar anar posant pedaços i repensar el fins ara fracassat urbanisme de Formentor.

 

"Villa Cortina", l'únic edifici de Formentor, a banda de l'hotel, que es veu des de l'altre costat de la badia.

Diuen que a en Foster li va agradar, segurament la va veure de dins, no des de La Victòria.

 

 

 

Un mal pressupost, especialment pel Moll i Sant Vicenç

psm-pollenca | 16 Maig, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Com ja és sabut en el passat Ple d'abril l'equip de govern PP-Lliga no va aconseguir aprovar el pressupost pel 2013. Tot i haver negociat amb CIUP i la directiva d'UMP el vot contrari de la resta de partits de l'oposició, inclòs el del regidor Moragues (UMP) va fer rebutjar un pressupost que consideraven negatiu per molts de motius.

A partir de que el pressupost va sortir rebutjat l'enfilall de retrets per part de l'equip de Govern i del Batle ha estat constant. Especialment s'ha posat èmfasi per part de l'equip de Govern i de la directiva d'UMP que eren uns pressuposts amb “moltes inversions” pel Port de Pollença, i que per culpa del rebuig al pressupost no es podrien dur a terme. Aquesta afirmació només es pot sostenir des de la ignorància del que realment recollia el pressupost o des d'una postura poc respectuosa cap el que és el Port de Pollença.

I es que si d'alguna manera es poden qualificar aquests pressuposts (ara amb més possibilitats d'esser aprovats amb els vots d'UMP) es d'un insult a la importància del que suposa el Port de Pollença i Cala Sant Vicenç pel municipi. Anem per parts.

La primera “gran inversió” consisteix en que la partida d'asfaltats inicial de 400.000 euros per tot el municipi es subdivideix amb dues partides de 200.000 eur. cadascuna per Pollença i pel Moll. Qui diu que el Moll no necessita més del 50% d'aquesta inversió. Si la necessitat hi es potser enguany la inversió en asfaltats hauria de ser molt més alta pel Moll que per Pollença. El moll no guanya 200.000 eur. d'asfaltat, potser en perd altres 200.000. I a on queda Cala Sant Vicenç amb tot això?

La millora de les instal·lacions esportives del Port es l'altra “gran inversió”, pressupostada amb 200.000 eur., consistent amb una pista de tennis i dues de paddle al poliesportiu. Potser la pista de tennis està justificada per donar servei al club de tennis, però... i les de paddle? Es que no existeix aquest servei al Moll? Hem de fer instal·lacions noves mentre les que existeixen cauen a bocins? mentre la gespa del camp de futbol està feta pols i es pressuposta la seva reparació amb només 1.000 euros?

La dotació de serveis de Gommar, com altres partides, s'inclou per “fer guapo”, ja que la partida econòmica és de 1.000 ridículs euros. No n'hi ha prou ni per obrir la primera síquia.

De partides per quedar bé en trobaríem moltes, amb dotacions totalment insuficients, que només apareixen per donar la imatge que es faran coses, però sabent que a la pràctica els doblers no basten per res: la millora de les infraestructures de cala Sant Vicenç (1,000 euros) l'adequació de Can Llobera (1,000 euros), les obres al passeig del Port de Pollença (1,000 euros). Com si de la “pedrea” es tractés, almoines que no serviran per res ja que les inversions no es podran executar amb aquestes quantitats.

Tot plegat només maquillatge per intentar justificar un vots i que ens feim creus que hi hagi partits que s'anomenen defensors del Moll que pretenguin plegar-se a aquesta autèntica presa de pèl.

Avui hi ha convocada una primera reunió per intentar consensuar un pressupost millor. Esperam que TOTS els partits hi puguem aportar les nostres millores, no per posar-nos les medalles -absurdes- de tal o qual inversió, sinó pensant amb l'interès general del municipi i amb el seny que l'actual situació econòmica i social requereix.

 

Tot i les quantitats ridícules de 1.000 eur. en moltes partides, es pressupostaven 200.000 eur. en el pagament del projecte

de l'auditori del que encara no sabem ni qui el va encomenar, ni quina quantitat s'ha facturat,

ni si la quantitat ha prescrit, ni quins concepten s'han de pagar.

 

  

Al·legacions al Reglament de la Residència

psm-pollenca | 13 Maig, 2013 09:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Continuam treballant per millorar les propostes que surten de l'Ajuntament. En el Ple del mes de febrer l'equip de govern va presentar i es va aprovar inicialment el nou Reglament de Funcionament Intern de la Residència de Sant Domingo. En aquell moment des del PSM varem optar per l'abstenció ja que pensavem que el text que ens presentaren es podia millorar amb les al·legacions. Pensam que un reglament és necessari per regular el funcionament de la Residència i posar-se al dia en pràctiques i maneres de fer les coses adapatdes als temps actuals. Hem intentat, amb les nostres al·legacions, fer que la vida dels residents pugui ser més lliure i autònoma si el seu estat físic els ho permet, evitant un excessiu intervencionisme en la seva llibertat diària. Suposam que prest es discutiran aquestes i la resta d'al·legacions que es puguin haver presentat abans de l'aprovació definitiva del Reglament. 

Aqui podeu trobar el text original que es va aprovar inicialment

i a continuació les nostres al·legacions (en cursiva el text original):

 

Les visites comunicaran en la recepció de l’establiment el nom de la persona que desitgen visitar i s’identificaran amb el document nacional d’identitat o document similar. Les visites a residents malalts seran regulades pel personal sanitari.

Les visites es rebran, com a norma general, a les sales comuns del centre. Les visites a la pròpia habitació necessitaran d’autorització prèvia del personal competent del centre.

I.4. S'hauria d'evitar la necessitat de la identificació prèvia a la visita pels familiars que siguin visitants habituals, cercant qualque sistema alternatiu (tarja identificativa, per exemple), ja que l'anomenada “recepció” no existeix a la Residència ni té assignat cap membre del personal, dificultant aquest tramit previ de registre.

Condicionar que les visites s'han de realitzar en zones comunes i només extraordinàriament a les habitació suposa limitar excessivament la llibertat i intimitats dels interns i dels seus familiars. L'autorització per fer les visites a les habitacions no s'hauria d'aplicar a cada cop que que fa una visita, sinó que amb una autorització hauria de ser suficient per les futures visites.

 

Queda totalment prohibit el lliurament de regals o almoines dels residents als treballadors del centre residencial, així com la donació de qualsevol tipus de bé.

I.7. S'hauria de prohibir el lliurament de regals o almoines, a més de als treballadors del centre, també als membres del Patronat o a qualsevol autoritat o funcionari de l'Ajuntament.

 

En les zones d’ús comú, els residents hauran d’anar adequadament vestits amb roba de carrer i nets. 

I.12. Sembla reiteratiu esmentar que a les zones comuns els residents han d'anar nets, ja que nets hi han d'anar mentre es trobin en el centre, ja sigui a les seves habitacions o a les zones comuns.

 

Els residents que desitgin presentar queixes o reclamacions sobre qualsevol aspecte del personal, del funcionament o dels serveis de la residència, les faran arribar a la direcció mitjançant els fulls de reclamació que tindran a la seva disposició a la recepció del Centre.

III.1. També s'hauria de donar la opció als familiars o a qualsevol ciutadà que visiti el centre la possibilitat de presentar queixes o reclamacions i usar la bústia de suggeriments. Actualment aquesta bústia no és operativa. Les queixes, reclamacions o suggeriments s'haurien de contestar en un temps determinat que s'hauria d'especificar per donar credibilitat al procediment mitjançant bustia.

 

Els preus actualitzats de la quota mensual i dels serveis complementaris estaran exposats en el tauler d’anuncis del centre.

VII.1. A més, com tota la informació de l'Ajuntament referent a taxes i preus públics, es publicarà a la web municipal.

 

  • Es crearà una comissió formada per: President del Patronat municipal de la Residència, o persona amb qui delegui, el regidor competent en matèria de serveis socials, 2 treballadors del centre, 2 usuaris o familiars responsables on s’informarà de les decisions que afectin al centre.

  • La comissió es reunirà semestralment i sempre que el convoqui el President o ho sol·liciti un terç dels seus membres.

  • De cada reunió que es dugui a terme, es redactarà una acta que s’exposarà al tauler d’anuncis durant 3 setmanes i es farà arribar una còpia de la mateixa als familiars responsables que ho demanin.

VIII. Afegir: La comissió es renovarà cada 2 anys. Els treballadors hi estaran assignats de manera rotatòria entre el personal funcionari i interí. Els 2 usuaris s'escolliran per sorteig, sempre que acceptin el nomenament.

 

Les persones destinatàries dels serveis socials tenen els drets següents:

a) Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d’igualtat sense discriminació per raó de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social.

IX. El dret d'accedir a la Residència en condicions d'igualtat es garantirà, entre d'altres, publicant a la web municipal el llistat d'espera (amb les reserves que la llei de protecció de dades imposi). Les urgències i excepcions en l'ordre d'accés a la Residència seran justificades i decidides pel Patronat amb la publicació de la corresponent acta.

 

 

Propostes de la Plataforma per la Ruta de Pedra en Sec a Pollença

psm-pollenca | 09 Maig, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La Plataforma Pro Camins Públics ha sortit al pas de les declaracions del Batle sobre la Carretera Vella de Lluc i la confussió que es vol crear barrejant-ho amb La Ruta de Pedra en Sec i el pont que havia d'atravessar el torrent. Han registrat aquesta petició al Consell per mirar de cercar una sol·lució raonable i definitiva per evitar que els excursionistes hagin de passar per damunt la carretera nova, fet que genera moltes crítiques entre aquest col·lectiu format tant per mllorquins com per turistes extrangers. No serà per no proposar idees:

 

Actuant en nom propi i en nom de la Plataforma pro Camins Públics Oberts:

EXPOSAM

Que a la Ruta de Pedra en Sec en el tram comprès entre Can Pontico i el torrent de Llinars, a l’alçada dels Kms 3 a 3.6 de la Ma-10, es fa anar als usuaris per damunt la carretera Ma-10 i en la mateixa direcció que els cotxes (cosa no permesa pel Còdi de Circulació).

Que vista la problemàtica que hi ha en aquest tram i la perillositat que això comporta , volem manifestar el següent:

La Plataforma pro Camins Públis Oberts defensa uns criteris que creim necessaris per la millora de la Ruta de Pedra en Sec:


  • Primer .- La Ruta de Pedra en Sec ha de usar camins públics abans de fer camins nous.

  • Segon.- Evitar vies transitades o les més transitades per vehicles.

  • Tercer .- Que les rutes tenguin interés paisatgístic i/o cultural.

  • Quart.- Que compleixin amb l’objectiu marcat

 

Fetes aquestes consideracion prèvies i amb l’únic afany de col·laborar amb la Coselleria de Medi Ambient, proposam tres possibles solucions:

 

Proposta A .- La Ruta de Pedra en Sec està ben senyalitzada i adequada pels vianants seguint la carrtera Vella de Lluc a Pollença fins a l’alçada del torrent de Llinars ( Km. 3.6 de la Ma-10 ) a la finca de Ca na Borrassa. Aquí és on està senyalat sortir a la carretera Ma-10. Proposam que la Ruta de Pedra en Sec segueixi la carrtera Vella de Lluc a Pollença travesant el torrent de Llinars i desprès habilitar un pas pel costat dret de la Ma-10 en direcció a Pollença , aprofitant que hi ha un desnivell i espai suficient per fer un tirany d’uns dos metres d’amplària , sense invadir terreny privat i enllaçar altra vegada amb la carretera Vella de Lluc a Pollença a l’alçada de Can Pontico. ( Mapa núm. 1, fotos 1, 2).

Proposta B.- Fins a Can Serra, a l’alçada del km 4 de la Ma-10 la Ruta de Pedra en Sec va per la carrtera Vella de Lluc a Pollença. En aquest indret, anomenat Pas Gran, hi ha unes passadores que amb un passamans farien possible travessar el torrent de la Vall d’en Marc amb més seguretat, encara que dugui aigua. Seguidament i a la dreta del torrent esmentat hi ha un camí públic, el núm. 126 del Catàleg anomenat camí Vell de Lluc A, camí que des del 25 de setembre de 2008 te iniciat expedient d’investigació , segons BOIB núm. 153 de 30-10-2008. Aquest camí va per dins un bosc de ribera fins a enllaçar amb el núm. 9, camí de Can Romí/cami de la Coma per desprès continuar per la carrtera Vella de Lluc a Pollença passat el pont. ( Mapa 2 , Fotos 3, 4) .

 

Proposta C .- El camí d’Amunt, format pels camins núms. 9, tres trams del 126, 84, 147 i el 131 del Catàleg de Camins de Pollença . Começa a la carretera Vella de Lluc a Pollença al final de finca de l’Empeltada. Es paisatgísticament el més adequat, camí documentat des de l’any 1.340 i en els trams més ben conservats té 7 pams d’amplària , alguns trams estan ampliats, té ponts antiquíssims, passa pel llogaret de Can Cerdà, normalment no travessa finques i va a prop dels marges, també és el més usurpat i a trams en periode d’investigació. (Mapa 3, fotos 5, 6). Cal recordar que aquesta proposata era el traçat inicial per a la Ruta de Pedra en Sec.


La Plataforma pro Camins Públics Oberts es decanta per les tres propostes ja que totes tres es refereixen a camins públics .

Per tot això

SOL·LICITAM

Que es resolgui al darrer tram de la Ruta de Pedra en Sec en bé del turisme senderista i de tota la ciutadania.

 Cal evitar situacions de perill com aquesta

 

Les passadores del Torrent de la Vall de'n Marc

 

El lateral de la carretera nova on s'hi podria habilitar un tirany

 

 


Veure més sobre la vaga
 

Sobre el pagament del projecte de l'Auditori

psm-pollenca | 07 Maig, 2013 12:56 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escoltar entrevista al nostre regidor a Ràdio Pollença (30/04/2013)

Repassant els temes que es tractaren el el passat ple d'abril, on el protagonista va ser el fracassat pressupost de l'Ajuntament pel 2013, una de les qüestions que destacaren en el debat i en els resums de premsa va ser el controvertit pagament del projecte per a l'Auditori que s'havia de fer a Can Conill, l'Auditori de Rafael Moneo.

D'aquest tema en podeu trobar nombrosos articles ja que fa molts anys que dura. Ens ajustarem a les coses que han sortit darrerament i que cal aclarir. A principis d'enguany el batle ja ens va comunicar la seva intenció de pagar unes suposades despeses generades per la redacció del projecte d'aquest edifici. Des del PSM ja varem manifestar la nostra sorpresa i oposició, donat que l'anterior batle va manifestar que mai no s'havia fet un encàrrec del projecte i que només existia un avantprojecte que des de l'estudi de l'arquitecte Rafael Moneo s'havia redactat sense cost per l'Ajuntament. Aquestes declaracions coincidien amb la nostra informació, ja que a l'any 2009 intentarem veure el projecte i per part dels serveis tècnics d'urbanisme se'ns va denegar la seva consulta ja que “no era propietat de l'Ajuntament, que no l'havia pagat”. Curiosament quatre anys després ens trobam que d'alguna manera es pretén que aquest projecte sí que ha passat a ser de l'Ajuntament, sense mediar recepció formal del mateix, i que per tant s'ha de pagar.

Vagi per endavant el respecte i admiració cap a la feina de l'arquitecte Rafael Moneo, qui en bona mesura també és víctima d'una pèssima gestió política de tot aquest assumpte des del primer dia en que es va gestar, allà pel començament de la legislatura de Jaume Mates, a l'any 2003. Una promesa electoralista per segellar un pacte de govern UM-PP a Pollença que a la llarga ens està sortint caríssim als pollencins (veure doblers perduts del Pla de Cooperació Municipal)

El que no podíem avalar amb el nostre vot és que s'inclogués una partida (al final de 200.000 euros) quan ha quedat acreditat que no s'ha fet cap contracte formal, i si hipotèticament es va fer un contracte irregular de caràcter verbal ha de quedar ben definit qui fou que el va “verbalitzar”, qui és el responsable d'aquestes irregularitats. També s'han de definir de manera precisa quines son les despeses que es reclamen a l'Ajuntament, ja que fins a dia d'avui no hi ha cap factura que justifiqui la feina realitzada ni quines son les feines de terceres persones que s'han d'abonar.

L'informe jurídic realitzat sobre aquest assumpte no és en absolut concloent, per molt que el batle digui el contrari. N'hi ha prou en llegir les conclusions a les que arriba aquest estudi per adonar-se'n que pretendre justificar el pagament amb l'informe es un acte de voluntarisme molt forçat.

CONCLUSIONS

Les que es desprenen dels anteriors fonaments jurídics i que, resumidament, son:

1.-Que si no hi va haver encàrrec municipal, ni tan sols en forma verbal, l'Ajuntament de Pollença no tindria obligació de pagar els honoraris meritats per a la redacció del projecte de la sala multifuncional o polivalent.

2.-Que si hi va haver encàrrec municipal, ni que fos en forma verbal, sí que tindria obligació de pagar els esmentats honoraris, sempre que fossin reclamats per l'arquitecte Sr.Moneo (o la seva empresa) pel concepte de honoraris de redacció del projecte. Obligació que es limitaria als honoraris prèviament convinguts o, en el seu defecte, en els que es consideressin correctes.

3.-Que si l'encàrrec hagués estat conjunt entre l'Ajuntament de Pollença i el Govern de la C.A.I.B., la obligació del pagament dels honoraris seria solidària enfront al creditor i, per tant, aquest podria exigir a l'Ajuntament el pagament íntegre dels honoraris sense perjudici del dret a repetició de la part proporcional al Govern.

4.-Que tot l'anterior es sense perjudici de les eventuals responsabilitats administratives en que hagin pogut incorre les autoritats i/o personal del propi Ajuntament.

7 de febrer de 2013

Finalment s'ha de mencionar que un dels documents que el mateix informe assenyala com a molt importants per determinar si es va fer l'encàrrec és una carta enviada per l'Ajuntament l'any 2007 a l'estudi de Rafael Moneo, carta signada per l'actual batle i inclosa en l'expedient del pressupost; si aquesta és la justificació que compromet l'Ajuntament també compromet al batle que no pot continuar representant els interessos municipals si dona per bò que ell és el responsable d'aquest encàrrec.

I finalment el que acaba de donar una pàtina negre a tot l'assumpte són les barroeres coaccions sobre el nostre regidor en forma de carta, un fet que ens recula fins a temps foscos de la nostra història, on no es podien expressar les postures polítiques per por a les represàlies. I el que és pitjor, amb la quiescència dels responsables polítics.

Tot plegat molt trist. Podent tenir un equipament a la mesura del nostra poble, si amb signatura de prestigi molt millor, al final haurem perdut el temps i els doblers pel mal cap d'alguns, qui, en lloc de rectificar i reconèixer els seus errors, persisteixen en els mateixos fins al darrer dia. I mentre tant es demostra que, una vegada més, els qui cercam salvaguardar els interessos i els doblers dels ciutadans de Pollença, sense cap benefici personal, rebem crítiques i pressions, i en canvi els responsables del dispendi gaudeixen del poder de disposar dels doblers de tots.

 

Amb molt bon criteri l'arquitecte Moneo no va anomenar al projecte ni Auditori ni Sala Multifuncional, sino "Teatro", que és en el que s'ha convertit tot el que envolta aquest assumpte, una comèdia amb tocs de drama.

 

 

 

L’única crisi de Govern que esperen els ciutadans és aquella que llevi en Bauzá

psm-pollenca | 04 Maig, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La coalició MÉS per Mallorca considera que els canvis anunciats avui en el Govern constaten el fracàs de l’Executiu del PP per fer front a la crisi econòmica i social. I afirmen que l’única crisi de Govern que esperen els ciutadans d’aquest país és aquella que llevi José Ramón Bauzá del Consolat de Mar.

Lamentam que després de tres quarts d’hora xerrant a la roda de premsa el president Bauzá hagi estat incapaç d’explicar per què fa els canvis en el seu Govern. Només sabem que els nous consellers “vénen a fer el que han de fer”. Darrere d’aquesta incapacitat per explicar el programa polític del nou Govern, sembla que l’únic criteri que ha motivat els nomenaments ha estat la lleialtat personal envers Bauzá. Així ho ha explicitat el president en el cas de l’ascens d’Antonio Gómez a vicepresident. I en el cas de Núria Riera cal tenir en compte que és qui va signar l’informe de compatibilitat de Bauzá amb la seva farmàcia.

Respecte al nomenament de Joaquín García com a nou conseller d’Economia, des de MÉS per Mallorca qüestionam que sigui la persona indicada per dirigir les polítiques econòmiques del Govern. Recorden que García és un dels responsables de la bimbolla immobiliària protagonitzada pel Grup Drac de Vicenç Grande. A més, és el responsable del fiasco dels acomiadaments de treballadors públics (que estan sent anul·lats pels jutjats).

D’altra banda, la crisi de govern crea una estructura política més jeràrquica, amb més consellers que comanden.

Finalment, des de la coalició MÉS per Mallorca donam la benvinguda al segle XXI al Govern, perquè finalment hi ha incorporat dones. A més, la creació de la Conselleria de Serveis Socials era absolutament necessària, allò lamentable és que s’hagin perdut dos anys d’inactivitat en aquest àmbit, enmig d’una greu crisi social.

 

 

 

O rectificar o dimitir.

psm-pollenca | 02 Maig, 2013 09:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

NOTA DE PREMSA 29/04/2013

EL BATLE NOMÉS TE DOS CAMINS: RECTIFICAR O DIMITIR 

Els grups municipals d’Alternativa per Pollença, PSOE, UMP, PSM, Esquerra Republicana i els dos regidors no adscrits exigim al Batle una negociació conjunta i consensuada dels pressuposts o la seva dimissió.

________________________________________________________ 

Després de les darreres declaracions del batle sembla ser que no té cap intenció, a pesar d’estar en minoria, de fer autocrítica i rectificar la seva actitud de falta de transparència i diàleg que ha marcat la gestió municipal aquests darrers mesos, i que ha abocat en la impossibilitat d’aprovar els pressuposts per aquest any 2013. Una aprovació que ja arribava tard i que s’ha va veure frustrada per la manca d'interès del batle i del seu soci de govern de consensuar-los amb la resta de partits.  El PP i la Lliga varen agafar el camí fàcil negociant el pressupost només amb CiU i el president d’UMP  per poder-los aprovar,  d’esquenes a la resta de partits i al propi portaveu i regidor d’UMP. És clar que és més beneficiós per Pollença una negociació amb tots els partits, on les prioritats i necessitat del municipi es poden detectar més fàcilment, que aquest mercadeig del PP i la Lliga amb els doblers de tots els pollencins per tan de procurar-se els vots favorables .

En aquest moment el batle té dos camins. Rectificar immediatament aquesta actitud i negociar els pressuposts, vitals pel municipi, de forma oberta i transparent o si no està dispost a rectificar, l’altre camí que li queda és dimitir i deixar pas a algú amb més capacitat de diàleg que pugui governar aquest Ajuntament.

El batle demostra una actitud poc valenta instant a l’oposició a fer una moció de censura quan sap perfectament que legalment no la podríem dur endavant donat que la majoria absoluta necessària perquè una proposta de moció de censura prosperi en el cas de Pollença se veuria incrementada en dos vots, pel fet que dos dels proponents són regidors no adscrits a cap partit, i per tant el seus vots no computen en una moció de censura. (Veure article de la LOREG adjunt al final).

Resulta sorprenent que el batle no vegi dins l'actual equip de govern (PP-Lliga Regionalista) cap altre regidor capacitat ni legitimat per posar-se al capdavant de l’Ajuntament (declaracions fetes al diari Última Hora el 28/04/2013). Aquí es demostra el tarannà del batle, que ha conduït de manera totalment personalista la gestió municipal, sense intentar cercar acords amb la oposició, però sense comptar tampoc amb la complicitat dels seus companys de govern o de partit.  Aquest fet ha arribat a un extrem tal que actualment posa en perill la governabilitat del nostre Ajuntament.

Si realment el batle està en política per convicció, tal com va dir en el darrer ple, ara és l’hora de demostrar-ho fent un exercici de responsabilitat. Una responsabilitat que darrerament ha estat absent, i això no ho podem permetre perquè les conseqüències les estam patim tots com a ciutadans.

Els portaveus dels grups municipals, Alternativa per Pollença, PSOE, UMP, PSM, Esquerra Republicana i els 2 regidors no adscrits.

Diario de Mallorca 01/05/2013: "Los partidos instan a Cifre a dimitir si no negocia los presupuestos con todos"

Ultima Hora: "La oposición pide la dimisión de Cifre si no quiere negociar los presupuestos"


A continuació adjuntam la normativa que regula les mocions de censura, i que demostra que aquesta no és possible amb només els regidors que no estavem d'acord en aprovar el pressupost. La moció de censura exigiria la participació de tots els grups de l'oposició, inclosos els regidors de CIUP, que per fer-la possible l'haurien de signar per treure del govern al seu company del PI, Martí Roca.

 (Segueix)
Powered by LifeType - Design by BalearWeb