"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Crònica del ple de juny: indignació amb l'actitud del PP

psm-pollenca | 28 Juny, 2013 10:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un ple, el d'ahir, amb alguns punts ben positius, com l'aprovació de les mocions pel rebuig al decret TIL d'arraconament del català, contra l'atac als municipis del govern d'en Rajoy o contra que es faci pagar per fer servir les boies de la Punta de l'Avançada. En canvi va tenir qualque moment lamentable quan el batle va reiterar-se en la seva actitud tancada en referència al Festival de Pollença, aquest pic a compte dels preus de les entrades, fet que va provocar que molts grups de la oposició abandonàssim el debat i ens asseguéssim al lloc del públic.

Podeu seguir la crònica que varem fer en directe a Twitter o a Facebook

Aqui podeu trobar tota la documentació del Ple.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de març de 2013. Veure

Aprovada per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de juny de 2013. Veure

Aprovada per unanimitat.

3.- Pressa de possessió del Sr. Francisco Javier Barba Martín del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Substitució de la dimitida Mª del Mar Sastre com a regidor del PSOE. Li desitjam sort i ànims.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença. Aprovada per unanimitat.

La única al·legació presentada per un ciutadà posava de manifest que l'edifici no està en l'inventari de bens, un instrument aturat de de l'any 1989. Al pressupost d'enguany hi ha una partida per actualitzar-lo a proposta de la oposició, tal com és obligatori. L'informe de secretaria, emperò, no considerava que això fos un impediment prou gran per impossibilitar la desafectació, que permetrà a AFAMA instal·lar-se a l'edifici, en compliment del conveni aprovat al mes passat. Podeu veure l'informe de Secretaria.

Rebutjada l'al·legació i aprovada definitivament la desafectació per unanimitat.

5.- Aprovació, si procedeix, de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Sant Domingo.

Una reclamació feta per molts de grups ja dins la legislatura passada. Es regula el que han de pagar els usuaris de la Residència i les ajudes econòmiques que podran tenir, però ara tenint en compte, a banda de la seva pensió, també les seves propietats i rendes. Varem anunciar que hi presentaríem al·legacions per fer els preus més justos i equilibrats i per regular millor amb quins criteris s'ajudarà als que no puguin pagar tot el preu mensual. Podeu veure l'ordenança, informe de intervenció i estudi econòmic.

Aprovada per unanimitat

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença.Veure.

En l'assumpte del Festival és més que evident que l'equip de govern PP-Lliga, amb el batle al capdavant, ha ignorat completament les propostes que li hem fet molts partits de la oposició. El Festival s'ha organitzat tard i malament, amb una contractació de Director Artístic que simula un contracte negociat, convidant a amics d'en Joan Valent que ni tan sols s'han presentat. Ara, a darrera hora, i després d'enterar-nos per la premsa, el batle volia que el Ple aprovà la reducció de preus de les entrades sense haver-nos ni explicat a quins concerts correspondrien aquests preus. En el mateix Ple ens presentaren els cincs concerts del Festival. Des del PSM varem protestar per les acusacions del Batle, que davant la seva mala gestió només ha sabut culpabilitzar a la oposició (?!?!) i acusar-nos “de no voler Festival” quan qui està fent tot el possible per carregar-se'l és ell. Volem la baixada de preus de les entrades, però també volíem participar de les decisions que afecten a tot el Festival , no només en aquesta part tan concreta. Davant aquesta actitud del batle, tant nosaltres com A, PSOE, ERAM i els No Adscrits ens varem aixecar i ens asseguérem al lloc del públic per no participar d'aquest esperpent muntat pel batle en el que ha perdut absolutament els papers.

Aprovat únicament amb els vots del PP, PI i UMP (9)

7.- Moció d’Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local. Veure.

Aquesta moció era per manifestar-se contra el projecte del govern Rajoy d'atacar les competències i l'autonomia dels Ajuntament, acusant-los novament de ser els culpables de la crisi, quan són les administracions que tenen manco dèficit, sense tocar, emperò, altres administracions d'inutilitat més que demostrada: Ministeris duplicats, Monarquia, Senat, Delegacions del Govern... Una excusa més per atacar i privatitzar els serveis que ofereixen els ajuntaments.

Aprovada. A favor: 10, A, PSM, PSOE, ERAM, CIUP, LLR, T. Fuster – Abstencions: 6, PP, UMP.

8.- Moció d’Esquerra i PSM sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pollença. Veure.

Una iniciativa per per el pagament de l'IVA i l'IRPF a l'Agència Tributària de les Illes Balears en lloc de l'Agència Tributaria estatal. Una mesura que legalment no està contemplada, però que s'ha aplicat a alguns ajuntaments, especialment a Catalunya, com a mostra de la voluntat que els impostos recaptats a Balears es quedin aquí, evitant l'espoli fiscal que patim.

Rebutjada. A favor: 3, ERAM, PSM, T. Fuster – Abstenció: 6, LLR, A, CIUP, UMP – En contra: 7, PP, PSOE

9.- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa, ERAM i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius. Veure.

El Decret TIL, que amb l'apariència de fomentar el trilingüisme, l'únic que pretén és araaconar la llengua catalana en un dels pocs àmbits on conserva la seva vitalitta: l'ensenyament. A la moció inicial presentada pel PSM tant CIUP com A hi feren aportacions que s'incorporaren i que agraim. El PP, tot i de paraula dir que s'havien fet les coses malament amb aquest decret, no hi va voler votar a favor de la moció.

Aprovada. A favor: 10, PSM, A, LLR, CIUP, PSOE, ERAM, T. Fuster – Abstencions: 6, PP, UMP.10.- Propostes/Mocions d’urgència

Moció urgent de defensa del fondeig gratuït a la Punta de l'Avançada. Veure.

Una qüestió que ha generat polèmica els darrers dies i sobre que els grups de l'oposició PSM, A, PSOE, UMP, ERAM hem volgut mostrar que estam en contra que es cobri per amarrar a la zona de la punta de l'Avançada. El batle va voler escampar la responsabilitat remuntant-se a l'any 1999. El cert, emperò, és que qui va començar els cobraments a Formentor fou el govern de Jaume Mates i qui els ha començat a l'avançada ha estat el govern de Bauzà-Company.

No qüestionam la necessitat de protegir el fons de la zona de l'Avançada controlant els fondejos mitjançant boies, tal com diu el Pla de Gestió de les Badies de Pollença i Alcúdia, però sí el fet que es cobri per fer-les servir amb un clar afany recaptatori i de negoci per l'empresa que ho fa. El batle va reconèixer que el seu company, el Conseller de Medi ambient Gabriel Company, no li va consultar res ni el va informar. Un altre descoordinació Ajuntament-Govern, i això que són del mateix partit.

Aprovada. A favor: 10, PSM, A, PSOE, CIUP, UMP, ERAM – Abstencions: 6, PP, LLR.En aquest punt ja eren les dotze de la nit i per tant el ple es va haver d'acabar sense dació de compte ni precs i preguntes.

 

Després d'ignorar a la majoria de la oposició durant tot el procés de preparar el Festival de Pollença pel 2013 (veure article anterior), ara, perque no li queda més remei per imperatiu legal, el batle ens vol fer votar el preus de les entrades per un concerts presentats just a l'inici del Ple.

 

 
Molts grups de la oposició no hem volgut participar de la votació sobre els preus de les entrades i ens hem assegut al lloc del públic. S'han quedat votant el PP, PI i UMP.
 
 

 
BONES FESTES DE SANT PERE !
 
 

El prestigi del Festival mereixia una contractació ben feta

psm-pollenca | 27 Juny, 2013 10:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els grups Alternativa, PSOE, UMP, PSM i no adscrits denunciam l’actitud antidemocràtica  i irregular del batle que s’ha botat l’acord del darrer Ple a l'hora de fer la contractació del director artístic del Festival, fent una contractació més que criticable, manipulant el negociat amb un únic objectiu: contractar al senyor Valent per demostrar que ell pot fer el que vol, ja que el que menys sembla que li importi és el festival. Davant aquesta actitud demanam que delegui l’àrea de cultura en un altra regidor pel bé de la cultura a Pollença. 
_________________________________________________
 

Al ple de maig es va aprovar la moció que presentàvem de forma conjunta (Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i No adscrits) demanant que el batle tingués en compte l'opinió de la majoria del Ple a l'hora de fer la contractació del director artístic del Festival. Una moció que ja vàrem presentar en el mes d’abril per urgència i que per manca de temps no va poder ser debatuda. Durant el debat el batle no va informar que ja havia fet un decret de batlia el mateix matí del ple per fer la contractació del director artístic del Festival, un decret que es botava el que li havíem demanat per escrit els grups de l’oposició un mes abans del darrer ple. Una actitud antidemocràtica i poc responsable ja que la seva intenció ha quedat molt clara fent un decret el mateix dia del ple, d’aquesta manera s’assegurava no haver de complir la moció ja que amb els 9 vots dels regidors que la presentàvem s’hagués aprovat.  Per tant, ha actuat d’esquenes i el resultat ha estat cap consens amb els 9 regidors de l’oposició. Entre d’altres coses ni va consensuar els noms de les altres dues persones, a més d’en Joan Valent, a les que s’havia de convidar al contracte negociat, ni el contracte ha estat per un any, sinó per dos prorrogables fins a tres. A més a més tampoc ha tingut en compte les advertències i recomanacions dels informes tècnics de l’any passat.

 

Una vegada més el batle ha actuat de forma autoritària menyspreant a la majoria del ple. Per si no fos ja suficientment greu saltar-se la voluntat democràtica del ple, la convidada a les altres dues persones ha estat una manera de vestir l’expedient per sortir-se’n amb la seva. Els dos convidats al negociat sense publicitat express (només se’ls ha donat cinc dies per contestar) per dirigir el Festival han estat un director de teatre; Ferran Madico Rodriguez i Malcom Otero Barral, un escriptor. Dos perfils allunyats del que ha de ser el director artístic d’un Festival que fins l’any 2012 havia estat només musical i al 2012 essencialment musical.  A més a més sembla que els dos noms han estat suggerits pel propi Valent i el seu entorn, de fet l’escriptor Malcom  Otero  va dirigir el cicle de literatura, per tant, és evident el seu grau de proximitat a ne’n Joan Valent, i per aquest any el mateix Sr. Otero ja s’anuncia com a coordinador del cicle de literatura emmarcat dins del festival d’aquest any, un festival que segons el batle encara no te cap informació, no obstant haver-hi cartells i informació que ha sortit en alguns mitjans de comunicació. Respecte a Ferra Madico alguna de les seves obres ha estat produïda per Elsinor, productora amb la qual Joan Valent va organitzar el darrer Festival.

 

En definitiva, es va fer un negociat totalment manipulat per facilitar la direcció d’en Joan Valent del Festival 2013 i 2014 amb la possibilitat de fer-ho també al 2015, i per tant, sense cap voluntat de fer el millor pel festival cercant la millor oferta. De fet només en Joan Valent s’ha presentat al negociat.

Ja és ben hora que el batle faci autocrítica i assumeixi la deixadesa intencionada que ha tingut en relació en aquest tema (en varies ocasions ha arribat a dir que aquest tema no li interessa) ja que s’han passat 4 mesos sense fer res amb el festival i ara no fan res més que lamentar-se cercant excuses i dient que l’oposició posam pegues. El que hem demanat aquests quatre mesos ha estat una reunió. Si això és posar pegues què pretén aquest equip de govern? Tenir una oposició que diu amen a tot, inclús a les coses mal fetes?.

La nostra responsabilitat com a regidors és fer complir la llei no només en el cas del Festival sinó en tots els contractes de l’Ajuntament. En les dues darreres edicions del festival cap de les contractacions va contar amb cap informe tècnic negatiu i l’única cosa que esperam és seguir per aquest camí. No podem tolerar una passa enrere en aquest sentit. Consideram que la salvaguarda del prestigi del Festival mereixia que el director artístic fos contractat amb totes les garanties legals necessàries i amb la màxima transparència, condicions que no s’han complit a causa de les decisions preses per l’equip de govern amb el Batle al capdavant.

L’equip de govern és qui té la competència de gestionar el festival i és lamentable trobar-se a més a més a finals de juny sense una programació, un reflex dels quasi 5 mesos d’inoperància i deixadesa amb aquest tema.

Rectificar és de valents i convindria que el batle tingués més valentia en aquest sentit assumint la seva falta de capacitat per gestionar l’àrea de cultura, especialment el festival, i delegant aquesta àrea en un altra regidor que tingui més interès i que per tant dediqui més hores de les que hi ha dedicat el batle, que amb la situació que tenim podem dir que han estat ben poques, tot i tenir dedicació exclusiva.

Ple de dijous 27 de juny: taxes Residència, preus Festival, TIL, etc...

psm-pollenca | 25 Juny, 2013 11:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és l'odre del dia del Ple. Encara ens podeu fer arribar les vostres propostes pels precs i preguntes i les farem l'equip de govern:

 

 

 

 

 

 

No obrim negociacions amb el PP, tenim obertes col·laboracions amb tots pel nostre poble.

psm-pollenca | 24 Juny, 2013 09:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Si dijous de la setmana passada era el PP qui aprovava un pacte de govern amb El Pi (Lliga + Convergència), dissabte foren aquests qui publicaren un article al seu blog anunciant que a partir d'avui negociarien amb el PP per entrar dins l'equip de govern. Arribats a aquest punt (nostros pensam que el pacte ja està fet, ja que si no no s'hauria ni anunciat) hem pensat que seria bon moment per explicar els motius que el PSM ens durien a no voler un pacte de govern amb el PP:

a) No hi ha hagut cap tipus d'iniciativa per part del PP per cercar altres suports al govern municipal. El PP va apostar per la Lliga a principi de legislatura (i la Lliga pel PP) i una vegada romput el pacte amb dos dels seus regidors ha estat quan han anat a cercar el “segon plat” de Convergència. El PSM no vol ser el “segon plat” de ningú, ja que pensam que els pactes s'han de fer amb un convenciment mutu de que són la millor aposta pel futur del municipi, no com una aliança tàctica. A més ens agrada complir amb els nostres compromisos i ja abans de les eleccions varem ser l'únic partit que va descarcatar un pacte que inclogués el PP, ja que es veia venir el tipus de polítiques que aplicaren (retalls, llengua, autoritarisme, etc) de les que no volíem ser còmplices.

b) En el PSM tenim un document que ens compromet amb els ciutadans de Pollença que és el nostre programa electoral, programa amb uns eixos molt clars de suport a la societat pollencina en la situació de crisi per la que passam, de respecte pel medi ambient -que és la principal oferta turística que oferim als que ens visiten- i de salvaguarda dels valors culturals que ens són propis com a societat. Unes premisses totalment incompatibles amb el fet de governar juntament a un partit com el PP.

c) Creiem que en la situació actual i amb la deriva que ha pres el PP, davant un govern d'aquest partit el millor que pot passar es que es trobi en minoria i hagi de cercar consensos amplis amb la resta de formacions per poder tirar endavant la seva gestió. És la única manera que els excessos i radicalitats que promouen siguin moderades i duites al terreny del seny. Tot el contrari del que faria un govern amb majoria suficient per “passar el corró”.

d) Esperam pel bé del poble, el més aviat possible, que l'actual equip de govern (PP+Lliga) cerqui els recolzaments polítics a la seva gestió i pel bon govern mitjançant pactes amb tots els partits, que permetin a tots aportar idees i millores, ja que és el tipus de composició política que els ciutadans varen votar al maig del 2011. Tot això sense necessitat d'atorgar cadires ni de repartir prebendes, simplement per tal que els partits puguem fer la nostra feina de col·laborar en la millora del municipi. Tot el contrari del que passa ara, on les nostres aportacions no són escoltades (com en el cas del Festival) a no ser que amb la força del vots s'imposi la necessitat de col·laborar (com en el cas del Pressupost). Una situació de govern en minoria és una una fortalesa si es sap entendre que això representa la voluntat majoritària del poble i si es posa per davant l'interès del municipi en lloc dels interessos partidistes. Si aquest és l'esperit ens hi trobaran per col·laborar en tot allò que millori el benestar dels pollencins.

 Estan a un pas de pactar dos partits que durant aquests dos anys s'han acusat de tot: de ser els culpables del forat econòmic de l'Ajuntament, de mala gestió, de males formes, de pràctiques irregulars, de ser hereus d'UM...pel benefici de Pollença?

 

 

 

POLÍTICA DESTRUCTIVA (i comissió informativa)

psm-pollenca | 21 Juny, 2013 09:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui publicam un article del nostre compant Antoni Marquet, sobre la política de la destrucció que desenvolupen els governs del PP que patim en totes les administracions que ens regeixen. Com sabeu, aquest blog és obert i tan sols ens heu d'enviar els articles al nostre correu electrònic:

 

POLÍTICA DESTRUCTIVA 

Toni Marquet

Destruir es muy fácil, construir es más difícil, són paraules de Rajoy, i te molta raó, ja ho hem dit altres vegades, la política actual dels governs del PP destrueix desmesuradament tot allò que s’havia aconseguit amb molts esforços, des de la mort del dictador. No sols destrueixen la riquesa cultural i lingüística, amb les polítiques de’n Bauzà, i la llei d’educació d’en Wert, també la sanitat, els serveis socials, destrueixen llocs de feina i el futur de la joventut. I si construir és crear. Sí creen, més misèria, més pobresa i més diferència social. No és d’estranyar que la societat no cregui en la política i no confiï amb els polítics. Malgrat tot, jo sí hi confio i crec en la política, jo estic segur que sense política no pot haver-hi democràcia, però també estic segur que no tots els polítics són iguals. Hi ha polítiques en defensa del benestar de la societat, sense diferència, amb extrema preocupació pels més desfavorits, i altres dedicades exclusivament a protegir i beneficiar al sector de la societat més benestant, i donar almoina als pobrets, (per rentar la consciència). Hi ha polítiques nacionalistes centralistes excloents, d’Estat, (les mateixes de Franco, Hitler,...) convençuts que tots hem de fer feina per uns pocs, amos i senyors, i no toleren la diversitat cultural dins el mateix Estat. I existeix un altre nacionalisme, de país, del poble, que defensa tota la diversitat cultural i social que existeix, amb solidaritat i respecte cap als altres.

Jo som nacionalista de país, de les Illes, dels pobles que tenen la meva cultura i la meva llengua catalana, i puc sentir-me espanyol si ells respecten la meva identitat. Som respectuós i solidari amb totes les altres cultures. I vull que els meus dirigents defensin aquesta diferència, i puguin decidir les polítiques més adequades pel meu poble sense imposicions de l’exterior. Malauradament però, tant el govern d’Espanya com el del meu país, son nacionalistes d’estat, i per això actuen en contra dels interessos del meu poble, ells consideren aquest petit país, Catalunya i País Basc, colònies espanyoles, i així ens tracten. No estranya que els illencs estem de cada dia més preocupats i pessimistes, veiem com augmenten les famílies submergides a la pobresa, que perden les seves cases, gent sense feina que remouen dins els contenidors de fems cercant alguna cosa per menjar. Veiem com s’abandonen malalts fins a la mort, i com redueixen el sou dels que encara en tenen, i debiliten l’educació. I veiem com els nostres joves emigren a altres països cercant un futur que fa ben poc tenien a casa.

Tampoc vull polítics mentiders, que actuen tot el contrari del promès en campanya, i contínuament enganyen al poble amagant la seva inoperància. Dins aquest negre panorama actual, el govern diu que anem millorant, i que es fa el que s’ha de fer. També, quan ens adonem que tenim un futur ben fosc, ens consolen dient-nos que en tres o quatre legislatures valorarem la feina del govern Rajoy. I així passa el temps, i tenen el poble en restricció permanent, (amb l’excusa de la crisi), al temps que els ciutadans veiem que ells i els seus s’omplen les butxaques. I no vull polítics que exigeixen transparència i lleialtat als altres, quan es descobreixen massa magarrufes milionàries a paradisos fiscals, i cobraments en negre dins les files del PP, (recordem els 322.000 € en negre, els 33.207 € per corbates i vestits de Rajoy,) per citar-ne un, i tampoc puc acceptar aquells que sols volen s’apliquin les lleis als altres (exemple, la farmàcia i els negocis de Bauzá,), o que bravategen d’austeritat i van “enxufant” constant-ment amiguets, amb bons sou a càrrec de les arques públiques.

Vull un país lliure, amb uns polítics d’aquest país que lluitin pel nostre progrés, que administrin els nostres recursos econòmics d’acord a les nostres necessitats, i que treballin pel futur dels nostres joves. Un país que no depengui d’altres, al temps que integrat a Europa.

 

 


Avui es celebrarà la comissió informativa per preparar el Ple ordinari de juny a celebrar el proper dijous 27. L'ordre del dia de la Comissió és el següent:

 

  Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 24 de maig de 2013

2.- Aprovació, aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 4 de juny de 2013

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença.

4.- Aprovació, si procedeix, de la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença

6.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 433 de dia 31 de maig de 2013

7.- Moció en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local

8.- Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Pollença

9.- Moció de rebuig a la implantació obligatòria del decret sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius

10.- Moció per la revisió de la legalitat de les tanques publicitàries

11.- Varis”


 

Poc a poc es va definint el futur del govern municipal. El PP ja dona per feta la incorporació d e Convergència CiUxP (la part del PI que fins ara és a l'oposició) , tot i que des d'aquest darrer partit es diu que no hi ha res decidit.

 

 

 

Carta a la Senyora Juana Maria Camps, figurant com a Consellera d’Educació.

psm-pollenca | 18 Juny, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui publicam un article del company Joan Ramon Bosch Cerdà tractant sobre l'educació i el recent canvi de conseller per part de José Ramon Bauzà. L'article entronca amb la demanada de la Federació d'Associacions de Pares que recolliem a l'article d'ahir. Sabeu que el nostre blog és obert a la participació i que ens podeu enviar els vostres articles a psmpollenca@mallorcaweb.net:

Carta a la Senyora Juana Maria Camps, figurant com a Consellera d’Educació.

Senyora Camps, record que quan vostè va arribar al càrrec va començar dient que en matèria d’educació tenia els mateixos coneixements que qualsevol altra persona, però el que jo no em podia imaginar és que s’esforçaria tant per fer veure que no en sabia ni poc, ni molt, sinó absolutament gens. Si segueix aquesta carrera amb l’argumentari tan desbaratat, podrà fer seu aquell escrit que diu: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora…” (Antonio Machado)

Realment ha estat com un bomber que arriba a un incendi i aboca una llauna de benzina. Algunes de les seves dites m’han fet dubtar, doncs creia ingènuament que una persona que ocupa el càrrec de Consellera d’Educació no podia fer ús del desbarat per justificar les seves mesures. Per començar, va dir que l’aplicació del Decret TIL  (Tractament Integral de Llengües) suposaria que els pares podrien deixar de pagar classes particulars per tal que els seus fills aprenguessin anglès. Realment s’ho creu? O és que no té altra justificació per defensar l’indefensable?

Personalment crec que l’aprenentage de l’anglès és important per als nins i nines que són el futur d’aquesta comunitat, però introduir de cop assignatures no lingüístiques en anglès suposarà la necessitat d’un reforç suplementari per a l’alumnat amb un nivell just d’anglès. És evident que la introducció de matèries en aquesta llengua en suposarà un increment de l’exigència; o és que creu que l’aprendran per ciència infusa? No ho podrien fer de manera escalonada? Per exemple començant a educació infantil i anar ampliant així com els nins anessin adquirint les habilitats lingüístiques necessàries?

“Hem format més de 3.800 professors”, deia vostè el 22 de maig, per referir-se al fet que tenien els mitjans humans per dur endavant el Decret TIL. Vostè realment creu que un curs de 50 o 100 hores, i encara que fos de 500 hores, pot preparar una persona per fer una assignatura en una llengua que no domina? Seriosament, s’ho creu això?

Ara diu que hi ha professors que adoctrinen a les aules i, amb tots els respectes que es mereix el seu càrrec, només puc definir les seves declaracions com d’irresponsables. Li ha dit algú que la màxima responsable en Educació és vostè? Li ho dic perquè se suposa que si aquestes pràctiques són reals, la persona que ha de posar-hi remei és vostè, el que no pot fer és anar fent declaracions desafortunades i que denoten desús en la pràctica de l’ètica, per tal de desviar l’atenció. Vostè acusa i ja va bé... Doncs no, això no va així; des de la Conselleria d’Educació s’han de transmetre valors. També l’escola n’ha de transmetre, i un d’aquests valors tal volta podria ser que per defensar una cadira no s’hi val acusar tot un col·lectiu de manera gratuïta.

Quan a l’escola s’ensenya a reciclar, a respectar el torn de paraula, a tenir cura del material, a respectar l’entorn... es fa política, es tracta d’una preparació per quan s’han de prendre decisions, però a l’escola pública no es fa adoctrinament, malgrat la senyora Camps tal vegada ho preferiria. Evidentment, un mestre difícilment pot separar la seva persona de la seva pràctica docent. Vull pensar que vostè tampoc no pot (bé, jo diria que això és evident), però estic segur que tenim bons professionals a l’educació i a la sanitat, millors del que molts dels nostres “responsables (?) polítics” es mereixen. També n’hi ha de poc complidors, (segur que la senyora Camps en coneix algun o alguna) no ho negaré, com succeeix en totes les professions, però estaria bé que, en lloc de dedicar-se a aprofitar la seva actual professió de “política” per atacar el col·lectiu de mestres -i així desviar l’atenció dels retalls tan ferotges que ha patit l’ensenyament públic aquests darrers anys*-, fes política de veres, això és el que els ciutadans en general li agrairíem, i també que treballi per millorar l’ensenyament d’aquestes illes i deixàs de criminalitzar aquells que han de dur la tasca a bon port i que sembla odiar tant.

 

*(Pel 2013-14 es tornen a escapçar els pressupostos respecte l'any anterior, es retallen més de 17 milions d’euros, dels quals 10,5 milions són de la partida de personal, per tant, menys professorat per al proper curs).

 

En Ramon i en Xisco ens mostres com la nova consellera d'Educació ha aprés bé la doctrina de'n Bauzà

de dir que els professors adoctrinen (els agraim l'autorització per fer servir la tira)

 

 

Un Decret contra el català

psm-pollenca | 17 Juny, 2013 09:47 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Decret sobre el Tractament Integal de Llengües (TIL) és el nom eufemístic que el govern de J.R.Bauzà ha donat per anomenar una mesura que té per única finalitat el fer recular a la llengua pròpia, el català, també en l'àmbit de l'educació. Aquest decret s'ha venut com la gran sol·lució per tal que els infants aprenguin a dominar el stres idiomes, català en la varietat de cada redol, castellà estandaritzat -aquí no hi ha varietats- i anglès -no sabem encara d'on-. I amb aquesta disfressa han aconseguit engalipar alguns sectors de la comuunitat educativa, especialment pares que s'ha cregut la "moto" que els han embolicat des de la conselleria d'Educació.

La realitat va ben per una altra banda. L'aprenentatge del castellà no millora pel fet de fer-ne mes hores, i tot el que es l'exterior de l'escola està absolutament dominat per aquesta llengua, fet que en garanteix l'aprenentatge juntament amb les classes de lléngua dels centres escolars. L'anglés necessita molta més preparació per part de la comnictat educativa, per poder fer les classes en aquest idioma sense baixar el nivell de les matèries en que s'ensenyi i, no ens enganem, l'autèntica trava per l'aprenentatge de l'anglés és un castellà que serveix com a eina per anar per bona part del Món, de tal manera que els alumnes no veuen l'anglés com unrequisit tan important. Aquella llengua que necessita el suport de la comunitat educativa, com venia essent fins ara sense problemes, és la pròpia, el català, que sense el suport de les escoles es trobarà en franca desavantatge, tornant a situacions similars a temps passats que creiem ja superats.

Afortunadament entitats com la Confederació d'Associacions de Pares i Mares entenen i recolzen aquesta postura, que han resumit en els segënts punts:

1.- El Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació prèvia adequada, ni per part dels alumnes ni per part del personal docent, la qual cosa implicarà una minva en l’estudi del contingut específic de cada matèria i, en conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats.

2.- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en anglès per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes massificades i sense recursos específics.

3.- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell només capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües; per fer classes en llengua anglesa és necessari el nivell C1 (per fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C).

4.- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual d’anglès de l’alumnat. Quan es diu que es vol millorar la seva competència en aquesta llengua estrangera és, precisament, perquè el nivell actual no és suficient. Com se suposa, doncs, que han de seguir classes no ja d’anglès, sinó de matèries troncals en anglès?

5.- No s’ha escoltat en cap moment ni els tècnics ni els professionals de la matèria, ni tampoc s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar aquest Decret per part de la Conselleria i, amb això, s’ha dictat una normativa incoherent amb un calendari d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i malestar als centres, farà augmentar les desigualtats dins les aules i impossibilitarà el tractament adequat de les diferents necessitats educatives dels alumnes.

6.- Suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per la via del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada per tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha d’assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament.

7.- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en molts de casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar llibres de text nous pel fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels actuals llibres de text, i deixarà de tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de reciclatge de llibres que hi ha a molts de centres, sense que aquesta qüestió estigui inclosa en el Decret.

8.- La majoria dels pares tampoc no estan preparats per ajudar els fills en les assignatures que s’impartiran en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, etc).


Per tot això la  la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) demana que es derogui el Decret esmentat, ja que creuem que la seva aplicació, en cap cas, ajudarà els nostres fills a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.

En aquestes demanes des del PSM els volem donar tot el nostre suport, i a aquests efectes portarem al proper ple una moció en el mateix sentit, demanant al Govern Balear que es retiri un decret tan innecessari com injust i agressiu contra la llibertat de les families que han triat les escoles en funció del seu projecte linguístic.

 

Bauzà i Bosch el dia que presentaren el Decret TIL. En la seva expressió ja es pot apreciar el mal amagat d'aquesta mesura.

 

 

 

Actualitat: Pressupost, peatonalitzacio, carretera vella de Lluc...

psm-pollenca | 13 Juny, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El pressupost pel 2013

Els mitjans de comunicació ja han recollit abastament l'aprovacio del pressupost municipal pel 2013. Finalment, gracies a que es va votar en contra al mes d'abril, s'ha pogut fer un procés de recollida d'aportacions dels diferents grups per anar-hi introduint millores. Aquesta predisposició a fer-hi millores, que al mes d'abril no hi era per part de l'equip de govern, ha merescut el vot d’abstenció per part del PSM.

Això no significa que el pressupost es satisfaci -si hagués estat així hi haguéssim votat a favor-. Encara te importants mancances: es mante el nivell d'impostos que es varen pujar al 2011, no hi ha partides on la despesa es decideixi per participació ciutadana, continuen algunes despeses poc prioritàries(les pistes de padel del Moll, per exemple). En canvi s'han incorporat partides que creiem que son positives: la continuació de les excavacions de Boquer, les millores al Museu i al Centre Cultural, la realització dels expedients d’investigació dels camins que estan pendents i la seva inclusió en l'inventari de bens, la eliminació de la dotació pressupostaria pel pagament del projecte de l'Auditori.

Aixi mateix s'ha assumit alguns compromisos de cara a l'any vinent, com la construcció de l'edifici de la peixateria o l’adequació del camí de Santuiri en haver comprat una nova nau al polígon. Haurem d'estar vigilants perquè les inversions es facin i controlar com es realitzen les despeses.

 

La peatonalitzacio.

El dimecres capvespre hem tingut una reunió per conèixer quins son els plans de l'equip de govern respecte de la peatonalitzacióde la primera línea del Moll. La reunió ha estat positiva, ja que és així com s'han de fer les coses: donant la informació i obrint el debat, i no acudir a l'habitual política dels fets consumats.

Bàsicament el projecte contempla una primera línea amb un sol carril de circulació, essent el sentit de circulació variable depenent del tram, per tal d'evitar que els vehicles circulin aviat i per evitar les circulacions de pas. Les voreres del costat dels edificis serien més amples i hi hauria carril per a bicicletes.

Des del PSM sempre hem donat suport a la peatonalització, ja que era l'objectiu final de la circumval·lació. Els detalls de l'actual projecte s'han de polir i potser millorar, i per la seva transcendència pensam que se n'hauria de fer una exposició pública pel major coneixement dels ciutadans.

 

I la Carretera Vella de Lluc

Ahir varem poder llegir a la premsa les reaccions del batle respecte de les al·legacions que va presentar  l'ordenança reguladora de la Carretera Vella de Lluc que ha preparat el Consell de Mallorca.

A les queixes tant del PSM con d'Alternativa per no haver donat informació a l'oposició respecte de les al·legacions, el batle ha respost amb l'habitual cançó de sufrir una persecució personal i dient que les al·legacions les havien redactat "d'ofici" des del departament d'urbanisme. Respecte del primer, res a dir; la recuperació de la Carretera Vella s'ha de fer sense distincions, siguin quins siguin els veïnat del camí. Respecte del segon, l'excusa cau pel seu pes d'absurda que és. El Consell va enviar l'ordenança a l'Ajuntament, i es va passar a urbanisme per algun motiu; es va fer l'informe tècnic i el batle el va fer seu, sense consultar a cap altre grup municipal ni al Ple, i el va enviar al Consell.

L'intent del batle de desmarcar-se de les al·legacions no té cap sentit. Unes al·legacions que, com a document municipal, calia ampliar (com es va fer amb altres, la Llei Turística per exemple, o no es varen fer expressament per manca de consens, com el Pla Hidrològic),  incorporant-hi la principal de totes: que la Carretera Vella sigui correctament transitable d'una vegada per totes sense obstruccions.

 

Que el Batle no es pot desmarcar de les al·legacions és evident. El Consell va enviar l'ordenança a l'Ajuntament, no a cap tècnic municipal, i el Batle va respondre amb aquest ofici signat per ell. Novament assumint la representació única de l'Ajuntament sense passar ni pel Ple ni per cap tipus de consulta amb la resta de grups municipals, especialment greu en un tema tan polèmic com aquest.

 

 

 

Ordenança d'un camí encara no recuperat.

psm-pollenca | 10 Juny, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquesta propera setmana es durà a aprovació al Ple del Consell Insular l'ordenança reguladora de la Carretera Vella de Lluc a Pollença. Com a primera valoració és una bona notícia, ja que la regulació d'aquest camí suposa que s'han donat les passes anteriors, de investigació, afitament i recuperació dels trams usurpats de la carretera per finalment regular com s'ha d'usar aquest camí que el Consell va reconèixer com a propi. Anys enrere els qui reclamavem la recuperació dels camins públics clamàvem enmig del desert, i ara és una tasca reconeguda socialment pel valor afegit que dona al turisme i a la qualitat de vida dels ciutadans.

L'important punt feble en aquesta qüestió és el de la recuperació, ja que és ben sabut que quan la Carretera Vella s'acosta a Pollença presenta encara alguns trams que no s'han recuperat d'una manera lògica i coherent. Aquests trams són ben coneguts a l'endret del torrent de Llinàs i Can Pontico. Per això divendres passat els consellers del grup MÉS per Mallorca al Consell, Joan Font i Magdalena Palou, així com els diputats autonòmics Gabriel Barceló i Antoni Alorda, així com el nostre regidor Tomeu Cifre, s'acostaren als punts conflictius de la ma dels membres dela Plataforma Pro Camins Públics Oberts, per tal de conèixer de primera mà els problemes que encara planteja la recuperació de la Carretera Vella.

De fet la recuperació completa de la Carretera Vella permetria acabar bé la Ruta de Pedra en Sec, sense aplicar la pèssima solució actual, fent passar als excursionistes per damunt la carretera asfaltada, ni tampoc haver de donar solucions cares i estrambòtiques com la construcció de dos ponts sobre el torrent.

De fet al darrer ple varem demanar al batle per aquest ponts, fet que el va sulfurar, com és habitual quan es tracta aquesta qüestió. Aquests ponts eren la opció que va triar l'ex-conseller Miquel Àngel Borràs per tal de no haver d'entrar en conflictes sobre la propietat de la Carretera Vella, una tàctica que fou molt habitual en la seva època i que donà altres mals resultats, com en el cas de l'Empaltada (amb un desviament que després s'ha hagut de desfer). Encara ara el batle s'aferra a aquesta opció per solucionar la qüestió i va manifestar que la Conselleria de Medi Ambient (Gabriel Company) havia pressupostat els ponts i els construiria (a través de Recursos Hídrics). Fa tres anys fou aquesta mateixa conselleria la que va informar desfavorablement la construcció d'aquests ponts, ja que no els va trobar adequats, informe que afortunadament va fer aturar el procés que hagués portat a la construcció dels ponts.

Els ponts són absolutament innecessaris si es recupera completament el traçat de la Carretera Vella en condicions òptimes per ser transitada i si s'habilita el lateral públic de la carretera nova en un petit tram. Això estalviaria als excursionistes desviaments extranys i la construcció d'uns ponts tan cars com innecessaris.

També hem sabut que el batle va encarregar un informe tècnic a l'àrea d'urbanisme que es va presentar com a propostes al Consell prèvies a l'aprovació inicial. Lamentam que no consultàs per res i ni tan sols informàs a la resta de grups municipals sobre aquests suggeriments fets al Consell en un tema tan sensible i que s'ha debatut tantes vegades amb importants polèmiques al Ple de l'Ajuntament.

MÉS per Mallorca insta el Consell a recuperar la carretera vella Pollença-Lluc respectant tots els trams públics

 
La Carretera Vella continua, pero la Ruta de Pedra en Sec desvia als excursionistes a damunt l'asfalt per tal que no passin per trams devora finques "conflictives".
 
Per evitar tant les finques compromeses com el pas per la carretera asfaltada, el Govern Balear i l'Ajuntament plantegen un pont. Tot per no procedir a la recuperació completa que evitaria aquesta despesa.
 
 
Un bon grup de representants del PSM i MÉS per Mallorca es reuniren amb la Plataforma per conèixer sobre el terreny els problemes que encara té el camí, davant l'aprovació, aquesta setmana, de l'ordenança reguladora.
 
 
 

 

Aprovat el pressupost del 2013

psm-pollenca | 07 Juny, 2013 11:21 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Ple celebrat aquest matí ha aprovat el pressupost municipal pel 2013, tal i com ja avançàvem en l'anterior article. No hi ha hagut sorpreses i PP, Lliga, CIUP i UMP han sumat els seus vots (9) per aprovar-lo sense cap disidència ni ruptura de la disciplina de partit, aquest cop. La resta de partits de la oposició, PSM, A, PSOE i No Adscrits ens hems abstingut (6), llevat de ERAM que hi ha votat en contra (1). En les darreres setmanes, des del vot en contra del mes d'abril, el pressupost s'ha millorat amb les aportacions de la oposició. Així  i tot és un pressupost que manté la pressió dels impostos, que continua sense incorporar la participació ciutadana i que pensam que l'equip de govern no serà capaç de dur a la pràctica, vistos els precedents en el que duim de legislatura; tampoc la manera com l'equip de govern gasta els doblers municipals en les seves actuacions no ens mereix cap confiança i per això no podiem avalar amb el nostre vot favorable aquesta manera de gestionar l'Ajuntament.

En propers articles parlarem de les millores que s'han fet al pressupost per part de l'oposició en alguns punts concrets que pensam que són interessants.

Una vegada aprovat inicialment el pressupost es posa a exposició pública perque tothom hi pugui fer al·legacions.

Tot i que ja hi ha pistes de pàdel al Moll l'equip de govern en vol fer dues més al poliesportiu. Pensam que existint tantes necessitats en el propi poliesportiu com en el Moll aquesta no era una inversió prioritària.

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb