"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Un ple, un dinar i un pacte

psm-pollenca | 26 Juliol, 2013 17:15 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

Vos resumim el resultat del ple ordinari de juliol, celebrat ahir dematí.

 

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 9 de juliol de 2013

2.- Nomenament de Filla Adoptiva de Pollença a la Sra. Clara Hammerl

Es va aprovar aquest nomenament després que s'hagi tramitat el corresponent expedient. Clara Hammerl, la dona de Guillem Cifre de Colonya, té merits propis per ser filla adoptiva, per la seva col·laboració amb l'escola de Colonya i per haver estat la primera presidenta d'una caixa d'estalvis quan el seu marit va morir, en un context social hostil.

Aqui podeu trobar l'informe sobre la seva vida que s'ha fet per l'expedient.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació inicial de la nova delimitació de la Unitat d'Execució 13.1 del vigent PGOU (parcel·la hotelera del Pollensa Park).

Es tractava de corregir la delimitació de la unitat d'actuació que legalitzarà l'excés d'alçada de l'hotel i permetrà les cessions per fer algunes infraestructures i trossos de vial que falten a l'entorn de l'hotel. Es veu que la delimitació tenia errors per motiu de la cartografia deficient. Varem decidir abstenir-nos per poder examinar a fons l'expedient i fer les al·legacions oportunes, si així ho consideram convenient.

Aprovat. A favor: 16, tots manco PSM – Abstencions: 1, PSM.

4.- Dedicació d’un carrer a la Sra. Margarita Comas Camps

La dona de Guillem Bestard, pedagoga pionera, menorquina de naixement. Es tracta del carrer annex a La Gola. Aquesta dedicació i l'anterior nomenament de filla adoptiva es varen aprovar al ple de desembre de 2008 per unanimitat de tots els grups a proposta d'una moció d'Alternativa.

Aqui podeu trobar l'informe sobre la seva vida que s'ha fet per l'expedient.

Aprovat per unanimitat

5.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’IBISEC i l’Ajuntament de Pollença per procedir a la reforma de la coberta del CEIP Joan Mas.

Segons aquest conveni la Conselleria, a través de l'IBISEC, posa 60,000 eur. I l'ajuntament altres 50.000 eur. A dreta llei l'Ajuntament no hauria de posar res , però si no els posava la Conselleria no ho hagués fet. Aquest import que no ha volgut posar la Conselleria és aproximadament el que cobra cada any un assessor dels posar a dit pel govern de Bauzà, que per això sí que té pressupost.

Aprovat per unanimitat.

6.- Distincions La Patrona 2013

En principi hi havia d'haver quatre distincions, que es reduiren a tes en comprovar que és el màxim que permet l'ordenança municipal a l'efecte.

Els guardonats són el metge Carretero, per la seva feina altruïsta de servei mèdic als ciutadans del Moll quan es trobava amb families de pocs recursos, al grup Musical Corda Amarada per la seva feina durant les festes de la Patrona, i a l'Associació Vi Primitiu en els 10 anys de la Fira del Vi.

Aprovat per unanimitat.

6.- Varis”


Precs i preguntes

Es varen contestar molts precs i preguntes, dels que en farem un article específic. Cal destacar que no volgueren donar cap explicació al Ple sobre el pacte de govern PP-PI ni amb UMP, tot i que ja el tenien molt avançat. Tampoc volgueren donar explicacions sobre la Junta de Govern. Tot plegat una falta de respecte i transparència cap a la sobirania municipal representada al Ple.

Dinar

Com ja ha recollit la premsa, després es va celebrar el dinar de regidors amb motiu de la Patrona. Feia uns anys que aquest dinar era pagat per cadascun dels regidors, però enguany l'equip de govern ha volgut tornar a l'antiga mala costum de carregar el cost al pressupost municipal, es a dir, a l'esquena dels contribuents. Ens sembla una passa enrere lamentable i una manca total de sensibilitat cap a les famílies que paguen els seus impostos i no es poden permetre dinars a restaurants. Per aquest motiu els partits de la oposició no hi assistirem, anant finalment a dinar només regidors del PP i del PI.

L'AUSTERITATS ÉS PER A TOTS.

Els grups de l'oposició  signants rebutjam que es torni a les males pràctiques del passat on era públic i notori que l' Ajuntament  pagava de les butxaques dels contribuents el dinar dels regidors per celebrar les festes de la Patrona. Des de fa uns anys s'havia canviat el sistema i cada regidor pagava el seu dinar, no obstant sembla que amb el nou pacte de govern no només tornen regidors sinó que tornen vells costums. A pesar de que a la Comissió Informativa varem deixar clar que només anirien a dinar si cada regidor pagava el seu dinar, així i tot l'equip de govern ha decidit que siguin tots els ciutadans els que paguem el seu dinar, cosa per la qual els regidors de l'oposició ens hem negat a anar al citat dinar, que es dura a terme al migdia d'avui dijous 25 en un cèntric restaurant de Pollença.

(Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra, i no adscrits)

 

I pacte

També després del Ple varem poder veure a les directives del PP i del PI en una reunió a les sales de l'Ajuntament per tancar el pacte de govern, pacte que pel que els propis implicats han anunciat, s'ha acabat de signar aquest migdia. Esperam que aviat donin detalls d'aquest pacte i que es facin les delegacions d'àrees corresponents.

 


 

Avui han començat les festes de la Patrona! Molts d'anys a tots.

 

 

Preguntes al ple de Juliol

psm-pollenca | 24 Juliol, 2013 00:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous a les 9 del matí tendrem el ple ordinari del mes de juliol. L'ordre del dia és pràcticament el mateix que el que ja explicarem a la comissió informativa de divendres passat (veure). Aqui podeu consultar la documentació del Ple.

A les preguntes que duim retrassades d'anteriors plens n'hem afegit altres relacionades amb qüestions d'actualitat com  l'explotació de les platges o el nou/nous pacte/s de govern. Les reproduim a continuació:

Grup Municipal PSM – ENTESA a l’Ajuntament de Pollença

PETICIONS I PREGUNTES AL PLE ORDINARI DE JULIOL

 

PETICIONS

 1. Vistes les declaracions de la Consellera d'educació, en que acusa de forma gratuïta als docents d'adoctrinar alumnes, consideram que s'hauria de demanar una rectificació, doncs ho consideram un insult cap els professionals de l'educació que tan bona tasca fan al nostre municipi, feta a més sense aportar cap dada que ho demostri.


PREGUNTES ENDARRERIDES DEL PLE DE JUNY

 1. Igual que han fet amb Alternativa, ens poden delegar la tramitació de l'expedient per nomenar un carrer de Pollença amb el nom de Pere Josep Cànaves? Poden formalitzar el nomenament del nostre regidor com a representant a l'Institut Ramon Llull mitjançant un decret?

 2. Observam que la ruta de Coves Blanques, surt com a Ruta 5 a la ruta de la biodiversitat de l'Ajuntament de Pollença. Hem vist com a l'entrada del camí hi ha una senyalització de camí privat, es considera cap actuació per part del ajuntament per tal de no confondre els usuaris de la ruta?

 3. Ens agradaria saber si desprès de la visita per reclamar al Govern Central per l'obertura de la base militar, hi ha hagut cap nova proposta per part del ministeri per tal de considerar l'acord de plenari.

 4. Si segons el batlle, l'aparcament del Hotel Formentor té llicència d'activitat. Ens poden proporcionar una còpia de la llicència ?

 5. Ha fet cap gestió l'ajuntament per tal de corregir la injusta situació que s'ha creat amb el pagament pels fondejos a la Punta de l'Avançada, un lloc on segons la pròpia conselleria de Medi Ambient, no hi ha posidònia. Quina opinió mereix a l'equip de govern les tarifes que es volen fer pagar?

 6. Se sap si hi ha previst cap control a Cala Murta i a altres punts, on s'observa que moltes embarcacions fondegen gairebé a la vorera. Es pot demanar cap mesura per protegir la zona de bany ?

 7. Quines actuacions s'estan fent per part de l'Ajuntament per promocionar el sector primari del municipi?

 8. Té l'equip de govern algun interès en la creació de marques alimentàries o d'altres productes agraris municipals o comarcals, relacionades, per exemple, amb la marca ja creada de mé? En cas afirmatiu, què ha fet, al respecte?

 9. Quines actuacions té previst efectuar enguany l'equip de govern respecte de les mancances contemplades a les enquestes enquestes de satisfacció fetes pels turistes que ens visiten?

 10. Entre aquestes queixes la mala senyalització del Camí del coll de Síller s'hi trobava present, s'ha fet res per esmenar-ho?

 11. Estan garantits els tiquets de menjador escolar pels alumnes que ho necessitin i les seves famílies no els puguin assumir? Quin percentatge del tiquet es subvenciona?

 12. Perquè l'equip de govern en el negociat per la direcció artístic del Festival ha convidat a dues persones relacionades amb el guanyador (que ni tan sols han fet oferta) i en canvi no s'ha donat opció a proposar altres possibles directors, incomplint així la moció del Ple?

 13. Està aturada l'ordenança pel lloguer o cessió d'espais municipals que se'ns va avançar fa mesos i no s'ha tirat endavant?

 14. Està aturat el procés d'adaptació del Pla General al Pla Territorial de Mallorca?

 15. En quin estat es troba la redacció del Catàleg de Patrimoni de Pollença?

 16. Que s'ha fet per complir efectiva i realment amb les prescripcions del Departament de Patrimoni per l'obra del Calvari que textualment indicaven “seguiment arqueològic a la clastra davant el Calvari” i que no es varen incorporar fins a l'aprovació definitiva del projecte?


PREGUNTES REFERIDES ALS CONTRACTES D'EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

 1. El plec de condicions de l'explotació de les platges, en el seu Annex III, preveia un mòdul de serveis de WC i vestuaris a la platja d'Albercuitx que hauria d'estar col·locat des del principi de la temporada. Aquest mòdul encara no s'ha instal·lat, per quin motiu? Ho ha detectat l'Ajuntament? Quina compensació rebrà l'Ajuntament per la no instal·lació d'aquest mòdul?

 2. Els mòduls de serveis que sí estan instal·lats han incorporat recentment màquines de refrescos que estan fent la competència als comerços i locals de restauració de la platja del Moll. S'ha tret a licitació aquest servei de venda de refrescos amb màquines expenedores? Quin cànon cobra l'Ajuntament per aquesta explotació?

 3. El plec de condicions de l'explotació de les platges preveia la instal·lació de jocs infantils a les platges dels Tamarells i Albercuitx, jocs que fins ara no s'han col·locat. Es posaran? Quina compensació rebrà l'ajuntament per la no col·locació d'aquests jocs?

 4. La clàusula 10 del Plec especifica que els preus de les gandules i para-sols serà l'indicat a l'Annex II. El contracte enguany és una pròrroga de la licitació del 2012, per tant entenem que també les condicions del contracte es troben prorrogades en els termes en que estan recollides. En canvi podem observar que els preus han pujat significativament entre 0,50 i 1 euros. Ha autoritzat l'Ajuntament aquesta pujada de preus? Quin guany repercuteix a l'Ajuntament damunt aquestes pujades? S'ajusten a la legalitat aquestes pujades? En cas negatiu demanam que es facin els informes jurídics i d'intervenció necessaris per esbrinar-ho.

 5. Quan es pensa fer l'ordenança municipal sobre els preus dels serveis de les platges que s'especifica a la clàusula 10?

 6. L'annex X del plec de condicions especifica les tipologies dels material i la imatge corporativa unificada dels servei i els uniformes del personal. Aquesta imatge s'incompleix sistemàticament. Quina compensació rebrà l'Ajuntament per la manca d'inversió dels adjudicataris en unificar aquesta imatge dels uniformes?

 7. El personal ha de lluir carnets identificatius degudament plastificats i signats per l'àrea de Medi Ambient. El personal no du aquestes identificacions. Les ha proporcionades l'Àrea de Medi Ambient?

 8. A Formentor no hi ha cartells normalitzats exposant els preus de gandules i para-sols, tal i com indica el plec de condicions. Es fan comptes reclamar per part de l'Ajuntament?

 9. A aquestes alçades de la temporada, s'ha encarregat a l'àrea de Medi Ambient el control del compliment dels plecs de condicions? En cas afirmatiu, quin és el nivell de compliment dels plecs? En poden proporcionar els informes, si estan fets?


PREGUNTES REFERIDES AL PACTE PP-PI PER GOVERNAR POLLENÇA

 1. Com ja s'ha anunciat públicament Convergència per les Illes entrarà en l'Equip de Govern juntament amb el PP i la Lliga Regionalista. Quin són els termes del pacte de govern? Faran públic el contingut del pacte a la ciutadania? Demanam que ho facin amb celeritat i no ho retardin durant mesos (i anys) com feren amb el primer pacte amb la Lliga.

 2. Quines àrees gestionaran els nous regidors incorporats als govern municipal, Joan Ramon Mateu i Miquel Ramón?

 3. Demanam que les àrees que actualment gestionen “de facto” els regidors de l'equip de govern sense estar oficialment delegades es regularitzin amb el pertinent decret de delegació (segons es va explicar a la comissió informativa el Sr. Alonso gestionant esports, el Sr. Roca gestionant l'Escola de Música o el Sr. Llobeta gestionant l'àrea de Cala Sant Vicenç). Perquè des de que varen dimitir la Sra. Estrany i el Sr. Fuster no s'han formalitzat aquestes delegacions?

 4. L'ampliació del nombre de regidors de l'Equip de Govern, suposarà l'adjudicació de noves dedicacions exclussives ?

 5. Quan es faran els informes sobre l'auditoria, que varen ser aprovats per Ple, i que segons tenim entès, són una condició per a la formalització del pacte?

 6. També s'han efectuat canvis a la Junta de Govern, amb la destitució del regidor d'Alternativa Sr. Garcia i el nomenament del regidor d'UMP Sr. Moragues, i la propera incorporació d'un regidor de Convergència. Qui serà el membre d'aquest partit? Faran públic el contingut del pacte entre el PP i UMP respecte del pressupost pel 2013 i que inclou la incorporació del Sr. Moragues a la Junta? Aquest pacte inclou també l'aprovació del pressupost del 2014? en quins termes?

 7. El pacte amb UMP inclou altres condicions a banda de l'aprovació del pressupost?


ALTRES PREGUNTES

 1. Es quin estat es troba el procés de demolició de l'habitatge del Carrer Creus cantonada Bonavista, ordenat per sentència judicial?

 2. Es cert que l'Ajuntament patrocinarà l'espectacle pirotècnic de les festes de la Patrona i en canvi no va patrocinar el del Moll?

 3. En quines condicions s'ha fet el tancament del carrer Metge Llopis al costat del parc infantil?

 4. Que s'ha fet respecte de la tanca publicitària il·legalment construïda a l'entrada de Pollença? S'ha revisat si aquesta il·legalitat es repeteix en el municipi?

 
Donaran les explicacions sobre el nou pacte de govern allà on s'han de donar que és en el Ple Municipal ?

 

Pacte PP-PI a l'Ajuntament (amb UMP de crossa).

psm-pollenca | 19 Juliol, 2013 17:15 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui hem celebrat la comissió informativa prèvia al Ple ordinari del proper dijous. Els temes a tractar eren els que ja vos hem comentat en l'anterior article i no hi ha hagut gaire discussió. A més s'hi han afegit qüestions de caire urbanístic, com la demolició de l'habitatge del carrer Creus cantonada Bonavista, la modificació del Pla Especial de les Illetes de la Plaça per permetre un porxo superior al solar de la peixateria i les al·legacions d'un veïnat, així com la modificació del l'unitat d'execució del Pollença Park per una errònia delimitació.

Al final de la comissió hem demanat pels canvis a la Junta de Govern i al mateix Govern Municipal que avui recollia la premsa.

Sobre la Junta de Govern (recordem, formada fins ara per PP i Lliga de part del govern i Alternativa per la banda de l'oposició, que es dedica a l'aprovació de factures, ocupacions de via pública, sancions, etc), resulta que s'hi han fet els següents canvis: Per una banda s'ha destituit a Pepe Garcia d'Alternativa i s'ha anunciat que s'anomenarà a Nadal Moragues d'UMP en funció del pacte per l'aprovació del pressupost del 2013 i a un membre de Convergència com a nou soci del govern municipal. Hem demanat a Martí Roca de la Lliga si compartia aquesta canvis, ja que va ser la Lliga que va demanar la presència d'Alternativa com a partit més votat de la oposició, criteri que ara es canvia per posar a UMP, no pel nombre de vots, sinó per seu acord per aprovar el pressupost. En Martí ha dit que sí, ja que considera que UMP continua representant al oposició. No sabem si els seus companys del PI comparteixen aquest criteri, ja que nombroses vegades han considerat a Alternativa com a soci de govern de PP i Lliga pel fet d'estar dins la Junta.

Per altra banda se'ns ha confirmat que l'altra part del PI que fins ara no estava en el govern, Convergència, s'hi integrarà. No se'ns ha volgut dir quines àrees dirigiran els nous regidors Joan Ramon Mateu i Miquel Ramon, i que es repartiran les tasques després de les festes.

El batle també ens ha confirmat que algunes àrees les estan dirigint “de fet” altres regidors tot i no estar delegades. Així en David Alonso gestiona esports, en Miquel Llobeta l'Àrea de Sant Vicenç o en Martí Roca l'Escola de Música, i que això pot variar amb l'entrada dels nous regidors.

Des del PSM hem demanat que les àrees que efectivament gestiona cadascú estiguin avalades per un decret oficial de delegació de funcions, ja que és la forma legal i correcta, i no d'una manera irregular.

Des del PSM demanam al nou equip de govern PP-PI i a UMP que els dona suport a la Junta i en els pressuposts, que facin públics els pactes que diuen que tenen signat o que signaran aviat, ja que així es dona transparència a la gestió política i els ciutadans poden saber les prioritats de cadascú. També demanam que els informes sobre l'auditoria que queden pendents es facin amb la major celeritat possible perque no es pugui sospitar que el pacte pretén evitar que es facin aquests informes, aprovats pel Ple (de fet des de Convergència havien manifestat que volien que es fessin abans del pacte). També els desitjam l'encert que els ha mancat fins ara, ja que això revertirà en una millor gestió del poble.

Constatam la incongruència del pacte amb les declaracions que s'han fet durant aquesta legislatura. Recordam que el PP ha acusat en els plens municipals al regidor J.R. Mateu d'esser hereu d'Unió Mallorquina i a Miquel Ramon de ser el responsable de bona part del forat econòmic, desacreditant-lo com a gestor de l'Ajuntament. També des del PP s'ha acusat al regidor Moragues d'haver duit UMP a una situació lamentable (ple de 7/06/2013). També des d'UMP es va acusar al batle del PP de “putejar-los”(textual, Ple de 7/06/2013 ) i des de Convergència s'han fet nombroses crítiques a la gestió del PP, que es poden trobar en el seu blog “La Punta”; sembla que totes aquestes diferències s'han esvaït, fet que celebram, ja que el pacte el justifiquen “per donar estabilitat” al govern municipal.

 

 Ultima Hora 19/07/2013. E.Ballestero

 

Bona votació a tots i sort als candidats
 
 
 

 


Preparant el ple de juliol

psm-pollenca | 18 Juliol, 2013 15:16 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres tenim la comissió informativa per preparar el ple ordinari de juliol de la setmana que ve (dijous 25). No hi hem presentat cap moció, ja que tenim moltes preguntes acumulades de plens anteriors i per aquest en tenim una bateria més relacionades amb qüestions referents a la temporada turística. Així i tot ens podeu fer arribar els vostres suggeriments o propostes: com veis el municipi amb la temporada turística en marxa, com estan les platges, la ocupació de la via pública, neteja, les festes, etc...

Segon.- Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 9 de juliol de 2013

2.- Nomenament de Filla Adoptiva de Pollença a la Sra. Clara Hammerl

S'aprovarà aquest nomenament després que s'hagi tramitat el corresponent expedient. Clara Hammerl, la dona de Guillem Cifre de Colonya, té merits propis per ser filla adoptiva, per la seva col·laboració amb l'escola de Colonya i per haver estat la primera presidenta d'una caixa d'estalvis quan el seu marit va morir, en un context social hostil.

3.- Dedicació d’un carrer a la Sra. Margarita Comas Camps

La dona de Guillem Bestard, pedagoga pionera, menorquina de naixement. Es tracta del carrer annex a La Gola. Aquesta dedicació i l'anterior nomenament de filla adoptiva es varen aprovar al ple de desembre de 2008 per unanimitat de tots els grups a proposta d'una moció d'Alternativa.

4.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’IBISEC i l’Ajuntament de Pollença per procedir a la reforma de la coberta del CEIP Joan Mas

5.- Distincions La Patrona 2013

En principi hi haurà quatre distincions que vos donarem a conèixer quan siguin definitives.

6.- Varis”

 

 

Clara Hammerl i Margalida Comas, dues dones a les que intentarem donar un just reconeixement.

 

Aquestes són les preguntes que duim endarrerides del passat ple, a les que n'hi afegirem una bateria més referides a qüestions turístiques i les que ens faceu arribar:

 

PRECS

 1. Vistes les declaracions de la Consellera d'educació, en que acusa de forma gratuïta als docents d'adoctrinar alumnes, consideram que s'hauria de demanar una rectificació per part del Ajuntament, doncs ho consideram un insult cap els professionals de l'educació que tan bona tasca fan al nostre municipi, feta a més sense aportar cap dada que ho demostri.


PREGUNTES

 1. Igual que han fet amb Alternativa, ens poden delegar la tramitació de l'expedient per nomenar un carrer de Pollença amb el nom de Pere Josep Cànaves? Poden formalitzar el nomenament del nostre regidor com a representant a l'Institut Ramon Llull mitjançant un decret?

 2. Observam que la ruta de coves blanques, surt com a Ruta 5 a la ruta de la biodiversitat de l'Ajuntament de Pollença. Hem vist com a l'entrada del camí hi ha una senyalització de camí privat, es considera cap actuació per part del ajuntament per tal de no confondre els usuaris de la ruta?

 3. Ens agradaria saber si desprès de la visita per reclamar al Govern Central per l'obertura de la base militar, hi ha hagut cap proposta per part del ministeri per tal de considerar l'acord de plenari.

 4. Si segons el batlle, l'aparcament del hotel Formentor té llicència d'activitat. Ens poden proporcionar una còpia de la llicència. Quin és el preu que s'ha fixat per l'ús del aparcament?

 5. Ha fet cap gestió l'ajuntament per tal de corregir la injusta situació que s'ha creat amb el pagament pels fondejos a la Punta de l'Avançada, un lloc on segons la pròpia conselleria de Medi Ambient, no hi ha posidònia. Quina opinió mereix a l'equip de govern les tarifes que es volen fer pagar?

 6. Se sap si hi ha previst cap control a Cala Murta i a altres punts, on s'observa que moltes embarcacions fondegen gairebé a la vorera, amb el risc i molèsties que això suposa. Es podria sol·licitar la col·locació de boies de senyalització de la zona de bany (no de fondeig) ?

 7. Quines actuacions s'estan fent per part de l'Ajuntament per promocionar el sector primari del municipi?

 8. Té l'equip de govern algun interès en la creació de marques alimentàries o d'altres productes agraris municipals o comarcals, relacionades, per exemple, amb la marca ja creada de mé? 4. Si afirmatiu, què ha fet, al respecte?

 9. Quines actuacions té previst efectuar enguany l'equip de govern de les mancances contemplades a les enquestes enquestes de satisfacció fetes pels turistes que ens visiten?

 10. Entre aquestes queixes la mala senyalització del Camí del coll de Síller s'hi trobava present, s'ha fet res per esmenar-ho?

 11. Estan garantits els tiquets de menjador escolar pels alumnes que ho necessitin i les seves famílies no els puguin assumir? Quin percentatge del ticket es subvenciona?

 12. Com és que a la comissió informativa se'ns va dir que no hi havia programa del Festival i en canvi tant a la revista Sa Plaça com a Ràdio Nacional com l'Hotel Formentor ja han anunciat actes i concerts ?

 13. Perquè l'equip de govern en el negociat per la direcció artístic del Festival ha convidat a dues persones relacionades amb el guanyador (que ni tan sols han fet oferta) i en canvi no s'ha donat opció a proposar altres possibles directors, incomplint així la moció del Ple?

 14. Està aturada l'ordenança pel lloguer o cessió d'espais municipals que se'ns va avançar fa mesos i no s'ha tirat endavant?

 15. Està aturat el procés d'adaptació del Pla general al Pla Territorial de Mallorca?

 16. En quin estat es troba la redacció del Catàleg de Patrimoni de Pollença?

 17. Que s'ha fet per complir efectiva i realment amb les prescripcions del Departament de Patrimoni per l'obra del Calvari que textualment indicaven “seguiment arqueològic a la clastra davant el calvari” i que no es varen incorporar fins a l'aprovació definitiva del projecte?

 

Ple extraodinari d'aprovació definitiva del pressupost pel 2013

psm-pollenca | 12 Juliol, 2013 17:41 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui hem tingut un ple extraordinari amb un contingut marcadament econòmic. Anam a explicar el seu contingut. Aquí podreu trobar tota la documentació relacionada amb el Ple. Faltava un regidor, el portaveu d'Alternativa, José Garcia, per trobar-se fora de Mallorca.

1.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2013

Es tractava d'aprovar definitivament el pressupost pel 2013. com es sabut en un primer ple es va rebutjar l'aprovació, fet que va obligara lEquip de Govern PP-LLR a negociar el pressupost amb la oposició, intrduint-se algunes modificacions.Arran d'això el pressupost es va poder aprovar inicialment i ara es duia la aprovació deficitiva després del periode d'al·legacions. Hi ha hagut tres al·legacions, d'Esquerra Republicana, els representants de la Plataforma Pro Camins Públics i del propietari d'un solar que s'ha d'expropiar. Des del PSM hem agrait les al·legacions, que fan que alguns assumptes es clarifiquin i que es facin informes per esbrinar la seva conveniència. En base als informes l'equip de govern proposava desestimar totes les al·legacions.

Aprovat. A favor:9, PP, LLR,CxI, UMP - Abstencions: 7, A, PSOE, PSM, ERAM, T.Fuster, M.Estrany.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació pressupostària 5/2013 de crèdit extraordinari

Es tractava de dotar amb més doblers algunes partides que al pressupost s'incluien amb pocs doblers. Això s'ha fet considerant que el govern de l'Estat permetrà destinar el remanent (sobrant) del 2012 a inversions i no a pagar deutes als bancs, fet que s'ha anunciat però encara no s'ha aprovat oficialment.

 

 

 

Veim molt bé les inversions a Cala Sant Vicenç i Gommar, una demanda reiterada de molts grups. També hem demanat que l'adeqüació a Can Llobera es faci amb un projecte clar i definint els seus usos, amb transparència, per saber a que es destinarà en el futur.

Respecte les obres de peatonalització hem demanat que es facin per fases per poder donar a les obres la qualitat que el Moll es mereix, malgrat això impliqui fer-les en diversos hiverns.

La reparació dels camps de gespa (enguany es repararà un i l'any venent l'altre) hem demanat que es faci amb les màximes garanties perque no torni a passar el deteriorament que han sofert els actuals.

Respecte a les subvencions per façanes hem considerat la partida bastant baixa, però millor això que res.

La demolició parcial d'un habitatge al carrer Creus és per cumplir una sentència judicial del 1993, ja que el Suprem va considerar que estava mal donada.

El túmul és una necessitat pel funcionament del cementiri, que evitarà haver d'entrar i treure la caixa del frigorífic diverses vegades.

Aprovat. A favor: 15, PP, LLR, PSOE, CxI, UMP, PSM, ERAM, Estrany, Fuster – Abstencions: 1, A.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació pressupostària 6/2013 de suplement de crèdit

Es tractava de cobrir la cancel·lació d' un crèdit ICO demanat al 2011 per pagar proveïdors, per import de 148.081,30 Eur.

Aprovat. A favor: 15, PP,LLR, A, PSOE,CxI,UMP,ERAM, Estrany, Fuster - Abstencions: 1, PSM.

4.- Aprovació, si procedeix de la rectificació puntual per error material de transcripció en l'articulat de l'ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de la via pública

Es tractava de modificar un error material de l'ordenança fiscal. Hem aprofitat per demanar compte al batle sobre com van les ocupacions de via pública en aquesta temporada, al que el batle ha contestat que es donaven alguns casos en que els bars i restaurants s'excedien, i fins i tot de vegades no atenien les advertències de l'Ajuntament i això obligava a haver de procedir a retirar les taules i cadires.

Aprovat per unanimitat.

La peatonalització del Moll

psm-pollenca | 09 Juliol, 2013 10:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Fa unes setmanes varem assistir a la reunió explicativa sobre el projecte de la peatonalització de la primera línia Port de Pollença. Allà hi havia l'equip redactor del pla de mobilitat que acompanya al projecte i els tècnics municipals que estan redactant el projecte d'obra.

Com a concepte pensam que la peatonalització és una passa necessària per alliberar la primera línia i donar-li més qualitat com a passeig, tal i com s'ha fet a molts altres municipis de costa de Mallorca. La construcció de la circumval·lació, al nostre entendre, es justificava per tal d'aconseguir aquesta peatonalització, ja que si no no tenia sentit la construcció d'una infraestructura tan important (en alguns trams desmesurada, tot s'ha de dir).

La peatonalització que prepara l'Ajuntament té una part de reestructuració del trànsit i una part d'obra, com hem comentat, que abasta des de l'actual rotonda de Llenaire fins a la rotonda dels gelats. Pel que fa al trànsit es preveu que mantingui un carril de circulació amb aparcament al costat dels edificis. Es vol evitar que la circulació sigui continua d'un cap a l'altre del passeig i per això es preveuen trams amb sentits diferents (tal i com mostra el gràfic adjunt). Aquesta mesura, des d'un punt de vista tècnic, ajudarà a pacificar la circulació i evitar que els cotxes agafin velocitat, però és un dels punts polèmics de la proposta, ja que suposa un canvi molt important en la manera de traslladar-se dins el Port, que ara s'haurà de fer de manera prioritària entrant i sortint de la circumval·lació.

Respecte del projecte d'obres no vos podem mostrar imatges, ja que a dia d'avui encara no ens han facilitat el projecte en format digital,tot i haver-lo sol·licitat. El que podem comentar és que es preveu el carril de circulació de cotxes i el carril bici asfaltats, com els aparcaments laterals. La vorera del costat dels edificis s'eixamplarà i a del costat de la platja es mantindrà amb la mateixa amplada, però amb un nou paviment.

Un dels principals problemes és el cost de les obres. Es preveu que la Conselleria de Turisme hi aporti 600.000 eur. i l'Ajuntament n'hi afegeixi altres 600.000. Pot semblar una quantitat elevada, però si ho comparam amb l'aparcament del poliesportiu de Pollença, que ja va costar 500.000 eur., ens n'adonam que la superfície del passeig és molt més gran. Això provoca que la qualitat dels materials sigui de la gamma més bàsica. Com hem dit la zona de trànsit de cotxes, el carril bici i els aparcaments estaran asfaltats, quan a molts d'aquests passejos es posen llambordes (“adoquins”) que afavoreixen el trànsit lent. La vorera de la platja es formigonarà, ja que el pressupost no arriba per posar-hi rajoles noves. També es va explicar que no es pot fer res amb el muret de marès i els bancs de formigó actuals, ja que el pressupost no ho permet. A banda, a la reunió es plantejaren qüestions relatives al manteniment del nou mobiliari urbà i les faroles.

Pensam que aquest és un dels projectes més importants a realitzar al municipi, i això justifica que s'ha de tractar i parlar amb les associacions veïnals i empresarials del Moll, i també fer-ne prou publicitat (per exemple, exposant el projecte durant les Festes del Carme), ja que amb un projecte així no es pot actuar amb precipitació, sinó amb la major transparència i consens.

Pel que fa a la qüestió econòmica cal esser prudents i fer una obra amb la categoria que el Moll mereix. Com els mateixos tècnics afirmaren, no es poden fer miracles. Per això el projecte s'hauria de preveure per fases, per poder-hi destinar el pressupost de diversos anys, malgrat això suposi allargar l'execució durant una sèrie d'hiverns i pensant més enllà de la legislatura. Un projecte d'aquesta magnitud ha de ser la carta de presentació del Moll i ha d'estar a l'alçada del producte turístic de qualitat que el Moll vol oferir.

 

Reforma de la circulació que es vol aplicar

 

 
Model de passeig que es vol aplicar al Moll
 
 

 

Festival de Pollença o d'Alcúdia ?

psm-pollenca | 02 Juliol, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Vagi per endavant que aquest article no pretén ser una crítica cap al nostre municipi veí ni fomentar cap rivalitat envers Alcúdia. Probablement tenim moltes coses a aprendre d'Alcúdia com ells deuen tenir-ne per aprendre de Pollença; benvinguda sigui la col·laboració entre municipis malgrat el fracassat intent de la Mancomunitat del Nord. Per tant l'article no va per aquí, no va d'enfrontar pobles.

L'article va de qüestionar com un assumpte -el Festival de Pollença- es pot gestionar rematadament malament i quan ja sembla que no hi ha més per afegir les coses encara poden anar a pitjor. Si a partir de l'informe que es va conèixer al final de l'any passat s'ha demostrat que hi ha moltes coses a millorar en la gestió del Festival, de llavors ençà aquesta gestió ha anar de malament en pitjor. L'equip de govern va abandonar aquest assumpte donant per fet que l'anterior director, en Joan Valent, repetiria com a tal. Veren passar mesos sense cap reunió fins que se'n va convocar una amb manco de vint-i-quatre hores d'antelació a la que la majoria de membres del consistori no hi varem poder assistir. Després es va confirmar públicament que el Sr. Valent seria el Director, però sense que s'hagués fet el contracte del mateix. Des de l'oposició varem demanar que el contracte es fes per concurs públic i que, si això no podia ser, que al manco es fes per tan sols un any per poder fer un procediment millor que cara a l'any següent. El batle, davant els informes tècnics que així ho indicaven i amb una moció aprovada en aquest sentit, es va veure forçat a convocar un procediment negociat sense publicitat al que, a banda del propi Valent, hi va convidar a dos dels seus col·laboradors, Com era d'esperar, ni tan sols presentaren ofertes per fer de director. Probablement a aquests els veurem en les properes setmanes dirigint alguna secció del Festival. Tot plegat una farsa. Per això més hagués valgut fer la contractació “a dit” i assumir-ne les conseqüències, ja que el que s'ha fet en trampejar el procediment per “vestir” l'expedient de legalitat.

La darrera semblava que era la qüestió dels preus de les entrades que es va portar al Ple. S'havien d'aprovar els preus dels concerts quan ni tan sols coneixíem de quins concerts es tractava. El “programa” va arribar cinc minuts abans del ple, una gota que va fer vessar el tassó de la paciència provocant que bona part de la oposició (PSM, PSOE, A, ERAM i T.Fuster) abandonàssim el Ple i ens asseguéssim a les cadires del públic per no haver de votar aquest despropòsit.

Idò sí, encara es podia fer més malament. Dissabte la premsa publicava que el concert “estrella” del Festival es farà a l'Auditori d'Alcúdia. Ja només faltava aquesta. El Festival ha servit durant anys per portar la millor música europea al nostre poble, projectar el nom de Pollença a l'exterior i dinamitzar culturalment -i turísticament- l'estiu pollencí. Idò el concert que atraurà més atenció mediàtica es farà fora de Pollença. Tot un símbol de a on estan portant el Festival. I tot això l'equip de govern ja ho sabia el dijous, quan els altres ens exclamaven de rebre el programa hora per hora, però bé que s'ho callaren.

A sobre amenaçant amb que “es podria deixar de fer el Festival i no passaria res”(textual del Batle al ple de 27/06/2013). Idò sí que passaria, Sr. Batle. Passaria que Pollença seria un poble més pobre culturalment, que hauria demostrat que no sap cuidar allò bo que ens arriba d'anys enrere i hauria deixat clar tenim uns dirigents polítics totalment insensibles.

Una altra qüestió és la qualitat del que s'està programant: repetirà Nyman, repetirà la World Oquestra, repetirà Eduardo Mendoza (no quedàvem que hi havia una gran agenda amb molts de noms?), la Simfònica tocant bandes sonores... (ens agrada molt sentir la Simfònica de Balears, de fet és la única orquestra que el Festival es pot permetre, ja que portar-ne de fora és molt car. Li hem d'agrair que hagi tocat i acompanyat a cantants en concerts memorables... però es la Guerra de les Galàxies el nivell que volem pel Festival ?) davant això que no hi hagi festival al juliol és el de menys -altre temps hagués estat prou polèmic, ara vist el vist és el de menys-, però al manco que el que es faci sigui de qualitat i tingui una singularitat especial.

Un desig final: que es reprengui el seny i que la organització del Festival de Pollença no depengui del caprici d'uns pocs polítics (d'un de sol, es podria dir), als que, a més, el Festival no els fa ni fred ni calor. I corregiu aquest desgavell: el Festival de Pollença, deixau-lo a Pollença, per favor.

 

El Festival de Pollença se extiende a Alcúdia con un concierto de Nyman

 

El Festival, del Claustre a l'Auditori d'Alcúdia. Té cap sentit això ?

 

 

 

Els fondejos a l'Avançada

psm-pollenca | 01 Juliol, 2013 12:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir diumenge es va celebrar a les aigües de la Badia de Pollença la concentració marítima contra l'obligació de pagament per fondejar a la Punta de l'Avançada. La manifestació va tenir un notable èxit, amb gairebé un centenar de barques participants. Va quedar ben clar que els navegants no s'oposen a que es prenguin mesures per protegir el fons marí, però sí a que s'imposin taxes que tenen un afany clarament recaptatori.

Les badies de Pollença i Alcúdia tenen una important presència de Posidònia Oceànica, aquesta planta marina que manté les nostres aigües netes i és font de biodiversitat. El projecte Life Posidònia va permetre conèixer la situació d'aquesta planta en els fons de la Badia. L'any 2007, essent conseller de Medi Ambient Jaume Font (llavors PP) es va fer el Pla de Gestió de les badies, declarades Lloc d'Interès Comunitari, que marcava la zona de la platja de Formentor i la Punta de l'Avançada com a àrees de fondeig controlat (no prohibit com va dir el batle al Ple), on per fondejar s'han de fer servir les boies especialment disposades a tal efecte. L'ús d'aquestes boies ha estat gratuït durant anys, existint algunes temporades un servei de vigilància que supervisava que es fessin servir correctament. Enguany, sense ni tan sols avisar l'Ajuntament, el Conseller Company (ja ho havíeu llegit en aquest blog que les seves visites a Pollença no ens durien res de bò), va licitar l'explotació de les boies a una empresa privada que s'encarrega de fer pagar entre 11 i 50 euros per barca i dia per fer servir les boies. Aquest fet perjudica molt especialment a les petites embarcacions de molts pollencins que feien servir aquest indret com a lloc d'esbarjo en la temporada d'estiu. A més, la suposada protecció que s'ha fet servir com a excusa per justificar la privatització del servei, no garanteix en absolut que els doblers recaptats es destinin a fins mediambientals, quan l'interès de l'empresa és el de guanyar doblers i tenir un bon compte de resultats.

Durant el ple en el que vàrem aprovar una moció conjunta contra aquest pagament, l'equip de govern va quedar ben en evidència, amb un batle i una regidora de Medi Ambient que deixaren ben clar el seu nerviosisme respecte d'aquesta qüestió. El Batle va voler repartir culpes, quan qui s'ha dedicat a privatitzar i fer pagar per amarrar foren, primer el govern de Matas a Formentor i ara el de Bauzà a l'Avançada. També va quedar ben clar que la sintonia entre les altres administracions gestionades pel PP i l'Ajuntament continua essent deficient, ja que aquest fet s'afegeix a altres “travetes” fetes al nostre municipi (pèrdua de la subvenció del Festival, pèrdua de la subvenció per l'aparcament del poliesportiu, pèrdua de la subvenció de les obres de Can Llobera, pèrdua dels doblers del Pla de Cooperació per Can Conill, etc). En paraules textuals del Batle, no els havien dit res d'aquesta licitació.

És curiós que el PP només s'aferra als motius mediambientals quan es tracta de posar taxes, i en canvi se n'oblida a l'hora de protegir zones humides, parcs naturals o el Trenc, ja que en aquests casos la generació de negoci privat passa per davant a qualsevol altre motiu. Fins i tot la protecció de la Serra de Tramuntana s'ha vist perjudicada per la reducció del personal de vigilància de la Conselleria.

El que cala la Badia de Pollença, tal i com proclama la moció aprovada el dijous passat, és que es faci una gestió global dels fondejos a la badia, evitant el descontrol que actualment existeix en altres indrets, alliberant espais d'amarrament tants dins el propi Port com als molls de la Base, i si s'han de posar boies que continuïn essent gratuïtes; han de pagar els infractors no els que volen fer les coses bé i utilitzar correctament les boies.

Al final de l'article trobareu la moció i el manifest que es va llegir aquest diumenge.

 

 

 
Anunci a a la premsa ahir diumenge,  de que es poden reservar fondejos. Per anunciar la licitació ho feren més d'amagat. Ni a l'Ajuntament avisaren.
 
 
Ja ho avançàvem que el Conseller Company no ens duria res de bò per Pollença.
 
 

 

 

 (Segueix)
Powered by LifeType - Design by BalearWeb