"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple extraodinari d'aprovació definitiva del pressupost pel 2013

psm-pollenca | 12 Juliol, 2013 17:41 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui hem tingut un ple extraordinari amb un contingut marcadament econòmic. Anam a explicar el seu contingut. Aquí podreu trobar tota la documentació relacionada amb el Ple. Faltava un regidor, el portaveu d'Alternativa, José Garcia, per trobar-se fora de Mallorca.

1.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2013

Es tractava d'aprovar definitivament el pressupost pel 2013. com es sabut en un primer ple es va rebutjar l'aprovació, fet que va obligara lEquip de Govern PP-LLR a negociar el pressupost amb la oposició, intrduint-se algunes modificacions.Arran d'això el pressupost es va poder aprovar inicialment i ara es duia la aprovació deficitiva després del periode d'al·legacions. Hi ha hagut tres al·legacions, d'Esquerra Republicana, els representants de la Plataforma Pro Camins Públics i del propietari d'un solar que s'ha d'expropiar. Des del PSM hem agrait les al·legacions, que fan que alguns assumptes es clarifiquin i que es facin informes per esbrinar la seva conveniència. En base als informes l'equip de govern proposava desestimar totes les al·legacions.

Aprovat. A favor:9, PP, LLR,CxI, UMP - Abstencions: 7, A, PSOE, PSM, ERAM, T.Fuster, M.Estrany.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació pressupostària 5/2013 de crèdit extraordinari

Es tractava de dotar amb més doblers algunes partides que al pressupost s'incluien amb pocs doblers. Això s'ha fet considerant que el govern de l'Estat permetrà destinar el remanent (sobrant) del 2012 a inversions i no a pagar deutes als bancs, fet que s'ha anunciat però encara no s'ha aprovat oficialment.

 

 

 

Veim molt bé les inversions a Cala Sant Vicenç i Gommar, una demanda reiterada de molts grups. També hem demanat que l'adeqüació a Can Llobera es faci amb un projecte clar i definint els seus usos, amb transparència, per saber a que es destinarà en el futur.

Respecte les obres de peatonalització hem demanat que es facin per fases per poder donar a les obres la qualitat que el Moll es mereix, malgrat això impliqui fer-les en diversos hiverns.

La reparació dels camps de gespa (enguany es repararà un i l'any venent l'altre) hem demanat que es faci amb les màximes garanties perque no torni a passar el deteriorament que han sofert els actuals.

Respecte a les subvencions per façanes hem considerat la partida bastant baixa, però millor això que res.

La demolició parcial d'un habitatge al carrer Creus és per cumplir una sentència judicial del 1993, ja que el Suprem va considerar que estava mal donada.

El túmul és una necessitat pel funcionament del cementiri, que evitarà haver d'entrar i treure la caixa del frigorífic diverses vegades.

Aprovat. A favor: 15, PP, LLR, PSOE, CxI, UMP, PSM, ERAM, Estrany, Fuster – Abstencions: 1, A.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació pressupostària 6/2013 de suplement de crèdit

Es tractava de cobrir la cancel·lació d' un crèdit ICO demanat al 2011 per pagar proveïdors, per import de 148.081,30 Eur.

Aprovat. A favor: 15, PP,LLR, A, PSOE,CxI,UMP,ERAM, Estrany, Fuster - Abstencions: 1, PSM.

4.- Aprovació, si procedeix de la rectificació puntual per error material de transcripció en l'articulat de l'ordenança fiscal reguladora de l'ocupació de la via pública

Es tractava de modificar un error material de l'ordenança fiscal. Hem aprofitat per demanar compte al batle sobre com van les ocupacions de via pública en aquesta temporada, al que el batle ha contestat que es donaven alguns casos en que els bars i restaurants s'excedien, i fins i tot de vegades no atenien les advertències de l'Ajuntament i això obligava a haver de procedir a retirar les taules i cadires.

Aprovat per unanimitat.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb