"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple d'Octubre: Satisfets amb l'aprovació de la moció per modificar la llei repressora dels símbols

psm-pollenca | 31 Octubre, 2013 09:33 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el Ple també es va aprovar una nova taxa pels matrimonis civils que consideram cara, inoportuna i incoherent.

En el ple ordinari celebrat ahir dimarts, el PSM-MÉS de Pollença va presentar una moció per demanar la modificació de la Llei de símbols, moció que també va ser signada per Alternativa, Esquerra i el regidor no adscrit.
La Llei de símbols es troba en tramitació parlamentària i la moció demana als grups polítics el Parlament que l'esmenin per eliminar els articles que pretenen prohibir l'exhibició de símbols de suport a la cultura i llengua pròpies. Aquesta llei té un objectiu clarament "anti llaços", que ja ha estat qualificat com a anticonstitucional pel Consell Consultiu. La moció dona suport als Consells escolars per decidir la simbologia que vulguin exhibir, sempre que sigui respectuosa; també demana que es permeti l'exhibició de la senyera de les quatre barres com a símbol històric de les Balears i que es prohibeixin explícitament els símbols franquistes i feixistes.
La moció es va aprovar amb el suport de PSM-MES, A, ERAM, PSOE, PI i un regidor no adscrit (9 en total), l'abstenció de 4 regidors del PP i el regidor de UMP, i el vot en contra d'un regidor del PP.
(adjuntam la moció en aquest enllaç)

El ple també va aprovar, amb el vot a favor de l'equip de govern PP-PI i d'UMP, i el vot en contra de la resta de grups, la nova taxa per matrimonis civils, que serà de 100 euros per empadronats i 200 euros per no empadronats.
Des del PSM-MÉS trobam la taxa cara, probablement la més alta de Mallorca (fins i tot s'hi repercuteix un percentatge de les amortitzacions del mobiliari i de l'edifici -veure-), especialment pels pollencins, que ja paguen els seus impostos. La trobam també inoportuna en els temps que correm, quan la pressió recaptatòria que exerceix l'Ajuntament ja és prou alta.  I també molt incoherent, quan l'equip de Govern s'ha auto-atorgat unes ajudes socials pels regidors amb dedicació exclusiva que en res beneficien als ciutadans, per, acte seguit, imposar aquesta nova taxa als ciutadans.
Amb el que es poden arribar a gastar els regidors de l'equip de govern en despeses mèdiques i socials (en conjunt 3.600 euros/any) es podrien casar fins a 36 parelles de pollencins sense haver de pagar res. Des del PSM-MÉs no donarem suport a cap pujada de impostos o noves taxes mentre es mantinguin aquestes despeses supèrflues.

 

La moció pretén evitar que els directors de les escoles que exibeixin símbols de suport a la nostra llengua puguin ser expedientats, tal i com pretén el govern de Bauzà amb laLlei de Símbols que ara tramiten (foto dBalears)

 

 

Ple d'Octubre: contra la repressió dels símbols.

psm-pollenca | 28 Octubre, 2013 10:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests dimarts es celebrarà el Ple ordinari del mes d'octubre, avançant-lo per no coincidir en dissabte de festiu. Aquests són els punts de l'ordre del dia.

Aquí podeu consultar la documetació de cadascún dels punts.

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres)  -Veure-

Es tracta d'un “estudi de detall” (és un instrument urbanístic per davall del Pla General) per poder instal·lar un ascensor a un edifici del Carrer Pescadors. Compta amb els informes tècnics favorables.


2.- Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència.-Veure-

Resulta que l'edifici del nou “centre de Dia-Residència” s'ha de segregar de la parcel·la general del Convent de Sant Domingo, per poder formalitzar el conveni amb AFAMA. A més la parcel·la no està registrada amb la superfície correcta. Per solventar aquestes qüestions s'ha de rectificar l'Inventari General de Bens de l'Ajuntament.


3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca.- Veure conveni - Veure Plànols - Veure memòria -

El Centre Cultural és propietat de Colonya i el conveni acaba al 2018. Perquè l'Ajuntament hi pugui fer obres de millora i eliminació de barreres arquitectòniques es proposa allargar el conveni vint anys més, fins al 2038. A la documentació podreu veure els plànols de la millora de l'edifici, que situen l'ascensor allà on ara hi ha els banys, que es remodelarien per adaptar-se.


4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013 

La plantilla de personal no s'ha aprovat encara, tot i que el pressupost es va aprovar al mes de juny.


5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits -Veure-

Queden per pagar tota una sèrie de factures tant de legislatures anteriors com d'aquesta que corresponen a anys anteriors i no tenien partida assignada. Criden l'atenció les factures dels tècnics directors del final de l'obra del Pavelló Poliesportiu, una obra que es va liquidar al 2003.


6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils. -Veure-

L'equip de govern pretén fer pagar 100 euros als residents a Pollença i 200 euros als no residents que pretenguin casar-se a l'Ajuntament.


7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de Pollença -Veure-

Per cedir la totalitat de l'edifici del centre de salut del Moll a la Conselleria de Salut per tal que el faci servir també la planta que fins fa poc es destinava a biblioteca.


8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana -Veure-

Una ordenança que regula molts aspectes de la vida ciutadana al carrer. Les reunions de persones a l'espai públic, els actes d'incivisme, els renous a la via pública. Una ordenança controvertida pel que suposa, per una banda, de control de les conductes poc cíviques, però per altra banda, si es fa servir malament, per controlar les activitats que legítimament vulguin fer els ciutadans al carrer.9.- Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears -Veure-

Una moció dels partits del PI, que no es presenta com una proposta de l'equip de govern, sinó simplement del seu partit. El PP té la responsabilitat d'haver redactat des de Madrid i acceptat des de Palma uns pressupostos que ens deixen a la cua de les inversions de l'Estat, amb molta diferència. Trobam a faltar una identificació clara dels qui són els responsables d'aquesta situació.


10.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears -Veure-

Presentam aquesta moció per demanar als partits del Parlament que no creïn problemes allà on no n'hi ha, que no coartin la llibertat de les escoles per exposar els símbols que creguin oportuns, sempre que siguin respectuosos, i que el Govern no perdi el temps multant a directors que hagin permès la col·locació dels llaços en favor del català.


Aquesta és la moció:


MOCIÓ:

PETICIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE SÍMBOLS DE LES BALEARS


La Llei de Símbols de les Balears es troba actualment en el tràmit parlamentari, havent-se de discutir les esmenes presentades pels diversos grups polítics.

Atenent que aquesta llei tindrà incidència en els edificis de propietat municipal, entre ells la casa consistorial i les escoles.

Vist que el projecte de llei està ideat i redactat per ser un instrument pensat per retallar el dret fonamental de la llibertat d'expressió i així ho va posar de manifest el Consell Consultiu de les Illes Balears a través del dictamen sobre l'avantprojecte de la llei de símbols que, en essència, és el mateix que ara es tramita com a projecte de llei. En definitiva, el projecte de llei interpreta que penjar una bandera o altres símbols dels que no es recullen en la llei, i no són autoritzats prèviament, suposa un ús impropi de l'immoble, i per tant és objecte de ser sancionat.

Vist que resulta evident que el projecte de llei pretén el mateix que l'avantprojecte dictaminat com a "inconstitucional" pel Consell Consultiu per no respectar el dret fonamental de la llibertat d'expressió amb l'objectiu de prohibir l'expressió i manifestació d'opinions a través de símbols, crítiques amb l'acció del Govern i de suport a la llengua pròpia de les Illes Balears. És una llei essencialment anti-llaços quadribarrats a favor de la llengua catalana, a favor dels que s'ha manifestat anteriorment aquest Consistori.

Considerant també que aquest projecte de llei s’ha redactat pensant essencialment en els centres educatius, i traspua una desconfiança intolerable envers els docents, la comunitat educativa i la societat en general.Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

 1. ,- El Ple de l'Ajuntament de Pollença sol·licita als grups parlamentaris del Parlament Balear que s'esmeni la Llei de Símbols i en el seu cas es doni suport a les esmenes que vagin en el següent sentit:

 2. ,- Que s'incorpori a la Llei el reconeixement de la senyera tradicional de l’Estendard del Rei en Jaume, l'emblema dels quatre pals vermells sobre fons groc, que podrà onejar sempre que es consideri al costat de les altres banderes oficials de les Illes, per la seva vinculació tradicional amb la història de les Balears.

 3. ,- Que es permetin els símbols de promoció i suport a la cultura en general i a la llengua pròpia en particular que decideixin els Consells Escolars de cada centre.

 4. ,- Que es prohibeixin explícitament els símbols franquistes, feixistes i d'apologia de la violència i de les ideologies totalitàries.


11. - Propostes/ Mocions d’urgència”
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


2.- Dació de compte de resolucions de Batlia


3.- Precs i preguntes”

 

Aquest passat dissabte l'Assemblea Constituent de MÉS per Mallorca va triar la primera executiva, en la que hi serà la nostra companya Joana Campomar. Ja podeu formar part de MÉS sense necessitat d'afiliar-vos a cap dels partits que en formen part. Més de cent independents ja varen participar i votar a l'Assemblea. 

 

 

 

MÉS per Mallorca celebrarà l’Assemblea Constituent

psm-pollenca | 25 Octubre, 2013 12:29 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Per obrir-se a les persones que volen el canvi

Serà demà dissabte dia 26: hi podran participar ciutadans que no militen en els partits integrants, i s’hi elegirà una Executiva per a la qual Biel Barceló és candidat a coordinador general i Fina Santiago candidata a coportaveu


MÉS per Mallorca celebrarà dissabte la seva Assemblea Constituent, en la qual deixarà de ser una suma de partits i passarà a ser un projecte polític amb entitat pròpia, en el qual podran participar totes aquelles persones que volen canviar la política actual, i no només els militants dels partits integrants de la coalició (PSM-Entesa i IniciativaVerds).

En l’Assemblea es debatran i aprovaran dos documents polítics (de diagnòstic i de proposta política), i unes normes de funcionament de la formació. Així mateix, els assistents elegiran els òrgans de govern de MÉS per Mallorca, la Comissió Permanent i la Comissió Executiva. L’única candidatura a la Permanent, integrada per 10 membres, està encapçalada per Biel Barceló com a candidat a coordinador general i per Fina Santiago com a candidata a coportaveu. Altres 15 membres de l’Executiva seran elegits per llistes obertes, d’entre un total de 31 candidats.

Biel Barceló i Fina Santiago han fet “una crida a tots els ciutadans i ciutadanes progressistes i que volen un canvi en la manera de fer política en aquest país, perquè s’acostin a MÉS per Mallorca. En una situació difícil com l’actual, des del punt de vista econòmic, social, cultural... s’ha de fer política, i la política podrà canviar les coses en la mesura en què la gent participi. Per nosaltres la política és prendre decisions de manera col·lectiva, comptant amb la participació de les persones. Dissabte serà una passa qualitativa en un projecte que està contínuament en innovació, i que està totalment obert a la participació de la gent”.

Tota la informació relativa a l’Assemblea Constituent de MÉS per Mallorca, que se celebrarà al local de CCOO, a partir de les 10.00 hores, es pot consultar a l’apartat "Assemblea" d’aquesta web (http://www.mespermallorca.cat/assemblea).

L’Assemblea Constituent de MÉS per Mallorca tindrà lloc el dissabte 26 d’octubre de 2013, entre les 10 i les 14 hores al Teatre Sindical de Comissions Obreres ( Carrer Francesc de Borja Moll, 5, Palma).

HORARI
9.30h – 10.00h- Acreditacions

10.00h- Inici:

1. Benvinguda i elecció Mesa

2. Debat i votació Reglament

3. Debat i votació Normes de Funcionament

4. Debat i votació diagnosi i propostà política

5. Propostes de resolució de l’Assemblea

6. Presentació del llibre “Un nou estat. Una nova societat” per l’Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder

7. Votació òrgans direcció

13.00h- Resultats de les votacions i Cloenda acte

 

Avui, amb la vaga general per l'educació

psm-pollenca | 24 Octubre, 2013 09:13 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 
 

 

Concentracions a Mallorca:

Conselleria d'Educació, 12h
Passeig des Born, 18h 

 

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2013/10/lassemblea-de-docents-davant-la-vaga.html

http://www.stei-i.org/cat/index.php?option=com_frontpage&Itemid=164

http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Inici:527922--24_octubre,_Vaga_contra_la_LOMCE

http://illesbalears.feteugt.es/Actualidad/,VAGA,24,DOCTUBRE,NO,101206,10,2013

 

Tinguem compte amb Bocchoris

psm-pollenca | 23 Octubre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al novembre de l'any passar l'Ajuntament va aprovar la desafectació del Camí de Cala Bóquer i el seu desviament per un nou traçat, per tal d'evitar el seu pas per la clastra de les cases de la possessió. Com sempre les coses es poden fer bé o malament, i tot i que ens semblava bé el fet d'habilitar un desviament, ja varem advertir en les nostres al·legacions que en aquest cas hi havia aspectes que no estaven ben resolts.

Entre les al·legacions n'hi havia una en la que demanàvem que es sol·licités un informe al Departament del Patrimoni del Consell de Mallorca per saber si el nou traçat afectava a la zona arqueològica de Bocchoris, un bé d'interès cultural que encara no es trobava ben delimitat i que consideràvem que estava massa aprop del nou camí. L'al·legació era aquesta:

Vist que el traçat del nou camí que es pretén destinar a la lliure circulació discorre molt proper a la zona arqueològica del Pedreret de Bóquer, on s’hi situen les runes de Bocchoris, consideram que caldria aturar el procés de desafectació i afectació del nou traçat fins que no es delimités amb precisió la zona arqueològica i el seu entorn de protecció, segons disposa l’article 58 de la Llei 12/1998 de patrimoni històric.

En qualsevol cas, per l’afectació del nou traçat consideram necessària l’autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni, vista la possible afectació a l’entorn del Pedreret de Bóquer.

La resposta a questa al·legació va ser negativa, justificant-se en la proposta de batlia així:

(...) el BIC amb categoria de jaciment arqueològic denominat El Pedret de Bóquer, l’àmbit del qual tanmateix no es veu afectat com tal es desprèn de l’informe tècnic emès a l’efecte per l’arquitecte municipal en data 21.11.12, per la qual cosa no s’ha de recaptar cap mena d’autorització prèvia per part de l’òrgan competent en Patrimoni Històric del CIM.

I la proposta del nou traçat es va aprovar sense cap tipus d'informe de Patrimoni. Com que no ens varen convèncer les explicacions varem advertir al Consell de Mallorca dels perjudicis que podria provocar el desviament del camí si s'afectava al jaciment en un escrit en el que varem indicar:

  (...) el nou traçat del camí discorrerà proper a la zona arqueològica del Pedret de Bóquer, on s’hi situen les runes de Bocchoris. Donat que aquest jaciment no es troba delimitat ni definit el seu entorn de protecció, consideram que seria oportú un pronunciament del Departament del Patrimoni sobre la idoneïtat del nou traçat i l'eventual afectació al jaciment.

  La qual cosa un comunicam per tal que pugueu prendre les accions oportunes conforme a les competències del Departament del Patrimoni.

  I fins a dia d'avui no hem rebut cap resposta ni ens consta que s'hagi actuat al respecte.

  Amb l'aprovació del Catàleg de Patrimoni s'han confirmat els nostres temors i a la fitxa corresponent al Jaciment de Bocchoris (veure) hi podem trobar la seva delimitació. El traçat del nou camí passa ben pel mig del jaciment. Des del PSM ens reafirmam en les nostres peticions i tornam a demanar a l'Ajuntament i al Consell que abans de qualsevol actuació sobre el jaciment, es facin els estudis i informes oportuns per evitar que es faci malbé el patrimoni arqueològic de Bocchoris, un patrimoni poc estudiat encara i que té un gran potencial tant cultural com turístic, tal i com s'ha demostrat a la propera Pollentia.

  Aquest és un més dels motius que ens demostren l'aprovació precipitada en el passat ple del Catàleg de Patrimoni, sense haver pogut aclarir abans els dubtes que coses com aquesta posen de manifest, i a sobre rebent tota casta d'improperis per denunciar-ho.

   

  El  nou traçat del Camí de Bóquer (en verd) passa a 10 metres de la síquia del torrentó

 
El jaciment del Pedret de Bóquer quedarà tallat pel mig amb el nou camí, com es pot veure a la fitxa JA-28 del Catàleg
 
 
Tabula Patronatus de Bocchoris, on consta el patrocini romà sobre la ciutat.
"Per als investigadors, Bocchoris no va perdre activitat quan la veïna Pollentia va anar prenent força i protagonisme, dels segles I al III d. C., sinó que la seva influència es va estendre també fins al segle IV. Es tracta d'un jaciment molt poc excavat. No es coneixia la seva situació exacta fins que al segle XVIII es va trobar al Pedret de Bóquer una tauleta romana o tabula patronatus en què es recull un tractat que van signar els romans amb els ciutadans del poblat. En els anys cinquanta, es va trobar una altra inscripció similar."
(Miquel Vicenç. Diario de Mallorca 31/10/2009, amb motiu de l'exposició sobre Bocchoris)
Text:
[Iullo Ant]onio Fabio Africano | a(nte) d(iem) XVII k(alendas) Apriles | Civitas Bochoritana ex | insula Baliarum Maiorum | patronum cooptavit M. | Crassum Frugi leiberos | posterosque eius. | M. Crassus Frugi eos in | suam suorumque | clientelam recepit. Egerunt C. Coelius C. F. et | C. Caecilius T. F. legati
 
 
 
 

Assemblea Constituent de MÉS per Mallorca

psm-pollenca | 21 Octubre, 2013 11:21 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dissabte celebrarem l'Assemblea de Constitució de MÉS per Mallorca. La coalició entre el PSM-Entesa, IniciativaVerds i nombrosos partits locals, es vol dotar d'estructures  de desició conjuntes i passar a ser qualque cosa més que una simple unió de partits.
Triarem l'Executiva de MÉS i la Comissió Permanent, que seran els òrgans de govern intern, sempre per davall de les desicions de l'Assemblea que tindrà la darrera paraula. A l'Assemblea d'aquest dissabte i a totes les que en endavant farà la coalició MÉS hi poden assistir amb veu i vot tant els militants dels diferents partits com les persones independents no afiliades a cap dels partits.
Ara és l'hora de fer una passa envant i unir-se a un projecte que és la única força que pot trencar el bipartidisme tan poc productiu que fins ara ha dominat la política de le Illes. Per lluitar per un finançament just, per l'autogovern, per la preservació del medi ambient, per una economia en benefici de tots els ciutadans i  no només pels més privilegiats, pels serveis publics de qualitat...MÉS.
 
Animau-vos i si hi voleu venir amb nosaltres ens podeu contactar a psmpollenca@mallorcaweb.net
 
Dissabte 26 d’octubre de 2013, entre les 10 i les 14 hores al Teatre Sindical de Comissions Obreres ( Carrer Francesc de Borja Moll, 5, Palma -veure plànol de situació-).
 
Recordau que les persones que no siguin militants de cap dels partits integrants de MÉS i que vulguin participar a l’assemblea s’han d’inscriure prèviament.
 
HORARI, LLOC, REGLAMENT, CANDIDATURES...
 

Els Independents de Sencelles i Biniali – ISiB són els darrers que fins ara s'han incorporat a MÉS per Mallorca. Les negociacions per incorporar altres partits a MÉS avancen..

 

 

 

Recurs de reposició contra les ajudes mèdiques i socials als regidors

psm-pollenca | 14 Octubre, 2013 10:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En anteriors articles i en el ple de setembre ja hem parlat del decret del batle auto atorgant-se unes ajudes mèdiques i socials que correspondrien únicament al personal funcionari i laboral. Ja hem comentat que aquesta mesura és políticament impresentable i així ho varem denunciar al Ple de l'Ajuntament. No resulta de rebut que es vulgui aprofitar la signatura d'un nou conveni amb el personal, que limita l'import d'aquestes ajudes, per, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, auto atorgar-se els mateixos beneficis i vendre-ho tot com si fos un estalvi. Això en un context de retallades i eliminació de pagues extraordinàries al personal per contenir la despesa.

A sobre les declaracions del batle afirmant que les ajudes havien de ser per tots “o tots moros o tots cristians” (Veure article al Diario de Mallorca) acaben demostrant la manca d'ètica que suposa la mesura, ja que en altres camps NO s'igualaran les condicions del regidors amb dedicació exclusiva: NO fitxaran, NO estaran sotmesos a un horari, NO se'ls aplicarà el règim disciplinari, NO hauran de passar per oposicions, condicions que afecten als funcionaris i laborals però NO al s polítics.

Això també ho tenia clar el batle quan l'any passat s'oposava a eliminar-se la paga extraordinària per solidaritat amb els treballadors:

“i que de tots els regidors i les regidores n'està ben orgullós amb la seva tasca però que una cosa es el règim dels empleats públics, als qui també se'ls hi aplica les ajudes previstes en els pactes i convenis, i una altra el règim dels polítics i la seva dedicació en l'exercici del càrrec.” (Batlle T.C.Ochogavia, acta del Ple de 25 d'octubre de 2012).

En el moment de retallar-se NO eren tots moros o tots cristians.

A nivell polític sembla complicat poder estalviar aquesta nova despesa als ciutadans, ja que com varem comprovar al passat Ple, UMP no semblava disposada, en primera instància, a retirar la dedicació exclusiva als regidors que havien de beneficiar-se d'aquestes ajudes, fer que ho evitaria. Veurem si més endavant recapaciten i s'afegeixen a intentar aturar aquest despropòsit.

No podem entendre tampoc com al PI pot donar suport al batle en aquesta mesura, però anunciar que ells no fan servir aquestes ajudes ni ho faran servir en cas de tenir qualque dedicació exclusiva (perdonau la llatinada, però hi va clavada: excusatio non petita, accusatio manifesta). Utilitzant, a més, els arguments esgrimits pel batle de que “suposa un estalvi” i que “s'ha acordat amb els sindicats”. L'acceptació d'aquest decret suposa una corresponsabilitat sobre el mateix, ja que al final hauran d'acabar acceptant les factures que es presentin a les Juntes de Govern.

Des de l'equip de govern no s'ha entés encara que, en una situació de govern en minoria, mesures d'importància (com el catàleg de Patrimoni, per exemple) o tan polèmiques com aquesta necessiten un ampli consens amb a resta de formacions polítiques per poder ser aplicades.

Per ara el que podem fer els grups de l'oposició que no estam a favor d'aquestes ajudes als regidors (PSM, A, PSOE, ERAM i els 2 no adscrits) és presentar un recurs de reposició contra el decret de batlia, pas previ a la interposició d'un recurs contenciós-administratiu.

El recurs es fonamenta en d'incongruència formal que suposa anunciar una mesura com a d'estalvi quan en realitat es tracta d'una nova despesa per les arques municipals, per la incompetència del batle per determinar les condicions de les remuneracions (ni que siguin en espècie) del regidors així com en la falta de competència de les “meses negociadores” entre sindicats i l'Ajuntament per acordar les condicions de remuneració i treball dels regidors amb dedicació exclusiva.


Veure decret de batlia d'extensió d'ajudes socials als regidors.

Veure recurs de reposició contra el decret

 


 

 

EL PP contra el lloguer turístic d'apartaments i cases.

psm-pollenca | 11 Octubre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En mallorquí hi ha una dita carregada de seny: “No es pot bufar i xuclar alhora”. Això és el que li està passant al PP de Pollença que ens desgoverna el municipi juntament amb el PI. I no ens referim únicament a l'afer del TIL i la vaga de docents, on per una banda es diu que no s'està d'acord amb la manera de fer del Govern Balear i per l'altra s'accepten les seves imposicions sense inmutar-se, no fos cosa que perillàs la cadira.

Ens referim al lloguer turístic d'apartaments i cases de poble “entre mitgeres”. Aquestes immobles han quedat fora de la regulació turística del Govern Balear (la famosa Llei Turística Delgado) i això ha fet que des de la recent modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans per part del Gobierno de España el seu lloguer s'hagi vist legalment molt dificultat, excloent-lo dels canals de comercialització turística. Hem de recordar, encara que tothom ho té molt present a Pollença, que aquests apartaments i cases, juntament amb les vivendes en finques rústiques, constitueixen la principal negoci turístic del municipi i actualment ja una senya identificativa de l'oferta turística de Pollença. De les repercussions que això suposa ja se n'ha parlat molt: repartiment dels guanys entre una població molt àmplia, possibilitat de rendibilitzar i mantenir immobles que si no es llogassin no serien sostenibles, gran suport a l'oferta complementària de bars i restaurants, etc... Inconvenients també n'ha duit, com l'abús sobre el sòl rústic o el desplaçament d'altres sectors econòmics menys rendibles, sense cap dubte, però actualment ja es tracta d'una oferta consolidada de molta importància. Precisament els habitatges en blocs d'apartaments o les cases de poble són les tipologies que manco incidència d'obres il·legals han tingut, comparat amb el sòl rústic. Per això suposa un agravi comparatiu especialment lessiu que sigui a aquests habitatges als que es penalitzi condemnant la seva comercialització turística a la clandestinitat.

Sortint al pas d'aquesta situació en el passat ple es va aprovar per unanimitat una moció consensuada entre tots els grups demanat al Govern Balear la modificació de la Llei Turística per regular i permetre el lloguer turístic d'apartaments i cases entre mitgeres. Una bona mostra de que quan hi ha predisposició favorable i diàleg es pot arribar a acord que redundin en benefici del municipi.

En la mateixa linea el grup de MÉS per Mallorca al Parlament va presentar una proposició no de llei (l'equivalent a una moció al Parlament) per tal de que es modifiqués la Llei Túrística en el sentit que hem explicat. En aquesta institució, emperò, el PP s'hi ha oposat, fent cas omís a la demanda de la oposició, però també a la demanada de tot el Ple de l'Ajuntament de Pollença i als seus companys del PP pollencí. Arribats a aquest punt cal demanar-se amb qui estan els membres del PP local?, amb les postures dels seus companys de Palma? O bé devora les necessitats dels pollencins que els seus companys ignoren? Cal tenir-ho clar perquè les galtades que ha rebut Pollença en aquesta legislatura ja passen de mida: subvencions perdudes a l'Auditori, subvencions perdudes al Festival, subvencions perdudes del Pla d'Obres i Serveis, imposició del TIL, ara aquesta prohibició dels lloguers...La indefinició és connivència i les postures davant tots aquests atacs i menyspreus ja no poden continuar essent tan indefinides, cal prendre partit pels interessos dels ciutadans que representam al ple de l'Ajuntament.

A continuació, Proposició no de llei del Grup MÉS per regular el lloguer d’habitatges amb usos turístics (PDF – 187.4 kB)

10 d'octubre de 1013

El diputat del Grup MÉS, David Abril, ha defensat avui a la Comissió de Turisme del Parlament una proposició no de llei per regular el lloguer turístic particular, limitat per la Llei del Turisme autonòmica i la Llei d’Arrendaments Urbans, que tanca la porta a la possibilitat que els habitatges particulars plurifamiliars es destinin a ús turístic.

Abril ha afirmat que “el PP ha arribat a emprenyar a tots els sectors econòmics, els particulars i fins i tot els seus batles amb aquesta deriva de legislar a favor d’uns pocs, i la resposta del conseller Delgado davant la polèmica desfermada aquest estiu és impresentable: fer la vista grossa”.

Per al Grup MÉS, els particulars tenen tot el dret a llogar casa seva per a ús turístic, i el que han de fer les administracions és adequar l’oferta de lloguer particular a l’oferta d’allotjament reglada, tot garantint uns mínims de qualitat i un equilibri en l’oferta de places, tant hoteleres com de turisme residencial.

Segons Abril, “el PP hauria de deixar de legislar per a uns pocs, i treballar a partir del concepte de prosperitat compartida que defensam des del grup MÉS i comparteix el conjunt de la societat. El que no es pot fer és negar la realitat, i en aquest cas a més renunciar a integrar el lloguer turístic particular en l’oferta turística de qualitat i als ingressos que això podria significar per a les administracions”.

 

 

 

 

 

Aprovat inicialment el Catàleg de Patrimoni

psm-pollenca | 07 Octubre, 2013 10:56 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el passat ple del 26 de setembre un dels punts importants va ser l'aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni. Va dur una certa polèmica ja que els grups de la oposició (llevat d'UMP) varem decidir votar contra aquesta aprovació inicial. El motiu del nostre vot contrari no era que fóssim contraris de dotar-nos d'aquest important instrument, sinó, tot al contrari, conscients de la importància i necessitat de tenir un Catàleg de Patrimoni varem pensar que no el podíem votar precipitadament i per això verem demanar la seva retirada fins a un proper ple i així poder estudiar-lo amb un cert deteniment, amb temps per reunir-nos amb l'equip redactor. S'ha de tenir en compte que el ple va ser dijous, però tot i que ho havíem demanat el dilluns a la Comissió Informativa, les còpies dels CDs amb tota la informació no varen estar disponibles fins dimecres al migdia. I no es tracta precisament d'una documentació senzilla, ja que consta 18 plànols de sòl urbà, 26 plànols de sòl rústic, 128 fitxes d'edificis urbans, 90 fitxes d'edificis en sòl rústic, 21 fitxes arqueològiques, sumant un total de 2.273 pàgines de documentació: impossible tenir-ne un criteri mínimament raonat en just vint-i-quatre hores. Davant aquesta sol·licitud de temps que va defensar el nostre regidor de manera més que raonada el nostre regidor -que s'hi pot estar d'acord o no- només n'obtingué una contesta irada i insults de part del batlle.

En qualsevol cas ja està aprovat, amb els vots de PP, PI i UMP; presumim que la immensa majoria dels regidors d'aquests grups tampoc el s'han estudiat i, en molts de casos, desconeixen les implicacions que suposa l'aprovació. Des de l'endemà del dia en que es publiqui al Butlletí Oficial ja estarà en vigor i serà efectiva l'anomenada “suspensió de llicències”, que significa que els permisos que es sol·licitin a edificis afectats pel catàleg només es poden concedir si compleixen tant amb la normativa anterior com amb el Catàleg aprovat inicialment. Es tracta d'una mesura per protegir l'eficàcia del Catàleg evitant l'efecte de crida.

Com a primers elements a valorar es troba el fet que a darrera hora varen decidir eliminar la fitxa de “Can Franc”, un habitatge de la primera línia del Port que es troba en perill de ser demolit (veure article anterior), o que, tal i com recollia el diari Ultima Hora el divendres, el propi Catàleg fixa un any des de l'aprovació definitiva per incoar la declaració del Bé d'Interès Cultural pel Centre Històric de Pollença. Pensam que s'hauria de ser prou àgil per aconseguir que les suspensions de llicències del Catàleg i del BIC es superposassin i no es succeïssin una darrera l'altra per evitar perjudicis a les rehabilitacions.

En els enllaços d'abaix podreu trobar el catàleg complet. S'organitza en plànols i texts, seguint la següent estructura:

 

-carto: Cartografia (plànols per situar els edificis protegits)

Sòl rústic

Sòl urbà

 

-docs: Documentació escrita

1. Fitxes en sòl urbà I

2. Fitxes d'edificis en sòl urbà II

3. Fitxes d'edificis en sòl rústic.

4. Fitxes d'elements etnològics I (sínies, molins...)

5. Fitxes d'elements etnològics II (sínies, molins...)

6. Fitxes de margades i camins

7. Fitxes arqueològiques I

8. Fitxes arqueològiques II

9. Fitxes afegides darrerament U-12, U-129, U-130

10. Memòria d'esmena de deficiències detectades pel Consell.

11. Memòria i normes del Catàleg

 

Com es veu no resulta gaire senzill localitzar un determinat bé a dins tants arxius, a sobre molt voluminosos per baixar-los. Per això hem extret els índex de cadascun dels toms per fer més fàcil la tasca de localització dels elements. La operativa més pràctica és localitzar l'edifici o element a l'índex i després baixar-se el tom en el que es troba la fitxa.

A partir que es publiqui al BOIB ja es podran fer al·legacions i dels del PSM restam oberts als suggeriments que ens vulgueu fer arribar.

 

Veure només els índexs

 Plànols

 Fitxes, memòria i normes complets

 

Tot i tenir una fitxa en el Catàleg, el Ple va decidir no aprovar la protecció de Can Franc, al Passeig Voramar, ja que es va concedir una llicència per demolir-la, encara que a dia d'avui ja hagi caducat el termini de vigència de la llicència.

Què vol aquest Govern?

psm-pollenca | 04 Octubre, 2013 10:35 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El nostre company Joan Ramon Bosch que viu aquesta vaga com a docent a Eivissa ens envia les seves reflexions i ens mostra la seva perplexitat davant un Govern autista que s'ha desconnectat completament de la societat de les Balears, amb l'únic objectiu d'imposar les seves obsessions polítiques. Recordau que estam oberts a les vostres reflexions en forma d'article que podeu enviar-nos per correu electrònic debudament signades.

 

No entenc res. En un moment de crisi econòmica, la gran solució del Govern balear sembla ser l’enfrontament directe. En primer lloc contra els docents i de retruc, contra tota la comunitat educativa. Es crea confusió allà on hi hauria d’haver consens, i es crea desafecció cap a les institucions per part de la gent. Unes institucions que en principi ens haurien de marcar el rumb però que semblen voler amagar les debilitats de la seva gestió incrementant els conflictes en temes tan sensibles com l’educació i la sanitat.

Aquest és un conflicte educatiu sense precedents. Cal assenyalar que l’estiu passat els docents demanaven diàleg amb el Govern, però aquest es va enrocar i va respondre sistemàticament amb l’únic argument de tenir la majoria absoluta. Sembla ser que un dels pocs objectius d’aquest Govern és la persecució ideològica: es posaren nerviosos amb els llaços a les escoles, i ara aproven una llei per urgència per prohibir la llibertat de les escoles, per perseguir uns llaços que proclamen un compromís amb la llengua i amb la identitat. Un govern que en temps de crisi perd el temps en perseguir llaços!!! Tot això acompanyat d’una campanya infame de desprestigi i atac al professorat, malgrat que en el seu programa electoral deien que pretenien donar-li prestigi.

Mentre, els docents, inspectors educatius, sindicats, Universitat... és a dir, una majoria dels professionals de l’ensenyament els diuen que s’equivoquen, vostès -senyors del Govern de Bauzà- com a gran argument tan sols recorden que tenen majoria absoluta.

Tres directors d’instituts de Maó expedientats sense sou i feina per haver complit la llei, és a dir, per fer cas del consell escolar que segons la LOE (Llei Orgànica d'Educació) és qui decideix el projecte lingüístic de centre. Uns expedients oberts per raons partidistes, com ho demostra el fet que la inspecció educativa ha afirmat que no ha participat en la proposta d’obertura d’expedients disciplinaris als directors, tot desmentint la portaveu del Govern. Una portaveu que es mostra sectària i que, a més, falta a la veritat en més d’una ocasió, ja que acusar els docents de no voler millorar el nivell de l’anglès dels nins i nines que representen el nostre futur és una burda fal·làcia. Els pares preocupats sortiren al carrer, no per negar-se el trilingüisme, sinó per oposar-se a una “absurditat” anomenada TIL. Mentre veiem com algunes escoles oficials d’idiomes encara no disposen de mestres; aquest és el seu compromís amb l’ensenyament de l’anglès?

La llista de greuges als docents és llarga, per tant no seguiré amb la seva enumeració. El que m’agradaria saber, emperò, és si tenen prou dignitat per sincerar-se. És que pretenen -vet aquí la pregunta concreta i fàcil de respondre-, carregar-se l’educació pública? Volen desviar l’atenció cap a un tema amb el qual no hi havia conflicte per amagar-ne d’altres? Sincerament, no entenc res.

Joan Ramon Bosch Cerdà

A "Polònia" han retratat agudament la submissió de Bauzà als plans de Rajoy i Wert.

No governa pels ciutadans de Balears, sino per acontentar als seus caps madrilenys. Al minut 21.

 

"Pobres profesores, habian traido propuestas para el consenso, los muy hippies"

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb