"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de Novembre: PP, PI i UMP exculpen el batle.

psm-pollenca | 29 Novembre, 2013 11:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Lamentam que la inassistència del batle a l'Assemblea de Batles no hagi rebut reprovació

Com ja es sabut, el batle de Pollença no es va presentar a l'Assemblea de Batles celebrada el 8 de novembre, deixant al poble mancat de representació en la discussió sobre el Tractament Integral de Llengües. La postura del Ple de Pollença, contrària majoritàriament al TIL, no es va traslladar a l'assemblea pels interessos partidistes del Batle.

Davant aquesta situació, els partits de l'oposició PSM, Alternativa, PSOE, Esquerra i no adscrits, presentàvem al ple ordinari de novembre una moció en la que demanàvem la reprovació del batle pel seu comportament.

Lamentam que el PI no hagi estat conseqüent amb la postura defensada a altres municipis i hagi posat per davant la seva situació dins l'equip de govern a la defensa de l'ensenyament de qualitat, votant conjuntament amb el PP contra la reprovació. Igualment lamentam que UMP s'hagi inhibit de posicionar-se en una qüestió que afecta tant a les escoles del Port de Pollença, amb una abstenció que impedia la reprovació del batle.

De tota manera esperam que l'equip de govern demostri el compromís que diuen tenir amb l'ensenyament amb accions concretes que ajudin a resoldre satisfactòriament el conflicte.

 


 

Ahir es va celebrar el ple ordinari, que podeu sentir al podcast de Ràdio Pollença (clicau aquí). Amb nombrosa assistència a la sala de plens de persones interessades en les mocions sobre l'ensenyament i la inassistència del batle a l'assemblea de Batles, que esperaren pacientment a que es discutissin, cap al final de l'ordre del dia.

En aquest ple es va demostrar el pacte de govern, escrit o no, amb àrees delegades o sense, entre PP, PI i UMP, que donarà a l'Equip de Govern una àmplia llibertat per aprovar tot el que considerin oportú, sense necessitat d'haver de negociar res amb la resta de l'oposició. 

(Veure documents del Ple)

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Queden factures pendents d'exercicis i legislatures anteriors. Es va cridar als suposats responsables de les feines perquè signassin les factures. El nostre regidor, Tomeu Cifre, va ser requerit per signar unes factures entrades quan ja no era responsable de cultura, allà on l'SGAE reclama drets sobre els concerts de Sons de Nit del 2009. Efectivament aquests concerts es feren, però per tractar-se de cantautors no cal pagar cap dret a l'SGAE, per tant l'ajuntament estudiarà fer una contraproposta a l'SGAE sense aquests concerts. Finalment només es va dur a aprovar una factura signada per l'anterior batle Joan Cerdà, per importa aproximat de 700 euros.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP - En contra: 2, A – Abstencions: 6, PSOE, PSM, ERAM, NA

2.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini d’informació pública de l’expedient relatiu al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611).

Aviat s'acabarà el termini d'exposició pública i encara no s'ha feta la reunió amb els tècnics redactors. S'allargarà l'exposició pública per tenir un mes més per fer al·legacions.

Aprovat per unanimitat.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni signat dia 3 de gener de 2011 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les obres d’ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya.

L'obra del pavelló de l'IES ha tingut un sobrecost de 45.000 eur. Com que la conselleria dona els doblers a l'Ajuntament per pagar conforme un conveni, s'hi ha d'afegir aquesta quantitat.

Aprovat per unanimitat.

4.- Ratificació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la propietat en execució de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 29 de novembre de 2012, respecte l’aprovació definitiva del procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bóquer, als efectes de formalitzar la seva permuta amb tram alternatiu.

Aquest conveni ve d'una desafectació feta ja fa un any. Una desafectació del camí per desviar-lo que trobam que tenia moltes mancances. No estam en contra de desviar el camí, però en tot aquest assumpte s'ha cuidat molt poc l'interès públic, sense cap mirament per preservar el jaciment de Bocchoris i en canvi cuidant molt de no molestar uns xalets amb il·legalitats. En coherència amb el nostre vot contrari de fa un any tampoc podíem donar suport a aquest conveni.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP - En contra: 6, A, PSOE, PSM, ERAM, – Abstencions: 2, NA

 

5.- Moció presentada pel grup municipal CiUxP de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura (veure)

6.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura (veure)

Aquestes dues mocions es varen discutir conjuntament ja que s'assemblaven molt. La principal diferència és que la presentada per l'oposició incloïa la reprovació del batle per la seva absència de l'Assemblea de Batles i comunicar a l'assemblea el suport del Ple de Pollença a la moció que allà es va debatre.

La moció presentada per CiUxP la consideràvem completament insuficient i reiterativa d'altres anteriors aprovades pel Ple. Una rentada de cara per justificar la postura del batle i no haver-lo de reprovar. Tenim la convicció que fa uns mesos, abans d'entrar al govern municipal, ni s'haguessin plantejat donar el suport que ahir donaren al batle.

La postura d'UMP, amb una abstenció que facilitava que no es reprovàs al batle, i unes explicacions en base a justificar que UMP és un partit polític amb idees apolítiques, totalment fora de lloc i només explicable amb el pacte tàcit que tenen amb el PP en base a les inversions pactades pel pressupost de 2013.

Una llàstima que la postura de falta de valentia del batle demostrada quan no va anar a l'Assemblea de Batles, finalment no hagi tingut cap tipus de correctiu per part del Ple, com sí ha passat, en canvi , a altres poble. Pollença, amb aquesta postura, s'allunya de la primera línia de defensa de l'educació i la cultura que pensam que li correspondria.

En la reprovació del batle hi va haver un empat que es va resoldre amb el vot de “qualitat” del batle, rebutjant-se.

Moció de CiUxP que NO incloïa la reprovació del batle: Aprovada. A favor: 8, PP, PI – Abstencions 9, PSM, A, PSOE, UMP, ERAM i NA

Moció de PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits que SÍ incloïa la reprovació del batle: Rebutjada. A favor: 8, PSM, A, PSOE, ERAM i NA – En contra: 8, PP, PI. Abstencions: 1, UMP.  Rebutjada amb el vot de qualitat del batle resolent l'empat.

 

7.- Aprovació, si procedeix, de la designació de representant municipal membre de l'òrgan rector de l'entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del sector UP-3 del PGOU Golf de Can Porquer i de la constitució en escriptura pública de l'esmentada entitat (Expedient núm. 236/05).

Aquesta entitat s'ha d'encarregar de mantenir en bones condicions la urbanització a costa dels particulars. La nostra abstenció es justifica en el vot contrari al seu moment respecte del Pla Parcial de la urbanització.

Aprovat. A favor: 12 abstencions: 5

8.- Aprovació, si procedeix, de l'acord extrajudicial envers el recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013) – (Expedient núm. 5524).

Aquest punt es va retirar davant les nombroses dubtes que encara hi ha sobre la qüestió i punts sobre els que l'informe jurídic encara no ha pogut donar llum per la falta de dades.

9.- Propostes / Mocions d'urgència

No n'hi hagué.

 

Informació de Batlia

S'ha denegat la subvenció a l'ajuntament per instal·lar plaques solars al Centre de Dia

S'està pendent de resoldre les deficiències que la Conselleria de Medi ambient ha posat al projecte de canonada per dur aigua a Cala Sant vicenç a través del Coll de Síller.

Precs i preguntes

En farem un article específic.

 

Malauradament a Pollença el PP ha comptat amb el suport del PI, que no es va atrevir a reprovar al batle per la seva actitud, com sí va fer a altres pobles com Llubí o sa Pobla.

 

 

Ple de Novembre: Reprovació, Bóquer, Pistes de tennis...

psm-pollenca | 28 Novembre, 2013 16:34 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ordre del dia del ple d'aquest dijous 26 de novembre de 2013. a les 20h a la Sala de Plens. Seguiu-la en directe o a Radio Pollença 107.9 FM o bé radiopollença.net.

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 4/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits

2.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini d’informació pública de l’expedient relatiu al Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

3.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni signat dia 3 de gener de 2011 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les obres d’ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya

4.- Ratificació, si procedeix, del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i la propietat en execució de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 29 de novembre de 2012, respecte l’aprovació definitiva del procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bóquer, als efectes de formalitzar la seva permuta amb tram alternatiu

5.- Moció presentada pel grup municipal CiUxP de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura

6.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, PSM-EN, ERAM i Regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar aquesta postura.

És com l'anterior de CiUxP, però afegint-hi la reprovació del comportament del batle en no assistir a l'Assemblea de Batles i el suport del Ple a la moció que allà es va debatre.

7.- Aprovació, si procedeix, de la designació de representant municipal membre de l'òrgan rector de l'entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del sector UP-3 del PGOU Golf de Can Porquer i de la constitució en escriptura pública de l'esmentada entitat (Expedient núm. 236/05)

8.- Aprovació, si procedeix, de l'acord extrajudicial envers el recurs contenciós administratiu interposat per l'entitat Proyectos Urbanísticos DUVA S.L. (Actuacions judicials P.O. 43/2013) – (Expedient núm. 5524).

9.- Propostes / Mocions d'urgència

 

 

Informació de Batlia

Dació de compte de resolucions de Batlia

Precs i preguntes

Preguntes al ple de Novembre

psm-pollenca | 27 Novembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous tendrem el Ple Ordinari de Novembre. Demà vos exposarem els punts de l'ordre del dia, entre els que hi ha la moció de suport al col·lectiu docent i reprovació del Batle per la seva inasistència a l'Assemblea de Batles.

Avui vos avançam les preguntes que hi presentam, oberts a recollir també les que ens volgueu fer arribar.

 

PETICIONS I PREGUNTES AL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

 

 1. Per quin motiu no es fa un manteniment adequat de l'abeurador de Sant Isidre?

 2. Per què el dia del Firó es varen tancar les activitats i llocs de venda a les dues del migdia? Correspon això cap consigna de l'Ajuntament?

 3. Com així es va retardar tant el repartiment de programes de la Fira?

 4. Com valoren la falta d'activitat el dia de la Fira en els carrers del centre de Pollença: Costa i Llobera, Monti-sion, Almoina...?

 5. Quan fan comptes fer el condicionadament del solar de Can Conill, que es troba molt deteriorat?

 6. Ens pot explicar la regidora delegada del Moll en quin procés es troba el projecte de peatonalització de la primera línia, que varen anunciar que es començaria a executar aquest hivern? Quan ens varen donar a conèixer el projecte varen sorgir una sèrie de dubtes que no ens conta que s'hagin resolt; tornaran a convocar una reunió explicativa al respecte?

 7. Quins carrers en concret s'asfaltaran amb la partida prevista al pressupost 2013?

 8. Per quin motiu han afirmat als mitjans que el pressupost de rehabilitació de façanes és de 60.000 € en dos anys si encara no estan aprovats els pressuposts del 2014, i els del 2013 només compten amb 30.000 €?

Ja tenen pactada l'aprovació del pressupost del 2014, vist que ja han avançat que hi figuraran partides referents a asfaltats i rehabilitació de façanes, fins i tot amb quantitats perfectament definides?

 1. Sense posar en dubte la vàlua de la persona que ocupa aquesta contractació, qui va triar els aspirants a qui es convidaria per la contractació del cap de premsa de l'Ajuntament? Creu adequat convidar a una empresa que edita un periòdic i a un periodista esportiu d'IB3? Perquè no es varen convidar altres periodistes actualment en atur i del municipi?

Quantes notes de premsa fins ara ha fet arribar als mitjans de comunicació? Ha fet altres tasques a banda de la comunicació de notes de premsa? No creuen que hi ha feines més necessàries en aquest Ajuntament que una contractació per fer arribar notes de premsa als mitjans quan aquesta tasca la poden fer directament els regidors de cada àrea?

Ens poden fer arribar directament aquestes notes de premsa, i no haver d'assabentar-nos a través de tercers mitjans de comunicació?

A que es refereix quan en les tasques té assignades hi figura “Elaboració d'un Pla de Reputació per fer front a possibles crisis? Quines crisis esperen haver de fer front?

 1. En la comissió informativa li varem demanar pel recurs de reposició que varem registrar els partits de l'oposició contra el decret pel que s'auto-atorgaven les ajudes socials pels regidors amb dedicació exclusiva. Ja ha passat el termini legal d'un mes per respondre a aquest recurs. Fan comptes contestar al recurs? Es ratifica en l'afirmació que ens va fer de que revocaran aquest decret?

 2. Quines negociacions ha duit amb el Ministeri de Medi Ambient respecte dels fondejos a la Badia de Pollença? La utilització dels espigons de la Base forma part d'aquesta negociació, tal i com ha aprovat reiteradament aquest Ple?

 3. Hem vist que s'ha començat a desmuntar la tanca publicitària il·legal que s'havia col·locat a l'entrada de Pollença pel Roser-Vell. Aquest desmuntatge s'ha fet en base a cap negociació amb l'Ajuntament? Si es així, què és el que s'ha negociat?

 4. Què se n'ha fet de la catifa elaborada a Can Morató que abans de la rehabilitació estava penjada a la sala de Plens? La poden tornar a exposar en un lloc adequat?

 5. Per quin motiu, després de molts anys sense fer-se, han tornat a posar plaques d'inauguració amb els noms de polítics? Perquè es fa aquesta personalització partidista d'obres sufragades amb doblers dels imposts de tots els ciutadans? Consideram aquesta pràctica totalment desfasada i demanam que es corregeixi el text de la col·locada al centre de dia o bé es retiri.

 6. S'ha fet cap informe sobre el compliment del plec de condicions dels contracte per a l'explotació dels serveis de platges, especialment de gandules i para-sols? Quan s'executaran les tasques incloses dins el plec de condicions que restaven pendents? Ja s'ha valorat la diferència en el cànon pel nous serveis que s'inclogueren i pujades de preus que varen experimentar els serveis?

 

S'ha tornat al vell costum de posar plaques amb noms de polítics. I vell no vol dir necessàriament bò.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprovació contra la deixadesa de funcions del batle a l'Assemblea de Batles

psm-pollenca | 21 Novembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

L’oposició municipal de l’Ajuntament de Pollença  (Esquerra Republicana, PSM, PSOE, Alternativa i els dos regidors no adscrits) hem registrat una moció que serà debatuda al ple ordinari de novembre i té com a objectius principals: reafirmar la posició de l’Ajuntament de Pollença a favor de la comunitat educativa, a favor d’una educació de qualitat consensuada i en contra de la implantació del Tractament Integral de Llengües, imposat pel Govern de les Illes Balears; a més, es proposa reprovar el batle de Pollença per la seva inassistència a l’Assemblea de batles celebrada a Mallorca dia 8 de novembre de 2013, ja que amb la seva actitud va deixar mancats de representació als ciutadans de Pollença.
 
La moció que presentam els grups de la oposició, va en el sentit de reafirmar el compromís amb l'ensenyament i de suport a la vaga de docents ja manifestat a partir de dues mocions aprovades, la primera al ple ordinari de juny i al ple del mes de setembre; així com reprovar l'actitud de deixadesa de les funcions encomanades per part de Bartomeu Cifre Ochogavia,  que no va assistir voluntàriament a l'Assemblea de Batles. Així mateix proposam al ple que es doni suport al contingut de la moció que es  va debatre, a la mateixa assemblea del passat 8 de novembre, i que el màxim representant de Pollença no va ni voler discutir ni negociar amb la resta de batles de Mallorca.

La moció s'ha fet arribar a l'Equip de Govern i esperam que rebi el suport de la majoria de regidors, tant els del PP, que no poden donar suport a l'actitud mantinguda pel batle, com els del PI, socis de govern del Partit Popular, que en altres municipis han donat suport a mocions semblants.

Adjuntam a continuació la moció, feta damunt la base de la presentada pel PI en la finalitat de facilitar el màxim consens. Esperam de que de cara al ple només hi hagi una moció a discutir, el màxim de consensuada possible, i que reculli la premissa de rebutjar l'actitud d'inassistència del batle a l'Assemblea de Batles.

(Veure moció)

La coherència es demostra amb els fets al llarg del temps, i en aquesta qüestió en manca molta per part del PP i del seu màxim representant a Pollença.

 

 

 (Segueix)

Equilibrant la informació sobre la rehabilitació de façanes

psm-pollenca | 18 Novembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Dissabte passat va sortir a la premsa una noticia en principi positiva: L'Ajuntament atorgarà subvencions per rehabilitar façanes. La noticia deia que l'import total del pressupost d'aquestes subvencions serien “60.000 euros en dos anys”. Aquesta noticia sortia el mateix dia als quatre principals diaris de Mallorca i amb un contingut molt semblant, fet que es du a pensar que fou una nota de premsa sortida del propi Ajuntament. Des de fa unes setmanes l'Ajuntament té contractada una persona -el podríem anomenar “cap de premsa”- que entre altres feines assignades té la de donar a conèixer “les accions de govern”, entre les quals s'hi pot incloure la que fa referència a aquesta subvenció. Des del PSM el que demanaríem és major rigorositat a l'hora de fer aquestes notes de premsa i que no es converteixin en un intent de fer veure als pollencins que viuen a un poble on tot són flors i violes. Especialment significatiu és que aquesta notícia “positiva” surt en una setmana en que el nostre batle ha estat tan qüestionat per la seva inassistència a l'Assemblea de Batles. I és significatiu perquè no coincideix amb la convocatòria de les subvencions, ja que com podeu veure al web de l'Ajuntament aquesta convocatòria encara no s'ha publicat. Símplement s'ha cregut que era un moment oportú per donar una bona notícia; tampoc la noticia en cap moment fa referència a partir de quina data es poden sol·licitar aquestes subvencions.

A més la notícia s'ha “inflat” dient que la quantitat serien 60.000 euros en dos anys. El pressupost del 2013, el darrer aprovat, tan sols consigna una partida de 30.000; preveure que pel 2014 hi haurà una altra partida igual és un futurible que no està en mans de l'equip de govern, sinó que és una decisió del Ple on qui té majoria és l'oposició. Per tant dir que es gastaran 60.000 euros en dos anys és el que vulgarment en deim “tirar-se a la piscina”, es diu i ja es veurà. Per part del PSM ja avançam que si el programa enguany té unes bases adeqüades -que encara no ens han presentat- i funciona bé poden comptar amb el nostre suport per repetir-lo i augmentar-lo fins i tot l'any que ve. Si funciona bé, es clar, cosa que encara s'ha de veure.

Per tant demanaríem a l'Ajuntament que en properes notes de premsa siguin més veraços i que sobre tot transmetin informació, que és el que els pollencins necessiten, i no estampes de color de rosa sobre el nostre municipi.

Sobre les subvencions en qüestió valoram positivament que es donin, però com ja varem dir al ple del pressupost, pensàvem que també s'haurien d'atorgar per eliminació de barreres arquitectòniques en edificis privats o per millora de l'eficiència energètica, amb un concepte més actual i no tan superficial del que és la rehabilitació. També creiem que s'haurien de poder donar a reparacions en edificis catalogats de tot el municipi, ara que tenim un catàleg aprovat inicialment, ja que recull edificis amb importància patrimonial del Port de Pollença i de Cala Sant Vicenç. Si just en poden ser beneficiaris els edificis del centre històric de Pollença, tant el Moll com la Cala en quedarien fora, cosa que considerariem negativa.


Actualització

Avui dimarts 19 s'ha penjat la convocatòria de les subvencions a la plana web de l'Ajuntament -encara sense fer la instància específica-.

Malauradament la convocatòria deixa fora els edificis catalogats del Port de Pollença i Cala Sant Vicenç i no s'inclou la proposta de suvencionar la millora de l'eficiència energètica o l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Com es pot comprovar a la base 4ª el pressupost per aquestes subvencions és de 30.000 euros (no 60.000), per a l'any que vé es pren un compromís que no està en les mans de l'Equip de Govern prende, sinó que és competència del Ple.

Una llàstima que els grups polítics municipals ens haguem d'enterar per la premsa i que no poguem fer les nostres aportacions al contingut d'aquestes bases de subvencions. Una opacitat que cada dia va a més.


  El Port i Cala Sant Vicenç també tenen edificis que són ben mereixedors de subvencions per rehabilitació de façanes, o fins i tot de cobertes, pel seu valor històric (Casa Llorenç Cerdà a Cala Sant Vicenç).

 

 

 

 

 

Cal un debat sobre el conflicte educatiu

psm-pollenca | 14 Novembre, 2013 09:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els partits de la oposició hem demanat al batle un debat a la ràdio per la propera setmana per clarificar la postura municipal

En l'anterior article ja hem parlat sobre la inassistència del batlea l'Assamblea de Batles que havia de tractar una moció sobre la imposició del Tractament Integrat de Llengues així com tots els actes de protesta esdevinguts arran d'aquest fet en diferents actes de la Fira.

Creiem que davant les orelles sordes que ha fet el Govern al clam de 100.000 persones que es manifestaren a Palma i la falta de suport per part del Batle, al col·lectiu de mestres i pares ja només els queda exercir el dret a la protesta davant unes "autoritats" insensibles a les seves demandes.

Per això són ben legítims els actes de protesta duits a terme el passat cap de setmana sempre que es desenvolupin d'una manera pacífica.

Malauradament una persona es va excedir arrabassant-li un pin al regidor d'educació, fet que rebutjam totalment. Per un fet puntual com aquest no es pot desacreditar tot un col·lectiu que fins ara ha tingut un comportament exemplar. La resta d'accions -xiulades, girar l'esquena o demanar dimissions...- entren dins el que els polítics no tenen més remei que acceptar; hi va en el sou. Un polític en un acte institucional visitant la Fira no només hi és per passejar mudat i menjar canapés, sino que està també exposat a la crítica. Tampoc no és la primera vegada que hi ha hagut protestes durant la Fira.

Per afegitó aquest dilluns el batle i el regidor Roca acudiren a una entrevista a Ràdio Pollença i, lluny de calmar els ànims, llençaren benzina al foc, amb expressions com "individuos", "no es pot xiular a la màxima autoritat d'un poble" o criminalitzant a bona part del col·lectiu que es va manifestar. També varen criticar el comportament d'alguns regidors de la oposició sense que aquests es poguessin defensar.

Per tot això diferents partits de la oposició consideràvem que haviem de tractar aquesta qüestió a la Tertulia de Polìtics d'ahir dimecres a la ràdio. Com que tant el batle com en Martí Roca ens comunicaren que no vindrien a la tertulia per motius que no ens han especificat, ahir varem accedir a no tractar el tema de la no assistència del batle a l'Assemblea i tots els fets del cap de setmana i deixar-lo per un proper debat entre tots els representants a l'Ajuntament. La Tertulia es va centrar únicamenten els temes del passat ple extraordinari amb l'assistència d'un membre de l'equip de govern, en Joan Ramon Mateu, però amb l'absència del PP que no hi va acudir tot i tenir cinc regidors i tot i tractar-se de punts corresponents a àrees del seu control: serveis socials i hisenda.

Després hem sabut de la petició de disculpes per les paraules dites a l'entrevista de dilluns, cosa que consideram que es positiva per rebaixar la tensió.

Pensam que cal aquest debat per aclarir postures i esperam que la propera setmana troben una estona per tractar la inassistència del batle a l'Assemblea de Batles. Cadascú ha de poder defensar els seus punts de vista d'una manera raonada i els ciutadans tenen dret a sentir totes les versions. Ja hem fet la proposta tant al batle con al regidor d'educació i esperam que la resposta sigui positiva, ja que no entendriem que es volgues furtar als ciutadans aquest debat.

Aquest diumenge una marxa verda recorrerà el municipi passant per tots els centres educatius.

 
 

 

 

 

Bona Fira i mal Govern

psm-pollenca | 11 Novembre, 2013 11:19 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Una llàstima. Avui, dia del Firó, hauríem d'estar comentant la Fira d'enguany, però la deriva que du el Govern i el nostre Ajuntament ens fa sortir del guió d'allò que hauria de ser. Hauríem d'estar comentant la bona feina dels artesans i dissenyadors per renovar allò que mostren a la Fira i que ha fet que el Claustre i l'Església llueixin amb més força que l'any passat, mostrant les seves noves creacions. O també, es clar, hauríem de parlar d'allò que és francament millorable de la Fira, on un any més s'han deixat de banda els carrers més cèntrics del poble, amb un Carrer Major desèrtic, fora de la ruta dels visitants de la nostra Fira.

Malauradament, emperò, l'actitud del batle respecte de l'Assemblea de Batles del passat divendres ha fet que altres aspectes centrin l'atenció informativa.

Com ja es sabut en el passat ple de Setembre es va aprovar una moció rebutjant la implantació del TIL (Tractament Integral de Llengües) que està fent el Govern Balear. Aquesta moció va ser aprovada amb un ampli consens, tan sols un regidor del PP i el regidor d'UMP es varen abstenir). A partir d'aquí el Batle es va comprometre a defensar el contingut de la moció (aquí la podeu veure) davant el Govern Balear i davant els seus companys del PP. Aquest compromís mai s'ha substanciat en cap sol·licitud formal, quedant tant sols en bones paraules. L'Assemblea de Batles era una magnífica oportunitat de substanciar aquestes paraules en una votació.

L'Assemblea havia estat sol·licitada per diversos batles de Mallorca contraris a la implantació obligatòria del TIL, amb moltes setmanes d'antelació. La Presidenta del Consell, Maria Salom, havia retardat fins l'extrem la convocatòria de l'Assemblea sense cercar en cap moment un text alternatiu al que havien presentat els batles contraris al TIL.

De fet, el dia anterior a l'Assemblea, el PP havia convocat als seus batles per llegir-lis la cartilla i demanar-los que no permetessin l'aprovació de la moció. I així va ser, els batles del PP varen votar contra la moció. Tan sols l'honrosa excepció de la batlessa d'Alcúdia va trencar aquesta consigna.

El més lamentable pels pollencins és que el nostre batle ni tan sols hi va acudir en una actitud de manca de coratge que va deixat al pollencins orfes de representació.

Abans d'inaugurar la Fira, el mateix divendres, el batle va haver de donar explicacions davant els mestres i pares que es concentraren al Convent. I les explicacions varen ser encara més ofensives que el silenci, derivant a la oposició municipal la responsabilitat de que a ell no li agradàs el text de la moció. L'excusa fou que el text de la moció aprovada a Pollença i la que s'havia de debatre a l'Assemblea de Batles no era exactament la mateixa. El diari Ara Balears en fa un encertat retrat quan diu:

  “La diferència és subtil: el text al qual havia donat suport a Pollença demanava paralitzar el calendari d'aplicació del TIL i elaborar una nova norma consensuada, i la moció votada ahir instava el Govern a retirar el decret i el decret llei del TIL i consensuar "els instruments necessaris per a l'aprenentatge de l'anglès". “ (Ara Balears 9/11/2013)

En definitiva, el mateix dit amb altres paraules fou motiu suficient pel batle per amagar el cap davall l'ala.

Aquesta actitud va mobilitzar al col·lectius de mestres i pares que s'han fets presents en diferents actes de la Fira als que hi assistien polítics. El dissabte a la inauguració del Centre de Dia i el diumenge al recorregut que les autoritats feien per la Fira. Antonio Gomez, vicepresident del Govern i ma dreta de Bauzà, la presidenta del Parlament Isabel Duran, que s'ha fet famosa per la seva dèria anti-llaços, o la Directora General Isabel Cerdà, així com l'equip de govern pollencí encapçalat pel batle hagueren de sentir les protestes del col·lectiu docent i crits de “Dimissió!”.

Consideram que els pollencins han de tenir un batle que els representi i que no s'amagui quan ha de defensar postures incòmodes davant els seus caps de Palma, i per això no podem fer altra cosa que sumar-nos a la petició de dimissió del batle, un batle que de fet ja ha dimitit de representar els pollencins.

També hem de demanar als regidors de l'equip de govern que li donen suport, tant la resta del PP com els del PI, que per responsabilitat assumeixin aquesta demanda ciutadana i posin remei a la situació. Cada dia que passi mantenint al batle al capdavant de l'Ajuntament suposa amarar-se més de la corresponsabilitat dels seus fets. En una situació com l'actual, on una moció de censura és impossible per manca del mínim de vots necessaris, els membres de l'equip de govern tenen una responsabilitat encara més gran en garantir pels pollencins un batle que vertaderament els representi.

 

El divendres el batle va exposar les seves excuses davant un grup de mestres i pares abans d'inaugurar La Fira (Foto Ultima Hora)

 

El dissabte un adhesiu anti-TIL aparegué damunta la innecessària placa amb els noms de Jose Ramón Bauzà i el Batle. A defora s'avien concentrat mestres i pares.


El diumenge les autoritats reberen una forta xiulada quan entraven al Convent.

 

Ple extraordinari: Centre de Dia i taxa de fems.

psm-pollenca | 08 Novembre, 2013 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Des del PSM-MÉS trobam la presumpta “baixada” de taxa de fems insuficient i electoralista


Aquest dijous s'ha celebrat el ple extraordinari amb just dos punts a l'odre del dia.


1.- Ratificació urgència de la sessió


2.- Resolució de reclamacions/al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la cessió gratuïta a l’entitat AFAMA d’una part de l’edifici municipal destinat a centre de dia i residència per a persones majors i del conveni regulador

Aquest punt ha estat presidit per la unanimitat. Les al·legacions s'han resolt en el sentit de fer la tramitació administrativa correcta i la modificació de l'inventari municipal de bens per poder fer la cessió a AFAMA del local de la planta baixa del Centre de Dia. Aquest edifici ha tingut una història convulsa en els deu anys que ha durat la seva construcció, d'ençà que al 2003 formà part de les promeses de Jaume Mates per tancar el pacte PP-UM a Pollença.

Ara, una vegada acabada la construcció, esperam que posar en mans de l'entitat AFAMA el local de la planta baixa serveixi per, a la fi, treure un rendiment positiu en prestacions socials de la instal·lació. Tant el prestigi de l'entitat com el conveni, fruit del consens entre l'entitat i tots els grups municipals, son una bona garantia de futur.


3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus ”


Aquest ja ha estat un punt més controvertit. Des del PSM-MÉS trobam la presumpta “baixada” de taxa de fems insuficient i electoralista.

L'equip de govern PP-PI amb UMP han aprovat la nova ordenança sobre recollida i tractament de residus, la “taxa de fems” d'aplicació al 2014. La nova taxa s'ha duit a aprovar inicialment de manera atropellada després que just ahir es donàs a conèixer a la resta de partits polítics.

Hem anomenat “presumpta” a la “baixada” de la taxa, ja que pel que respecte als habitatges, és irrisòria, (el -2,34% en sol urbà i -2,32% en sòl rústic), ja que ve després de la gran pujada que es va fer al 2012, on augmentaren més del 15%. Per tant l'actual ajuntament acabarà la legislatura havent pujat la taxa de fems aproximadament el 13%.

Consideram que aquesta ínfima baixada que suposa menys de 4 euros anuals per habitatge, devora la pujada del 2012 que fou d'entre 19 i 23 euros, té una motivació clarament electoralista, ja que l'exercici del 2014 serà el darrer abans de les eleccions municipals.

Des del PSM estam a favor d'una baixada de les taxes, real i efectiva sobre la butxaca dels ciutadans, basada en una optimització del servei. En canvi no s'ha pres cap mesura per reduir el cost del tractament de residus, tal i com ja es demanava l'informe tècnic del les taxes del 2012, ja que no s'han millorat els procediments de selecció ni s'ha posat en marxa la nova deixalleria que hauria d'ajudar a millorar la separació de les fraccions.

Els ciutadans de Pollença necessiten mesures efectives i no decisions propagandístiques. En aquest sentit cal assenyalar que aquesta petita “baixada” contrasta amb les noves taxes per matrimonis civils aprovades fa uns dies, que suposaran que els pollencins paguin 100 euros per casar-se quan abans no pagaven res, les elevades taxes de l'IBI o bé les retallades que s'han fet en molts àmbits de l'Ajuntament per falta de pressupost.

El PSM s'ha abstingut en la votació juntament amb la resta de la oposició (llevat d'UMP), per considerar-la una baixada insuficient i a l'espera de presentar al·legacions a aquesta ordenança.Comparativa de l'evolució de la taxa de residus d'habitatges2011

2012

2014

Pujada legislatura

Habitatge unifamiliar

123,85 €

143,28€

+15,69%

139,93 €

-2,34%

+13,35%

Habitatge unifamiliar rústic

145,82 €

169,01 €

+ 15,90%

165,09 €

-2,32%

+13,58%

 

 


Resultat del ple ordinari d'octubre i, avui, ple extraordinari.

psm-pollenca | 07 Novembre, 2013 09:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui tenim un ple extraordinari del que demà vos donarem el resultat (té aquesta ordre del dia). Tractarà sobre la cessió parcial del Centre de Dia i la taxa de residus per a l'any 2014. Però abans vos acabam d'informar sobre el ple de la setmana passada, del que ja en férem un article, però que a continuació vos explicam sencer. Faltava la regidora Magdalena Estrany, per motius personals, per tant érem 16 regidors. Com veureu el pacte PP+PI+UMP va tornar a funcionar per fer aprovar els punts executius més conflictius (altra cosa són les mocions). Aqui la documentació completa del Ple.


1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres)  

Es tractava d'un “estudi de detall” (és un instrument urbanístic per davall del Pla General) per poder instal·lar un ascensor a un edifici del Carrer Pescadors. Compta amb els informes tècnics favorables.

Aprovat per unanimitat

2.- Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència

Resulta que l'edifici del nou “centre de Dia-Residència” s'ha de segregar de la parcel·la general del Convent de Sant Domingo, per poder formalitzar el conveni amb AFAMA. A més la parcel·la no està registrada amb la superfície correcta. Per esmenar aquestes qüestions s'ha de rectificar l'Inventari General de Bens de l'Ajuntament, tal i com va al·legar un particular, en Jaume Cerdà.

Una passa més que demostra la improvisació i falta de rigor amb la que s'ha duit tot el relacionat amb aquest Centre de Dia des que Jaume Mates va acordar la seva construcció per fermar el pacte de Govern PP-UM a Pollença, ara ja fa deu anys.

Aprovat per unanimitat

3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca.

El Centre Cultural és propietat de Colonya i el conveni acaba al 2018. Perquè l'Ajuntament hi pugui fer obres de millora i eliminació de barreres arquitectòniques es proposa allargar el conveni vint anys més, fins al 2038. A la documentació podreu veure els plànols de la millora de l'edifici, que situen l'ascensor allà on ara hi ha els banys, que es remodelarien per adaptar-se.

Aprovat per unanimitat

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013

Es tractava de convertir en personal de l'àrea de Serveis a treballadors fins ara adscrits a l'àrea d'esports. Així, a banda de donar servei a les instal·lacions esportives, també podran fer feina en altres àmbits de l'Ajuntament quan a esports no hi hagi prou volum de feina.

Aprovat per unanimitat

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits

Queden per pagar tota una sèrie de factures tant de legislatures anteriors com d'aquesta que corresponen a anys anteriors i no tenien partida assignada. Criden l'atenció les factures dels tècnics directors del final de l'obra del Pavelló Poliesportiu, una obra que es va liquidar al 2003.

Al Ple varem demanar la retirada de les factures que, segons l'informe de l'Interventor, tenien emperons, per poder estudiar de manera completa si l'Ajuntament se n'havia de fer càrrec o si els preus es corresponien a preus de mercat. El regidor Miquel Ramon va reconèixer errades en la seva gestió al capdavant de Festes que haurien causat la incorrecció d'aquestes factures. Al final no varen voler retirar les factures de les discòrdia i es varen dur a aprovar juntament amb altres que no tenien pegues.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP – En contra: 2, A – Abstencions: 5, PSOE, PSM, ERAM, T.F.

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

L'equip de govern pretén fer pagar 100 euros als residents a Pollença i 200 euros als no residents que pretenguin casar-se a l'Ajuntament. Com ja hem explicat en aquest anterior article, consideram la taxa cara, amb un estudi econòmic que repercuteix fins i tot despeses que són independents de que es facin o no noces, com l'IBI de la casa consistorial o les assegurances, o altres sense cost per l'Ajuntament, com la reserva d'estacionament. També poc elaborada, sense distingir els espais ni els horaris dels casaments, i molt incoherents amb les despeses supèrflues i dèficits que actualment està assumint l'Ajuntament.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP – En contra: 7, A, PSOE, PSM, ERAM, T.F.

 


7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de Pollença

Per cedir la totalitat de l'edifici del centre de salut del Moll a la Conselleria de Salut per tal que el faci servir també la planta que fins fa poc es destinava a biblioteca.

Aprovat per unanimitat

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana.

Una ordenança que regula molts aspectes de la vida ciutadana al carrer. Les reunions de persones a l'espai públic, els actes d'incivisme, els renous a la via pública. Una ordenança controvertida pel que suposa, per una banda, de control de les conductes poc cíviques, però per altra banda, si es fa servir malament, per controlar les activitats que legítimament vulguin fer els ciutadans al carrer.

Hi farem al·legacions de cara a l'aprovació definitiva.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI, UMP – En contra: 2, A – Abstencions: 5, PSOE, PSM, ERAM, T.F.

9.- Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears

Una moció dels partits del PI, que no es presenta com una proposta de l'equip de govern, sinó simplement del seu partit. El PP té la responsabilitat d'haver redactat des de Madrid i acceptat des de Palma uns pressupostos que ens deixen a la cua de les inversions de l'Estat, amb molta diferència. Trobam a faltar una identificació clara dels qui són els responsables d'aquesta situació.

Com varem explicar al Ple, ens hagués agradat a l'ara president del PI, Jaume Font, defensar el mateix en els seus vuit anys com a senador per Balears o quan s'asseia al Consell de Govern en l'època de Matas.

Sorprenent l'actitud del Batle, que va començar a dir que aquestes mocions tenen poca utilitat i alabant l'abstenció d'UMP (com han canviat les coses, des d'aquell “ets un regidor indigne del teu partit” quan va votar contra el pressupost a les actuals floretes que li dedica), oblidant-se que qui havia presentat la moció són els seus socis de govern, no la oposició.

Aprovat. A favor: 10, PI, A, PSOE, PSM, ERAM, T.F. – Abstencions: 6, PP,UMP

10.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears

Presentarem aquesta moció per demanar als partits del Parlament que no creïn problemes allà on no n'hi ha, que no coartin la llibertat de les escoles per exposar els símbols que creguin oportuns, sempre que siguin respectuosos, i que el Govern no perdi el temps multant a directors que hagin permès la col·locació dels llaços en favor del català.

L'equip de govern va dividir el seu vot, però també ho va fer el PP, ja que David Alonso hi va votar en contra, alineant-se amb l'ala més radical del seu partit, representada per J.R.Bauzà.

Aprovat. A favor: 10, PI, A, PSOE, PSM, ERAM, T.F. – En contra: 1, David Alonso PP - Abstencions: 6, PP,UMP


11. - Propostes/ Mocions d’urgència”


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


Es va donar compte, quasi tres mesos després, de les delagacions d'àrees als nous membres de l'Equip de Govern del PI i de la substitució de Pepe Garcia per Nadal Moragues a la Junta de Govern.

També de l'adjudicació de la demolició del Carrer Creus a Construccions Olives.

De lletrat i procurador per defensar l'ajuntament en el cobrament de l'aprofitament atípic a Can Axartell S.A. Per la construcció d'una bodega.


2.- Dació de compte de resolucions de Batlia


3.- Precs i preguntes”

No es varen contestar les nostres preguntes.

Es va viure un nou episodi de crispació protagonitzat pel batle, quan el regidor d'Alternativa Pepe Garcia li va demanar per l'incompliment de la normativa en la no col·locació del cartell d'obres. Pensam que s'han de saber mantenir les formes i no perdre els papers, especialment quan un ostenta el principal càrrec d'un municipi com és el de batle.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb