"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de febrer: Defensam els serveis que presta l'Ajuntament

psm-pollenca | 26 Febrer, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26 de febrer de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

Veure documentació de totes les propostes i mocions

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

La nova ordenança per fer més accessible l'Ajuntament per mitjans electrònics, tant per la consulta com per la presentació de documentació.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Pere Salas Vives, personal laboral, amb el lloc de treball de professor associat de la UIB

Per fer feina fora de l'Ajuntament es necessita aprovar aquesta comptabilització, que no pot interferir en l'horari laboral de l'Ajuntament ni superar el 35% del sou corresponent a l'Ajuntament. No és la primera vegada que s'aprova.

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall per a la tramitació d’expedient d’autorització d’obres a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de Costes, en relació a sol·licitud de llicència de l’entitat “Bisabauza, s.l.” per a la demolició de l’edificació existent i construcció d’un nou edifici plurifamiliar i local sense ús determinat al Passeig Anglada Camarassa, 45, Port de Pollença (Exp. obres núm: 346/12, en relació a l'exp. d'obres núm.69/08)

Es tracta d'un estudi de detall que ja va aprovar inicialment la Junta de Govern, per demolir l'edifici del “Pascalino” i construir-hi un nou edifici, conforme a la normativa actual. Per edificar en la primera línia del Moll, la normativa exigeix aprovar un estudi de detall abans de concedir-se llicència d'obra a cap projecte concret d'edifici. El volum proposat dissimula en major mesura la gran mitgera de l'edifici veï.

4.- Resolució d’al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

S'han previst bonificacions a la taxa base, que continua sent de 200 euros, amb els següents descomptes:


Descompte en %(preu final)

Residents

No residents

A l'Ajuntament en horari laboral

100% (0 eur.)

50% (100 eur.)

A l'Ajuntament fora horari laboral

75% (50 eur.)

25% (150 eur.)

A altres edificis municipals

50% (100 eur.)

0% (200 eur.)


5.- Aprovació inicial, si procedeix de la modificació puntual de l’apartat II.1.1 del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

Per poder proveïr d'aigua potable a edificis en sòl rústic implantats legalment.

6.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats

Una moció per afavorir que els habitatges desocupats en mans dels bancs es lloguin o venguin en millors condicions.

7.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, ERAM i Regidors no adscrits per promoure els productes locals i de proximitat.

Per afavorir que els productes locals tenguin més promoció i facilitat de sortir al mercat.

8.- Moció presentada pels grups municipals ERAM, A, PSOE i Regidors no adscrits per a la gestió pública de la zona portuària del Port de Pollença i contra la privatització de Ports de les Illes Balears.

Una moció en la redacció de la qual hem participat (encara que la nostra signatura no hi figuri), i a la que donam ple recolzament, en el sentit que explicàvem en l'anterior article d'aquest blog.

9.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga, CiUxP i PP de rebuig a les prospeccions petrolíferes.

Una moció l'esperit de la qual compartim, però no ens deixa de sorprendre la doble cara del PP, que a Balears defensa una cosa i a Madrid una altra totalment distinta.

10.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la pujada de les cotitzacions a la seguretat social.

Un atac més dels governs del PP a les classes mitjanes, mentre es conserven els privilegis de les classes econòmicament més ben situades.

 

11.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i PSM-EN d’inici de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 1, 2 i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Una moció que presentam per defensar l'autonomia de l'Ajuntament per prestar els serveis que consideri oportuns. Es necessita el suport de la sisena part dels ajuntaments de l'estat per plantejar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Racionalització de l'Administració Local. Quan s'apliqui plenament aquesta llei els ajuntaments no podran prestar molts dels serveis que venen prestant fins ara, si això els suposa un dèficit. Els serveis culturals (ràdio municipal, normalització lingüística, Festival...) i els socials (residència, assistència domiciliària, educació social...) seran els més afectats per aquesta llei.

12. - Propostes/ Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Veure les preguntes que presentam des del PSM

Rèquiem per "Eu Moll"

psm-pollenca | 25 Febrer, 2014 09:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui publicam un article de l'amic Marc Crespí, membre de l'Associació d'Usuaris d'Amarraments del Port de Pollença, parlant sobre els perjudicis que suposarà la privatització dels serveis portuaris al Moll. D'aquesta questió presentam una moció conjunta al proper Ple, per defensar la gestió pública del Port. La privatització ja ha mostrat els seus efectes a Cala Nova, on els preus dels amarraments han pujat molt sensiblement, expulsant del port als petits vaixells tradicionals per deixar lloc únicament a iots de luxe. A tot això encara no coneixem la opinió d'alguns grups que es diuen molt defensors del Moll, però que poca mobilització fan quan es tracta de defensar l'interès general.

 

Tal vegada sembla apocalíptic, però no hi ha dubte que el futur del Port de Pollença és francament obscur, incert, com a mínim. No és pas una sensació recent, ve de lluny, amb factors que mica en mica han anat deteriorant aquest espectacular indret illenc.

Qui fa un grapat d’anys que coneix i gaudeix “eu Moll” i mira uns anys enrere, té una clara percepció de que part d’aquell encant que es respirava quan trepitjaves el Port de Pollença, s´ha perdut. No és la meva intenció centrar-me en el cúmul de possibles causes d’aquest empitjorament, com és un exagerat, ràpid i poc planificat creixement demogràfic, la actual crisi, la deixadesa institucional, etc, etc, sinó que, en la meva modesta opinió, hi ha un bon grapat de problemes que apunten a una defunció anunciada del Port de Pollença tal com l’hem conegut fins ara.

El que realment preocupa és el cor “d’eu Moll, les seves instal·lacions portuàries i, fonamentalment la part de Ports de les Illes, que ha sofert dècades d’una nefasta gestió, d’una incomprensible deixadesa per part del Govern Balear i dels diferents partits que l’han governat, que ara, en una “voràgine” privatitzadora sense precedents, es vol deixar en mans de qualque empresa privada, que ens “salvi” aquest desgavell. Curiosament, no s’entén gaire com un Port que genera beneficis, i no pas pocs, ha de ser rescatat per l’empresa privada. Molts dels que ens sentim part integrant del Port de Pollença, ens demanem com és possible que unes instal·lacions que hem pagat entre tots, destinades a un servei PÚBLIC, ara, de cop i volta es poden convertir en un suculent negoci privat. Que no hi ha funcionaris que serveixin? O tal vegada l’empresari adjudicatari pretén cobrar el mateix que un funcionari de Ports? O tal vegada és que se pensen que els usuaris som beneits, que tenim una paciència infinita? Que potser volen acabar amb la TRADICIÓ MARINERA amb més solera de tot l’Estat Espanyol? On són els nostres trens d’alta velocitat?, les nostres infraestructures, i les inversions estatals que també hem pagat i seguirem pagant els illencs?

Hi ha imatges que efectivament diuen molt més que les paraules, no ens estranyi, doncs, que la fotografia no sigui d’un moment puntual de bonança meteorològica i que les embarcacions són a fer allò per el varen esser construïdes, navegar, sinó que és conseqüència de que els armadors de tota la vida i els que no també, ja no poden pagar uns preus estratosfèrics només per tenir amarrada a un PORT PÚBLIC, una embarcació que des de sempre s’ha utilitzat majorment per anar a fer un “capfico” o fer un ranxo de peix per dur a casa i, enlloc de fer-se a la mar, aquestes embarcacions, acaben ocupant un lloc destacat davall una figuera de la finca familiar, QUIN DESASTRE!!!

La intenció de l’actual Govern Balear és clara, privatitzar, privatitzar i privatitzar, el Port de Pollença i tots els que pertanyen a “Ports de les Illes Balears” i no ho fan a “Puertos del Estado” perquè no poden, per tant, aquesta imatge esquitxada de cartells de “se vende” i de ports semi-buits, pot ésser habitual, amb uns preus que al primer port públic privatitzat (Cala Nova) poden arribar als 3.500 euros/any, per una embarcació de 6,50 m. d’eslora, 5.000 euros/any per embarcacions que ronden el 8-9 m. d’eslora, i així successivament amb eslores superiors, és ben clar que una de les poques coses que podem gaudir els illencs, la mar, ja només estarà a tir de quatre adinerats, una autèntica llàstima.

En part, és el que té carregar-se de cop i volta classe mitjana d’un país, demonitzar-la i per més “inri” acusar-la falsament d’haver viscut per damunt les seves possibilitats, en canvi, la modesta classe política, aquesta que gestiona els diners de tots els contribuents de manera modèlica, que va més que “sobrada” en tots el sentits, ho fa tot extraordinàriament bé. Tal vegada esperen que eu Moll prosperarà a tota màquina si l’omplim de madrileños adinerats, russos o àrabs carregats de petrodòlars i mega-iots de luxe, fent fora a la gent que TOTA LA VIDA ha gaudit d’allò que forma part de la seva memòria vital. Idò ja podem començar a fer les maletes, senyors, que la cosa pinta malament!!

Seria ben hora que enlloc d’anar a cercar “Maries per la cuina”, els nostres dirigents polítics anessin per feina, per fer allò per el que també se’ls hi paga: RESOLDRE PROBLEMES.

El desgavell d’embarcacions d’esbarjo que hi ha fondejades defora de les instal·lacions portuàries, és bàsicament conseqüència de la nefasta gestió de Ports de les Illes Balears, apart dels ja esmentats preus abusius, de les seves interminables i patètiques llistes d’espera per obtenir un amarrament definitiu (que no gratuït), amb criteris ridículs que te fermen a una determinada eslora eternament, enlloc de fomentar el negoci nàutic, tant de embarcacions noves com de segona mà. Si ataquem el problema dels fondejos (diguem-ne) “inadequats” del Port de Pollença, sense que hi hagi una gestió de Ports de les Illes en condicions satisfactòries per a la majoria d’usuaris del Port de Pollença, malament anem!. Primer haurem d’arreglar lo de dedins del Port i després lo de defora, no?.

La solució, de totes formes és força complicada, no se poden arreglar dècades de desastrosa gestió en un curt espai de temps, però evidentment no passa per la privatització, passa per exemple, en separar la gestió de Ports i la d’Aeroports (que actualment és conjunta i, apart de la semàntica, no tenen res a veure l’una amb l’altra), una optimització de la gestió pública, un diàleg constant i constructiu amb els diferents valors actius que configuren el dia a dia del Port de Pollença, el foment de les activitats al Ports, la millora de les instal·lacions portuàries, el control absolut i transparent dels seus ingressos i despeses, d’incentivar al personal de Ports, de fomentar les activitats nàutiques d’esbarjo, etc. De què serveix tenir el PER, ser patró de iot o capità, (titulacions que són força costoses, difícils i complexes)si MAI te podràs comprar o mantenir aquella embarcació que modestament sempre has desitjat?

Per altra banda, amb aquest panorama, qui pot assegurar un futur per a la quantitat important d’empreses locals relacionades amb la nàutica i la pesca professional i recreativa? hauran tancar les portes?

És ben necessari sumar esforços i mirar pel bé comú dels illencs i també de la gent que ens visita, que ens dona de menjar en la majoria de casos, però a veure si d’una vegada deixam d’estar a la cua de tot i posam fil a l’agulla per millorar definitivament les coses, al manco per les generacions futures, que de cap manera se mereixen aquesta herència.

Marc Crespi Gómez

Associat a AUUAAPP i ADN

 

 

No tots els mals venen d'Almansa, aquest dissabte

psm-pollenca | 19 Febrer, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dissabte 22 de febrer a les 20h. l'Obra Cultural Balear de Pollença presenta, a la tafona de Can Reiet el llibre "No tots els mals venen d'Almansa", de Toni Rico.

Una revisió crítica de la construcció dels Països Catalans

Els Països Catalans com a projecte nacional han tingut al llarg de la història moments de major i menor efervescència per a les diferents cultures polítiques nacionalistes. En ple procés sobiranista obert a Catalunya, conceptes com territorialitat, nació, ritmes, subjecte polític, confederació i federalisme, entre d’altres, estan a l’ordre del dia en el discurs independentista tradicional i nouvingut.

En aquest sentit, l’autor del llibre pretén analitzar l’evolució històrica de la idea dels Països Catalans, els elements que ens porten a afirmar que són una sola o diverses nacions i la viabilitat de crear un mateix  projecte polític des de la diversitat, l’heterogeneïtat i el realisme que els tempos polítics dels diferents territoris marquen.

En definitiva, No tots els mals vénen d’Almansa pretén mantenir viu el debat sobre els Països Catalans, des d’una visió oberta i crítica, per donar eines als defensors del projecte davant d’un creixent  independentisme i nacionalisme als diferents territoris que, d’una manera o altra, no contempla la construcció nacional de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.

Autor:
Antoni Rico i Garcia (Alacant, 1979). Llicenciat en Història Contemporània per la UA i en Antropologia Social i Cultural per la UB, actualment realitza la seua tesi doctoral sobre el pensament i la influència de Joan Fuster a la UdG. Novelder i valencià d’origen i sentiment, viu a Girona des de fa vuit anys on exerceix de professor de secundària i batxillerat. Ha militat en diverses organitzacions polítiques i sindicals com Maulets, l’AEN-CEPC o la CUP.

És autor d’articles sobre el pensament de Fuster en revistes com Afers, L’Espill o Eines i sobre l’obrerisme novelder en publicacions com Revista del Vinalopó o Betània. És autor de la primera Història de Novelda (2011) i col•labora habitualment en mitjans com La Directa o portals digitals com paisvalenciaseglexxi.org o Llibertat.cat  

Editorial:
El Jonc - www.eljonc.cat

 

 

 
 
 

 

Al·legam a l'ordenança de Convivència

psm-pollenca | 17 Febrer, 2014 12:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El passat divendres va acabar el període d'exposició pública per poder al·legar a l'Ordenança de Convivència i Seguretat que es va aprovar inicialment el passat mes d'octubre. Des del PSM hi hem presentat al·legacions, com tam,bé ho han fet Alternativa i Esquerra Republicana.

Les nostres al·legacions van en el sentit de reconèixer que al nostre municipi s'hi donen algunes expressions d'incivisme i d'atac al bens col·lectius, ja siguin ben materials, com el mobiliari urbà o immaterials com els renous. Des d'aquest punt de vista és normal que des de l'Ajuntament es vulguin prendre mesures per solucionar aquests problemes. El que no pot ser, emperò, es que per solucionar alguns problemes que es donen, segur, es pretengui fer una ordenança tan extensa i que regula tants àmbits de la llibertat individual i col·lectiva com aquesta. Fins i tot entrant a regular actuacions que al nostre municipi no han suposat cap problema especial de seguretat, com pugui ser regular la mendicitat.

Des del nostre punt de vista s'haurien d'haver intentat resoldre els problemes reals que en aquest sentit puguin afectar el municipi sense pretendre crear una regulació tan exhaustiva com el que pretén l'Ajuntament.

A més, el gran problema d'aquesta ordenança és que conté una indefinició molt gran. La prova és que està farcida d'expressions com “quan així ho aconsellin les circumstàncies”, “quan sigui oportú”, “si pertoca”, deixant en una forta inseguretat jurídica als ciutadans. Una eina com aquesta en mans d'un equip de govern irresponsable, pot causar molts perjudicis als ciutadans que s'expressin o es mobilitzin fent ús de la seva llibertat, o bé símplement realitzin activitats a l'aire lliure sense passar per cap peatge comercial (acampades, esports, etc).

També trobam que s'ha pensat molt en conductes incíviques de ciutadans, que podríem identificar com a jovent, grups reivindicatius, artistes de carrer, etc. I en canvi molt poc en les conductes incíviques realitzades per titulars de negocis o propietaris d'immobles o finques, que són pocs -com són pocs en general els incívics- però que també existeixen.

Des de l'Ajuntament, la regidora Buades ha pretés justificar aquesta ordenança dient que amb la mateixa es posaran multes (sancions administratives) a conductes que fins ara s'han de tramitar a través dels jutjats. A partir de l'experiència propera que hem viscut amb el nostre company Miquel Joan Amengual, qui va ser denunciat l'any 2012 pel simple fet de ser present a una concentració juntament amb molts altres pollencins hem comprovat de manera fefaent com les sancions administratives (multes) posen al ciutadà en una situació de complet desequilibri enfront de l'administració. Més en el cas en que les multes es basin exclusivament en actes o testimonis de l'autoritat policial, de qui la llei presumeix la veracitat, mentre que al ciutadà se li presumeix la culpabilitat. Aquesta presumpció de veracitat, que seria desitjable, és més que dubtosa quan es tracta de reprimir activitats de caire reivindicatiu estant directament a les ordres de l'autoritat política de torn. Aquest desequilibri entre el ciutadà multat i l'administració s'ha agreujat amb el fet que aquell, per recórrer judicialment les multes, ha d'acudir als tribunals del contenciós-adminitratiu, amb el cost de taxes que això suposa (especialment des de la darrera pujada de taxes del ministre Gallardón) i amb el pagament per endavant de les multes, malgrat finalment es pugui guanyar el contenciós.

Per afegir-hi al mullat, des de que es va redactar l'esborrany de l'ordenança fins a l'actualitat ha aparegut la Ley para la Protección de la Seguidad Ciudadana, una llei actualment en fase d'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres, que suposa agreujar el que hem explicat anteriorment, aquesta vegada per iniciativa del Govern Espanyol. La llei ha estat molt discutida pel que suposa de restricció de nombroses llibertats i per l'intervencionisme en molts àmbits de la vida de les persones i del desenvolupament lliure de les seves idees i activitats. Aquesta llei incideix en molts àmbits que també tracta l'ordenança municipal, fet que resulta transcendent a l'hora de valorar la conveniència o no de dur endavant aquesta normativa municipal.

Per això hem demanat que es suspengui la tramitació d'aquesta ordenança per evitar la sobre-regulació de la vida dels ciutadans, i que, si de cas, aquelles mesures concretes que calgui prendre per resoldre els problemes reals de Pollença s'incorporin a la ja existent ordenança de Policia i Bon Govern deprés d'un procés de diàleg i recerca del consens.

Veure al·legacions del PSM-MÉS

Veure el text de l'ordenança

 

El PSM de Pollença, per donar a conèixer les nostres postures,  feim servir un blog que mantenim amb els nostres recursos. En canvi el PP fa servir la web municipal per difondre les seves idees, en un debat que encara està obert i sotmès a exposició pública fins el passat divendres. Ens sembla una utilització partidista dels mitjans públics totalment inacceptable. La web municipal ha de servir per donar informació, no opinió política.

 

 

 

L’EMBOLIC DEL SOLAR DE “BALAIXA”

psm-pollenca | 13 Febrer, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Nota de premsa 12/02/2014

Els partits de l’oposició de l’Ajuntament de Pollença, Esquerra Republicana, PSM-MÉS, PSOE, Alternativa i els regidors no adscrits, responsabilitzen al batle de l’embolic del solar de “Balaixa” a la Cala Sant Vicenç.

Al passat ple ordinari de gener es va dur una proposta de la fundació Tabaluga (Peter Maffay) per tal de comprar el solar de Cala Barques que té el xibiu anomenat Balaixa. Es tracta d'un solar qualificat com a zona verda, i per tant l'Ajuntament té la obligació d'expropiar-lo. La Fundació Tabaluga proposava comprar-lo als actuals propietaris i cedir-lo a l'Ajuntament a canvi de poder explotar durant 30 anys. L'actual propietari hi guanyava amb la venda del solar, la Fundació aconseguia un local a un lloc turístic i l'Ajuntament s'estalviava l'expropiació i s'aconseguia la rehabilitació del solar. Per tant, en principi, la proposta tenia bon aspecte. Nomes alguns punts de dubtes que no s'havien resolt en els dies que hi hagué entre la Comissió Informativa i el Ple, que varen justificar que des de l'oposició demanéssim que s'aplacés l'aprovació fins a un ple posterior, proposta que fou acceptada pel batle. Bàsicament els dubtes eren els següents:

 • Perquè l'Associació de Veïns no havia estat informada i consultada sobre el seu parer respecte d'aquesta operació urbanística? Aquesta opinió és important, ja que la Cala ha patit moltes mancances i als veïns se'ls han fet moltes promeses que no s'han complit. I aquest indret, com ja han manifestat, també seria idoni com a oficina d’informació turística.

 • Com es justifica el valor d'expropiació del solar, valorat per l'Ajuntament en 291.398,60 €, quan en canvi la opció de compra del solar havia estat de només 120.000 €.?

Una vegada retirada la proposta de l'ordre del dia, els grups de l'oposició hem demanat esser presents a una reunió entre l'Ajuntament i l'A.VV. , restauradors i els hotelers. La resposta ha estat que la reunió es farà, però sense convocar-nos-hi, i que ja ens informaran després dels acords presos. Ens sembla una total falta de respecte quan els promotors de la reunió hem estat nosaltres mateixos.

Pel que fa a la valoració sembla que també teníem motius per manifestar els nostres dubtes. Resulta que la valoració s'ha fet en base als valors cadastrals aprovats el 27 de juny de 2006, en plena bombolla immobiliària. El Reglament de Valoracions 1492/2011 diu clarament que els valors per expropiacions han de ser els reals de mercat en el moment que es fa la valoració. Això es pot fer agafant mostres de mercat, o be agafant el valor cadastral -que teòricament també és de mercat, però del mercat del 2006- amb una adequada adaptació a la data actual. En aquest cas s'ha agafat un preu de referència de 835 €/m2, com hem dit corresponent al 2006, i a sobre s'ha augmentat en l'IPC general de l'estat des d'aquella data, el +16,3%. La realitat del sector de la construcció des del 2006 ha estat ben diferent, amb una important baixada del preu de l'habitatge. Al manco s'hauria d'haver tingut en compte la reducció del -20% dels valors cadastrals que l'Ajuntament va aprovar al febrer de 2013, amb el vist-i-plau del Ministeri d'Economia, ja que és ben clar que els preus del 2006 a dia d'avui son excessius.

Més enllà d'això el trist és que des de l'Equip de Govern aquest tema s'hagi gestionat tan malament, amb falta de transparència i comunicació, informes que ens arriben el mateix dia del ple i enviant notes de premsa sobre una operació que no s’ha duit a terme, a més sense voler una reunió oberta entre totes les parts interessades.

L'equip de Govern ha ignorat la opinió de l'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç en la preparació d'aquest acord, fet que ha aixecat sospites entre els representants d'aquest col·lectiu. (Veure notícia Última Hora)

 

 

 

Continua la opacitat al Festival

psm-pollenca | 10 Febrer, 2014 09:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després de les irregularitats detectades per l'Ajuntament a la gestió del Festival del 2012, una vegada acabat el Festival del 2013 els grups de la oposició hem demanat reiteradament que es donassin explicacions dels resultats de la passada edició: assistents, recaptació, impacte mediàtic, etc...

Som al febrer (sis mesos després del Festival i a sis mesos del proper), i no tan sols no s'han donat explicacions de la passada edició i cap informació oficial sobre la propera, sino que a sobre ens estam assabentant dels artistes que hi participaran a través de la premsa. Com es pot preveure un programa sense saber el resultat de la passada edició? Si va ser deficitària, si cal destinal més partida pressupostària o menys, si l'enfocament artístic va ser l'adeqüat... tot auxò haurien de ser aspectes que s'haurien de tractar entre tots els grups a dins de l'Ajuntament i amb l'assessorament del director artístic. 

Com que estam molt lluny de que les coses vagin per allà on pensam que seria el correcte, el passat divendres els partits que composam la oposició (llevat d'UMP) varem fer pública aquesta nota de premsa conjunta:

 

Els grups de l’oposició, Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra Republicana i els dos regidors no adscrits, lamentam una vegada més, la despreocupació i la manca de transparència del batle amb el festival de Pollença.

Ja han passat 5 mesos que va acabar el festival i l’equip de govern encara no ens ha convocat per informar-nos dels resultats, venda d’entrades, ingressos, número d’assistents, etc., tal i com se varen comprometre. Una informació necessària per poder fer una valoració del festival del 2013 i per poder encarar la preparació del festival del 2014.

Ja ens vàrem queixar l’any passat de la falta d’informació del batle sobre l’organització del festival del 2013, dels seus intents de contractar de forma irregular al director, del retard en la programació i de la falta de consens dels preus públics del festival.

L’estil del batle a l’hora de gestionar el festival no només no ha canviat, sinó que ha empitjorat. Hem demanat com a grups de l’oposició varies vegades una reunió per valorar la gestió del 2013 –va acabar fa 5 mesos, temps més que suficient per haver tancat la liquidació, sobretot tenint en compte que la programació es va limitar a un mes- i consensuar el festival d’aquest any, però de nou és com fer retxes dins l’aigua. Mesos demanant una reunió i mesos sense convocar-la. Sembla que ens importa més a nosaltres aquest tema, tot i estar a l’oposició, que al propi equip de govern ja que som nosaltres els qui li estam recordant constantment quina és la seva responsabilitat. Una mostra més del nou camí que ha agafat aquest nou equip de govern format per PP, Convergència i Lliga, basat amb la manca de transparència, manca de consens i retard en la gestió.

Després de totes les reunions que li hem demanat, i que s’han compromès a fer, aquests dies ens hem assabentat pels mitjans de comunicació d’un avanç en la programació del festival. El batle ha perdut tot el respecte i consideració cap a la majoria d’aquest Ajuntament, i per a nosaltres ja ha perdut tota la credibilitat. La paraula d’aquest equip de govern queda en entredit després d’incomplir una vegada més amb els compromisos que assumeixen amb l’oposició.

Convergència, que durant una part de la legislatura ha estat a l’oposició, predicava el consens constantment, però ara veim que la paraula consens només saben com s’escriu perquè a la pràctica fan tot el contrari. Serà perquè ja han aconseguit l’única cosa que els interessava que era tenir poder.

Des de l’oposició lamentam la desconfiança que el batle està generant al poble amb aquesta actitud de què tot val perquè ell és el batle, i li recordam que no tot val en política i que si no sap estar a l’altura en aquesta àrea el millor que pot fer és delegar-la a un altra regidor que hi tingui més interès i cerqui el consens amb la resta de partits.

 Sense noticies oficials del Festival. Ni del 2013 ni del 2014.

A veure si ara ens tornaran a convocar a una reunió a l'atropellada com la de l'any passat.(Foto: Ultima Hora)

 

 

Butlletí MÉS per Mallorca | Febrer 2014

psm-pollenca | 07 Febrer, 2014 16:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Butlletí MÉS per Mallorca | Febrer 2014

Butlletí MÉS per Mallorca | Febrer 2014

Notícies

“La consellera Camps governa Educació sola i contra tothom” Nel Martí li demanarà explicacions el proper dimarts al Parlament per les dimissions de directius i els nomenaments (...)
El PP es “destapa” al Parlament: no vol espais de participació per als joves Els conservadors rebutgen la PNL del Grup MÉS per crear una comissió de joves dins el Consell de Serveis Socials de (...)
El PP es nega a instar l’Estat a aturar el macroprojecte del Molinar Rebutja la PNL del Grup MÉS per evitar que la barriada palmesana del Molinar es converteixi en un “Miami Beach” (...)
Continua el maltractament a la Simfònica Després de l’acord assolit amb l’anterior comitè d’empresa, el primer mes els treballadors ja no cobren les nòmines en (...)
Front comú des de Balears per aturar les prospeccions Biel Barceló envia una carta al president Bauzá, a qui insta a “posar els interessos del país per davant dels (...)
Plantam cara: el Parlament, enllaçat El Grup MÉS penja els llaços per l’educació i per la llengua del balcó del Parlament per reivindicar la llibertat (...)
David Abril: “Amb aquestes dades d’atur no hi ha cap motiu per alegrar-se” El diputat del Grup MÉS insta el PP a “sortir de la bimbolla de la seva convenció; la realitat que viuen les persones (...)
MÉS per Mallorca no assistirà a la roda de premsa de presentació de la web del Codi Ètic Joan Font denuncia que “l’equip de govern de Maria Salom incompleix el Codi Ètic dia rere dia. Per aquest fet MÉS per (...)
Bauzá s’excusa amb mentides per no explicar què farà per aturar les prospeccions petrolieres La formació recorda que l’any 2011 el senador Pere Sampol va proposar a Madrid la derogació dels decrets que (...)
El Grup MÉS rebutja el projecte del Govern espanyol per limitar la Justícia Universal La formació presenta una proposició no de llei per rebutjar el projecte de llei de l’Executiu del PP per modificar la (...)
El Grup MÉS insta el Govern a impulsar ‘start-ups’ tecnològiques, i no casinos Miquel Àngel Mas demana la compareixença del conseller d’Economia, Joaquín García, per explicar la gestió del procés de (...)
El Grup MÉS proposa establir un mínim d’accés a l’energia perquè tothom pugui tenir calefacció La pobresa energètica fa que milers de famílies a les Illes Balears, com a la resta de l’Estat, no puguin fer front al (...)
MÉS per Mallorca reivindica el municipalisme davant els atacs del PP als ajuntaments L’Assemblea Municipal de la coalició va elegir ahir a Miquel Gallardo, regidor de Mancor de la Vall, i a Toni Reus, (...)
El Grup MÉS proposa un gran pacte social pel model econòmic per sortir de la crisi La primera iniciativa del nou diputat Miquel Àngel Mas serà la creació d’una comissió no permanent del Parlament per tal (...)
Més notícies

Agenda

Dimarts 11 de febrer 19:00-20:30: Taula Rodona “Full de ruta per una educació de qualitat a les Illes Balears”
Dissabte 15 de febrer 18:30-19:30: Manifestació pel dret a decidir, contra la nova llei de l’avortament
Divendres 28 de febrer 17:00-19:00: #CortObert

Darrers vídeos

Biel Barceló: "Sr. Bauzá, vostè no pinta res a Madrid" esIllesDiuenNO
Antoni Verger (MÉS): "L'Estendard mereix ser declarat símbol d'interès municipal"
La consellera Camps 'trepitja' Madre Alberta #informeTREPITJA
Neus Truyol (MÉS): "Targeta sanitària per tothom, també per qui és fora"
Segueix-nos a Twitter | Facebook | Youtube

Al·legam al Catàleg de Patrimoni (segona part)

psm-pollenca | 04 Febrer, 2014 09:37 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Segona part de les al·legacions que hem presentat al Catàleg de Patrimoni, i de la que ahir penjarem la primera part.

 

  Protecció de vistes del carrer Creus

 • En les fitxes de protecció d’entorn ambientals hi apareix el carrer Creus – Camí del Calvari, PA-8, que puja al Calvari. Entre els valors ambientals a protegir d’aquest indret hi ha les vistes que s’ofereixen sobre el poble. Aquests valors ja varen ser defensats pel continguda la sentència 367/92 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB. Actualment en aquest carrer s’hi poden trobar tanques metàl·liques cobertes amb superfícies de canyís o bruc que impedeixen les vistes en la mateixa mesura que una edificació de planta baixa. Consideram que la fitxa hauria de defensar aquestes vistes incloent l’eliminació d’aquests elements com a intervenció preferent, de tal manera que es condicionés la concessió de llicències a l’eliminació d’aquests obstacles visuals.

  Protecció traçat carrer Creus

 • Així mateix consideram que l'àmbit d'aquest element, inclòs a la fitxa PA-8, pel que fa al que s'anomena estrictament “Carrer Creus” hauria d'incloure la superfície del carrer, com succeeix a la resta del seu traçat, i no únicament les edificacions que hi donen façana.

  Recuperació de referits tradicionals

 • En els edificis amb la façana de pedra vista s'hauria de permetre la recuperació dels referits amb morters tradicionals, sempre i quan es demostri que en el passat la façana ja ha tingut aquest tipus d'acabat i la fitxa no protegeixi explícitament l'acabat de pedra vista.

  Catalogació de tot l'inventari d'aixetes i fonts urbanes

 • Dels grifons públics urbans tan sols se'n recullen tres (HU-7,HU-8 i HU-9), quan en realitat n'existeixen més. L'Ajuntament disposa d'un llistat dels mateixos que consideram que s'han d'incloure (Del Camp Redó, Carrer Bou, Pont de Sant Jordi, Can Teresa, el Quatre Cantons, Carrer Sant Sebastià, etc...)

  Catalogació dels bens situats dins la Base Militar

 • El catàleg no inclou cap element situar dins l'aeròdrom militar del Port de Pollença. S'hauria de fer l'oportuna recerca ja que existeixen edificis amb una certa antiguitat, així com els mollets amb interès constructiu. En cas de no ser possible la investigació s'hauria de procedir com en altres casos, catalogant preventivament tot el conjunt.

 

Dins els terrenys de La Base Militar hi quedaren edificis amb una importància històrica que no s'han inclòs al Catàleg (antic Hotel Mar i Cel, actualment formant part de les instal·lacions de la Base)

Al·legam al catàleg de Patrimoni (primera part)

psm-pollenca | 03 Febrer, 2014 09:22 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Com ja varem donar a conèixer, el passat 10 de gener va acabar el termini per presentar al·legacions al catàleg de Patrimoni de Pollença. El Catàleg es va aprovar inicialment el passat mes de setembre, en una controvertida votació, ja que s'havia entregat la documentació amb molt poc tems d'antelació i sense reunions prèvies de cap tipus.

Feta l'aprovació inicial el catàleg ja va entrar en vigor, aplicant-se la suspensió cautelar de llicències, el que significa que les obres que es vulguin efectuar en els àmbits afectats ja han de complir amb aquesta nova normativa.

Des del PSM, en la nostra feina d'oposició, hem presentat tota una sèrie d'al·legacions, algunes de les quals ja hem anat explicant en anteriors articles. Com es pot veure, hi ha al·legacions que afecten tant als bens de Pollença, com del Moll, com de Cala Sant Vicenç, ja que en tots els nuclis hi ha elements que mereixen esser conservats i que són atractius turístics. El catàleg ja inclou la protecció dels edificis singulars del Passeig Voramar-Hernan Cortés, protecció que ja verem demanar mitjançant una moció que presentarem i que fou aprovada per unanimitat l'octubre de 2011.


Presència dels Bens Catalogats pel Consell dins el catàleg municipal.

 1. La memòria indica que els monuments declarats BIC gaudiran de la protecció A1 en el catàleg. La declaració de BIC no correspon a l’Ajuntament, i no per això el catàleg municipal obvia aquests bens. De manera anàloga també els Bens Catalogats pel Consell de Mallorca haurien de gaudir d’algun nivell de protecció en el catàleg municipal, almenys l’ A2.

Ajudes a la rehabilitació

 1. Consideram que s'hauria d'afegir qualque tipus de mesura de foment de la conservació dels edificis catalogats, amb un article del següent tenor:

Ajudes a la intervenció en el patrimoni catalogat:

 1.  
  1. Els propietaris de béns inclosos en el catàleg municipal podran demanar per conservar-los la cooperació de l’Ajuntament i d’altres organismes competents, que la prestaran en condicions adequades i dins les possibilitats pressupostàries.

  2. L’Ajuntament desenvoluparà aquest catàleg mitjançant la inclusió dins de les ordenances fiscals d’ajudes als bens catalogats, o be una ordenança específica d’ajuda als béns catalogats i a la rehabilitació d’habitatges que podrà contemplar, entre d’altres:

   •  
    • Reducció o exempció de taxes per llicències, impost i arbitris que gravin la propietat immobiliària.

    • Ajudes tècniques i de gestió.

    • Premis a la restauració i rehabilitació.

    • Ajudes públiques per obres de rehabilitació i restauració, mitjançant la convocatòria de subvencions i dins les possibilitats pressupostàries anuals.

Inclusió de Can Franch del Port de Pollença

 1. En l’aprovació inicial es va excloure la fitxa num. U-109 corresponent a Can Franch. En l’anterior informe del Consell de Mallorca ja s’havia indicat que aquest edifici era mereixedor de qualque tipus de protecció a nivell de catàleg municipal, de la mateixa manera que s’ha atorgat a altres edificis del passeig Voramar-Colón-Hernan Cortés del Port de Pollença. L’exclusió es va justificar amb l’argument que s’hi havia concedit una llicència de demolició per executar un nou edifici i que la catalogació podria comportar el pagament d’indemnitzacions.

  Vist que a dia d’avui el termini de vigència de la llicència ja ha caducat i que res no ha modificat les consideracions ja realitzades pel consell de Mallorca, en el sentit de recalcar l’ interès local de l’edifici, posat de manifest en la fitxa que s’ha redactat, tot i que no es va incloure en l’aprovació inicial, consideram que s’ha d’incloure la fitxa corresponent a aquest edifici. Essent el catàleg un document obert i modificable, sempre queda oberta la possibilitat de descatalogar en el futur si es demostrés que la catalogació arribes a comportar qualque tipus d’indemnització inassolible per l’Ajuntament.

Àmbit del jaciment de Bocchoris

 1. La fitxa corresponent al jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer, JA-28, marca uns límits de l’àmbit de protecció que consideram massa restringits, donats els antecedents de troballes en aquesta zona. Consideram que s’hauria de realitzar un estudi més exhaustiu per ampliar els límits de l’àmbit de protecció.

Inclusió de la fàbrica de tapissos de Can Morató

 1. No s’ha inclòs en el Catàleg cap fitxa corresponent a la Fabrica de Tapissos de Can Morató. Considerant que es tracta d’un immoble amb la categoria de Bé Catalogat Insular, hauria de comptar amb la seva fitxa. El catàleg ha de servir de document exhaustiu i de refós dels elements protegits, evitant haver d’acudir a altres documents per complementar les proteccions, per fer-ho el més accessible als ciutadans. Per tant, donat que a dia d’avui el Consell no ha minvat aquesta protecció, hauria de comptar amb la seva pròpia fitxa, que ja es modificaria o eliminaria en el futur si el Consell modifiqués el grau de protecció i l’Ajuntament ho considerés oportú.

Catalogació del rellotge del campanar de Pollença

 1. La fitxa corresponent a l’Església de la Mare de Déu dels Àngels, AR-4, no fa cap referència específica respecte del rellotge del campanar. Donada la singularitat d’aquest element consideram que hauria de comptar amb la seva pròpia fitxa al catàleg, que inclogui tant la maquinària com el sistema de distribució cap a les esferes i les esferes mateixes, indicant com a actuació admissible la rehabilitació i conservació del conjunt.

(Demà, la segona part de les al·legacions)

Powered by LifeType - Design by BalearWeb