"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Sense feines repartides al "nou" equip de govern

psm-pollenca | 30 Juny, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després que el passat ple del 29 de maig l'equip de Govern fes pública la seva nova composició amb deu membres, amb la incorporació de les regidores Marilén Capllonch i Margalida Capllonch i d'un mes i mig de la presa de posessió de Teresa Ferré, totes del PI, encara no se'ls ha delegat cap àrea de gestió a l'Ajuntament de Pollença.

Al ple ordinari de dijous passat varem demanar pels motius d'aquest retard i quan es farien efectives les delegacions. La resposta del batle es va limitar a dir que en fer-se els decrets de delegacions ja ens avisarien, sense cap compromís temporal ni explicació sobre el retard.

Resulta cridaner que s'anunciàs a bombo i plateret la incorporació de les noves regidores que donaven a l'Equip de Govern una majoria absoluta de deu membres, per primera vegada en tota la legislatura, i que de llavors ençà no s'hagin fet les assignacions de feines amb les delegacions d'àrees. Aquest fet resulta més incomprensible quan analitzam la gran quantitat d'àrees que acumula el batle, amb impossibilitat d'atendrer-les totes amb la diligència que cal.

Ens ha arribat l'existència de discrepàncies internes respecte a la repartició de les àrees, molt especialment amb la delegació del Port de Pollença que ara mateix hostenta el PP, però que el PI hauria reclamat, produint-se un important punt de fricció. També la premsa s'ha fet ressò d'aquestes desavenències que s'han confirmat amb les paraules del propi batle.

Des del PSM reclamam seny i responsabiliatt a l'equip de govern PP-PI, ja que la legislatura s'escurça i queda molta feina a fer. Cal que quan més aviat millor les noves regidores s'incorporin a gestionar àrees per resoldre els problemes dels ciutadans. Molt especialment necessari quan el batle acumula excessives competències després de les dimissions dels anteriors regidors.

Veure el perfil de l'Ajuntament allà on l'equip de Govern fa hostentació de la seva nova majoria.

 

 

 
 
 

 

Resultats del ple de Juny

psm-pollenca | 27 Juny, 2014 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir es va celebrar el Ple Ordinari de Juny. Si qualque cosa es va constatar és que la voluntat de consens de l'equip de govern s'ha esvait d'ençà que disposen d'una majoria absoluta de 10 regidors. També cal destacar que a aquestes alçades encara no s'han assignat tasques de govern a les noves tres regidores de l'Equip de Govern, per tant la seva feina fins ara es limita a votar amb els seus companys per donar majoria enfrot de la oposició, però no a gestionar cap àrea.

Veure tota la documentació del Ple

1.- Resolució d’al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança reguladora de preus Públics del Festival de Pollença 2014. Veure informe

Definitivament no varen voler acceptar ni la pujada del descompte a residents pollencins fins al 25% ni que la potestat per canviar els preus de les entrades continuàs com fins ara, essent competència del Ple Municipal. Tot i la baixada general de preus de l'any passat les vendes d'entrades continuaren mnvant i pensavem que un descompte als pollencins del 25% era més que just, ja que som els que ja pagam el Festival ambb els nostres impostots, ja sense l'ajuda de la Conselleria de Turisme. Per altra banda passar la competència de la modificació de preus del Ple a la Junta de Govern és una passa més en la minva de capacitat de control i democràcia.

Aprovat. A favor:10, PP, PI – En contra: 7, PSM, A, PSOE, UMP, ERC

2.- Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 3/2014/INT). Veure

Es tractava de factures de l'any passat de quotes fixes de subministrament de gas.oil per l'escola Port de Pollença, incloses al contracte de subministrament però que es carregaven a un compte equivocat i no es pagaven. La nostra abstenció es justifica en que no coneixiem el contracte que justificava el pagament ni el motiu que va provocar l'error en el càrrecs.

Aprovat. A favor:10, PP, PI, UMP – Abstencions: 6, PSM, A, PSOE, ERC

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de modificació de crèdit en modalitat de crèdit extraordinari i transferència de crèdit (Expedient núm. 5/2014/INT). Veure

Es modificaven les partides del Museu i de l'Àrea de Cultura per permetre la realitzacio de més activitats, tornant a valors que ja tenien uns anys enrere. Varem manifestar que ens semblava bé però que a banda d'actes puntuals com el Certàmen d'Àrts Plàstiques o l'exposició de l'estiu calia no perdre de vista que el principal son les activitats que es realitzen durant tot l'any.

Aprovat. A favor:10, PP, PI, UMP – Abstencions: 6, PSM, A, PSOE, ERC

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

Els dubtes suscitats entorn de la modificació d'aquest reglament es varen resoldre amb els informes emesos per EMSER, que assenyalen que en el subministrament d'aigua a nou habitatges s'haurà de comprovar la legalitat uranística de les edificacions. A partir d'aquó consideram que és una millora que les edificacions legals per davant les quals passa la canonada d'aigua, malgrat estiguin en sòl rústic, es puguin subministrar de l'aigua municipal i no hagin de recórrer a pous o a subministraments irregulars. Per altra banda agafam la paraula a l'Equip de Govern que es comprometéa fer un reglament íntegrament nou durant aquesta legislatura.

Aprovat. A favor: 15, PP, PI, PSOE, UMP, PSM, ERC – En contra: 2, A

5.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per implantar un Registre Únic d’Entrada de documents.

Es tracta d'un conveni per tal que el registre a l'Ajuntament sigui vàlid per documents dirigits al Consell de Mallorca i viceversa. Es tracta d'un servei que facilita els tràmits als ciutadans.

Aprovat per unanimitat.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General Municipal 2014. Veure informe

Es tractava de modificar puntualment la plantilla per tal que un policia municipal pugui cobrar el complement que li pertoca després d'acreditar que el seu nivell funcionarial és el C1, acreditació feta amb la matrícula a la Universitat.

Aprovat per unanimitat

7.- Moció presentada pel grup municipal A sobre referèndum per la República i ús públic de Marivent. Veure

Una moció molt similar a la presentada per MÉS com a proposició no de Llei al Parlament i al Consell de Mallorca. Tant PSM com ERC varem demanar que s'inclogués el dret de les nacions de l'estat a esdevenir repúbliques sobiranes si així ho decidien els seus ciutadans, esmena que A va acceptar i va ser inclosa en la moció. És evident que cal elegir el cap de l'Estat mitjançant un procés democràtic i no per dret de sang. La Constitució, que és l'argument esgrimit pels favorables a la monarquia, es va votar en un context de manca de llibertats i tutela militar que ja hauria d'estar superat. No s'ha de tenir por a consultar al ciutadans i un referèndum consultiu hi cap perfectament a la Constitució, malgrat després s'haguessin de posar en marxa els mecanismes legals per a la reforma constitucional.

Per altra banda la moció també demanava l'ús públic de Marivent, ja que els reis cada vegada hi acudeixen manco i que l'objectiu amb el que es va donar aquest edifici a l'antiga Diputació era per usos culturals. El batle, en un exercici de cinisme ja que ha demostrat repetidament que no hi creu, va demanar un procés participatiu pels usos de Marivent.

El punt 3er ha quedat així:

- L’Ajuntament de Pollença s’uneix als ajuntaments i càrrecs públics que des del 26 de Juliol de 2007 vénen sumant-se, a través dels seus plens municipals, a l'exigència d'un Procés Constituent que permeti la instauració a l'Estat espanyol de la III República i en el cas de les nacions de l'Estat que ho decideixen puguin esdevenir repúbliques sobiranes.

Rebutjada. A favor: 4, A, PSM, ERC – En contra: 6, PP, UMP – Abstencions: 7, PI, PSOE

8.- Moció presentada pel grup municipal A sobre suspensió de licitació i informe jurídic (Costes). Veure

Compartim amb la moció que la darrera licitació romp el consens de principi de legislatura sobre les platges i que suposa un canvi de model que s'hauria d'haver debatut. També creiem que no és el model turístic que convé al Port de Pollença.

Igualment compartim que hi ha hagut irrgularitats en el procés de licitació que posen en dubte que sigui completament ajustada a la llei, i que el millor seria fer un informe jurídic per avaluar la legalitat i actuar en conseqüència.

En canvi no varem veure clar que s'hagués de suspendre la licitació quan ja està adjudicada, sino que això hauria de ser una passa posterior a l'informe, però A va mantenir el redactat de la moció tal i com estava. El batle no va entrar en el fons de la moció i va tirar pilotes fora qüestionant tant l'actuació de Costes com la de Ports dins la badia; ja comença a cansar com s'espolsen la responsabilitat damunt administracions gestionades pels seus propis companys de partit del PP, però sense fer res perquè això canvii. Haurem de fer més feina per controlar la gestió de les platges a partir de tots els bubtes que provoca la licitació.

Rebutjada. A favor: 2, A – En contra: 11, PP, PI, UMP – Abstencions: 4, PSOE, PSM, ERC.

9.- Varis

El batle va donar compte de l'adscripció als grups municipals de Convergència i Lliga (PI) de les noves regidores.


Precs i preguntes.

Haviem presentat aquest llarg llistat de preguntes que l'equip de govern ens va contestar (unes amb més encert que altres). En un proper article donarem compte de les respostes.

 

Fa un mes que es feren aquesta foto i la feina de les noves regidores encara no ha passat d'aquí, ja que no s'ha fet la repartició de les àrees. Sorprenent quan sentim a parlar al batle de la manca de temps i recursos humans per tirar endavant les diferents accions de govern. Cal deixar-se de batalletes internes i posar-se a fer feina, ja que quden pocs mesos de legislatura i molta feina a fer.

 

En canvi això és el que diuen els periòdics i que l'equip de govern ahir no va desmentir

 

 

El PSM demana que es rehabilitin o s'eliminin les pistes de petanca de la Plaça Ca Les Munnares, convertides, de fet, en pipi-can

psm-pollenca | 25 Juny, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El PSM de Pollença ha presentat una petició al proper Ple de Dijous 26 de juny en el sentit que s'eliminin les pistes de petanca de la Plaça Ca Les Munnares. Aquestes pistes han tingut molt poca utilització des de la seva construcció i a dia d'avui, per la falta d'ús, s'han convertit de fet en un pipican. A banda de la brutor que això suposa, també resulta un risc per la proximitat al parc infantil, ja que els infants entren innocentment dins l'arena per jugar-hi, trobant-se aquesta infestada d'excrements.

Consideram que s'ha de demanar a les associacions de la tercera edat, a qui en principi anava dirigida aquesta instal·lació, que manifestin si desitgen continuar tenint aquesta instal·lació a la seva disposició i si és així que es protegeixin adequadament de la intrusió de cans amb unes millors proteccions i millor manteniment. En cas de que ja no interessin aquestes pistes el més adient seria eliminar-les i dedicar l'espai a ampliar el parc infantil.

Si es necessita un pipi-can el que s'ha de fer és habilitar-ne un amb les correctes condicions de seguretat i higiene, amb els vallats oportuns, i més allunyat de la zona de jocs.

 

 

 

 

No s'ha d'esbucar la Pescateria

psm-pollenca | 23 Juny, 2014 00:35 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Creim que el manteniment dels trets essencials de la pescateria i el seu volum haurien de ser premisses a tenir en compte a l'hora d'escollir el projecte guanyador. Ningú volem que la pescateria es mantengui així com està, donant una imatge pèssima, degradant-se en el centre de Pollença. Però la sol·lució tampoc passa per la demolició i la construcció d'un edifici de tres alçades tal i com s'ha plantejat per part de l'Equip de Govern.

Aquest divendres passat el grup «Un Téntol per la Pescateria» va organitzar un interessant col·loqui sobre el futur d'aquest edifici. Llàstima que no hi acudís cap membre de l'equip de govern, ja que les opinions que allà se sentiren foren molt àmpliament a favor de respectar el caràcter de la pescateria i hagués estat bé saber el punt de vista dels membres de l'equip de govern PP-PI, impulsors del projecte tal i com s'ha plantejat fins ara i que foren convidats (alguns membres del PI s'han disculpat pel fet de ser dia de fi de curs escolar).

Facem un poc de recapitulació. L'Equip de Govern ha obert un concurs d'idees entre diferents professionals de l'arquitectura per tal que presentin propostes d'intervenció. Fins aquí el plantejament no sembla molt desencertat, encara que també hagués estat bé una fase prèvia per obrir a la participació ciutadana les propostes sobre aquest edifici, propostes que s'haguessin pogut incorporar al plec de condicions. Des del PSM varem demanar en diferents ocasions al Ple, un major debat i participació sobre aquest projecte, però no ens varen fer cas. El plec de condicions és un dels grans problemes de com s'ha plantejat el projecte, ja que no recull en absolut la necessitat de mantenir res de l'antiga pescateria, i en canvi proposa un programa destinat a a oficina de turisme i magatzem en planta baixa, i sales multifuncionals en planta primera i segona. Per tant, les propostes que el grup «Un Téntol per la Pescateria» feren arribar a l'Ajuntament i aquest es comprometé a enviar als arquitectes seran tractats com a simples suggeriments, passat l'Ajuntament als arquitectes que concursin la responsabilitat de decidir que fer amb l'antiga pescateria i sense deixar clar com es valorans els projectes presentats.

Del programa a encabir, només la oficina de turisme sembla una necessitat bàsica, i aquesta es podria situar a la zona de l'antic «cuartelillo» o fins i tot seria compatible amb l'espai de la pescateria. Ara bé, les sales multifuncionals a les noves plantes superiors difícilment encaixen amb el manteniment de l'actual volum de la pescateria.

Per altra banda va quedar ben palés gràcies a un fotomuntatge el·laborat pels organitzadors, que un edifici de tres alçades interferiria de manera impactant la perspectiva de l'esglèsia.

Al col·loqui es posaren de manifest els valors etnològics i històrics de la pescateria i la necessitat de mantenir aquest tipus d'espais en la societat d'avui en dia i en un poble com el nostre que ha perdut tants elements representatius del nostre bagatge històrics.

Creim que el manteniment dels trets essencials de la pescateria i el seu volum haurien de ser premisses a tenir en compte a l'hora d'escollir el projecte guanyador. Ningú volem que la pescateria es mantengui així com està, donant una imatge pèssima, degradant-se en el centre de Pollença. Però la sol·lució tampoc passa per la demolició i la construcció d'un edifici de tres alçades tal i com s'ha plantejat per part de l'Equip de Govern. Cal tenir més sensibilitat. En aquesta legislatura ja hem viscut força mostres de manca d'aquesta sensiblitat: la pretensió de fer descatologar com a BIC Can Morató, el nou camí de Bóquer passant per damunt el jaciment arqueològic, deixar que continui el procés per demolir Can Franch i la seva descatalogació, les intervencions al Calvari obviant el control arqueològic imposat pel Consell... cal un canvi de rumb. Tampoc els qui ens visiten no volen venir a veure un poble impersonal entregat només als negocis de restauració, que estan molt bé, però es clar que també necessitam altres elements per fer perviure la nostra memòria dcom a poble i mantenir el caràcter que ens fa atractius.

 

Aquest diumenge l'Ara Balears ha tret un interessant article sobre la Pescateria:"El futur de la Pescateria de Pollença, a debat"

 

 

 

 
Al Facebook de "Un Téntol per la Pescateria" podreu trobar més informació i, entre ella, aquest quadre de Miquel Llabrés. Allò que fa magestuosa i imponent a l'església és el contrast amb l'arquitectura senzilla que l'envoltava. Un gran volum davant cases relativament humils, però que darrerament volen competir amb l'església.
 
 
 
Fotomuntatge amb el volum del nou edifici adaptat al Plec de Condicions de l'Ajuntament.
 

 

 

Ni una passa endarrere?

psm-pollenca | 16 Juny, 2014 08:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un article del nostre company Joan Ramon Bosch Cerdà en el 40è dia de vaga de fam de Jaume Sastre per reclamar al Govern Balear diàleg amb el sector eductiu. Recordau que podeu enviar-nos les vostres col·laboracions a psmpollenca@mallorcaweb.net: 

A mi, tot i que tenc certa predisposició a veure amb simpatia les causes perdudes, sempre m’han semblat contradictoris els lemes “ni una passa endarrere” i aquell que diu que “rectificar és de savis”.

Per això mateix, em sembla complicat trobar un equilibri entre mantenir-se ferm en les conviccions pròpies i comptar amb una capacitat de reflexió i de discerniment que ens allunyi, com éssers pensants que suposadament som, dels sectarismes, i fins i tot dels partidismes més interessats que, en ocasions, fins i tot poden arribar a actituds intransigents i poc reflexives.

Cal, doncs, considerar, que davant un posicionament oposat al que un defensa s’ha de procurar analitzar si actuam de manera visceral, o si, en tot cas, només ens deixam moure per impulsos primitius.

Posem per cas que jo sigui mestre, de primària per afinar més, i amb l’especialitat en llengua estrangera –la qual cosa em permet poder ensenyar matèries en anglès-, per tant, diríem que professionalment això em beneficiaria, atès que les mesures del Govern ampliarien les meves opcions de poder fer feina, però que, per altra banda, consideràs que el decret TIL és un vertader nyap, serien poc reflexives i interessades individualment les fonamentacions en contra del TIL?

Diguem que -després d’un any de conflicte educatiu- els mestres, la universitat, la inspecció educativa, importants sectors dels pares i departaments de llengües, entre d’altres, demanen consens en els projectes educatius, i que, a més, aquesta situació anàs precedida de retallades en ajudes per menjador escolar o pel programa de reutilització de llibres, i que la Conselleria seguís aplicant l’estratègia de “ni una passa endarrere”, deixant per altres moments, tal vegada ni això, aquella altra que diu que “rectificar és de savis”, doncs a mi em sembla interessant defensar un altre model, el de consensuar entre tots un model educatiu per als nostres nins i nines.

Per tant em deman, veient que la Conselleria no rectifica en res, i que diferents sectors del món educatiu demanen diàleg, quina part de les esmentades hauria de mantenir-se ferma i quina hauria de rectificar?

Finalment, imaginem un món kafkià, impossible en el segle XXI, en què un govern nomenàs una persona com a màxima responsable d’Educació, considerant, això sí, que no tenia cap experiència en aquest sector i que, fruit d’això, la responsable tingués el demèrit d’aconseguir que tot el sector educatiu es posicionàs en contra del mateix govern, i que, per acabar-ho d’arreglar, la màxima responsable d’Educació digués que el col·lectiu dels mestres no era un interlocutor vàlid per parlar de modificacions en el sistema educatiu. Si això es donàs, em deman, qui no hauria de fer cap passa endarrere, i qui hauria, si en sabés, de rectificar?

En Jaume Sastre du 40 dies de vaga de fam per demanar una cosa tan senzilla com és diàleg. 

 Resultats del Ple sobre la Peatonalització i l'aigua de Cala Sant Vicenç

psm-pollenca | 13 Juny, 2014 16:53 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres s'ha celebrat el ple extraordinari. Aquest ha estat el resultat:

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença, per a l’execució de les obres del projecte de “Reforma i rehabilitació en semipeatonalització del tram de la carretera MA 2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII”

Conveni. Proposta de Batlia

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de despesa plurianual 2014-2015 per a l’execució de les obres del projecte de “Reforma i rehabilitació en semipeatonalització del tram de la carretera MA 2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII”

El 1er. i 2on. punt tracten sobre la mateixa qüestió: la peatonalització. Sense cap dubte es tracta del “projecte estrella” d'aquesta legislatura. Des del PSM sempre hem estat d'acord en que es faci la peatonalització. La peatonalització, per noltros, és la principal causa que justifica l'haver fet una via de circumval·lació al Moll. Dit això també hem de dir que el projecte de peatonalització ens el varen explicar fa un any en una reunió de tots els grups municipal on sorgiren molts dubtes i propostes de millora. De llavors ençà cap més noticia, ni s'han consensuat canvis ni molt manco s'ha obert el projecte a la participació ciutadana. A la comissió informativa varem demanar si no hagués calgut una aprovació del projecte per part del Ple, fet que hagués permès obrir més la participació. Res d'això s'ha fet, es va acabar de redactar el projecte i es va presentar al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics per a la seva aprovació. A un projecte tan important pel futur del Moll se li hauria d'haver donat molta més publicitat, ja que la majoria de ciutadans desconeixen ben bé que es vol fer a pla primera linea.

A la Comissió també varem demanar per la titularitat del passeig, ja que actualment figura com una carretera del Consell, però tenim dubtes seriosos que la tinguin registrada; ens varen dir que l'ajuntament desconeixia si el Consell realment la tenia registrada al seu nom.

Ja que no hem pogut pàrticipar en el procés d'el·laboració del projecte, hem demanat que al manco hi hagués el 50% de representants de l'oposició (sense representants a la Junta de Govern, això és, de partits sense pactes amb el govern municipal com UMP) en la Comissió de Seguiment de la Peatonalització, per poder proposar millores i decidir sobre el destí de 1% d'inversió cultural. Ens han dit que no, que com a màxim hi podriem anar amb veu però sense vot, que els llocs de representació oficial eren per ells, per l'equip de Govern i per UMP, que té un pacte amb ells en el que exigeixen un d'aquests llocs. Potser ens cediran un lloc si aconsegueixen que hi hagi 4 representants en lloc de 2.

El repartiment de representants a la Comissió entre l'actual govern municipal i la oposició hagués garantit la continuitat dels mateixos més enllà de les eleccions de l'any que vé, una cosa que hagués estat positiva, ja que es tracta d'un projecte que necessàriament s'acabarà en la propera legislatura, amb el possible canvi de govern municipal que això suposa. Una llàstima aquesta utilització partidista d'un projecte que hauria de ser del màxim consens polític i ciutadà. Novament ens hem sentit apartats del projecte i per això els partits de la oposició PSM, ERC, PSOE i A hem decidit abstenir-nos d'aprovar el conveni que dona per bò el projecte. 

Aprovat. a favor: 11, PP, PI, UMP - Abstencions:6, PSM, ERC, A, PSOE 

 

3.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del tràmit d’informació pública de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença (PGOU) i Adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM) per un termini de 45 dies més (Expedient núm. 5771)

En el ple on es va aprovar inicialment la modificació de Pla General es va dir que esm posaria a exposició pública tres mesos, però en realitat es va aprovar només un mes i mig. Ara es corregirà aquest error afegint un mes i mig addicional. Cal mostrar el planejament als pollencins exposant-lo en llocs accessibles i posant a personal municipal a disposició del públic que el vulgui conèixer o presentar al·legacions.

Aprovat per unanimitat

4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient de resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç”. Proposta batlia.

Es tracta de que l'Ajuntament assumeixi el subministrament d'aigua a Cala Sant Vicenç, així com el manteniment de la xarxa. Aigües Cala Carbó està donant un mal servei i deficient manteniment, dedicant-se gairebé en exclusiva a cobrar els rebuts. L'empresa està desapareguda i el seu propietari en concurs de creditors. Tampoc concessió de l'explotació no ha complit mai amb els procediments legalment exigibles.

Una mostra més que sovint els serveis privats no són els més adequats per gestionar els serveis bàsics. També una mostra més de la capacitat d'EMSER per gestionar aquest servei, una empresa que fa uns anys alguns polítics locals volien privatitzar, amb la nostra total oposició, i que ara està reportant beneficis tant econòmics com de qualitat de servei als ciutadans.

Des del PSM hem defensat en nombroses ocasions que l'Ajuntament havia d'assumir la seva responsabilitat, fer-se càrrec del servei i renovar la xarxa per donar adequadament aquest servei.

Aprovat per unanimitat 

La Peatonalització i l'aigua de la Cala, al Ple Extraordinari

psm-pollenca | 12 Juny, 2014 18:26 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres hi ha un ple extraordinari. Només té 4 punts, però són dues les questions principals que s'han de tractar. La peatonalització de la primera linea del Port de Pollença i el recat de la concessió del sevei d'aigua potable per part de l'Ajuntament a través d'EMSER. Els explicam a continuació:

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença, per a l’execució de les obres del projecte de “Reforma i rehabilitació en semipeatonalització del tram de la carretera MA 2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII”

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de despesa plurianual 2014-2015 per a l’execució de les obres del projecte de “Reforma i rehabilitació en semipeatonalització del tram de la carretera MA 2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII”

El 1er. i 2on. punt tracten sobre la mateixa qüestió: la peatonalització. Sense cap dubte es tracta del “projecte estrella” d'aquesta legislatura. Des del PSM sempre hem estat d'acord en que es faci la peatonalització. La peatonalització, per noltros, és la principal causa que justifica l'haver fet una via de circumval·lació al Moll. Dit això també hem de dir que el projecte de peatonalització ens el varen explicar fa un any en una reunió de tots els grups municipal on sorgiren molts dubtes i propostes de millora. De llavors ençà cap més noticia, ni s'han consensuat canvis ni molt manco s'ha obert el projecte a la participació ciutadana. A la comissió informativa varem demanar si no hagués calgut una aprovació del projecte per part del Ple, fet que hagués permès obrir més la participació. Res d'això s'ha fet, es va acabar de redactar el projecte i es va presentar al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics per a la seva aprovació. A un projecte tan important pel futur del Moll se li hauria d'haver donat molta més publicitat, ja que la majoria de ciutadans desconeixen ben bé que es vol fer a pla primera linea.

A la Comissió també varem demanar per la titularitat del passeig, ja que actualment figura com una carretera del Consell, però tenim dubtes seriosos que la tinguin registrada; ens varen dir que l'ajuntament desconeixia si el Consell realment la tenia registrada al seu nom.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del tràmit d’informació pública de l’expedient relatiu a l’aprovació inicial de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença (PGOU) i Adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM) per un termini de 45 dies més (Expedient núm. 5771)

En el ple on es va aprovar inicialment la modificació de Pla General es va dir que esm posaria a exposició pública tres mesos, però en realitat es va aprovar només un mes i mig. Ara es corregirà aquest error afegint un mes i mig addicional. Cal mostrar el planejament als pollencins exposant-lo en llocs accessibles i posant a personal municipal a disposició del públic que el vulgui conèixer o presentar al·legacions.


4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient de resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç”

Es tracta de que l'Ajuntament assumeixi el subministrament d'aigua a Cala Sant Vicenç, així com el manteniment de la xarxa. Aigües Cala Carbó està donant un mal servei i deficient manteniment, dedicant-se gairebé en exclusiva a cobrar els rebuts. L'empresa està desapareguda i el seu propietari en concurs de creditors. Tampoc concessió de l'explotació no ha complit mai amb els procediments legalment exigibles.

Una mostra més que sovint els serveis privats no són els més adequats per gestionar els serveis bàsics. També una mostra més de la capacitat d'EMSER per gestionar aquest servei, una empresa que fa uns anys alguns polítics locals volien privatitzar, amb la nostra total oposició, i que ara està reportant beneficis tant econòmics com de qualitat de servei als ciutadans.

Des del PSM hem defensat en nombroses ocasions que l'Ajuntament havia d'assumir la seva responsabilitat, fer-se càrrec del servei i renovar la xarxa per donar adequadament aquest servei.

Veure "S'estanca la peatonalització" (2/12/2013)

Veure "La peatonalització del Moll" (9/7/2013)

Esperam els vostres comentaris i suggeriments sobre aquests punts. El ple serà a les 13h, com sempre obert al públic a la sala de plens.

 

 

 

 

Primàries obertes a MÉS per Mallorca. Benvinguda a Esquerra i Independents de Santa Margalida.

psm-pollenca | 10 Juny, 2014 10:14 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Per primera vegada a les Illes Balears els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran participar en l’elecció de tots els membres de les llistes electorals 

Aquests passat dissabte MÉS per Mallorca va celebrar la seva assemblea per debatre i aprovar el seu reglament de primàries.

Abans de començar se va fer un minut de silenci en record del company Sebastià Serra, mort recentment de manera sobtada després d'una vida de dedicació al país i als drets dels treballadors. També es va llegir un manifest de suport a Jaume Sastre, que fa un mes que es troba en vaga de fam per demanar a José Ramon Bauzà que dialogui amb el sector de l'ensenyament per desbloquejar el conflicte educatiu.

L'assemblea va comptar amb una molt alta participació que fa fer tornar petit l'auditori de Santa Maria. Els assistents, militants dels diversos partits que conformen MÉS i ciutadans que, símplement inscrivint-se a l'entrada, tingueren dret a participar i votar les propostes que es varen discutir. Entre els nous assistents a l'assemblea els militants d'Esquerra Republicana, recentment incorporats a la federació PSM-Entesa-Esquerra; varen rebre la benvinguda per part del portaveu de MÉS i el president d'Esquerra-Illes va intervenir per mostrar la seva satisfacció i suport al projecte de MÉS. A l'Assemblea hi assistiren membres del PSM de Pollença i també representants de la seccció pollencina d'Esquerra Republicana.

També els Independents de Santa Margalida, Son Serra i Can Picafort s'han sumat al projecte de MÉS. D'aquesta manera MÉS suma forces per moure un vertader canvi a la societat mallorquina i en les institucions de govern.

MÉS per Mallorca ja va elegir el seu equip gestor, l'executiva, en l'assemblea del passat novembre pel sistema de llistes obertes, amb una votació oberta a militants i ciutadans sense afilicació. Ara s'ha volgut donar una passa més i de cara a les properes eleccions s'ha aprovat el reglament de primàries.

Per primera vegada a les Illes Balears els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran participar en l’elecció de tots els membres de les llistes electorals d’una formació política al Parlament i al Consell. L’Assemblea Oberta de MÉS per Mallorca, reunida avui a Santa Maria, ha aprovat amb un 99% dels vots el reglament que regularà les primàries obertes per elegir els candidats i candidates electorals. El reglament estableix que hi haurà dues votacions separades: una per elegir el o la cap de llista a cada institució, i una altra per elegir la resta de candidats i candidates que conformaran el conjunt de les llistes.

Les primàries seran obertes a tota la ciutadania major de 16 anys i que assumeixi els valors progressistes. Qualsevol ciutadà o ciutadana hi podrà participar, gratuïtament, tant per votar com també per presentar-s’hi i ser elegit o elegida. El calendari és el següent: el procés comença dia 15 d’octubre amb la inscripció al cens i la presentació de les candidatures, i culminarà dia 15 de novembre amb les votacions. Hi haurà taules a tots els municipis de Mallorca, i a aquells llocs de fora de Mallorca on hi hagi ciutadans i ciutadanes censats aquí que hi vulguin participar.

Els ciutadans i ciutadanes que participin a les primàries obertes de MÉS per Mallorca podran triar 18 candidats i candidates (la votació serà paritària) que s’hauran d’ordenar per ordre de preferència perquè puguin expressar el grau de suport a les persones candidates.

D’altra banda, l’Assemblea Oberta també ha aprovat un reglament per regular les incompatibilitats i la limitació de mandats a què s’hauran de sotmetre els càrrecs (tant públics com orgànics) de MÉS per Mallorca. Segons el document aprovat, els càrrecs executius (president del Govern o conseller, per exemple) es podran exercir un màxim de dues legislatures. Els càrrecs representatius (diputat o diputada, per exemple), un màxim de tres legislatures. I no es podrien ostentar dos càrrecs diferents i cobrar dos sous públics alhora. A més, els càrrecs públics hauran de retre comptes anualment davant l’Assemblea, que tendrà la potestat de revocar-los.

 

 

 
 
 

 

 

Ha començat a caminar MÉS a Pollença

psm-pollenca | 06 Juny, 2014 10:55 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 


 

Divendres passat es va presentar a Pollença el projecte de MÉS per Mallorca, la força amb la que un bon grup de pollencins volem promoure la unitat de l'esquerra sobiranista i alternativa, construint un projecte des de la base, des dels ciutadans de peu.

MÉS per Mallorca ja va començar a caminar a nivell de Mallorca des de l'assemblea constituent celebrada el 26 d'octubre de 2013, una assemblea oberta on , a banda dels militants dels partits integrats dins MÉS, hi varen participar un centenar de ciutadans no afiliats.

Ara volem que el projecte, com ja ha passat a altres pobles, creixi en el nostre municipi. Fa més falta que mai. La societat demana participació directe, capacitat de decidir sobre els afers polítics, sense directrius ni control per part dels dirigents dels partits. A l'acte s'explicà les intencions i l'experiència del projecte en el temps que du de vida per part de Biel Barceló, David Abril i Joana Campomar.

L'acte acabà amb la participació dels assistents, que varem poder manifestar allò que creien que havien de ser les prioritats del nou projecte i demanar el que cregueren oportú als representants de Més per Mallorca.

La convidada a la societat pollencina és oberta, tant als ciutadans com a les forces progressistes i sobiranistes que treballen al nostre poble. Entre tots hem de construir MÉS per Pollença en una propera assemblea constituent.

Tenim la obligació de proposar una aposta el més àmplia possible, que pugui governar el municipi i canviar la manera de fer les coses i no permetre que la dreta s'aprofiti de la fragmentació de l'esquerra pollencina per imposar les seves polítiques.

PD: Des del passat divendres el projecte de MÉS per Mallorca s'ha enriquit amb la federació entre el PSM-E i ERC, que aquest dissabte seran presents per primera vegada a l'assemblea de MÉS que triarà el reglament de llistes obertes per les candidatures autonòmiques, insulars i municipals del 2015. També s'hi han integrat els Independents de Santa Margalida, actualment en el govern d'aquest municipi.

L'assemblea de MÉS serà a Santa Maria i tots els ciutadans hi son convocats, l'entrada és oberta. 

 

Tenim dret a decidir. No volem una monarquia imposada.

psm-pollenca | 03 Juny, 2014 09:47 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ahir un nombrós grup de pollencincins es concentrà a la Plaça Major convocats per PSM, ERC, A i PSOE per reclamar el seu dret a decidir sobre la continuitat de la monarquia o la instauració d'un model republicà. Aquest és el manifest que es va llegir:

L'abdicació del rei és una excel·lent notícia que es dóna enmig d'una profunda crisi de legitimitat de la institució monàrquica, del procés independentista català, d'una profunda crisi profunda crisi social i del sistema, i evidencia que el règim té por. És lamentable que el Govern espanyol vulgui despatxar aquest assumpte sense fer partícip la ciutadania. Davant d'aquest intent de reestructuració per part de l'Estat espanyol, cal empènyer amb més força que mai cap a la ruptura democràtica amb la monarquia

Han transcorregut trenta-nou anys des que es va instaurar a l'estat espanyol una monarquia com a forma d'Estat, amb un Rei imposat pel dictador i mai subjecte a un referèndum de la ciutadania. Aquest va ser un dels preus que es va pagar en el procés de la Transició, al no tenir lloc la ruptura democràtica i articular-se una reforma pactada, sota la pressió exercida per l'exèrcit sorgit del cop d'estat de 1936 contra la II República.

La instauració d'aquesta forma de la Monarquia de Juan Carlos de Borbó va ser acompanyada, a més, per la introducció en la Constitució de 1978 de tot un seguit de preceptes que configuren a aquesta institució amb perfils clarament antidemocràtics com l'article 56, apartat 3 que estableix que “la persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”.

Amb l'abdicació del rei tenim la ferma convicció que ha arribat el moment de posar fi a aquesta anomalia. Per a nosaltres, no és una qüestió de persones, sinó de la institució monàrquica en si, a la qual considerem obsoleta, anacrònica i contrària als principis de la democràcia, conforme a la qual tots els que ens representen han de ser lliurement triats pel poble, inclòs el cap de l'Estat.

La solució a l'abdicació de Joan Carles I no és mantenir una monarquia que va ser imposada per la dictadura franquista, no ens val canviar un rei per un altre, no volem més imposicions des dalt. Som ciutadans no súbdits volem decidir en plena llibertat el règim que desitgem. "La democràcia del segle XXI exigeix que es convoqui un referèndum vinculant a tot el poble per decidir si es vol república o monarquia"

 

 
 
 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb