"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del ple de juliol: Pla Turístic, Pont Romà, Platges...

psm-pollenca | 25 Juliol, 2014 17:56 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests son els resultats de les votacions del Ple Ordinari de juliol d'ahir dijous. En destacam les nostres mocions i el Pla de Desenvolupament turístic, que vos explicam als punts respectius.

A aquest Ple ja varem presentar les mocions i les preguntes conjuntament el PSM i Esquerra Republicana com a MÉS per Pollença, encara que a nivell formal s'hagin de mantenir els grups independentment.

Hi havia 15 regidors per l'absència de Pepe Garcia (A) i Javier Barba (PSOE).

Veure tota la documentació del Ple

 

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Actes encara de plens del 2013. Aprovades per assentiment.

 

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

Es tractava de factures especialment de l'SGAE de l'anterior legislatura. El nostre regidor Tomeu Cifre fa explicar el perquè entre elles hi figuraven tres factures del cicle Sons de Nit del 2009. Cinc anys enrere el pagaments a l'SGAE no es tenien gens clars i ni els empresaris, ni els tecnics municipals ni tampoc els políticsreparaven en la necessitat de pagar aquests imports a la Societat d'Autors, especialment tractant-se de cantautors que interpretaven les seves pròpies obres. Després l'SGAE ha reclamat aquests pagaments i va arribar a un acord amb l'Ajuntament que amb aquest reconeixement es fan efectius.

Aprovat. A favor: 11, PP, PI, UMP – Abstencions: 4, A, MÉS, PSOE

 

3.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos

Es tracta d'una formalitat a la que obliga l'actual legislació, en aquest cas per factures antigues que no havien passat epl procés de contractació reglamentari. No es votava.

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014

Es tractava d'anomenar advocat i procurador per defensar l'Ajuntament al plet que li han posat per la desclassificació del Vilar.

Aprovat per unanimitat.

5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç.

Formalitat necessària en el procés de recuperació de la concessió del subministrament d'aigua a Cala Carbó. Hi estam d'acord, ja que el servei que s'oferia fins ara era molt deficient. Varem manifestar, això sí, que consideravem que no s'havia d'haver fet pagar els 300 euros als usuaris, ja que ells no n'han tingut la culpa de la mala gestió del subministrament.

Aprovat per unanimitat.


(aquí va deixar el Ple el regidor Llobeta, PP, quedant-ne només 14)


6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal.(veure)

Els ajuntaments han d'aprovar aquests plans per exigència de la Llei Turística. També és un requisit per poder accedir a les subvencions de Turisme. Segons la regidora Buades fa molts mesos que el redacten conjuntament amb alguns representants del sector. En canvi els grups municipals no l'hem tingut fins divendres passat. A partir d'aquí, després d'examinar el seu contingut, ens sembla un pla molt poc realista i no ajustat a Pollença.

L'equip de govern mateix reconeix que és per poder optar a subvencions i que «el pla bò serà el de 2016-2017», una actitud que no ens sembla gens seriosa a l'hora d'abordar un aspecte clau com és el turisme a Pollença. Tot això a banda d'estar escrit només en castellà, fet que contradiú les propies ordenances municipals. Varem demanar que el retirassin, millorassin, traduissin i ja el durien a aprovació al ple extraordinari d'agost, però no ens volgueren fer cas a les nostres propostes (veure).

Aprovat. A favor: 10, PP, PI, UMP – En contra: 4, MÉS, A, PSOE

7.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015

L'any vinent moltes festes cauen en cap de setmana, i La Patrona en diumenge. Es va decidir fer festiu Sant Antoni, tot i que sigui en dissabte, i Sant Pere, en dilluns. Varem demanar implicació municipal en la festa de Sant Pere.

Aprovat per unanimitat.

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social.(Veure)

Les bases per subvencions a entitats que treballin en serveis socials. Ara hi ha un periòde per qui hi vulgui presentar al·legacions.

Aprovat per unanimitat.

9.- Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi anti taurí.(veure)

Una moció en la linia d'altres anteriors de protecció dels animals. El batle va dir que s'havien de respectar perquè eren legals, i les va comparar amb les bregues de galls i de cans. Quina defensa de les «corrides»! El vot d'UMP sovint és força inexplicable.

Rebutjada. A favor: 4, A, MÉS, PSOE – Abstencions: 5, PI – En contra: 5, PP, UMP

10.- Moció presentada pel grup municipal UMP per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes.(veure)

El mateix partit que diu sí a les curses de bous demana un no a les prospeccions. I el mateix partit -PP- que a Madrid diu SÍ a les prospeccions a Pollença hi diu NO. A MÉS deim NO allà on ens trobem i per tot igual.

Aprovada per unanimitat.

11.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides.

El batle va desglossar les àrees que gestionarà cadascun dels nous regidors de l'equip de govern i va anunciar l'entrada de Joan Ramon Mateu a la Junta de Govern.

Maria Teresa Farré Hernández serà la Delegada de Fires, Mercats, Comerç, Participació Ciutadana i la Delegació Especial de la Cala Sant Vicenç

Margalida Capllonch Humbert farà de Delegada de Joventut i regidora de l’Institut Municipal de la Ràdio

Marilen Capllonch Humbert serà Delegada de Mediació Cultural i Educació i de les Biblioteques Municipals

Martí Roca Olivieri serà el responsable del Festival de Música.

Nosaltres ja en varem donar la nostra opinió.

12.- Propostes / Mocions d’urgència

Distincions a la Patrona a:

Tomàs Ripoll Vera i Juan Manuel Torres Velasco pels seus estudis sobre la mort sobtada a Pollença.

Fernando Perianes López per la seva dedicació desinteressada pel poble i l’enregistrament en video d’esdeveniments de la vida pollencina

Al Grup Nord de Mallorca d’Espeleologia en el 50 aniversari.

Aprovat per unanimitat

MOCIÓ DE MÉS PER POLLENÇA PER L' APROVACIÓ PER PLE DELS PROJECTES D'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE PLATGES

Demanavem així major transparència i majors garanties que el procés de licitació dels serveis de platges (gandules, xibius, casetes de massatges, parc aqüàtic...) es farà ben fet, sense crear els conflictes que es creen actualment entre els projectes que fa l'ajuntament i licita i el que finalment concedeix Costes, que pot ser molt menys. Això provoca situacions conflictives i certament kafquianes, com l'actual tramitació d'una denuncia que ha fet Costes a un dels concessionaris, instant a l'Ajuntament a fer cumplir la Llei quan ha estat el propi Ajuntament el que ha propiciat aquest incumpliment. Això pot ser un greu perjudici pels licitadors que arrisquen els seus doblers i també pel propi Ajuntament si les denuncies s'acaben materialitzant amb multes. L'Ajuntament no pot propiciar aquestes situacions absurdes.

L'equip de govern es va escudar amb les competències de la Junta de Govern, però segur que es podrien trobar maneres (amb juntes de portaveus o donant compte dels projectes al Ple) per no dur els projectes i les licitacions de manera tan amagada fins que ja no hi ha remei.

Rebutjada. A favor: 4, MÉS, A, PSOE – En contra: 10, PP, PI

MOCIÓ DE MÉS PER POLLENÇA PER LA DELIMITACIÓ DEL BIC DEL PONT ROMÀ I PROPOSTA DE MILLORES

Es tracta de cumplir amb la Llei de Patrimoni, que diu que els Bens d'Interés Cultural, com el del Pont Romà, s'han de delimitar per fixar l'àmbit de protecció, a ixò és, a banda del propi pont, l'entorn que cal que es protegeixi per preservar la contemplació i entorn del Pont Romà.

Una delimitació ben necessària ara que el nou Pla General pretén situar parcel·les edificables devora el Pont Romà i hi ha una operació urbanística a l'altre costat.

També es demanava un projecte de millora de l'entorn i la sol·licitud de subvencions.

Aprovat per unanimitat.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”


Les explicarem en un proper article.

Avui dijous 24, ple ordinari de juliol: Mocions MÉS (platges i Pont Romà), Pla Turístic, distincions, etc...

psm-pollenca | 24 Juliol, 2014 08:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui tenim el Ple ordinari de juliol. Excepcionalment a les 10 del matí. El podeu seguir a la mateixa sala de plens o a radiopollença.net.  Aquesta és l'ordre del dia:

Veure tota la documentació del Ple

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 24 de juliol de 2014, a les 10,00 hores a la Casa Consistorial.


Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:


1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors


I.- PART RESOLUTIVA


2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit (Expedient núm. 4/2014/INT)

 

3.- Dació de compte de resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos


4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 704 de dia 3 de juliol de 2014


5.- Aprovació, si procedeix, de la resolució/extinció de la concessió “de fet” de prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable a la Cala Sant Vicenç


6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal


7.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de les festes locals en l’àmbit del municipi de Pollença per a l’any 2015


8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social


9.- Moció presentada pel grup municipal A per declarar Pollença municipi anti taurí


10.- Moció presentada pel grup municipal UMP per l’adhesió a la plataforma “Balears diu NO” a les prospeccions petrolíferes


11.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local com també de les delegacions de Batlia conferides


12.- Propostes / Mocions d’urgència

 

MOCIÓ DE MÉS PER POLLENÇA PER LA DELIMITACIÓ DEL BIC DEL PONT ROMÀ I PROPOSTA DE MILLORES

MOCIÓ DE MÉS PER POLLENÇA PER L' APROVACIÓ PER PLE DELS PROJECTES D'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE PLATGES

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


2.- Dació de compte de resolucions de Batlia


3.- Precs i preguntes”


 

Respostes al ple de juny (2): Repartiment àrees, Can Franch, camins, turisme...

psm-pollenca | 21 Juliol, 2014 09:51 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


 1. Que es va decidir en Celebrada la quarta convocatòria de la Mesa d'Alcaldes pel Turisme? Com millorarà això la qualitat turística?

  R: M.P.Buades (Regidora Turisme, PP). Els varen comunicar com funcionaran els punts d'informació. També sobre el Pla de Desenvolupament Turístic de Pollença que ha preparat la Federació Hotlera de Mallorca.

  Aquest és el Pla que es du a aprovar en el proper Ple.

 2. El 30 de maig es varen fer la foto anunciant «el nou equip de govern» al Facebook municipal. Quines son les atribucions de tots i cadascun dels regidors de l'equip de govern? Ja ho saben o encara no han passat de fer-se la foto?

  R: T.Cifre (Batle,PP). Quan es facin els decrets de nomanemanet ja ens avisaran.

  Una total falta de respect al Ple. Ja ho sabem que en fer-se els derets ens avisaran, legalment no pot ser d'altra manera. Esperavem qualque explicació del repartiment o del motiu de la demora, explicació que no es va produir. Finalment ens hem assabentat del repartiment d'àrees per la premsa, i la descripció més precisa l'hem obtinguda d'un article de Pimeco, ni més ni manco.

 3. Vist que el Consell ja ha dictaminat que Can Franch té valors suficient com per ser inclòs en el Catàleg Municipal i que no hi ha motius per treure la protecció de BIC a Can Morató, fan comptes incloure aquests edificis en el catàleg municipal i caducar d'una vegada la llicència a la demolició de Can Franch?

  R: T.Cifre (Batle,PP). Es reitera en que no s'ha de catalogar Can Franch per no haver de pagar indemnitzacions, malgrat el que digui el Consell. La caducitat de la demolició es farà.

  En aquest assumpte l'Ajuntament ha jugat a fer l'anguila, sense fer la caducitat d'una demolició que es podia fer, donant temps a la propietat per carregar-se l'edifici i treient-lo del Catàleg tot i els valors que té. Un total despropòsit patrimonialicida.

 4. Com afecta l'aprovació del Pla Hidrològic a la «legalització» del Pollença Park? Quines repercussions té damunt el projecte de peatonalització?

  R: T.Cifre (Batle,PP). Afecta a la unitat d'execució, de tal amnera que no es podrà fer tot el vial. S'haurà de modificar puntualment el planejament per adaptar-se.

  Encara no està aprovat el planejament i ja s'ha de modificar.

 5. Tornam a estar en plena temporada turística i una de les excursions més populars pels turistes del Port de Pollença és la d'anar a Cala Sant Vicenç pel Coll de Síller. Aquest itinerari continua sense senyalitzar provocant la confussió entre els turistes. Faran aquesta senyalització d'una vegada per totes?

  R: T.Cifre (Batle,PP). Diu que s'ha de fer un conveni amb la propietat, que si no podrien tancar el camí.

  Com es notori aquesta legislatura, tot el que tingui a veure amb camins no ha avançat ni un milímetre.

 6. La «Ruta de la Biodiversitat del Camí de Coves Blanques» assenyala que es tracta d'un recorregut fàcil sense gaire entrebancs. En canvi ens troban una barrera permanentment tancada amb un cartell de «propietat privada» que va apareixent periòdicament, haven d'accedir al camí per damunt unes roques. Poden solucionar aquest problema?

R: M.P.Buades (Regidora Turisme, PP). El cartell és de «vedat de caça». Es pot passar per accedir al camí i hi ha un cartell de les rutes de biodiversitat.

La veritat és que el cartell que ha anat apareixent és de «propietat privada», independentment que n'hi pugui haver algun altre. L'accés pel portell és complicat i la barrera està tancada i no la controla l'Ajuntament, tot i ser un camí municipal.

 

 1. Amb quin criteri s'estan concedint llicències de reforma i reestructuració a Formentor que en realitat conserven una part ínfima de l'edificació original i que, de fet, suposen obres de nova planta, quan resta pendent la dotació de serveis que impedeix aquestes obres? Quin percentatge de les edificacions preexistents es permet demolir? Es permet eliminar la part de l'edificació que resta «per demolició accidental»? No consideren que això suposa un frau de llei?

  R: T.Cifre (Batle,PP). S'han obert dos expedient d'infracció a xalets que havien demanat obres de reforma i en realitat han fet demolicions totals.

  És sorpressiva la manca de control en un indret tan sensible com és Formentor.

 2. Malgrat rebutjassin la nostra al·legació al Pressupost del 2014 al respecte, tornam a demanar que es facin controls arqueològics en les obres als edificis municipals situats al Centre Històric, en concret a Can Llobera i, si s'arriba a fer res, a la Pescateria.

R: T.Cifre (Batle,PP). A Can Llobera no cal fer res. A la Pescateria ja en parlarem en funció del projecte que s'executi.

La premissa del control arqueològic hauria de sortir del propi Equip de Govern. No és de rebut exposar-se a la pèrdua de material arqueològic valuós ni considerar el control arqueològic com una trava, sinó tot el contrari, com una oportunitat.

Celebrada l'assemblea de constitució de MÉS PER POLLENÇA

psm-pollenca | 17 Juliol, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest passat dimarts 15 de juny, a l'edifici Miquel Capllonch del Port de Pollença, s'ha duit a terme l'Assemblea oberta constituent de MÉS PER POLLENÇA, la referència local del projecte MÉS PER MALLORCA. L'assemblea compta amb l'adhesió de les agrupacions locals del PSM i de ERC, així com de persones independents que hi varen voler participar.

L'assemblea va anomenar com a co-portaveus a Tomeu Cifre i Miquel Àngel Sureda, regidors del PSM i ERC respectivament. També es va anomenar un grup de coordinació de l'assemblea per fer les feines de gestió de les trobades, d'on en formen part Tomeu Torres, Andreu Salom, Maria Antònia Beltran, Lluís Garcia, Biel Cerdà i Francesca Palou.
Així mateix es va fixar la celebració d'assemblees obertes mensuals per debatre les propostes de MÉS per a la millora del municipi. També sorgiren les primeres propostes d'accions a dur a terme per part de MÉS PER POLLENÇA i es va debatre breument sobre la presentació de la candidatura a les properes eleccions municipals, deixant els acords a prendre per properes convocatòries.
Després de l'assemblea compartirem un trempó per xerrar ja de manera més informal.

MÉS PER POLLENÇA es posa per fita acostar el govern municipal al poble, tenir cura de la cultura i la llengua pròpies, preservar el patrimoni que suposa en medi ambient del municipi i especialment posar a les persones per davant de tot, des del diàleg i el respecte. Des de MÉS PER POLLENÇA convidam als ciutadans del municipi a la participació en les properes assemblees. Esperam l'aportació de idees i propostes per fer un poble més a la mida dels pollencins, amb uns serveis públics de qualitat i a promoure un canvi polític que retorni a la gent la capacitat de decidir en tot allò que els afecta en el seu dia a dia. Tenim una nova eina, propera, accessible, útil, transparent i compromesa al servei dels ciutadans de Pollença.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avui comença a caminar MÉS per Pollença.

psm-pollenca | 15 Juliol, 2014 09:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquests proper dimarts dia 15 celebrarem l'assemblea oberta per constituir MÉS PER POLLENÇA.

Després de la presentació del projecte i la crida oberta que es va fer el passat 31 de maig, les converses entre el PSM i ERC han anat per bon camí i el projecte de MÉS comptarà, en principi, amb el suport d'aquestes agrupacions locals juntament amb la participació d'altres ciutadans no afiliats que hi han volgut prendre part.

El projecte arrencarà amb un suport prou ampli (PSM i ERC, actualment presents al Ple de l'Ajuntament, sumen dos regidors la majoria de vots entre els partits de la oposició) però encara obert a noves incorporacions que comparteixin els principis progressistes, sobiranistes i ecologistes de MÉS PER POLLENÇA.

En l'assemblea, oberta a la participació de qualsevol ciutadà, es proposarà la formació d'un equip coordinador que dinamitzi l'assemblea. També es debatrà la periodicitat i lloc de celebració de les assemblees, així com també es posarà a debat el procediment pel que MÉS per Pollença triarà als seus candidats de cara a les eleccions municipals de l'any que vinent.

Després de l'assemblea compartirem un trempó entre tots els assistents.

Dimarts 15 de juliol, 20,30h
Edifici Miquel Capllonch
Port de Pollença
 
 

Un port de Pollença per a tots i de servei públic.

psm-pollenca | 14 Juliol, 2014 10:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest passat divendres el diputat de Més per Mallorca, David Abril, va fer una xerrada al local de l'AVV del Moll sobre la Llei de Ports que aquesta setmana passada va aprovar el govern Bauzà. Abril va exposar com la nova llei té per objectiu la privatització de molts dels serveis que es donen als ports depenents de Ports de les Illes Balears (tots excepte Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i Formentera). La capacitat econòmica d'un promotor privat per fer obres de reforma i ampliació a un port s'imposarà per damunt la voluntat dels usuaris del port, podent aquell fins i tot redactar el pla d'usos del port. El model que el govern Balear pretén potenciar suposa prioritzar els serveis que donen molts rendiments econòmics com els amarraments de iots de luxe, per davant dels que no son tan rendibles com les petites embarcacions tradicionals i el sector pesquer.

Els ports són un servei bàsic en una terra que viu tan al costat de la mar, la porta que dona accés a poder gaudir del nostre entorn marí per part d'àmplies capes de la població no especialment rica.

Ara mateix la llei està aprovada, tot i que el seu desenvolupament aturat, davant les crítiques i mobilitzacions que ha despertat. Si alguna cosa va quedar ben clara en la xerrada és la necessitat de que els ususaris s'associn i facin valer els seus drets. Són molts anys d'una gestió fosca i deficient per part de Ports de les Illes Balears, però la sol·lució no és la privatització, sino una millor gestió d'aquestes infraestructures que no son deficitàries. També garantir la presència dels usuaris en la presa de desicions per part de Ports IB, per garantir que els interessos dels petits amarradors també seran tinguts en compte.

A Pollença es va aprovar, ja al mes de febrer, una moció defensant el port públic. La moció va ser aprovada amb tots els vots a favor, llevat de l'actual equip de govern PP-PI, que es va abstenir. Serà difícil en aquestes condicions que el nostre ajuntament sigui bel·ligerant davant el Govern Balear per defensar els serveis del Port, per això caldra que la mobilització dels usuaris i dels parits de la oposició sigui ben viva per evitar una privatització que aniria en detriment del servei i de les embarcacions tradicionals.

 

 

 

 
 

 

Repartiment d'àrees molt poc responsable a l'Ajuntament

psm-pollenca | 11 Juliol, 2014 09:24 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

 

 

Aquest dimarts els mitjans de comunicació feren públic el repartiment definitiu de les àrees de govern entre el PP i el PI. Cal dir que la qualitat del resultat no es correspòn amb el retard de més d'un mes i mig en fer aquestes delegacions (més de quatre si comptam el moment de les dimissions de M.Estrany i T.Fuster), ja que el repartiment no respon a cap lògica racional de gestió, sino als equilibris interns de poder entre els dos partits i dins els propis partits de govern.

No té cap sentit que de l'àrea de Cultura que gestiona el Batle s'amputi la gestió de les biblioteques (que durà Matilés Capllonch) ni la gestió del Festival (que durà Martí Roca). Ens hem de demanar també quin sentit té canviar el responsable del Festival quan està a punt de començar la darrera edició de l'actual legislatura.

Tampoc té cap sentit extreure la gestió de la Ràdio Municipal de l'Àrea de Participació Ciutadana, quan a sobre la ràdio té un patronat per gestionar-la. L'Àrea de Participació queda totalment buida de contingut després de la posada en marxa de l'Oficina d'Atenció Ciutadana gestionada per Serveis Generals, i ara l'extracció de la Ràdio i de la gestió de les fires i mercats.

Aquesta manca de lògica, que redunda en una major descoordinació, ja es va posar de manifest al principi de legislatura entre el PP i la Lliga, i ara es reafirma amb el nou repartiment entre PP i PI.

Finalment demanam a la nova delegada de Cala Sant Vicenç (Teresa Ferré) que es posi mans a la feina, ja que aquest nucli haurà tingut, formalment o de fet, quatre responsables durant l'actual legislatura (T.Fuster, M.Ramón, M.Llobeta i ara T.Ferré), sense que cap hagi dionar solució als nombrosos problemes d'aquest nucli.

Veure article anterior "Consumat el desgavell a les àrees de Govern" (27/06/2011)


 

Avui no vos perdeu la conferència de David Abril sobre la Llei de Ports

 

 

 

 

El proper dimarts 15 farem MÉS PER POLLENÇA

psm-pollenca | 10 Juliol, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El proper dimarts 15 de juliol celebrarem l'assemblea per constituir MÉS PER POLLENÇA al nostre municipi. De moment el projecte compta amb el suport del PSM i ERC, i esperam comptar amb ciutadans independents que vulguin sumar forces i il·lusions per construir el canvi a Pollença i a Balears. Evidentment l'assemblea es oberta a la participació de tothom, sense demanar afiliacions ni carnets. Tothom que es senti identificat amb l'ideari progressista, sobiranista i ecologista de MÉS hi és benvingut. Vos hi esperam !

Assemblea oberta de constitució de MÉS PER POLLENÇA

Dimarts 15 de juliol. 20,30h.

Edifici municipal Miquel Capllonch del Port de Pollença

Hi haura una posterior tremponada pels assistents.

 

 

 

Aquest divendres xerrada sobre la Llei de Ports, amb David Abril

psm-pollenca | 09 Juliol, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Grup Parlamentari MÉS va registrar un seguit d’esmenes al projecte de Llei de modificació de la Llei de Ports de 2005 presentat per l’Executiu de José Ramón Bauzá, que es va debatre ahir dimarts al Parlament. El Govern ha aprofitat una modificació per donar més poder a la iniciativa privada en la gestió de les instal·lacions portuàries.

La modificació del Govern permet que un promotor particular pugui presentar un projecte d’ampliació o millora d’un port, acompanyada d’un pla d’usos i gestió del mateix, sense ni tan sols el vistiplau dels usuaris. Un fet que fins i tot sense modificar la llei, ja comença a ser conflictiu a alguns ports, com el de Pollença o la Colònia de Sant Jordi, i posa a la defensiva els usuaris de petites embarcacions, que veuen com a més de què se’ls puja arbitràriament el preu dels amarraments, no tenen cap control sobre la gestió del port.

Participació dels usuaris

Les esmenes presentades pel Grup MÉS no descarten la iniciativa privada, però l’obliguen elaborar i gestionar els Plans d’Ús i Gestió de la mà dels usuaris i usuàries dels clubs nàutics i les instal·lacions portuàries, amb el vistiplau dels ajuntaments.

Embarcacions tradicionals

Es tracta d’evitar que els llaüts acabin davall una figuera, cosa que ja està passant, perquè els preus dels amarraments siguin inassumibles, i que al final es perdi l’essència de ports mediterranis, i els ports de les Illes s’assimilin als de Miami. Per això plantejam bonificacions d’almenys el 50% en les tarifes portuàries a les embarcacions tradicionals, i reserves d’amarradors públiques per a aquestes a tots els ports.

Reinversió dels guanys dels concessionaris

Els concessionaris de les inversions portuàries, si s’aproven les esmenes del Grup MÉS, hauran de reinvertir almenys un 25% dels guanys d’explotació en la millora de les instal·lacions, perquè hi ha clubs amb guanys milionaris que no deixen de pujar tarifes, i s’estan desfent dels usuaris de petites embarcacions.

Medi ambient i canvi climàtic

El Grup MÉS planteja que la Llei de Ports reculli i reguli la figura dels Ports Naturals, que inclouria tots aquells molls naturals on a pesar de no comptar amb instal·lacions portuàries, sí que pateixen, sobretot a l’estiu, una densitat d’embarcacions prou grossa. També hem plantejat l’obligatorietat que els Plans d’ús i gestió dels ports inclogui mesures de protecció de la posidònia, així com d’adaptació al canvi climàtic.

Finalment la gestió que es pugui produir amb la nova Llei pot millorar o empitjorar, segons es vulgui interpretar la mateixa, i que una gran passa en millora de la gestió seria la transferència dels ports d’àmbit estatal, com el del Molinar a Palma, que és absurd que segueixin en mans de l’Estat, a la CAIB. En aquests moments això només genera una dinàmica que fa que hi hagi ports de primera i de segona, i per acabar amb això el Conseller de Turisme hauria de ser exigent amb l’Administració central, i no confiam que ho sigui.

 

Aquest divendres, xerrada sobre la Llei de Ports amb el diputat de MÉS per Mallorca, David Abril

 

Respostes al ple de juny (1): Pescateria, Gola, Ca les Munnares...

psm-pollenca | 07 Juliol, 2014 10:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 1. Fan comptes condiderar les al·legacions edel grup «un Téntol per la Pescateria» respecte a incloure una certa protecció per aquest edifici? Demanam que una vegada rebuts els projectes presentats, aquests, abans de la deliberació del jurat, siguin exposats públicament i que es realitzi el procés paticipatiu aprovat per moció.

  R: T.Cifre (Batle,PP). Aquests dies acaba el termini per presentar els projectes i després, amb els projectes damunt la taulafaran feina els tècnics que han de decidir el millor projecte i es faran públics tots els projectes per tal que es puguin donar opinions.

  Li agafam la paraula. La desició final no pot ser una simple desició d'un jurat, sino que la ciutadania hi ha de poder opinar, i per tant cal fer el procés participatiu que es va aprovar per una moció del Ple.

 2. Encara no s'ha fet el debat al que es comprometeren a la “tertulia de polítics” de Ràdio Pollença, on ens varen convidar a tots el portaveus a fer un debat sobre l'Ordenança de Convivència. Demanam que es celebri aquest debat i que es retransmeti per ràdio, on es puguin exposar totes les postures entorn aquesta ordenança.

  R: T.Cifre (Batle,PP). Ja està fet l'informe a les al·legacions. A continuació es farà el debat públic sobre l'ordenança.

 3. A la Plaça de Ca les Munnares existeixen unes superfícies d'areena teòricament destinades a la petanca però que en realitat serveixen de pipi-can, amb l'agreujant que es troben devora un parc infantil induint a confussió en els infants amb els problemes higiènics que això suposa. En el pressupost per arrglar aquesta plaça, tenen pensat intervenir en aquestes pistes de petanca? Demanam que, vist el seu poc èxit pel joc de la pentanca, es destini la seva superfície a parc infantil debudament acondicionat, o bé si ha de ser un pipi-can, que tingui les proteccions pertinents per evitar l'accés als infants.

  R: M.Roca (R.Serveis, PI). Va passar la responsabilitat del mal manteniment a les associacions de la 3ª Edat, ja que s'havien compromés a fer servir les pistes i mantenir-les. L'Ajuntament ha preparat una partida (?) per si s'ha de fer el parc infantil més gran. No és el millor lloc per fer-hi un pipi-can. Una feina pendent que s'ha de fer.

  Estam d'acord en que no és el millor lloc per un pipi-can, i molt manco si és improvitzat sense cap adeqüació com ara.

   

   

Diuen que han previst una partida per amplir-hi el parc infantil

 1. No dubtam de la necessitat sanitària d'obrir el canal de la Gola, però perquè s'ha hagut d'esperar al mes de juny per fer aquestes feines? Hi havia requeriments de caire ambiental o permisos de costes que dificultassin fer-ho abans?

  R: T.Cifre (Batle,PP). No s'ha fet cap tipus de tramitació ambiental. Demarcació de Costes ho va autoritzar. A IBANAT se li va demanar que actuas i no va fer res.

  Sorprenent que en una actuació en una zona humida no s'hagi de fer cap previsió mediambiental i més sorprenent encara la deixadesa de l'IBANAT, gestionat pel mateix partit que governa Pollença (PP).

 2. Hem llegit a la premsa les queixes de l'equip de Govern respecte del manteniment que la Conselleria de Medi Ambient fa a la Gola. Han fet cap avanç respecte d'aquest manteniment? Continuarà tancat el Centre de Turisme Ornitològic?

  R: M.P.Buades (R.Medi Ambient, PP). L'Ajuntament haurà de fer feines a la Gola fora de les seves competències per mantenir l'espai en bones condicions. L'Ajuntament ha demanat un conveni amb el Govern Balear per poder obrir el Centre Ornitològic a costa de l'Ajuntament.

  Més abandonament del Govern Balear cap a Pollença.

Una neteja a compte dels pollencins quan se n'hauria d'haver fet càrrec la Conselleria
 1. Ja ens trobam a gairebé un mes del començament del Festival de Pollença. Quan sortiran a la venda les entrades? Es cert que hi ha hagut «problemes tècnics» tal com anuncia la revista Sa Plaça?

  R: T.Cifre (Batle,PP). Com a molt el dilluns (dia 30/06) sortirien a la venda. Els problemes han vingut de la venda per internet a traveés de Ticketmaster.

  Amb això en vers d'anar endavant anam par enrere. LA venda d'entrades es fa cada any més tard posanrt problemes a la gent que vol comprar els abonaments amb temps. El programa del Festival ja no es du a les fires turístiques, perdent aquest actiu de promoció turística.

 2. Ja han renunciat tenir una nova ordenança d'Ocupació de la Via Pública aquesta legislatura?

  R: T.Cifre (Batle,PP). No hi renuncien, però és difícil.

  Amb aquest afer el PP segueix les passes d'UM, que va ser incapaç d¡aprovar una nova ordenança la passada legislatura. Ara començam el darrer estiu d'aquesta legislatura amb una ordenança dins el calaix.

Powered by LifeType - Design by BalearWeb