"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Inscriu-te i vota a les primàries de MÉS per Mallorca

psm-pollenca | 31 Octubre, 2014 18:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest diumenge serem al mercat de Pollença per repartir i recollir fulls d'inscripció

El dissabte dia 15 es votaran les primàries de MÉS per Mallorca per triar els candidats al Consell de Mallorca i al Parlament Balear. TU HI POTS PARTICIPAR !

Si no ets militant de cap dels partits que integren MÉS per Mallorca ni afiliat de MÉS abans de votar T'HAS DE INSCRIURE, HI HA DE TERMINI FINS EL 6 DE NOVEMBRE.

Per inscriure't, és molt senzill:

Si tens dins l'odinador un certificat de resident en pdf et pots escriure a la web primariespermallorca.net . Allà podràs indicar si dia 15 votaras a les urnes que posarem al Moll o a Pollença, o bé si vols votar telemàticament.

Si ets militant o simpatitzant ja registrat també pots fer servir la plana web primariespermallorca.net per indicar que el dia 15 voldràs votar telemàticament.

Si vols fer-ho encara més senzill, tan sols t'has de descarregar aquest full, emplenar-lo, i entregar-lo a la taula que posarem aquest diumenge 2, de 10'30 a 13h al mercat de la Plaça Major. O bé, fins dia 6, entrega'l a algun company del PSM o Esquerra Republicana de Pollença, o bé a la bústia del Carrer Ramon Llull nº1.

Pots fer-ne les còpies que vulguis i si conèixes persones del teu entorn que estiguin interessades en el canvi polític i social a Balears i comparteixin l'ideari de MÉS per Mallorca, convida-les a participar. 

Ja n'hi ha prou de candidatures fetes des dels despatxos, ara és el torn dels ciutadans. Després del procés obert de presentació de candidats, on s'han presentat més d'un centenar de companys i persones independents, ara arribarà l'hora de triar els nostres candidats. Entre els pollencins s'han presentat na Joana Aina Campomar al Parlament i en Miquel Àngel Sureda i en Gabriel Cerdà al Consell de Malorca. A les llistes hi seran tots i ara toca escollir. Animau-vos.

Clica per descarregar-te el full d'inscripció manual

 

El ple d'Octubre en detall: baixaràn les taxes?

psm-pollenca | 30 Octubre, 2014 16:29 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aviat farem un article amb els resultats del ple. Fins llavors podeu assebentar-vos del resultat a Twitter o Facebook

 

Avui es celebrarà el Ple d'Octubre a les 20h. Abans, a les 19,45 hi haurà la Junta General de l'Empresa Municipal de Serveis, per poder canviar els seus estatuts i adaptar-los a la realitat del servei que dona de recollida de fems, ja que actualment no està ben contemplat. També per substituir a la ja ex-regidora Magdalena Estrany, que encara figura com a membre del Consell d'administració.


Primer.- Convocar sessió extraordinària de la JUNTA GENERAL a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 19:45 hores.


Segon.- Ordre del dia de la sessió:


1) Aprovació, si procedeix, de la modificació dels estatuts socials

2) Cessament de membre del Consell d’Administració

3) Lectura i aprovació de l’acta de la Junta, si procedeix, o nomenament d’Interventors per a la seva posterior aprovació”


I a les 20h el Ple amb aquest ordre del dia. Aqui podeu veure tota la documentació del Ple.


Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 30 d’octubre de 2014, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Després d'aprovar inicialment el Catàleg de Patrimoni al setembre del 2013, i després del periòde d'al·legacions, es du a aprovar la resolució de les al·legacions i aprovació provisional del Catàleg. Si s'aprova s'enviarà al Consell que l'estudiarà aban de fer l'aprovació definitiva.

De les al·legacions del PSM n'han acceptades algunes. Les més significatives i amb més pes polític, com son la protecció de Can Franch, la inclussió de Can Morató o la catalogació dels edificis de La Base, NO s'han acceptat.

Veure catàleg, informe d'al·legacions complet i informe al·legacions PSM.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal, Jaume Carbonero, s'ha reincorporat al seu lloc a l'Ajuntament i demana la compatibilitat per poder seguir exercint com a diputat autonòmic.

 

3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

Es tracta del passatge annex al Consent, el Centre de Dia i el Cap, per homenatjar la tsca cultural de D.Jaume Autonell.


4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

L'equip de govern proposa una sèrie de bonificacions puntuals a certes imposts, amb una incidència molt bàixa damunt la població. Tot per poder dir, a sis mesos de les eleccions, que han baixat imposts, quan en canvi haurà estat una legislatura de fortes pujades en tots els àmbits.

Només en el cas de l'IVTM (inmpost de vehicles) es fa una baixada més extensa que suposarà, per un utilitari normal, pagar uns 10E manco per any (de 61 a 51 E). Una minsa rebaixa en el transport privat que contrasta amb la pujada del transport públic i l'increment de l'IVA del 8 al 10% en aquest sector.

Per tal que la rebaixa es noti hem proposat bonificar l'IBI de les primeres residències en el 33%, però encara no sabem el resultat de la nostra proposta. També hem proposat bonificar a les families monoparentals i als edificis amb protecció patrimonial.

Veure proposta respecte l'IBI.

 

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

Veure proposta.

 

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Veure proposta.

 

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO.

Veure proposta

 

8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram.

Veure proposta.

 

9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants.

Per posar de manifest la insensibilitat de l'actual Govern Balear amb el medi ambient i amb les persones quan fan servir massivament la fumigació química aèria per la processionària quan hi ha altres mètodes manco agressius.com son l'aplicació de fongs naturals.

Veure moció


10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL

Veure moció

 

11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin

Veure moció

 

12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja

Veure moció

 

13.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

A banda de les preguntes referides a Cala Sant Vicenç que varen quedar pendents del passat ple, hi hem afegit les seguents:


Peticions i preguntes al ple ordinari d'octubre de 2014


  1. Per quin motiu no es va tractar en el Consell Rector del Patronat de la Residència la sanció imposada a la Residència per deficiències sanitàries?

  2. Si el recurs d'alçada s'havia de fer per la via de la urgència, perquè no es va ratificar en el següent Consell Rector del Patronat de la Residència?

  3. Perquè no es varen prendre mesures disciplinàries si hi va haver negligència en no seguir el protocol de control de la legionel·la?

  4. Per què no es va pagar en el termini indicat i es va haver de pagar un recàrrec del 5% a la sanció?

  5. Quin criteri se segueix per publicar enllaços a noticies en el perfil de Facebook de l'Ajuntament? Només es publiquen les que s'interpreten com a positives per a la gestió de l'equip de govern?

  6. Perquè en aquest perfil de facebook s'avancen els resultats de les votacions del Ple abans de celebrar-se?

  7. En què consistirà el procés de participació ciutadana respecte dels projectes per a la Pescateria de la Plaça Major?

 

 

Ple d'octubre: Catàleg de Patrimoni, Imposts, fumigacions...

psm-pollenca | 28 Octubre, 2014 09:51 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous es celebrerà el ple ordinari d'octubre i aquests son els punts que s'hi tractaran (a les 19,30h junta general de l'empresa municipal EMSER i a les 20h Ple ordinari)


1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)

Després de les al·legacions presentades per partits, associacions i particulars l'equip de govern du a votació la ressolució de les al·legacions, unes aprovades altres rebutjades. Com a punts significatius no han volfut incloure ni la Fàbrica de Can Morató i Can Franch del Port de Pollença.


2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'arquitecte municipal també és diputat autonòmic i necessita aquesta compatibilitat per poder assistir al plens i comissions del Parlament.


3.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer/passatge al Sr. Jaume Autonell Reig, metge (Expedient núm. 5825)

Es tracta del passatge annex al Claustre, entre aquest i el Centre de Dia i el CAP. És un reconeixement a D.Jaume Autonell per la seva feina en l'àmbit cultural.


4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI

Per augmentar les bonificacions a les families nombroses en el pagament de la Contribució.


5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM

L'impost de Vehicles és la única rebaixa generalitzada en els imposts municipals, que suposarà aproximadament uns 104.721,2 euros menys de rcaptació per aquest concepte, pel que s'han recaptat al 2013 952.183,30 E. El cotxe més habitual a Pollença passarà dels actuals 61,34E a 51,12E.


6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU

Són les plusvàlues dels terrenys, l'impost que es paga en una venda, donació o herència damunt l'increment del valor del terreny pels anys passat des de la darrera transmissió. Es vol aumentar la bonificació en herències.


7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO

És l'impost de construccions que es paga en demanar un permís d'obres. Es vol aumentar la bonificació si les obres son per eliminar barreres arquitectòniques.


8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de clavegueram

Es vol posar una bonificació del 25% per a dones maltractades que faci més de sis mesos que son a l'atur.


9.- Moció presentada pels grups polítics municipals PSM-EN i ERAM (MÉS per Pollença) contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants


10.- Moció presentada pels grups polítics municipals CiUxP i IB-Lliga per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL


11.- Moció presentada pel grup polític municipal A per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin


12.- Moció presentada pel grup polític municipal A de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears de l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja


13.- Propostes/Mocions d’urgència


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


2.- Dació de compte de resolucions de Batlia


Sanció ocultada al Patronat de la Residència

psm-pollenca | 24 Octubre, 2014 09:01 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El 9 de juliol de 2012 la Conselleria de Salut va notificar a l'Ajuntament la interposició d'una sanció per l'incompliment del protocol de prevenció de la legionel·losi a la Residència Social de Pollença.

Des de llavors ençà l'equip de govern ha tramitat un recurs d'alçada que fou desestimat en la majoria de les seves al·legacions (només en fou acceptada una de quatre) imposant finalment una multa de 6.900€ a l'Ajuntament per no presentar els certificats de neteja i inspecció anuals, no presentar les analítiques de legionel·la i tenir registres de manteniment de les instal·lacions incomplets.

Aquesta sanció hauria d'haver estat informada i tractada en el si del Patronat de la Residència, on hi tenen representació tots els grups polítics municipals, i hauria d'haver estat aquest organisme, en els seu cas, el que aprovàs els recursos a aquesta sanció (veure estatuts) També, si hagués estat informat, hauria estat aquest Patronat l'encarregat de depurar les responsabilitats en el deure del manteniment de les garanties sanitàries a la Residència.

Han passat més de dos anys des de que es va notificar la sanció i no ha estat fins que el pagament de la mateixa ha estat aprovat a la Junta de Govern l'1 de juliol de 2014 (veure acta) que ens hem assabentat (quan se'ns ha notificat l'acta de la junta, fa poques dates) que existia aquesta sanció. La darrera junta del Patronat de la Residència ha tingut lloc l'1 d'octubre i tampoc es va fer cap menció del pagament de la sanció.

Deploram la manca d'informació que ofereix l'equip de govern en les qüestions en que no hi tenen interés de ser transparents. A més en un cas de deficiències sanitàries en un indret tan sensible com és la Residència. Tot i l'apariència de comunicació que pretén oferir l'equip de govern, aquesta es queda en simple propaganda i es continuen ocultant els temes que no interessa que trascendeixin.

Tornam a reclamar que tant el Patronat de la Residència com la resta d'organismes autònoms (Consell de la Ràdio Municipal, Consell de l'Escola de Música, etc) siguin òrgans de desició reals i que no se'ls buidi de contingut passant per alt els seus estatuts.

També reclamam que en matèria de Serveis Socials, a banda de les grans actuacions, tant el dia a dia de les persones que en son usuàries i al bon funcionament i gestió dels serveis municipals tingui l'atenció que mereix per part dels responsables polítics.

Respecte de les explicacions donades ahir pel batle en els mitjans de comunicació cal dir que tant els fets sancionats com tot l'expedient posterior es varen tramitar íntegrament dins aquesta legislatura, per tant està fora de lloc dir que és una cosa «de la legislatura passada».

També dir que el que s'hagin fet obres que hagin renovat les instal·lacions no té res a veure amb aquest assumpte, donat que la denúncia no va ser per instal·lacions incorrectes, sinó per no per no aplicar els controns de la legionel·la.

Finalment recalcar que a aquestes alçades no té cap sentit que s'intenti desviar la culpa cap als treballadors. Si hi havia cap responsabilitat l'Equip de Govern la va assumir tota quan no va dur aquest tema al Patronat de la Residència, quan no va fer cap expedient d'invastigació dels fets i quan el recurs d'alçada defensa l'actuació municipal. Tanmateix no és aquest el sentit de la nostra denúncia pública, ara ja no és el moment de cercar culpables especialment considerant que el Director de llavors fa temps que ja no hi és. Allò que trobam reprobable és el fet d'haver usurpat al Patronat la seva capacitat d'estar informat i decidir sobre la qüestió, amagant-ho fins que la feina de la oposició ho ha tret a la llum. Una qüestió important ja que, segons en va dir la regidora Cerdà, va influir en la decisió del canvi de Director.

(Nota: Com es pot veure a l'acta de la junta de Govern, a sobre finalment s'han hagut de pagar 7.245 €, la multa amb un recàrrec del 5% per no haver-la feta efectiva en els terminis indicats, una mostra més de deixadesa o premeditat descuid)

Veure notícia a l'Ara Balears

Veure notícia al Diario de Mallorca 

 

 

Comissió informativa 24 d'octubre

psm-pollenca | 23 Octubre, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest divendres 24 hi ha la comissió informativa prèvia al ple de la propera setmana. A continuacuó l'ordre del dia. Com veureu, a banda de les mocions de la oposició i de la resolució de les al·legacions al Catàleg de Patrimoni, hi ha molts de punt referits a taxes i impostos (aquests dies els estam pagant) de cara a l'any que ve. Sehguirà el govern municipal l'estela de Bauzà anunciant una rebaixa generalitzada a pocs mesos de les eleccions? ho veurem.

 

DECRET DE BATLIA NÚM. 1025.- En l'exercici de les competències que l’article 21.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES GENERALS a celebrar dia 24 d’octubre de 2014, a les 12,30 hores a la Casa Consistorial.


Segon.- Ordre del dia de la sessió:


1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 19 de setembre de 2014


2.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic (Expedient núm. 5611)


3.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Jaume Carbonero Malbertí, arquitecte municipal, funcionari de carrera, amb el desenvolupament del càrrec electiu de membre de l’Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


4.- Aprovació, si procedeix, de la dedicació de carrer al metge Jaume Autonell Reig


5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IBI


6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IVTM


7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal IIVTNU


8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal ICIO


9.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal taxa de fems i residus


10.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal taxa de clavegueram


11.- Moció (de MÉS per Pollença) contra la fumigació amb dimilin de la processionària dels pins i per a l’adopció d’alternatives més selectives i menys impactants


12.- Moció per instar a la consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears a reprendre negociacions amb els comitès de vaga; cessament de càrrecs i assumpció de despeses ocasionades que la suspensió del TIL pugui ocasionar als centres que ho necessitin


13.- Moció de sol·licitud al Cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears per l’estricte aplicació de la Llei de Costes en matèria d’infraccions i sancions respecte els fondejos il·legals i altres activitats nàutiques i de platja


14.- Moció per instar al Govern de les Illes Balears per l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació al TIL


15.- Varis”

 

 

 

 

Inscriu-te, presenta't i vota a les primàries de MÉS

psm-pollenca | 20 Octubre, 2014 08:57 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Ben aviat elegirem els candidats de MÉS per Mallorca mitjançant un procés de primàries que ja ha començat. Per aquest mitjà triarem els candidats al Parlament Balear i al Consell de Mallorca.

A l'elecció dels candidats hi poden participar tant els militants dels partits que formen part de MÉS, com els afiliats directament a MÉS, sense haver de fer cap tipus d'inscripció. Els ciutadans no afiliats també hi podeu participar; en aquest cas sí que cal fer una inscripció prèvia, fins al 6 de novembre. Tant els afiliats com els no afiliats poden optar per votar per internet, en aquest cas cal apuntar-se per fer aquest tipus de vot. Tant el vot presencial com el telemàtic es faran efectius el dia 15 de novembre, i a aquests efectes posarem una urna a Pollença per poder fer el vot presencial a un lloc encara per especificar.

Militants i simpatitzants inscrits: Per votar no cal inscripció prèvia pel vot presencial.cal inscripció pel vot per internet.

Per presentar-se com a candidat es necessiten 50 avals pel cap de llista i cap per la resta de la llista.

No militants ni inscrits: cal una inscripció prèvia tant pel vot presencial com pel vot  per internet.

Per presentar-se com a candidat es necessiten 50 avals pel cap de llista i 5 per la resta de la llista.

Inscripcions fins al 6 de novembre.

Votació presencial i per internet el 15 de novembre.

En aquest web feta expressament per les primàries, trobareu tota la informació i la manera de registrar-se.

 

 

 

 

Per l'elecció dels candidats municipals, que es farà després de les primàries al Parlament i al Consell, s'obrirà un termini de presentació de candidatures i l'assemblea anomenarà als candidats o bé es faran primàries si hi ha més d'un candidat.

La construcció de la unitat progressista i sobiranista a Pollença

psm-pollenca | 15 Octubre, 2014 21:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El passat mes de juny varem fer la presentació de MÉS per Mallorca a Pollença amb una crida oberta a partits i ciutadans per participar d'aquest projecte. Evidentment des del PSM ja teníem ben clar que volíem participar d'aquesta unió de forces, i per això volguèrem promoure aquesta presentació i l'obertura a altres partits i independents. Arran d'aquesta crida començaren els contactes amb altres grups municipals. Com es sabut l'entesa amb la secció local de Pollença d'Esquerra Republicana va ser fluïda amb un gran consens entre les militàncies dels dos partits. També hi hagué contactes verbals amb representants d'Alternativa que anaren en la linea de plantejar a PSM i ER unes condicions que recentment ens han fet arribar per escrit. Aquestes condicions les podeu trobar avui al seu blog (veure article a Urxella)


Llavors, l'oferiment que les assemblees de PSM i ER donàrem conjuntament a Alternativa fou la següent, en la linea del ja expressat tant en públic, en la presentació de juny, com en els contactes entre membres de les agrupacions. Un oferiment que feim extensiu, no només a Alternativa, sino a altres partits municipals:


OFERTA DE PSM I ESQUERRA REPUBLICANA PER A UNA CANDIDATURA UNITÀRIA DE L'ESQUERRA PROGRESSISTA, ECOLOGISTA I SOBIRANISTA A POLLENÇA


Els partits que formam MÉS per Pollença, PSM i Esquerra Republicana, hem rebut la proposició de candidatura unitària per a les properes eleccions que ens ha fet arribar per escrit Alternativa per Pollença. Aquesta proposta és la formalització dels contactes més o manco informals que ja havíem tingut abans per tractar la qüestió entre membres dels diferents partits.

PSM i Esquerra Republicana compartim el desig de sumar esforços entre les forces progressistes del municipi per oferir als ciutadans alternatives de govern i mitjans per sentir-se representats que superin el tradicional funcionament dels partits polítics. L'experiència d’aquesta darrera legislatura demostra que el treball conjunt és possible i dona resultats, ja que és molt més allò que compartim per millorar el poble que les dificultats que puguin suposar les diferències ideològiques.

En aquest afany d'ajuntar esforços les agrupacions locals del PSM i Esquerra Republicana varem decidir afegir-nos al projecte de MÉS per constituir un espai comú, assembleari i obert, des del qual treballar unitàriament. Per això varem deixar de banda les sigles dels partits respectius, amb les que ens havíem presentat a les passades eleccions, per constituir a Pollença el referent de MÉS.

El projecte de MÉS és un projecte municipalista, ja que es basa en l'autonomia de les agrupacions locals, però també és un projecte a nivell balear, amb assemblees obertes plenament sobiranes en què tots els ciutadans hi poden participar i decidir. L'assemblea de Mallorca va escollir el nom amb què es presentaria així com la seva executiva en un congrés amb llistes obertes. Per tant MÉS supera l'estructura tradicionalment vertical dels partits i permet la participació directa dels ciutadans, no només a nivell local, sinó també nacional. Aquest és el model que volem que es segueixi també a nivell local, amb un ple poder de l'assemblea i sense quotes dels partits que en formen part.

Fins ara formam part de MÉS el PSM-Entesa, Esquerra Republicana, Iniciativa Verds, l'Assemblea per Sant Joan, els Independents d'Artà, el Bloc per Felanitx, els Independents de Sencelles i Biniali i a la darrera Assemblea de Més vàrem encetar contactes amb Demos+ , així com col·laboracions puntuals amb PartidoX. També nombrosos ciutadans no afiliats que s'han afegit al projecte de MÉS. Per tant MÉS és un espai prou ampli per encabir diferents sensibilitats que tinguin el progressisme, l'ecologisme i el sobiranisme com a eixos d'actuació. En aquesta projecte ens sentim representats i no volem renunciar a l’aspiració que la formació que ens representi a Pollença actuï en l'àmbit d'actuació autonòmic i nacional amb un projecte coherent.

Per tant les agrupacions a Pollença del PSM i Esquerra Republicana consideram que la passa en favor de la unitat l'hem començada a donar participant del projecte de MÉS i creiem que seria molt positiu que altres formacions amb les que compartim molts punts de vista, com és Alternativa mateix, també es fessin seu el projecte. D'aquesta manera la unitat de l'esquerra local servirà a la millora del benestar dels pollencins, però també contribuirà proposant alternatives a la societat balear, de la qual formam part. No ens volem inhibir dels problemes que afecten tots els illencs, sinó, ben al contrari, contribuir a la seva solució, i per fer-ho la millor eina de què fins ara disposam és MÉS.

Per tant la nostra aposta per la unitat la reiteram i animam a Alternativa a avançar cap a la confluència, participant amb el PSM i ER del projecte il·lusionant que és MÉS per transformar la societat pollencina i també balear, un projecte que entre tots feim dia a dia i en què totes les aportacions hi compten.

 

Finalmet Altenativa ens ha fet arribar un acord de la seva assemblea que ens anuncia la seva voluntat de no participar del projecte de MÉS i continuar per separat. Lamentam aquesta posició, ja que pensam que les propostes que ens feren arribar encaixen àmpliament en el projecte de MÉS, tot i respectar absolutament la seva desició. Continuam pensant que els pactes no son una exposició de punts inamovibles, sino un procés d'acostament que arriba a bon port si hi ha voluntat d'arribar a concensos per les dues bandes. Encara queden mesos per les eleccions, la primera fita a la que hauria de fer front el projecte unitari, i per tant encara hi ha marge per fer propostes d'unitat per fer un ajuntament i un poble millor. I fins i tot després d'aquesta data el procés d'acostament és possible i desitjable.

 

 MÉS està servint a Mallorca com a eina per la unitat progressista i sobiranista entre diferents forces i ciutadans, en un projecte pensat més enllà d'unes eleccions. A Pollença també avança en aquest sentit.

 

 

 

La NO peatonalització del Moll

psm-pollenca | 15 Octubre, 2014 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

En el món de la política sovint no es diuen les coses pel seu nom, sinó amb altres que sonen millor. Això és el que ha passat en la mal anomenada peatonalització de la primera línea del Port de Pollença. Allò que en principi es va plantejar com recuperar  tot l‘espai fins ara destinat als cotxes en el que era una autèntica carretera per destinar-lo als vianants s’haurà convertit en eixamplar la vorera del costat  dels edificis i poca cosa més (que no vol dir que sigui poca feina).

Es va fer un estudi tècnic de mobilitat per part d’una empresa independent –amb el seu corresponent cost econòmic- que va proposar un model de circulació basat en bucles d’un sol carril que només permetrien circular per trams, sense possibilitat de recórrer tota la primera línea en cotxe. Aquest sistema, que s’aplica al Molinar de Palma, era el proposat per pacificar al màxim la circulació, però ja renunciant a la peatonalització.

Després de la pressió feta per UMP l’equip de govern va tornar a renunciar al model de bucles, encara que oficialment mai ens han dit quin serà ara el model circulatori. En les diverses preguntes al Ple formulades al respecte sempre han dit que no està decidit i que es podrà ajustar a diferents models de circulació. Pel que sembla, emperò, serà un sentit de circulació d’entrada al Moll des de Llenaire.

Els partits de la oposició varem pressionar per tal que s’incrementés el pressupost i els acabats de la vorera de mar fossin de més qualitat que els que es pretenien posar. Això s’ha fet parcialment. En canvi, tant el carril de circulació, com els aparcament, com el carril bici seran asfaltats (l’asfalt el posa el Consell com a darrera obra en aquesta carretera, per cedir-la a l’Ajuntament a canvi de la circumval·lació). Res de llambordes per cotxes com hi ha en altres passejos.

Finalment, després d’anunciar que les obres es començarien a finals de 2013, sembla que es començaran aquest hivern (gener de 2015, diu UMP) i es faran en dues fases –dos hiverns- (veure notícia). Probalement, si s'ha de començar al gener, el més raonable ja seria començar-ho al novembre de 2015 per no perjudicar la emporada turística amb les obres. Per poder començar abans l’Ajuntament haurà de donar la llicència a l’obra –ja que la fa un organisme diferent, el Consorci de Places Turístiques- i s’haurà de licitar l’obra, amb tot el procés que això suposa. A dia d’avui encara no s’ha donat la llicència per manca d’algun dels informes necessaris d’altres administracions. Després l’Ajuntament haurà de sol·licitar a Costes una concessió, ja que la carretera ocupa el Domini Públic.

I amb tot això la informació més actualitzada que tenim és la que coneixem de la reunió del propi batle i tècnics municipals amb UMP i d'haver anat personalment a revisar l'expedient. Ens sembla bé que s’informi amb detall als partits del projecte, però el lloc adequat  seria una junta de portaveus amb tots els partits; la darrera que es va fer d’aquesta manera va ser l’any 2012 -ja ha plogut-. No és de rebut aquest tracte preferent d’UMP tan sols justificable pel seu pacte de col·laboració amb l’equip de govern i el possible pacte preelectoral amb el PP.

El “projecte estrella de la legislatura” en paraules del propi batle (que ja no s’acabarà dins aquesta legislatura) hagués requerit major transparència, participació ciutadana i consens, però això a aquestes alçades ja és demanar peres a l’om, i ja haurà de ser un altre consistori el que actuï pensant en tots els ciutadans del municipi i no només en una part.

"Salvo aquellos expresamente autorizados, los vehículos dejarán de circular por la primera línea del Moll.", anunciava la premsa. Finalment els cotxes continuaran passant per davant la mar.

 

Preparant l'assemblea d'octubre: Feim Pollença!

psm-pollenca | 10 Octubre, 2014 07:43 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Com ja hem anunciat , el proper dillluns 13 tindrem l'assemblea oberta sobre Urbanisme, Patrimoni, la ocupació dels espais i edificis públics, i projectes puntuals com puguin ser la Peixateria o la Peatonalització. Aquests temes poden semblar àrids per la ferragosa documentació que de vegdes suposen, com puguin ser els del nou Pla General o el Catàleg de Patrimoni. Procurarem que l'assemblea tracti els elements concrets que son més perceptibles pels ciutadans: on posar les zones verdes i com pagar el seu cost, quines mesures es poden prendre per fer que els edificis amb valor patrimonial no es deteriorin i afavorir el seu manteniment, fins a quin punt s'ha de permetre la ocupació de la via pública, que n'hem de fer d'edificis com la peixateria, quin caràcter hauria de tenir la primera linea del Moll... o totes les qüestions que els participants vulguin exposar.

Una assumpte que ens ha arribat a través del Facebook en base a una notícia apareguda ahir és el debat sobre qué se n'ha de fer dels fars que hi ha en el terme municipal, ara que Ports pretén cedir-los a empreses privades perque els explotin turísticament.

De tota manera, tornam a posar a la vostra disposició alguns documents relacionat amb les qüestions que poden tractar-se a l'assemblea:

Documents de l'Aprovació Inicial de la revisió del Pla General. Veure presentacions divugatives de les jornades fetes al Club Pollença, aqui.

Documents de l'Aprovació Inicial del Catàleg de Patrimoni.

Aprovació Inicial de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública.

Concurs d'idees d'edifici públic a la peixateria.

Projecte de peatonalització de la primera linia del Moll.

Cal recordar que la revisió del Pla General resta en exposició pública fins al 20 d'aquest mes, podent-se fer al·legacions. El Catàleg de Patrimoni ja va sortir a exposició pública i ara falta que l'Ajuntament resolgui les al·legacions que se varen presentar per poder procedir a l'aprovació provisional (prèvia a enviar-lo a reviar al Consell, que farà, en el seu cas, l'aprovació definitiva). Les aprovacions inicial d'aquests dos instruments han suposat el que s'anomena "suspensió de llicències", que vol dir que els projectes d'obra, per poder ser autoritzats, han de cumplir tant amb la nova normativa com amb la vella, i si això no és possible per ser contradictòries, es suspens l'atorgament de la llicència. Aquest règim dura fins que la nova normativa s'aprova definitivament i la vella deixa de tenir vigència, o bé passen dos anys i la suspensió decau, havent-se d'aplicar només l'antiga normativa.

Respecte de la ocupació de la via pública, recordem que al 2012 es va redactar una nova ordenança amb molta pressa per part de l'equip de govern que no s'ha aprovat mai, pero després de presentar-hi propostes de millora encara no s'ha resolt a aquestes alçades de la legislatura.

Els projectes per a la Peixateria ja han estat presentats i examinats pel jurat que va designar l'Ajuntament. Veurem com es farà per cumplir amb la moció aprovada que prescribia la realització d'un procés de participació coiutadana per a escollir el projecte que s'hauria de dur a la pràctica.

Vos esperam el proper dilluns per parlar de tot plegat, d'una manera planera i evitants els tecnicismes, per entre tots traçar les linies del que hem de fer amb Pollença en els propers anys.

 

 

 

Assemblea d'octubre de MÉS per Pollença: Feim Pollença !

psm-pollenca | 07 Octubre, 2014 09:34 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El proper dilluns celebrarem l'assemblea d'octubre de MÉS per Pollença. Les assemblees de MÉS son obertes a la participació, no tan sols dels militants i simpatitzants dels partits que en formen part, sinó també a tots els ciutadans. L'assemblea és qui té la capacitat de decidir sobre el que es tractarà, amb independència que des del grup de coordinació es proposi un tema per cada reunió. En aquesta ocasió el tema és com fem el nostre entorn immediat, com construïm o protegim els carrers dels nuclis o el sòl rústic, com gestionam el patrimoni històric i artístic i fins i tot com en fem ús mitjançant la ocupació de l'espai públic.

Urbanisme, patrimoni, ocupació de l'espai públic i obres municipals o privades significatives. Tractarem aquestes qüestions des del punt de vista dels ciutadans no necessàriament experts en la matèria, però que finalment gaudeixen o pateixen el resultat d'aquestes polítiques. D'aquesta manera aportarem idees per les al·legacions al Pla General que es poden presentar fins dia 20 d'aquest mes.

Assemblea MÉS per Pollença

Feim Pollença: Urbanisme, Patrimoni, Ocupació de l'espai públic, Peixateria...

Dilluns 13 d'octubre

De 20'30 a 22h. Fundació Dionís Bennàssar.

Carrer de la Roca 14. Pollença

 


 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb