"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Pressupost pre-electoral (Ple de febrer I)

psm-pollenca | 27 Febrer, 2015 12:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dimarts passat es va celebrar el ple de febrer amb dos punts destacats: el pressupost de 2015 i l'exclusió de cinc cases del Passeig Voramar del Moll del Catàleg de Patrimoni.

El nostre regidor Tomeu Cifre no va poder assistir al Ple per motiu de malaltia, però de tota manera farem una anàlisi del que va ser el ple i el nostre punt de vista. També faltaven, amb justificació, Teresa Ferré (PI) i Javier Barba (PSOE).


El pressupost.

1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació, i plantilla, de l’exercici 2015.

Es tracta d'un pressupost continuista, com el mateix equip de govern PP-PI es va encarregar de dir, amb incorporació de partides de feines pressupostades l'any passat i que no s'han executades així com amb un llistat d'inversions noves. El gruix de les inversions s'incorporaran fora del pressupost, emperò, com a inversions financerament sostenibles. L'equip de govern va aprofitar per fer un balanç triomfalista de la seva gestió econòmica durant la legislatura amb una clara perspectiva electoralista.

Cal recordar que la baixada del deute i l'escurçament dels terminis de pagament a proveïdors són una constant a tots els ajuntaments de Mallorca, que ve provocada per dos fets: la «austeritat», que ha suposat que s'hagi fet molt poca inversió i especialment molt poca millora dels serveis municipals, amb àrees molt poc dotades de personal i d'activitat, i la pujada de l'IBI, que tot i la darrera baixada aprovada, en el global de la legislatura haurà suposat una important pujada. A Pollença hi hem d'afegir el que es recapta en infraccions urbanístiques, que aquesta legislatura ha augmentat considerablement:


Recaptació IBI rústica: liquidació 2014: 1.531.159,40 E. Previst 2015: 1.330.000,00 E.

Recaptació IBI urbana: liquidació 2014: 8.003.268,13 E. Previst 2015: 7.130.000,00 E.

Multes urbanístiques: liquidació 2014: 3.111.812,21 E. Previst 2015: 500.000,00 E.


Com es veu del diferencial entre el que es preveu per multes i el que realment es cobra és d'allà on surt una part molt important del romanent de tresoreria (sobrant).

El pressupost de despeses total és el seguent, per àrees:

 

  2014 2015 Dif. Var.
 Deute Públic 899.035,00 645.020,00 -254.015,00 -28,25%
Seguretat i ordre públic 2.613.542,89 2.667.439,16 53.896,27 2,06%
Ordenació del trànsit i estacionament 505.000,00 0,00 -505.000,00 -100,00%
Protecció civil 22.150,00 16.000,00 -6.150,00 -27,77%
Obres i serveis 1.148.513,67 1.182.169,55 33.655,88 2,93%
Urbanisme 4.419.418,73 1.787.003,91 -2.632.414,82 -59,56%
Vies públiques 980.000,00 0,00 -980.000,00 -100,00%
Clavegueram 189.889,44 190.000,00 110,56 0,06%
EMSER 3.233.700,00 3.572.000,00 338.300,00 10,46%
Neteja viària 840.000,00 860.000,00 20.000,00 2,38%
Cementiri i serveis funeraris 35.400,65 34.708,93 -691,72 -1,95%
Enllumenat públic 350.000,00 0,00 -350.000,00 -100,00%
Medi ambient 391.318,65 431.755,01 40.436,36 10,33%
Assistència mèdica farmacèutica 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00%
Assistència social primària 1.045.241,85 1.024.365,33 -20.876,52 -2,00%
Assistència sanitària 34.887,21 0,00 -34.887,21 -100,00%
Ensenyament 517.772,20 517.336,63 -435,57 -0,08%
Cultura 368.585,02 386.865,42 18.280,40 4,96%
Normalització lingüística 70.830,04 116.406,68 45.576,64 64,35%
Biblioteques 113.497,25 118.540,18 5.042,93 4,44%
Museus 111.500,00 106.000,00 -5.500,00 -4,93%
Mediació cultural 28.431,74 34.199,76 5.768,02 20,29%
Arts escèniques – Festival 303.134,00 311.000,00 7.866,00 2,59%
Joventut i oci 39.380,00 44.380,00 5.000,00 12,70%
Festes populars 278.000,00 301.000,00 23.000,00 8,27%
Esports 755.047,19 747.574,92 -7.472,27 -0,99%
Turisme 298.319,57 304.406,01 6.086,44 2,04%
Comerç 20.000,00 22.000,00 2.000,00 10,00%
Fires 70.000,00 75.000,00 5.000,00 7,14%
Informació i promoció turística 270.000,00 0,00 -270.000,00 -100,00%
Conservació de camins 33.719,59 20.000,00 -13.719,59 -40,69%
Infraestructures 405.500,00 400.000,00 -5.500,00 -1,36%
Noves tecnologies 244.300,00 206.850,00 -37.450,00 -15,33%
Membres de govern 346.632,84 362.235,10 15.602,26 4,50%
Administració general 1.891.534,37 2.227.877,13 336.342,76 17,78%
Neteja edificis 477.372,81 485.041,17 7.668,36 1,61%
Participació ciutadana 206.244,40 197.936,74 -8.307,66 -4,03%
Administració financera 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00%
Gestió del patrimoni 1.678.000,00 0,00 -1.678.000,00 -100,00%
         
  25.975.899,11 20.135.111,63    

 

En el seu discurs triomfal l'equip de govern es va oblidar de mencionar les objeccions de l'informe d'intervenció, que deixa clares moltes mancances en matèria econòmica d'aquest Ajuntament: la manca de criteris objectiu per pagar els complements de productivitat al personal o com es resoldrà el fet que a partir del mes de juny només hi podrà haver dos dels quatre treballadors eventuals (càrrecs de confiança) que hi ha actualment. Tampoc varen fer cap menció a les moltes mocions aprovades durant aquesta legislatura i a les que no s'ha destinat pressupost per executar-les. El cas més sagnant és el de Cala Sant Vicenç, que va tenir 200,000eur. Pressupostats l'any 2013 per manteniment que no es feren servir, s'incorporaren al 2014 sense tampoc invertir-los i finalment han caigut del pressupost; ara es farà un projecte per avaluar les necessitats de Sant Vicenç, projecte que a hores d'ara ja s'hauria d'estar executant.


També ens assabentarem de l'acord amb UMP pel pressupost (s'estan posant les bases per un acord PP-UMP de cara a les eleccions), on aquest partit dona el seu suport a canvi d'una pista de futbet nova (després d'haver-se demolit la que ja existia, tota una mostra de descontrol i improvisació) i d'una partida per fer un projecte de pavelló pel Moll (amb el pavelló de l'Institut amb goteres, cal mantenir el que es té i aprofitar-ho abans de plantejar-se nous edificis).


En definitiva, un pressupost de tràmit, on la seva principal virtut és que s'aprovi al febrer i això permeti al proper equip de govern modificar-lo i fer un bon pressupost pel 2016. En cas d'haver pogut votar ens haguéssim decantat també per l'abstenció, ja que aquest pressupost no és el que haguéssim fet i l'intentarem millorar amb al·legacions.


Aprovat. A favor 10: PP, PI, UMP – En contra: 2, A – Abstencions: 2, ER, PSOE

 

En el proper article tractarem de la desprotecció dels edificis del Passeig Voramar i la resta de punts. 

 

 

Cala Sant Vicenç s'ha quedat sense partida per inversions. Haurà d'esperar millors temps i exigirem la redacció del projecte que ara s'anuncia

 

Avui ple ordinari de febrer amb el pressupost 2015

psm-pollenca | 24 Febrer, 2015 11:10 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Avui es celebrarà el ple ordinari de febrer, que s'ha avançat a dimarts pels dies de vacances escolars a partir de dijous i fins dilluns.

El tema principal és el pressupost pel 2015.


I.- PART RESOLUTIVA


1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació, i plantilla, de l’exercici 2015.


Podeu veure tota la documentació relativa al pressupost 2015 aquí.

Es tracta d'un pressupost continuista, per garantir l'execució de despeses que ja s'havien previst l'any passat i algunes inversions noves veis a continuació. Conté alguna gran mancança com és la caiguda de la partida per a millores a la Cala, que al 2013 va ser de 200.000eur i ara ja només es preveu una partida per redactar un projecte de millores, però no per fer les inversions.
Tanmateix el gran gruix de despesa en inversió es fa amb la figura de «despeses econòmicament sostenibles» que s'aproven a banda del pressupost i que ja haurà de ser el proper ajuntament el que decideixi en funció de les seves prioritats.

En la banda dels ingressos s'ha de destacar que el gran gruix ve per la banda de la Contribució (IBI) i de les multes per infraccions urbanístiques.

 

 

 

 


2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic.Veure


Es tracta d'una cessió feta a l'any 1998, de la prolongació del carrer Camila Pers, que ara s'ha volgut registrar i se n'han donat compte que les superfícies no quadraven i s'ha d'esmenar l'error.


3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença. Veure


L'equip de govern vol treure del catàleg un bon grapat de cases antigues de primera línia del passeig Voramar del Port, en contra del que va aprovar el ple de l'Ajuntament i anteriorment ja havia exigit el Consell de Mallorca.


4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol. Veure


Es tracta d'instar a la regularització d'aquests lloguers exclosos de la Llei Turística, com son els d'apartaments en blocs d'habitatges.


5.- Propostes / Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT


1.- Informació de Batlia


2.- Dació de compte de resolucions de Batlia


3.- Precs i preguntes

 Volen treure sis edificis singulars delsPAsseig Voramar del Catàleg d eProtecció d'Edificis

 

 

 

Al·legacions a la "semipeatonalització".

psm-pollenca | 23 Febrer, 2015 11:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

 

Gràcies a que des del PSM-MÉS per Pollença varem fer un escrit (veure) per recordar tant a l'Ajuntament com a la Conselleria de Turisme que calia fer un període d'exposició pública per complir amb la llei i permetre que qualsevol ciutadà pogués fer al·legacions, finalment l'Ajuntament va obrir aquest període. A partir d'aquí tant els partits, ciutadans o altres entitats com el GOB han pogut fer aquestes al·legacions.  Si no hagués estat així l'Ajuntament s'exposava a que es pogués impugnar la licitació o a haver de indemnitzar a l'empresa adjudicatària de les obres si després es feien canvis o s'anul·lava la licitació.

La «peatonalització» havia de ser el «projecte estrella» de la legislatura i des de fa dos anys ens van anunciant un començament imminent (veure la premsa) que no arriba. Les darreres intencions eren començar aquest principi d'any, fins i tot arriscant-se a no ser-hi a temps pel començament de la temporada turística. Els fets s'han imposat i l'equip de govern ha renunciat a començar les obres fins al proper mes de novembre. El retard en aquest començament cal atribuir-lo a la manca de coordinació entre el Govern Balear, el Consell Insular i l'Ajuntament per impulsar el projecte.

En les nostres al·legacions a aquesta «semipeatonalització» ens centram en dos aspectes bàsicament:

1.-Que el projecte no s'ajusta a allò que deia el Pla General ja des de l'any 1990 i que va justificar la via de circumval·lació: que s'havia de fer una primera línia per a vianants. Una primera línia on hi puguin passar tots el cotxes i tots els autobusos que vulguin no és una via per a vianants. No s'ha complit amb l'estudi de mobilitat i no s'han previst les vies de segona línia que permetrien rebaixar el trànsit i els aparcaments per la primera. La peatonalització s'ha convertit en un simple eixamplament de la vorera del costat de les cases amb una rentada de cara a la resta, però com a passeig el guany no és significatiu.

2.-En els aspectes tècnics que venen a reforçar el que dèiem abans. Un vial amb places d'aparcament en bateria i carril bici damunt la calçada és perillós. Es volen posar massa coses allà mateix en el que en teoria és un passeig per vianants. Els vehicles que aparquen aturen el trànsit i posen en perill els ciclistes i el radi de gir dels cotxes per aparcar és massa forçat, obligant a envair en carril bici.

Tot plegat mereix un replantejament i una revisió del Pla General. Tot és modificable i discutible, però s'ha de fer seguin el camí previst legalment, no passant-se pel folre el Pla General, que aporta una visió de conjunt del que ha de ser el municipi, i no actuar per la via dels fets consumats. El projecte de la peatonalització s'ha de replantejar per convertir la primer línia en un espai realment destinat a les persones.

A continuació pots veure les al·legacions al projecte completes, apretant "segueix":

 (Segueix)

Presentada la candidatura de JUNTS AVANÇAM

psm-pollenca | 19 Febrer, 2015 23:45 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després de que passat dimarts l'assemblea de MÉS per Pollença aprovas el document de pacte per una coalició preelectoral (con també ho feren les agrupacions locals de PSIB-PSOE i Esquerra Republicana), ahir dijous es va presentar públicament el projecte JUNTS AVANÇAM.

JUNTS AVANÇAM és una candidatura municipal progressista i circumscrita al municipi de Pollença a les eleccions municipals de maig de 2015, a partir de la formula de coalició electoral amb el suport de ciutadans independents i de les formacions polítiques MÉS per Pollença, PSIB-PSOE i Esquerra Republicana.

JUNTS facilitarem a la ciutadania una nova candidatura unitària que eviti la divisió i fragmentació del vot progressista que a la vegada pugui ser una eina útil i necessaria, per a donar veu a les preferències i inquietuds dels ciutadans. Aquesta candidatura es fruit de quatre anys d’oposició conjunta i de la voluntat d’incorporar persones independents compromeses amb la nostra societat.

AVANÇAM cap a una nova manera d’entendre la política municipal, a partir de la transparència, de la participació ciutadana i de la gestió eficaç dels recursos públics. El poble necessita donar una passa endavant per recuperar la posició capdavantera, el prestigi turístic i cultural i ser el motor d’excel·lència socioeconòmica.

Ahir es va presentar l'acord de pacte i la persona que encapçalarà la llista, l'independent Miquel Àngel March. Més endavant es concretarà la resta de la llista i el contingut del programa electoral, que farem amb la participació dels ciutadans.

La presentació va comptar amb el suport dels actuals regidors de MÉS per Pollença, Tomeu Cifre, del PSIB-PSOE, Toni Cànaves i d'Esquerra, Miquel Àngel Sureda.

 

 

 

 


 

Aquest dimarts 17, assemblea per una candidatura unitària.

psm-pollenca | 16 Febrer, 2015 10:40 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dimarts ens reunirem per debatre la possbilitat d'acord per un pacte ampli de caire progressista per concorrer a les eleccions municipals del proper mes de maig. Aquesta possiblitat ja va sortir en l'assemblea de gener i durant aquestes setmanes s'ha anat concretant i cal prendre una decisió.

També organitzarem diversos aspectes de la campanya de MÉS a Pollença i la coordinació dels voluntaris.

L'assemblea es durà a terme al local del restaurant "La Fusteria" (obert aquest dimarts només per aquesta assemblea)

De 20 a 21,30h

Dimarts 17 de febrer.

 


 

Fes el programa de MÉS per Mallorca

psm-pollenca | 13 Febrer, 2015 09:44 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

A MÉS per Mallorca estam fent el progtrama amb els ciutadans. Ja han sortit els diferents esborranys que ara tots podem millorar amb les nostres propostes. Anima't tant a fer-hi esmenes com a participar de les assemblees sectorials.

 

De dia 12 a dia 22 de febrer farem setze assemblees obertes per aprovar els diferents eixos del programa.

Com a ciutadanes i ciutadans estam farts de les polítiques nefastes que destrueixen la nostra economia, la nostra societat, la nostra terra i la nostra cultura. Per sort, el maig d’aquest any tindrem l’ocasió de fer fora aquells que governen pels interessos d’uns pocs i no per l’interès de la societat. Ja ho tenim ben a prop.

Per tal de debatre i aprovar definitivament les propostes de MÉS en tots els àmbits rellevants i configurar un programa de govern creïble i seriós, que permeti un canvi profund, hem organitzat una sèrie d’assemblees obertes a la ciutadania per elaborar la versió definitiva del programa.

El dia 7 de març, tendrà lloc l’acte d’aprovació del conjunt del programa, però ja no s’hi podran fer aportacions. El moment per dir la teva sobre el tema que t’interessi és a les assemblees temàtiques que tendran lloc del 12 al 22 de febrer.

A continuació trobareu les dates de les assemblees així com els documents proposats pel debat. No dubteu a fer-ne difusió per a què tothom que vulgui pugui participar a les assemblees.

 PROGRAMA

 
 
 

La política de col·locació del Partit Popular

psm-pollenca | 09 Febrer, 2015 13:03 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Un nou article del nostre company Joan Ramon Bosch. Si ens voleu fer arribar qualque article teniu a la vostra disposició una secció en aquest blog. Enviau-lo a mesperpollenca@gmail.com.

 

Sense voler entrar en les capacitats dels familiars de càrrecs electes del Partit Popular, sembla que aquesta legislatura el Govern Balear, amb majoria absoluta del PP,  ha convertit en un fet habitual una pràctica tan antiga que ja existia a la Roma del Cèsar: el nepotisme.

Al principi de la legislatura ja vèiem com la companya sentimental de l’exconseller de Turisme dimitia del seu càrrec després de transcendir que el mateix Delgado l’havia col·locada. De fet aquest càrrec l'ocupà després la dona del tinent de batle d'Urbanisme a Cort. A més, dins l'equip de Delgado hi havia la dona del diputat popular Fernando Rubio. Curiós, si més no, sembla que el mèrit de parentiu era determinant en les meritacions.

També al Departament de Presidència, conselleria al capdavant de la que hi ha Antonio Gómez, hi trobam la dona de l’actual batle d'Escorca -qui va succeir en el càrrec al propi Gómez-, el també càrrec del PP Antoni Solivellas. A més, dins aquesta conselleria hi treballa també la parella de l’assessor de Participació Ciutadana a Cort .

Altres casos són el de la filla del cap de gabinet de José María Rodriguez com a directora de l’Institut de Joventut; així mateix, la cosina de la presidenta del Consell Insular de Mallorca treballa al gabinet del President del Parlament, Pere Rotger, i la germana del regidor a Cort, Julio Martínez, treballa d’administradora al Teatre Principal.

Podríem continuar i ben segur que hi trobaríem més relacions, però el que sembla prou evident és que aquesta legislatura del Partit Popular no haurà suposat una millora per a moltes famílies quant a llocs de feina, ni tampoc en la relació entre sou i nivell de vida -consider que això fins i tot ha empitjorat-, però el que sí que sembla cert és que molts de polítics del Partit Popular sí que han aconseguit millorar la situació laboral dels seu entorn familiar.

 

 

"Aquest és el meu nebot Skippy. És el teu nou cap".
El nepotisme és una manera amable de dir "no tens cap possibilitat de promocionar en la teva feina".

 

 

Asfaltant el patrimoni i la història.

psm-pollenca | 06 Febrer, 2015 09:30 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

És molt fàcil dir que s'aposta pel l'excel·lència turística, la cura del patrimoni o símplement per defensar "lo nostro", però de dir-ho a fer-ho hi ha una gran diferència. Es veu en la darrera tongada d'asflatats de carrers del municipi, una feina que hauria de ser constant durant la legislatura, però que s'ha deixat pel darrer alé del mandat a fi que la gent tengui ben present qui va asfaltar el seu carrer a l'hora d'anar a votar. Enmig de l'eufòria asfaltadora l'equip de govern s'ha oblidatd'unes "minucies", emperons que no havien d'alterar ni un milímetre l'afany asfaltador, faltaria més.

Es tracta dels carrers del Centre Històric de Pollença, aquells que ja al mes de maig, durant el debat dels pressuposts 2014, vàrem demanar que s'empedrassin (veure), per anar completant la rehabilitació del centre, aparcada des de fa ja quinze anys. Llavors la resposta va ser que NO, però que es faria més endavant, acceptant la necessitat d'anar completant aquests empedrats en alguns carrers cèntrics.

Aquests dies hem pogut observar, estorats, que de tot allò que se'ns va dir, res de res. Aquests carrers del centre s'han tornat a asfaltar sense aturar-se ni un minut a plantejar-se si hagués estat millor aprofitar per arreglar les infrastructures (canonades i conduccions aèries i subterrànies) i fer els empedrats en alguns d'aquests carrers. Sí, en cert, estaven molt deteriorats, però ja estam cansats d'haver d'escollir entre dolent i pitjor amb aquest equip de govern; volem l'excel·lència pel nostre municipi, volem el millor, i el millor era fer ja aquests empedrats i no gastar doblers en hipotecar el futur.

Com sempre diran que "posam pegues", que sempre trobam... Però en aquest cas no es tracta ja només de l'opinió de MÉS per Pollença. Es que el mateix equip de govern fa només uns mesos, al passat mes de maig, va aprovar que els carrers VR (entre ells el dels Àngels, Picó i Campamer, Mercat...) s'han d'empedrar. L'actuació que ara s'ha fet no és de simple reparació o tapar clots, és una operació integral de reasfaltat, per tant  s'ha d'aplicar la normativa municipal, i la normativa diu que s'ha d'empedrar. Això ja no és la nostra opinió, són fets objectius. Textualment el Pla General inicialment adaptat al Pla Territorial diu:


"A les vies de circulació restringida VR, es permet només el trànsit de cotxes pels residents i vehicles d’emergència. (...). El paviment serà empedrat de pedra viva formant canaló central o lateral per escórrer les aigües pluvials per superfície. En bandes laterals es preveurà el pas de xarxa d’aigua per una banda i d’electricitat i telecomunicacions per l’altre."

 

Una més de falta de sensibilitat i respecte cap a la història. El Patrimoni i la normativa, pels altres. Que no els espenyi una foto al diari.

 

El Carrer del Àngel, un dels més fotografiats de Pollença, es queda sense empedrat qui sap per quants anys

 

 
Carrer Ramón Picó. El contrast amb la zona empedrada fa mal a la vista.
 
 
 
Carrer dels Àngels abans de ser mai asfaltat (foto cortesia César Samarini)
 
 
 
Pla General aprovat inicialment fa uns mesos, allà on es veuen els carrers VR que han de ser empedrats.
 
 
 
 

 

Cal un canvi en l'obscur futur de l'educació.

psm-pollenca | 04 Febrer, 2015 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Continuam amb dos articles del nostre company Joan Ramon Bosch. Com sabeu ens podeu fer arribar els vostres articles a mesperpollenca@gmail.com; teniu a la vostra dispoció aquest espai.

 

Els darrers dies, hi ha hagut certes dades referides a la població més jove de les Illes Balears, que com a mínim, conviden a la reflexió. Segons aquestes dades, fa una dècada el 34% dels nins i nines d'entre 18 i 24 anys, no tenien estudis postobligatoris, un percentatge que, deu anys desprès, s'ha reduït fins al 22 %. L'objectiu fixat per Europa per el 2020 és del 15%, per tant encara amb molt de recorregut per arribar a aquest, però si més no, sembla una millora.

Podem debatre molt sobre com entenem una bona educació i por ser complicar arribar a un acord general. Un pacte educatiu sembla totalment necessari. Però l'indicador d'abandonament escolar, no admet molts matisos, és un indicador sagnant que amenaça l'horitzó vital del 22% dels joves i la viabilitat de la nostre societat, en una economia anomenada del coneixement.

Per altra banda, a les illes Balears, es calcula que al voltant d'un 31,5 % de la població d'entre 16 i 25 anys (unes 31.394 persones) ni estudia, ni treballa, fet que, considero, qüestiona la tasca dels sistemes públics d'ocupació. Això a més, ens obri un escenari en què alguns joves, desprès d'abandonar el sistema educatiu, s'enfronten a una incapacitat per incorporar-se al món laboral. Aquest és un fet que cal considerar com a freu, i en el que cal la implicació de les institucions, doncs aquest fet, afecta l'augment del risc de pobresa de manera directa.

La nostra comunitat no requereix d'invents com el TIL, que tant des del món educatiu, universitari, com des de la mateixa societat, era rebutjat. Ningú es manifesta en contra de que els nins i nines de la nostre comunitat augmentin la seva competència en Anglès, però ningú dona suport a «xapusses» fetes amb improvisació i imposició. Sembla necessari un pacte educatiu en que tots els agents implicats tinguin veu, els sistemes educatius precisen consens, no imposicions de polítics que poc o cap coneixement tenen de la realitat dels centres. Les polítiques d'ocupació, requereixen d'implicació entre tots, món empresarial, institucions, sindicats, però és clar que cal un canvi, doncs el fracàs del proposat fins ara sembla evident.

Per això, consider que incidir en el mateix camí, ens aboca a un futur obscur, i cal plantejar un horitzó MÉS encoratjador.

 

 

 

 

Respostes de gener: Centre de Salut, denúncies, cavallets, etc...

psm-pollenca | 03 Febrer, 2015 09:57 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquestes foren les preguntes que havíem presentat des del PSM-MÉs per Pollença al passat Ple i les respostes que ens donaren. En verd els comentaris que hi afegim.

 

 1. En les obres que es realitzen al Museu de Pollença, allà on s'està afectant als murs -obrint portals- i al subsol -amb un fosat per l'ascensor- s'ha fet cap tipus de control arqueològic, preceptiu en aquest tipus d'obres? S'ha fet cap tipus de tramitació amb Patrimoni?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). S'ha revisat per part dels tècnics directors de les obres i dels tècnics del Museu. No hi ha res que doni mostres de restes arqueològiques.

 2. És coneixedor l'Ajuntament del profund malestar que existeix entre els professionals i els usuaris del Centre de Salut de Pollença donat el precari estat de l'edifici? L'Ajuntament té previst fer cap tipus de gestió o de millora?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). Es fan feines a l'edifici de les que es passa la factua a la Conselleria de Salut. Es preveu una ampliació del centre que s'ha inclosa en el Pla General.

  El Pla General només està aprovat provisionalment, poden passar anys fins a la seva aprovació definitiva. Tampoc no hi ha cap partida pressupostària prevista en l'esborrany de pressupost pel 2015.

 3. Arran dels darrers casos d'enverinaments de cans a Llenaire, perquè s'ha pres la mesura d'obligar als cans a dur morrió en aquella platja, que està específicament destinada al bany dels cans? Quines altres mesures es pendran per evitar els enverinaments?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). No és comptència de l'Ajuntament, sino del Seprona (Guàrdia Civil). L'Ajuntament col·labora amb la policia local; la obligacio de morral fou iniciativa dels tècnics i els sembla una bona mesura de protecció dels cans per tal que no s'enverinin.

  No sembla que als propietaris dels cans els hagi agrdat massa aquesta mesura i no s'explica que no sigui només voluntària.

 4. Té clar l'Ajuntament quina parcel·l és la que es va comprar a devora Can Escarrintxo, vistos els dubtes que s'han suscitat arran de les parcel·les?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). Sí, ja ho han esrinat. La finca registral comprada per l'Ajunatment no estava ben cadastrada i d'aquí el dubte, però ja es té clar.

 5. Creuen que és una necessitat i una prioritat susbtituir les figures dels actuals Cavallets de Sant Sebastià, quan no presenten un estat de degradació que exigeixi la seva substitució? Amb quins assessoraments i informes tècnics compten per justificar la desició de substituir les figures?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). Els actuals cavallet tenen uns trenta anys i no són iguals que els que hi havia abans. Pensen fer unes rèpliques dels que es es feien servir abans i tant els actuals com els antics quedaran al Museu.

 6. Entre la col·locació de l'arena dels foguerons i la seva retirada han passat en alguns casos més de deu dies, estant alguns dels munts situats en carrers de trànsit important. Era precís un termini tan llarg de temps per retirar l'arena?

  R: Martí Roca (Regidor de Serveis, PI). Repartir l'arena i retirar-la no és una feina fàcil per manca de mitjans. A més es va dificultar per la pluja.

  Cal recordar que els munts han provocat algun accident, com recull el darrer Punt Informatiu. És més que previsible que això signifiqui alguna indemnització als afectats.

 7. Per quin motiu s'ha donat una gratificació econòmica per productivitat a una funcionària de Intervenció i no als altres? De quina quantia es tracta?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). S'ha donat aquesta gratificació perquè aquesta persona va estar de baixa i durant la seva absència no la varen substituir. En tornar de la baixa la feina acumulada era molta i per posar-la al dia donaren una gratificació per productivitat a aquesta persona.

  R: David Alonso (Regidor de Personal, PP). A l'expedient hi ha tots els informes justificant el pagament dels 2.400 euros.

  El lamentable és que durant els cinc mesos de baixa el regidor no cubrís aquest lloc amb una altra persona i evitar l'acumulació de feina i el cost per l'Ajuntament.

 8. Molta gent s'ha queixat de l'horari coincident entre les processons de Reis de Pollença i Port de Pollença. Per quin motiu es va prendre aquesta decisió? La va prendre la Comissió de Festes?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). A l'Equip de Govern li ha semblat que tot havia anat molt bé i que tothom estava molt content. La desició la va prendre la Comissió de Festes.

 9. Vàrem registrar un al·legació demanant que es fes l'exposició pública preceptiva del projecte d'aixamplament de voreres del la primera línia del Moll. Fan comptes fer aquesta exposició pública? En quin estat es troba la tramitació? Fan comptes començar les obres aquest hivern?

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP). El batle va dir que es faria l'exposició pública peruqe s'hi havia compromés amb el PSM. També va acusar al PSM de «posar traves».

  El cert és que l'exposició pública és un dret dels ciutadans i una obligació que l'Ajuntament no pot passar per alt, ja que el projecte seria nul. Des del PSM hem evitat molts possibles mals de caps a l'Ajuntament recordant-li aquesta obligació que estaven a punt d'ometre. Si una vegada adjudicada l'obra a una empresa s'hagués anul3lat el projecte per falta d'expoció pública o s'hagués hagut de modificar les indemnitzacions a l'empresa haguessin pogut ser molt quantioses. Símplement varem detectar una trevalada de l'Ajuntament i això va irritar al Batle.

 10. Ens poden explicar el nivell de compliment del contracte de jardineria (poda)? S'està executant conforme el plec de condicions? S'han instal·lat els xips de control conforme especificava el plec? Es du retard en el compliment del plec? Es du retard en el pagament de les mensualitats del contracte?

  R: Martí Roca (Regidor de Serveis, PI). El cumpliemnt plec es controla amb reunions periòdiques, però no hi ha informes. Es va haver de millorar la seguretat dels treballadors. Bàsicament s'està cumplint, a falta de col·locar tots els xips. Cada més es paguen puntualment els 3.900 euros del contracte.

 11. Ens poden explicar l'estat en que es troben els diversos procediments judicials per prevaricació administrativa que estan oberts contra el batle:

  R: Tomeu C.Ochogavia (Batle,PP).

  Per la urbanització del Vilà.

  Estan esperant la comparaixença davant el jutge de l'advocat acusador Leopoldo de Miguel. Per això han demanat un aplaçament de la compareixença del propi Batle fins que aquell no hagi declarat primer. Diu que l' «aprofitament mitjà», del 15%, motiu de la denúncia, ve estipulat pel planejament i l'Ajuntament ho ha de reclamar.

  Pel final d'obres de Can teresa.

  No li consta notificació expressa però sí que s'han obert diligències prèvies contra ell per un «delicte sense especificar» al jutjat nº3 d'Inca. L'ha denunciat Rafel Morro i han citat a declarar tres funcionaris.

  Pel delicte de renous del Bar Fellini de la Plaça Major

  És un delicte contra el medi ambient. El veï de damunt el bar va posar la denúncia. Abans ja n'havia posada una de reclamació de danys i perjudicis que havia guanyat. Han citat a diversos funcionaris, a ell mateix i a Joan Cerdà Rull, anterior batle.


LA renovació de l'actual PAC de Pollença va per llarg en les previsions de l'actual equip de Govern. Pensam que ha de ser una prioritat de la propera legislatura.

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb