"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del Ple de març: TTIP, Pressupost 2015, contenciós contra el Consell...

psm-pollenca | 30 Març, 2015 11:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és el resultat del ple del passat dijous, l'ordinari de març, penúltim de la legislatura.

Varen faltar 1 regidor (J.R.Mateu, PI) al principi i 2(M.Llobeta,PP) a partir de segon punt.

(La moció sobre el TTIP, que figurava al punt 1, es va passar al final)

Veure tota la documentació del Ple

 

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2015.

El pressupost s'havia aprovat inicialment al gener i llavors els partits de Junts Avançam (MÉS, PSIB i ER) ens havíem abstingut amb la voluntat de poder arribar a qualque tipus de consens amb l'equip de govern per fer-hi millores. Finalment, de les 26 propostes que férem no en varen acceptar ni una, amb arguments peregrins, quan moltes de les propostes eren de simple execució de mocions aprovades o tenien un un cost baix. En canvi sí varen acceptar algunes propostes d'Alternativa que eren tan de criteri polític i oportunitat com les nostres. Per aquesta manca de diàleg i consens finalment varem optar per votar contra el pressupost.

Aprovat. A favor: 10, PP,PI,UMP – En contra: 6, PSM-MÉS,PSIB,ER,A

Aquí podeu veure la documentació del pressupost 2015

I aquí les nostres al·legacions.


3.-Aixecament d'objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d'efectuar el pagament del límit de conformitat del justi-preu corresponent a l'expropiació de la finca registral núm 1451, coneguda amb el nom de Can Bach, per un import de 487.277,80€ i aprovació, si procedeix, de l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2016-2017.

Es tractava de pagar aquest import en dues anualitats per pagar l'expropiació de la zona verda de drrera el Cante Cultural. Es diposita en el jutjat per evitar interessos, ja que el propietari no està d'acord amb el preu i ho té recorregut als tribunals.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A


4.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de despeses generals.

Despeses:

La millora del carrer Bot i carrer Roure, 680.000 eur

Renovació vestuaris poliesportius, 120.000 eur.

Centre Cultural Guillem Cifre, 350.000 eur.

Climatització d'habitacions a la Residència, 35.000 eur.

Reforç de l'estructura zones comuns Residència antiga, 155.000 eur.

Obres a Gommar, 650.000 eur.

Ingressos:

Incorporació crèdit 1.340.000 eur.


Són obres amb romanent de Tresoreria, que s'havien d'haver fet l'any anterior i no s'han fet, i ara s'incorporen al pressupost d'enguany. La manca de capacitat d'executar el pressupost és notable en aquest equip de govern.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A


5.-Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Exp 1/2015/INT)

Es tractava de pagar una factura de la volta a Mallorca del 2008! que havia rodat pels calaixos i ningú havia assumit. L'Ajuntament havia patrocinat aquesta prova esportiva, ja que hi ha documents de la publicitat i fotografies del llavors batle, però ningú havia ignat la factura del patrocini. L'empresa havia amenaçat de denunciar als tribunals reclamant interessos i l'Ajuntament s'ha avingut a pagar els 3.480 eur. Lamentable que ningú hagi donat la cara per justificar aquesta factura.


6.-Dació de comptes de resolucions de Batlia contràries a les objeccions d'Intervenció.

L'Ajuntament continua contractant i pagant factures sense ajustar-se a la Llei de Contractes i obviant els informes en contra de l'interventor.

No es vota.


1.-Moció presentada pels grups PSOE, ALTERNATIVA I PSM-EN per la declaració institucional contra el TTIP, no als tractats que destrueixen la democràcia. Veure.

Com ja varem explicar en aquest anterior article, el tractat TTIP és una seriosa amenaça contra la qualitat de vida a Europa que s'està gestant a l'esquena de la societat. S'ha de fer pedagogia per donar a conèixer els seus efectes. Dimecres dia 1 a les 20h al Club Pollença hi haurà una xerrada al respecte.


Aprovat. A favor: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A – Abstencions: 9, PP, PI,UMP


Proposta d'urgència:

El batle va proposar el nomenament de misser i procurador per posar un recurs contenciós contra el Consell de Mallorca pel Pla D'Obres i Serveis que deu a l'Ajuntament de l'any 2011, amb el que s'havien de pagar les obres de Can Llobera i l'aparcament del poliesportiu.

Estam ben d'acord que el Consell ha de pagar vel que deu a Pollença, però és ben curiós que sigui el PP qui ho proposi, ja que governa les dues institucions i no han estat capaços de posar-se d'acord. El batle ha callat durant tota la legislatura amb els incompliments econòmics de la Conselleria d'Educació pel manteniment de les Escoles, de la de Medi Ambient per les intervencions a La Gola, els incompliments de Ports, de Costes, etc... i ara, a les acaballes de la legislatura, quan s'ha vist que el PP d'en Bauzà li vol moure la cadira com a candidat a les municipals, ara pretén fer-se respectar i es posa ferme. Una actitud molt oportunista i poc creïble a aquestes alçades per part del PP pollencí.


Aprovat per unanimitat


Precs i preguntes

En un següent article tractarem dels precs i preguntes, on , som sol passar darrerament, el batle va demostrar el seu nerviosisme amb sortides de to i exabruptes per les preguntes que li varem fer que el retraten en la seva acció de govern.

 

 

Moció contra el TTIP al ple de dijous

psm-pollenca | 24 Març, 2015 09:35 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 

Dimecres 1 d'abril hi haurà una xerrada al Club Pollença sobre el TTIP

Al ple d'aquest dijous, en que es tractaran diversos punts, hi duim una moció conjunta entre Alternativa, PSM-MÉS i PSIB (i amb el suport d'ER) contra el TTIP, un tractat internacional tan perillós per la nostra manera de viure com desconegut pel secretisme que l'envolta. Pel seu interés reproduim aquest article de la Plataforma NO al TTIP que explica la situació en que ens deixaria aquest acord entre els Estats Units i la Unió Europea:

 

Sandy Hemingway, presidenta d’Amics de la Terra Mallorca. Membre de la Plataforma No al TTIP Mallorca.

Des de juny del 2013, la Comissió Europea i el govern dels Estats Units negocien un acord de lliure comerç que es caracteritza pel gran secretisme: el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió). Aquest tractat, amaga una pèrdua de drets que ens afectarà directament als nostres aliments i medicaments que compram, a l’entorn en que vivim, als serveis públics que tendiran a privatitzar-se o als drets laborals aconseguits a Europa.

Tot això es desenvolupa mitjançant negociacions dirigides a esquenes de la societat civil i les institucions democràtiques com són el Parlament Europeu i els governs dels Estats membres. No obstant això,els grans lobbies empresarials (grups de pressió) han participat activament en la majoria de les negociacions realitzades fins ara. Les grans corporacions han acumulat un poder econòmic i polític sense precedents en el món. Controlen els mercats i les cadenes de producció, comercialització i distribució, així com les finances. Gràcies a diverses filtracions del contingut de les negociacions i la denúncia de la societat civil que va presentar un milió i mig de signatures recollides arreu d’Europa, la Comissió està publicant alguns dels documents que estan sent negociats. Això sí, només una fracció d’ells i amb molt de retard.

El TTIP fomenta la privatització i limita la capacitat dels governs per a regular els serveis i legislar. Es tracta de liberalitzar tots els sectors i establir una harmonització legislativa a la baixa. Això significaria la pèrdua de normativa europea més restrictiva actualment, ja que fomenta el principi de precaució i la filosofia de "qui contamina paga". A les Estats Units són les grans multinacionals que dicten la legislació que els afecta i així no es fan responsables dels perjudicis que pugui ocasionar.

Un dels sectors econòmics que es veuran més afectats i on les grans empreses gestionen la majoria del negoci és el sector alimentari, des de les empreses de llavors, passant per la biotecnologia, les begudes, l’alimentació, la ramaderia i els pinsos per animals. Només 10 grans empreses multinacionals controlen el 90% de l’alimentació a través de les seves múltiples sub-marques. Aquestes inclouen Nestlé, Kraft, Coca-Cola, Unilever, Danone, Kellogs, Mart, PepsiCo, Monsanto i McDonalds. Totes elles estan pressionant durant el curs de les negociacions per aconseguir un TTIP a la seva mida i conveniència. Així pretenen que el TTIP sigui la porta d’entrada massiva dels cultius transgènics.

A Europa nomes es cultiva blat de moro transgènic, que significa un petit percentatge de la collita de blat de moro total, a més els aliments han d’indicar a l’etiqueta si tenen més del 0,9% de contingut transgènic. Als Estats Units estan permeses 160 diferents tipus de cultius transgènics i no hi ha obligació d’etiquetar els aliments que contenen organismes modificats genèticament. En els EUA es permet l’ús de diverses hormones de creixement per a l’engreix de vedella i porc que estan prohibides a la Unió Europea així com en 156 països més, des de 1997.

Altres pràctiques com rentar o "desinfectar" els pollastres i els galls indis després de la matança permeses als Estats Units, no estan permeses a Europa on es practica un control del producte en tot el procés des de la cria fins al sacrifici i no només al final com en a Estats Units. En general les normes europees de seguretat alimentària són molt més estrictes que les de les Estats Units on 1 de cada 4 persones es posen malaltes cada any per malalties provocades pel consum d’aliments. També estan en perill les denominacions d’origen i els segells de qualitat. Als Estats Units está protegida la marca privada i no l’origen del producte. Per això les empreses nord-americanes poden utilitzar termes tal com “champan” encara que estigui fet a Califòrnia, o formatge parmesà fet a Atlanta.

La societat civil europea ha de seguir empenyent a aturar les negociacions actualment en marxa i demanar anteposar l’interès públic davant els interessos de les grans corporacions. És necessari mantenir els nivells màxims per la protecció dels consumidors, la salut i el medi ambient. Només podem acceptar fomentar acords comercials que afavoreixen les economies locals i assegurin la qualitat de vida de les generacions actuals i futures, acords que afavoreixin les persones i protegeixin el medi ambient.

La plataforma No al TTIP Mallorca està treballant activament per sensibilitzar la població local i difondre informació sobre les negociacions entre la Unió Europea i els Estats Units. Per obtenir més informació sobre les activitats de les plataformes local o estatal: noalttipmallorca@gmail.com; noalttip.blogspot.com.es

 

A continuació la moció que hem presentat:

 

 (Segueix)

Recta final de les assemblees programàtiques i presentació de la nº2 de Junts Avançam

psm-pollenca | 23 Març, 2015 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquesta setmana enfilam la recta final de les assemblees destinades a confeccionar el programa electoral de Junts Avançam amb les dues darreres taules rodones. Aquest dilluns 23 serà el torn dels Serveis Socials (a local de l'Associació de Veïns del Moll) i el divendres 27 serem a Cala Sant Vicenç (concretament a l'hostal Oriola) tractant els problemes d'aquest nucli. Com sempre les assemblees seran de 19,30 a 21h, obertes a tothom que hi vulgui participar. Vos animam a fer-ho.

Això no significa que el programa de la que serà la nostra gestió quan governem el municipi quedi ja tancat. Durant el proper abril anirem tenint trobades amb col·lectius específics i associacions per anar polint aquest programa. Del programa en penjarem un esborrany a la plana web (www.juntsavancam.cat) que aviat estarà operativa, i es podran enviar suggeriments abans de tancar el programa definitiu.

Per altra bada aquest divendres passat ens reunirem un bon grup de simpatitzants i amics del projecte Junts Avançam que omplirem el local de «La Fusteria» per compartir un sopar de companyonia i donar a conèixer un poc més el projecte. Gràcies a tots els qui donareu escalfor i força perque Junts continui amb força.


Presentació d'Iliana Capllonch com a candidata pel Port de Pollença

Una de les novetats que es va fer pública en el sopar fou la presentació d'Iliana Capllonch Cerdà com a número dos de la llista electoral, candidata de Junts Avançam pel Port de Pollença, complint l'acord de coalició.

Iliana Capllonch Cerdà va néixer al Port de Pollença, l’any 1972. Es va diplomar (1996) en Turisme per la Universitat de les Illes Balears. També té estudis en ciències econòmiques.

Precisament gran part de la seva activitat laboral s’ha centrada en el món del turisme, va treballar durant 17 anys a l'Hotel Eolo del Port de Pollença i després d'administrativa al Consell de Mallorca i al Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears.

De totes maneres Ilinana Capllonch ha dedicat una part de la seva vida a treballar en associacions de caire sociosanitari Així es fundadora i va ser presidenta de l’Associació Balear d’Infants amb Malalties Rares (ABAIMAR), portaveu de la Federació espanyola de Malalties Rares (FEDER) a Balears. Ha organitzat nombroses campanyes de sensibilització, ponent a Congressos i Jornades “Malalties Cròniques Socialment Invisibles”, entre molts d’altres.

Coautora del llibre “Podemos Tener Esperanza” de l’editorial LoQueNoExiste, desembre de 2011, juntament amb Javier Barba i Lucia Lacruz


Junts avançam fa una aposta decidida per al Moll

La coalició Junts Avançam té una voluntat clara i decidida per fer una aposta per al Moll. La nostra candidata i la coalició va plantejar tres eixos bàsics de la nostra actuació al Port de Pollença:

1.- La descentralització de l'administració local, que se concretarà en potenciar algunes àrees i serveis municipals al Port de Pollença, amb l’objectiu d’acostar l’administració als ciutadans i facilitar la relació dels residents al Moll amb l’administració.

2.- La celebració d’alguns esdeveniments de caire musical o artístic de primer ordre al Port de Pollença, amb l’objectiu de potenciar la cultura, la gastronomia i esdevenir un referent per potenciar la desestacionalització turística

3.- Una aposta per millorar de forma notable el manteniment i la conservació de la via pública, dels equipaments municipals, i dels espais públics i àrees naturals, d'aquest nucli de població.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Viva México !

psm-pollenca | 13 Març, 2015 12:50 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

No són ganes de fer un titular cridaner per aquest article. És el nom de la setmana dedicada a aquest país que es celebrarà en el proper Festival de Pollença. Sempre ha estat una qüestió complicada la de ser crítics amb el Festival. El Festival es mereix la millor gestió possible i per això des del PSM sempre que hem pogut hem intentat millorar les coses des de dins, evitant l'excessiu renou mediàtic que pogués devaluar el nom del Festival de cara a l'exterior i evitant que les crítiques es puguin interpretar com un qüestionament dels artistes que hi participen. A més, de cara a la opinió pública, pels partits és complicat posar de manifest les deficiències en la gestió quan els mitjans de comunicació recullen i alaben els grans noms dels artistes convidats a cada edició; és molt fàcil que a qui ho faci el titllin de aixafaguitarres -mai millor dit-. Es va veure clarament en la primera edició que es va organitzar en la present legislatura, quan es va contractar a l'actual director. Llavors es va canviar radicalment el model de Festival, sense cap tipus de consens o debat públic, i tot foren lloances per la gran renovació i pels personatges mediàticament coneguts que vindrien al Festival. No fou fins mesos després, quan es varen conèixer els resultats d'aquell Festival amb un contundent informe d'Intervenció i amb baixada d'assistents i de recaptació, així com unes maniobres de contractació i esponsorització encara no prou aclarides, que tothom se'n dugué les mans al cap.

Si qualque cosa ha caracteritzat el Festival d'aquesta legislatura ha estat la improvisació i la falta de model. Si anys enrere el de Pollença era un Festival de música clàssica important dins Europa (no de nivell prèmium, no ens enganem, però sí important) ara no sabem ben bé que és ni que ofereix. Tot depèn dels contactes i de l'agenda d'aquell any del seu Director, Joan Valent, i dels doblers que l'Ajuntament posi per fer contractació. Del model multidisciplinar (música, cinema, escultura, literatura, concerts al carrer i en altres escenaris...) d'aquell 2012 s'ha passat a un «Viva México» del 2015 amb una setmana dedicada a aquest país -música, però també gastronomia- , un competidor turístic de les nostres Illes.

No pot ser que el que ofereix el Festival no segueixi una línia clara i desvinculada del tutelatge de l'administració que el finància, l'Ajuntament (perduda ja la subvenció de la Conselleria de Turisme). Però es clar, qui l'hauria de tutelar? un Patronat que està desfet? Un batle que fins que no li va dimitir la regidora de cultura no s'havia preocupat mai pel Festival, tot i ser-ne el president ja l'any 2006? el regidor de cultura actual, ara membre d'un partit que fins fa dos dies criticava la gestió feta per la cap de llista del propi regidor de cultura?

El Festival és molt fràgil, ja que administrativament no té més entitat que ser un capítol dels Pressuposts Municipals que s'ha de renovar cada any. Cal donar-li l'entitat que es mereix i cal posar ordre, criteri i donar continuïtat. Per això la creació d'un Fundació -o una entitat equivalent- seria clau per donar criteri i marcar pautes més enllà de les engronsades polítiques o dels canvis de regidor o de Director Artístic. Visca Mèxic, però especialment visca el Festival de Pollença, per molts anys.

PD: Del desembarcament de polítics a la fira de Berlin en parlarem més endavant

 

 No és casualitat que qui col·labori amb el Festival no sigui una institució cultural mexicana, sinó una turística. Els assistents als actes del Festival són un públic molt interessant per la promoció turística de Méxic

Veure la web del Festival 2015

 

 

 

 

 

Continuam fent el programa amb Junts Avançam

psm-pollenca | 09 Març, 2015 15:42 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Després de la primera assemblea oberta de preparació del programa de la coalició Junts Avançam, el passat dijous -agraïm l'assistència dels que ens hi volguéreu acompanyar-, aquesta setmana continuam amb dues assemblees obertes més el dimarts i el dijous, dedicades respectivament a "Comerç, Turisme i Port de Pollença" i "Patrimoni i Urbanisme".

En la primera, dimarts, es tractaran qüestions d'economia, amb el comerç i el turisme com a protagonistes, però també obert a altres vessants econòmiques com és l'agricultura o l'artesania; també els problemes del Port de Pollença com a nucli de població, que malgrat es tractin en la resta d'assemblees temàtiques, en aquesta podran tenir una visió més integral.

El dijous tractarem l'Urbanisme, amb les modificacions de planejament, les urbanitzacions, la disciplina, el patrimoni públic de camins o els projectes municipals que necessita el poble i que encara estan pendents. També sobre el patrimoni històric edificat, el Catàleg de Protecció i com tot plegat pot ser una eina de desestacionalització turística.

Com que la participació és oberta qualsevol pot aportar propostes noves que es consideri que milloren el programa.

Dimarts 10 de març : Comerç, Turisme i Port de Pollença . (Local Associació de Veïns del Port de Pollença)

Dijous 12 de març: Urbanisme i patrimoni (Centre cultural Guillem Cifre de Colonya)

 

 

 

 

Ternelles: Confirmada la servitud pública de pas al camí

psm-pollenca | 05 Març, 2015 00:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dimecres el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de Menani S.A. (empresa de la família March, propietària de la finca de Ternelles) contra la sentència que admetia l'existència de la servitud de pas pública a través del camí. A més la sentència clarifica el concepte de "servitud" que és aplicable en aquest cas, deixant clar que "no se trata de una servidumbre como la contempla el Código civil como derecho real en cosa ajena, sino que es una limitación a la propiedad, entendida ésta como función social delimitadora del contenido, que no precisa título alguno, ni una previa expropiación, sino meramente una declaración de su existencia “para asegurar el uso público marítimo-terrestre”.

Això significa que el camí, d'ençà que fou inclòs en el PGOU de 1990, ja ha tingut limitat el dret de propietat per permetre l'ús públic d'aquest accés a la mar, tot i que no s'hagi pagat mai una expropiació. En vista de la sentència sembla que ja es descarta la necessitat de cap pagament a compte de la servitud, ja que això seria per servitud conforme el Codi Civil, que no és el cas.

Aquest fet és transcendent, ja que significa que tots aquests anys el dret a accedir al camí ja existia, encara que la propietat posàs tots els impediments possibles per evitar el seu exercici, amb la connivència de l'Ajuntament.

També significa que l'excursió reivindicativa de l'any 2009 no va atemptar contra cap propietat privada, sinó que es varen exercir els drets legítims dels ciutadans en un camí que té els dret de propietat limitat a causa de la funció social com a accés a la mar.

Aprofitam per reivindicar la tasca dels partits polítics que durant aquests anys han defensat el dret dels ciutadans a accedir pel Camí de Ternelles, reivindicació que va suposar pel PSM la destitució del seu regidor com a membre de l'equip de govern l'octubre de 2009. També volem felicitar a les entitats que s'han mobilitzat per empènyer a les administracions en la defensa del camí, en especial la Plataforma Pro Camins Públics Oberts.

Finalment volem recordar les desafortunades declaracions fetes pels representants de PP i UM tant a l'Ajuntament de Pollença com al Parlament demonitzant la reivindicació de l'accés públic. Consideram que, tot i els anys que han passat des de l'excursió del 2009, no és tard perquè tots aquells que menysprearen i insultaren als excursionistes demanin disculpes per les seves paraules que ara sonen més fora de lloc que mai.

A partir d'aquí és en mans de l'Ajuntament la possibilitat de replantejar-se la limitació màxima de 20 persones per dia, ja que la modificació d'aquesta regulació depèn del Pla General Municipal. Una limitació que sembla exagerada comparant-la amb altres espais de valor natural, i que després d'uns anys d'experiència es comprova que un major nombre d'accessos es podria autoritzar sense que això suposi perjudicar "l'ús idoni" que en el seu moment varen demanar els tribunals i que l'Ajuntament i el Consell interpretaren com una restricció a 20 persones/dia, però que perfectament podria ser major.

Veure la sentència del Tribunal Suprem

 Fes el programa de Junts Avançam amb les assemblees obertes

psm-pollenca | 03 Març, 2015 09:48 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La candidatura Junts Avançam, de la que formam part MÉS per Pollença, vos convida a participar a confeccionar el programa electoral.
Dins el mes de març tenim organitzades 7 assemblees obertes a la ciutadania amb l’objectiu de donar a conèixer els objectius generals del projecte polític i amb la voluntat de recollir idees, suggeriments i propostes que serveixin de base per a la confecció del programa electoral.
Les assemblees es duran a terme de les 19:30h fins a les 21h aproximadament i es realitzaran als diferents nuclis del nostre municipi.

Dijous 5 de març: Educació, cultura i Festival, infraestructures culturals, festes, normalització lingüística (Centre cultural Guillem Cifre de Colonya)

Dimarts 10 de març : Comerç, turisme i Port de Pollença . (Local Associació de Veïns del Port de Pollença)

Dijous 12 de març: Urbanisme i patrimoni (Centre cultural Guillem Cifre de Colonya)

Dilluns 16 de març: Medi ambient i gestió de residus (Local Associació de Veïns del Port de Pollença)

Dijous 19 de març: Esports i joventut (Centre cultural Guillem Cifre de Colonya)

Dilluns 23 de març: Serveis Socials. (Local Associació de Veïns del Port de Pollença)

Divendres 27 de març: Cala Sant Vicenç (Lloc a determinar)

 

 

 

 

Desprotegint el Moll, al ple de febrer (II)

psm-pollenca | 02 Març, 2015 09:59 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Segona i darrera part del resum sobre el Ple de Febrer, on desenvoluparem el punt dedicat a la desprotecció d'alguns edificis del Passeig Voramar del Moll.

2.- Rectificació error material d’acord plenari, de data 29 de novembre de 1998, d’acceptació de terrenys destinat a vial públic.

Es tracta d'una cessió feta a l'any 1998, de la prolongació del carrer Camila Pers, que ara s'ha volgut registrar i se n'han donat compte que les superfícies no quadraven i s'ha d'esmenar l'error. Una qüestió de tràmit per cumplir amb el que demana el Registre de la Propietat.

Aprovat per unanimitat


3.- Modificació de l’acord aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença

L'equip de govern vol treure del catàleg un bon grapat de cases antigues de primera línia del passeig Voramar del Port, en contra del que va aprovar el ple de l'Ajuntament i anteriorment ja havia exigit el Consell de Mallorca. En concret les següents:

Can Qués U-112

Can Morató U-114

Can Mena U-117

Ca l’Adroguer U-120

Can Tugores U-124

Ens sembla un despropòsit plantejar l'exclusió d'aquests edificis del Catàleg de Patrimoni. Una passa més en la falta de sensibilitat de l'equip de Govern envers el patrimoni, amb l'agreujant que es tracta de la primera línia del Moll, un indret que ja ha patit abastament la pèrdua de caràcter que definia el seu model turístic (no podem entendre com un partit que es diu «mollero» com UMP pot avalar aquest atemptat cap al Moll):


-No té gaire lògica i dona mala espina plantejar aquestes exclusions una vegada resoltes les al·legacions i ja s'ha fet l'aprovació provisional (recordem, només amb el vot de l'equip de govern). Ningú va dir res en contra quan l'equip de govern va fer l'aprovació inicial i mesos després l'aprovació provisional i ara s'han tret tots aquests emperons.

- El Consell ja es va pronunciar clarament l'any 2010 respecte a l'anterior versió del Catàleg demanant la inclusió d'aquests edificis, ja que tenen valor patrimonial a nivell local.

- L'Ajuntament ja ha aprovat una moció durant aquesta legislatura, al Ple d'octubre de 2011:

8.-  Propostes/Mocions d'urgència

    - Moció per la protecció de Can Franc i la resta d'edificis singulars del passeig Voramar - Colon - Hernan Cortes.

Es tractava de promoure accions per per protegir uns edificis que estan en perill i que formen part de la imatge del Port de Pollença (veure article anterior).

Es va modificar el text de la moció eliminant la referència explícita a la caducitat, ja que sembla que serà difícil, però reclamant que s'estudiïn tècnicament les accions que es poden fer per protegir aquests edificis.

Fou aprovada per unanimitat.


- La protecció d'edificis amb valor patrimonial no és un acord opcional del governs municipals, sinó que és una obligació marcada per la Llei de Patrimoni 12/1998 cap als ajuntaments.
 
-Per tant l'exclusió del catàleg també pot ser causa de responsabilitat per l'Ajuntament, ja que sabent dels valors arquitectònics dels edificis els hauria exclòs per unes pors a indemnitzacions, deixant així desprotegit el patrimoni històric sabent del seu valor.
 
-Que la minva d'una certa edificabilitat per causa de la catalogació sigui un fet indemnitzable no es pot considerar com una veritat irrebatible, ja enfront la sentència esgrimida n'hi ha d'altres en sentit contrari. L'edificabilitat que atorgava el Pla General, una vegada exhaurit el termini de vuit anys per desenvolupar-lo, no es pot al·legar com un dret adquirit si no hi ha llicències concedides en vigor, i aquest no és el cas. Que hagi de ser el propi Ajuntament qui lideri aquesta interpretació tan restrictiva del que suposa catalogar edificis ens deixa perplexes.

-Suposa un greuge comparatiu respecte d'altres edificis del terme de Pollença que puguin haver vist restringida la seva edificabilitat per causa de la catalogació. No s'ha fet un estudi sistemàtic de tot el municipi, sinó que l'informe de l'arquitecte R.Balaguer es centra només en les cases del Passeig Voramar. Moltes altres cases poden haver vist restringit l'augment de superfície construïda, el volum o simplement la renovació d'elements constructius pel fet d'haver estat catalogades i això ningú no es planteja indemnitzar-ho.

-Si el problema es la minva d'edificabilitat s'hauria pogut plantejar que en lloc d'extreure les fitxes del catàleg es podria haver optat per una solució manco dràstica, rebaixant el nivell de protecció en lloc d'eliminar-lo completament.

-L'informe que justifica l'exclusió és una convidada a demanar indemnitzacions, ja que amb ell el propi Ajuntament està reconeixent i valorant unes minves d'edificabilitat "a priori" i posant-se ell mateix la corda al coll. Des d'ara mateix en feim responsables a l'actual equip de govern de les llicències que es demanin que puguin suposar destrucció dels bens actualment protegits i de les demandes d'indemnització que puguin comportar.

-Per acabar res garanteix que en el període d'exposició pública el Consell es pronuncii sobre l'exclusió dels edificis. Si passa aquest període i s'exclouen les fitxes el edificis quedaran a expenses d'obres que els puguin alterar o eliminar, amb la pèrdua patrimonial que això suposa. Com hem dit l'actual equip de govern en serà directament responsable.

Aprovat. A favor: 10, PP, PI,UMP – En contra: 4, A, ER, PSOE

Compartim plenament el criteri de la oposició en el seu vot en contra.

 

Cins cases d'indubtable valor històric-artístic i que donen caràcter al Moll es quedaran sense protecció per l'exclussió de l'equip de govern. (Can Mena)

 


4.- Moció presentada pel grup del PSOE per a la gestió i regularització turística de les estades turístiques vacacionals excloses de la Llei 8/2012, de 19 de juliol.

Es tractava d'instar a la regularització d'aquests lloguers exclosos de la Llei Turística, com son els d'apartaments en blocs d'habitatges.

Aprovat. A favor: 10, PSOE, ER, PP, PI – Abstencions: 3, A, UMP


5.- Propostes / Mocions d’urgència

No n'hi hagué

 

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes

 


 

 

 

 

 

Powered by LifeType - Design by BalearWeb