"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

MÉS fa una crida per obrir un front judicial davant els incompliments de Madrid.

psm-pollenca | 25 Octubre, 2016 09:20 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Els partits polítics amb representació parlamentària s’ha reunit avui al Consolat de la Mar, amb la presidenta Francina Armengol per parlar de com actuar davant els incompliments reiterats del govern espanyol dels acords establerts amb les Illes Balears. Davant aquesta qüestió MÉS per Mallorca proposa que la posició del govern de la CAIB de decència hauria d’anar acompanyada d’un gran front comú social i polític en defensa dels interessos dels illencs i del compliment del principi d’igualtat constitucional. Segons ha explicat el seu portaveu David Abril es tracta de traslladar aquesta situació al carrer, tal com ha fet la plataforma d’entitats que reivindica un finançament just. "Això s’hauria de liderar des del govern", diu Abril.
 
 
 (Segueix)

El Govern quadruplica el pressupost del Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb dependència.

psm-pollenca | 18 Octubre, 2016 09:14 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació impulsa el Servei d’Ajuda a Domicili específic per a persones amb dependència, augmentant el pressupost que s’hi destinarà durant l’any 2016 i fomentant la incorporació d’aquest servei a 25 municipis de les Illes Balears, inclòs Palma, a on s’havia suprimit l’anterior legislatura. En total, es passa dels 513.535 euros de l’any 2015 als 2.346.257 euros que s’hi destinaran al 2016, un pressupost quatre vegades superior.

S’han incrementat tant els municipis de les illes a on s’oferirà aquest servei específic per a persones amb dependència, com el número d’hores d’assistència. La incorporació del SAD per a dependència a 25 municipis fa que cobreixi un 75 per cent de la població que té dret a demanar el servei, mentre que fins ara la cobertura era d’un 6 per cent.

En relació al número d’hores d’assistència a domicili, es passa de les 38.000 hores anuals de l’any 2015 a 205.644 hores anuals que es donaran al mes d’octubre d’enguany. Repartida per illes, aquesta és la distribució d’hores anuals del SAD de dependència: - Mallorca 152.964 h/a - Eivissa 36.000 h/a - Menorca 14.280 h/a - Formentera 2.400 h/a.

 

 (Segueix)

ARA ÉS L’HORA DE LES REFORMES

psm-pollenca | 11 Octubre, 2016 09:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

(Article de Pere Sampol publicat a Ultima Hora)


Aquesta temporada turística s’han batut tots els rècords de turistes, de lloguers de vehicles i de vols. Ha augmentat la sensació de saturació de les infraestructures, dels equipaments i de les platges. També es perceb que ha baixat la qualitat de l’aigua. Quan es fa més visible aquesta saturació és en els dies ennuvolats, en què turistes i residents omplen els carrers de Palma, els comerços, els bars... i els accessos a la capital —diuen que els responsables del trànsit de vehicles han batiat aquest fet com operación nube—.
Tot plegat ha generat un estat d’opinió majoritari favorable a la necessitat de limitar el nombre de turistes que a l’estiu viatgen a les nostres illes. Per tant, ara és el moment que les institucions públiques, especialment el Govern i el Parlament, abordin reformes estructurals profundes que serien impossibles en temps de vaques magres, quan qualsevol turista és benvingut. En aquest sentit, s’ha parlat de limitar el nombre de viatgers als nostres aeroports. Tal mesura és molt difícil d’executar, sobretot perquè les institucions illenques no tenen cap competència sobre el tema, ni la tendran a mig termini atesa la correlació de forces polítiques majoritàries a les Corts Generals.
On sí que tenim competències és en ordenació del territori, en urbanisme i, sobretot, en exigències de qualitat en tota l’oferta turística, ja sigui residencial o complementària. En definitiva, la limitació del nombre de turistes no pot venir per la via de disminució dels vols i de les places d’avió que les companyies ofereixen —cosa que també perjudicaria els residents a l’hora de viatjar— sinó que la reducció de turistes s’ha de produir per la via de la disminució de places turístiques. Els planejaments municipals i insulars hauran de limitar, encara més, les possibilitats urbanístiques i de construcció. Però la reducció efectiva de l’oferta de places turístiques només pot venir per la via d’incrementar les exigències de qualitat dels establiments turístics amb la declaració de caducitat de totes les places que no s’hagin adaptat a la nova normativa en el temps que s’hagi establert. Es tracta de treure del mercat l’oferta de més baixa qualitat, a la vegada que s’incrementa la qualitat del conjunt. Així, si les lleis de l’oferta i la demanda funcionen, cada any tendríem menys turistes, però d’un poder adquisitiu més elevat. D’aquesta manera, es generarien més ingressos amb menys visitants, fet que milloraria la qualitat de vida dels residents i dels mateixos turistes.
 
 
 
 (Segueix)

Cap a un nou model turístic.

psm-pollenca | 04 Octubre, 2016 09:08 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Article de Pere Sampol.

 

Mai no he compartit la frase “el pitjor turista és el que no ve”. Pens que hi ha turistes que no ens convenen com, per exemple, els de gatera, els del tot inclòs més “cutre”, alguns de segona residència que molesten els veïns... En definitiva, el pitjor turista és el que genera més despeses a la comunitat que els ingressos que hi deixa, o el que, amb el seu mal comportament, provoca molèsties a la població i a la resta de turistes. Des d’aquest punt de vista, són molt recomanables els articles de Miquel Puig sobre els desequilibris que genera l’actual model turístic de masses. Entre altres raons, sosté que l’actual model turístic de les Illes atreu molta mà d’obra barata i deixa a l’atur els joves més formats. Igualment, Puig afirma que aquesta mà d’obra barata, a la llarga, genera més despeses a les institucions que el que pagarà amb imposts al llarg de la seva vida. Tots aquests, i molts d’altres, són arguments que cal tenir en compte. Però n’hi ha un que està per damunt de tots: la saturació. La saturació turística és una sensació que perceben tant els residents com els mateixos turistes: infraestructures saturades, platges plenes, equipaments insuficients, mala qualitat de l’aigua potable... que degraden la qualitat de vida i de la mateixa oferta turística.

S’ha parlat molt de reduir el nombre de turistes, com si fos possible fixar un nombre determinat a partir del qual ja no es podria viatjar a les nostres illes. Una mesura semblant resultaria d’impossible compliment per la seva complexitat i per la manca d’instruments per fer-la complir en no tenir competències en ports de titularitat estatal i aeroports. També es parla de prohibir determinades formes d’oferta turística, com la residencial, fet que resultaria un tant injust, ja que deixaria en mans dels hotelers l’exclusiva de l’explotació turística i impediria la “socialització” dels ingressos pel turisme que suposa el lloguer turístic. Això no vol dir que no calgui la seva regulació, amb la corresponent exigència de qualitat dels serveis que s’ofereixen.

Aleshores, què podem fer per evitar saturacions com la d’aquest estiu? Naturalment, s’han de seguir aprovant normes de protecció del territori per evitar la contínua urbanització. Es poden limitar les autoritzacions turístiques en els edificis plurifamiliars i es poden prendre moltes altres mesures. Però això no suposa disminuir l’oferta de places que, fins i tot, podrien seguir augmentant. Calen mesures més dràstiques que suposin una reducció de l’oferta. I aquestes mesures no han de pretendre únicament reduir l’oferta, sinó millorar la seva qualitat. Per aquest motiu, és necessari un nou pla de modernització de l’oferta turística.

L’objectiu d’aquest pla ha de ser incrementar les exigències de qualitat per als nous establiments turístics i declarar la caducitat de les places turístiques dels establiments que, passat el termini establert per l’administració competent, no s’hagin modernitzat. A més dels paràmetres tradicionals que ja s’exigeixen, com la superfície de zones verdes, la piscina, les zones comunes, l’exigència d’energies renovables..., s’haurien d’incorporar noves exigències que ajudin a superar determinats problemes que s’han denunciat. Per exemple, el nombre de treballadors per plaça turística o les condicions laborals dels treballadors d’hoteleria. Els estàndards de qualitat haurien de ser més exigents per als establiments que ofereixen allotjament en règim del tot inclòs, a fi d'augmentar la qualitat i evitar l’oferta “cutre” a uns preus indignes per a una destinació turística com les Balears.

 

 (Segueix)
Powered by LifeType - Design by BalearWeb