"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

JOVENTUT

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:12 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Proposarem l’edat legal per a l’exercici del vot als 16 anys a l’Estat espanyol.

2

Impulsarem la promoció pública i la reserva de quotes d’habitatges de lloguer a preus inferiors al mercat per a joves que no ultrapassin un nivell màxim d’ingressos, mitjançant una borsa pública d’habitatges destinada a aquesta nalitat.

3

Promourem crèdits blans, avals i subvencions a fons perdut a les persones joves per a la compra d’un habitatge.

4

Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement de les i els adolescents LGTB, creació i/o suport a serveis de suport i orientació a joves LGTB i d’espais segurs i oberts per a la socialització.

5

Desenvoluparem programes per reduir significativament el fracàs escolar dels joves i l’impuls als programes de qualificació professional inicial (PQPI). Enfortirem almateix temps el paper de la comunitat educativa i de la formació contínua.

6

Impulsarem programes de formació i d’inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous jaciments d’ocupació social i ambiental.

7

Reconeixerem els drets laborals i socials dels becaris i dels joves investigadors.

8

Fomentarem la pràctica de l’esport, la música, el teatre, el cinema i la literatura fets per joves, així com de l’oci no basat en el consumisme i la participació democràtica a tots els centres educatius.

9

Impulsarem campanyes de prevenció periòdiques dirigides a tota la població, centrades en missatges de prevenció i solidaritat, així com campanyes especí ques destinades a co lectius amb vivències generalitzades de la sexualitat particulars (adolescents, joves, persones que exerceixin la prostitució), i campanyes d’informació sobre altres malalties de transmissió sexual.

10

Proposarem la realització programes de prevenció de la violència de gènere entre les persones joves.

GENT GRAN

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:11 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Reconeixerem les pensions com un dret reconegut a la Constitució espanyola.

2

Garantirem l’increment anual de l’import de les oensions, com a mínim amb l’increment anual de l’índex de preus al consum (IPC).

3

Establirem una pensió mínima garantida d’un import no inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

4

Garantirem que el possible dèficit de la Seguretat Social pel que fa a les pensionssigui cobert amb càrrec als Pressuposts generals de l’Estat.

5

Aprovarem complements especials per igualar l’import de les pensions que es cobren a Balears respecte de les pensions mitjanes que es cobren a l’Estat i l’import de les pensions de les dones respecte les dels homes .

6

Modificarem el tractament scal de les pensions a l’impost de renda de les persones físiques (IRPF) alliberant de retenció fiscal i tributació l’import percebut fins al límit fixat com a salari mínim interprofessional (SMI).

7

Promourem que no es promogui des de l’Estat la contractació de plans privats de pensions, com a substitutoris de les pensions públiques, i n’eliminarem tant les desgravacions per inversió com la tributació per rescat.

8

Aconseguirem una millor regulació i transparència dels viatges de l’IMSERSO, així com potenciarem el turisme cultural i el turisme d’intercanvi intercultural de les persones majors.

9

Elaborarem i aprovarem una Llei general de protecció i drets de la gent gran.

10

Donarem suport econòmic des de l’Administració a les famílies amb persones grans a càrrec seu, n’establirem i dotarem les partides pressupostàries necessàries.

Illes Socials

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 13:02 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

1

Promourem limitar l’increment del preu de lloguer o preu màxim de lloguer d’un nou pis que entra al mercat, i dotarem als municipis de la capacitat de determinar, de forma temporal, àrees de mercat tens per increments de rendes abusives de lloguer d’habitatge habitual que impedeixen l’accés a l’habitatge mitjançant un lloguer assequible. L’objectiu és garantir la possibilitat d’intervenció pública en el cas de rendes abusives amb una llei específica amb instruments sancionadors, en què el preu de lloguer del nou contracte no podrà pujar més d’un 10 % de la mitjana de preu dels últims quatre anys de l’àrea on està ubicat l’habitatge que s’estableixi com a índex general de la zona.

2

Establirem incentius als bons arrendadors per fixar preus de lloguer accessibles (considerarem aquests com a preu mitjà entre el preu de mercat i el social ) per fomentar contractes de llarga durada i lloguers assequibles, i incrementarem la desgravació progressiva dels imposts sobre les rendes.

3

Instarem a possibilitar, amb la finalitat de destinar els majors ingressos a habitatge social, incrementar la quota de l’IBI en :

  • Recàrrecs als edificis inadequats, que mantenen un profit superior al que els atorga l’actual planejament, als edificis fora d’ordenació i a tots els edificis no agraris en sòl rústic.
  • Als habitatges buits (més de dos anys sense habitar), i augment de la quota mitjana de l’IBI en un 25 % als habitatges no principals, on no hi ha cap empadronament.
  • Un 50 % (bonificant els residents en un 50 %) en els sectors en què s’ha dut a terme una inversió pública en espai públic i equipament, per destinar-les a polítiques d’habitatge assequible, tot prioritzant les actuacions dins el sector, barri o districte.

4

Reclamarem una major penalització de les accions delictives d’assetjament immobiliari.

5

Impulsarem la derogació de les disposicions de la Llei d’emprenedors estatal que obri la porta als estrangers a aconseguir visat i autorització de residència a canvi de l’adquisició d’habitatges de més de 500.000 €.

6

Instarem a revisar la fiscalitat sobre l’habitatge, especialment sobre les societats patrimonials, incloses les SOCIMI (societats cotitzades anònimes d’inversió en el mercat immobiliari), exemptes del pagament de l’impost de societats amb una bonificació del 95 % de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per fomentar l’habitatge assequible i dotar l’administració de més recursos per desenvolupar les polítiques d’habitatge necessàries.

7

Impulsarem la modificació de la disposició addicional quinzena de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, i totes les reformes legals necessàries per derogar immediatament l’Índex de referència de préstecs hipotecaris com a tipus oficial de referència per a préstecs hipotecaris, per considerar que l’IRPH és opac, influenciable per les entitats, no representatiu del mercat, perjudicial per als consumidors i que ha de ser considerat abusiu.

8

Exigirem incrementar els recursos judicials per donar una resposta ràpida i adequada al col·lapse de les demandes per clàusules sòl.

9

Instarem al Govern estatal a fer les modificacions necessàries per tal que el superàvit pressupostari i el consegüent romanent de tresoreria municipal se puguin destinar a finançar programes d’habitatge públic assequible, mitjançant la modificació de la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

10

Instarem a aprovar una estratègia d’habitatge en l’àmbit estatal per tal que el cost d’accés a l’habitatge no superi el 25 % dels ingressos i aconseguir un 30 % d’habitatge social en els municipis de més de 20.000 h.

Gallardo: “La feina feta per aquest govern ens serveix per avançar cap a un futur digne per al nostre jovent i el nostre planeta”

psm-pollenca | 02 Abril, 2019 08:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com


MÉS per Mallorca destaca la importància de modificar la Llei de consells escolars per fer-los més oberts i democràtics.

 El diputat Miquel Gallardo ha volgut mostrar aquest dilluns en roda de premsa el suport de MÉS per Mallorca a la mobilització del jovent per reclamar polítiques contra el canvi climàtic. El diputat ecosobiranista ha subratllat la importància d’aquestes manifestacions que van tenir lloc a més de 120 països, ja que “el temps se’ns acaba i no tenim un planeta B”. Gallardo ha explicat que durant la legislatura, amb lleis com la de canvi climàtic, la de residus o la de sostenibilitat ambiental de Formentera s’ha avançat en la línia del que demana el jovent d’arreu del món i “cap a un futur digne per a ells i el nostre planeta”.

Gallardo també ha fet referència a una informació que el diari Públic va publicar en exclusiva el passat dijous i en què es fa referència a un informe de la UDEF que el jutge de Cursach va ocultar i on es corroboren dècades de corrupció del PP. El diputat ecosobiranista ha fet referència a un fragment concret en què es parla “d’una estructura paral·lela a la política i funcionarial que, com un paràsit, està causant des de fa molts anys un perjudici a la ciutadania”.
Per a Gallardo, aquest informe “ens ha de fer reflexionar sobre com ha estat comandada aquesta administració durant els darrers 20 anys”, ja que en aquest informe també s’estableix que per ser considerada una organització com a criminal, ha de complir amb un mínim de sis dels deu punts que estableixen. “No és que el PP en compleixi sis, és que els compleix tots. Ens hauríem de treure la bena dels ulls i demanar explicacions al Partit Popular”.

 

 (Segueix)

"El jovent ha pres la paraula contra el canvi climàtic"

psm-pollenca | 26 Març, 2019 08:26 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

MÉS per Mallorca dona suport a la vaga pel clima i celebra que siguin els joves qui la impulsin.
 
 

MÉS per Mallorca ha participat avui en l’engrescadora protesta juvenil contra el canvi climàtic ’Fridays for future’, que ha tingut lloc a Palma i a ciutats d’arreu del món. D’aquesta manera, i d’acord amb la seva llarga tradició ecologista, MÉS per Mallorca se suma a l’onada de protestes inspirada per la jove activista sueca Greta Thunberg perquè els governs de tot el món reaccionin contra el canvi climàtic i la contaminació.

El conseller de Medi Ambient i número 4 de MÉS per Mallorca a les llistes del Consell insular, Vicenç Vidal, ha assegurat que "el jovent ha pres la paraula contra el canvi climàtic i demostra que, davant l’emergència climàtica, només ens queda actuar". Així mateix, ha recordat que "MÉS per Mallorca ha estat una força pionera a tot Europa a l’hora d’impulsar polítiques com la llei de Canvi Climàtic o la llei de Residus".

Vidal també ha recordat que, de la mateixa manera que el Partit Popular Europeu ha vetat la intervenció de Greta Thunberg al ple de l’Europarlament, la representant del PP balear a Brussel·les, Rosa Estaràs, també ha fet campanya davant les institucions europees contra la llei balear de Canvi Climàtic impulsada per MÉS per Mallorca des del Govern de les Illes Balears.

MÉS per Mallorca condemna els atacs a la llibertat de premsa per part de l’extrema dreta.

psm-pollenca | 21 Març, 2019 12:25 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Busquets: "Estarem sempre al costat dels drets i de la democràcia, en perill amb aquests partits"

 La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha condemnat "l’atac a la llibertat de premsa per part de formacions d’extrema dreta" que "ahir promovien que els partits que no defensassin la unitat d’Espanya fossin il·legalitzats" i que avui han vetat l’entrada a un mitjà de comunicació a una roda de premsa, atacant així no només la llibertat de premsa sinó el dret a la llibertat d’informació de la ciutadania.

"El que està passant és molt greu i inadmissible en democràcia", ha alertat Busquets. La coordinadora de la formació ecosobiranista ha remarcat la complicitat del PP i Ciutadans amb l’extrema dreta, a la qual conviden a formar govern a Andalusia i el pretenen tenir en compte si puguessin sumar per conformar govern. "Aquestes situacions no es poden tornar a repetir, no tenen cabuda en una societat democràtica. Estarem sempre al costat dels drets i de la democràcia, en perill amb aquests partits", ha assegurat Busquets.

Balboa: “Si nosaltres no ho feim per idees, altres ho faran per interessos”

psm-pollenca | 19 Març, 2019 09:23 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La militància de MÉS per Mallorca aprova els programes per a les eleccions generals i autonòmiques.

La militància de MÉS per Mallorca ha aprovat aquest dissabte en assemblea els programes per a les eleccions generals i autonòmiques. Així, les més de 100 persones que han assistit a l’acte han aprovat per assentiment i sense abstencions ni vots en contra els documents, que en total recullen més d’un miler de propostes. El candidat a les generals, Guillem Balboa, ha destacat la importància de ser presents amb força a les properes eleccions generals. "Si nosaltres no ho feim per idees, altres ho faran per interessos", ha apuntat.

Balboa ha explicat que el moment polític que vivim a nivell estatal “és una oportunitat”, ja que ha obert la porta a què les veus progressistes de les Balears puguin anar juntes al Congrés. “Necessitam que l’esperit dels Acords pel Canvi arribi a Madrid. Són les forces progressistes com MÉS per Mallorca les que fan possibles mesures capdavanteres, com la Llei de canvi climàtic o la de residus”, ha dit.

 (Segueix)

Noguera: “El Decret d’Habitatge del govern espanyol segueix lluny de les necessitats de Palma”

psm-pollenca | 12 Març, 2019 08:47 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El batle de Palma, Antoni Noguera, ha assegurat després de conèixer l’aprovació del Decret d’habitatge per part del govern espanyol que “segueix lluny de les necessitats de Palma”, ja que “torna a deixar els municipis sense eines per limitar el preu de lloguer”. El candidat a repetir batlia a Palma per MÉS per Mallorca ha apuntat que sí que dona passes endavant, amb mesures que la formació ecosobiranista ja havia demanat – com la d’augmentar els anys de contracte de lloguer -, però que “tant els ajuntaments com les comunitats ens quedam sense l’eina més important per posar fre a l’especulació i garantir el dret a l’habitatge”.

Noguera ha criticat la “manca de valentia de l’estat espanyol” en matèria de regulació de l’accés a l’habitatge, mentre que a Palma “prenem decisions valentes”, com la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars. El batle de Palma ha recordat que s’han mantingut converses i contactes amb “altres ciutats i batlies del canvi, com la de Madrid, Barcelona o València per cercar solucions comunes a un dels principals problemes del nostre temps”.

Campomar: “És urgent tornar a apel·lar a l’Estat per reformar el Codi Penal”.

psm-pollenca | 06 Març, 2019 09:38 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

El Parlament debatrà aquest dimarts la proposta de MÉS per Mallorca sobre la modificació del Codi Penal respecte als delictes contra la llibertat sexual.

 La diputada de MÉS per Mallorca, Joanaina Campomar, ha explicat en roda de premsa la Proposició no de Llei (PNL) que es debatrà al ple d’aquest dimarts sobre la reforma del Codi Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual. Aquesta proposta, impulsada per la formació ecosobiranista, exigeix a l’Estat que no es facin distincions en aquest tipus de delictes, entre d’altres coses. “Ens hagués agradat poder celebrar avui la retirada d’aquesta proposta perquè la reforma ja fos una realitat. Malauradament, no és així i per això trobam que és urgent tornar a apel·lar a l’Estat per reformar el Codi Penal”, ha assegurat Campomar.

 (Segueix)

Gallardo: “Els vuit diputats al Congrés s’haurien de comprometre a presentar les esmenes necessàries per millorar les inversions a Balears”.

psm-pollenca | 26 Febrer, 2019 08:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

 

 El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha explicat aquest dimecres en roda de premsa que la postura de la formació ecosobiranista respecte als pressupostos generals de l’Estat no ha canviat respecte governs anteriors ni canviarà fins que les inversions per a les Balears millorin. “És una bona notícia que millorin en aspectes socials, però la inversió ha baixat un 11% mentre que la mitjana estatal ha augmentat un 18%”, ha dit Gallardo. El diputat ha assegurat que “els vuit diputats al Congrés s’haurien de comprometre a presentar les esmenes necessàries per millorar les inversions a Balears”.

Gallardo ha recordat que MÉS per Mallorca va presentar al ple de dimarts una esmena a la Proposició no de Llei (PNL) del PP en aquest sentit i que els populars la van rebutjar, per la qual cosa, ha dit, “esperam que aquesta PNL no hagi estat un altre acte d’hipocresia”. El diputat ecosobiranista ha recordat que fa un any, “curiosament”, es va presentar una PNL per part del PSIB i Podem, “on denunciaven pràcticament el mateix que la que es va debatre ahir al ple”. “Hi vam votar a favor i a la d’ahir donam suport en el punt de què no se’ns maltracti amb aquestes inversions”, ha explicat.

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 167 168 169  Següent»
Powered by LifeType - Design by BalearWeb