"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Junta de Govern del 16 d'agost

psm-pollenca | 06 Octubre, 2011 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Farem un resum del que diu l'acta de la Junta de Govern del 16 d'agost. Si feim els resums amb aquest retard és perquè el PSM NO forma part de la junta de Govern (els membre son anomenats pel batle), i per tant o ho hem de demanar als que hi assistiren o hem d'esperar a que ens arribin les actes, i preferim aquesta segona opció per tenir una visió general i objectiva del desenvolupament de les juntes. També recordam que no podem publicar dades personals, per això no podem penjar les actes tal qual les rebem com sí feim amb els plens, que sí son públics. S'haurien d'agafar les actes i censurar dades conforme la Llei de protecció de Dades, feina amb una dedicació que no podem assumir actualment i que hauria de fer el propi Ajuntament.

El que sí adjuntam son les actes dels plens que s'han aprovat fins ara en aquesta legislatura:

2011-06-11_Constitucio Ajuntament

2011-07-07_Extraordinari d'organització

2011-07-28_Ordinari Juliol

Plens anteriors i audios


JUNTA DE GOVERN 16 D'AGOST

Identificació de la sessió

Sessió núm.: 17/2011

Caràcter: ordinària

Data: 16 d’agost de 2011

Horari: de 09:05 a 11:00 h

Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)

Assistents

Batle-President Sr.Bartomeu Cifre Ochogavia (PP)

Regidora Sra. Malena Estrany Buades (IB-Lliga)

Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)

Regidor Sr. David Alonso García (PP)

Regidor Sr. José Luis García Salvador (A)

Interventor acctal.

Sr. Joan Rofes Bauzà (P.D/P.O del Sr. Joan Prats Ripoll)

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

No assisteix

Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)

Ordre del dia

1- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior

2- Urbanisme

3- Hisenda

4- Règim Interior i Personal

5- Varis


No es va donar compte de la concessió de llicències d'obra (normalment les concedeix el batle per decret i informa la junta).

Sí que es va aprovar la resolució d'expedients sancionadors per obres il·legals, 6 obres amb 5 promotors diferents (per tant una infracció d'un sol promotor a una sola parcel·la dividida en dos expedients). La més baixa de 27.476’95 E, la més alta la dels dos expedients que suma 76.142,05 E. Tots per infraccions en sòl rústic.

Es varen obrir tres nous expedients d'infracció urbanística, 2 en sol rústic i 1 en urbà.

Es va aprovar una relació de factures per import de 81.365,22 E, la més baixa de 24,00 E, la més alta de 34,810,00 E (pel concert de NOA).

Es varen aprovar factures sense partida assignada al pressupost per valor total de 17.351,10E.

A proposta del Regidor delegat de Serveis Sr. Martí Jesús Roca Olivieri, s'aprovà el pressupost presentat per l’empresa “Aquagest Medio Ambiente, S.A.”per import de 5.435, 96 euros IVA inclòs , per a la instal·lació i subministrament de les tapes de l’Estació de Bombeig d'Aigues Residuals de la plaça dels Pins de la Cala Sant Vicenç.

Es va acceptar una reclamació d'una botiga de roba del Moll que se li va cobrar massa per ocupació de via pública.

Hi va haver quatre sol·licituds d'ocupació de via pública, de les que se'n denegaren 3.

Es va aprovar un pagament fraccionat d'una plusvàlua, per import de 10.282,69 €, més 399,66 E d'interessos.

A proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena Estrany Espada, s'acordà organitzar l’exposició de l’artista Georgina Gamundí en el marc de la celebració del certamen Art Jove 2011, i Autoritzar la despesa per import de 1650 euros (IVA exclòs).

Nota del PSM: aquest certamen sempre s'havia fet sense abonar cap import als ertistes, ja que es considerava que el premi era la organització de l'exposició.

Es va aprovar prorrogar el contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica dels treballs de coordinació, assessorament i dinamització del Museu Municipal de Pollença per un període de 6 mesos.

Es va aprovar prorrogar la durada del contracte de serveis “ESTADES D’ESTIU ” signat entre l’empresa “INICIATIVES DE CIUTAT S.L.”, fins ins el dia 9 de setembre de 2011.

Es va aprovar la rescissió del contracte d’arrendament del local situat al carrer Sant Domingo, 31 – planta baixa per a destinar-ho a serveis municipals.

Nota del PSM: Es el local que abans utilitzava EMSER, que ja s'ha buidat definitivament, ja que les oficines son al nou Ajuntament i el material a la nau del polígon.

A proposta de la Regidora delegada de Cultura Sra. Malena Estrany Espada de dia 12 d’agost de 2011 es va Aprovar l’adjudicació del contracte privat d’interpretació artística consistent en l’actuació dels artistes “CUARTETO BORODINI” i “LEONIDAS KAVAKOS i ENRICO PACE” per a un concert els dies 24 i 27 d’agost de 2011, respectivament, en el marc de la celebració de la 50è edició del Festival Internacional de Música de Pollença. Despesa total de 40.120 € (IVA inclòs).

Nota del PSM: No deixa de sorprendre que les contractacions s'aprovin quan ja està feta tota la publicitat i els programes.

 

No consta el l'acta la retirada de cap punt de l'ordre del dia. Tots els punts tractats s'aprovaren per UNANIMITAT dels assistents.

 

Comentaris

 

Brijoles etc.

jrv | 09/10/2011, 15:45

Tammateix, ell no hi passa, i no el pot tancar....

 

Re: Junta de Govern del 16 d'agost

Brijoles Cartesis | 08/10/2011, 11:00

Pareix esser que un tal Morro ha demanat a l'ajuntament l'esbucament del Pont Romà

 

Ordre i disciplina

maki | 08/10/2011, 07:52

Ja que el comentarista anterior parla del celador d'obres, no se si el nou consistori pensa prender cap mesura respecte a la seva NO activitat professional, o la seva NO activitat, o poca activitat però sempre amiguista és vitalicia, o simprement el paraigües protector del dos altres personatges citats és garantia suficient.
Una bona mesura a proposar, ara que venen les eleccions i les proposen totes, manco fer feina, o fer feina pel comú, seria la "deducció per mangoneo", és a dir, deduir dels impostos personals aquella part proporcional del cost dels politics i funcionaris, que en ves de servir a TOTS els ciutadans, és dediquen a no fotrer-ne ni brot, a no ser assumptes que beneficiin els seus amigots, per activa o per passiva. Ja que aquests o funcionaris serveixen interessos particulars, que aquests particulars paguessin els seu cost

 

La Font

Na llana tenyida de vermell | 07/10/2011, 18:44

Margalida, pots dir els noms clarament. Tothom sap que el tàndem Rafel Morro - Rafel Balaguer (arquitecte municipal) se duen de puta mare, per no dir -ho d'una altra manera. Cada dimecres dinen junts i també un comerciant del poble de vegades. També berenen sovint amb en Colorado, el zelador. I per desgràcia de tots, l'equip de govern no hi fa contes possar remei.

 

Barra

jrv | 06/10/2011, 20:35

Ben d'acord, Margalida C.

 

ALGÚ MOURÀ UN PEU PER NO PERDRE UN TROÇ DEL NOSTRE PATRIMONI, EL DE TOS?

Margalida C. | 06/10/2011, 17:26

Senyors, una reflexió:
Tothom que hagi fet obra major al cente de Pollença o a qualsevol part de municipi, que compari els emparons del seu projecte amb el resultat de l'obra que ha fet el senyor Morro enmig del poble, convertint un corral i una paret sense obertures amb la façana que tots podem veure si anam a plaça. Comparau i demanau-vos el per què.
Ara ens surt a la prensa diguent-mos a tos, a tots els pollencins, que ell sen toca els collons de la font i que la seva façana que ningú la toqui, qui si algú s'atraveix a tocar-la el denunciarà. I jo me deman, perquè surt aquest senyor a fer aquestes declaracions públiques a la prensa i en aquest moment? S'ha tornat boig o realment ell té clar que a la seva façana no li posaran a la font que hi ha hagut durant 116 anys a la plaça? Si ho té tan clar serà perquè deu estar respaldat per una llicència d'obres. I si és així, jo me deman: Li hauran donant una llicència a mida a n'aquest senyor? Li dovia molestar la font per poder posar més cadires a la plaça? Algú sen va encarregar que els futurs clients den Morro, aseguts als carrer de la plaça no siguin "molestats" per algú que volgués anar a beure a la font? I si és així, jo me deman: qui haurà estat? Qui dona les llicències d'obra a un ajuntament? No les deu donar el batle? El batle no tenia tens per donar-les, entre anar a córrer, prendre el cafetet a Can Moreno, llegir el diari, i passetjar amb en del pamfleto no tenia tens aquest senyor de donar llicències…. Qui haurà estat aquest que li ha donat llicència a n'en Morro?
Si aquest senyor que li va donar llicència va obviar que a la façana (record, sense obertures!) hi havia una font; font que ha estat allà durant 116 anys deu tenir alguna responsabilitat, alguna cosa a dir. Almenys el poble mareix una explicació raonada. Del qui anava a córrer, del qui anava a dinar els dimecres amb en Morro o del fotograf que retretava el corredor quincezalment, però per favor, que algú ens expliquí el perquè ens hem d’oblidar d’un troçet de la nostre poble.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb