"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Assemblea ordinària de gener.

psm-pollenca | 24 Gener, 2012 07:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Assemblea ordinària de gener.

Aquest dimarts 24, a les 21,30h, farem l'assemblea ordinària de gener prèvia al Ple.

A continuació adjuntam l'ordre del dia del Ple, que  va ben plena d'assumptes importants: dedicació exclussiva, l'Ullal, pressupost 2012, ratificació al·legacions al català i a la Llei General turística, etc.

Com sabeu el darrer dijous de cada mes hi ha el ple ordinari.

Com sempre les assemblees son obertes a militants i simpatitzants. Animau-vos a participar.

Dimarts 24, 21,30h. Estudi Toni Marquet (Carrer Albeguins de Pollença, darrera casa, VEURE DAMUNT MAPA) 

“DECRET DE BATLIA  NÚM. 951.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26 de gener de 2012, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

 

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA   

1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears 

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent    

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença

4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell   

5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d’al·legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB  

 

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al·legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears 

7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al·legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears

8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença 

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença    

10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment 

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments

12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió

14.-  Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”

Comentaris

 

Ple Municipal

Martí du Verro | 26/01/2012, 00:12

Uauuuu!
He passat pél quarter de la policia local, i l'ordre del dia del Ple pinta bé! Serà mogudet. Crec que valdrà la pena escoltar-lo.
Una dedicació exclusiva més! Tira a tira, se destapen...

 

El GOB, amb l'Ullal.

PSM Pollença | 25/01/2012, 09:13

El GOB, amb l'Ullal.

w
ww.diariodemallorca.es/part-forana/2012/01/25/gob-pide-lullal-disfrute-proteccion/738850.html

 

L'Ullal a l'ABC

PSM Pollença | 25/01/2012, 09:11

Sense que serveixi de precedent, estam ben d'acord amb l'ABC:

h
ttp://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1079358

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb