"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de gener: PP, Lliga i Convergència contra la delimitació de la zona humida de l'Ullal

psm-pollenca | 27 Gener, 2012 09:05 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Així va anar el Ple Ordinari d’ahir dijous. Un Ple amb bastant de públic a la sala i amb molts punts d’interès:

 
ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA
    
1.- Ratificació de les al•legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balear.
El Batle va fer per decret les al•legacions a la Llei General Turística i s’havien de ratificar pel Ple. Com a PSM de Pollença varem fer al•legacions que varem vehicular a traves del grup parlamentari PSM-IV-E. De les al•legacions fetes pel batle veim be gairebé totes les al•legacions manco la segona, que demanava que en els habitatges turístics vacacinals s’hi poguessin fer reformes encara que estassin “fora d’ordenació” (això vol dir, il•legalment construïts). Pensam que s’hi ha de poder fer reformes, pero no es pot igualar un habitatge legal amb un d’il•legal, ja que fer-ho es carregar-se la disciplina urbanística, i tampoc es poden afavorir els HTV respecte del habitatges que no se lloguen, ja que seria un agravi comparatiu. Per això no donarem suport al text complet de les al•legacions.

APROVADES. A favor: 10, PP,LLR,CIUP - En contra: 2, A – Abstencions: 5: PSM, UMP, PSOE, ER

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent    
Aquesta nova dedicació exclussiva al regidor David Alonso (PP) de 36.913,80E anuals, va esser retirada de l’ordre del dia per part del batle, ja que en contra del que pensava, no tenia prou suports perque sortís aprovada. Des del PSM ja varem donar la nostra opinió en aquest article.

RETIRAT.

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença
Uns nomenaments que es varen fer per decret del batle quan s’aguessin pogut dur al Ple de dia 22 de desembre. Nosaltres haviem aportat candidats que no es tingueren en compte, tot i que pensam que els titulars son gent prou preparada per assumir aquesta representaci. En canvi haguessim preferit uns suplents sense vinculacions partidistes.
Titular 1: Ferran Porto
Titular 2: Pere Antoni Nadal
Suplent 1:Antoni Xumet (PP)
Suplent 2: Pep andreu Martorell (LLR)

APROVAT. A favor: 13, PP,LLR,CIUP,ER,A – Abstencions: 4, PSM, PSOE, UMP

4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell (veure moció)   
Es tractava de demanar que Demarcació de Costes faci les passes adients per garantir l’accés a Cala Castell previst en la delimitació de costes. No té res a veure amb el contenciós sobre el camí de Ternelles.

APROVAT. A favor: 9, PSM, A, LLR, PSOE, ER – Abstencions: 8, PP, CIUP, UMP


5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d’al•legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB  
Es tracta del document a favor del català que signàrem tots els portaveus i del que ja parlarem en aquest article. Ara es tractava de ratificar-lo per Ple. (veure document)

APROVAT. Unanimitat


6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al•legacions a presentar Pla  Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears. (veure les al·legacions de l'equip de govern
En veure que no tenia els suports suficients per aprovar aquest punt i que la Conselleria havia donat un mes més per presentar les al•legacions el batle va retirar la seva proposta d’al•legació per reduir la protecció de l’Ullal.

RETIRAT


7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al•legacions al pla Hidrològic de les Illes Balear. (Veure moció)
La qüestió era la mateixa que el punt anterior, però amb les al•legacions presentades per 5 partits de la oposició en un sentit totalment oposat, defensant la protecció de l’Ullal que fa el Pla Hidrològic. La Lliga i Convergència argumentaren el seu vot en contra en no estar d’acord amb l’al•legació segona; així i tot quan proposarem llevar aquesta al•legació continuaren estant en contra. Feren un recés i PP, Lliga i convergència acordaren votar en contra de les nostres al•legacions, obrint la porta a la desprotecció de l’Ullal. Un fet desgraciat que qualque dia lamentarem.

DENEGADA. A favor: 7, PSM, A, PSOE, ER, UMP – En Contra: 10, PP, LLR, CIUP.8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença
Aquestes instal•lacions estan gestionades per una comunitat de bens que s’ha desfet i el contracte ha de quedar en mans de només un dels membres de la C.B.

APROVAT. Unanimitat


9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença    
Una proposta de millorar i obrir els usos de l’antic Miquel Capllonch de Port de Pollença (veure moció).

APROVAT. Unanimitat


10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment. (veure moció)
El Govern Balear ha reduït freqüències de bus i canviat trajectes de manera perjudicial pels usuaris. Demanàvem que es revisin per millorar-les i fer-les més pràctiques.

APROVAT. Unanimitat

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.
Es tracta del fraccionament de pagament de impostos i taxes municipals, amb un petit descompte. L’Equip de Govern afegí una al•legació en el sentit de limitar el descompte a 100Eur.

APROVAT. Unanimitat


12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012.
Els números definitius es donaren  el dilluns passat, per això entre tots acordarem deixar aquest punt per quinze dies més endavant.

RETIRAT

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió.
El concessionari de la piscina, Algalia S.A., deu doblers a l’Ajuntament, deute que es va ampliant cada mes que passa. S’iniciarà la resolució del contracte. Varem demanar que s’obrissin totes les opcions: gestió directa de l’Ajuntament, a traves d’EMSER, amb subcontractes parcials... sense tancar cap possibilitat, ja que el servei difícilment podrà cobrir despeses.

APROVAT. Unanimitat


14.-  Propostes/Mocions d’urgència

No n’hi va haver.


II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

En parlarem en un proper article.

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes.”
 
Ahir, per omissió, l'ajuntament va donar una passa cap a la urbanització d'aquesta zona humida.
Esperem que tingui marxa enrere.
 
 
 

Comentaris

 

Lliga

Puput | 30/01/2012, 20:38

Estic d'acord estornell

 

La Lliga regionalista, un partit polític?

Estornell | 30/01/2012, 15:03

La Lliga den Jaume Font allà on té mes regidors es a Campos i a Pollença (això com dirien a Urxella "en ferem un article"). Així es lògic que algú se plantegi per què no hi ha cap persona de Campos o Pollença dins la directiva o direcció del partit. Crec que les coses per en Jaume no bufen de la mateixa manera que per na Estranya a Pollença o en "pallisseta" per Campos. A més, pareix que els lideratges de la Lliga a n´aquests pobles son de mirar-se la panxa i no veure més enllà dels interessos propis.

 

LLIGA REGIONALISTA

Martí du Verro | 30/01/2012, 14:23

No m'enfad, ni he dit que siguin els mals del poble, simplement crec que tenen poc ps dins la Lliga sient l'agrupació que va treure més regidors. Però la gent de la Lliga és una cosa, i na Malena una altra...

 

El venao.

colomi | 30/01/2012, 11:16

No home, a mi la lliga no és un partit que m'agradi, però de no agradar a pensar que és la causant de tots els mals...
No t'enfadis home.

 

Lliga regionalista

Marti du Verro | 30/01/2012, 10:11

Colomí, lo meu és obsessió, lo teu és una vena als ulls, ja te caurà, temps al temps...

 

Estranyats

Xavier | 29/01/2012, 22:02

N'Estrany ha presidit la taula del congrés de la Lliga. El que estaria be saber es saber qui més de Pollença apart d'ella ha anat a aquest congres.

Sorpren aquesta afirmació: "Hubo críticas a la crispación que está generando el PP en las Islas." quan la Lliga ha donat el poder al PP per tot allà on ha pogut.

 

Lliga BBVA

colomi | 29/01/2012, 19:59

Cert, obesessió no, el tema és més elevat...

 

LLIGA REGIONALISTA

Martí du Verro | 29/01/2012, 18:15

Obsesió? Nooooooo. Ella és la solució, és la millor, la més feinera, la més capaç, la llicenciada en ciències polítiques, l'única que pot fer que Pollença surti del pou a on l'han ficat els seus ex-companys, etc... Tot això en paraules seves, i si la Lliga és futur, perquè no se la veu per enlloc? Ni tan sols esemnten res als seus respectius blogs sobre el congrés d'ahir. No emprenyis! Se'n riu de tots noltros, ja té la nómina dels 4 anys, que era la seva meta.

 

Rereses

Colomi | 29/01/2012, 17:40

Jo el que trob raro és l'obsesió d'algunes personatges amb na Malena Estrany...

 

LLIGA REGIONALISTA

Martí du Verro | 29/01/2012, 17:11

No veig na Malena a les fotos del Congrés de la Lliga... L'Ajuntament amb més regidors de la Lliga fora de la directiva d'aquest partit? No ho trobau raro?

 

Ullal

Stephen Hessel | 28/01/2012, 21:57

El plat encara és molt, el poden trencar i ferne tests. Ni plat ni llenties. No hi ha futur, el model és un altre.

 

Re: Ple de gener: PP, Lliga i Convergència contra la delimitació de la zona humida de l'Ullal

PSM Pollença | 28/01/2012, 16:34

Certament, per un plat de llenties. Pero sense llenties, just el plat.

 

Que pena

Protegim l'Ullal | 28/01/2012, 11:10

PP+Lliga+CIUP venen l'ullal per un plat de llenties?

 

L'Ullal

Joan Ramon | 28/01/2012, 10:20

M’afegeix al meu recolzament tant a Tomeu, com la resta de regidors que defensen la protecció de l’ullal, un tema per a mi de molta importància, doncs crec que si els partits segueixen apostant pel creixement, tornem al model de ja no pa per avui, fam per demà, sinó a un model de miques de pa per avui, fam pel futur.
Enhorabona per la teva feina Tomeu. Esperem que els partits que no han volgut atendre unes al•legacions prou documentades, reflexionin.
Salut

 

PSM oposició responsable

Joana Aina Campomar | 27/01/2012, 19:47

Des del principi d'aquestos legislatura s'ha fet una tasca molt positiva d'oposició per part del PSM. En aquest darrer ple es reflecteixen els resultats de ser coherents, conciliadors i constructius, a més de saber posar sobre la taula els assumptes que de veres afecten al nostre poble.
L'omissio de no aprovar un compromís per reafirmar la proteccio del nostre territori mostra ben clar els interessos que ineixen els que hi han votat el contra.
En qualsevol cas no ens ha de desanimar a continuar la nostra tasca. Endavant Tomeu.

 

Ullal

Biel C. | 27/01/2012, 18:31

Sr. Superbia, no és qüestió que l'opinió del PSM, sigui la més encertada o no, ni tan sols la meva, que comparteixo amb tot el que diu i fa el PSM de Pollença. M'explicaré: Quan parl de futur, ho faig, perquè un regidor de la LLiga al que jo vaig convidar a participar en les llistes del PSM, l'any 2003 i l'any 2007, i que consider amic i excel.lent persona, me va trucar un parell de mesos abans de les eleccions municipals, per fer-me saber que havia decidit participar activament en la política local del poble, i que ho faria de la mà de la Lliga, entre d'altres coses perquè volia un futur millor per el seu fill i la gent jove del nostre poble. Jo vaig repectar la seva decisió i li vaig desitjar sort, i pens que fa tot el que pot i sap, o al manco ho vull pensar. I per tant, dic a la Lliga, que l'Ullal tal com està al PHIB, és FUTUR per les generacions que vénen. I això no és superbia, és fer recordar el que volien abans de les eleccions, i que compartiem en moltes coses.

 

PP+Lliga+CIU= menys Ullal

Joan Ramon | 27/01/2012, 15:14

Penso, i això no és cap critica, que si volen mantnir un projecte, la lliga i Convergència estan abocats a entendrer-se, això crec que és evident, altre cosa és que agradi més o menys.

 

No se juntan que no se asemblen.

Follonero | 27/01/2012, 14:45

Font los separa y el capital los reune. La cabra tira al monte.

 

Delimitacio

PSM Pollença | 27/01/2012, 14:43

Maria C., el llenguatge es pot tergiversar tant com es vulgui. La realitat es que la delimitacio ja esta feta enel PH. Alla on PP, LLR i CxI diuen delimitacio nomes ho podem entendre com a reduccio o eliminacio.

 

Re: Ple de gener: PP, Lliga i Convergència contra la delimitació de la zona humida de l'Ullal

Lo que UM separó el Ullal lo une | 27/01/2012, 14:03

Ayer asisitimos a la ceremonia de casamiento entre el Sr Joan Ramon y la Sra Malena en la parroquia del Ullal ( en la urbanización del mismo nombre), la ceremonia fue presidida por el señor alcalde.

 

Re: Ple de gener: PP, Lliga i Convergència contra la delimitació de la zona humida de l'Ullal

Maria C. | 27/01/2012, 11:55

EL títol ensi del vostre article ja també és una falsatat... Pel que veim a l'article que esmentau de CxI, ells reclamen un delimitació de la zona humida...

 

Futur

Joan Ramon | 27/01/2012, 11:44

Consta entendre que ni PP, ni CxI, ni la Lliga vulguin entendre que el futur del nostre municipa pasa per preservar el territori i els nmostre paratges, dons sense això, el nostre turisme inavitablement perdra qualiutat.
Fa uns anys un britànic em deia que no entenia com es podien fer xalets a la muntanya (gotmar,La Font, boquer...) aquest home fa alguns anys que ja no ve a Pollença...

 

L'Ullal

PSM Pollença | 27/01/2012, 11:18

Al blog "La punta" CxI justifica el vot contrari a la delimitació de la zona humida marcada pel PHIB.
h
ttp://lapuntacxi.wordpress.com/2012/01/27/val-mes-prevenir-que-curar/

Els arguments exposats creim que no es corresponen amb la realitat, pels seguents motius:

1.- Es diu que "Aquest canvi de criteri administratiu en la normativa entenem que no pot suposar que els propietaris, que ompliren i dessecaren les seves finques emparats per la llei, ara els hi demanem explicacions o no se garanteixin els seus drets".

El PHIB no demana explicacions ni conculca drets. simplement delimita de manera precissa una situació de fet ja amparada per la Llei d'Aigues, com es l'existència d'una zona humida. L'Ullal ha estat i continua essent u sòl rústic, amb els drets d'us i gaudi agrícola que això du associat. No hi ha cap usurpació de drets a edificar, perque mai han existit. Tene garantit els drets que la propietat estatutèria del seu sòl els confereix.

2.- Respecte l'al·legació que volia presentar el batle s'afirma que "es fa una proposta per tal de delimitar la zona humida de l’Ullal, i que abraça 24.378 m2, de la que no ho es.".

Fals. L'al·legació municipal fa una delimitació més petita que el PHIB, però molt manco fonamentada científicament, i molt manco detallada per categories que el PHIB, amb l'únic objectiu de permetre un futur desenvolupament urbanístic.

3.- Es demana: "sinó es vota la urbanització de la zona per què crea tanta polèmica?".
La polèmica l'han creada des de l'equip de govern recolzats per CiUP, en voler al·legar contra la zona humida de l'Ullal. Si no hagues estat així no s'hauria produit cap polèmica perque ningú no hauria presentat al·legacions.

4.- Es diu" Ens podem trobar que Cala Carbó torni recuperar la seva classificació i l’Ajuntament se vegi en la obligació de donar llicències urbanístiques a la zona."

Això serà cert si el Parlament Balear, amb majoria del PP, elimina la llei 4/2008 que convertí Cala Carbó en ANEI. Per tant el PP vol desprotegir tant Cala Carbó com l'Ullal, sense cap garantia que la operació de traslladar l'edificabilitat tingui èxit, ja que molts dels propietaris dels terrenys ja s'hi han manifestat en contra.

5.-"Ara toca delimitar la zona humida de L’Ullal de la que no ho és. "

Això jo ho fa la fitxa MAZH02 del Pla Hidrològic, i amb molta precissió. el que deu voler dir es: ara toca delimitar més restrictivament (o eliminar directament) la zona humida.

6.-Donar suport al Pla Hidrològic no era “quedar bé a qualsevol preu”. Es prendre una desició política que agradarà a uns i desagradarà a altres, pero que hagues vetllat per l'interés general. La valentia i la responsabilitat s'ha demostrat en els que presentarem una moció a favor del Pla Hidrològic, que hem hagut de sufrir les pressions de mitjans i particulars que volen construir a l'Ullal, perque hi tenen fetes inversions confiant en l'augment de peu del terreny si no es declara zona humida. Desprotegir l'Ullal es generar doblers per uns particulars, i com diu el refrany "poderós cavaller es don dobler". Els qui volem la protecció ho feim per raons netament de respecte al medi ambient.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb