"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Les al·legacions pollencines a la Llei General Turística

psm-pollenca | 13 Febrer, 2012 08:49 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

La nova Llei General Turística que ha preparat el conseller Carlos Delgado (PP) té múltiples defectes i mancances que ja han estat contestats per moltes entitats, associacions i col•legis professionals. Entre els seus principals defectes està que no és una llei que millori el producte turístics que ofereixen les Illes, sinó que aquesta llei bàsicament fixa mesures de caire urbanístic per solucionar problemes concrets del sector empresarial turístic. Aquestes mesures van contra les competències tant dels Consells Insulars com dels Ajuntaments, fet que ha provocat que moltes d’aquestes administracions també hagin presentat al•legacions a la LLGT.

En el passat ple ordinari, el de 26 de gener, l’equip de govern va dur a ratificar les al•legacions que el Batle havia presentat per Decret de Batlia. En general, des del PSM varem veure bé la majoria d’al•legacions. N’hi havia un bloc de caire tècnic, redactades dels de l’àrea d’Urbanisme, i que incidien en aquelles qüestions d’invasió de competències municipals. A banda hi havia les cinc primeres de collita pròpia del Balte. Entre aquestes algunes relacionades amb el habitatges turístics, una categoria d’oferta  que la Llei deixa en segon pla i permet comercialitzar només a traves d’empreses comercialitzadores i no directament pels seus propietaris.

En canvi una de les al•legacions ens va semblar fora de lloc, la que demanava que en els habitatges turístics es puguin concedir llicències d’obra malgrat estiguin en situació de Fora d’Ordenació.

Els edificis i instal•lacions fora d’ordenació venen regulats per la Llei 8/1988 i la modificació per la Llei 10/2010 de mesures urgents d’impuls a la inversió. D’edificis Fora d’Ordenació n’hi ha dos tipus: els que es varen construir de manera legal i que han quedat en aquesta situació perque el planejament ha previst que estan afectats per alguna infraestructura (una carretera , per exemple); en aquests es poden fer obres de manteniment de l’edifici, pero no d’augment del seu valor per si s’hagues d’expropiar. L’altra categoria son els edificis que estan fora d’ordenació perque es varen construir il•legalment, i en aquests no s’hi pot fer cap tipus d’obra.

Seria un despropòsit que pel fet de comercialitzar-se com a VTV, un habitatge es pugui rehabilitar mentre que si és per ús propi del propietari, no. També seria un agravi comparatiu que aquestes noves VTV il•legals, amb millors serveis generalment que edificis manco equipats però legals, tinguessin les mateixes condicions a nivell de llicències, igualant als legals amb els il•legals. El que es ben segur es que aquest tipus de mesures no ens poden prendre des de una llei turística, sino que correspon regular-ho a través de la llei d’edificis Fora d’Ordenació, o, encara millor, aprovant una Llei del Sòl, ja que som la única comunitat que no en té.  Es molt significatiu que aquesta al•legació no sigui una de les que es varen preparar des de l’àrea d’Urbanisme, segurament perquè des del punt de vista tècnic no té raó de ser.

En aquest context crida molt l’atenció que el nostre oferiment d’ajudar en la gestió del’Àrea d’Urbanisme no fos atesa, ja que a banda de reduir la despesa en dedicacions exclusives, serviria per posar a regidors coneixedors de les materies al capdavant de la gestió, evitant errors de concepte tan grans com el que suposa aquesta al•legació.

Valorant tot això, malgrat moltes de les al•legacions ens semblaven correctes, no podíem donar suport a una al•legació, la número 2, que es un despropòsit, i per això varem optar per l’abstenció. Les al•legacions que varem preparar com a PSM de Pollença les varem enviar al grup parlamentari del PSM-IV-E, que les incorporà per presentar-les conjuntament. Son  les següents:

L’article 24, “Dispenses”, estableix que determinats projectes,“en funció de la seva “singularitat,  importància  y  significació  de  un  projecte  d’arquitectura  o  enginyeria  elaborat  por  arquitectes,  enginyers  o  artistes  d’afamat nom   i  prestigi  internacional,  resultes  un  marcat  interès   i  una  notòria conveniència” es podran dispensar del compliment de la normativa urbanística, si així ho acorda el Consell de Govern.
Aquest fet suposa un notable element d’inseguretat jurídica, ja que la possibilitat de dur endavant o no un determinat projecte recaurà en el criteri del Consell de Govern, sense que es fixin normes objectives per la seva dispensa de compliment de la normativa.
A més resulta una contradicció amb l’article 14 de la Constitució, que assenyala la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, ja que alguns professionals, en l’elaboració dels projectes en que participin, podran tenir major possibilitat de dur-los a terme.
També resulta una invasió de les competències municipals a l’hora de fixar els paràmetres edificatòries en els seus instruments de planejament, així com dels Consells Insulars en la capacitat d’elaborar planificació territorial, que podrien veure’s sense efecte amb aquest tipus de dispensa.

L’article 50 estableix que es podran comercialitzar estàncies turístiques per mitja d’”operadors”. Això tanca la porta a la comercialització directa per part dels propietaris de les mateixes. Això suposa un perjudici per aquests, ja que si compleixen amb les condicions de servei i fiscals que els pertoquin, res hauria d’impedir que poguessin comercialitzar directament els habitatges de la seva propietat sense necessitat de passar per un intermediari “operador”.
Aquests mateix article indica que l’estància que es podrà comercialitzar haurà d’esser com a màxim d’un mes. Sembla un termini massa curt si el comparem amb els terminis manejats per la llei d’arrendaments urbans.

L’article 52 defineix la tipologia dels habitatges en que està permesa la comercialització d’estàncies turístiques. S’assenyala que “Per a la comercialització d’estàncies turístiques la dotació mínima de cambres de  bany  serà  d’un  por  cada  tres  places,  havent  en  el  demes  ajustar-se  als paràmetres urbanístics que els siguin d’aplicació”. Per evitar les interpretacions arbitràries que poden provocar inseguretat jurídica, s’hauria de clarificar si aquesta necessitat d’ajustar-se als paràmetres urbanístics es refereix tan sols en els aspectes que afecten a l’habitabilitat (com donaria a entendre la referència als banys) o si també s’hauran d’ajustar en tot allò que engloba la planificació urbanística: ús del sol, ocupacions màximes, alçades, etc.

Aquest mateix article restringeix la tipologia dels habitatges a habitatge unifamiliar o aparellat. La realitat en les zones turístiques es que aquesta oferta es dona també en habitatges dins d’edificis plurifamiliars (amb serveis comunitaris de piscina o no). Per tant no hi ha motiu per restringir aquest tipus d’estància només als habitatges unifamiliars o aparellats, sino que s'hauria de regular en plurifamiliars.

Advierten del ´trato preferencial a los hoteleros´ que da la Ley Turística

Una treintena de entidades presentan alegaciones a la Ley del Turismo

Los arquitectos alegarán contra la Ley del Turismo por ´premiar´ la ilegalidad

Un informe califica la «ley Delgado» de «ataque a la autonomía municipal»

Comentaris

 

Llabrés-Feliu

José Antonio | 16/02/2012, 09:34

Aviso a navegantes: Llabrés Feliu ha fet concurs d'acreedors, així que qualsevol dia d'aquests, els carrers de Pollença no se faràn nets.
Ja sabeu que heu de fer, demanar quin plà té aquest consistori en el cas de que ho deixin?

 

Deixadesa

Merce | 15/02/2012, 13:36

Jo lo que crec es que realment aquests de la Lliga son la continuació de lo que ells tant criticaven especialment na Munareta, que ha tengut bona escola, basta mirar el seu curriculum.

 

Re: Les al·legacions pollencines a la Llei General Turística

Pere | 14/02/2012, 15:27

Xavier, explicació no en tenim cap des del Juliol de l´any passat. La primera explicació hauria de ser perquè propagaren la transparència i reivindicaren la informació durant la Campanya electoral i ara no diuen res. Vist lo vist no debíen tenir tan poca informació com deien peruqè fan el mateix que els que tan criticaven. Si vols cap noticia, te recomano el blog del regidor Tomeu Fuster, especialment els comentaris, tot un exemple de la informació que facilita la Lliga.

 

Deixadesa

Xavier | 14/02/2012, 15:07

Ni una explicació del pressupost ni de la dedicació exclussiva al blog de la Lliga. Supos que com tot ho deixen per l'any que ve. Qui dia passa any empeny.
www.lligaregionalista.blogspot.com/

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb