"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

L'ajuntament descarta al·legar contra la zona humida de l'Ullal: Ple de Febrer

psm-pollenca | 24 Febrer, 2012 08:26 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Escolta el ple en el podcast de Radio Pollença
 
El Ple d’ahir dijous 23 finalment va descartar la presentació de qualsevol tipus d’al·legació al Pla Hidrològic i per tant l’Ajuntament no demanarà que es redueixi la zona humida de l'Ullal. La retirada de la proposta de batlia es deu a que no hi havia consens dins el propi Equip de Govern per donar suport a l’al·legació, no, com ens varen explicar, perque no havien aconseguit el consens de l’oposició. Com hem dit el consens no hi era ni dins el propi govern.

Podem estar satisfets d’aquesta petita victòria pel medi ambient i per la feina feta. Es cert que això no garantitza al 100% que no es toqui la zona humida, ja que una al·legació de qualque partit polític o del propietari de la finca ja podria servir d’excusa al Govern Balear per reduir la protecció, i més sabent que el Batle va demanar al Conseller en la seva darrera visita oficial que es mirassin aquesta qüestió. Creim que des de l'Ajuntament no es pot anar per darrera i fer per la via informal el contrari del que ha decidit el ple: no al·legar i acceptar la zona humida de l’Ullal com està definida en el PHIB.

Hem de donar les gràcies molt especialment a totes les persones i entitats que s'han mobilitzat per defensar la zona humida de l'Ullal. Encara que la fena no està acabada, es demostra que amb l'ajuda de tots es pot intentar evitar tornar a caure en errors del passat, i protegir les poques zones que encara ens queden en el seu estat natural al Port de Pollença. 

Un punt polèmic de la nit va ser l’ordenança d’ocupació de la via pública. Es va dur a aprovar per urgència i davant l’empat entre vots a favor i en contra el Batle va haver de fer servir el seu vot de qualitat per tal que es tramites la urgència de punt. El text de l’ordenança es va acabar d’entregar a les 3 del capvespre, encara faltant-li plànols, amb anotacions i correccions. Una improvització total. Del contingut no en podem fer una valoració sense tenir-ne tota la informació, pero tan aviat com tenguem l’ordenança completa la penjarem farem una ronda de consultes i recollirem els suggeriments que ens arribin per correu electrònic, per tal de preparar les al·legacions que creguem convenients. Finalment es va aprovar per 9 vots contra 8, un resultat molt lluny del consens tantes que vegades s’ha demanat.

Aquests foren els resultats de les votacions.

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 27 d’octubre de 2011.

(Veure l’acta del Ple) Era el de la pujada de taxes.

Aprovat. Unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 24 de novembre de 2011

Encara no l’havien facilitada. Retirat.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011

Encara no l’havien facilitada. Retirat.

4.- Aprovació, si procedeix, de l’inici de l’expedient administratiu previ per a la constitució del Consorci de Promoció Turística de Pollença

Es tracta d’aprovar l’inici d’aquest consorcia tres bandes, en principi: ajuntament (30.000E)-Associació Hotelera (15.000E)-Associació d’Habitatges Turístics (15.000E). La seva finalitat serà promocionar turísticament Pollença. Subtitueix l’extinte “patronat”. Des del PSM varem reclamar que, apart  de gestionar el 60.000 € de pressupost per promoció, també sigui un órgan que participi de les desicion que afecten als interessos turísics: neteja, jardineria, platges....  

Aprovat per unanimitat

5.-  Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament del Servei Municipal de Proveïment d’Aigua Potable de l’Ajuntament de Pollença

Per tal que es puguin fer servir peces més modernes de polietilé en vers de les de llautó. També es va modificar en el sentit amb un sol rebut impagat i després de 25 dies de passar-lo a cobrament es pugui actuar contra el morós,  prèvia doble notificació certificada. Consideram que son mesures encertades i que donen eines per castigar els usuaris que un mes determinat feien una despesa d’aigua extraordinària (omplint una piscina, per exemple) i desprès decidien no pagar aquell mes. Veure.

Aprovada per unanimitat.

6.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel·lícules i sèries en llengua catalana  

Una moció que s’ha aprovat a altres Ajuntaments per reclamar que IB3 torni a exercir la funció que li és pròpia, programant les pel·lícules al manco en català (o també en altres idiomes a traves del dual). Per corregir la  vergonya que suposa per Balears  tenir una televisió autonòmica que s’oblida del català en sèries i pel·lícules. Veure.

Aprovada per unanimitat

7.- Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital Comarcal d’Inca.

L’assistència sanitària és una prioritat, i no es poden retallar els serveis per davall els mínims imprescindibles per donar el servei a la població. Veure.

Aprovada per unanimitat

8.-  Moció presentada pels grups municipals  d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM relativa al Pla Hidrològic de les Illes Balears  

Es tracta de la mateixa moció que presentàrem al passat Ple de gener, eliminant les referències a altres possibles al·legacions municipals. Va en relació a la 10.1

En aquest punt es va discutir tot el tema conjuntament, com diem al principi de l’article. Com que el govern municipal va retirar la seva al·legació, des de l’oposició també varem retirar la nostra, que ja s’havia rebutjat al passat Ple.

Retirada.

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN; i ERAM referent a la sol·licitud de revisió dels valors cadastrals 

Els valors cadastrals estan molt alts a Pollença, ja que es basen en una època de boom urbanístic, fet que afecta al pagament d’alguns impostos. Demanavem que es revisi la idoneïtat dels valors en la situació actual. L’informe d’Intervenció va advertir que la baixada dels valors podria suposar una pujada del tipus de l’IBI, fet que no desitjam.

Retirada

10.-  Propostes/Mocions d’urgència

10.1.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les al·legacions a presentar al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Es l’al·legació preparada des de l’Ajuntament desprès que al ple de gener retirassin la que s’havia preparat des d’Urbanisme.Veure.

Com hem explicat es va retirar.

10.2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública  amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública.

Una ordenança que afecta tant al municipi ha d’esser més debatuda i no es pot presentar per urgència amb la improvisació que això demostra.

Apart del que hem comentat al principi de l’article varem reclamar que es tanques l’expedient de l’anterior ordenança i es dones compte de la despesa que va suposar redactar-la i que no ha servit per res.

Urgència de la proposta: Aprovada amb el vot de qualitat del batle:

A Favor: PP+Lliga (8)

En contra: PSM+A+ERAM+CIUP+PSOE (8) 

Abstencions: UMP (1)

 

Ordenança: Aprovada:

A Favor: PP+Lliga+UMP (9)

En contra: PSM+A+ERAM+CIUP+PSOE (8) 

Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; PSM-EN; i ERAM pel dia de la dona treballadora.

Per conmemorar aquest dia i reclamar que no hi hagi reculades en els drets de les dones. Una llàstima que el PP no s'hi sumes, suposam que perque la moció posava en evidència massa actuacions dels governs del PP en contra dels drets de les dones. Veure.

Aprovada: Afavor: 12 : PSM+PSOE+ERAM+CIUP+A+UMP+LLR

Abtencions: 5 : PP

 

Precs i preguntes

En farem un article específic.

 

L'Ajuntament no al·legarà per reduir la zona humida del Prat de l'Ullal. Ara cal reclamar al PP que no vagi en contra de la voluntat de l'Ajuntament i que no redueixi per pròpia iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient l'àmbit de la protecció.

 

Comentaris

 

Paissatge

joel | 26/02/2012, 21:43

Realment, si no es comença a preservar entorn, malament anam, ja em perdut massa encant paissatgistic, per encara perdren més...

 

Claraboia

Morritos Jagger | 26/02/2012, 20:11

Diuen que sort que no ha fet la reparació algun aparellador, doncs alomillor la claraboia hagues acabat a un altre lloc, menys públic.

 

Refugi

jrv | 26/02/2012, 19:54

També es podrien demanar responsabilitats per tenir el refugi del Pont Romà mes d'un any tancat, per una reparació que portada normalment, pot durar 10 dies...

 

Re: L'ajuntament descarta al·legar contra la zona humida de l'Ullal: Ple de Febrer

PSM Pollença. | 26/02/2012, 19:49

La pregunta no correspon al Ple de l'Ajuntament, sino al Consell, que fou qui construi i gestiona el refugi.

Pero si vols que et facem la gestio i informar-te ens pots fer arribar la teva adreça i mirarem de donar-te tpta la informacio que poguem.

 

Re: L'ajuntament descarta al·legar contra la zona humida de l'Ullal: Ple de Febrer

Norman Foster | 26/02/2012, 18:46

Una pregunta que m'agradaria que fessiu al pròxim plenari:
S'han exigit responsabilitats a l'arquitecte que va construïr defectuosament la claraboia del refugi de Pollença? S'ha tornat contractar al mateix per a la reparació?
Gracies

 

Diario de Mallorca

PSM Pollença | 25/02/2012, 18:06

Mes que "apuestan" hauria de dir "ceden", ja que la intervenció del batle no es pot deduir una aposta gaire decidida. Al manco la feina de la oposició ha servit per no posar en marxa un desbarat des de Pollença.

PP y Lliga apuestan finalmente por la protección del humedal de l´Ullal

h
ttp://www.diariodemallorca.es/part-forana/2012/02/25/pp-lliga-apuestan-finalmente-proteccion-humedal-lullal/747287.html

 

Tribuna Mallorca

PSM Pollença | 25/02/2012, 18:05

El ple de Pollença no presentarà al•legacions per desprotegir l’Ullal

h
ttp://www.tribunamallorca.org/not%edcies/pol%edtica/el-ple-de-pollen%e7a-no-presentar%e0-al%95legacions-per-desprotegir-l%92ullal/

 

Reenhorabona

Joan Ramon | 24/02/2012, 20:06

Enhorabona de nou Tomeu, passi el que passi, heu defensat el que tocava.
Salut

 

Veurem, mem.

Tomeu | 24/02/2012, 19:59

El govern de Madrid no reduira res. O aprovara o no aprovara. Qui reduira sera el balear, pero cometra un frau ja que s'haura botat la fase d'exposicio publica, i una reduccio de l'ambit es una modificacio substancial. No pots fer un proces llarguissim de participacio i al final, via estimacio d'una al.legacio particular carregar-te el que has aprovat inicialment abans.

 

Re: L'ajuntament descarta al·legar contra la zona humida de l'Ullal: Ple de Febrer

Francesc | 24/02/2012, 18:42

Enhorabona per el tema de l'Ullal, ja ja ja, ara se el Govern de Madrid, en majoria absoluta del PP el qui decidirà si redueix la zona humida o no, ja que aqui no hem estat capaços de arribar a un consens, perque el batle del PP indiqui a n'els seus qina reducció o no seria mes convenient. O encara duptau que el PP que te majoria a Madrid i al Govern no fara lo que voldra.

 

morritos Jagger

El justiciero | 24/02/2012, 15:27

Joer, jo que volia fer negoci amb l'uyal ara meu fotu. vos denuncuareeeeeeeeee

 

Ullal

Joan Ramon | 24/02/2012, 13:59

La meva enhorabona per la defensa del Ullal, també extensiva a tots els regidors que donaren el seu vot pq així fos.
Salut

 

Que bé

Idoi | 24/02/2012, 12:37

Enhorabona per la vostre feina en el tema del Ullal, i fer constar la meva alegria pels resultats de les votacions.
Salut

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb