"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Ple de dijous 26 d'abril

psm-pollenca | 26 Abril, 2012 06:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquesta és l'ordre del dia que demà vos comentarem amb el resultat de les votacions. Al final de l'article trobareu els precs i preguntes que el PSM ha efectuat en aquest Ple:

“DECRET DE BATLIA   NÚM.  344.- En l'exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 26 d’abril de 2012, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:

I.- PART RESOLUTIVA    

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2010 

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de Pollença.

3.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de la declaració de compatibilitat del lloc de treball (arquitecte, personal funcionari) ocupat pel Sr. Rafel Balaguer Galmés.  

4.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 173 de 21 de febrer de 2012

5.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 315 de 16 d’abril de 2012

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la Sentència núm. 969/2011, de dia 21 de desembre, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de les Illes Balears    

7.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM relativa a la creació d’una Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi

8.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM a favor de la plataforma per la llengua  

9.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM relativa a la promoció de Pollença com a ubicació de rodatges cinematogràfics, televisius i de fotografia  

10.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM en contra de la pujada d’imposts, a favor de la corresponsabilitat fiscal i de més liquidat

11.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; PSM-EN i ERAM contra les retallades en educació efectuades pel Govern de les Illes Balears 

12.- Moció presentada pels grups municipals PSOE; PSM-EN i ERAM per la retirada del RDL 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral 

13.-Moció presentada pels grups municipals A; CiU i ERAM  relativa a la reobertura del Centre de Turisme Ornitològic de La Gola

14.- Propostes/Mocions d’urgència

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

 

PRECS I PREGUNTES del PSM-EN AL PLE ORDINARI D’ ABRIL

PREGUNTES PENDENTS DE MARÇ

1.       Des del mes de novembre, a través de les preguntes del nostre grup, tenen constància de la col·locació d’una tanca publicitària il·legal a l’entrada de Pollença pel Roser-Vell. En el passat Ple de febrer ens digueren que si no s’arribava a un acord amb l’empresa que la col·locà li obririen un expedient d’infracció. Quatre mesos després d’haver estat col·locada, han pres cap mesura de sanció i restitució de la legalitat? O bé han arribat a un acord i de quin acord es tracta?

2.       Quines peticions es varen fer a la Presidenta del Consell, Sra. Maria Salom, respecte de la fàbrica de Can Morató? Es cert que li va demanar que s’eliminés la catalogació de l’edifici? Si és així aquesta sol·licitud es va fer a títol personal o en nom de l’Ajuntament, ja que aquest Ple no ho ha acordat?

3.       Quines peticions es varen fer a la Presidenta del Consell, Sra. Maria Salom, respecte de la peatonalització de la primera línea del Moll ?

4.       Perquè no es va informar als membres de la oposició de la visita institucional de la Presidenta del Consell, Maria Salom, a Pollença, quan la passada legislatura era normal que se’ns informes i convides a les visites?

5.       Perquè no es va informar a la oposició que es faria una reunió informativa sobre la ocupació de la via pública al Port de Pollença, i en canvi sí que hi convidaren tots els regidors de l’Equip de Govern?

6.       Hem sabut que fan comptes tancar el pas al camí de Santuiri a l’alçada de les instal·lacions d’EMSER ? No se’ls ha acudit cap altra solució per evitar els robatoris que impedir el pas per un camí públic?

7.       Davant la resolució judicial que obliga a l’Ajuntament a readmetre una treballadora incorrectament traspassada a la concessionària del servei de neteja viària, perquè ha afirmant el regidor de Personal que “no tindrem més remei que acomiadar-la”? No se li pot assignar una càrrega de feina que no suposi haver d’acomiadar un treballador amb el cost que això suposa?

8.       Ens podrien donar informació sobre el mobiliari que es col·locarà a la Residència provinent de Son Dureta? Es tracta de material nou o usat?

9.       Quin tipus de control està fent l’Ajuntament damunt les ocupacions de via pública que ja estan realitzant els bars i restaurants de Pollença, si encara no està aprovada la nova ordenança i no volen concedir ocupacions amb l’ordenança en vigor?

 

Afegides 24-04-2012

10.    En quina data preveuen que estiguin muntades les instal·lacions de les platges per aquesta temporada turística?

11.    Vist que ens ha arribat informació d’algunes persones que sol·licitaren transitar pel camí de Ternelles, i es trobaren amb un cartell i personal de la finca al inici del camí, informant de la impossibilitat de continuar just a la bifurcació que inicia l’ascens fins al Castell del Rei, Atenent que una sentència recent, declara el camí privat però sembla mantenir l’ús públic del camí, quines mesures és preveuen per tal de garantir l’ús del camí i fer-ho compatible amb la preservació del entorn?.

12.    A més, vist que s’ha de sol·licitar permís per accedir al camí  a partir de l’Estret de Ternelles, es podria sol·licitar la adequació d’un permís conjuntament amb el paratge de la Serra de Tramuntana, organisme de la Conselleria de Medi Ambient, per tal de garantir l’accés fins arribar a la zona d’exclusió marcada pel Pla d’ordenació de recursos naturals (camí del Castell)?

13.    S’està sancionant la circulació de cans perillosos sense morrió? Quantes denuncies s’han tramitat enguany?

14.    Hem rebut queixes de que el parc infantil en qualque ocasió no s’ha obert fins a les onze del matí i que sovint presenta els banys tancats. Quins horaris té el parc infantil de Pollença i els seus banys? Podrien situar a l’exterior un cartell anunciant clarament l’horari?

15.    Poden fer qualque gestió per tal que els banys de la zona portuària del Moll estiguin oberts habitualment?

16.    Quina participació té l’Ajuntament de Pollença en les rutes de tapes del Moll i de Pollença respectivament?

17.   Quina previsió de col·laboració amb la Mitja Marató té l’Ajuntament per a futures edicions?

18.   Pel camí de Can Moragues que connecta el polígon industrial amb el Camí de Cal Xino, és habitual que hi circulin camions de gran tonatge sobrecarregats, fent malbé els marges del camí., el ferm i les proteccions del pas del torrent. A sobre provoquen situacions perilloses quan surten al camí del Cal Xino, ja que es una sortida dins una corba on es queden entravessats. Quines mesures han pres per  evitar aquestes circulacions, ja que ens consta que coneixen el problema?

19.   Per quin motiu s’ha esperar a podar els plàtans de l’avinguda Alcúdia quan ja han tret tot el fullam ?

 

PETICIONS

1.       Demanam que en esser ferma la condemna a l’ex-president Jaume Matas Palou, siguin retirades les plaques commemoratives que porten el seu nom, situades a la Plaça Major i al Calvari.

2.       Demanam que es solucioni d’una vegada per totes el problema elèctric amb les faroles de la primera línea del Moll, que s’apaguen tan aviat com comença a ploure.

3.       Demanam que, vist el canvi de ubicació de les oficines turístiques, s’assenyali suficientment la situació d’aquestes en diferents punts dels nuclis urbans, essent especialment important a Cala Sant Vicenç pel fet de trobar-se en un lloc retirat.

4.       Demanam que es plantegin el canvi de situació de l’oficina turística del Moll a l’Edifici de l’antic Miquel Caplloch, ja que l’espai actual és totalment insuficient i no permet una atenció correcte als turistes ni unes condicions de feina dignes pels treballadors.

 

 

Comentaris

 

acabar...

jrv | 28/04/2012, 13:50

Crec que el PP aconseguirà el que no van conseguir 40 anys de Franco: acabar amb Espanya...
Sense fons de chesió,Espanya no es res!

 

Partit Ploraner

Mariano | 27/04/2012, 19:16

al tancament del primer trimestre de l'any Balears comptava amb 19.800 aturats més que fa un any.

 

Re: Ple de dijous 26 d'abril

Tomeu Cifre | 26/04/2012, 14:28

Estic ben d'acord. Per experiencia crec que el parc necessita unes poques millores que son inprescindibles.

 

Re: Ple de dijous 26 d'abril

mama cansada de netejar sabates i rentar roba | 26/04/2012, 12:51

jo també hi vaig sovint, al parc del carrer Cecili Metel, podries demanar que duguessin una palada de gravilla per tapar els bassiots que queden quatre dies després de ploure?
els meus fills, i jo mateixa, vos ho agraïrem

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb