"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Especullal

psm-pollenca | 11 Març, 2013 10:28 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Urbanitzar i construir són activitats ben nobles si es fan correctament. La majoria vivim en habitatges construïts després d'un procés d'urbanització, fet que dona al nostre entorn unes condicions d'higiene, habitabilitat i mobilitat més favorables, reduint l'impacte ambiental ja que es poden canalitzar adequadament els residus i reduir les infraestructures quan donen serveis a zones amb densitats de població més elevades del que seria viure dispersament. Aquesta activitat, com totes les feines, genera uns guanys legítims a qui l'exerceix, sempre exposat al risc i ventura de tots els negocis. A l'Estat Espanyol, a més, l'activitat urbanística es una funció publica dirigida des de les administracions i desenvolupada normalment pels particulars. Es fan planejaments des dels consells i ajuntaments, suposadament pensant amb l'interès general, i després els particulars desenvolupen el contingut d'aquests plans.

Fins aquí la teoria. La pràctica malauradament la podem trobar a l'Ullal, on s'estan pervertint tot el procés abans explicat. Que no ens pretenguin embullar, l'empresa que pretén la construcció a l'Ullal no cerca ni l'interès general, ni protegir Cala Carbó, ni donar més nivell turístic al Moll ni oferir llocs de feina. L'empresa que va comprar l'Ullal vol guanyar doblers. Va comprar uns terrenys rústics i ara els vol fer servir com si fossin urbans amb ús turístic. Primer l'excusa va ser per dur-hi l'edificabilitat de Cala Carbó i fer-hi habitatges, després la contrapartida a la construcció havia d'esser una peatonalització, ara, en canvi, el parany és un hotel de cinc estrelles. Si d'aquí uns mesos el que es porta es fer heliports, no passeu ànsia, que la proposta serà aquesta. El que es faci és el de menys, l'important és donar valor a uns terrenys adquirits com a rústics, valor que s'haurà adquirit sense haver-hi realitzar cap tipus d'inversió. Comprar barat i vendre car té un nom: especular. Es pot especular amb aliments, amb or, amb divises, i a les Illes el que s'ha portat les darreres dècades és especular amb el territori. Això no té res a veure amb el que parlàvem al principi, no genera cap tipus de valor ni a l'activitat de la construcció ni a la del turisme.

Anem a recopilar la història de l'Ullal en les darreres dècades per veure en quin punt estam:

 • El Pla General del 1990 va incloure els terrenys de l'Ullal com a sòl urbanitzable. Aquest era el moment per desenvolupar-lo, fer un Pla Parcial per definir carrers, solars, etc. Però no es va fer, per inactivitat dels particulars i pel problema que suposava el volum del Pollença Park, que absorbia l'edificabilitat de la zona.

 • L'any 1999, la Llei de Directrius d'Ordenació Territorial (DOT), aprovades pel primer govern de Jaume Matas, varen desclassificar els terrenys de l'Ullar, pel fet de trobar-se a menys de 500m de la mar i no tenir un Pla Parcial aprovat (Disposició Addicional 12ª de les DOT). Ha estat l'única desclassificació que s'ha fet a l'Ullal i els particulars no varen posar demandes judicials. Tenien un rústic que l'havien fer urbanitzable i tornava a ser rústic, res a al·legar.

 • En l'adaptació del Pla General al Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística ja es va parlar de preveure l'Ullal per situar-hi l'edificabilitat de Cala Carbó, com a solució, ni que fos provisional, per evitar haver de donar llicències a Cala Carbó fins que tot el procés es trobàs complet. Així i tot, després de deu anys de preparar l'adaptació del PGOU al POOT, quan es va aprovar definitivament l'any 2008, aquesta seguia considerant l'Ullal com a sòl rústic.

 • En aquests anys es va aprovar el Pal Territorial de Mallorca, en vigor des de l'1 de gener de 2005, que va incloure l'Ullal com una Àrea de Reconversió Territorial, preveient el trasllat de l'edificabilitat de Cala Carbó a l'Ullal. Això hagués suposat una densitat molt alta, ja que, a més de traslladar l'edificabilitat, s'havia de donar edificabilitat als propietaris de l'Ullal per compensar-los.

 • L'any 2008 el Govern Balear aprova la Llei 4/2008 de Mesures Urgents per un Desenvolupament Territorial Sostenible, que converteix els terrenys de Cala Carbó en sòl rústic protegit, eliminant la seva edificabilitat. Per tant ja no hi havia res que traslladar a l'Ullal. Tots els partits membres de l'equip de govenr pollencí, que coincidien amb els partits del Govern Balear, manifestaren la seva satisfacció per aquesta solució que donava carpetada al problema de Cala Carbó-l'Ullal. Ni es construiria a Cala Carbó ni caldria fer-ho a l'Ullal.

 • Al final de la legislatura, l'any 2010 s'aprovà inicialment el Pla Hidrològic de les Illes Balears que deixava clar que l'Ullal era una zona humida en una amplíssima part de la seva superfície. Això, en sols rústics, suposa que en el futur no es podran destinar a edificar-hi. El procés va d'elaboració va ser participat per moltes associacions i organismes, i es va posar a exposició pública per fer-hi al·legacions. S'envia a Madrid per a la seva aprovació definitiva i el Govern Espanyol ho mantingué aturat.

 • El 13 de gener de 2011, després de la imputació de Jaume Font per presumptes negociacions destinades a afavorir interessos particulars en l'elaboració del Pla Territorial, el Consell de Mallorca va decidir eliminar les Àrees de Reconversió Territorial (amb l'acord de tots els grups, llevat d'UM), que eren les que aixecaven més sospites. Amb aquesta modificació s'acabava d'eliminar l'ART Cala Carbó-l'Ullal, que ja havia quedat buida de contingut des de la llei del 2008. L'Ajuntament de Pollença va al·legar contra aquesta eliminació, curiosament amb els vots de UM, PSOE i PP, amb l'argument que els promotors de l'Ullal pagarien la peatonalització de la primera linea.

 • El nou govern del PP a Balears a finals de 2011 tornà a posar el Pla Hidrològic a exposició pública per tal que es poguessin tornar a fer al·legacions. Això no era més que una excusa per eliminar algunes proteccions que duia el Pla. A l'Ajuntament de Pollença, després d'un important estira-i-amolla, el ple va decidir no fer al·legacions vistos els informes de l'àrea municipal d'urbanisme i de medi ambient. Encara no s'han resolt les al·legacions.


En definitiva, ara es pretén forçar la legalitat per poder aprofitar urbanísticament els terrenys de l'Ullal. La primera passa, una Declaració d'Interès Autonòmic que no suposa res més que escurçar els terminis de tramitació, pero que a la pràctica dona a entendre que si s'aconsegueix el Goven Balear (i tot el que estigui governat pel PP, en conseqüència) posarà totes les facilitats per talq ue el projecte es dugui a terme. Aquestes passes haurien de ser:


 1. Declaració d'Interès Autonòmic (com hem dit només afecta als terminis, no seria estrictament necessària).

 2. Acceptar les al·legacions de la propietat al Pla Hidrològic per facilitar la urbanització de l'Ullal.

 3. Modificar el Pla Territorial, que actualment recull l'Ullal com a sòl rústic.

 4. Modificar el Pla General de Pollença que també recull l'Ullal com a sòl rústic. Per això es necessita tenir la majoria del Ple, i a aquests efectes ens consta que els promotors ja han fet contactes amb diversos partits de Pollença. Aqui novament el Batle s'ha atorgat unes competències que no li toquen, pensant-se que té la majoria absoluta.

Es a dir, l'ordre lògic, primer planifiquen les administracions, despés els particulars fan els sues projectes, es perverteix i se li dona la volta, anant les administracions a remolc del que pretengui una empresa.

Hotels de cinc estrelles al Moll, sí que en volem. Si pot ser reconvertint els existents, molt millor. Fins i tot es pot plantejar la requalificació de terrenys urbans ja existents i no edificats destinats a habitatges per destinar-los a usos hotelers. Continuar amb l'eliminació de zones humides per edificar es continuar amb un model que s'ha demostrat que no té futur i va contra el que cerquen els turistes en el nostre municipi: gaudir del paisatge, les platges i el medi ambient.

 

 El projecte de l'empresa promotora Ullal Park S.L. - EPGI, al que es pretén doblegar tota la legalitat urbanística, fet que obligaria a Govern, Consell i Ajuntament a fer les lleis a mida dels interessos de la promotora.

La resta de mortals si volen fer una obra han de comprar un solar adeqüat per fer-la.

 

 

Comentaris

 

Cases antigues

Tomeu C. | 18/03/2013, 22:38

No, no hi és, ja que tenim el compromís del batle de realitzar una acció aviat per evitar aquests esbucaments. No puc donar-ne més detalls ara mateix.

 

Especullal i mocions

Josep | 15/03/2013, 13:54

Entre les mocions aprovades i no duites a terme no he vist la de la protecció de les cases antigues del moll i la realització d'un catàleg que es va aprovar arran de Can Franc, sabeu com està aquest tema en general i referent a Can Franc en particular?
Si no detenim l'hemorragia demolició patrimoni i construcció d'hotels aprataments etc el moll serà com Magalluf!

 

Re: Especullal

Tomeu Cifre | 13/03/2013, 16:27

Al 2010 m'oferiren ser director general del Govern Balear. Tot i la il·lusió que em feia vaig dir que no, entre altres motius, perque el règim d'incompatibilitats m'hagués suposat haver de tancar el meu despartx professional i per un any de legislatura que quedava no ho podia assumir. En canvi tot un president balear amb el que guanya ho pot compatibilitzar amb un negoci que factura desenes de vegades més que el meu ? No entenc res o ens prenen per beneits.

Bauzá cobrà de batle fent feina alhora a la farmàcia
Entre 2005 i 2009 ingressà entre 50.000 i 65.000 € l’any de dedicació exclusiva de l’Ajuntament de Marratxí sense posar un farmacèutic substitut a l’apotecaria

h
ttp://dbalears.cat/actualitat/balears/bauza-incompli-llei-farmacia.html

 

Re: Especullal

PSM de Pollença | 13/03/2013, 11:49

En Bauzà és un apotecari que a hores perdudes fa el seu hobbi de president del Govern Balear. Sense decidir coses, això sí.

 

quin fenomeno

ai | 13/03/2013, 10:44

Bauzá cobrà de batle fent feina alhora a la farmàcia

Entre 2005 i 2009 ingressà entre 50.000 i 65.000 € l’any de dedicació exclusiva de l’Ajuntament de Marratxí sense posar un farmacèutic substitut a l’apotecari

 

La Base

PSM de Pollença | 12/03/2013, 12:47

En cumpliment de les mocions que ha aprovat el Ple de l'Ajuntament, avui el Batle és al Ministeri de Defensa per entrevistar-se en relació a la Base del Port de Pollneça. Esperam que el batle transmeti la voluntat del municipi, reflexada en les mocions, i que el Ministeri sigui receptiu i no es tanqui en banda.

 

Re: Especullal

PSM de Pollença | 11/03/2013, 17:49

Et deus referir a aquesta activitat:

h
ttp://www.sab-web.com/_pia/final/pagina.php/pagina.php?idioma=cat&codepage=19&noti_codigo=376

o aquesta:

h
ttp://enguaita.balearweb.net/post/66948

Sembla una activitat un tant populista, ja que no es tracta d'un sistema per anar recollint aparells usats, sino una activitat puntual on no arribes a saber que és més important, si el reciclatge o el concert. Però encaixa molt bé amb el tipus de política que feia UM.

 

Re: Especullal

PSM de Pollença | 11/03/2013, 17:41

Donç t'ho agrairem. psmpollenca(arroba)mallorcaweb.net

 

Re: Especullal

Una | 11/03/2013, 17:36

Sortia a la versió impresa i la vaig llegir al bar, no som lector habitual del Mundo, Però me va cridar l'atenció perquè una de les organitzadores era la Srta. Estrany com a Directora Insular de Canvi Climàtic. I eren concerts a Menorca i Eivissa del canto del Loco i Hombres G... O sigui super educatiu. Si aconsegueix-ho el retall us el passaré.

 

Una

PSM de Pollença | 11/03/2013, 17:27

Primera noticia. Si ens envies el retall de premsa ho podrem valorar millor. Pot ser una tudada de doblers o ser una cosa lògica si era qualque actuació dins unes activitats de promoció d'educació ambiental. Ara mateix desconeixem de que es tracta.

 

Re: Especullal

Una | 11/03/2013, 17:18

I parlant de medi ambient... que opinau d'això de gastar-se els calers de la conselleria de Medi Ambient amb concerts? És que ahir el Mundo ho duia!

 

article

Joan Ramon | 11/03/2013, 16:13

Enhorabona Tomeu, l'explicació bona pel que la vulgui entendre, incomada pel que vol especular...
Salut

 

Re: Especullal

PSM de Pollença | 11/03/2013, 15:20

Totes les empreses volen guanyar doblers. Un fontaner, un electricista, un constructor... tenem dret a guanyar sobre la seva feina, el 10, 15, 20%...
El que estan fent els promotors d'aquest projecte es intentar treure plusvalues per la requalificacio que poden ser del 100, 200, 300%... sense fer cap mes inversio que unes infografies i unes festions davant els politics oportuns. I en tenir el terreny requalificat potser ni tan sols l'edifiquen, venut i tot net.

 

Re: Especullal

empresa | 11/03/2013, 13:36

encara no he trobat cap empresa que no cerqui guanyar doblers

 

Re: Especullal

Miguel Sánchez | 11/03/2013, 12:47

Si senyor, i jo que em pensava que t'havien regalat el diploma

 

Gràcies

Pepe | 11/03/2013, 12:26

Un excel·lent i aclaridor article, enhorabona. Esper que a tots els que tenien dubtes se'ls obrin els ulls.

 

Re: Especullal

Joan CC | 11/03/2013, 11:53

EStaria be que tots els partits polítics donasin la seva valoració al respecte, no sols Psm i Alternativa

 

Re: Especullal

Joan CC | 11/03/2013, 11:45

Enhorabona per l'article Tomeu, molt ben explicat i argumentat.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb