"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Preguntes al ple de Juliol

psm-pollenca | 24 Juliol, 2013 00:00 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest dijous a les 9 del matí tendrem el ple ordinari del mes de juliol. L'ordre del dia és pràcticament el mateix que el que ja explicarem a la comissió informativa de divendres passat (veure). Aqui podeu consultar la documentació del Ple.

A les preguntes que duim retrassades d'anteriors plens n'hem afegit altres relacionades amb qüestions d'actualitat com  l'explotació de les platges o el nou/nous pacte/s de govern. Les reproduim a continuació:

Grup Municipal PSM – ENTESA a l’Ajuntament de Pollença

PETICIONS I PREGUNTES AL PLE ORDINARI DE JULIOL

 

PETICIONS

 1. Vistes les declaracions de la Consellera d'educació, en que acusa de forma gratuïta als docents d'adoctrinar alumnes, consideram que s'hauria de demanar una rectificació, doncs ho consideram un insult cap els professionals de l'educació que tan bona tasca fan al nostre municipi, feta a més sense aportar cap dada que ho demostri.


PREGUNTES ENDARRERIDES DEL PLE DE JUNY

 1. Igual que han fet amb Alternativa, ens poden delegar la tramitació de l'expedient per nomenar un carrer de Pollença amb el nom de Pere Josep Cànaves? Poden formalitzar el nomenament del nostre regidor com a representant a l'Institut Ramon Llull mitjançant un decret?

 2. Observam que la ruta de Coves Blanques, surt com a Ruta 5 a la ruta de la biodiversitat de l'Ajuntament de Pollença. Hem vist com a l'entrada del camí hi ha una senyalització de camí privat, es considera cap actuació per part del ajuntament per tal de no confondre els usuaris de la ruta?

 3. Ens agradaria saber si desprès de la visita per reclamar al Govern Central per l'obertura de la base militar, hi ha hagut cap nova proposta per part del ministeri per tal de considerar l'acord de plenari.

 4. Si segons el batlle, l'aparcament del Hotel Formentor té llicència d'activitat. Ens poden proporcionar una còpia de la llicència ?

 5. Ha fet cap gestió l'ajuntament per tal de corregir la injusta situació que s'ha creat amb el pagament pels fondejos a la Punta de l'Avançada, un lloc on segons la pròpia conselleria de Medi Ambient, no hi ha posidònia. Quina opinió mereix a l'equip de govern les tarifes que es volen fer pagar?

 6. Se sap si hi ha previst cap control a Cala Murta i a altres punts, on s'observa que moltes embarcacions fondegen gairebé a la vorera. Es pot demanar cap mesura per protegir la zona de bany ?

 7. Quines actuacions s'estan fent per part de l'Ajuntament per promocionar el sector primari del municipi?

 8. Té l'equip de govern algun interès en la creació de marques alimentàries o d'altres productes agraris municipals o comarcals, relacionades, per exemple, amb la marca ja creada de mé? En cas afirmatiu, què ha fet, al respecte?

 9. Quines actuacions té previst efectuar enguany l'equip de govern respecte de les mancances contemplades a les enquestes enquestes de satisfacció fetes pels turistes que ens visiten?

 10. Entre aquestes queixes la mala senyalització del Camí del coll de Síller s'hi trobava present, s'ha fet res per esmenar-ho?

 11. Estan garantits els tiquets de menjador escolar pels alumnes que ho necessitin i les seves famílies no els puguin assumir? Quin percentatge del tiquet es subvenciona?

 12. Perquè l'equip de govern en el negociat per la direcció artístic del Festival ha convidat a dues persones relacionades amb el guanyador (que ni tan sols han fet oferta) i en canvi no s'ha donat opció a proposar altres possibles directors, incomplint així la moció del Ple?

 13. Està aturada l'ordenança pel lloguer o cessió d'espais municipals que se'ns va avançar fa mesos i no s'ha tirat endavant?

 14. Està aturat el procés d'adaptació del Pla General al Pla Territorial de Mallorca?

 15. En quin estat es troba la redacció del Catàleg de Patrimoni de Pollença?

 16. Que s'ha fet per complir efectiva i realment amb les prescripcions del Departament de Patrimoni per l'obra del Calvari que textualment indicaven “seguiment arqueològic a la clastra davant el Calvari” i que no es varen incorporar fins a l'aprovació definitiva del projecte?


PREGUNTES REFERIDES ALS CONTRACTES D'EXPLOTACIÓ DE LES PLATGES

 1. El plec de condicions de l'explotació de les platges, en el seu Annex III, preveia un mòdul de serveis de WC i vestuaris a la platja d'Albercuitx que hauria d'estar col·locat des del principi de la temporada. Aquest mòdul encara no s'ha instal·lat, per quin motiu? Ho ha detectat l'Ajuntament? Quina compensació rebrà l'Ajuntament per la no instal·lació d'aquest mòdul?

 2. Els mòduls de serveis que sí estan instal·lats han incorporat recentment màquines de refrescos que estan fent la competència als comerços i locals de restauració de la platja del Moll. S'ha tret a licitació aquest servei de venda de refrescos amb màquines expenedores? Quin cànon cobra l'Ajuntament per aquesta explotació?

 3. El plec de condicions de l'explotació de les platges preveia la instal·lació de jocs infantils a les platges dels Tamarells i Albercuitx, jocs que fins ara no s'han col·locat. Es posaran? Quina compensació rebrà l'ajuntament per la no col·locació d'aquests jocs?

 4. La clàusula 10 del Plec especifica que els preus de les gandules i para-sols serà l'indicat a l'Annex II. El contracte enguany és una pròrroga de la licitació del 2012, per tant entenem que també les condicions del contracte es troben prorrogades en els termes en que estan recollides. En canvi podem observar que els preus han pujat significativament entre 0,50 i 1 euros. Ha autoritzat l'Ajuntament aquesta pujada de preus? Quin guany repercuteix a l'Ajuntament damunt aquestes pujades? S'ajusten a la legalitat aquestes pujades? En cas negatiu demanam que es facin els informes jurídics i d'intervenció necessaris per esbrinar-ho.

 5. Quan es pensa fer l'ordenança municipal sobre els preus dels serveis de les platges que s'especifica a la clàusula 10?

 6. L'annex X del plec de condicions especifica les tipologies dels material i la imatge corporativa unificada dels servei i els uniformes del personal. Aquesta imatge s'incompleix sistemàticament. Quina compensació rebrà l'Ajuntament per la manca d'inversió dels adjudicataris en unificar aquesta imatge dels uniformes?

 7. El personal ha de lluir carnets identificatius degudament plastificats i signats per l'àrea de Medi Ambient. El personal no du aquestes identificacions. Les ha proporcionades l'Àrea de Medi Ambient?

 8. A Formentor no hi ha cartells normalitzats exposant els preus de gandules i para-sols, tal i com indica el plec de condicions. Es fan comptes reclamar per part de l'Ajuntament?

 9. A aquestes alçades de la temporada, s'ha encarregat a l'àrea de Medi Ambient el control del compliment dels plecs de condicions? En cas afirmatiu, quin és el nivell de compliment dels plecs? En poden proporcionar els informes, si estan fets?


PREGUNTES REFERIDES AL PACTE PP-PI PER GOVERNAR POLLENÇA

 1. Com ja s'ha anunciat públicament Convergència per les Illes entrarà en l'Equip de Govern juntament amb el PP i la Lliga Regionalista. Quin són els termes del pacte de govern? Faran públic el contingut del pacte a la ciutadania? Demanam que ho facin amb celeritat i no ho retardin durant mesos (i anys) com feren amb el primer pacte amb la Lliga.

 2. Quines àrees gestionaran els nous regidors incorporats als govern municipal, Joan Ramon Mateu i Miquel Ramón?

 3. Demanam que les àrees que actualment gestionen “de facto” els regidors de l'equip de govern sense estar oficialment delegades es regularitzin amb el pertinent decret de delegació (segons es va explicar a la comissió informativa el Sr. Alonso gestionant esports, el Sr. Roca gestionant l'Escola de Música o el Sr. Llobeta gestionant l'àrea de Cala Sant Vicenç). Perquè des de que varen dimitir la Sra. Estrany i el Sr. Fuster no s'han formalitzat aquestes delegacions?

 4. L'ampliació del nombre de regidors de l'Equip de Govern, suposarà l'adjudicació de noves dedicacions exclussives ?

 5. Quan es faran els informes sobre l'auditoria, que varen ser aprovats per Ple, i que segons tenim entès, són una condició per a la formalització del pacte?

 6. També s'han efectuat canvis a la Junta de Govern, amb la destitució del regidor d'Alternativa Sr. Garcia i el nomenament del regidor d'UMP Sr. Moragues, i la propera incorporació d'un regidor de Convergència. Qui serà el membre d'aquest partit? Faran públic el contingut del pacte entre el PP i UMP respecte del pressupost pel 2013 i que inclou la incorporació del Sr. Moragues a la Junta? Aquest pacte inclou també l'aprovació del pressupost del 2014? en quins termes?

 7. El pacte amb UMP inclou altres condicions a banda de l'aprovació del pressupost?


ALTRES PREGUNTES

 1. Es quin estat es troba el procés de demolició de l'habitatge del Carrer Creus cantonada Bonavista, ordenat per sentència judicial?

 2. Es cert que l'Ajuntament patrocinarà l'espectacle pirotècnic de les festes de la Patrona i en canvi no va patrocinar el del Moll?

 3. En quines condicions s'ha fet el tancament del carrer Metge Llopis al costat del parc infantil?

 4. Que s'ha fet respecte de la tanca publicitària il·legalment construïda a l'entrada de Pollença? S'ha revisat si aquesta il·legalitat es repeteix en el municipi?

 
Donaran les explicacions sobre el nou pacte de govern allà on s'han de donar que és en el Ple Municipal ?

 

Comentaris

 

Aparcament de Formentor

Enllaçat | 17/08/2013, 19:14

El sistema de aparcaments de Formentor es una autentica "mafia"per treure els doblers als turistes, 8€ devora la carretera I 10€ devora la plaja jo evidentment me cercat la vida per no pagar ( jo es he tornat molt rata I no vull engreixar porcs)

 

Fin de la cita

fin de la cita | 04/08/2013, 01:31

Bauzá ingresó en 2012 casi 1,7 millones por el negocio de su farmacia

El president obtiene más de la mitad de sus ingresos por los beneficios de su farmacia y otra empresa

 

mès mollers

Joan Ramon | 03/08/2013, 16:13

Senyor moller en el "exilio", com molt bé ja ha dit en Tomeu Cidfe, aquest "exilio" sembla allunyar-lo prou de la realitat, en quan a calificar a monpare de Pollenci resident al moll, em sap greu dir-li que el meu repadri va ser un pescador que visque al Moll de Pollença ja al segle passat, i que per tant, i va neixer i residir la meva padrina, desprès monpare JRV, i també jo, amb això no vull dir que nosaltres som més o menys mollers que ningu (no voldria donar carnets de moller com sembla fer vosté), però som tant mollers com qualsevol que viu al Port de Pollença, per tant en aquest punt crec que demostra un desconeixement de les persones a qui es refereix, i també de moltes famílies del moll (conseqüèncis de l'exili supós), per tant estaría bé contrastas abans de dir.
En quan a la situació del moll, evidentament a alguns mollers els preocupen unes coses (tot i que encarà no m'ha quedat clar quines per part seva) i a altres unes altres, tenc companys i amics que han participat de diferents partis, alguns d'ells a Unió Mollera, i entenc unió mollera com un partit divers, en què hi ha hagut gent que ha considerant la necesitat de tenir un partit que defensa els interessos del moll, per aqust motiu ha cregut en aquest projecte, jo pens que es pot fer des d'un altre projecte, però també consider que si bé la neteja és un punt important al moll (observo que vosté només enumera aquest punt, estic segur que en tè d'altre, no ho dubto). A mi principlament amb el creixement del moll em preocupa dorat aquest de serveis socials més potents dels que tenim ara, seguir millorant en els serveis santitaris i no anar cap endarrera, plans d'integració, millora de serveis que beneficvien a residents i turistes, com pugui ser el centre de la Gola, aparcaments, serveis esportius... En podría anomenar mès i segur que me'n deixaria, però el que no entenc ès que sembli culpar al PSM de la situació, si bé entenc que està bé que demani implicació al PSM, peròno entenc que no ho faci als partis que actualmente governen Pollença, els seus motius tindra, salutacions.
El saluda, si considera que puc tenir el pasi de resident , un moller.

 

A "mollero en el exilio"

Tomeu C. | 03/08/2013, 14:06

Benvingut de nou senyor suposadament "mollero" i suposadament "en el exilio". Es veu que aquest exili a banda de tenir-lo allunyat del Moll també el té ben allunyat de la realitat. De les inversions realitzades al Moll no repetirem arguments, eren necessàries i els hem donat suport ja des de la legislatura 99-03 en la que estàvem a l'equip de Govern. Les que han aconseguit els partits que es denominen específicament “molleros” en JRV ja ha explicat quins han estat els fruïts a llarg termini i ha quedat prou clar.
Me ratific en que no té res a veure defensar la autodeterminació d'una nació amb la segregació d'un nucli urbà. Si vostè ho veu igual, evidentment tenim divergència d'opinions.

Però és igual, té una solució senzilla: crei un partit independentista de Moll, ja que fins a dia d'avui no n'hi ha cap. O s'afilii a UMP o a qualsevol altre partit i faci canviar las seva línia política. Fins a llavors no tindrà autoritat moral per exigir-nos res. A nosaltres, a força d'escriure comentaris ja li dic que no ens farà canviar de plantejaments polítics, ja que volem el millor pel Moll i pensam que el que vostè diu és un camí equivocat.

Sobre la falta d'educació que demostra quan dona i treu carnets de mollero amb en JRV, o quan es posa amb la meva ortografia, no en faré gaire comentaris, ja que es qualifica vostè tot sol. Jo escriuré millor o pitjor, però intent mantenir la meva llengua catalana viva, cosa que a la que vostè ja ha renunciat i a sobre pretén donar lliçons als altres.

 

sinmateix

Hammerl | 03/08/2013, 10:12

www.arabalears.cat/balears/Clara-Hammerl-filla-adoptiva-Pollenca_0_967703386.html

 

Mollers

Ja ho val | 03/08/2013, 01:51

Dir que en JRV que va neixer al Port de Pollença i fill i net de pescadors de les primeres fornades de residents al Moll, demostre el desconeixement del mateix moll del mal anomenat "mollero en el exilio" per quan la familia "Patrona" és de les primeres que residiren al moll.
Per altre banda, ningu diu que la gent del moll només es preocupi de determinats temes, en tot cas, alguna gent del moll, que es vol erigir en representant de tots els molleros, només es preocupa del seu redolet, però molts moller evidentament es preocupen de millorar els serveis sanitaris, educación, serveis...
Res bon Al·lot, que abans s'informi pq dir que segons quines persones nascudes al moll segurement molt abans de que voste sapigues de l'existència d'aquest no sòn molleres, fa pensar que voste tè una acittud clasista en que quan no li agrada la opinió d'algú vol retirarli la pertinença a un lloc.
Salut i molts anys a tos

 

Vuelta la burra al trigo

Mollero en el exilio | 01/08/2013, 14:52

Por lo que he visto por aquí después de unos días de desconexión la cosa está que arde.
Lo que me parece más divertido es el hecho de que se eche en cara las inversiones ya realizadas en el Puerto. El debate aquí planteado se resolvería dejando que la gente de Eu Moll administrase el dinero que el pueblo genera sin tener que rendir ninguna cuenta a Pollensa. Es tan sencillo como eso.
Por lo demás, y por alusiones, no me quiero quedar sin contestar a algunos participantes como jrv y Tomeu Cifre.
Estoy de acuerdo con el primero en que ha habido gente del Puerto en el Ayuntamiento de Pollensa y no se ha hecho nada por el pueblo. Sin embargo creo que el problema es doble: primero, eran molleros en el Ayuntamiento de Pollensa; y segundo, eran pollensines que viven en el Puerto como usted. Además hay algo en su texto que me parece muy representativo de la mentalidad que prima en la capital de la Metrópoli: la idea de que la gente del Puerto sólo se preocupa por sus asuntos y que, además de que se tiene la decencia de invertir parte del dinero que generan en el pueblo, lo rompen y lo estropean. Insisto en que, si tanto les molesta el asunto, éste se solucionaría con la independencia de Eu Moll.
Y por lo que respecta al señor Tomeu Cifre, no estoy de acuerdo en que relacionar la independencia del Puerto con la de los Países Catalanes sea lo mismo que mezclar churras con merinas. Por lo que a mí respecta el problema se reduce a que hay gente a la que entidades administrativas de rango superior no les dejan elegir libremente cómo administrar los recursos que ellos mismos generan. A partir de ahí lo puede envolver usted en trozos de tela tintados con unos colores determinados, acompañar de una cancioncita pseudo-representativa del conjunto o apoyar en relatos históricos más o menos acertados. Pero el núcleo del asunto me parece exactamente el mismo.
Y por cierto, desde la última vez que tuve el placer de debatir con usted veo que ni lecciones de mollero ni tampoco de lengua catalana. Ya me dejó claro que tiene el certificado de nivel C "num. XXXXX" (así, sin acento, como usted me lo indicó) y doy por supuesto que lo obtuvo previa demostración de sus capacidades lingüísticas, pero tal vez podría realizar algún curso de reciclaje para recordar todo aquello que una vez supo y que últimamente parece haber olvidado.
Un saludo a todos y feliz Patrona.

 

Re: Preguntes al ple de Juliol

Tomeu C. | 30/07/2013, 09:16

Si es tracta de valorar la necessitat de fer pistes de padel, llavors sí que hi ha diferències de percepció respecte de les necessitats del Moll. Si es tracta d'inversions en infraestructures i en qüestions socials, no tenim cap dubte que fan molta falta al Moll.
Les inversions que enumera "mollero" són una realitat, però no es tracta de fer competicions entre inversions entre un nucli i l'altra i les inversions passades no poden condicionar les futures, sino les necessitats dels diferents nuclis del municipi.

 

Re: Preguntes al ple de Juliol

Des del Llogaret | 29/07/2013, 23:02

I de l'altra banda no fas el llistat d'inversions [Mollero | 29/07/2013, 19:39]?
Evidentment, Senyor Cifre, res més enfora que anti-PSM; personalment pens que és un dels partits més coherents del Consistori, però hi ha diferències de percpeció de les necessitats del Moll.
En referènica al comentari del Sr, JRV, no puc estar més d'acord en qualcunes de les seves afirmacions, especialment: "el grau d'implicació és baixissim al moll".

 

Re: Preguntes al ple de Juliol

Mollero | 29/07/2013, 19:39

Mollero, saps les inversions que s'han fet al moll els darrers 10 anys? Suma: sanejament integral, escola, institut, centre cultural, circumvalacio, urbanitzacio llenaire, 1era fase urbanitzacio gommar, compra de tots els terenys de la gola, 2 aparcaments,Piscina ,.......Que fan falta mes supos que si que no sa fet res mentidA.. I tot aixo sa fet en governs que hi han participat: Ump, Um, Psoe, psm, Pp,.. Ido ments victimisme

 

Molleros? I que?

jrv | 29/07/2013, 16:11

Si repassessim la compossició dels diferents consistoris , mes de 8, des de que els Ajuntaments son elegits democraticament, veuriem que hi ha haguts equips de Govern amb batlles molleros, batllessa mollera, equips i juntes de govern amb mes de dos molleros....i que??
RES.
M'atreviria a dir que l'actual, AMB un SOL regidor de UMP influeix mes que altres vegades amb dos, i estar al govern i governant.
Ser mollero i ser regidor, i jo ho soc mollero des de fa 66 anys, no es garantía de res, a L'Ajuntament. Ja sabem el que passa, el grau d'implicació és baixissim al moll. I també se el que ha passat amb la destinació, massa sovint dels dobers al Moll: Sabeu, per exemple, que va costar semblar arbras al carrer Vicenç Buades, i quans
en queden?? L'opossició frontal a la peatonització d'Anglada Camarassa?
Massa pensar en el seu redolet, en la seva botigueta, el seu hotelet...
O no?
Això si, si vinguessin mes dobers, en podriem fotrer mes...

 

Cas Scala

ido | 29/07/2013, 16:08

h
ttp://mallorcaconfidencial.com/20130729_117770-el-pp-debera-devolver-el-dinero-que-utilizo-ilegalmente-para-su-propaganda.html

 

Moll

Joan Ramon | 29/07/2013, 13:43

Sembla del llogaret ha decidit responsabilitzar al PSM de les mancances del moll, es veu que s'ha oblidat que a Pollença governen el PP i el PI, i que la delegada del moll és del PP, el regidor d'urbanisme és el Batle,per tant, entenc que són ells que poden fer segons quines accions, la oposició pot proposar (i estic segur que ho fa)però si l'equip de govern no executa, no es veura la concrecióp .
I el moll en té moltes de mancances, una d'elles la de serveis socials en un nucli amb una problemática constant (sort de la feina de l'escola viva), a més de carrer, brutor, planificació urbanísitca, crec que el PSM va fent propostes, i segur que si vosté envía preguntes i propostes a Tomeu Cifre, com a vegades faig, ells les tindra en compte, però crec que qui gestiona ara mateix és el PP i PI, i si aquests no atenen les propostes, desgraciadament no es pot fer molt més.
Per tant, crec que si realment vol fer propostes serán ben rebudes, però no entenc sincerament com a persona que sempre ha viscut al moll, que es responsabilitzi de algunes mancances als regidors de l'oposició. Tot són punts de vista evidentament.
Salut

 

Sr. del Llogaret, no s'invewnti les meves paraules, que estan escrites i les mentides en veuen molt.

Tomeu Cifre Bennàsar | 29/07/2013, 11:07

Senyor del Llogaret, NO S'INVENTI LES MEVES PARAULES. Jo NO he dit que el Moll tengui les inversions que es mereix. Jo SÍ he dit que El Moll HA DE TENIR les inversions que es mereix. Jo NO he defensat el parking del pavelló de Pollença enfront altres inversions al Moll (escoltau els plens o llegiu els articles d'aques bolg, per favor). Jo NO he dit que invertir en Gommar sigui elitista. Jo NO he dit que el Moll no es mereixi asfaltar el carrers. De fet SÍ he dit, en el Ple, que probablement es mereix més asfaltat dels que els pressupost preveuen.

No sé a que ve aquesta postura d'atacar el PSM per coses que mai hem dit. El que hem dit és que EL MOLL HA DE TENIR LES INVERSIONS QUE ES MEREIX, no les inversions que cojunturalment pugui pactar un partit o l'altre per condicionar un govern. Me sembla una postura d'una lògica aplastant. Però clar, si es cumplís aquesta lògica el pacte no tindria sentit, i això es el que fa mal que diguem.

Només m'explic aquests comentaris anti-PSM que han apargut en aquest fil per la mala consciència d'algun sector de UMP (per sort no del seu regidor, fins i tot algun sector marginal, que ha fet un pacte a contracor que ara ha de justificar de qualque manera. Un pacte de política de "peix al cove" que frustra la voluntat independentista d'algun sector del partit, i ara aquesta frustració es volca contra nostros que passavem per allà. Que hi farem.

 

Re: Preguntes al ple de Juliol

Des del Llogaret | 29/07/2013, 10:46

Potser, senyor Cifre, vostè pensa que el Moll té les inversions que es mereix tot i que més del 60% de la caixa que fa l'Ajuntament de Pollença ve del Moll.
Potser, senyor Cifre, per vostè arreglar la urbanització de Gotmar sigui una qüestió elitista; però ca'n Llobera què és? I el pàrquing del pavelló què és? I el mateix pavelló què és? I la diferència en dotació pressupostària entre les festes del Moll i de Pollença què és?
I perquè aquí es proposi asfaltar quatre carrers que realment estan deplorables ja no son demandes ben fetes...
Aquesta no és la postura, senyors. I me sap greu, perquè el PSM és un dels partits que, personalment, més simpatia m'aixequen, però aquest pensament tan sesgat (esbiaixat) me crea desconfiança.

 

Critica als altres allò del que coixeja un mateix.

Tomeu Cifre (Psm de Pollença, eu Moll i la Cala) | 27/07/2013, 18:34

Me costa un poc debatre amb persones que suposadament defensen la postura de UMP pero amb uns postulats que no són els oficials del seu partit, i a més sense identificar-se, per tant aquesta representativitat que pretenen ostentar és més que dubtosa.

Barrejar l'autodeterminació de Balears amb la segregacio del Moll es barrear ous amb caragols. Són dues qüestions que no tenen res a veure, una emqncipació nacional amb un segregació per motius administratius. De tota manera si hi hagues un partit independentista del Moll ho respectaria, encaa que sens compartir-ho. Pero que jo sàpiga a dia d'avui cap dels nou partits que es presentaren a les passades eleccios locals defensava aquesta independització.
De fet ni tan sols UMP ha inclos aquest procés independentista en el seu pacte amb el PP. Ni ara ni quan feren ni més ni manco que coalició electoral. AMB EL PP! Un partit absolutament anti-independentista que ni tan sols volia posar partides separades al pressupost (cosa que el PSM sí va acceptar). Un PP que fa lleis que que pràcticament prhibeixen la segregació de municipis i incentiven l'agregació.!
Dons no ens equivoquem d'enemic i quan els pro-UMP (seccio radical) hagueu exigit tot el que deis aquí al voste propi partit i despres als vostres "socis" del PP, llavors ho podreu exigir al PSM !. Fins llavors, llissons de mollero ni una.

 

Decepcionada

Una mollera | 27/07/2013, 09:40

Yo también tengo una gran decepción en UMP, sus dirigentes son una aprovechados, además, el PP con dos regidoras del Puerto, una de ellas delegada del Puerto, no son capaces de hacer nada.

 

Pactes i demés

Joan Ramon | 27/07/2013, 09:35

Penso que qui governa ara amteix és el PP, per tant, les mancances no crec que singuis degudes als grups de l'oposició, per altre banda, no veig que tot ai`xò milllores quan entra a formar part del govern UMP, però ja he dit que tot poden ser punts de vista, i en quan a passejar pel moll,simplement i visc...

 

Decepción

Mollero en el exilio | 27/07/2013, 08:35

La verdad es que me he llevado una gran decepción. Siempre he defendido en el blog de UMP que, dada su especial sensibilidad hacia el derecho a decidir de los pueblos, ustedes podrían ser un buen apoyo a la hora de solicitar la independencia del Puerto. Pero por lo visto me equivocaba.
Ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio y, en este sentido, han pasado de ser unos Oriols Junqueras a nivel nacional a convertirse en unos vulgares Sánchez-Camacho a nivel local. ¡Si hasta usan los mismos argumentos que los rancios peperos españolistas esgrimen para justificar el expolio al que los Países Catalanes nos vemos sometidos!
Nos dicen ahora que las inversiones se hagan en función de las necesidades. Y yo les pregunto: ¿qué es necesario y qué es contingente? ¿Quién lo decide? Está visto que a nivel municipal la limpieza del Puerto, por ejemplo, es tan contingente como el arreglo de los socavones que decoran sus mal iluminadas calles; mientras que, seguramente, para los habitantes de Eu Moll la solución de dichos problemas sería algo necesario.
Por todo ello opino que lo más sensato es abandonar la dupla necesario-contingente y centrarnos en la pareja absoluto-relativo. Dicho de otro modo: dejemos de analizar si en el Puerto se invierte más o menos que en la capital del Municipio o si las necesidades de unos están más cubiertas que las de los otros. La mejor solución es que Eu Moll administre de forma independiente el dinero que genera y que un segregado "PSM-Entesa. Eu Moll" aporte sus ideas al nuevo municipio. De este modo acabaremos con debates estériles y tanto los habitantes del Puerto como los de la Metrópoli podrán destinar el total de sus ingresos municipales a la satisfacción de sus propias necesidades.
Y me despido con una amable sugerencia que ya les ofrecí en un anterior debate de carácter radiofónico que mantuvimos hace unos años: creo que un militante de un partido que defiende los derechos y la pureza de la lengua de Raimundo Lulio y del Tirante el Blanco debería ser más cuidadoso tanto con la expresión como con la ortografía. Piénsenlo de esta manera: cada vez que cometen una falta, Pompeu Fabra llora en el cielo.

 

#pollençaensroba

Mollero en el exilio | 27/07/2013, 07:54

Tu ho penses, nosaltres ho diem. #pollençaensroba
Cada any #pollençaensroba més de 6.000.000€ que no tornen a Eu Moll. El nostre poble pateix una xifra d’espoli fiscal molt alta. Mentre paguem impostos al nivell de Pollença, els serveis que rebem no estan a l’alçada ni dels municipis més petits.
Pollença ens arrossega a la fallida econòmica i la resta dels partits del Municipi no sembla que es preocupin. A què esperem, doncs, per començar la transició a la independència? El Municipi propi és la única alternativa que ens assegura que Pollença no ens robarà mai més.
Sense l’espoli fiscal, els Pressupostos del municipi propi superarien de molt els actuals i permetrien més sanitat, més educació i més inversió per sortir de la crisi.
Pollença és el problema, la independència la solució.

 

Re: Preguntes al ple de Juliol

Des del Llogaret | 26/07/2013, 20:54

Perfecte campions, solucions als vertaders problemes i demandes del Moll. Ja veig lo que vos passetjau pel Moll (fora el periode electoral, es clar).

 

un moller

Joan Ramon | 26/07/2013, 20:45

Supós que per exemple, que el PSM demani que s'acondicioni la carretera de Formentos fins al Far beneficia als mollers, defensar el centre ornitologic de la Gola també, una millora dels serveis socials al moll també...
Pot ser tu no comparteixis els punts de vista d'altres mollers com jo, però el teu llogaret no t'ha d'impedir veure que el PSM va sol·licitant coses pel moll home. Repasant les actes del plenari estic segur que trobaries moltes aportacions referents al moll del PSM, i d'altres partits també, una altre cosa és que et puguin agradar més o menys.
Salut i bona feina Tomeu.

 

Ens importa el Moll, perque també som del Moll

PSM de Pollença | 26/07/2013, 20:36

O tens poca memòria o no escoltes els plens, perque hem duit mes mocions referides al Moll que la pròpia Unió Mollera, sense voler despreciar la feina que fa aquest partit.
Hem demanat el canvi de regidor de platges quan varen perdre les banderes blaves, hem defensat la zona verda d'aparaments, hem demanat la connexio de a circumval·lacio amb el casc del Moll, hem defensat la proteccio urbanística de l'Ullal, la sol·lució als problemes d'amarrament fent propostes concretes, per les excavacions d Bocchoris que podrien ser un important focus cultural i turístic. Al darrer ple una àmplia bateria de preguntes referida a la gestio de les platges. I sí, hem demanat l'obertura de camins amb una important funció turística com el del Coll de Sìller que a tu no et deu importar gens però a molts turistes sí.
De veades abans de xerrar cal pensar-s'ho una miqueta.

 

A "PSM de Pollença"

Des del Llogaret | 26/07/2013, 20:25

Si tantes necessitats pensau que té el Moll perquè no les demanau? Moltes mocions de caminets, català i fontetes, però pel Moll tot de boca.
PD: "PD: Pel Moll hi passejam molt, ja que molts de noltros som tan molleros com tu o més."
Ja serà menys, que sou ben poquets, i manco al Moll.

 

A "mollero"

PSM de Pollença | 26/07/2013, 17:29

Efectivament "mollero", segurament el Moll té necessitats que superen de llarg el que UMP ha pactat, inversions que s'haurien de fer amb o sense pacte amb UMP.

PD: Pel Moll hi passejam molt, ja que molts de noltros som tan molleros com tu o més.

 

D'acord

Mollero | 26/07/2013, 12:56

Efectivament, el municipi segueix al nucli urbà del Moll de Pollença, però no només a determinats locals com pensen alguns dirigents de Unió Mollera Pollencina (no en NAdal per cert) que pensen més en els seus negocis que en el poble...

 

Inversions

Mollero | 26/07/2013, 11:42

Les inversions en funvions de les necessitats???
Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajasjajajaja
Passetjau per Eu Moll per favor! Que el municipi no acaba en el pavelló de Pollença!!

 

Pacte UMP-PP-PI

PSM de Pollença | 25/07/2013, 16:27

UMP ha publicat el pacte pel pressupost 2013 al seu blog. El podeu trobar aqui. Inclou, a banda d'inversions, altres condicions com la presència a les meses de contractació i l'entrada a la Junta de Govern.
Pensam que les inversions s'han de decidir en funció de les necessitats, no mitjançant intercanvi de favors.

h
ttp://eumoll.blogspot.com.es/2013/07/apoyo-los-presupuestos-municipales-2013.html?spref=fb

 

Resultat del Ple

Tomeu C. | 25/07/2013, 16:02

A la pregunta que encapçala la foto ja li podem donar resposta: NO. Ni un sol aclariment referit al pacte de govern.

Respecte de la resta de preguntes, moltes evasives a moltes d'elles: ja es veurà, en saber-ho ho comunicarem, no ens consta...

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb