"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

EL ple de setembre: El Ple rebutja el TIL

psm-pollenca | 27 Setembre, 2013 10:57 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Podeu escoltar-lo al podcast de Ràdio Pollença.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molta gent al Ple per seguir el debat sobre la moció de rebuig al TIL, el projecte del Govern Balear que ha originat la vaga indefinida de docents. El batlle ha accedit a passar el debat d'aquesta moció al primer punt de l'ordre del dia.

Veure mocions del Ple i altra documentació.


9.- Moció presentada pels grups municipals PSOE, A, Regidors no adscrits, ERAM i PSM-EN en relació al TIL

Des del PSM hem explicat que fins ara el consells escolars les escoles, o hi estan representats els pares, a través del seu Projecte Lingüístic, havien tingut la llibertat de triar com s'havia de fer l'ensenyament dels alumnes, sempre respectant la Llei de Normalització i el Decret de Mínims. L'any passat es va implantar la lliure elecció de llengua i una immensa majoria varen escollir l'escolarització en català, cosa que no va caure bé a l'actual Govern. Finalment l'eina escollida per imposar els idiomes d'escolarització i reduir el català ha estat el TIL, ficant-hi pel mig l'anglès. Un mètodes pedagògic que no farà conèixer millor l'anglès als infants, però que aconseguirà fer perdre continguts en les matèries que s'hi expliquin. Varem demanar compromís i fets als membres del Govern Municipal més enllà de bones paraules.

Com que la moció incloïa la col·laboració amb els convocants de la vaga i la petició de dimissions als responsables polítics de l'aplicació del TIL, el batle va dir que no hi votaria a favor si no es retirava. La oposició varem acceptar retirar aquests punts a canvi d'un compromís ferm de reunir-se amb els convocants de la vaga i amb els batles que no estan d'acord amb l'aplicació del TIL, cosa que va acceptar.

Aprovada: A favor: 15, PSM, PP(4), PI, A, PSOE, ERAM, i 2 no adscrits – Abstencions: 2, PP(1), UMP

 

1.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PECH a l'àmbit de les illetes de Plaça (edifici de l'antiga peixateria).

Es tractava d'aprovar definitivament la modificació de planejament per poder fer un pis més al solar de la peixateria. L'equip de Govern va proposar desestimar l'al·legació d'un particular que varem considerar que s'hagués pogut acceptar.

Aprovada: A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: A, PSOE, PSM, ERAM, no adscrits.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric Artístic Arquitectònic i Paisatgístic.

Un catàleg de més de 2.200 planes i 34 plànols que ens havien proporcionat poc més de vint-i-quatre hores abans. Varem dir que valoràvem molt la importància del catàleg, però que necessitàvem més temps per estudiar-lo i votar amb coneixement de causa, demanat que es retiràs per dur-lo a aprovar al següent ple ordinari o extraordinari. El batlle es va tancar en banda arribant fins i tot a greus insults cap al nostre regidor i a altres membres de l'oposició, totalment fora de lloc.

Aprovat: A favor: 9, PP, PI, UMP – En contra: 8, A, PSOE, PSM, ERAM, no adscrits.

3.- Revocació, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 25 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació inicial de la nova delimitació de la UE 13.1 del vigent PGOU.

Un intent de modificació de la unitat d'execució de l'Hotel Pollença Park a la que el Consell de Mallorca hi ha trobat inconvenients, i per tant ara proposaven tornar-la enrere.

Aprovat per unanimitat.

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la imposició i ordenació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials Patronat municipal Residència Social Santo Domingo

Es tracta de la nova ordenança de preus dels serveis de la Residència, que es modularan en funció de la pensió, les rendes i el patrimoni dels residents.Es varen acceptar les al·legacions d'A, però no les del PSOE.

Aprovada. A favor: 15, PP, PI, A, PSM, ERAM, no adscrits – Abstencions: 2, PSOE.

5.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Música de Pollença

Un autèntic despropòsit que es duguin a aprovar els preus del Festival quan ja fa un mes que s'ha acabat. Els partits de la oposició haviem demanat augmentar el descompte a residents fins al 25%, però ja ha estat d'impossible aplicació. El que sí hem introduït és que la modificació de preus continui essent competència del Ple i no de la Junta de Govern com pretenia l'Equip de Govern.

Aprovada l'esmena respecte del Ple 15 vots a favor, A, PSOE, UMP, PSM, ERAM, no adscrits i abstenció de PP i PI. Aprovada lordenança per unanimitat

6.- Designació de representant municipal a l’Assemblea General de l’entitat Sa Nostra

Es tracta de substituir a Javier Barba, ara regidor a l'Ajuntament i per tant incompatible, per Juan Fernandez.

Aprovat per unanimitat

7.- Designació Festes Locals 2014

Sant Antoni i La Patrona. Aprovat per unanimitat.

8.- Ratificació, si procedeix, de la resolució de Batlia núm. 646 de dia 29 de juliol de 2013

Es tracta del decret que aprova el nou conveni de funcinaris i laborals de l'ajuntament. El nou conveni limita les ajudes socials mèdiques a 1.200€ anuals per unitat familiar i amb propocionalitat a la jornada del treballador. Es tracta d'un esforç de contenció de la despesa que han acceptat els representants sindicals, i des d'aquest punt de vista ho aplaudim.

El que no podem acceptar és que aprofitant això els polítics amb dedicació exclussiva de l'equip de govern s'hagin auto atorgat aquestes ajudes, quan sempre les havien criticades, no els corresponen perquè no es poden considerar treballadors municipals, i suposa una mala mostra de la gestió dels fons públics. El batle ho va defensar com ja ho havia fet al Diario de Mallorca, dient que les dedicacions exclussives eren euiparables a un treballador municipal (quan en realitat aquelles no fitxen, no han de complir horari, estan més ben remunarades, no han passat per oposicions...). Quan li varem treure les seves pròpies paraules al ple d'octubre delm 2012 quan defensava la seva paga de Nadal argumentant la diferència entre polítics i funcionaris:

i que de tots els regidors i les regidores n'està ben orgullós amb la seva tasca però que una cosa es el règim dels empleats públics, als qui també se'ls hi aplica les ajudes previstes en els pactes i convenis, i una altra el règim dels polítics i la seva dedicació en l'exercici del càrrec.(Batlle T.C.Ochogavia, Ple de 25 d'octubre de 2012).

Davant aquestes evidències el batlle va tornar a esclafir en improperis cap al nostre regidor, demostrant que es troba ben lluny de l'alçada del càrrec que ostenta. La oposició, llevat d'UMP, haviem presentat per urgència una moció per impedir que els polítics poguessin cobrar aquestes ajudes, però el regidor d'UMP ens va comunicar que no donaria suport a la seva inclusió a l'ordre del dia, cosa que ja impossibilitava que es debatés, davant el més que probable vot contrari de l'Equip de Govern PP- PI.

Finalment es va votar el conveni del personal funcionari i interí, que fou aprovat per unanimitat. Les ajudes atorgades per decret als polítics no necessiten ser ratificades pel Ple, i per tant ja són efectives.

10.- Moció presentada pels grups municipals CiUxP i IB-Lliga per la regularització del lloguer vacacional d’habitatges a les Illes Balears.

Els grups de la oposició varem presentar un text alternatiu i finalment es va arribar a un text de consens.

Aprovat per unanimitat.

11.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la via pública.

Una moció que també varen signar, on es demanava un projecte pel municipi per eliminar barreres arquitectòniques i que s'hi invertís al manco tant com en el que es gastarà en fer les noves pistes de pàdel. L'equip de Govern va argumentar que ja s'està treballant en llevar barreres arquitectòniques i que no cal cap pla, mentre que UMP va pensar, erròniament, que això posava en perill les pistes de pàdel.

Rebutjada. En contra, 9, PP, PI, UMP – A favor, 8, A, PSOE, PSM, ERAM, no adscrits.


Per urgència- Aprovació compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2012, sense al·legacions. Aprovat per unanimitat


Aquí es va acabar el ple perque ja eren les 12 de la nit.

 

La onada verda va entrar al Ple

  
 
 
 

Comentaris

 

Borsa d'interins

PSM de Pollença | 01/10/2013, 15:52

BASES ESPECÍFIQUES PER A UNA BORSA D’AUXILIARS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL INTERINS

Naturalesa dels llocs de treball

Vinculació: funcionari interí

Escala: administració general

Subescala: auxiliar

Grup: C-2

Es tracta de la creació d’una borsa d’interins per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí segons allò que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de les Illes Balears.

h
ttp://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8202/524532/bases-especifiques-per-a-una-borsa-d-auxiliars-d-a

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb