"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Pels serveis municipals i un port públic. Resultat del ple de febrer.

psm-pollenca | 03 Març, 2014 09:18 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Al ple de dijous 26 de febrer es va aprovar la moció que presentarem dels del PSM-MÉS juntament amb el PSOE per la defensa de l'autonomia local i defensar l'autonomia de l'Ajuntament per prestar els serveis que consideri oportuns. Es necessita el suport de la sexta part dels ajuntaments de l'estat per plantejar un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Racionalització de l'Administració Local. Quan s'apliqui plenament aquesta llei els ajuntaments no podran prestar molts dels serveis que venen prestant fins ara, si això els suposa un dèficit. Els serveis culturals (ràdio municipal, normalització lingüística, Festival...) i els socials (residència, assistència domiciliària, educació social...) seran els més afectats per aquesta llei. Però sense cap dubte els serveis socials són els més perjudicats per aquesta llei; justament els més necessaris i que convé més que es gestionin des de l'administració més propera, l'ajuntament. La solució seria un millor finançament dels Ajuntament i eliminar administracions inútils o duplicades (diputacions, governadors civils, ministeris sense competències....), però no treure funcions als ajuntaments.

També es va aprovar la moció en la que col·laborarem de defensa del port públic del Moll. Després d'exposar els problemes que suposaria la privatització va quedar clar que qui té les eines per resoldre la gestió del Port és la Comunitat Autònoma. Per tant no s'hi valen excuses pel que son uns moviments destinats a deixar el port en mans d'unes empreses que treuran uns beneficis molt importants si finalment es privatitza. No varem comprendre les excuses legalistes que varen donar tant PP com el PI per justificar la seva abstenció, i que només s'explica pel fet de no voler-se oposar als plans privatitzadors del Govern Balear.

Lamentam, en canvi, que s'aprovàs la pujada de taxes per a la celebració de matrimonis civils. La taxa per matrimonis és una quantitat ínfima de la recaptació de l'Ajuntament. Davant la situació actual, després de tantes pujades de taxes i de que el batle manifestàs que l'Ajuntament es troba en molt bona situació econòmica per fer inversions, trobam que no s'haurien d'haver pujat les taxes, tal i com ja varem manifestar a l'aprovació inicial. No entenem com els partits de l'equip de govern poden continuar donant suport a les pujades de taxes, molt especialment el PI i UMP que en altres ocasions s'hi havien mostrat en contra.

Aquests foren tots els punts (Veure documentació de totes les propostes i mocions):

 

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal per a l’accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

La nova ordenança per fer més accessible l'Ajuntament per mitjans electrònics, tant per la consulta com per la presentació de documentació.

Ens assegurarem que garanteixi els drets dels ciutadans a presentar documents en format digital, tant com a l'administració a comunicar-se per aquest mitjà.

Aprovada. A favor: 9: PP, PI, UMP - Abstencions: 8, PSM-MÉS, A, PSOE, ERAM, N.A.

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’autorització de compatibilitat al Sr. Pere Salas Vives, personal laboral, amb el lloc de treball de professor associat de la UIB

Per fer feina fora de l'Ajuntament es necessita aprovar aquesta comptabilització, que no pot interferir en l'horari laboral de l'Ajuntament ni superar el 35% del sou corresponent a l'Ajuntament. No és la primera vegada que s'aprova.

Aprovat per unanimitat

 

3.- Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall per a la tramitació d’expedient d’autorització d’obres a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de Costes, en relació a sol·licitud de llicència de l’entitat “Bisabauza, s.l.” per a la demolició de l’edificació existent i construcció d’un nou edifici plurifamiliar i local sense ús determinat al Passeig Anglada Camarassa, 45, Port de Pollença (Exp. obres núm: 346/12, en relació a l'exp. d'obres núm.69/08)

Es tracta d'un estudi de detall que ja va aprovar inicialment la Junta de Govern, per demolir l'edifici del “Pascalino” i construir-hi un nou edifici, conforme a la normativa actual. Per edificar en la primera línia del Moll, la normativa exigeix aprovar un estudi de detall abans de concedir-se llicència d'obra a cap projecte concret d'edifici. El volum proposat dissimula en major mesura la gran mitgera de l'edifici veí.

Aprovada. A favor: 11: PP, PI, UMP, PSM-MÉS, ERAM - Abstencions: 6, A, PSOE, N.A.

 

4.- Resolució d’al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.

S'han previst bonificacions a la taxa base, que continua sent de 200 euros, amb els següents descomptes:Residents

No residents

A l'Ajuntament en horari laboral

100% (0 eur.)

50% (100 eur.)

A l'Ajuntament fora horari laboral

75% (50 eur.)

25%(150 eur.)

A altres edificis municipals

50% (100 eur.)

0%(200 eur.)

 

Esmena. A favor: 12: PP, PI, UMP, PSM-MÉS, PSOE. - Abstencions: 5, ERAM, A, N.A.

Aprovada. A favor: 9: PP, PI, UMP – En contra: 8, PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A.

 

5.- Aprovació inicial, si procedeix de la modificació puntual de l’apartat II.1.1 del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

Per poder proveir d'aigua potable a edificis en sòl rústic implantats legalment.

Pensam que l'ordenança hauria de preveure les mesures per assegurar la legalitat dels edificis així com que les instal·lacions de l'habitatge no suposin cap agressió mediambiental, i per tant hi farem al·legacions.

Es va votar una esmena de UMP presentada fora de termini per considerar l'Edifici Miquel Capllonch com edifici municipal on celebrar-hi noces; a aquesta esmena li donarem suport per beneficiar als mollers, però no deixa de ser un petit pegat a l'ordenança.

Aprovada. A favor: 9: PP, PI, UMP - Abstencions: 8, PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A.

 

6.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una política activa envers els habitatges desocupats

Una moció per afavorir que els habitatges desocupats en mans dels bancs es lloguin o venguin en millors condicions.

Retirada. Hi havia dubtes sobre la legalitat i viabilitat d'algunes de les mesures que proposava la moció, que s'estudiaran de cara a un proper ple.

 

7.- Moció presentada pels grups municipals A, PSOE, ERAM i Regidors no adscrits per promoure els productes locals i de proximitat.

Per afavorir que els productes locals tenguin més promoció i facilitat de sortir al mercat.

Aprovada per unanimitat.

 

8.- Moció presentada pels grups municipals ERAM, A, PSOE i Regidors no adscrits per a la gestió pública de la zona portuària del Port de Pollença i contra la privatització de Ports de les Illes Balears.

Com hem explicat a l'encapçalament es va aprovar.

Aprovada. A favor: 12: PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A., UMP - Abstencions: 6, PP, PI.

 

9.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga, CiUxP i PP de rebuig a les prospeccions petrolíferes.

Una moció l'esperit de la qual compartim, però no ens deixa de sorprendre la doble cara del PP, que a Balears defensa una cosa i a Madrid una altra totalment distinta.

Varem demanar al batle pel nivell de compromís del seu partit amb aquesta moció, i si els seus diputats a Madrid defensarien el mateix. La resposta va arribar el divendres dematí, en saber que els cinc diputats del PP de Balears havien votat a favor de continuar les prospeccions, fent paper mullat qualsevol altra declaració d'intencions en el sentit d'aturar-les. També ens va sorprendre el vot d'UMP votant en una moció de caràcter “supramunicipal”; es veu que aquestes mocions només no interessen si venen de la oposició.

Aprovada per unanimitat.

 

10.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la pujada de les cotitzacions a la seguretat social.

Un atac més dels governs del PP a les classes mitjanes, mentre es conserven els privilegis de les classes econòmicament més ben situades.

Aprovada. A favor: 12: PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A., UMP, PI - Abstencions: 5, PP.

 

11.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i PSM-EN d’inici de la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 1, 2 i altres disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Com hem explicat més amunt, es va aprovar.

Aprovada. A favor: 12: PSM-MÉS, ERAM, A, PSOE, N.A., UMP, PI - Abstencions: 5, PP.

 

12. - Propostes/ Mocions d’urgència

No n'hi va haver.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

No hi va haver precs i preguntes per falta de temps

 

Per molt que es proclami i s'esqueixin les vestidures per les prospeccions els membres del PP balear i pollencí, tanmateix al final els seus companys a Madrid els deixen en evidència.

 

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb