"El Castell Digital" MÉS per Pollença


Agrupació Local de MÉS per Pollença, Eu Moll i Cala Sant Vicenç
Pàgina de l'agrupació local de MÉS per Mallorca en la que us convidam a participar de manera oberta, fent suggerències, aportacions i demandes.
Per contactar al regidor o representants del partit : mesperpollenca@gmail.com

Resultat del Ple de març: TTIP, Pressupost 2015, contenciós contra el Consell...

psm-pollenca | 30 Març, 2015 11:32 | meneame.net facebook.com google.com twitter.com

Aquest és el resultat del ple del passat dijous, l'ordinari de març, penúltim de la legislatura.

Varen faltar 1 regidor (J.R.Mateu, PI) al principi i 2(M.Llobeta,PP) a partir de segon punt.

(La moció sobre el TTIP, que figurava al punt 1, es va passar al final)

Veure tota la documentació del Ple

 

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2015.

El pressupost s'havia aprovat inicialment al gener i llavors els partits de Junts Avançam (MÉS, PSIB i ER) ens havíem abstingut amb la voluntat de poder arribar a qualque tipus de consens amb l'equip de govern per fer-hi millores. Finalment, de les 26 propostes que férem no en varen acceptar ni una, amb arguments peregrins, quan moltes de les propostes eren de simple execució de mocions aprovades o tenien un un cost baix. En canvi sí varen acceptar algunes propostes d'Alternativa que eren tan de criteri polític i oportunitat com les nostres. Per aquesta manca de diàleg i consens finalment varem optar per votar contra el pressupost.

Aprovat. A favor: 10, PP,PI,UMP – En contra: 6, PSM-MÉS,PSIB,ER,A

Aquí podeu veure la documentació del pressupost 2015

I aquí les nostres al·legacions.


3.-Aixecament d'objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d'efectuar el pagament del límit de conformitat del justi-preu corresponent a l'expropiació de la finca registral núm 1451, coneguda amb el nom de Can Bach, per un import de 487.277,80€ i aprovació, si procedeix, de l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2016-2017.

Es tractava de pagar aquest import en dues anualitats per pagar l'expropiació de la zona verda de drrera el Cante Cultural. Es diposita en el jutjat per evitar interessos, ja que el propietari no està d'acord amb el preu i ho té recorregut als tribunals.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A


4.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit 4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de despeses generals.

Despeses:

La millora del carrer Bot i carrer Roure, 680.000 eur

Renovació vestuaris poliesportius, 120.000 eur.

Centre Cultural Guillem Cifre, 350.000 eur.

Climatització d'habitacions a la Residència, 35.000 eur.

Reforç de l'estructura zones comuns Residència antiga, 155.000 eur.

Obres a Gommar, 650.000 eur.

Ingressos:

Incorporació crèdit 1.340.000 eur.


Són obres amb romanent de Tresoreria, que s'havien d'haver fet l'any anterior i no s'han fet, i ara s'incorporen al pressupost d'enguany. La manca de capacitat d'executar el pressupost és notable en aquest equip de govern.

Aprovat. A favor: 9, PP, PI,UMP – Abstencions: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A


5.-Aprovació, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit (Exp 1/2015/INT)

Es tractava de pagar una factura de la volta a Mallorca del 2008! que havia rodat pels calaixos i ningú havia assumit. L'Ajuntament havia patrocinat aquesta prova esportiva, ja que hi ha documents de la publicitat i fotografies del llavors batle, però ningú havia ignat la factura del patrocini. L'empresa havia amenaçat de denunciar als tribunals reclamant interessos i l'Ajuntament s'ha avingut a pagar els 3.480 eur. Lamentable que ningú hagi donat la cara per justificar aquesta factura.


6.-Dació de comptes de resolucions de Batlia contràries a les objeccions d'Intervenció.

L'Ajuntament continua contractant i pagant factures sense ajustar-se a la Llei de Contractes i obviant els informes en contra de l'interventor.

No es vota.


1.-Moció presentada pels grups PSOE, ALTERNATIVA I PSM-EN per la declaració institucional contra el TTIP, no als tractats que destrueixen la democràcia. Veure.

Com ja varem explicar en aquest anterior article, el tractat TTIP és una seriosa amenaça contra la qualitat de vida a Europa que s'està gestant a l'esquena de la societat. S'ha de fer pedagogia per donar a conèixer els seus efectes. Dimecres dia 1 a les 20h al Club Pollença hi haurà una xerrada al respecte.


Aprovat. A favor: 6, PSM-MÉS, PSIB, ER, A – Abstencions: 9, PP, PI,UMP


Proposta d'urgència:

El batle va proposar el nomenament de misser i procurador per posar un recurs contenciós contra el Consell de Mallorca pel Pla D'Obres i Serveis que deu a l'Ajuntament de l'any 2011, amb el que s'havien de pagar les obres de Can Llobera i l'aparcament del poliesportiu.

Estam ben d'acord que el Consell ha de pagar vel que deu a Pollença, però és ben curiós que sigui el PP qui ho proposi, ja que governa les dues institucions i no han estat capaços de posar-se d'acord. El batle ha callat durant tota la legislatura amb els incompliments econòmics de la Conselleria d'Educació pel manteniment de les Escoles, de la de Medi Ambient per les intervencions a La Gola, els incompliments de Ports, de Costes, etc... i ara, a les acaballes de la legislatura, quan s'ha vist que el PP d'en Bauzà li vol moure la cadira com a candidat a les municipals, ara pretén fer-se respectar i es posa ferme. Una actitud molt oportunista i poc creïble a aquestes alçades per part del PP pollencí.


Aprovat per unanimitat


Precs i preguntes

En un següent article tractarem dels precs i preguntes, on , som sol passar darrerament, el batle va demostrar el seu nerviosisme amb sortides de to i exabruptes per les preguntes que li varem fer que el retraten en la seva acció de govern.

 

 

Comentaris

 

Re: Resultat del Ple de març: TTIP, Pressupost 2015, contenciós contra el Consell...

Tomeu | 17/04/2015, 16:40

Gràcies Pere C. pels teus comentaris. En les maniobres de l'actual batle per mantenir-se en el càrrec creant una agrupació d'electors crec que des de MÉS ja hi hem dit la nostra i en tot cas hi hem de perdre el temps just. No n'esperam a aquestes alçades ni coherència ni cap utilitat pública al que ha estat una manera personalista de governar allunyada dels interessos generals, i en això aquestes darreres maniobres no en són més que una continuació. El que ens toca a nosaltres és explicar el nostre projecte, el de MÉS dins JUNTS AVANÇAM, mostrar que té unes bases sòlides i els ciutadans segur que sabran valorar la solidesa d'uns i les guerres internes dels altres.

Aqui pots trobar la reacció de MÉS als novells desmarcaments del batle:

h
ttps://www.facebook.com/PSM.de.Pollenca/posts/356278111232970

 

DE PPena

ido | 16/04/2015, 23:15

Ell ens deia que ens havíem d'estrènyer el cinturó perquè havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats, i ara resulta que havia robat molt damunt de les seues possibilitats.
Amb la detenció de Rodrigo Rato, és tot el model econòmic del PP que queda retratat com és: una gran estafa.

 

SEGUIR VIVIENDO DEL BOTE

Guillermo | 16/04/2015, 11:34

La Eva Cerda lo único que hace con su "artículo" es política barata. Durante estos años de gobierno de Partido Popular en Pollença, en Mallorca i en Baleares, pocas cosas le hemos oido decir acerca de estos y sus politicas. El silencio lo ha hecho estos 4 años el Punt Informatiu por una razón muy sencilla: supervivencia económica. Seguir recibiendo subvenciones y seguir facturando a las instituciones, esta ha sido su máxima, y este ha sido su silencio.
Ahora, a pocas semanas de las elecciones, habla y habla en contra del PP porque su apuesta es la coalición de este conglomerado de partidos que han llamado Junts.
¿No le ven las intenciones ustedes a esta señora?

 

Re: Resultat del Ple de març: TTIP, Pressupost 2015, contenciós contra el Consell...

Pere C. | 16/04/2015, 10:45

Potser aquest poble això de´n Tomeu "del Juma" ens ho hauriem de fer mirà. L´actual Batle (ex-assessor, a més de 3.000 euros mensuals, del President empresonat Jaume Matas) s´ha de reconèixer que no té limits i qualsevol ètica comença i acaba en ell mateix.....com molt be ens recorda extensament n´Eva el seu article "Contrapunt" del Punt Informatiu d´aquesta quinzena.

Algú podria pensar que aquest comentari no té cap sentit en el blog d´un partit d´esquerres integrat dins una coalició electoral que vol evitar precisament que governin personatges com l´actual Batle de Pollença. En part, és així. Però no estic en absolut d´acord amb la passivitat, certa demagogia i expectativa que se dedueix de la posició i reacció de la majoria dels partits politics pollencins. Veure, per exemple, el comentari fet per en Tomeu (Real-PP i Atletic-PP).

Les actuacions com les que ha fet en Tomeu del Juma són molt pernicioses per la regeneració política i no hi caben actituts o posicions d´expectativa.. "...a veure meam que passa..."!!. Els partits polítics i els polítics en particular han d´opinar però també donar informació i explicacions polítiques del que succeix encara que siguin d´altres partits. S´han d´aprofitar actuacions con aquesta per fer pedagogia de la política i del valor de la representativitat colectiva de la ciutadania.

Aquest comentari es predicable de tots els politics i partits politics pollencins, especialment de les esquerres. Trobo de les actuacions fetes pel Batle sols han tengut una reacció periodística i la gran majoria dels partits i polítics s´ho han mirat de reüll, amb actitut superficial i amb interessos tacticistes. I com molt be diu n´Eva el Punt Informatiu, ja sabeu que passa amb el silenci.... .

Jo faig aquesta critica aquí no perquè MES en sigui el responsable, ni molt manco,sinó perquè és el blog que més utilitzo.

 

RUMORS

Tomevet | 13/04/2015, 17:48

Els darrers rumors que córren pels bars de Pollença és que el PP no se presentarà a les eleccions, haurien fet un pacte amb en Tomeu. El que no sabem és a canvi de què

 

Alonso

Tomeu | 07/04/2015, 16:52

Amb aquest tàndem del RealPP i l'AltlèticPP que tindrem a Pollença es donaran situacions ben curioses. Una d'elles és que allò del que més ha fet bandera el Batle, que és la gestió econòmica, resulta que ha estat una responsabilitat del seu adversari del PP, el regidor Alonso, regidor d'Hisenda.

 

ELECCIONS 2015

Ca Na Borraseta | 06/04/2015, 11:13

David Alonso nº 1 del PP a Pollença, Antònia Mas nº 2

 

Agrupació d'electors - PP

PSM-MÉS per Pollença | 01/04/2015, 13:11

Avui dimecres a les 18h en Tomeu C.Ochogavia presenta la seva agrupació d'electors per presentar-se a les eleccions municipals.
Caldrà veure si aquesta crisi dins el PP és real o és una simple estratègia del propi PP per poder presentar a candidats imputats malgrat el codi ètic de Bauzà digui que no es poden presentar. La prova del nou serà si finalment el PP presenta candidatura o no a Pollença sense el seu actual líder.

Si el PP no en presenta quedarà clar que tot és una pura estratagema i en haver passat les eleccions tot continuarà com abans.

 

Contenciós

PSM-MÉS per Pollença | 31/03/2015, 23:27

Certament el contenciós és d'un oportunisme total, quan el PP no ha dit res de tots els incompliments durant la legislatura.
Si nosaltres hi varem votar a favor va ser perquè per part nostra era la postura lògica i coherent amb tot el que hem defensat aquests anys i en concret sobre aquesta subvenció. Els qui han estat incoherents han estat els de l'equip de govern. No per la seva incoherència hem de canviar el nostre sentit de vot.

 

Re: Resultat del Ple de març: TTIP, Pressupost 2015, contenciós contra el Consell...

Pere Ros | 31/03/2015, 17:54

El contenciós contra el Consell pareix un oportunisme i a més pareix també que les subvenciins era per unes altres obres. Per què idò li feis el joc o no és així?

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
Powered by LifeType - Design by BalearWeb